Ana içeriğe atla

Sevgili Öğrenciler,
Dijital çağ, günümüz ve geleceğimize ait değerleri, şaşırtıcı ölçüde şekillendirmekte ve dönüştürmektedir. Bir yandan duygu taşıyabilen robotlar, yapay zekâ, sinirbilim çalışmaları; diğer yandan devasa bilgi yığınlarının veri analizleri ile ayıklanıp düzenlenmesi; bunların eğitim dahil çeşitli uygulama alanlarına aktarılmak üzere “bulut” sistemlerinde saklanabilmesi… 

Tüm bunlar “antroposen” denilen yeni insanlık çağının gerektirdikleri olarak görülmektedir. Günümüzde birçok mesleğin yeniden şekillendiğini, bilişim ve teknolojiyi kullanmanın mesleklerin değerini arttığını ve geleceğin mesleklerinin bu dijital bağlamda âdeta bulutta şekillendiğini görüyoruz. 

Yaşamış olduğumuz küresel pandemi sürecinin bu dönüşüm ve şekillenme prosesinde oldukça etkili olduğunu, Endüstri 5.0 ve Toplum 5.0 gibi yeni yaklaşımların da birçok bakımdan eğitim alanında da yeni çığırlar açtığını görüyoruz. Dijital dönüşüm içinde ifade edilen tüm bu popülist kavramların kapsam, anlam ve gerçek değerini bizlere en iyi anlatacak olan kuşkusuz öğretmenlerdir.

Bu bakımdan Eğitim Fakültelerine ve oradaki eğitimcilere büyük görevler düşmektedir. Onlar, sadece bilgi, beceri ve öngörülerini yeni nesillere aktaran kişiler değil, aynı zamanda ulusların geleceğini şekillendirecek bireylerin yetişmesini sağlayan ve geleceğin toplumunu tasarlayan eğitim mimarlarıdır.

İstanbul Medipol Üniversitesi Eğitim Fakültesi olarak vizyonumuz, geleceğimizin aydınlık fenerleri olacak siz gençleri, gerek kişisel gerekse mesleki özellikleriyle alanında uzman, geleceğe hazır ve yetkin bireyler olarak yetiştirmektir. 

Mezunlarımızın, öğretmen adaylarımızın ve PDR-Özel Eğitim gibi alan uzmanlarımızın her birini, vizyoner lider, stratejik yönetimci, paylaşımcı, etik ilkeli, sorumlu ve üretken, topluma, çevresine ve insanlığa katkı sağlayan aranılan nitelikte bireyler olarak yaşama ve meslek hayatına hazırlamak istiyoruz. 

Bunun için tüm mezunlarımızın kişisel, sosyal, mesleki ve etik özelliklerini ve yeterliklerini geliştirmeye yönelik “çok boyutlu eğitim programlarını” izlemekteyiz. Bu programlarımızda araştırma, uygulama, çok yönlü donanım ve uluslararası standartlaşma prensiplerini uygulamaktayız. 

Medipol ailesi olarak tüm imkanlarımızı siz değerli gençlerimizin en iyi şekilde yetişmesi için seferber etmiş durumdayız. Bu noktada üniversitemizin teknik donanımını ve fiziksel altyapısını sürekli geliştirip güncelleştiriyor ve her geçen gün daha da ileriye taşıyoruz.

Aktif proje çalışmalarımız, zengin etkileşimli çift anadal ve yandal programlarımız, ERASMUS+ ve Uluslarası Exchange Anlaşmalarımız ile sizleri geleceğin dünyasına en iyi şekilde hazırlamayı ulusal bir görev olarak görüyoruz. 

Seçkin öğretim üyesi kadromuzla yürüttüğümüz araştırma, geliştirme ve uygulama  çalışmalarımızı,  kurumsal mesleki ortak değerlerimiz ışığında gerçek zamanlı modellemelerle öğretmenlik ve eğitim ortamlarına, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık-Özel Eğitim ortamlarına ve yaşama uyarlamaktayız. 

Bu vesileyle Eğitim Fakültemizde bulunan Eğitim Bilimleri (PDR), Matematik ve Fen Bilimleri, Özel Eğitim, Temel Eğitim ve Yabancı Diller Eğitimi programlarımıza katılmayı düşünen, ülkemiz ve geleceğimizin yarınları olan siz öğretmen adaylarımızı ve alan uzmanlarımızı şimdiden içtenlikle tebrik ediyorum. Sizleri, yarınlarımızı birlikte dizayn etmeye davet ediyorum.  

Sevgilerimle,

Prof. Dr. Servet Bayram
Dekan

İletişim Bilgileri
Mail : [email protected]
Web : www.servetbayram.com
Twitter : https://twitter.com/ProfDrSBayram

Ekleme Tarihi: 01/10/2021 - 15:46Son Güncelleme Tarihi: 07/04/2023 - 15:17