Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

İlköğretim Matematik Öğretmenliği programının öncelikli amacı, ülkemizin gereksinimleri doğrultusunda geleceğe yön verecek olan nitelikli öğretmenler yetiştirmektir. Bu doğrultuda çağın ihtiyaç ve gereksinimlerine uygun olarak soru sorabilen, problemlere çözümler üretebilen, araştırma yapmayı bilen, eleştirel düşünebilen, bilgiyi almaktan ziyade bilgi üretebilen, öğretmenlik mesleğinin görev ve sorumluluklarını yerine getirebilen, iletişim ve sosyal becerileri yüksek girişimci öğretmenler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca özellikle toplumda “korkulan bir ders” olarak görülen matematik dersini “eğlenceli” bir hale getirerek, ortaokul çağındaki öğrencilere matematiği sevdirecek ve öğrencilerin anlamlı öğrenmelerine yardımcı olabilecek öğretmenler yetiştirmek programın en önemli amaçları arasındadır.

Kazanılan Derece

Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'ndan yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa Sayısal puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
İM1182850 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I Türkçe 2 3
İM1182870 TÜRK DİLİ I Türkçe 3 5
İM1182880 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Türkçe 3 5
İM1182860 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) İngilizce 2 3
İM1175210 EĞİTİME GİRİŞ Türkçe 2 3
İM1175220 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ Türkçe 2 3
İM1175250 MATEMATİK TARİHİ Türkçe 2 3
İM1175240 ANALİZ I Türkçe 2 3
İM1175230 MATEMATİĞİN TEMELLERİ I Türkçe 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
İM1282890 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ II Türkçe 2 3
İM1282900 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) İngilizce 2 3
İM1282910 TÜRK DİLİ II Türkçe 3 5
İM1275270 EĞİTİM FELSEFESİ Türkçe 2 3
İM1275260 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Türkçe 2 3
İM1275280 MATEMATİĞİN TEMELLERİ II Türkçe 2 4
İM1275310 SOYUT MATEMATİK Türkçe 2 5
İM1275290 ANALİZ II Türkçe 2 4
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
İM2175330 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Türkçe 2 3
İM2175320 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Türkçe 2 3
İM2175380 ANALİTİK GEOMETRİ Türkçe 2 4
İM2175390 LİNEER CEBİR I Türkçe 2 3
İM2111013 ANALİZ III Türkçe 2 3
İM2175370 MATEMATİK ÖĞRENME VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI Türkçe 2 3
İM2175410 MESLEKİ İNGİLİZCE İngilizce 2 3
İM2110195 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME Türkçe 2 4
İM2111014 MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE MATERYAL TASARIMI Türkçe 2 4
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
İM2276440 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Türkçe 1+2 3
İM2275430 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 2 3
İM2275420 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Türkçe 2 3
İM2275510 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA Türkçe 2 2
İM2275480 ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMLARI Türkçe 2 3
İM2275490 LİNEER CEBİR II Türkçe 2 2
İM2211016 OLASILIK Türkçe 2 3
İM2275450 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM Türkçe 2 3
İM2275440 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM Türkçe 2 4
İM2211015 ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERE MATEMATİK EĞİTİMİ Türkçe 2 4
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
İM3151040 SINIF YÖNETİMİ Türkçe 2 3
İM3176180 EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK Türkçe 2 3
İM3112038 İSTATİSTİK Türkçe 2 2
İM3111017 SAYILARIN ÖĞRETİMİ Türkçe 3 5
İM3111019 CEBİR Türkçe 2 2
İM3111018 GEOMETRİ VE ÖLÇME ÖĞRETİMİ Türkçe 3 4
İM3112365 İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ Türkçe 2 3
İM3110194 ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME Türkçe 2 4
İM3112366 MATEMATİK EĞİTİMİNDE ETKİNLİK GELİŞTİRME Türkçe 2 4
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
İM3276130 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Türkçe 2 3
İM3276640 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Türkçe 2 3
İM3211028 MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE İLİŞKİLENDİRME Türkçe 3 4
İM3211026 CEBİR ÖĞRETİMİ Türkçe 3 5
İM3211027 OLASILIK VE İSTATİSTİK ÖĞRETİMİ Türkçe 3 4
İM3212039 EKONOMİ VE GİRİŞİMCİLİK Türkçe 2 3
İM3211023 EĞİTİMDE DRAMA Türkçe 2 4
İM3211025 KÜLTÜR VE MATEMATİK Türkçe 2 4
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
İM4112367 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I Türkçe 2+6 10
İM4111063 ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA Türkçe 2 3
İM4112044 MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE KAVRAM YANILGILARI Türkçe 2 3
İM4112043 MATEMATİKTE PROBLEM ÇÖZME Türkçe 2 3
İM4112045 MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME Türkçe 2 3
İM4112041 AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME Türkçe 2 4
İM4112042 OYUNLA MATEMATİK EĞİTİMİ Türkçe 2 4
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
İM4212368 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II Türkçe 2+6 12
İM4211058 OKULLARDA REHBERLİK Türkçe 2 3
İM4212048 MATEMATİK FELSEFESİ Türkçe 2 3
İM4212049 MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE MODELLEME Türkçe 2 4
İM4212046 EĞİTİMDE PROJE HAZIRLAMA Türkçe 2 4
İM4212047 İLKOKUL MATEMATİK ÖĞRETİMİ Türkçe 2 4

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

İlköğretim matematik öğretmenliği alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder. İlköğretim matematik öğretmenliği alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder. Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

İlköğretim matematik öğretmenliği alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler. Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer. Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.

Öğrenme Yetkinliği

Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur. Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder. Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır. Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.

Alana Özgü Yetkinlik

Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir. Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular. Ölçme ve değerlendirme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular. Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.

İstihdam Olanakları

İlköğretim Matematik Öğretmenliği programından mezun olan öğrencilerimiz resmi ve özel eğitim kurumlarında “ilköğretim matematik öğretmeni” unvanıyla çalışabilmektedirler. Bunun yanı sıra gerekli koşulları sağladıkları takdirde, üniversitelerde akademisyen olarak çalışabilme imkânına da sahip olabilirler. Ayrıca aldıkları matematik ve bilgisayar eğitimlerini geliştirerek özel sektörde de iş imkânı elde edebilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Dr.Öğr.Üye. Hüseyin KOCAMAN

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

probleme dayalı öğrenme

veri tabanları, kitaplar

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME 233405
ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA 343244
ANALİTİK GEOMETRİ 243454
ANALİZ I 344545
ANALİZ II 343454
ANALİZ III 443312
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I 234444
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ II 233432
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 234354
CEBİR 234443
CEBİR ÖĞRETİMİ 543334
EĞİTİM FELSEFESİ 233442
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 104300
EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 344544
EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK 023004
EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 005055
EĞİTİMDE DRAMA 332434
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 413515
EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME 124334
EĞİTİME GİRİŞ 121200
EKONOMİ VE GİRİŞİMCİLİK 343433
ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME 000040
GEOMETRİ VE ÖLÇME ÖĞRETİMİ 540305
İLKOKUL MATEMATİK ÖĞRETİMİ 500204
İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ 343433
İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM 000450
İSTATİSTİK 443312
KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM 554524
KÜLTÜR VE MATEMATİK 443334
LİNEER CEBİR I 300044
LİNEER CEBİR II 300044
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME 443334
MATEMATİĞİN TEMELLERİ I 533505
MATEMATİĞİN TEMELLERİ II 503004
MATEMATİK EĞİTİMİNDE ETKİNLİK GELİŞTİRME 344334
MATEMATİK ÖĞRENME VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI 420200
MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE İLİŞKİLENDİRME 434223
MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE KAVRAM YANILGILARI 443433
MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE MATERYAL TASARIMI 003304
MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE MODELLEME 344432
MATEMATİK TARİHİ 453544
MATEMATİKTE PROBLEM ÇÖZME 530043
MESLEKİ İNGİLİZCE 233453
OKULLARDA REHBERLİK 233432
OLASILIK 443312
OLASILIK VE İSTATİSTİK ÖĞRETİMİ 433443
ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMLARI 313002
OYUNLA MATEMATİK EĞİTİMİ 233432
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 444514
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ 233442
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I 555355
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II 555345
SAYILARIN ÖĞRETİMİ 343433
SINIF YÖNETİMİ 055555
SOYUT MATEMATİK 343444
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI 000024
TÜRK DİLİ I 233443
TÜRK DİLİ II 343343
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ 100354
TÜRK EĞİTİM TARİHİ 100354
ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERE MATEMATİK EĞİTİMİ 054353
YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) 000051
YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) 343452
İlişkili ders sayısı / 63/0170176171192186204
İlişki ağırlığı333333

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Canlı DestekBilgi Talep Formu