Geri
AKADEMİK

(Liste, ünvan ve isme göre alfabetik olarak sıralanmıştır.)

Eğitim Bilimleri Bölümü

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Pr. (İngilizce) (Tam Burslu)

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Servet BAYRAM
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Üniversitesi 1985 University of Pittsburgh 1995

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Boğaziçi Üniversitesi, Indiana Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi

Araştırma Alanları

Eğitim Psikolojisi, Bilişsel-Öğrenme Psikolojisi, İnsan-Bilgisayar Etkileşimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Bilgisayar ve Oyun Bağımlılığı, Sinirbilim, Psikolojik Testler

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

1. Bayram, S., Kızılkaya Cumaoğlu, G., Kuşbeyzi Aybar, İ. (2020). Bilişim Teknolojileri: Kuramsal Yaklaşım ve Uygulamalar, Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN: 978-605-033-237-7, Ankara.
2. Kırıkkanat, B. & Bayram, S. (2020). Bilişim Teknolojileri : Kuramsal Yaklaşım ve Uygulamalar, Bilgisayar ve İnternetin Çocuklar / Gençler Üzerindeki Etkisi, Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN: 978-605-033-237-7, Ankara.
3. Bayraktar, D. M. & Bayram, S. (2019). Effects of Cueing and Signaling on Change Blindness in Multimedia Learning Environment, World Journal of Educational Technology, Vol 11 (1), 128-139,
4. Bayram, S. (2019). Keynote Speaker: Digital Transformations Becomes a Pillar of Educational Policy: Changing Research ParadigmsFrom Pedagogy to Cybergogy are Designing New Study Topics in Educational Sciences, 11th World Conference on Educational Sciences (WCES-2019), February 07-10, Milano, Italy.
5. Bayazıt, A.; Bayram, S. & Kızılkaya Cumaoğlu, G. (2018). Investigating the Relationship Between Task Complexity, Cognitive Ability and Disorientation in Hypertext Navigation. World Journal of Educational Technology, Vol 10 (4), 115-127.
6. Bayraktar, D. M. & Bayram, S. (2017). Evaluation of Multimedia Learning Environment Designed According to Different Attention Types via Eye Tracking Method, eefdergi, 19(2) 119-138, e-ISSN 2148-7510 http://dergipark.gov.tr/erziefd, Doi no: 10.17556/erziefd.331370
7. Bayram, S. (2015). Keynote Speaker : Computational Social Sciences and Digital Humanities: The Impact of Social Media and Eye-Tracking Tools on Etnographic Research in Psychology, 4th World Conference on Psychology and Sociology, November, 25-27, Quality Hotel Rouge et Noir Convention Center, Hall 1, Rome, Italy.
8. Bayram, S. & Esgin, E. (2013). Identifying Social and Motion Perception of Children With Autism Spectrum Disorder by Eye-Tracking Technique. Cypriot Journal of Educational Sciences, Vol. 8(4), 519-530.
9. Bayraktar, D. M & Bayram, S. (2013). Using Eye Tracking to Investigate the Relationship Between Attention and Change Blindness, World Journal on Educational Technology, Vol 5 (2), 257-265.
10. Bayram, S. (2013). Keynote Speaker: Using Eye-tracking Methodologies for Assessing Consumer Psychology and Global Educational Issues : Examples on diversity (cognitive, perceptual, motor, physical and personality differences), instruction and learning. 4th World Conference on Learning, Teaching & Administration, . (Hall-1, 14:00, 26) Faculty of Library and Information Science, University of Barcelona, October, 27-29, Barcelona, Spain.
11. Bayram, S. &Esgin, E. (2012). Patterns of Visual Attention and Gaze to Human and Animal Faces in Children with Autism Spectrum Disorders, World Journal on Educational Technology, Vol 4 (3), 165-179.
12. Bayram, S., & Bayraktar, D. M. (2012). Using Eye-Tracking to Study on Attention and Recall in Multimedia Learning Environments: The Effects of Design in Learning. World Journal on Educational Technology, Vol 4 (2), 81-98.
13. Bayram, S.; Camnalbur, M., & Esgin, E. (2012). Analysis of Dyslexic Students’ Reading Disorder with Eye-Movement Tracking, Cypriot Journal of Educational Sciences, 7(2), 129-148
14. Bayram, S. (2012). İlköğretimde Materyal Kullanımı. Geliştirilmiş/Güncellenmiş 2. Baskı, Morpa Yayınları, ISBN: 975-284-482-0, İstanbul.
15. Bayram, S.; Deniz, L. & Erdoğan,Y. (2008). The Role of Personality Traits in Web-Based Education. Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET) , Vol. 7 (2), 41-50.
16. Erdoğan, Y. & Bayram, S. (2007). The Effects of Gender and Visual Disability Factors on the Legibility of Web Pages. Journal of Literacy and Technology, Vol. 8(1), 1-20.
17. Bayram, S. (2005). Naive and Expert Geography Students’ Perceptions on Digital Map Literacy, Studies in Media & Information Literacy Education Vol. 5(4), 1-11 (November, 2005), University of Toronto Pres, Article number: 71. Colombia Online Citation: Studies in Media & Information Literacy Education Volume 6(3) İnternet p. 677.
18. Bayram, S. & Ibrahim, R. (2005). Digital Map Literacy Bounded with Culture Under Geographic Information System Perspective, Journal of Visual Literacy, Vol. 25 (2), 167-176.
19. Bayram, S. (2005). A Conceptual Framework for the Electronic Performance Support Systems (EPSS) within the IBL Lotus Notes 6 (LN6) Example. Turkish Online Journal of Distance Education (TOJDE), Vol. 6 (4), 42-58.
20. Bayram, S. (2001). Türkiye’de Kitap Okuma Alışkanlığı, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, Yayın No: 2001-15, ISBN: 975-512-554-X, İstanbul.
21. Bayram, S. (1999). Internet Learning Initiatives: How Well Does Turkish Virtual Classroom Work? T. H. E. Journal: Technological Horizons in Education, 26 (10), 65-6.
22. Bayram, S. & Seels, B. (1997). The Utilization of Instructional Technology in Turkey. Educational Technology and Research Development, Volume 45 (1), pages: 111-119. Cited by Karen L. Murphy, International Review, Educational Technology and Research Development, Vol. 45( 2), 116, and 127.

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Ülkü TOSUN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Hacettepe Üniversitesi Marmara Üniversitesi 2001

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Yeditepe Üniversitesi Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi

Araştırma Alanları

İletişim, Arabuluculuk, Kariyer Danışmanlığı, Etik

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

(1) “A Qualitative Approach to Understanding Turkish Mothers of Children with Autism : Implications For Counseling” Selda Koydemir-Özden & Ülkü Tosun, Australian Journal of Guidance & Counseling, Volume 20, Number 1, 2010, pp:55-68.

(2) “Çatışma Sırasındaki Davranış Çeşitleri” Ülkü Tosun, İSTEK Vakfı Okulları PDR Birimleri Uluslararası Katılımlı “Uzlaşma Kültürü Mediasyon / Arabuluculuk”konulu 4. Sempozyumun Koordinatörlüğü ve Atölye Çalışması İstek Özel Atanur Oğuz Okulları. İstanbul, 7 Nisan 2007.

(3) “Çatışma Eylem Stilleri Ölçeği (ÇESÖ): Türkçe’ye Uyarlanması Dil Geçerliği ve Ön Psikometrik İncelenmesi” Engin Karadağ, Ülkü Tosun. İstanbul Üniversitesi, Psikolojik Çalışmalar, Cilt 34, Sayı 1 (2014), s.45-69.

(4) “Sosyal ağ kullanan bireylerin benlik sunumu stratejilerinin incelenmesi” Ülkü Tosun, Funda Nur Akıncı, İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, Ekim 2016, Cilt:8, Sayı:4, s: 27 – 60, ISSN: 1309 – 1352.

(5) “Üniversite öğrencilerinin kariyer beklentileri ve empati eğilimleri : KKTC örneği” Ülkü Tosun, Selime Güntaş, European Journal of Managerial Research (EUJMR), Temmuz 2018, Cilt:2, Sayı:2, Makale No: 2, s: 23-38.

(6) ““İlkokul 3. Sınıf Öğrencilerinin Kaygı ve Depresyon Düzeylerinin İncelenmesi” Ülkü Tosun ve Aziz Zorlu. Folklor/edebiyat, cilt:25, sayı: 97-1, 2019/1, s: 768 – 780. DOI: 10.22559/folklor.978

(7) " Şiddet Türleri ve Uygulandıkları Ortamlara Göre Çeşitleri" Ülkü Tosun Sağlık Düşünce ve Tıp Kültürü Dergisi No 57 , 2021 Kış , sayfa : 14-15.

(8) Tosun, Ü. (2021). Evli çiftlerde iletişim modelleri. (Ed. Dr. Besra Taş). Pozitif evlilik: Çok boyutlu perspektif. (s.27-60). Nobel Akademik yayıncılık Eğitim Danışmanlık.

(9) Tosun, Ü. (2021) Ailede pozitif eğitim yaklaşımı. (Ed.s.Dr. Besra Taş ve PDR Bl.Uzm. Semra Bulut). Pozitif Aile: Çok boyutlu perspektif. (s.67-83). Nobel Akademik yayıncılık Eğitim Danışmanlık.


text
Adı Soyadı Arş.Gör. Sümeyye Eliz BURHAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Boğaziçi Üniversitesi Marmara Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Travma, Psikolojik Sağlamlık, Danışmanlık Psikolojisi, Evlilik ve Çift Terapisi, Aile Terapisi, Cinsel Terapi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Taşören, A. B., & Burhan, S. E. (2022). The role of emotional distress in the relationship between COVID-19 burnout and academic burnout in university students. OPUS Journal of Society Research, 19(46), 340-353.

Taşören, A. B., & Burhan, S. E. (2021, December 10-11). Determinants of Academic Hopelessness in University Students. International Marmara Sciences Congress, Kocaeli, Turkey.

Burhan, S. E. (2021, October 7-10). Cognitive Behavioral Therapy in Coping with Parental Divorce: A Case Study. 22th International Congress on Psychological Counseling and Guidance, Mus, Turkey.

Burhan, S., Ekşi, H., Sayın, M. ve Ekşi, F. (2020, Eylül 10-13). Yaşam Sürdürebilirliği Envanteri Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. VIIth International Eurasian Educational Research Congress, Eskişehir, Türkiye.

Yildiz, N. G., Burhan, S. & Minga, R. (2020, September 10-13). PDR Öğrencilerinde, Yalnızlık Duygusunun, Hayatın Anlamı ve Amacı Algısına Etkisinde, Okula Yönelik Tutumunun Medyatör Rolü, International EJER Congress Proceeding 2020, Eskişehir, Türkiye.

Yildiz, N. G., Burhan, S. & Akgul, O. (2020, July 16-18). Mediator Role of Psychological Resilience and Virus Fear in the Effect of Post-Corona Changes on Occupational Satisfaction. 6th International Conference on Lifelong Education and Leadership for All, Sakarya University Sakarya, Turkey.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Pr. (Tam Burslu)

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Asude MALKOÇ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Marmara Universitesi 2001 Marmara Universitesi 2011

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Trakya Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Alanları

Pozitif Psikoloji (Öznel İyi Oluş, Duygu Düzenleme, Mutluluk, Psikolojik Dayanıklılık), Stres, Yakın İlişkiler, Çift ve Aile Terapileri

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

YILMAZ Z. H., ve MALKOÇ, A. (2020). Kaynaştırma Sınıfına Devam Eden Zihin Yetersizliği Olan Öğrencilere Uygulanan AkranZorbalığına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Trakya Eğitim Dergisi, 10(1), 114-133., Doi: 10.24315/tred.540609 (Kontrol No: 6111420)
MALKOÇ A,AYDIN SÜNBÜL , Z. (2020). The relationship between emotional literacy, cognitive flexibility and counseling self-efficacy of senior students in psychology and psychological counseling and Guidance. Educational Research and Reviews, 15(1), 27-33., Doi: 10.5897/ERR2019.3848 (Yayın No: 6097092)
MALKOÇ A,KESEN MUTLU A. (2019). Mediating the effect of cognitive flexibility in the relationship between psychological well-being and self-confidence: A Study on Turkish University Students. International Journal of Higher Education, 8(6), 278-287., Doi: https://doi.org/10.5430/ijhe.v8n6p278 (Yayın No: 6097059)
Türk, T., Malkoç, A., ve Kocabıyık, O. (2017). Mutluluk Korkusu Ölçeği Türkçe Formu’nun Psikometrik Özellikleri. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 9(1):1-12.
Çetrez, İşcan, G., ve Malkoç, A. (2017). Özel Gereksinimli Çocuğa Sahip Ailelerin Umut Düzeylerinin Başa Çıkma Yeterliği ve Yılmazlık Açısından İncelenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(7), 120-127.
Yalçın, İ. ve Malkoç, A. (2015). The relationship between meaning in life and subjective well-being: Forgiveness and hope as mediators. Journal of Happiness Studies, 16(4), 915-929. doi: 10.1007/s10902-014-9540-5 (SSCI)
Yalçın, İ., & Malkoç, A. (2013). Kişisel gelişim yönelimi ölçeği-II’nin Türkçe’ye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 26, 258-266.
Yalçın, İ., Arıcıoğlu, A., & Malkoç, A. (2012). Premarital sex, social support, submissive behaviors, and loneliness among Turkish university students. International Journal for the Advancement of Counseling, 34 (3), 259-267.
Malkoç, A. (2013). İlk Anılar: İlk Anılarda GPDT Kullanarak İkinci Dereceden Değişim Sağlama, Owen Korkut, F. (Editör) Gelişimsel Psikolojik Danışma ve Terapi (Yaşam Boyunca İyilik Halini Arttırmak), Ankara: Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Yayınları.
Malkoç, A., & Akkoyun, F. (2012). Çözüm Odaklı Terapi, Akkoyun F. (Editör) Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuramları (Olgu Sunumu Yaklaşımıyla), Ankara: Nobel Yayınevi.

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Ferah ÇEKİCİ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Çukurova Üniversitesi 1998 Çukurova Üniversitesi 2009

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

MEB Seyhan Rotary Anadolu Lisesi, Çukurova Üniversitesi, Okan Üniversitesi

Araştırma Alanları

Pozitif Psikoloji, Bilişsel- Davranışçı Terapiler, Sistemik Aile Terapisi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1.Çekici, F. (2019). The relationships between the big five personality traits and attitudes toward seeking Professional Psychological Help in Mental Health Counselor Canditates: Mediating Effect of Cognitive Flexibility. Educational Research and Reviews, 14(14), 501-511., Doi:10.5897/ERR2019.3706.

A2. Çekici, F. (2019). The relationships between mindfulness and valued living in university students: the mediating role of authenticity. International Educational Studies, 12(11), 148-153., Doi: 10.5539/ies.v12n11p148.

A3. Çekici, F., Aydın Sünbül, Z., Malkoç, A., Aslan Gördesli, M., Arslan, R. (2019). The Moderating Role of Authenticity in the Relationship Between Valued Living and Life Satisfaction in Undergraduate Students. Journal of Education and Training Studies, 7(3), 22-28., Doi: https://doi.org/10.11114/jets.v7i3.3890.

A4. Arıcı Özcan, N., Çekici, F., Arslan, R. (2019). The Relationship Between Resilience and Distress Tolerance in College Students: The Mediator Role of Cognitive Flexibility and Difficulties in Emotion Regulation. International Journal of Educational Methodologhy, 5(4),
525-533., Doi: httpps:// doi.org/10.12973ijem.5.4.525.

A5. Aslan Gördesli, M., Arslan R., Çekici, F., Aydın Sünbül, Z., Malkoç, A. (2019). The Psychometric Properties of the Mindfulness in Teaching Scale in a Turkish Sample. Universal Journal of Educational Research, 7(2), 381-386., Doi: 10.13189/ujer.2019.070210.

A6. Malkoç, A., Aslan Gördesli, M., Arslan, R., Çekici, F., Aydın Sünbül, Z. (2019). The Relationship Between Interpersonal Emotion Regulation and Interpersonal Competence Controlled for Emotion Dysregulation. International Journal of Higher Education, 8(1), 69-76., Doi: 10.5439/ijhe.v8n1p69.

A7. Aydın Sünbül, Z., Malkoç, A., Aslan Gördesli, M., Arslan, R., Çekici, F. (2018). Mindful Self-Care Scale (MSCS): Adaptation and Validation in a Normative Turkish Sample. European Journal of Educational Research, 7(4), 887-892., Doi: 10.12973/eu-jer.7.4.887.

A8. Aydın Sünbül, Z., Çekici, F. (2018). Hope as a Unique Agent of Resilience in Socioeconomically Disadvantaged Adolescents. International Journal of Evaluation and Research in Education, 7(4), 299-304., Doi: http://doi.org/10.11591/ijere.v7i4.15354.
A9. Aslan Gördesli, M., Arslan, R., Çekici, F., Aydın Sünbül, Z., Malkoç, A. (2018). The Psychometric Properties of Mindfulness in Parenting Questionnaire (MIPQ) in Turkish Sample. European Journal of Education Studies, 5(5), 175-188., Doi: doi:10.528/zenodo.1477467.

A10. Aydın Sünbül, Z., Malkoç, A., Aslan Gördesli, M., Arslan, R., Çekici, F. (2018). Mindful Self-Care Dimensions as Agents of Well-being for Students in Mental Health Fields. European Journal of Education Studies, 5(5), 33-41., Doi:doi:10.5281/zenodo.146957.

A11. Atıcı, M., Çekici, F. (2012). Help Provided by School Counsellor to Teachers and Students in Behaviour Management at Secondary School. Education and Science, 37(165), 3-19.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
B1. Çekici, F. (2018). The Adaptation and Validation of Riverside Life- Satisfaction Scale to Turkish Culture. International Congress of Current Debates in Social Sciences, 37-41., (Tam metin bildiri).

B2. Malkoç, A., Aslan Gördesli, M., Arslan, R., Çekici, F., Aydın Sünbül, Z. (2018). The Role of Interpersonal Emotion Regulation On Interpersonal Competency Controlled For the Effect of Difficulties in Emotion Regulation (Kisilerarası Yetkinligi Açıklamada Kisilerarası Duygu Düzenleme ve Duygu Düzenleme Güçlügünün Rolü). International Necatibey Educational and Social Sciences Research Congress, 15-16., (Özet bildiri).

B3. Arıcı Özcan, N., Çekici, F., Arslan, R. (2018). Üniversite Öğrencilerinde Kendini Toparlama Gücü ile Sıkıntıya Dayanma Kapasitesi Arasındaki Iliskiyi Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Vth International Eurasion Educational Research Congress (Besinci Uluslararası Avrasya Egitim Arastırmaları Kongresi), 1502-1504., (Özet bildiri).

B4. Çolakkadıoğlu, O., Çekici, F. (2018). Aile ve Evlilik Danışmanlığında Kullanılan Teknikler: Genogram. 2nd International Congress on Multidisciplinary Studies (II. Uluslararası Multidisipliner Çalısmaları Kongresi ), 14-14., (Özet bildiri).

B5. Avcı, R., Çolakkadıoğlu, O., Çekici, F. (2018). Aile ve Evlilik Danışmanlığında Kullanılan Teknikler: Yeniden Çerçeveleme. 2nd International Congress on Multidisciplinary Studies (II. Uluslararası Multidisipliner Çalısmaları Kongresi, 15-15., (Özet bildiri).

B6. Çolakkadıoğlu, O., Çekici, F., Avcı, R. (2017). Postmodernist Psikolojik Danısma/ Psikoterapi Sürecinde Soru Sorma. 2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, 75-75., (Özet bildiri).

B7. Çekici, F. (2017). The Relationship Between Big Five Personality Dimensions and Attitudes Toward Seeking Professional Psychological Help in Candidate Mental Health Counselors: Mediating Effect of Cognitive Flexibility. International Conference Multidisciplinary Sciences -icomus2018, 283-283., (Özet bildiri).

B8. Çekici, F., Kesen Mutlu, A. (2017). Some Variables for Predicting Social Skills Level of Teacher Canditates. 26th International Conference on Educational Sciences, 2657-2658., Doi: 10.14527/9786053188353, (Özet bildiri).

B9. Çekici, F., Aydın Sünbül, Z.(2014). The Role of Basic Personality Traits and Attachment Styles in Predicting Homesickness Among First Year College Students. 1st International Eurasian Educational Researches Congress -iejer2014congress, 291-292., (Özet bildiri).

B10. Çekici, F. (2014). Psikolojik Danısma Sürecinde Yansıtıcı Takım. 3rd International Counseling and Education Conference, (Özet bildiri).

C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

C.2.1. Ruh Sağlığı Profesyonelleri İçin El Kitabı: Kuram, İlke ve Teknikler. (2021). Çekici, F. "Bölüm 6: Akılcı Duygusal Davranışçı Terapi" . 179- 216. sayfalar arası. Nobel Akademik Yayıncılık. Editörler: A. Malkoç&M. Aslan Gördesli, Birinci Baskı, ISBN: 978-625-406-809-6, Türkçe (Bilimsel Kitap).

C2.2. Geçmişinden Günümüze Kişilik Kuramları. (2020). Çekici, F. “18.Bölüm: Raymond Bernard Cattell Faktör Analitik Ayırıcı Özellik Kuramı”. 585 -603. sayfalar arası. Nobel Akademik Yayıncılık. Editör: Burhan Çapri, Birinci Baskı, ISBN: 9786254020513, Türkçe (Bilimsel Kitap).

C2.3. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu: Ruh Sağlığı Çalışanları, Alan Uzmanları, Öğrenciler ve Aileler için Kuramdan Uygulamaya. (2019). Çekici, F,, “83. Bölüm: Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğuna Psikolojik Sağlamlık Çerçevesinden Bakabilmek”. 975 – 994 sayfalar arası, Nobel Akademik Yayıncılık. Editör: Azime Şebnem Soysal Acar, Birinci Baskı, ISBN: 9786050330632, Türkçe (Bilimsel Kitap).

C2.4. Psikolojik Testler: İlkeler, Uygulama ve Tanıtım, Bölüm adı:(7. Bölüm Gelişimsel Değerlendirme) (2019)., Çekici, F., Pegem Akademi Yayıncılık, Editör:Prof. Dr. :Yasemin Yavuzer, Prof. Dr. Zeynep Karataş, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 45, ISBN:978-605-241-809-3, Türkçe(Bilimsel Kitap).

C2.5. Yasam Boyu Gelişim, Bölüm adı:(Ünite 6 Orta ve Son Çocukluk Dönemi) (2019)., Çekici, F., Nobel Akademik Yayıncılık, Editör:Prof. Dr. Filiz Yurtal, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 33, ISBN:978-605-7846-30-3, Türkçe(Bilimsel Kitap).

C2.6. Psikolojik Danısma ve Psikoterapi Kuramları: Örnek Uygulamalarla Temel ve Güncel Kuramlar, Bölüm adı:(Öyküsel Terapi) (2018)., Çekici, F., Pegem Akademi, Editör:Doç.Dr. Zeynep Karatas, Doç.Dr. Yasemin Yavuzer, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 22, ISBN:978-605-241-313-5, Türkçe(Bilimsel Kitap).

C2.7. Paradigms and Understanding Social Issues, Bölüm adı:(Part II: Psychology and Cultural Studies The Adaptation and Validation of Riverside Life Satisfaction Scale to Turkish Culture) (2018)., Çekici, F., IJOPEC Publication, Editör:Adem Erdem Erbas, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 7, ISBN:978-1-912503-56-8, Ingilizce (Arastırma (Tez Hariç) Kitabı).

C2.8. Eğitim Psikolojisi El Kitabı, Bölüm adı:(Fiziksel Gelisim) (2014).,Çekici, F., Mentis Yayıncılık, Editör:Doç.Dr. Rezan Çeçen, Doç.Dr. Filiz Yurtal, Basım sayısı:1, ISBN:9789944189088, Türkçe(Bilimsel Kitap).

C.2.9. Aile Terapisi Temelleri (2013), Yazar: Mark Worden, Çevirenler: T.Akbaş, E. Işık, F.Çekici, O. Çolakkadıoğlu, R. Avcı. Nobel Kitabevi Adana. Beşinci Basım. No: 9786053971528. Türkçe (Bilimsel Kitap).

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. Arslan, R., Çekici, F., Aydın Sünbül, Z., Malkoç, A., Aslan Gördesli, M. (2021). İlişkide Otantiklik Ölçeği: Türk Kültürüne Uyarlama ve Geçerlik Çalışması. Trakya Eğitim Dergisi. 11, (1), 439-449. Doi: https://doi.org/10.24315/tred.770310.

D2. Malkoç, A., Aslan Gördesli, M., Arslan, R., Çekici, F., Aydın Sünbül, Z. (2018). Interpersonal Emotion Regulation Scale (IERS): Adaptation and Psychometric Properties in a Turkish Sample. International Journal of Assessment Tools in Education, 5(4), 754-762., Doi: DOI:10.21449/ijate.481162.

D3. Çekici, F., Aydın Sünbül, Z., Malkoç, A., Aslan Gördesli, M., Arslan, R. (2018). Değer Odaklı Yasam Ölçeği: Türk Kültürüne Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Turkish Studies Educational Sciences, 13(19), 459-471., Doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14097.

D4. Aydın Sünbül, Z., Çekici, F. (2018). Homesickness in the First-year College Students:The Role of Personality and Attachment Styles. International Journal of Social Sciences and Education Research, 4(3), 412-420.

D5. Çekici, F., Avcı, R., Çolakkadıoğlu, O. (2017). Psikolojik Danışmada Postmodernist Bir Süpervizyon Yöntemi: Yansıtıcı Ekip Uygulaması. Turkish Studies, 12(28), 175-192., Doi: 10.7827/TurkishStudies.12511.

D6. Atıcı, M., Çekici, F. (2009). Ortaöğretimdeki Sınıf Rehber Öğretmenleri ve Öğrencilerin İstenmeyen Davranışlarla Baş Etme Konusundaki Görüşlerinin Karşılaştırılması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 15(4), 495-522., (Kontrol No: 4982565)

D7. Güçray, S.S., Çekici, F., Çolakkadıoğlu, O. (2009). Psiko-eğitim Gruplarının Yapılandırılması ve Genel Ilkeleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 134-147.

D8. Güçray, S.S., Çolakkadıoğlu, O., Çekici, F. (2009). Grup Uygulamalarında aktiviteler / Egzersizler Amaçları, Çeşitleri ve Uygulama Örnekleri. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(2), 194-208.

D9. Çekici, F., Güçray, S.S. (2012). Problem Çözme Terapisine Dayalı Beceri Geliştirme Grubunun Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Problem Çözme, Öfke ile İlgili Davranış ve Düşüncelerine Etkisi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2), 103-128.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1. Güçray, S.S., Çekici, F., Çolakkadıoğlu, O. (2008). Psiko-eğitim Gruplarının Yapılandırılması ve Genel İlkeleri. II. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Sempozyumu.

E2. Güçray, S.S., Çolakkadıoğlu, O., Çekici, F. (2008). Grup Uygulamalarında Aktiviteler / Egzersizler Amaçları, Çeşitleri ve Uygulama Örnekleri. II. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Sempozyumu.

E3. Atıcı, M., Çekici, F. (2007). Ortaöğretimde Görev Yapan Psikolojik Danışman, Öğretmen ve Öğrencilerin İstenmeyen Davranışlarla Baş Etme Konusundaki Görüşlerinin Karşılaştırılması. IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi.

E4. Akbaş, T., Çekici, F. (2007). İlköğretim İkinci Kademedeki Öğrencilerin Cinsel Konulardaki Bilgi Düzeyleri, Bilgi Edinme Kaynakları ve Cinsel Eğitim Hakkındaki Görüşleri. IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi.


text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Aslı Burçak TAŞÖREN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Boğaziçi Üniversitesi 1998 Marmara Üniversitesi 2008

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Yeditepe üniversitesi. Haliç Üniversitesi. Nişantaşı Üniversitesi

Araştırma Alanları

Çocuk istismarı ve ihmali. Duygusal gelişim. Duygu düzenleme. Duygu durum bozuklukları. Psikolojik testler.

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Taşören, A. B (2022). Childhood maltreatment and emotional distress: The role of beliefs about emotion and psychological inflexibility. Current Psychology, 41(1), 1-12. https://doi.org/10.1007/s12144-021-02594-7

Taşören, A. B. & Aydın, F. B. (2021).The role of memory performance on mathematics achievement in primary school 3rd graders. International Journal of Curriculum and Instruction, 13(3), 2813-2832.

Akcan, G. & Taşören, A. B. (2020). Genç yetişkinlerde çocukluk çağı olumsuz yaşantıları, öz-şefkat ve duygu düzenleme becerileri depresyon belirtilerini yordar mı? Boğaziçi Eğitim Dergisi, 37(2), 59-80. https://dergipark.org.tr/tr/pub/buje/issue/58375/842241

Taşören, A. B., Akcan, G., & Başer, E. (2018). Reaktif ve proaktif saldırganlığın ilkokul çocuklarında belirleyicileri. Trakya Eğitim Dergisi, 8(4), 721-734.

Taşören, A. B. (2017). Drug use and self-harming behavior among incarcerated men: Does childhood abuse, anger, and executive function make a difference? Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma, 26(9), 1006-1023. https://doi.org/10.1080/10926771.2017.1346028

Taşören, A. B. (2016). The relationship between perceived parental acceptance-rejection, personality and behavioral dispositions, and executive function in a Turkish primary school sample. Journal of Psychological and Educational Research 24 (1), 61-83

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. İlker ALTUNBAŞAK
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Meltem ASLAN GÖRDESLİ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Hacettepe Üniversitesi 2006 İstanbul Üniversitesi 2017

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. ASLAN GÖRDESLİ MELTEM (2022). Mindfulness in Teaching and Job Burnout: The Mediating Role of Self-Efficacy. International Journal of Psychology and Educational Psychology (Yayın No: 7472293)
2. AYDIN SÜNBÜL ZEYNEP, ASLAN GÖRDESLİ MELTEM (2021). Psychological capital and job satisfaction in public-school teachers: the mediating role of prosocial behaviours. JOURNAL OF EDUCATION FOR TEACHING, 47(2), 147-162. (Yayın No: 7022309)
3. ASLAN GÖRDESLİ MELTEM, AYDIN SÜNBÜL ZEYNEP (2021). Positive Characteristics in Primary School Teachers: The Interactive Roles of Psychological Capital and Mindfulness in Teaching. International Journal of Psychology and Educational Studies (Yayın No: 7252658)
4. ÇEKİCİ FERAH,AYDIN SÜNBÜL ZEYNEP,MALKOÇ ASUDE,ASLAN GÖRDESLİ MELTEM,ARSLAN REYHAN (2019). The Moderating Role of Authenticity in the Relationship Between Valued Living and Life Satisfaction in Undergraduate Students. Journal of Education and Training Studies, 7(3), 22-28., Doi: 10.11114/jets.v7i3.3890 (Yayın No: 4981996)
5. ASLAN GÖRDESLİ MELTEM, ARSLAN BABAL REYHAN, ÇEKİCİ FERAH, AYDIN SÜNBÜL ZEYNEP, MALKOÇ ASUDE (2019). The Psychometric Properties of the Mindfulness in Teaching Scale in a Turkish Sample. Universal Journal of Educational Research, 7(2), 381-386. (Yayın No: 6531171)
6. MALKOÇ ASUDE,ASLAN GÖRDESLİ MELTEM,ARSLAN REYHAN,ÇEKİCİ FERAH,AYDIN SÜNBÜL ZEYNEP (2019). The Relationship between Interpersonal Emotion Regulation and Interpersonal Competence Controlled for Emotion Dysregulation. International Journal of Higher Education, 8(1), 69 (Yayın No: 6531195)
7. ASLAN GÖRDESLİ MELTEM,ARSLAN REYHAN,ÇEKİCİ FERAH,AYDIN SÜNBÜL ZEYNEP,MALKOÇ ASUDE (2018). The psychometric properties of Mindfulness in Parenting Questionnaire (MIPQ) in Turkish sample. European Journal of Education Studies, 5(5), 175-188., Doi: 10.528/zenodo.1477467 (Yayın No: 4807110)
8. AYDIN SÜNBÜL ZEYNEP,MALKOÇ ASUDE,ASLAN GÖRDESLİ MELTEM,ARSLAN REYHAN,ÇEKİCİ FERAH (2018). Mindful Self-Care Dimensions as Agents of Well-being for Students in Mental Health Fields. European Journal of Education Studies, 5(5), 33-41., Doi: 10.5281/zenodo.146957 (Yayın No: 4807154)
9. AYDIN SÜNBÜL ZEYNEP,MALKOÇ ASUDE,ASLAN GÖRDESLİ MELTEM,ARSLAN REYHAN,ÇEKİCİ FERAH (2018). Mindful Self-Care Scale (MSCS): Adaptation and Validation in a Normative Turkish Sample. European Journal of Educational Research, 7(4), 887-892., Doi: 10.12973/eu-jer.7.4.887 (Yayın No: 4392939)

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
1. Ruh Sağlığı Profesyonelleri İçin El Kitabı: Kuram, İlke ve Teknikler, Bölüm adı:(Çözüm Odaklı Terapi) (2020)., ASLAN GÖRDESLİ MELTEM, Nobel Yayınevi, Editör:MALKOÇ, ASUDE; ASLAN GÖRDESLİ, MELTEM, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 529, ISBN:978-625-406-809-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7022294)
2. Büyüme-Olgunlaşma ve Gelişim, Bölüm adı:(Çocuk ve Ergenlerde Normaldışı Davranışlar) (2019)., ASLAN GÖRDESLİ MELTEM, Murat Yayınları, Editör:Dr. Öğr. Üye. Ferahim Yeşilyurt, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-7816-32-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6531215)

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1. ASLAN GÖRDESLİ MELTEM, AYDIN SÜNBÜL ZEYNEP (2021). The Psychometric Properties of Parental Stress Scale-Turkish Form . Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 11(61), 199- 213. (Kontrol No: 7252533)
2. AYDIN SÜNBÜL ZEYNEP, ASLAN GÖRDESLİ MELTEM (2021). Self-compassion and Resilience in Parents of Children with Special Needs: The Mediating Role of Hope. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 49(2), 690- 705., Doi: 10.14812/cufej.749645 (Kontrol No: 7022321)
3. ARSLAN BABAL REYHAN, ÇEKİCİ FERAH, AYDIN SÜNBÜL ZEYNEP, MALKOÇ ASUDE, ASLAN GÖRDESLİ MELTEM (2020). İLİŞKİDE OTANTİKLİK ÖLÇEĞİ: TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLAMA VE GEÇERLİK ÇALIŞMASI. Trakya Eğitim Dergisi, 11(1), 439-449., Doi: 10.24315/tred.770310 (Kontrol No: 7022327)
4. MALKOÇ ASUDE,ASLAN GÖRDESLİ MELTEM,ARSLAN REYHAN,ÇEKİCİ FERAH,AYDIN SÜNBÜL ZEYNEP (2018). Interpersonal Emotion Regulation Scale (IERS): Adaptation and Psychometric
Properties in a Turkish Sample. International Journal of Assessment Tools in Education, 5(4), 754- 762., Doi: 10.21449/ijate.481162 (Kontrol No: 4807130)
5. ÇEKİCİ FERAH,AYDIN SÜNBÜL ZEYNEP,MALKOÇ ASUDE,ASLAN GÖRDESLİ MELTEM,ARSLAN REYHAN (2018). Değer Odaklı Yaşam Ölçeği: Türk Kültürüne Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Turkish Studies, 13(19), 459-471., Doi: 10.7827/TurkishStudies.14097 (Kontrol No: 4807125)

Editörlük
Ruh Sağlığı Profesyonelleri İçin El Kitabı: Kuram, İlke ve Teknikler, Kitap, Editör, Nobel Yayınevi, 01.12.2020

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Nadire Gülçin YILDIZ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Hacettepe Üniversitesi 1991 Iowa Universitesi 2011

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Milli Eğitim Bakanlığı 1994-1995 Iowa Üniversitesi 1998-2011 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 2011-2012 Üsküdar Üniversitesi 2012-2016 Gelişim Üniversitesi 2016 Medipol Üniversitesi 2017

Araştırma Alanları

Olumsuz çocukluk yaşantıları Risk altındaki çocuk ve ergenler Kültürel psikoloji Çokkültürlülük Savunucu Danışmanlığı ve Ruh Sağlığı Bireysel, sosyal ve profesyonel kimlik Okul danışmanlığı Danışmanlık eğitimi ve süpervizyon Üstün zekalı çocuklar Aile danışmanlığı Sosyal politika geliştirme

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

N. G. Yıldız & H. Tekşan (2016). Sosyal Medya Eğitimi Modülü. Üsküdar Üniversitesi Yayinlari-3, Üsküdar: İstanbul.
N. G. Yıldız, Ş. Tezcan Özer & F. Turan (2016). Empati Modülü. Üsküdar Üniversitesi Yayinlari-3, Üsküdar: İstanbul.
N. G. Yıldız, A. Başabak, G. Altıntaş & Y. İbadi (2016). Güvenli Davranış ve Girişkenlik Modülü. Üsküdar Üniversitesi Yayinlari-3, Üsküdar: İstanbul.
Yildiz N.G. & Tekşan H. (2016). İş yaşamında psikolojik sağlık. S 63-78. Başbuğ A, Bulut M. Hukuki ve sosyal boyutlarıyla iş sağlığı ve güvenliği yazıları. Seçkin Kitabevi, Ankara.
Aydin-Yildiz, N.G., Bryan, J. A. & Duys, D.K. (2012). School counselors’ partnerships with linguistically diverse families: an exploratory study. The School Community Journal, 22(1). 145-166.
Aydin-Yildiz, N. G. (2011). A national study: School counselor involvement in school, family and community partnerships with linguistically diverse families. Saarbrücken, Germany: Lambert Academic Publishing.
Tas, C., Karaköse, R., Metin, B. Yildiz, N.G., Ekmen, Ş., Brown, E.C. & Tarhan, K.N. (2015). Functional Brain Changes during Sema Meditation: Neuronal Correlates and Their Associations with Affective States. The Journal of Neurobehavioral Sciences, 2(1). 1-6.

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Yelda YILDIZ ÖNAL
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

19 Mayıs Üniversitesi 2008 İstanbul Üniversitesi 2017

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

MEB

Araştırma Alanları

Çift ve Aile Terapisi, Tek Ebeveynlik

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Journal Article:

1. Yıldız Önal, Y. & Uçar, S. (2021). Relationship beliefs and communication skills in Turkish married individuals: Examining the mediating role of partner accommodation behavior and emotional dependency. Journal of Family Issues, DOI: 10.1177/0192513X211064868

2. Uçar, S., Yıldız Önal, Y. & Baştemur, Ş. (2021). Evli bireylerde iletişim becerilerinin yordayıcısı olarak sevilemezlik, çaresizlik ve evlilik süresi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 52, 1-16. DOI: 10.53444/deubefd.777283

3. Yıldız Önal, Y., Köseoğlu, S . (2021). Psikolojik danışmanların yas danışmanlığına ilişkin değerlendirmeleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 21 (2) , 592-604 . doi: 10.17240/aibuefd.2021.21.62826-786793

4. Yıldız, Y . (2020). ‘Amerikan Güzeli’ filminin Akılcı Duygusal Davranışçı Terapi ve Bilişsel Terapi’nin bazı kavram ve görüşleri açısından İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 219-232 . doi: 10.17860/mersinefd.479531

5. Uçar, S., Yıldız, Y., Dursun-Bilgin, M. & Baştemur, Ş. (2020). Okul psikolojik danışmanlarının çocuk istismarıyla çalışma yeterliliklerine ilişkin nitel bir araştırma. Hacettepe U¨niversitesi Egˆitim Faku¨ltesi Dergisi. doi: 10.16986/HUJE.2018044070

6. Köseoğlu, S. A. & Yıldız, Y. (2018). Tek ebeveynli çocukların yaşam deneyimleri. HAYEF: Journal of Education, 15(2), 80-98. doi: 10.26650/hayef.2018.15.2.0009

7. Yıldız, Y., Uçar, S., Baştemur, Ş. & Dursun-Bilgin, M. (2017). Transition from modern family therapies to postmodern family therapies. Journal of Strategic Research in Social Science, 3(1), 81-94.

8. Bastemur, Ş., Dursun-Bilgin, M., Yıldız, Y. & Uçar, S. (2016). Alternative Therapies: New approaches in counseling. Procedia-Social and Behavioral Sciences 217, 1157-1166.

9. Ucar, S., Yildiz, Y., Dursun-Bilgin, M., & Bastemur, S. (2016). Turkish counselors’ perspectives toward Feminist Therapy. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 217, 1176-1184.text
Adı Soyadı Arş.Gör. Melisa BOZKURT
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Akdeniz Üniversitesi 2019

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Benlik kavramı, motivasyon, kişilik

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Sena GÜME
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Boğaziçi Üniversitesi 2015 Yıldız Teknik Üniversitesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 2022

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

-Yücel, V. ve Güme, S. (2018). Kültürel üstünlük arayışı, spor ve sinema: Million Dollar Arm. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 5(5), 201-213.

-Güme S. (2018). Leviathan, neyle beslenir?. Yücel, V. ve Güme, S. (ed.) Toplum ve yapı içinde (s. 19-27). İstanbul: Kriter.

-Güme S. (2018). Sosyal stalk kültürünün gelişimi. Yılmaz, E. ve Güme, S. (ed.) Toplum ve kültür içinde (s. 39-52). İstanbul: Kriter.

-Yücel, V. ve Güme, S. (Ed.). (2018). Toplum ve yapı. İstanbul:Kriter.

-Yılmaz, E. ve Güme, S. (Ed.). (2018). Toplum ve kültür. İstanbul:Kriter.

-Güme, S. (2019). Postinsan gelecek gündelik ilişkiler ve Humans. İstanbul:Kriter.

-Güme, S., Yücel, V. ve Yılmaz, E. (Ed.). (2020). Eğitim ve okul yazıları. İstanbul:Kriter.

-Özyürek, R , Ertural, H , Saruhan, V , Güme, S . (2021). Okul Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Çerçeve Programlarındaki Kariyer Planlama Çalışmalarının Kanıta Dayalı Uygulamalarla Geliştirilmesi . Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi , 4 (1) , 67-109 .

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr. (Tam Burslu)

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Figen BOZKUŞ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Balıkesir Üniversitesi 2011 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2020

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Kocaeli Üniversitesi

Araştırma Alanları

Matematik eğitimi, öğretmen eğitimi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Şengül, S., Katranci, Y., & Bozkuş, F. (2013). Learnıng Styles of Prospectıve Teachers: Kocaelı Unıversıty Case. Journal of Educational & Instructional Studies in the World, 3(2).

Katranci, Y., & Bozkuş, F. (2014). Learning Styles of Prospective Mathematics Teachers: Kocaeli University Case. Procedia-Social and Behavioral Sciences,116, 328-332.

Karadeniz, M. H., Baran, T., Bozkuş, F., & Gündüz, N. (2015). Difficulties of Prospective Elementary Mathematics Teachers' Regarding to Reflection Symmetry. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 6(1), 117-138.

Bozkuş, F., Toluk-Uçar, Z., & Çetin, İ. (2015). Middle school students’ conceptions of infinity. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 6(3), 506-531.

Toluk Uçar, Z. & Bozkuş, F. (2016). Primary and Middle School Students’ Ability to Distinguish Proportional and Non-Proportional Situations. Journal of Kırşehir Education Faculty.

Ayvaz, Ü., Gündüz, N., & Bozkus, F. (2017). Understanding of Prospective Mathematics Teachers of the Concept of Diagonal. Journal on Mathematics Education(ERİC), 8(2), 165-184.

Karadeniz, M. H., Kaya, T. B., & Bozkus, F. (2017). Explanations of Prospective Middle School Mathematics Teachers for Potential Misconceptions on the Concept of Symmetry. International Electronic Journal of Elementary Education(ERİC), 10(1), 71-82.

Bozkuş, F., Kablan, Z., Pak, K., Özdişçi, S., Özdemir, A., Aydın, M., & Boğazlıyan, D. (2017). The Opinions of Participants About The Lesson Study. Electronic Turkish Studies, 12(28).

Bozkuş, F., & Ayvaz, Ü. (2018). Mıddle School Mathematıcs Teachers’ Knowledge of Mathematıcal Reasonıng. European Journal of Education Studies.

Toluk-Ucar, Z., & Bozkus, F. (2018). Elementary School Students’ and Prospective Teachers’ Proportional Reasoning Skills. Internatıonal Journal for Mathematıcs Teaching and Learning(ERİC), 19, 205-222.

Toluk-Ucar, Z., & Bozkus, F. (2019). Making Space for Student’s Voice (Thinking) in Mathematics Teaching. Journal of Apsistek Mathematics Education. http://www.apsistek.com/index.php

Kablan, Z & Bozkuş, F. (2021). Mathematics Teachers’ and Students’ Opinions on Mathematics Problems of the High Schools Entrance Exam. Mersin University Journal of the Faculty of Education, 17(1), 211-231.

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Hüseyin KOCAMAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Üniversitesi 1982 Sakarya Üniversitesi 1997

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

1984-1986 Matematik Öğretmeni, Niğde Lisesi/Niğde İmam-Hatip Lisesi 1986-1994 Araştırma Görevlisi, Uludağ Üniv. Fen-Edebiyat Fak. Matematik Bölümü. 1994-1998 Araştırma Görevlisi, SAÜ. Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü. 1998-2017 Yardımcı Doçent, SAÜ. Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü

Araştırma Alanları

İstatistik, Optimizasyon, Sayısal Analiz, Diferansiyel Denklemler

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

2000 : "Time Tradeoff Transportation Problems in Case Change of Costs in Certain Intervals" , KOCAMAN H. TÜRKER E., S., SİVRİ M., Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 4, Sayı 1-2, 109-113

2001 : "Stokastik Karar Verme Problemi" . ERMAN F., KOCAMAN H., Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 5 , Sayı 3, 118-119

2002 : "Hedef Programlamada Grafik Çözüm Yöntemi", YAZAR O., KOCAMAN H., Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 6 , Sayı 3, 110-112Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

1989 : "Akarsuların Taşkın Kontrollerinde Extrem Değer Analizi", Ulusal Matematik Sempozyumu, Ege Üniv., İzmir.

2008 : "Bazı Geometrik Yapılardaki Hareketlerin Bilgisayar Programıyla İzlenmesi", VI. Ulusal Geometri Sempozyumu, Uludağ Üniversitesi, Bursa.Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.

2014 : "Fark Denklemlerinin Çözümünde Parametrelerin Değişimi Yöntemi", 2nd International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science, HÜSEYİN KOCAMAN, 2014, Karabük-TÜRKİYE http://www.isites.info/PastConferences/ISITES2014/

2015 : "Finite Time Blow Up Of Solutions To Fourth-Order Equation With Power Nonlinearity", ISITES 2015 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN ENGINEERING AND SCIENCE, HÜSEYİN KOCAMAN; METİN YAMAN, 2015, Valencia-SPAIN2017 : "Continuous Dependence of Semilinear Petrovsky Equation", Kocaman, H; Yaman, M; Gur, S; - JOURNAL OF NONLINEAR SCIENCES AND APPLICATIONS - Vol. - pp.2671-2677 - ISSN : 2008-1898 - DOI : 10.22436/jnsa.010.05.33 - - - Article - - 2017 - WOS : 000407574800033

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Özlem ERKEK
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2007 Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2017

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Orta Doğu Teknik Üniversitesi-Araştırma Görevlisi (2008-2017) SEBİT Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. (2008)

Araştırma Alanları

Öğretmen Eğitimi, Argümantasyon, Uzamsal Görselleştirme Yeteneği, Ortaokul Matematik Eğitimi, Özel Öğretim Metotları, Problem Çözme.

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

Erkek, Ö., & Işıksal-Bostan, M. (2019) A Different Look at the Reasoning Process of Prospective Middle
School Mathematics Teachers: Global Argumentation Structures. Education and Science, Eğitim ve Bilim, 44(199), 75-101.


Erkek, Ö., & Işıksal-Bostan, M. (2019) Prospective Middle School Mathematics Teachers’ Global
Argumentation Structures. International Journal of Science and Mathematics Education, 17(3), 613-633.
https://doi.org/10.1007/s10763-018-9884-0Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Erkek, Ö., Işıksal-Bostan, M., & Çakıroğlu, E. (2017). A Study on Prospective Teachers' Spatial
Visualization Ability and Spatial Anxiety. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25 (1), 33-50.

Erkek, Ö., & Işıksal-Bostan, M. (2015). The Role of Spatial Anxiety, Geometry Self-Efficacy and
Gender in Predicting Geometry Achievement. İlköğretim Online, 14(1), 164-180.


Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitapta bölüm yazarlığı:

Erkek, Ö. (2020). Sorgulama temelli matematik öğretimi. M. Ünlü (Ed.), Uygulama Örnekleriyle Matematik Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar
kitabı içinde (s. 385-404). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Erkek, Ö., & Işıksal, M. (2019). Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Argüman Akış Şemalarının
sınıflandırılması. Second International Congress on Seeking New Perspectives in Education, İstanbul, Türkiye.

Erkek, Ö., & Işıksal, M. (2019). Teknoloji ile zenginleştirilmiş ortamda öğretmen adaylarının argümanlarının
gerekçe türlerinin incelenmesi. International Turkish Computer & Mathematics Education Symposium'da
sunulan bildiri, İzmir, Türkiye.

Erkek, Ö., & Işıksal-Bostan, M. (2018). How technology supports argumentation structures in the geometry context.
International Congresses on Education (ERPA)'da sunulan bildiri, İstanbul, Türkiye.

Erkek, Ö., & Isiksal-Bostan, M. (2015). Is the use of Geogebra advantageous in the process of
argumentation? 9th Congress of European Research in Mathematics Education (CERME)’de
sunulan bildiri, Prag, Çek Cumhuriyeti.

Erkek, Ö., & Isiksal-Bostan, M. (2013). Scale Development: Looking into Geometry Achievement
of 8 Graders from a Different Perspective. Main Conference of European Conference on
Educational Research (ECER) ’de sunulan bildiri, İstanbul, Türkiye.

Erkek, Ö., & Isiksal, M. (2012). Exploring the relationships among 8th grade students’ geometry
achievement, geometry self-efficacy and spatial anxiety. Paper presented at Emerging Researchers'
Conference of European Conference on Educational Research (ECER), Cadiz, Spain.

Erkek, Ö., Isiksal, M. & Cakiroglu, E. (2011). The relationship between Preservice Teachers’
Spatial Anxiety and Geometry Self-Efficacy in terms of Gender and Undergraduate Program.
Emerging Researchers' Conference of European Conference on Educational Research (ECER) ’de
sunulan bildiri, Berlin, Germany.

Dursun, Ö., Isiksal, M. & Cakiroglu, E. (2010). Investigating the relationship between preservice
teachers’ spatial ability and spatial anxiety. Emerging Researchers' Conference of European
Conference on Educational Research (ECER) ’de sunulan bildiri,, Helsinki, Finland.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Erkek Ö., & Işıksal Bostan M. (2018). Teknoloji tabanlı argümantasyon uygulamasında gerekçe yapılarının incelenmesi.
13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 40/1128, Denizli, Türkiye.

Erkek, Ö., & Isiksal-Bostan, M. (2014). Uzamsal görselleştirme ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması.
13. Matematik Sempozyumu: Bilimin Çeliği Matematik’te sunulan bildiri, Karabük, Türkiye.

Erkek, Ö., & Isiksal, M. (2013). 8. Sınıf öğrencilerinin iki ve üç boyutlu geometri sorularını
çözerken yaptıkları hatalar üzerine bir çalışma. 12. Matematik Sempozyumu: Toplumda
Matematik’te sunulan bildiri, Ankara, Türkiye.

Dursun, Ö., Isiksal, M. & Cakiroglu, E. (2010). İlköğretim Öğretmen adaylarının uzamsal
yeteneklerinin cinsiyet ve öğretmenlik programlarına göre incelenmesi (Investigating the
spatial abilities of elementary school preservice teachers in terms of gender and undergraduate
programs). IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulan bildiri, İzmir, Turkey.


ÖDÜLLER

ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yılın Doktora Tezi Ödülü 2018

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Eda Nur GÜNER
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Boğaziçi Üniversitesi 2010 - 2015 Marmara Üniversitesi - Matematik Öğretmenliği 2019 -

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Prof. Dr. Osman Öztürk İHO'da Matematik Öğretmeni

Araştırma Alanları

Matematik Eğitimi, Gerçekçi Matematik Eğitimi, STEM, Model Oluşturma Etkinlikleri

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Sezer, E. N., & Bahadir, E. (2018). “Implementation and Evaluation of Realistic Mathematics Education Activities with Using Electronic Portfolio.” European Journal of Open Education and E-learning Studies. 3(2). 126-145.

Bahadır, E., & Sezer, E. N. (2018, Mayıs) “Gerçekçi Matematik Eğitimi Çerçevesinde Elektronik Portfolyo Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarıları, Yaratıcılıkları ve Öz Değerlendirme Yetileri Üzerine Etkisi.” Sözel bildiri, IV. International Eurasian Educational Research Congress. Antalya.

Sezer, E. N., & Bahadır, E. (2018, Mayıs). “Ortaokul Öğrencilerinin Tasarladıkları Oyunların Matematik Okur Yazarlığı Açısından Analizi.” Sözel bildiri, 1. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi. İstanbul.

Bahadır, E., & Sezer, E. N. (2019, Haziran). "Gerçekçi Matematik Eğitimi Çerçevesinde Hazırlanan Etkinlikler İle E-Portfolyo Hakkındaki Öğrenci Görüşleri." Sözel bildiri, V. Uluslararasi Eğitim Ve Sosyal Bilimler Kongresi. İstanbul.

Sezer, E. N. (2019). Gerçekçi Matematik Eğitimi Çerçevesinde Tasarlanan Etkinliklerin Uygulama Sürecinin Klasik Ve Elektronik Portfolyo İle Değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans tezi). tez.yok.gov.tr. (603465)

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Zeynep ARSLAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Özel Eğitim Bölümü

Özel Eğitim Öğretmenliği Pr. (Tam Burslu)

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Adviye Pınar KONYALIOĞLU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Marmara Üniversitesi 1999 Doktora : İstanbul Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Üstün Zekalılar Öğretmenliği Programı, Yükseklisans: Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 2013

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

T.C.Maltepe Üniversitesi (2009-2016), Ferticenter Tüp Bebek Merkezi, Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu, Florya Özürlüler Kampı, Fiziksel Engelliler Vakfı, Zürafa Çocuk Yuvası, Kadıköy Psikolojik Danışma Merkezi, St. Joseph Vakfı Küçük Prens Anaokulu

Araştırma Alanları

Özel Yetenekli Çocuklar, Özel Yetenekli Çocuklara Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Bilişsel Davranışçı Terapi, Psikodrama, Rehberlikte Program Geliştirme, Bilinçli Hipnoz, Kişilik Bozuklukları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Konyalıoğlu, A. P. Ve M. F. Varlı, (2009). “Üstün Ve Normal Zekalı Çocukların Sosyal Duygusal Uyum Düzeylerinin Karşılaştırılması”, Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar II. Ulusal Kongresi Bildirisi, Eskişehir.

Aydın.,O. ve Konyalıoğlu, A .P.,(2011).” The Relation between General Intelligence Levels and Psychological Symptom Levels of Adolescents”,The 19th Biennial World Conference(WCGTC), Prague.

Ogurlu, U. Ve Konyalıoğlu, A.P. (2011). “Perceptions and Beliefs of School Counselors Regarding Gifted Students”,Excellence in Education(ICIE),Giftedness, Creativity, Development,Istanbul.

Aydın.,O. ve Konyalıoğlu, A .P. (2012).”The Social and Emotional Adjustment Levels :A Comparison Between Gifted and Non-Gifted Students.”,Excellence in Education(ICIE),Theory.Research,Practice Jerusalem.


Aydın.O ve Konyalıoğlu A.P.(2011). 18-21 Yaş Grubu Bireylerin Genel Zekâ Düzeyleri İle Psikolojik Semptom Düzeyleri Arasındaki İlişki. Türk Üstün Zeka ve Eğitim Dergisi. 1(1),77-103.

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Aslin ARSLANOĞLU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Bahçeşehir Üniversitesi 2010 Trakya Üniversitesi-Engelli Çalışmaları

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Öğrenme Güçlüğü, Özel Eğitimde Okuma Öğretimi, Özel Eğitimde Yabancı Dil Öğretimi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları


Arslanoğlu, A., & Ercan, Z. G. (2017). The effect of Montessori sensorial education on children’s developmental areas. In I. Koleva & G. Duman (Eds.), Educational Research and Practice (pp. 28-36). St. Kliment Ohridski University Press.

Arslanoğlu, A., & Ercan, Z. G. (2018). A review study on the foreign language teaching methods for preschool children. In R. Efe, I. Koleva, & E. Atasoy (Eds.), Recent Researches in Education (pp. 56-70). Cambridge Scholars Publishing.

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Özge ÖZLÜ ÜNLÜ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Başkent Üniversitesi 2013 Abant İzzet Baysal Üniversitesi-Zihin Engellilerin Eğitimi(Doktora) 2016

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Özel Eğitimde Matematik Öğretimi, Zihin Yetersizliği Olan Çocuklar, Matematik Öğrenme Güçlüğü.

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Özlü,Ö., Arslanoğlu, A. ve Yıkmış, A. (2020). Özel Gereksinimli Bireylere Matematik Becerilerinin Öğretiminde Kullanılan Somut-Yarı Somut-Soyut Öğretimi’nin Etkililiği: Betimsel Değerlendirme ve Meta-Analiz Çalışması, 30. Ulusal Özel Eğitim Kongresi-UOEK 2020, Bursa.

Özlü, Ö., & Yıkmış, A. (2019). Zihinsel yetersizliği olan öğrencilere çarpma öğretiminde somut-yarı somut-soyut öğretim stratejisinin etkililiği. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi 9 (1), 195-225.

Tekinarslan, İ. Ç., Sivrikaya, T., Keskin, N. K., Özlü, Ö. & Rasmussen, M. U. (2018). Determining the needs of parents with children in inclusive education. Elementary Education Online, 17(1), 82-101.

Tekinarslan, İ. Ç., Sivrikaya, T., Keskin, N. K., Özlü, Ö., & Rasmussen, M. U. (2017). Developing the Scale for Determining the Needs of Parents of Students in Inclusive Education. International Online Journal of Educational Sciences, 9(4).

Eratay, E., Keser, F., Kurtoğlu, S., Kançeşme, C., Özlü Ö., Küçük, Ö., Çıkılı, D., Tekcan, S., Tümeğ, S. (2014). Kaynaştırma Öğretmenlerinin Bütünleştirme Yaklaşımlarıyla İlgili Düşünceleri, 24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Trakya Üniversitesi, Edirne.

Sazak-Pınar, E., Özlü, Ö., İlhan-Şen, S. ve Çıkılı, D. (2017). Video model ile sunulan kendini yönetme stratejilerinin zihin yetersizliği olan öğrencilerin görevi tamamlama becerileri üzerindeki etkililiği, IV. International Eurasian Educational Research Congress, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

Yıkmış, A., Özlü, Ö., Çıkılı, D. (2015). Zihinsel yetersizliği olan öğrencilere temel çarpma işleminin öğretiminde doğrudan öğretim yöntemi ile sunulan sayı doğrusu stratejisinin etkililiği, 25. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul.

Yıldırım Doğru, S. S., Özlü, Ö., Kançeşme, C. ve Doğru, S. (2015). Özel eğitim üzerine yapılan proje çalışmalarının değerlendirilmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(Özel Sayı), 286-296.

Temel Eğitim Bölümü

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Mefharet VEZİROĞLU ÇELİK
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Hacettepe Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi, Stanford Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Araştırma Alanları

Erken çocukluk eğitimi, erken çocukluk dönemi politikaları, öğretmen eğitimi ve motivasyonu, erken çocuklukta bilişsel gelişim, erken çocuklukta matematik, çocuk edebiyatı

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Escalante-Barrios E. L., Suarez-Enciso, S. M., Raikes, H., Davis, D., Garcia, A., Gonen, M., Veziroglu-Celik, M., & Hazar, R. (2020). Child-parent interactions in American and Turkish families: Examining measurement invariance analysis of child-parent relationship scale. PLoS ONE 15(4): e0230831. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0230831

Veziroğlu Çelik, M. (2020). Çocuk, okul ve aile bağlamında okul öncesi eğitimden ilkokula geçiş süreci. E. Gorgu, T. Sezer (Ed.). Erken Çocuklukta Güncel Konular, (s.459-473). Ankara: Nobel.

Veziroglu-Celik, M. & Acar, I. H. (2019). The contributions of preschool children's temperament and parent-teacher relationships to their teacher-child relationships. Oral presentation, 29th European Early Childhood Education Research Association (EECERA) Annual Conference, 20 – 23 August 2019 Thessaloniki, Greece.

Veziroğlu Çelik, M. (2019). Erken Çocukluk Döneminde Matematik ve Fen İlişkisi, Berrin Akman (Ed.). Erken Çocukluk Eğitiminde Matematik, (s.259-275), Ankara: Pegem Akademi

Veziroglu Celik, M. (2018). The association between teacher-child relationship quality and children’s early learning behaviours, Oral presentation, 28th European Early Childhood Education Research Association (EECERA) Annual Conference, 28th August – 31st August, Budapest, Hungary.

Veziroglu-Celik, M. & Acar, I. H. (2018). Children's learning behaviors: Psychometric properties of the Preschool Learning Behavior Scale in Turkey. Turkish Studies Educational Sciences, 13/19,1897-1910, http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14013

Veziroğlu Çelik, M. (2018). Erken çocukluk eğitiminde öğretmenin hazırlığı ve mesleki gelişim. Gülden Uyanık Balat ve Hülya Bilgin (Ed.), Erken Çocukluk Eğitiminde Sınıf Yönetimi, (s.241-252), Ankara: Anı Yayıncılık

Veziroglu-Celik, M. & Acar, I. H. (2018). The association between learning behaviours and social competence of Turkish preschool children. Early Child Development and Care, https://doi.org/10.1080/03004430.2018.1542386

Veziroglu-Celik, M., Garcia, A., Acar, I. H., Gonen, M., Raikes, H., Korkmaz, A., Ucus, S., Esteraich, J., & Colgrove, A. (2018). Family context of low-income young children and their self-regulation in the United States and Turkey. Early Child Development and Care, DOI: 10.1080/03004430.2018.1548442

Veziroğlu Çelik, M., Acar, İ. H., Bilikci, C. A., Şahap, G., Yalvaç, B. M. (2018). Çocuk, Teknoloji ve Medya: Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri Üzerine bir çalışma. Turkish Studies Information Technologies and Applied Sciences, 13 (6), 147-164. DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12945.

Acar, I.H., Veziroglu-Celik, M., Garcia, A., Colgrove, A., Raikes, H., & Gönen, M. (2018). The Qualities of Teacher–Child Relationships and Self-Regulation of Children at Risk in the United States and Turkey: The Moderating Role of Gender. Early Childhood Education Journal, Advance Online Publication, https://doi.org/10.1007/s10643-018-0893-y

Veziroğlu-Çelik, M. : Fen Eğitiminde Aile ve Toplumun Rolü. Berrin Akman, Gülden Uyanık Balat, Tülin Güler Yıldız (Ed.) Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi , ch 13, 303-321, pp Anı Yayıncılık 2017, Ankara

Veziroğlu-Çelik, M., Alabay, E. : Okul Öncesi Eğitimde Fen Etkinlikleri. Berrin Akman, Gülden Uyanık Balat, Tülin Güler Yıldız (Ed.) Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi , ch 16, 371-400, pp Anı Yayıncılık 2017, Ankara

Gonen M., Turan F., Veziroglu-Celik M., Burcak F., & Korkmaz A. : Examining the Relationship Between Language and Social-Emotional Development of Children in Disadvantaged Districts. 2016 CYFS Summit on Research in Early Childhood, USA/Nebraska, 2016

Gonen M., Guler Yildiz T., Veziroglu-Celik M., & Ozbay I. : Investigation of Relationship Between Children's Temperament and Social-Emotional Development in Disadvantaged Districts. 2016 CYFS Summit on Research in Early Childhood, ABD/ Nebraska, 2016

Gonen, M., Veziroglu-Celik, M. : Çocuk Edebiyatı ve Gelişimsel Uygunluk I:Bebeklik Dönemi. In : Serap Erdoğan (EDS) Çocuk Edebiyatı ve Medya , ch , 28-45, pp Anadolu Üniversitesi 2016, Eskişehir

Gonen, M., Veziroglu-Celik, M. : Çocuk Edebiyatı ve Gelişimsel Uygunluk: Okul Öncesi Dönem. In : Serap Erdoğan (EDS) Çocuk Edebiyatı ve Medya , ch , 46-70, pp Anadolu Üniversitesi 2016, Eskişehir

Veziroglu, M. : Erken Çocukluk Döneminde Fiziksel Gelişim. In : Eda Kargı (Ed.) Erken Çocukluk Döneminde Gelişim , ch , 17-32, pp Pegem Akademi 2016, Ankara

Gönen, M., Veziroğlu, M.: Çocuk edebiyatının genel hedefleri. In: M. Gönen (Ed.) Çocuk Edebiyatı, ch, 1-12, pp Eğiten Kitap 2015, Ankara

Veziroglu, M., Gönen, M.: Review of the eligibility of picture books to the acquisition of the preschool education program of the Ministry of National Education. Education and Science. 37 (163), 226-238, 2012.

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Zeynep KILIÇ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Hacettepe Üniversitesi 2009 Marmara Üniversitesi 2014-2018

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Sinop Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı - Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı - Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
-YORULMAZ ALPER,KILIÇ ZEYNEP,ÜNSAL FATMA ÖZGE,ÇOKÇALIŞKAN HALİL (2020). Activities Conducted in Primary School through the Eyes of Fourth Graders. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 15(2), 371-385., Doi: 10.29329/epasr.2020.251.21 (Yayın No: 6425605)

-UYANIK BALAT GÜLDEN,ARSLAN ÇİFTÇİ HANDE,ÜNSAL FATMA ÖZGE,KILIÇ ZEYNEP,DEĞİRMENCİ ŞEYMA (2018). ANALYZING THE RELATIONSHIPS BETWEEN PRESCHOOL CHILDREN’S PLAY SKILLS AND THEIR SOCIAL COMPETENCE AND EMOTION REGULATION SKILLS. Croatian Journal of Education-Hrvatski Casopis za Odgoj i obrazovanje, 20(3), 243-257. (Yayın No: 4332918)Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :
-YORULMAZ ALPER,KILIÇ ZEYNEP,ÜNSAL FATMA ÖZGE,ÇOKÇALIŞKAN HALİL (2018). Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Gözünden İlkokulda Uygulanan Etkinlikler. II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu, 317 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4317777)

-KILIÇ ZEYNEP,DEĞİRMENCİ ŞEYMA,UYANIK BALAT GÜLDEN (2018). Çocuk Kütüphanelerinin Fiziksel Ortamlarının İncelenmesi VeKütüphanecilerin Konuya İlişkin Görüşleri. I. Uluslararası Çocuk Kütüphanleri Sempozyomu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4539939)

-DEĞİRMENCİ ŞEYMA,KILIÇ ZEYNEP,UYANIK BALAT GÜLDEN (2018). Okul Öncesi Dönem Çocuğu Olan Annelerin Çocuk Kitabı SeçmeKriterlerinin Belirlenmesi. I. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4539914)

-KILIÇ ZEYNEP,ÜNSAL FATMA ÖZGE,YORULMAZ ALPER (2018). 5 YAŞ ÇOCUKLARININ GÖZÜNDEN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULANAN ETKİNLİKLER. UEYAK 2018 - 1. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4317775)

-KILIÇ ZEYNEP,TUNÇELİ HİLAL İLKNUR (2018). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Etkinlik Türlerine İlişkin Görüşleri. 1. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4539890)

-UYANIK BALAT GÜLDEN,ÜNSAL FATMA ÖZGE,KILIÇ ZEYNEP,ARSLAN ÇİFTÇİ HANDE,DEĞİRMENCİ ŞEYMA (2017). Analyzing the relationship between preschool children s play skills and their social competence and emotion regulation skills. 69 th OMEP World Assembly and International Conference (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3662127)

-UYANIK BALAT GÜLDEN,KILIÇ ZEYNEP,DEĞİRMENCİ ŞEYMA (2017). Analyzing the relationship betweenprechool childrens competitive sytles and their play skills. 69 th OMEP World Assembly and International Conference (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3662312)

-UYANIK BALAT GÜLDEN,KILIÇ ZEYNEP,DEĞİRMENCİ ŞEYMA,ÜNSAL FATMA ÖZGE (2016). Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Yönelik Resimli Çocuk Kitaplarında Yer Alan Temel Kavramların İncelenmesi. XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3304683)

-ZEMBAT RENGİN,TUNÇELİ HİLAL İLKNUR,AKŞİN YAVUZ EZGİ,KILIÇ ZEYNEP (2016). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Kontrol Odağı ve Karar Verme Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 3rd International Eurasian Educational Research Congress (/Sözlü Sunum)(Yayın No:3304390)

-KILIÇ ZEYNEP,Haktanır Gelengül (2015). Çocukların Okul Bahçesinde Görmek İstemedikleri Ögeler. International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges (/Sözlü Sunum)(Yayın No:3304101)

-ZEMBAT RENGİN,KILIÇ ZEYNEP,ÜNLÜER ESRA,Çobanoğlu Ayşe,USBAŞ HANDE,BARDAK MUSA (2015). Çocuğun Beslenme Alışkanlığını Kazanmasında Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Yeri. III. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi (/Sözlü Sunum)(Yayın No:3303884)

-KILIÇ ZEYNEP,HAKTANIR Gelengül (2014). Anasınıfına Devam Eden Çocukların Okul Bahçesinde Görmek İstedikleri Ortam Özelliklerinin Belirlenmesi. 1st Eurasian Educational Research Congress (/Sözlü Sunum)(Yayın No:3303460)

-KILIÇ ZEYNEP,AKBABA ALTUN SADEGÜL (2012). Children s Dream Outdoors vs the Reality. International Journal of Arts & Sciences (IJAS) (/Sözlü Sunum)(Yayın No:3306866)

-KILIÇ ZEYNEP,HAKTANIR Gelengül (2012). Nerede İyi Öğrenirim İçeride mi Dışarıda mı. The World Conference on Design, Arts and Education (DAE-2012) (/Sözlü Sunum)(Yayın No:3306433)Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

- Erken Çocuklukta Güncel Konular, Bölüm adı:(Çocuk ve Hareket) (2020)., KILIÇ ZEYNEP, Nobel Akademik Yayıncılık, Editör:Görgü Ertan, Sezer Türker, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 548, ISBN:978-625-402-367-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6440824)

- Erken Çocukluk Eğitimine Giriş, Bölüm adı:(Okul Öncesi Eğitim Programları) (2020)., KILIÇ ZEYNEP, Eğiten Kitap, Editör:Elif Yılmaz, Basım sayısı:1, ISBN:978-625-7083-88-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6616978)

- Erken Çocuklukta Gelişimi Değerlendirmede Kullanılan Güncel Ölçme Araçları, Bölüm adı:(Erken Çocuklukta Motor Gelişimi Değerlendiren Ölçme Araçları) (2019)., KILIÇ ZEYNEP, Nobel Akademik Yayıncılık, Editör:Dr. Hilal İlknur Tunçeli, Prof. Dr. Rengin Zembat, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 319, ISBN:978-605-7846-70-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5927595)

- 1. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu Bildirileri, Bölüm adı:(Okul Öncesi Dönem Çocuğu Olan Annelerin Çocuk Kitabı Seçme Kriterlerinin Belirlenmesi) (2018)., DEĞİRMENCİ ŞEYMA,KILIÇ ZEYNEP,UYANIK GÜLDEN, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları - 3625, Editör:Doç. Dr. Asiye Kakirman Yıldız, Dr. Öğr. Üye. Lale Özdemir, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 572, ISBN:978-975-17-4130-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5206901)

- 1. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu Bildirileri, Bölüm adı:(Çocuk Kitaplarının Fiziksel Ortamlarının İncelenmesi ve Kütüphanecilerin Konuya İlişkin Görüşleri) (2018)., KILIÇ ZEYNEP,DEĞİRMENCİ ŞEYMA,UYANIK GÜLDEN, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları - 3625, Editör:Doç. Dr. Asiye Kakirman Yıldız, Dr. Öğr. Üye. Lale Özdemir, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 572, ISBN:978-975-17-4130-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5206872)

- Dünyada Erken Çocukluk Eğitimi, Bölüm adı:(Letonya) (2017)., KILIÇ ZEYNEP, Nobel, Editör:Yasemin Aydoğan, Basım sayısı:1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3684417)

- Erken Çocuklukta Oyun ve Oyun Yoluyla Öğrenme, Bölüm adı:(Oyun Yoluyla Fiziksel Becerilerin Desteklenmesi ve Riskli Oyunlar) (2017)., KILIÇ ZEYNEP, Nobel, Editör:Alev Önder, Hande Arslan Çiftçi, Basım sayısı:1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3684415)


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
- KILIÇ ZEYNEP,TUNÇELİ HİLAL İLKNUR,ÜNSAL FATMA ÖZGE (2021). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Eğitim-Öğretim Süreçlerinde Uygulamayı Tercih Ettikleri Etkinlik Türlerine İlişkin Görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 54(1), 1-22., Doi: 10.30964/auebfd.696279 (Kontrol No: 6620190)

- KILIÇ ZEYNEP,ÜNSAL FATMA ÖZGE,YORULMAZ ALPER (2020). Okul Öncesi Eğitime Devam Eden 5 Yaş Çocuklarının Uygulanan Etkinliklere İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(2), 1085-1100., Doi: 10.26468/trakyasobed.694352 (Kontrol No: 6663420)

- ZEMBAT RENGİN,TUNÇELİ HİLAL İLKNUR,AKŞİN YAVUZ EZGİ,KILIÇ ZEYNEP (2018). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Kontrol Odağı ve Karar Verme Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(26), 365-384. (Kontrol No: 4508630)

- UYANIK BALAT GÜLDEN,KILIÇ ZEYNEP,DEĞİRMENCİ ŞEYMA,ÜNSAL FATMA ÖZGE (2017). Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Yönelik Resimli Çocuk Kitaplarında Yer Alan Temel Kavramların İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Eğitim Fakültesi Dergisi, 44, 424-441. (Kontrol No: 3830965)

- KILIÇ ZEYNEP,UYANIK BALAT GÜLDEN,ÇAĞLAK SARI SAİME (2017). CHAMPS Motor Beceriler Protokolü nün (CMSP) 4 ve 5 yaş Çocuklarına Yönelik Türkçe ye Uyarlama Çalışması. Eğitim Kuram ve Uygulamaları Dergisi, 3(3), 129-142. (Kontrol No: 3684419)


Diğer Yayınlar
- ZEMBAT RENGİN,KILIÇ ZEYNEP,ÜNLÜER ESRA,Çobanoğlu Ayşe,USBAŞ HANDE,BARDAK MUSA (2015). Çocuğun Beslenme Alışkanlığını Kazanmasında Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Yeri. Hacettepe University Faculty of Health Sciences Jorunal, 1(2), 417-424. (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 4333049)


text
Adı Soyadı Arş.Gör. Cansu KAYGISIZ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Boğaziçi Üniversitesi 2015 Marmara Üniversitesi 2021-

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Ozdemir, A. & Kaygısız, C. (2019). Beginning preschool teachers’ views toward mentoring programs in Turkey. Journal of Education and Learning, 8(1), 182-195.

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Zeynep ÇELİK
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Aynur KESEN MUTLU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı 1997 Çukurova Üniversitesi 2002

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Çukurova Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Araştırma Alanları

İngilizce nin yabancı dil olarak öğretimi, yabancı dil öğretimi ve edebiyat, bilimsel araştırma yöntemleri, teknoloji ve yabancı dil öğretimi, mesleki ve kişisel gelişim

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Kesen, A., & Özkan, Y. (2017). Pre-service English Language Teachers’ Views of the Effective Teacher and Teaching. Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: VII / Sayı: 1 / sf. 213-231

Kesen, A. , Ekiz, M. (2016). A study of the learners’ metaphrical perceptions of literary genres. Akdeniz İnsanı Bilimler Dergisi/ Mediterrenean Journal of Humanities. Cilt VI. Sayı 1. 155-168

Kesen, A., Ahkemoglu, H. ( 2016). A Study on metaphorical perceptions of EFL learners regarding foreign language teacher. International Journal of Language Academy,

Kesen, A. (2016). Facing challenges: Insights from language teachers. The 2nd International Language, Culture and Literature Workshops Proceedings. Akdeniz University, Antalya ( ISBN: 978-605-84052-2-6)

Kesen, A., Algül, Ö. (2016). Self-efficacy perceptions of EFL teachers. The 2nd International Language, Culture and Literature Workshops Proceedings. Akdeniz University, Antalya ( ISBN: 978-605-84052-2-6)

Kesen, A. (2013). What lies beneath teacher beliefs? A study on metaphoric perceptions. International Journal of Human Sciences, 10 (1). 1491-1502.

Kesen, A., Özkan, Y. (2012). Discipline in ELT. Cukurova University, Journal of Social Sciences, 21, 357-370.

Kesen, A. (2011). A Fresh Look At EFL: Insights into foreign language teaching and learning. Lambert Academic Publishing.

Kesen, A. (2010). Turkish EFL Learners' Metaphors with Respect to English Language Coursebooks. Novitas-ROYAL (Research on Youth and Language), 4 (1), 108-118.

Kesen, A. (2010). Foreign Language Teacher on the Spot: A Study on Metaphorical Images of EFL Teachers and Learners. Çukurova University, Journal of
Social Sciences, 19, 2, 185-191.

Kesen, A. (2009). Literature: Discovering The Real Self With The Magical Stick First International ELT Conference Proceedings, Arel University, İstanbul

Kesen, A. (2009). “EFL Learners’ Metaphors of Learning and Langauge Learning” First International ELT Conference Proceedings, Arel University, İstanbul

Kesen, A. (2009). Personal theories of EFL learners: a case study on the development of personal theories Procedia - Social and Behavioral Sciences, 1, 1, 2728-273.

Kesen, A., Özkan, Y. (2009). The third way in grammar instructionProcedia - Social and Behavioral Sciences, 1, 1, 1931-1935

Kesen, A., Özkan, Y. (2008). Memorization in EFL Classes. Çukurova University, Journal of Faculty of Education.

Kesen, A. (2006). Refreshment in the Literature Class. Çukurova University, Journal of Social Sciences.

Kesen, A. (2006). L2 Learners' Self Image: A Study on the Strategies Employed in Reading Short Stories in L1 and L2. İstanbul University, Journal of Faculty of Education

Kesen, A. (2005). L2 Learners’ Beliefs Regarding Short Story Analysis and Their Perception of Themselves as Readers. Çukurova University, Journal of Faculty of Education

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Mehdi SOLHİ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Tebriz Üniversitesi 2009 İstanbul Üniversitesi 2014

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Bahçeşehir Üniversitesi (2012-2014)

Araştırma Alanları

Uluslararası Dil olarak İngilizce, Dünya İngilizceleri, Yabancı Dil Öğretiminde Kültür boyutu, Uygulamalı Dilbilim

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Published Book
Solhi, M. & Dargahi, S. (2008). Pictorial idioms and slang of English language, Sharif Publication, Tehran; Iran.

Book Chapter
Kesen Mutlu, A., Mahmoudi, A., & Solhi, M. (2019). The Relationship between interpersonal and intrapersonal intelligences of the Turkish university students and their sense of humor. In M. B. Minaz (eds.), Educational Sciences Research Papers (pp. 119-147). NY: Gece Publishing.

Solhi Andarab, M., & Buyukyazi, M. (2012). The first language in the EFL classroom; A facilitating or debilitating device? In A. Akbarov (Eds.), Foreign Language Teaching: Beyond Language Proficiency (pp. 490-503). IBU Publications.

Published papers
Solhi, M. (forthcoming). University students' multidimensional state boredom and strategies to cope with classroom boredom. Journal of Language and Education,

Solhi, M., Mert, Y. Z., Çelen, Z., & Kısa, R. (2021). Evaluating the long-term effectiveness of English language coursebooks at Turkish public high schools. Eurasian Journal of Applied Linguistics, 7(1), 458-83.

Eginli, İ., & Solhi, M. (2020). Perceived social self-efficacy and foreign language anxiety among undergraduate English teacher candidates: the case of Turkey, Novitas-ROYAL (Research on Youth and Language), 14(1), 13-24.

Solhi, M., Sak Masrı, M., Şahin, Ş., & Yılmaz, H. S. (2020). Evaluation of the English language coursebooks used at the Turkish public elementary schools. Journal of Language and Linguistic Studies, 16(3), 1282-1308.

Solhi, M. (2020). An investigation of the university students' beliefs on the unenviable reputation of Turkish school students in English learning, Turkish Studies-Language and Literature, 15(1), 385-395.

Solhi, M. (2020). Factors negatively affecting Turkish EFL learners' achievement: A gender-based exploratory study, Turkish Studies-Social Sciences, 15(1), 631-643.

Solhi, M., & Eginli, İ. (2020). The effect of recorded oral feedback on EFL learner's writing, Journal of Language and Linguistic Studies, 16(1), 1-13.

Solhi Andarab, M. (2019). Learning vocabulary through collocating on Quizlet. Universal Journal of Educational Research, 7(4), 980-985.

Solhi Andarab, M., & Kesen Mutlu, A. (2019). Student questioning in literature circles: An investigation of forms of questioning among ELT students, Journal of Language and Linguistic Studies, 15(1), 326-338.

Solhi Andarab, M. (2019). The content analysis of the English as an international language-targeted coursebooks: English literature or literature in English? Cypriot Journal of Educational Sciences, 14(1), 69-79.

Solhi Andarab, M. (2019). The Effect of humor-integrated pictures using Quizlet on the vocabulary learning of the EFL learners. Journal of Curriculum and Teaching, 8(2), 24-31.

Solhi Andarab, M. (2019). The Effect of spatial Intelligence-based metalinguistic written corrective feedback on EFL learners’ development in writing. Journal of Curriculum and Teaching, 8(1), 40-45.

Solhi Andarab, M., & Kesen Mutlu, A. (2019). Using humor in language classrooms: Greasing the wheels or putting a spanner in the works? A study on humor styles of Turkish EFL instructors. Eurasian Journal of Applied Linguistics. 5(1), 23-39.

Kesen Mutlu, A., Solhi Andarab, M., & Karacan, C. G. (2019). Self-efficacy and the use of compensatory strategies: A study on EFL learners. European Journal of Educational Research, 8(4), 249-255.

Solhi Andarab, M. (2015). Representation of the characters in claimed English as an international language-targeted coursebooks. Studies in English Language Teaching, 3(4), 294-305.

Solhi Andarab, M., & Mahmoudi, A. (2015). Cultural conceptualization and cross-cultural misunderstandings in Iranian English. International journal of Language and Linguistics, 3(6), 353-359.

Solhi Andarab, M. (2015). Effects of spatial intelligence-based instruction on learning pictorial idiomatic expressions in an EFL context. International journal of Applied Linguistics and English Literature, 4(3), 109-115.

Solhi Andarab, M. (2014). Calling for English for specific cultures-based coursebooks in English as an international language era. International Journal of English Language Education, 2(2), 279-294.

Solhi Andarab, M., & Inal, D. (2014). From English of specific cultures to English for specific cultures in global coursebooks in EIL era. Journal of Education and Practice, 5(3), 50-63.

Solhi Andarab, M., & Rouhi, A. (2014). Let’s replace words with pictures: The role of pictures and spatial intelligence in learning English idioms. Theory and Practice in Language Studies, 4(2), 244-254.

Solhi Andarab, M., & Rahimi, A. (2013). Authenticity and teaching idioms. Journal of International Affairs and Global Strategy, 9, 23-30.

Solhi Andarab, M., & Buyukyazi, M. (2013). Mismatches between teacher intention and learner interpretation; significance of non-native speaker teacher of English. Journal of Education and Practice, 4(4), 30-37.

Shokri, O., & Solhi Andarab, M. (2013). Representation of the Azerbaijani minority in Iran’s media and significance of the Turkish media. Journal of New Media and Mass Communication,10, 63-69.

Solhi Andarab, M., & Rahimi, A. (2013). Self-perception of non-native teacher of English in the expanding circle. International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 4(4), 863-869.

Shokri, O., & Solhi Andarab, M. (2012). Popularity of Turkish media and its effect on Turkish language learning of Azerbaijani minority in Iran. Journal of Advanced Social Research, 2(5), 252-259.

Solhi Andarab, M., Shokri Kalehsar, O., Hüseynova, T., & Dargahi, S. (2012). Critical discourse analysis of the approval of Armenian genocide by US congress panel in four languages. Journal of Advanced Social Research, 2(9), 403-416.
Presentations in the conferences
Solhi, M. (2020, October 15-16). The written corrective feedback policies and practices of the instructors at English preparatory schools of Turkish universities [Paper presentation]. Innovapros Conference: Innovative practices and future prospects in ELT, Yıldız Technical University, Istanbul, Turkey.

Solhi, M., Sak Masrı, M., Şahin, Ş., & Yılmaz, H. S. (2020, October 15-16). Evaluation of the English language coursebooks used at the Turkish public elementary schools [Paper presentation]. Innovapros Conference: Innovative practices and future prospects in ELT, Yıldız Technical University, Istanbul, Turkey.

Solhi, M., Benlioğlu, B., & Ünalan, D. (2020, October 15-16). Evaluation of the English language coursebooks used at the Turkish public middle schools [Paper presentation]. Innovapros Conference: Innovative Practices and Future Prospects in ELT, Yıldız Technical University, Istanbul, Turkey.

Solhi Andarab, M. (2019, October 24-26). An investigation of the effect of listening tasks on comprehension: Listen and restore, and listen and fill [Paper presentation]. 3rd International Conference on Research in Applied Linguistics. Konya, Turkey.

Solhi Andarab, M. (2019, October 10-12). The effect of recorded oral feedback on writing of the EFL learners [Paper presentation]. Marmara University English Language Teaching Conference. Istanbul, Turkey.

Solhi Andarab, M. (2019, August 23-26). An investigation of the self-directed listening task: incorporating metacognitive activities in teaching listening [Paper presentation]. 7th International Conference on Education, Language Instruction, and Technology. Varna, Bulgaria.

Solhi Andarab, M. (2019, August 26-30). Factors negatively affecting Turkish EFL learners' achievement: A gender-based exploratory study [Paper presentation]. International Conference Language, Individual and Society. Burgas, Bulgaria.

Solhi Andarab, M. (2019, June 27-29). An Investigation of the university students' beliefs on the unenviable reputation of Turkish school students in English learning [Paper presentation]. The 2nd International Conference on Language, Education, and Culture. Istanbul, Turkey.

Kesen, A., Mahmoudi, A., & Solhi Andarab, M. (2018, June 8-9). The Relationship between interpersonal and intrapersonal intelligences of the Turkish university students and their sense of humor [Paper presentation]. IATEFL ReSIG conference. Istanbul, Turkey.

Solhi Andarab, M. et al. (2018, June 8-9). An investigation of the questioning of speaking activities in ELT coursebooks [Paper presentation]. IATEFL ReSIG conference. Istanbul, Turkey.

Solhi Andarab, M. & Kesen, A. (2018, April 25-27). Students questioning in literature circles: An investigation of the forms of questioning of the ELT students [Paper presentation]. 10th International ELT Research Conference, Antalya, Turkey.

Solhi Andarab, M. & Kesen, A. (2018, May 26). The effect of humor integrated pictures using Quizlet on the retention of the vocabulary learning of Turkish university students [Paper presentation]. Özyeğin University ELT Conference. Istanbul, Turkey.

Solhi Andarab, M. (2018, August 29-31). Long-term retention of vocabulary through Collocating on Quizlet [Paper presentation]. 6th International Conference on Education, Language Instruction, and Technology. Varna, Bulgaria.

Solhi Andarab, M. (2018, August 26-30). English as a lingua franca and a need for literature in English in ELT coursebooks [Paper presentation]. International conference Language, Individual and Society. Burgas, Bulgaria.

Solhi Andarab, M. (2017, August 4-5). The effect of using Quizlet flashcards on learning English vocabulary [Paper presentation]. International Conference on Education and E-Learning. Frankfurt, Germany.

Solhi Andarab, M. (2017, July 25-27). The Effect of visual aids of Quizlet on learning English vocabulary of EFL learners [Paper presentation]. 2nd International Conference on Literature and Linguistics. Amsterdam, the Netherlands.

Solhi Andarab, M., & Kesen, A. (2017, June 2-3). A study on humor styles of Turkish EFL teachers [Paper presentation]. IATEFL Research SIG's third annual conference. Istanbul, Turkey.

Solhi Andarab, M., & Kesen, A. (2017, May 18-21). The Effect of spatial intelligence-based metalinguistic written corrective feedback on the linguistic errors of EFL learners in writing [Paper presentation]. The GlobELT 2017: The Third International Conference on Teaching and Learning English as an Additional Language in Ephesus, Selcuk, Turkey.

Solhi Andarab, M., & Kesen, A. (2017, April 27-29). English as a lingua franca and an emerging dichotomy between English of specific cultures and English for specific cultures [Paper presentation]. The 7th International Congress of Research in Education. Canakkale, Turkey.

Solhi Andarab, M. (2016, June 30- July 1). English as an international language and the issue of critical thinking in the coursebooks [Paper presentation]. 6th Future of Education International Conference. Florence, Italy.

Solhi Andarab, M. (2016, April 28-29). Changing status of English around the globe: the issue of the ownership [Paper presentation]. CUELT Cukurova International ELT Teachers Conference. Adana, Turkey.

Solhi Andarab, M., & Culduz, M. (2016, May 12-14). The forms of questioning in coursebooks and learning opportunities in classrooms [Paper presentation]. The 9th International ELT Research Conference. Çanakkale, Turkey.

Solhi Andarab, M. (2016). English of specific cultures and types of questioning in coursebooks [Paper presentation]. 17th International Conference on Education and E-Learning, Amsterdam, the Netherland.

Solhi Andarab, M. (2015, December 3-4). The effect of direct and indirect written corrective feedback on the linguistic errors of the learners [Paper presentation]. English Scholars Beyond Borders Conference, Izmir, Turkey.

Solhi Andarab, M. (2015, October 23-25). English as an international language-targeted global coursebooks and treating small c culture and big C culture in inner, outer, and expanding circle countries [Paper presentation]. The 17th International INGED ELT Conference, Ankara, Turkey.

Solhi Andarab, M. (2015, May 28-30). Representation of characters in claimed English as a lingua franca-targeted coursebooks [Paper presentation]. 1st International Symposium on Language Education and Teaching, Nevşehir, Turkey.

Solhi Andarab, M. (2015, April 11-14). A learner-centered approach and effect of metalinguistic written corrective feedback on linguistic errors [Paper presentation]. 49th Annual International IATEFL Conference, Manchester, the UK.

Solhi Andarab, M., & Öztürk, E. (2015, February 4-5). Effects of spatial intelligence-based instruction on learning pictorial idiomatic expressions in an EFL context [Poster presentation]. 7th Annual Conference on Higher Education Pedagogy, Virginia Tech University, Blacksburg, Virginia, the US.

Solhi Andarab, M. (2014, May 15-17). Calling for international target culture materials in English as an international language era [Paper presentation]. the 8th International ELT Research Conference, Çanakkale 18 Mart University, Çanakkale, Turkey.

Solhi Andarab, M., & Koc, B. (2014, April 15-18). A Cultural content analysis of Language Leader coursebook: Exploring culture with big C and culture with small c [Paper presentation]. 8th International IDEA Conference: Studies in English, Muğla Sıtkı Koçman University, Muğla, Turkey.

Solhi Andarab, M., & Inal, D. (2014, February 5-7). From English of specific cultures to English for specific cultures in elf era and the need for English EIL-based coursebooks [Poster presentation]. 6th Annual Conference on Higher Education Pedagogy, Virginia Tech University, Blacksburg, Virginia, the US.

Solhi Andarab, M., & Rahimi, A. (2014, February 5-7). Body language and cultural mismatches in English as an international language [Poster presentation]. 6th Annual Conference on Higher Education Pedagogy, Virginia Tech University, Blacksburg, Virginia, the US.

Solhi Andarab, M. (2013, October 4-6). Monitoring teaching acts: the case of native speaker teacher [Paper presentation]. The 16th International INGED ELT Conference, Izmir, Turkey.

Solhi Andarab, M. (2013, July 18-21). Cultural conceptualization and cross-cultural misunderstandings in Iranian English [Paper presentation]. The European Conference on Language Learning, Brighton, the UK.

Solhi Andarab, M. et al. (2012, June 10-13). Critical discourse analysis of the approved Armenian genocide by US Congress panel in four languages [Paper presentation]. The 1st International Symposium on Language and Communication: Research Trends and Challenges, Izmir University, Izmir, Turkey.

Solhi Andarab, M. (2012, May 31-June 2). Effect of metacongitive written corrective feedback on linguistic error acquisition [Paper presentation]. The 11th METU International ELT Convention, Ankara, Turkey.

Solhi Andarab, M., & Buyukyazi, M. (2012, April 27-28). Mismatches between teacher intention and learner interpretation; significance of non-native speaker teacher of English [Paper presentation]. The 7th International ELT Research Conference, Çanakkale 18 Mart University, Çanakkale, Turkey.

Shokri, O., & Solhi Andarab, M. (2012, May 3-4). Popularity of Turkish media and its effect on Turkish language learning of Azerbaijani minority in Iran [Paper presentation]. The 2nd International Symposium on Asian Languages and Literatures, Kayseri, Turkey.

Solhi Andarab, M., & Buyukyazi, M. (2011, May 5-7). The first language in the EFL classroom; a facilitating or debilitating device? [Paper presentation]. The 1st International ELT Conference, Sarajevo; Bosnia Herzegovina.

Solhi Andarab, M. (2011, May 5-7). Self-perception of non-native teacher of English in the expanding circle [Paper presentation]. The 1st International ELT Conference, Sarajevo; Bosnia Herzegovina.

Solhi Andarab, M. (2011, April 8-9). Dissatisfactions with conventional concept of method and tendency toward a postmethod condition [Paper presentation]. International ELT Conference, Eskişehir, Turkey.

Solhi Andarab, M. (2010, October 30). Authenticity and teaching idioms [Paper presentation]. The 1st International ELT Conference, Manisa, Turkey.

Solhi Andarab, M. (2009, April 15-17). The effect of pictorial idioms on learning idiomatic expressions of English [Paper presentation]. The 4th IDEA Conference, Manisa, Turkey.

İngilizce Öğretmenliği Pr. (İngilizce) (Tam Burslu)

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. İlknur EĞİNLİ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Mercer University; Miami University of Ohio

Araştırma Alanları

Psychology of Language Teacher and Learner; Quality of Education; Teachers' Professional Competencies

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Eginli, I. (2021). In search of keeping good teachers: Mediators of teacher commitment to the profession. Journal of Language and Linguistic Studies, 17(Special Issue 2), 911-936.

Eginli, İ . Solhi, M. (2020). Perceived Social Self-efficacy and Foreign Language Anxiety Among Undergraduate English Teacher Candidates: The Case of Turkey. Novitas- ROYAL, 14(1), 13-24.

Solhi, M , Eginli, İ . (2020). The Effect of Recorded Oral Feedback on EFL Learners' Writing. Journal of Language and Linguistic Studies, 16 (1) , 1-13 . DOI: 10.17263/jlls.712628

Eginli, I. (2010, May 30–31). World Bank education policy: The impact of World Bank education projects (1997–2007) on Turkey. Paper presented at the World Bank’s Annual Bank Conference on Development Economics (ABCDE), Stockholm, Sweden, http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/csgr/news/doctoral_workshop_on/final_paper_eginli_apr_2010.pdf [Google Scholar]

Eginli, I. (Winter 2004). A Non-native ESL teacher from Turkey. Turkish Student Magazine, Northern Virginia Community College • Alexandria, VA

Proceedings:

Eginli, I. & Mutlu, A. (2020, October). “Perceived Job Stress, Collective Efficacy, and Interpersonal Emotion Regulation among Turkish EFL Teachers”. InnovaPros ELT Conference, Yildiz Technical University, Istanbul, Turkey

Eginli, I. (2019, September). Reflective EAP/ESL Practitioner for Personal and Intellectual Growth. Pecha Kucha presentation to be presented at EAP Crete Conference. Crete, Greece

Eginli, I. (2018, November). Preparing English Learners for a Global Workplace. Paper presented at the 21st Century Education Forum at Harvard. Harvard University, Cambridge, Massachusetts

Eginli, I. (2018, April). How to Bridge the Communication Gap Between Domestic and International Students. Paper presented at College English Association Conference, St. Petersburg, FL

Eginli, I. (2018, January). Using Google Docs to Generate Counterarguments in Academic Writing. Workshop presentation at Plug-in + Reboot Educational Technology Conference, Oxford, OH

Eginli, I. (2017, April). The Role of Mindful Writing in First-Year Writing. Presented at Contemplative Practices for 21st Century Higher Education- Leading to Wellbeing Conference, Fairfax, VA

Eginli, I. (2016, May). Scrutinizing U.S. College Students’ Motivation to Study Abroad for the Intercultural Development. Paper presented at FLTAL’16, International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Eginli, I. (2016, April). Relationship Among Acculturation Stress, Perceived Social Self-Efficacy, and Social Support of International Students in Turkish Universities. Paper presented at GlobELT (International Conference on Teaching and Learning as an Additional Language), Antalya, Turkey

Eginli, I. (2015, March). The Use of Mindfulness Meditation for First-Year Composition. Paper presented at College English Association, Indianapolis, IN

Eginli, I. (2014, March). A Self regulation Model for College English. Paper presented at College English Association, Baltimore, MD

Eginli, I. (2013, January). Investigating hypermedia-based learning environment as a metacognitive tool. Paper presented at the annual meeting of HETL, Higher Education Teaching and Learning, Orlando, FL

Eginli, I. (2012, October). Incorporating self-regulated learning skills into hypermedia learning environments. Paper presented at the annual meeting of AGLSP, Association of Graduate, Liberal Studies Program, Portland, OR

Edgecomb, W., Eginli, I. & Winkler, A. (2012, October). Bridging international students from the university IEP to undergraduate and graduate courses at the university. Paper presented at the annual meeting of GaTESOL, Atlanta, GA

Eginli, I. (2012, October). Exploring technology use in ESL/EFL classrooms. Paper presented at annual meeting of GaTESOL, Atlanta, GA

Eginli, I. (2012, June). “Encouraging Self-regulated Students for Education Abroad Experience. Paper presented at the Annual Conference Committee of NAFSA: Association of International Educators, Houston, TX

Eginli, I. (2012, April). The Mediating Role of Efficacy Beliefs on Teacher Job Satisfaction. Paper presented at the College of Continuing Education and Professional Studies, Atlanta Research Conference, Atlanta, GA

Eginli, I. (2011, July). Teacher Incentives. Invited panelist at the WBI-UNICEF, Strategic Choices for Education Reform Learning Program, Washington DC

Eginli, I. (2010, June). World Bank Education Projects: The Case of Turkey. Paper presented at World Congress on Comparative Education Studies, Istanbul, Turkey

Eginli, I. & Kirsch, J. (2010, February). Increasing English language learners’ engagement in text comprehension and summarization by using self-regulatory skills. Paper presented at the annual meeting of the Colonial Academic Alliance, Richmond, VA

Eginli, I. (2009, March). The role of ESL teacher in developing self-regulated English language learners. Paper presented at the annual meeting of the Teaching English to Speakers of Other Languages, Denver, CO

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Melike ŞAHİN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Yeditepe Üniversitesi 2013 Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2021

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Öğretmen Eğitimi, İngiliz Dili Öğretimi, Öğretmen Mesleki Gelişimi, Hizmet Öncesi İngilizce Öğretmenleri

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Belkıs BENLİOĞLU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Medipol Üniversitesi 2020

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

İkinci Dil Edinimi/Öğretmen Gelişimi/Öğretmen Kimliği

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Cemil Gökhan KARACAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Üniversitesi Bahçeşehir Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

1. Ünsal, B., Karacan, C.G., & Gökel, E. Promoting Seventh Graders’ Confidence in Oral Production Through Classroom Debate Technique. Teachers Research! IATEFL ReSIG International Conference, BAU, 15-16
2. Karacan, C.G., Ural, O., & Karaz, C.S., (2018) Mapping the Use of SRS and Exploring Its Impact on Vocabulary Retention in Flipped Learning Context., 2nd International Black Sea Conference on Language and Language Education., p. 92., Sinop, Turkey.
3. Karacan, C.G., (2019). Bringing the Dead to Life: Vocabulary Teaching with Augmented Reality, EFL Magazine, 2019.
4. Kesen Mutlu, A., Andarab, M. S., & Karacan, C. G. (2019). Self-efficacy and the use of compensatory strategies: A study on EFL learners. European Journal of Educational Research 8 (1), 249-255
5. Karacan, C.G. (2019) Exploring Factors that Predict Pre-Service English Teachers' Intentions to Use Augmented Reality Technology Using Decomposed Theory of Planned Behavior. Unpublished Master's Thesis.
6. Karacan, C. G., & Dikilitaş, K. (2020). Vocabulary learning strategies of Italian-Turkish bilingual students: Impact of simultaneous and sequential acquisition. Sustainable Multilingualism, 17(1), 41-70.
7. Atay, D. & Karacan, C.G., (2021) Broadening Horizons Through 21st Century-Oriented Language Education. English Language Teaching in the 21st Century : Changing Identities, Agencies, and Mindsets
8. Karacan, C. G., & Akoğlu, K. (2021). Educational Augmented Reality Technology for Language Learning and Teaching: A Comprehensive Review. Shanlax International Journal of Education, 9(2), 68-79. https://doi.org/10.34293/education.v9i2.3715
9. Can, T., & Karacan, C. G. (2021). Exploring Pre-Service English Teachers’ Early Teacher Identity in Relation to Emerging ICT Technologies Training. Novitas-ROYAL (Research on Youth and Language), 15(1), 57-75
10. Karacan, C. G. (2021). Reasons of Violence against Women in Turkey: A Multiple Case Study. Kafaah: Journal of Gender Studies, 11(1), 71-82.
11. Karacan, C. G., & Polat, M. (2022). Pre-Service Language Teachers' Development of Augmented Reality Applications: A Qualitative Inquiry Into Their Intention of Augmented Reality Use. In Emerging Concepts in Technology-Enhanced Language Teaching and Learning (pp. 66-87). IGI Global.
12. Can, T., & Karacan, C.G. (2022) Using, Developing, and Adapting ELT Materials in Online Environments. In Dikilitaş & Altıner (Eds), Material Design in ELT. Eğiten Kitap.

Kurum İçi Görevlendirme

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Mehmet İPŞİRLİ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Üniversitesi 1970 Edinburgh Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İstanbul Üniversitesi, Malezya, Uluslararası İslam Düşüncesi ve Medeniyeti Enstitüsü, Fatih Üniversitesi

Araştırma Alanları

Osmanlı İdare Tarihi, Kurumlar Tarihi, Tarih Yazıcılığı, Osmanlı'da Entellektüel Hayat

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

GOOGLE CITATIONS: https://scholar.google.com/citations?user=U9Q8PxoAAAAJ&hl=tr

Kitaplar ve Kitap Bölümleri

o Mehmet İpşirli, XVII. Yüzyıl Başlarına Kadar Osmanlı İmparatorluğu’nda Kadıaskerlik Müessesesi, Doçentlik Tezi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Anabilim Dalı, İstanbul 1982.
o Ewqaf ve Emlâkü’l-Müslimîn fî Filistîn, ed. Mehmet İpşirli - Muhammed Davud et-Tamimi, İstanbul l982.
o Takım çalışması, 90 Numaralı Mühimme Defteri, Istanbul 1987.
o Mehmet İpşirli, Diplomatik Acıdan Mahzar, Yayınlanmamış Profesörlük Tezi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İstanbul 1988.
o Mehmet İpşirli, Selânikî Mustafa Efendi, Tarih-i Selânikî (1003-1008/1595-1600), nşr. Mehmet İpşirli, birinci neşri, İstanbul 1989, I-II cilt; ikinci neşri, TTK Ankara 1999, I-II cilt.
o Takım çalışması, 3 Numaralı Mühimme Defteri (966-968 / 1558-1560), Ankara 1993.
o Mehmet İpşirli, Nâimâ Mustafa Efendi, Tarih-i Nâimâ (Ravzatü'l-Hüseyn fi hulâsati ahbâri'l-hafikayn), nşr. Mehmet İpşirli, Birinci neşri, TTK Ankara 2007 I-IV cilt; İkinci neşri, TTK Ankara 2014, I-VI cilt.
o E. C. Bosworth, İslâm Devletleri Tarihi, trc. Erdoğan Merçil ve Mehmet İpşirli, İstanbul 1980.Akademik Yayınlar

• Mehmet İpşirli, “Osmanlı Devlet Teşkilâti”, Osmanli Devleti ve Medeniyeti Tarihi, ed. E. İhsanoğlu, Istanbul 1994, s. 137-279. (Bu çalışma ayrıca Arapça, Rusça ve Boşnakça'ya çevrilerek yayınlanmıştır).
• Mehmet İpşirli, “Ottoman State Organization”, History of the Ottoman State and Civilization, ed. E. Ihsanoglu, Istanbul 2001,pp. 133-286.
• Mehmet İpşirli, “Osmansko Drzavno Uredenje”, Historija Osmanske Drzave i Civilisaije, Sarajevo 2004, s. 161-339.
• Mehmet İpşirli, “Mustafa Selânikî and His History”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, sayı 9 (İstanbul l978), pp. 417-472.
• Mehmet İpşirli, “Hasan Kâfî el-Akhisârî ve Devlet Düzenine Ait Eseri: Usûlü’l-hikem fî nizâmi’l-âlem”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, sayı l0-11 (İstanbul l981), s. 239-278.
• Mehmet İpşirli, “XVI. Asrın İkinci Yarısında Kürek Cezası ile İlgili Hükümler”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, sayı l2 (İstanbul l982), s. 203-248.
• Mehmet İpşirli, “Şeyhülislâm Sun’ullah Efendi”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, sayı 13 (İstanbul 1986), s. 209-256.
• Mehmet İpşirli, “Osmanlı İlmiye Teşkilâtında Mülâzemet Sisteminin Önemi”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, nr. 10-11 (Istanbul l983), s. 221-231.
• Mehmet İpşirli, “Anadolu Kadıaskeri Sinan Efendi Hakkında Yapılan Tahkikat”, İslam Tetkikleri Dergisi, VIII (İstanbul l984), s. 205-218.
• Mehmet İpşirli, “A Preliminary Study of the Public Waqfs of Hama and Homs in the XVI. Century”, Studies on Turkish-Arab Relations, annual l (İstanbul l986), pp. 119-147.
• Mehmet İpşirli, “Ottoman Documents About the Repairing of the Jerusalem Water Supply”, Studies on Turkish-Arab Relations, Annual 2, Istanbul 1987, pp. 169-172.
• Mehmet İpşirli, “Archival Education in Turkey”, Studies on Turkish-Arab Relations, Annual 4, Istanbul 1989, pp. 117–119.
• Mehmet İpşirli, “Scholarship and Intellectual Life in the Reign of Suleyman The Magnificent”, The Ottoman Empire in the Reign of Suleyman The Magnificent, Istanbul 1988, II, pp. 15–58.
• Mehmet İpşirli, “XVII. Asır Ortalarında Tokat Şehri”, Türk Tarihinde ve Kültüründe Tokat, Ankara 1987, s. 57-70.
• Mehmet İpşirli, “Lâle Devrinde Teşkil Edilen Tercüme Heyetine Dair Bazı Gözlemler”, Osmanlı İlmî ve Meslekî Cemiyetleri, Istanbul l987, s. 33-42.
• Mehmet İpşirli, “Osmanlı İlmiye Mesleği Hakkında Gözlemler - XVI-XVII. Asırlar”, Osmanlı Araştırmaları, Istanbul l988, VII, s. 273-285.
• Mehmet İpşirli, “İlmiye Mensuplarının İmza ve Tasdik Formulleri”, Tarih Boyunca Paleografya ve Diplomatik Semineri Bildirileri, Istanbul 1988, s. 177-200.
• Mehmet İpşirli, “Arşiv Belgelerine Göre Istanbul Vakıf Evleri - Müştemilât, Tamir, Kira, Satış”, Tarih Boyunca Istanbul Semineri –Bildiriler-, Istanbul 1989, s. 183-196.
• Mehmet İpşirli, “Bulgaristan’daki Türk Vakıflarının Durumu -XX. yüzyıl Başları”, TTK Belleten, LIII/207-208 (1989), s. 679-707.
• Mehmet İpşirli, “II. Mahmud Döneminde Vakıfların İdaresi”, Sultan II. Mahmud ve Reformları Semineri Bildiriler, Istanbul 1990, s. 49-57.
• Mehmet İpşirli, “Osmanlılarda Cuma Selamlığı (Halk Hükümdar Münasebetleri Açısından Önemi)”, Prof. Dr. Bekir Kütükoğlu’na Armağan, İstanbul 1991, s. 459-471.
• Mehmet İpşirli, Sosyal Tarih Kaynağı Olarak Şer’iyye Sicilleri”, Tarih ve Sosyoloji Semineri, 28-29 Mayıs 1990, İstanbul 1991, s. 157-161.
• Mehmet İpşirli, “Fetva Makalesi”, Tarih Boyunca Türklerde İnsani Değerler ve İnsan Hakları -Osmanlı İmparatorluğu Dönemi-, II. cilt, İstanbul 1992, (446 s.).
• Mehmet İpşirli, “Osmanlı Devlet Teşkilatına Dair Bir Eser: Kavânîn-i Osmanî ve Râbıta-i Âsitâne”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, sayı 14 (İstanbul 1994), s. 9-35.
• Mehmet İpşirli, “Vakıfların Tarihî Gelişmesi”, Türk Vakıfları, Istanbul 1996, s. 32-39.
• Mehmet İpşirli, “Nahîfî’nin Nasîhatü’l-Vüzerâsı”, Tarih Enstitüsü Dergisi -Prof. Dr. Münir Aktepe’ye Armağan-, sayı 15 (İstanbul 1997), s. 15-27.
• Mehmet İpşirli, “Osmanlı Devletinde Kazaskerlik (XVII. Yüzyıla Kadar)”, Belleten, LXI/232 (1998), s. 597 – 700.
• Mehmet İpşirli, “Türk Dünyası Kültür Atlası: Osmanlı Dönemi”, c. I, haz. Metin Eriş vd. İstanbul 1999.
• Mehmet İpşirli, “Osmanlı Uleması”, Osmanlı, VIII, Ankara 1999, s. 71-79.
• Mehmet İpşirli, “Osmanlı Tarih Yazıcılığı”, Osmanlı, VIII, Ankara 1999, s. 247-256.
• Mehmet İpşirli, “İlmi hayatı ve İlmiye teşkilatı”, Fatih ve Dönemi=Mehmed II and his Heriod, ed. Necat Birinci, trc. Abdullah Şen, İstanbul 2004, s. 238-251.
• Mehmet İpşirli, “Üsküdar’da Medfun Osmanlı Şeyhülislamları”, IV. Üsküdar Sempozyumu Bildirleri, İstanbul 2007, s. 445-472.
• Mehmet İpşirli, “Osmanlı Medresesi”, Medaris-i İstanbul, Yaşayan İstanbul Medreseleri, I, İstanbul 2008, s. 9–25.
• Mehmet İpşirli, “Üsküdar Mahkemesi”, V. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu, I, ed. Coşkun Yılmaz, İstanbul 2008, s. 39-44.
• Mehmet İpşirli, “Bodurmlu Şeyhülislam Ömer Lutfi Efendi”, Bodrum, ed. Ahmet Özgiray–M. Âkif Aydın, Bodrum 2008, s. 539-546.
• Mehmet İpşirli, “Medaris-i İstanbul: Yaşayan İstanbul Medreseleri”, c. I, ed. Zekeriya Kurşun, Bekir Cantemir, Mustafa Göleç, İstanbul 2008.
• Mehmet İpşirli, “Osmanlı Devleti”, İslam’a Giriş, ed. Mehmet Paçacı, Ankara 2008, s. 510–535.
• Mehmet İpşirli, “XVII. Yüzyılda Batı’ya Açılan Geniş Bir Pencere: Kâtib Çelebi”, Katib Çelebi, ed. Bekir Karlığa–Mustafa Kaçar, Ankara 2009, s. 323-335.
• Mehmet İpşirli, “Osmanlı Medresesi”, İstanbul Medreseleri, ed. Zekeriya Kurşun, İstanbul 2009, s. 3-25.
• Mehmet İpşirli, “Some Remarks on the Wakf Institution in the Ottoman Empire”, Knowledge, Language, Thought and The Civilization of Islam, Essays in Honor of Syed Muhammed Naquib al-Attas, ed. Van Mohd Nor Wan Daud–Muhammad Zainiy Uthman, Kuala Lumpur (Malaysia) 2010, pp. 295-308.
• Mehmet İpşirli, “III. Selim Döneminde Ulema”, III. Selim İki Asrın Dönemecinde İstanbul, ed. Coşkun Yılmaz, İstanbul 2010.
• Mehmet İpşirli, Mehmet İpşirli, “II. Mahmud Devri Uleması, II. Mahmud: Yeniden Yapılanma Sürecinde İstanbul”, ed. Coşkun Yılmaz, İstanbul 2010 (İngilizcesi için bkz. Istanbul During the Modernization Process, İngilizceye trc. Zeynep (Jane Louise) Kandur, İstanbu 2010, s. 519.
• Mehmet İpşirli, “Addülhamid Merasimleri“, II. Abdülhamid modernleşme sürecinde İstanbul = Istanbul during the modernization process. Editör Coşkun Yılmaz; İngilizceye trc. Zenith; ingilizce redaksiyon Hamza Kandur, Zeynep (Jane Louise) Kandur. İstanbul 2010.
• Mehmet İpşirli, “Payitaht İstanbul’un İdaresi ve İdarecileri”, Akademik Araştırmalar Dergisi -İstanbul Özel Sayısı-, II/47-48 (İstanbul 2010), s. 27-41.
• Mehmet İpşirli, “İlim ve Öğretim Hayatının En Büyük Merkezi Olarak İstanbul: İlim Hayatı”, Kültürler Başkenti İstanbul, ed. Fehamettin Başar, haz. Fatma Yücel, İstanbul 2010, s. 211-226. İngilizcesi: “Scientific Life in Istanbul”, Capital of Cultures İstanbul, Istanbul European Capital of Culture, 2010, pp. 254-263.

o Mehmet İpşirli, “Payitaht İstanbul’un İdaresi”, Antik Çağdan 21.Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi,
o İstanbul 2015, Cilt III, s. 58-70
o Mehmet İpşirli, “Cuma Selamlığı”, Age., Cilt III, s. 396-403.
o Mehmet İpşirli, “Osmanlı İstanbulu’nda Geleneksel Eğitim ve Ulema”, Age, Cilt, IX, s. 34-66.
o Mehmet İpşirli, “İstanbullu Tanınmış Bir Ulema Ailesi Dürrizadeler”, Age, Cilt, IX, s. 67-78.
o Mehmet İpşirli, “Muasır Üç Enderunlu Tarihçinin Kaleminden IV. Mehmed’in Enderunu Üzerine Bazı Gözlemler” Ötekilerin peşinde: Ahmet Yaşar Ocak’a Armağan, Timaş Yayınları,
o Mehmet İpşirli, “Sultan II. Murad Devri İlim ve Kültür Hayatı Üzerine Değerlendirmeler” Sultan II. Murad ve Dönemi, Editör: İsmail Yaşayanlar, Bursa Gaye Kitabevi 2015, s. 129-138.
o Mehmet İpşirli, “Âlî ve Selanikî: Çağdaş iki Tarihiçinin Tenkit Tarzı, Üslubu ve Anlayışı Üzerine Gözlemler”, Uluslararası Gelibolulu Mustafa Âlî Çalıştayı Bildirileri, Türk Dil Kurumu Ankara 2014, s. 167-174
o Mehmet İpşirli, “Elçilerin İstanbulu”, VIII. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu Bildirileri, İstanbul
o Mehmet İpşirli, “Osmanlı’nın Haremeyn’e Hizmetleri: Temiz Su Tesisleri ve Sağlık Kurumları
o İnşası”, SD Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, İstanbul 2015, sayı 37, s. 100-103
o Mehmet İpşirli, “Prof. Dr. Halil İnalcık ve Osmanlı Teşkilat Tarihi”, Prof. Dr. Halil İnalcık, Ed. Yusuf Oğuzoğlu – Selçuk Kırlı, Bursa 2016 s.82-87.
o Mehmet İpşirli, “Fatih Dönemi İlim Hayatı ve İlmiye Teşkilatı”, Fatih Sultan Mehmed Han ve Dönemi, Ed. Ayşenur B. Zafer, Bursa Gaye Kitabevi 2016, s. 281-298.
o Mehmet İpşirli, “ Osmanlı’da Geleneksel Medrese Eğitimi”, Boğaziçi Bülteni, Boğaziçi Yöneticiler Vakfı, İstanbul 2016, sayı 40, s. 38-49.
o Mehmet İpşirli, "Osmanlı’nın Küdüs’te Sağlık Alanında Hizmetleri, SD Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, İstanbul 2015, sayı 39, s. 80-85
o Mehmet İpşirli, “ Osmanlı’da Geleneksel Medrese Eğitimi”, Boğaziçi Bülteni, Boğaziçi Yöneticiler Vakfı, İstanbul 2016, sayı 40, s. 38-49.
o Mehmet İpşirli, “Balkanlardaki Osmanlı Mirası Unutulabilir mi?”, Rodosto’dan Süleyman Paşa’ya Tekirdağ, Kitabevi İstanbul 2016, s. 5-10


Ansiklopedi Maddeleri
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi
? Mehmet İpşirli, “Abdullah Efendi, Ebezâde”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 98.
? Mehmet İpşirli, “Abdullah Efendi, Tatarcık”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 99-100.
? Mehmet İpşirli, “Abdullah Efendi, Yenişehirli”, DİA, I, İstanbul 1988, 100-101.
? Mehmet İpşirli, “Abdullah Nailî Paşa”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 124-125.
? Mehmet İpşirli, “Abdürrahim Efendi, Hoca”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 289.
? Mehmet İpşirli, “Abdürrahim Efendi, Menteşzâde”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 289-290.
? Mehmet İpşirli, “Abdurrahim Efendi, Kocahüsamzâde”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 160.
? Mehmet İpşirli, “Abdurrahman Nesib Efendi”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 169.
? Mehmet İpşirli, “Abdülkadir Hamîdî Çelebi”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 240.
? Mehmet İpşirli, “Abdülkadir Şeyhî Efendi”, DİA, I, İstanbul 1988,s. 244.
? Mehmet İpşirli, “Abdülvehhab Efendi, Yasincizâde”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 285-286.
? Mehmet İpşirli, “Ahizâde Hüseyin Efendi”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 548-549.
? Mehmet İpşirli, “Ahmed Efendi, Ebûbekirefendizâde”, DİA, II, İstanbul 1989, s. 60.
? Mehmet İpşirli, “Ahmed Efendi, Müftizâde”, DİA, II, İstanbul 1989, s. 61.
? Mehmet İpşirli, “Ahmed Muhtar Beyefendi, Molla Bey”, DİA, II, İstanbul 1989, s. 105.
? Mehmet İpşirli, “Ahmed Muhtar Efendi, Turşucuzâde”, DİA, II, İstanbul 1989, s. 106.
? Mehmet İpşirli, “Ahmed Reşid Efendi”, DİA, II, İstanbul 1989, s. 122-123.
? Mehmet İpşirli, “Alâeddin Arabî Efendi”, DİA, II, İstanbul 1989, s. 319.
? Mehmet İpşirli, “Anadolu -İdari, Ekonomik ve Kültürel Hayat; İdari ve Adli Sistem-”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 123-124,
? Mehmet İpşirli, “Anadolu, İdari, Ekonomik ve Kültürel Hayat; Eğitim ve Öğretim”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 128-130
? Mehmet İpşirli, “Araba”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 242-245
? Mehmet İpşirli, “Arapzâde Ataullah Efendi”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 331
? Mehmet İpşirli, “Arapbzâde Mehmed Arif Efendi”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 331
? Mehmet İpşirli, “Arif Efendi, Meşrebzâde”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 365
? Mehmet İpşirli, “Arpa Emini”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 392
? Mehmet İpşirli, “Arzuhal”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 447-448
? Mehmet İpşirli, “Asaf”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 455
? Mehmet İpşirli, “Asafnâme”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 456
? Mehmet İpşirli, “Asım Efendi, Mekkizâde”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 478
? Mehmet İpşirli, “Aşir Efendi”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 8.
? Mehmet İpşirli, “Ata Bey, Tayyarzâde”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 34-35.
? Mehmet İpşirli, “Ataullah Mehmed Efendi”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 46-47.
? Mehmet İpşirli, “Ataullah Mehmed Efendi, Topal”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 47.
? Mehmet İpşirli, “Atik Ali Paşa”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 64-65.
? Mehmet İpşirli, “Avârız Vakfı”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 109.
? Mehmet İpşirli, “Avnî Ömer Efendi”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 124-125.
? Mehmet İpşirli, “Ayasofya Kürsü Şeyhliği”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 224.
? Mehmet İpşirli, “Ayn Ali Efendi”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 258-259.
? Mehmet İpşirli, “Bab Mahkemesi”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 362.
? Mehmet İpşirli, “Bab-ı Humayun, Teşkilat”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 361-362.
? Mehmet İpşirli, “Bab-ı Meşihat”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 362-363.
? Mehmet İpşirli, “Babıâlî”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 378-386.
? Mehmet İpşirli, “Bahaî Mehmed Efendi”, DİA, I, İstanbul 1991, s. 463-464 (Mustafa Uzun ile birlikte).
? Mehmet İpşirli, “Beylerbeyi”, DİA, VI, İstanbul 1992, s. 69-74.
? Mehmet İpşirli, “Beylikçi”, DİA, VI, İstanbul 1992, s. 78-79.
? Mehmet İpşirli, “Bezirğan”, DİA, VI, İstanbul 1992, s. 103-104.
? Mehmet İpşirli, “Bilâd-ı Selâse”, DİA, VI, İstanbul 1992, s. 151-152.
? Mehmet İpşirli, “Bitik”, DİA, VI, İstanbul 1992, s. 225.
? Mehmet İpşirli, “Bostanzâde Mehmed Efendi”, DİA, VI, İstanbul 1992, s. 311.
? Mehmet İpşirli, “Buk’a”, DİA, VI, İstanbul 1992, s. 386-387.
? Mehmet İpşirli, “Bulgaristan – Bulgaristan Vakıfları”, DİA, VI, İstanbul 1992, s. 401-403.
? Mehmet İpşirli, “Câbî”, DİA, VI, İstanbul 1992, s. 529-530.
? Mehmet İpşirli, “Canfedâ Hatun”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 150-151.
? Mehmet İpşirli, “Celilî”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 268-269.
? Mehmet İpşirli, “Cellât”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 270-271.
? Mehmet İpşirli, “Cemâleddin Efendi, Halidefendizâde”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 309-310.
? Mehmet İpşirli, “Cer”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 388-389.
? Mehmet İpşirli, “Cerde”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 392-393.
? Mehmet İpşirli, “Cihet”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 346-348.
? Mehmet İpşirli, “Cuma Selâmlığı”, DİA, VIII, İstanbul 1993, s. 90-92.
? Mehmet İpşirli, “Çatalcalı Ali Efendi”, DİA, VIII, İstanbul 1993, s. 234-235.
? Mehmet İpşirli, “Çelebi”, DİA, VIII, İstanbul 1993, s. 259.
? Mehmet İpşirli, “Çivizâdeler”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 349-350.
? Mehmet İpşirli, “Çivizâde Mehmed Efendi”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 347-348.
? Mehmet İpşirli, “Çivizâde Muhyiddin Mehmed Efendi”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 348-349.
? Mehmet İpşirli, Mehmet İpşirli, “Çömez”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 380.
? Mehmet İpşirli, “Dâhiliye Nezâreti”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 414-416.
? Mehmet İpşirli, “Damadzâde Ahmed Efendi”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 449-450.
? Mehmet İpşirli, “Danişmend”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 464-465.
? Mehmet İpşirli, “Debbağzâde Mehmed Efendi”, DİA, IX, İstanbul 1994, s. 62-63.
? Mehmet İpşirli, “Ders Vekâleti”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 183-184.
? Mehmet İpşirli, “Dersiâm”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 185-186
? Mehmet İpşirli, “Derviş Mehmed Paşa”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 193-194.
? Mehmet İpşirli, “Devhatü’l-meşâyih”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 229-230.
? Mehmet İpşirli, “Devhatü’n-nükebâ”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 230.
? Mehmet İpşirli, “Duâgû”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 541-542.
? Mehmet İpşirli, “Dürrîzâdeler”, DİA, X, İstanbul 1994, s. 38-39.
? Mehmet İpşirli, “Dürrî Mehmed Efendi”, DİA, X, İstanbul 1994, s. 35.
? Mehmet İpşirli, “Dürrîzâde Abdullah Beyefendi”, DİA, X, İstanbul 1994, s. 36.
? Mehmet İpşirli, “Dürrîzâde Abdullah Efendi”, DİA, X, İstanbul 1994, 36-37.
? Mehmet İpşirli, “Dürrîzâde Mehmed Ârif Efendi”, DİA, X, İstanbul 1994, s. 37.
? Mehmet İpşirli, “Dürrîzâde Mehmed Ataullah Efendi”, DİA, X, İstanbul 1994, s. 37-38.
? Mehmet İpşirli, “Dürrîzâde Mustafa Efendi”, DİA, X, İstanbul 1994, 38.
? Mehmet İpşirli, “Ebûsaid Mehmed Efendi”, DİA, X, İstanbul 1994, s.281.
? Mehmet İpşirli, “Ebülmeyâmin Mustafa Efendi”, DİA, X, İstanbul 1994, s. 362-363.
? Mehmet İpşirli, “Ehl-i Örf”, DİA, X, İstanbul 1994, s. 519-520.
? Mehmet İpşirli, “Elçi”, DİA, XI, İstanbul 1995, s. 3-15
? Mehmet İpşirli, “Enderun”, DİA, XI, İstanbul 1995, s. 185-187
? Mehmet İpşirli, “Esad Efendi, Salihzâde”, DİA, XI, İstanbul 1995, s. 345-346
? Mehmet İpşirli, “Esîrî Mehmed Efendi”, DİA, XI, İstanbul 1995, s. 390-391
? Mehmet İpşirli, “Fenarîzâde Muhyiddin Çelebi”, DİA, XII, İstanbul 1995, s. 339-340.
? Mehmet İpşirli, “Fenarîzâde Muhyiddin Mehmed Şah”, DİA, XII, İstanbul 1995, s. 340-341.
? Mehmet İpşirli, “Ferhad Paşa”, DİA, XII, İstanbul 1995, s. 383-384.
? Mehmet İpşirli, “Feyzullah Efendi, Damad-zâde”, DİA, XII, İstanbul 1995, s. 526.
? Mehmet İpşirli, “Galata Sarayı”, DİA, XIII, İstanbul 1996, s. 322-323.
? Mehmet İpşirli, “Gülnuş Emetullah Sultan”, DİA, XIV, İstanbul 1996, s. 248-249
? Mehmet İpşirli, “Hâceğân”, DİA, XIV, İstanbul 1996, s. 430
? Mehmet İpşirli, “Hacıhasanzâde Efendi”, DİA, XIV, İstanbul 1996, s. 503-504
? Mehmet İpşirli, “Halil Efendi, Çerkez”, DİA, XV, İstanbul 1997, s. 312.
? Mehmet İpşirli, “Halil Nuri”, DİA, XV, İstanbul 1997, s. 321-323.
? Mehmet İpşirli, “Hanefî Mehmed Efendi”, DİA, XV, İstanbul 1997, s. 554.
? Mehmet İpşirli, “Hasan Fehmi Efendi”, DİA, XVI, İstanbul 1997, s. 320-322. (İlyas Çelebi ile birlikte).
? Mehmet İpşirli, “Hayrullah Efendi, İmam-ı Sultatî”, DİA, XVI, İstanbul 1997, s. 75-76.
? Mehmet İpşirli, “Hikr”, DİA, XVI, İstanbul 1997, s. 525-526.
? Mehmet İpşirli, “Hükümet (Osmanlı)“, DİA, XVIII, İstanbul 1998, s. 468-471.
? Mehmet İpşirli, “Huzur Dersleri”, DİA, XVIII, İstanbul 1998, s. 441-444.
? Mehmet İpşirli, “Hüseyin Hüsnü Efendi”, DİA, XVIII, İstanbul 1998, s. 552-553.
? Mehmet İpşirli, “Hüsameddin Efendi, Atıfzâde”, DİA, XVIII, İstanbul 1998, s. 513.
? Mehmet İpşirli, “Islahat“, DİA, DİA, XIX, İstanbul 1999, s. 170-174.
? Mehmet İpşirli, “İbrâhim Beyefendi, İvazpaşazâde”, DİA, XXI, İstanbul 2000, s. 290-291.
? Mehmet İpşirli, “İbrâhim Efendi, Haydarîzâde”, DİA, XXI, İstanbul 2000, s. 297-298 (Kemal Beydilli ile birlikte).
? Mehmet İpşirli, “İbrâhim Efendi, Seyyid”, DİA, DİA, XXI, İstanbul 2000, s. 301.
? Mehmet İpşirli, “İkindi Divanı”, DİA, XXII, İstanbul 2000, s. 26-27.
? Mehmet İpşirli, “İlmiye“, DİA, XXII, İstanbul 2000, s. 141-145.
? Mehmet İpşirli, “İlmiyye Salnâmesi, DİA, XXII, İstanbul 2000, s. 145-146.
? Mehmet İpşirli, “İmza”, DİA, XXII, İstanbul 2000, s. 252-255.
? Mehmet İpşirli, “İstanbul Kadılığı”, DİA, XXIII, İstanbul 2001, s. 305-307.
? Mehmet İpşirli, “İşâret-i Aliyye”, DİA, XXIII, İstanbul 2001, s. 423-424.
? Mehmet İpşirli, “Kadızâde, Ahmed Şemseddin”, DİA, XXIV, İstanbul 2001, s. 96-97.
? Mehmet İpşirli, “Kadızâde Mehmed Tâhir”, DİA, XXIV, İstanbul 2001, s. 97-98.
? Mehmet İpşirli, “Kalemiye”, DİA, XXIV, İstanbul 2001, s. 248-249.
? Mehmet İpşirli, “Kalkaşendî”, DİA, XXIV, İstanbul 2001, s. 263-265.
? Mehmet İpşirli, “Kapı Halkı”, DİA, XXIV, İstanbul 2001, s. 343-344.
? Mehmet İpşirli, “Kara Halil Efendi”, DİA, XXIV, İstanbul 2001, s. 361-362.
? Mehmet İpşirli, “Kayseri”, DİA, XXV, İstanbul 2002, s. 96-101.
? Mehmet İpşirli, “Kazasker”, DİA, XXV, İstanbul 2002, s.140-143.
? Mehmet İpşirli, “Kıyafet –Osmanlı Dönemi-”, DİA, XXV, İstanbul 2002, s. 510-512.
? Mehmet İpşirli, “Koca Sinan Paşa”, DİA, XXVI, Ankara 2002, s. 137-139.
? Mehmet İpşirli, “Lakap –Osmanlı’da Lakap-”, DİA, XXVII, Ankara 2003, s. 67.
? Mehmet İpşirli, “Lutfi Paşa”, DİA, XXVII, Ankara 2003, s.234-236.
? “Mahmud Efendi, İmâm-ı Şehriyârî”, DİA, XXVII, Ankara 2003, s. 360-361.
? Mehmet İpşirli, “Mahreç”, DİA, XXVII, Ankara 2003, s. 387-388.
? Mehmet İpşirli, “Mahzar (Fkh. bk. Şürût ve Sicillât)”, DİA, XXVII, Ankara 2003, s. 398-401.
? Mehmet İpşirli, “Mansıb”, DİA, XXVIII, Ankara 2003, s. 4.
? Mehmet İpşirli, “Medrese –Osmanlı Dönemi-”, DİA, XXVIII, Ankara 2003, s.327-333.
? Mehmet İpşirli, “Medresetü’l-Kudât”, DİA, XXVIII, Ankara 2003, s. 343-344.
? Mehmet İpşirli, “Mehmed Efendi, Hocazâde”, DİA, XXVIII, Ankara 2003, s. 452-453.
? Mehmet İpşirli, “Mehmed Emin Efendi, Hayâtîzâde”, DİA, XXVIII, Ankara 2003, s. 462.“
? Mehmet İpşirli, “Mehmed Emin Efendi, Sâlihefendizâde”, DİA, XXVIII, Ankara 2003, s. 463.
? Mehmet İpşirli, “Mehmed Esad Efendi”, DİA, XXVIII, Ankara 2003, s.470.
? Mehmet İpşirli, “Mehmed Zeynî Efendi”, DİA, XXVIII, Ankara 2003, s. 541-542.
? Mehmet İpşirli, “Mesud Efendi, Hocazâde”, DİA, XXIX, Ankara 2004, s. 345-346.
? Mehmet İpşirli, “Minkârîzâde Yahyâ Efendi”, DİA, XXX, Ankara 2005, s. 114-115.
? Mehmet İpşirli, “Mirza Mustafa Efendi”, DİA, XXX, Ankara 2005, s. 167-168.
? Mehmet İpşirli, “Mirzazâde Mehmed Said Efendi”, DİA, XXX, Ankara 2005, s. 169-170.
? Mehmet İpşirli, “Mirzazâde Şeyh Mehmed Efendi”, DİA, XXX, Ankara 2005, s. 170-171.
? Mehmet İpşirli, “Molla Abdülkerim Efendi”, DİA, XXX, Ankara 2005, s. 239.
? Mehmet İpşirli, “Molla Zeyrek”, DİA, XXX, Ankara 2005, s. 166-167.
? Mehmet İpşirli, “Muîd Ahmed Efendi”, DİA, XXXI, İstanbul 2006, s. 87-88.
? Mehmet İpşirli, “Musâhib”, DİA, XXXI, İstanbul 2006, s. 230-231.
? Mehmet İpşirli, “Mustafa Efendi, Bâlîzâde”, DİA, XXXI, İstanbul 2006, s. 294-295.
? Mehmet İpşirli, “Mustafa Efendi, Bolevî”, DİA, XXXI, İstanbul 2006, s. 295-296.
? Mehmet İpşirli, “Mustafa Efendi, Feyzullahefendizâde”, DİA, XXXI, İstanbul 2006, s. 297-298.
? Mehmet İpşirli, “Mustafa Efendİ, Hamîdîzâde”, DİA, XXXI, İstanbul 2006, s. 298-299.
? Mehmet İpşirli, “Mustafa Efendi, Memekzâde”, DİA, XXXI, İstanbul 2006, s. 299-300.
? Mehmet İpşirli, “Müderris –Osmanlı’da-”, DİA, XXXI, İstanbul 2006, s. 468-470.
? Mehmet İpşirli, “Mülâzemet”, DİA, XXXI, İstanbul 2006, s. 537-539.
? Mehmet İpşirli, “Nâib –Osmanlı’da-”, DİA, XXXII, İstanbul 2006, s. 312-313.
? Mehmet İpşirli, “Naîmâ”, DİA, XXXII, İstanbul 2006, s. 316-317.
? Mehmet İpşirli, “Osmanlılar –Medeniyet Tarihi, Siyasi ve İdari Teşkilat-”, DİA, XXXIII, İstanbul 2007, s. 502-505.
? Mehmet İpşirli, “Paşmakçızâde Abdullah Efendi”, DİA, XXXIV, İstanbul 2007, s. 185.
? Mehmet İpşirli, “Paşmakçızâde Ali Efendi”, DİA, XXXIV, İstanbul 2007, s. 185-186.
? Mehmet İpşirli, “Paşmaklık”, DİA, XXXIV, İstanbul 2007, s. 186-187.
? Mehmet İpşirli, “Sâdeddin Efendi, Mehmed”, DİA, XXXV, İstanbul 2008, s. 388-389.
? Mehmet İpşirli, “Sâdık Mehmed Efendi, Sadreddinzâde”, DİA, XXXV, İstanbul 2008, s. 395.
? Mehmet İpşirli, “Sâdî Çelebi”, DİA, XXXV, İstanbul 2008, s. 404-405 (Ziya Demir ile birlikte).
? Mehmet İpşirli, “Sadrazam”, DİA, XXXV, İstanbul 2008, s. 414-419.
? Mehmet İpşirli, “Sah”, DİA, XXXV, İstanbul 2008, s. 490-491.
? Mehmet İpşirli, “Sarıgörez Nûreddin Efendi”, DİA, XXXVI, İstanbul 2009, s. 151-152.
? Mehmet İpşirli, “Selânikî Mustafa Efendi”, DİA, XXXVI, İstanbul 2009, s. 357-359.
? Mehmet İpşirli, “Sulh –Osmanlı’da-”, DİA, XXXVII, İstanbul 2009, s. 490-492.
? Mehmet İpşirli, “Sun‘ullah Efendİ”, DİA, XXXVII, İstanbul 2009, s. 530-532.
? Mehmet İpşirli, “Şeyhülislâm”, DİA, XXXIX, İstanbul 2010, s. 91-96.
? Mehmet İpşirli, “Taşköprizâde Kemâleddin Mehmed Efendi”, DİA, XXXX, İstanbul 2011, s. 152-154.
? Mehmet İpşirli, “Taşköprizâdeler”, DİA, XXXX, İstanbul 2011, s. 154.
? Mehmet İpşirli, “Tebdil Gezmek –Osmanlı’da-”, DİA, XXXX, İstanbul 2011, s. 213-214.
? Mehmet İpşirli, “Tekaüt”, DİA, XXXX, İstanbul 2011, s. 340-341.
? Mehmet İpşirli, “Temliknâme”, DİA, XXXX, İstanbul 2011, s. 430-431.
? Mehmet İpşirli, "Uzunçarşılı, İsmail hakkı", DİA, XIIL, s. 264-266.
? Mehmet İpşirli, "Vassaf Abdullah Efendi", XIIL, s. 559-560.
? Mehmet İpşirli, "Yahya Tevfik Efendi", XIIIL, s. 266-267.
? Mehmet İpşirli, "Zekeriyya Efendi, Bayramzade", VIL, S. 211-213.
?
? Mehmet İpşirli, “Sahn-ı Seman”, Encyclopeadia of Islam (EI2), VIII, Leiden-Paris 1995, s. 842-843.
? Mehmet İpşirli, “Selânikî Mustafa Efendi”, Encyclopeadia of Islam (EI2) IX, Leiden-Paris 1997, s. 126-127.


Proceedings

o “The Waqfs of Palestine in the Sixteenth Century”, The Third International Conference of Biladu’s-Sam, 19-24 April 1980 Amman, Jordan
o “Et-Takariri’l-ma’ruza ilâ Abdulhamid es-Sânî havle Halîcu’l-Arabî ve Mintikati’l-Basra”, The Second Conference on the History of Ras Al Khaimah, 19-21 November 1988, Ras Al Khaimah- United Arabe Emirates
o “Muşâhedât Havle’t-Tarîki’l-ilmiye ve’l-Ulemâ fi’l-Karneyni’s-Sâmin ve’t-Tâsi’ aser”, Conference on the History of Bosnia-Herzegovina, 14-19 January 1990, Bosnia-Herzegovina.
o “The Pecularities of the Scholarly Life and Ulema in the Early Period of the Ottoman Emirate”, The Ottoman Emirate 1300-1389, 11-13 January 1991, Rethymno-Greece.
o “The Significance of the Seveneenth Century Ottoman Cronicles for the History of Crimea and the Nortwestern Black Sea”, The Ottoman Empire and Ukraine, 20-26 October 1991, Kiev-Ukraine.
o “Ottoman Sources of North Africa”, Premier Rencontre Scientifique Maghrebo-Turque, 13-14 Avril 1992, Fes -Morocco.
o “The Ulema of Istanbul and Maghrib - Differences and Similarities”, Le Maghreb a l’Epoque Ottoman, 16-18 Avril 1992, Rabat -Morocco.
o “The Monuments of Jerusalem in the Ottoman Archives”, The Jerusalem Day, 2-5 October 1993, Amman-Jordan.
o “The Sicill-i Ahval Commission and its Registers”, Die Biographie in der Osmanischen Geschichte Quellen-Probleme-Methoden, 25-26 Ostober 1993, Munchen- Germany.
o “The Fifteen Years War as Reflected in the Contemporary Ottoman Chronicles”, Symposium of The Fifteen Years War 1591-1606, 6-8 April l994, Budapest, Hungary.
o “Osmanlı’da Ulemâ ve Toplum”, Osmanlı İmperyasının 700. yılı Sempozyumu, Azerbaycan İlimler Akademisi, 7-8 Mayıs 1999, Bakü-Azerbaycan.
o “Ottoman Turkish Military Organization, The mentality and the Practice”, Symposium of Military History, 25-28 Temmuz 1999, Sau Paulo, Brazil.
o “Osmanlı Aydını, Devlet ve Topluma Karşı Sorumlulukları, Başarıları ve Başarısızlıkları”, Osmanlı Devletinin 700. Kuruluş Yılı Paneli, 13 Kasım 1999, Berlin – Germany.
o “The Pious Foundation (Waqf) of Palestine during the Ottoman Empire”, Panel of 700 Years of Ottoman Empire, 20-24 Ekim 1999, Jerusalem - Israil.
o “Osmanlı Devletinin 700. Kuruluş Yılı Paneli, Osmanlı Aydını, Devlet ve Topluma Karşı Sorumlulukları, Başarıları ve Başarısızlıkları!, Berlin-Almanya, (1999).
o The Organisation and Management of Vakıf Establishments in Bulgaria and its Conditions at the beginning of the Twentieth Century”, Islamic Civilisation in the Balkans, 21 -23 April 2000, Sofia, Bulgaria.
o “Ottoman Cultural Heritage in the Balkans”, Buenos-Aires, November 2000, Argentina.
o “Ottoman Cultural Heritage in Arabia”, Santiago, November 2000, Chile.
o “BRISMES”, Cambridge University, Some Observations on the Ottoman World Histories, England, (2000).
o “Ottoman Cultural Heritage in Arabia”, Bounes Aires, Arjantine, (2000).
o “Ottoman Cultural Heritage in Arabia”, Santiago, Chili, (2000).
o Exchange of Office by Sale in the Ottoman Bureaucracy – Examination of its Logic, History, Application, and Consequences”, International Committee of Pre-Ottoman and Ottoman Studies (CIEPO), London, 08-12 July 2002. England.
o “Ottoman Archival Sources of Kajar Dynasty of Iran”, Tahran, Persia, (2002).
o “Arnavut Kökenli Osmanlı Ulemasının Müşterek Kültüre Katkıları”, Tarih Boyunca Türk-Arnavut Beraberliği Semineri, 27 Eylül 2002, Tiran- Arnavutluk.
o “18. Osmanlı Bürokrasisinde Mansıb Satışı”, London School of Economics, London-England, (2002).
o “International Commette of Historical Sciences”, Amsterdam-Holland, (2002).
o “Impact of Ottomans to World History with their Presence and Absence, Culture, Multyculture and Universalism”, 2003, Sydney/Australia.
o “Nicolae Iorga and the Ottoman History”, Turkish-Romanian Relations: Past and Present, 2003, Bukreş/Romanya.
o “Remarks on the Bibliographical Sources of the Balkans and Their Authors”, Islamic Civilization in The Balkans, 2003, Tiran/Arnavudluk.
o The Medreses in Arab Provinces of the Ottoman Empire”, International Committee of Pre-Ottoman and Ottoman Studies (CIEPO), 14-19 June 2004.
o “Milletlerarası Ortadoğu Kaos mu, Düzen mi? Konferansı”, 2004, İstanbul / Türkiye.
o “A Special Day of Avariz”, Some Observations on the Scholastic Community, April 2004, Harvard University, ABD.
o “Islam in Modern Turkey”, Internatinal Symposium of Islam and Modernity, Taipei, 20-21 December 2006, Taiwan.
o “Islamic Movements in Modern Turkey: Revival and Modernization”, Islam and Modernity, 20-21 Aralık 2006 ,National Cheng-Chi Üniversitesi and Centre for the Study of Islamic Civilization and Thought (CSICT), Tayvan.
o “Remarks on Ottoman Peace and Presence in the Balkans”, Exploring Models for Peace by Re-Exploring Past: Diversity in the Ottoman Empire, 23-25 Mart 2007, Texsas Üniversitesi, Center for Middle Eastern Studies, ABD.
o “Islamic Scholars and Muslim Social Dynamism”, The Role Of Islamic States in A Globalized World, 17-18 Temmuz 2007, Institute of Islamic Understanding, Kuala Lumpur, Malaysia.
o “Collective Biographical Experiment of Egyptian Governors During Ottoman Period”, Egypt during the Ottoman Era, 26-30 Kasım 2007, İstanbul Research Centre for Islamic History - Art and Culture ile Mısır, Supreme Council for Culture, Kahire, Mısır.
o “Some Observations On Wakf Institutions in the Muslim Societies For Solving Social and Cultural Problems in the 21st Century”, Muslim and the Frontiers of Knowledge in the 21st Century, 28-29 Temmuz 2009, Kuala Lumpur, Malezya.
o “Cezayir Beylerbeyileri ve Dayıları Üzerine Prosopografik Değerlendirmeler”, 13-14 Ekim 2009, Cezayir’de Osmanlı Dönemi: Siyasi, Ekonomik ve Kültürel İlişkiler, T.C. Cezayir Büyükelçiliği, Cezayir.
o “Some Remarks on the Restoration of the Monuments of al-Quds during the Ottoman Period (With Special Focus on the Dome of the Rock, Aqsa Mosque and Waterlines)”, The International Congress on: Al-Quds During the Ottoman Era, 22-25 Haziran 2009, Şam, Suriye.
o “Meclis-i Hassa Âzası Miralay Ahmed Râşid’in Tarih-i Yemen ve San’a adlı eserinin kaynak, metod ve muhtevası üzerine değerlendirmeler”, Osmanlı Döneminde Yemen, 16-17 Aralık 2009, Sana, Yemen.
o Mehmet İpşirli, "Osmanlı Sefer ve Savaş Fetvaları ve Kıbrıs Seferi Fetvasının Mukayeseli Tahlili", Akdeniz?de İslam Medeniyeti Uluslararası Kongresi, Lefkoşa-Kıbrıs. , Dec. 2010,
o Mehmet İpşirli, "Curriculum development and some reforms in the madrasa education and its implementation in the present Muslim World a case study of Ottoman Turkey", Second ISTAC International Conference on Islamic Science and the Contemporary Muslim World, Kuala Lumpur, Malezya. , Jul. 2010,
o Mehmet İpşirli, "Some Remarks on the Restoration of the Monuments of al-Quds during the Ottoman Period (With Special Focus on the Dome of the Rock, Aqsa Mosque and Waterlines)", The International Congress on: Al-Quds During the Ottoman Era, Şam, Suriye. , Dec. 2009,
“Bosna Fethinin Osmanlı’nın Rumeli Fütuhatındaki Yeri ve Önemi” Uluslararası Balkan Kongresi, IRCICA ve Sarayevo Devlet Üniversitesi İşbirliği ile, Saraybosna,
21-23 Mayıs 2015.
“Osmanlı İlmiye Araştırmalarının Neresindeyiz?”, Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi, Sakarya Üniversitesi, 14-17.Ekim.2015.
“Osmanlı’nın Kuruluş Döneminde, Hususiyle Yıldırım Bayezid’in Saltanatında İlim Tahsili ve Tedrisi İçin Yapılan Seyahatler Üzerine Değerlendirmeler “ Uluslararası
Yıldırım Bayezid Sempozyumu, Türk Tarih Kurumu ve Yıldırım Belediyesi işbirliği ile, Bursa 27-28 Kasım 2015.Affiliations
o Turkish Historical Society (Türk Tarih Kurumu)
o Türk Bilim Tarihi

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Meliha Nurdan TAŞKIRAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 1982 Istanbul Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü,Radyo Sinema Televizyon Böl.

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

1983-1984 Istanbul Darüşşafaka Lisesi 1984-2001 Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Böl.ve Hazırlık Okulu 2001-2014 Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi RTS Böl. 2014-2016 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi RST Böl.

Araştırma Alanları

Görsel İletişim, Reklâm İletişimi,Televizyon Araştırmaları, Göstergebilim,Kadın Araştırmaları,Medya Okuryazarlığı,Hayvan İletişimi,Kinesiks,Fonetik Diksiyon

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Medya Okuryazarlığına Giriş /An introduction to Media Literacy in Türkiye
İletişim OLarak Reklamcılık /Advertising as Communication
Handbook of Research on Effective Advertising Strategies in the Social Media Age, IGI
99 Soruda Reklam ve Reklamcılık /Advertising in 99 questions.
Kahve Kitabı/bölüm Türk Sinemasında kahve ve kahvehaneler.
Zihinlerin Yeni Kadın İmgesi: ALİYE
AB Ülkeleri MOY Profilleri
Liderlik Kitabı/bölüm; Dünya lideri olarak Atatürk

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Nihat BULUT
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Sema KUĞUOĞLU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi 1986 İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Araştırma Alanları

Çocuk Hemşireliği, Çocuk Acil Hemşireliği, Sağlık Bakımında Klinik Simulasyon, En iyi Simulasyon Uygulama Standartları, Kültürlerarası Hemşirelik, Yenidoğan ve Çocuk Yoğun bakım Hemşireliği, Çocuk İhmail ve İstismarı, Aile Merkezli Bakım, Atravmatik Bakım, Hemşirelik Bakım Haritaları, Hemşirelik kavram ve Kuramları, Konfor Kavramı, Ebeveyn memnuniyeti, Emzirme

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

1) H Cakmak, S Kuguoglu. Comparison of the breastfeeding patterns of mothers who delivered their babies per vagina and via cesarean section: An observational study using the LATCH breastfeeding … International journal of nursing studies 44 (7), 1128-1137 106 2007

2) MK Tanir, S Kuguoglu. Impact of exercise on lower activity levels in children with acute lymphoblastic leukemia: a randomized controlled trial from Turkey
Rehabilitation nursing 38 (1), 48-59 35 2013

4) N Çınar, R Cevahir, S Şahin, C Sözeri, S Kuğuoğlu, Evaluation of the empathic skills of nursing students with respect to the classes they are attending. Revista Eletrônica de Enfermagem 9 (3) 29 2007

5) MK Tanir, S Kuguoglu, Turkish validity and reliability of a pediatric quality of life cancer module for children aged 8-12 and parents. Asian Pac J Cancer Prev 12 (1), 125-30 27 2011

6) A Aytekin, F Yilmaz, S Kuguoglu. Burnout levels in neonatal intensive care nurses and its effects on their quality of life. Australian Journal of Advanced Nursing, The 31 (2), 39 21 2013

7) G Cimete, S Kuguoglu. Grief responses of Turkish families after the death of their children from cancer. Journal of Loss and Trauma 11 (1), 31-51 18 2006

8) S Kuguoglu. Genel Konfor Ölçeğinin Türkçe'ye Uyarlanması. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi 16 (61), 16-23 14 2008

9) S Kuguoglu, FE Aslan, N Olgun. Turkish version of the McGill Melzack Pain Questionnaire Form (MPQF). AGRI-ISTANBUL- 15 (1), 47-52 11 2003

10) S Kuguoglu, FE Aslan, G Icli. Are Patients in Western Turkey Contented With Healthcare Services?: A Quality Assessment Study. Journal of nursing care quality 21 (4), 366-371 2006

11) Acil Bakım. Editor: N Olgun, F Aslan, S Kuguoglu Nobel Tıp Kitabevleri, stanbul, 64-73 7 1998

12) A Kokcu, S Kuguoglu, A Ergun. An assessment of emergency and disaster preparedness in high schools in Istanbul-Turkey, HealthMED 6 (8), 2620 5 2012

13) N Cinar, R Cevahir, C Dede, S Kuguoglu. Passive Smoking in Children at High Socio-Cultural and Economic Level and Parents' Opinions About the Effects of Passive Smoking
Pediatric Research 68 (S1), 349 5 2010

14) S Kuguoglu, H Yildiz, MK Tanir, BC Demirbag. Breastfeeding after a cesarean delivery. Cesarean Delivery 3 2012

15) S Kuguoglu, N Cinar, A Ergun. Problem solving skills related with baby care of mothers who have normal and premature newborns. HEALTHMED 5 (6), 1593-1596 1 2011

16) L Erdim, A Ergun, S Kuguoglu. Validity and Reliability of the Child Feeding Questionnaire in School-Aged Children.CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES 7 (3), 100-106 2017

17) L Erdim, A Ergün, S Kuguoglu. (2017)Okulcagi Cocuklarinda Cocuk Beslenme Anketinin Gecerlik ve Guvenirligi/Validity and Reliability of the Child Feeding Questionnaire in School-Aged Children. Clinical and Experimental Health Sciences 7 (3), 100-107

18) L Erdim, A Ergun, S Kuguoglu. FLORENCE NIGHTINGALE JOURNAL OF NURSING-FLORENCE NIGHTINGALE HEMSIRELIK … 2015

19) S Kuguoglu. How a Cesarean can Affect with Breastfeeding? Archives of Disease in Childhood 97 (Suppl 2), A31-A32 2012

20) MK Tanir, S Kuguoglu. Impact of Exercise on Lower Activity Levels in Children with Acute Lymphoblastic Leukemia: A Randomized Controlled Trial From Turkey
Archives of Disease in Childhood 97 (Suppl 2), A122-A122 2012

21) L Erdim, A Ergun, S Kuguoglu. Reliability and Validity of Turkish Version of the Physical Activity Questionnaire for Older Children (PAQ-C)
Archives of Disease in Childhood 97 (Suppl 2), A20-A20 2012

22) F Yilmaz, A Aytekin, S Kuguoglu.THE BURNOUT LEVELS OF NICU NURSES AND ITS EFFECT ON THEIR QUALITY OF LIFE IN NORTH OF TURKEY
INTENSIVE CARE MEDICINE 37, S439-S439 2011

23) Z Kan, S Kuguoglu. Evulation of Postoperative Pain in Children: Pain Diaries
Pediatric Research 68 (S1), 619 2010

24) N Cinar, Ö Dogu, S Kuguoglu. The Critical Thinking Dispositions and Effecting Factors of the Nurses Working at Pediatric Units
Pediatric Research 68 (S1), 505 2010

25) L Erdim, S Kuguoglu, A Ergun. Reliability and Validity of Turkish Version of the Child Feeding Questionnaire
Pediatric Research 68 (S1), 255 2010

26) G Gok, S Kuguoglu. The Evaluation of Parent Satisfaction in Pediatric Cardiovascular Surgery Intensive Care Unit
Pediatric Research 68 (S1), 348 2010

27) SD Duzkaya, S Kuguoglu. 1251 Assessment of Pain During Endotracheal Suctioning in Pediatric Intensive Care Unit (PICU)
Pediatric Research 68 (S1), 620 2010

28) MK Tanir, S Kuguoglu. TURKISH VALIDITY AND RELIABILITY OF PEDIATRIC QUALITY OF LIFE INVENTORY 3.0 CANCER MODULE CHILD AND PARENT REPORTS (AGES 8–12)
Archives of Disease in Childhood 93 (Suppl 2), ps473-ps473 2008

29) N Cinar, S Altinkaynak, S Kuguoglu, S Sahin. Archives of Disease in Childhood 93 (Suppl 2), ps116-ps116 2008

30) . L Erdim, A Ergün, S Kuğuoğlu. Okulçağı çocuklarında çocuk beslenme anketinin geçerlik ve güvenirliğ - Clinical and Experimental Health Sciences, 2017

31) V Unver, Y Uslu,V Kocatepe, S Kuguoglu. Evaluation of Cultural Sensitivity in Healthcare Service among Nursing Students. Volume 8 Issue 1, Pages: 257-265 January 2019

32) L Erdim, A Ergun, S Kuguoglu. Reliability and validity of the Turkish version of the Physical Activity Questionnaire for Older Children (PAQ-C. Turkish Journal of Medical Sciences. Turk J Med Sci (2019) 49: © TÜBİTAK doi:10.3906/sag-1806-212

33) ŞC Yucel, GG Arslan, E Ergin, S Kuguoglu. Psychometric Characteristics of the Turkish Version of the Nurse Comfort Questionnaire. Journal of Religion and Health, 1-14, 2019

35) Şahin, G., Buzlu, S., Kuğuoğlu, S., Yılmaz, S. (2020). Reliability and validity of the Turkish version of the Simulation Effectiveness
Tool–Modified. Florence Nightingale Journal of Nursing, 28(3), 250-257

36) Kan Öntürk, Z., Kanığ, M., Aslan, E., & Kuğuoğlu, S. (2021). Reflection of learning styles on students’ anxiety and learning levels in simulation
education: An obstetrics and neonatology nursing experience. Florence Nightingale J Nurs, 29(2), 186-193

37) Bahar Yatkın , Aysel Kökcü Doğan , Sema Kuğuoğlu.(2021). Views on Being with Their Children During the Process of Resuscitation: Intensive Care Unit Example. CBU-SBED, 28(4): 649-656

38) Akay N ,Kuğuoğlu S, Ekici B. Kateterizasyonda Müzikli Dönence Kullanımı. (2021). HUHEMFAD-JOHUFON, 8(1),16-21text
Adı Soyadı Doç.Dr. Irina SHELENKOVA
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Adem Ersin BAYRA
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Kara Harp Okulu, Ankara Üniversitesi. 2009, 2016. İstanbul Medipol Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Türk Silahlı Kuvvetleri

Araştırma Alanları

Genel Kamu Hukuku

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Security State: From Leviathan to the State of Law, from State of Law to the Leviathan

Security State

Two Faces of the Modern State from Jekyll to Mr. Hyde: From the Liberal State of Law to the Constitutional Dictatorship

Classification and Gradation of Concepts Restricting Rights and Freedoms - I: Public Order and Concepts Related to Public Order

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Dalga Derya TEOMAN ÇETİNKAYA
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Istanbul Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Psikoloji Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Performans değerlendirme Iş etüdü Çalışma psikolojisi Anket Örgütsel adalet Pozitif psikoloji

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Duygu ÖZTÜRK
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Hacettepe Üniversitesi 2004 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İhsan Doğramacı Uluslararası İleri Araştırmalar Merkezi Siyaset Bilimi Araştırmaları Birimi

Araştırma Alanları

Türkiye Siyasi Hayatı, Yunanistan Siyasi Hayatı, Türkiye-Yunanistan İlişkileri, Sivil-Asker İlişkileri, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları, Medya ve Siyasal İletişim

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Korhan MAVNACIOĞLU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi 2002 İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesi

Araştırma Alanları

Kurumsal iletişim, sosyal medya, kriz iletişimi, dijital pazarlama iletişimi, inovasyon

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
• Mavnacıoğlu Korhan ve Fuat Ustakara, Communication Strategies in the Context of Sustainable Development Activities: A Content Analysis in the Turkey Context, 10th Communication in The Millenium Conference, 24-26 May 2012, İstanbul University.
• Taşkaya Merih, Korhan Mavnacıoğlu, Usability of New Media Applications on Local Governments as a Communication Channel for Measuring Satisfaction: The Case of Antalya Metropolitan Municipality, 10th Communication in The Millenium Conference, 24-26 May 2012, İstanbul University.

• Mengü, Seda, Ceyda Ilgaz Büyükbaykal ve Korhan Mavnacıoğlu. “Toplumsal Cinsiyetçilik ve İş Yaşamında Kadınların Karşılaştığı Sorunlar”, Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi (IMWC), 13-16 Ekim 2009, İzmir.

• Görpe, Serra, Korhan Mavnacıoğlu. “ How Public Relations is Portrayed in The Turkish National Newspapers? Insight to the Perception and Reputation of a Profession” 7th International Symposium Communication in the Millenium, 17-20 Mayıs 2009, Austin, USA.

• Mavnacıoğlu, Korhan, Varol, Aslı. “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projelerinde Yeni Medyanın Kullanımı: “Eczacıbaşı Sanal Müze” Örnek Olayı”, Yeni İletişim Ortamları ve Etkileşim Uluslararası Konferansı, 1-3 Kasım 2006, İstanbul.

• Çelik, Candan; Mavnacıoğlu Korhan ve Ebru Ulusoy. “Varoş Çocuklarının Pahalı Markalara Ve Kullanıcılarına Karşı Geliştirdiği Tutumlar”, 2. Uluslararası Çocuk ve İletişim Konferansı, 4 – 6 Nisan 2005, İstanbul.

• Demirkıran, Cenk; Korhan Mavnacıoğlu. “Kitle İletişim Araçlarında Türkçe’nin Kullanımı, Mevcut Uygulamalar ve Fransa Örneği”, Türk Dil Kurumu V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, 20-26 Eylül 2004, Ankara.

• Kamiloğlu, Fatma; Korhan Mavnacıoğlu. “Türk Kamuoyu Gözüyle ABD İmajı”, 2nd International Symposium Communication in the Millenium, 17-19 Mart 2004, İstanbul.

Ulusal Dergilerdeki Yayınlar
• Çelik, Candan, Sergün Kurtoğlu, Korhan Mavnacıoğlu ve İbrahim Karavelioğlu. “Bant Reklamların Maç Sırasında Yayınlanmasının İzleyici Üzerindeki Etkileri”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı 20,s .253-259, 2004.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
• Mavnacıoğlu, Korhan, Fuat Ustakara. “Pazarlama İletişiminde Mizah Unsurlarının Kullanımı”, Ulusal İletişim Kongresi, 13-15 Mayıs 2010, Erzurum. (Bildiri kitabı basım aşamasında).

• Mavnacıoğlu, Korhan. “İnternette Kullanıcıların Oluşturduğu ve Dağıttığı İçeriklerin Etik Açıdan İncelenmesi: Sosyal Medya Örnekleri”, Medya ve Etik Sempozyumu, 7-9 Ekim 2009, Elazığ.

• Mavnacıoğlu, Korhan. “Elektronik Belediye Hizmetlerinin Tanıtımı”, (Çağrılı bildiri), Türkiye Bilişim Derneği Yapı Ve Kentte Bilişim IV. Kongresi, 8-9 Haziran 2006, Ankara.

Kitap Yazarlığı
• Mavnacıoğlu, Korhan “Kurumsal İletişimde Sosyal Medya Yönetimi”, İstanbul, Beta Yayınları, 2015.
• Ongan, Serdar, Fang Meng, Korhan Mavnacıoğlu, Nur Dilbaz, Aytuğ Bolcan, Berat Kırık. Gelişen Çin Turizm Pazarı ve Türkiye, İstanbul, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yayınları, 2010.
Kitapta Bölüm Yazarlığı:

• Mavnacıoğlu, Korhan. “Dijital Dünyanın Yeni Uğraşı: Sosyal Medya Uzmanlığı” Sosyal Medya Araştırmaları 2 , (Ed. Doç. Dr. Ali Büyükaslan, Yrd. Doç. Dr. Ali Murat Kırık), Konya, Çizgi Kitabevi, s. 221-262, 2015.
• Mavnacıoğlu, Korhan. “Kurumsal İletişimde Sosyal Medya Yönetimi: iletişim Sektöründe Sosyal Medya Yönetiminin Algılanmasına Yönelik Bir Analiz” Sosyal Medya Araştırmaları 1, (Ed. Doç. Dr. Ali Büyükaslan, Yrd. Doç. Dr. Ali Murat Kırık), Konya, Çizgi Kitabevi, s. 301-335, 2013.
• Mavnacıoğlu, Korhan. “Polis Halkla İlişkilerinde Bilgi Toplama ve araştırma Tekniklerinin Önemi”, Polis ve Halkla İlişkiler (ed: Yrd. Doç. Dr. Yıldız Dilek Ertürk), İstanbul, Kutup Yıldızı Yayınları, s. 359-373, 2010.
• Mavnacıoğlu, Korhan. “Basın Okurluk Araştırmaları ve Yerel Basın”, Türkiye’de Yerel Basın (ed: Prof. Dr. Suat Gezgin), İstanbul, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, s. 385-396, 2007.
• Turan, Ersin; Korhan. Mavnacıoğlu “Üniversite Gençliğinin Gündemindeki İnsan Hakları”, İnsan Hakları (Editörler: Prof. Dr. Edibe Sözen, Murat İri, Adem Ayten), İstanbul, Alfa Yayınları, s. 153-174, 2006.text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Özge DOĞUÇ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Beykent Universitesi 2004 Stevens Teknoloji Enstitusu

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Bank of America

Araştırma Alanları

Kompleks sistem guvenligi, sistem operasyonel efektifligi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Publications

* Doguc O., Ramirez-Marquez J.E., “An Automated Method for Estimating Reliability of Grid Systems using Bayesian Networks”, in Journal of Reliability Engineering and System Safety. Vol. 104, No. 1, pp. 96-105, 2012.

* Doguc O., Ramirez-Marquez J.E., “An Application For Evaluating The Reliability Of Submarine Communication Cables”, in Proceedings of 2010 Industrial Engineering Research Conference, Cancun, QR, Mexico, May 17-21, 2010.

* Doguc O., Ramirez-Marquez J.E., “Using Bayesian Approach for Sensitivity Analysis and Fault Diagnosis in Complex Systems”, in Integrated Design & Process Science Journal, vol. 13, no. 1, pp. 33-48. March 2009.

* Doguc O., Ramirez-Marquez J.E., “A Bayesian Approach for Estimating Complex System Reliability”, In Proceedings of the 19th Annual INCOSE International Symposium (INCOSE 2009), Singapore, July 2009.

* Doguc O., Ramirez-Marquez J.E., “Automated Discovery of MRST for Grid Service Reliability Estimation”, In Proceedings of the 2009 Conference on Grid Computing and Applications (GCA’09), Las Vegas, NV, July 2009.

* Doguc O., Ramirez-Marquez J.E., “An Efficient Fault Diagnosis Method for Complex System Reliability”, In Proceedings of 7th Annual Conference on Systems Engineering Research (CSER 2009), Loughborough, UK, April 2009.

* Doguc O., Kardes O. “Sensitivity Analysis Method for System Operational Effectiveness in Complex Systems”, in Proceedings of 7th Annual Conference on Systems Engineering Research (CSER 2009), Loughborough, UK, April 2009.

* Doguc O., Ramirez-Marquez J.E., “A Generic Method for Estimating System Reliability Using Bayesian Networks”, in Journal of Reliability Engineering and System Safety, vol.94, no.2, pp. 542-550. June 2008.

* Doguc O., Ramirez-Marquez J.E., “A Bayesian Approach for Estimating Grid System Reliability”, in the Proceedings of the 2008 International Conference on Grid Computing and Applications, Las Vegas, NV, July 14-17, 2008.

* Doguc O., Ramirez-Marquez J.E., “Estimating Reliability of Grid Systems using Bayesian Networks”, in Proceedings of the 2008 Industrial Engineering Research Conference, Vancouver, BC, Canada, May 17-21, 2008

* Doguc O., “Assessment, Monitoring and Diagnosis (AMD) Tool for System Operational Effectiveness in Complex Systems”, in Proceedings of CSER 2008 Conference, Los Angeles, CA, April 4-5 2008.

* Doguc O and Wei J., “A Bayesian Network Model for System Operational Effectiveness Assessment & Diagnosis”. In Proceedings of 26th ASEM National Conference, Virginia Beach, VA, October 2005.

Conference Presentations

* 2010 Industrial Engineering Research Conference, “An Application For Evaluating The Reliability Of Submarine Communication Cables”, Cancun, QR, Mexico, May 2010.

* 2009 Conference on Grid Computing and Applications (GCA’09), “Automated Discovery of MRST for Grid Service Reliability Estimation”, Las Vegas, NV, July 2009.

* 7th Annual Conference on Systems Engineering Research (CSER 2009), “An Efficient Fault Diagnosis Method for Complex System Reliability”, Loughborough, UK, April 2009.

* 7th Annual Conference on Systems Engineering Research (CSER 2009), “Sensitivity Analysis Method for System Operational Effectiveness in Complex Systems”, Loughborough, UK, April 2009.

* 2008 International Conference on Grid Computing and Applications, “A Bayesian Approach for Estimating Grid System Reliability”, Las Vegas, NV, July 2008.

* 2008 Industrial Engineering Research Conference, “Estimating Reliability of Grid Systems using Bayesian Networks”, Vancouver, BC, Canada, May 2008.

* CSER 2008 Conference, “Assessment, Monitoring and Diagnosis (AMD) Tool for System Operational Effectiveness in Complex Systems”, Los Angeles, CA, April 2008.

* 26th ASEM National Conference, “A Bayesian Network Model for System Operational Effectiveness Assessment & Diagnosis”, Virginia Beach, VA, October 2005.

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Pakize YİĞİT
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Yıldız Teknik Üniversitesi 2007 İstanbul Üniversitesi Sayısal Yöntemler BD, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa-Biyoistatistik

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Çok değişkenli istatistik, veri madenciliği, çok kriterli karar verme teknikleri

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Ramazan Sertan ÖZDEMİR
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1999 Anadolu Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Anadolu Üniversitesi DİLKOM - Dil ve Konuşma Bozuklukları E.A.U. Merkezi Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü

Araştırma Alanları

Konuşmada Akıcılık Bozuklukları (Kekemelik ve Hızlı-Bozuk Konuşma)

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Serkan BAŞLAYICI
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Yıldız Teknik Üniversitesi 2012 İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Doktora)

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Baca gazı desülfürizasyon sistemleri, Malzeme seçim kriterleri, Biyobozunur implant malzemeleri, İkili Magnezyum alaşımı üretim sistemleri, Hidrometalurjik yöntemlerle metal ektrasyonu.

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

• Baslayici, S., Bugdayci, M., Acma, M. E. 2021. Corrosion Behaviour of Hydroxyapatite Coatings on AZ31 And AZ91 Magnesium Alloys By Plasma Spray, Journal Of Ceramıc Processıng Research, 22 (1), 98-105
• Coban O., Baslayici S., Bugdayci, M., Acma M. E. 2021 Hydrometallurgical Nickel and Cobalt Production From Lateritic Ores: Optımızation and Comparison Of Atmospheric Pressure Leaching And Pug-Roast-Leaching Processes, Acta Metalurgica Slovaca, 27(1), 17-22.
• Baslayici, S., Bugdayci, M.,Turan A., Oncel L., Acma, M. E. 2019 Flue Gas Desulfurization by Using Calcined Dolomite, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 614(1), 1-8.
• Baslayıcı S., Baran P., Gülen B., Buğdaycı M. (2020) Ball Milled Silicon Carbide-Hydroxyapatite Composites for Tetracycline Adsorption. ICENTE20 Proceeding Book, Novenber 19 - 21, 2020 207-209, Konya.
• Baslayici S., Oncel L., Acma M. E. (2018) Hot Flue Gas Desulphurization by Calcined Dolomite. IMMC2018 Proceeding book, 377, September 25-27 2018 İstanbul/Beylikdüzü.
• Coban O., Baslayici S., Acma M. E. (2018) Nickel and Cobalt Exraction from Caldag Lateritic Nickel Ores by Hydrometallurgical Processes. IMMC2018 Proceeding book , 284, September 25-27 2018 İstanbul/Beylikdüzü.

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Şifa ELCİL
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Üniversitesi 1998 İstanbul Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İstanbul Aydın Üniversitesi

Araştırma Alanları

Kurumsal İletişim, İmaj ver İtibar Yönetimi, Sosyal Sorumluluk

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

"Social Development As A Factor In Environmental Awareness: A Study For Turkey And Hungary", International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, 2018, Viyana.

"A Study On The Public Perception Of Public Service Announcements", International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, 2017, Prag.

"Ethical Investigation Of Social Responsibility Activities Towards The Environment", International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, 2017, Antalya.

"Total Quality Management in Corporate Excellence and its Reflectinons on Corporate Communication “A Research to Apply the Excellence Model”", ” International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, 2016, Antalya.

“Türkiye’deki Halkla İlişkiler Uygulamalarında Kadın Çalışanların Konumu”, Uluslararası İletişim Bilimleri ve Medya Araştırmaları Konferansı, 2014, Kocaeli.

“Kurumların Kamuoyu ile olan İletişiminde Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Algılanışı”, II. Uluslararası Dil ve İletişim Konferansı, 2013, İzmir.

“Strategic Role Of Leadership Approach In Corporate Communication”, V. Avrupa Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Konferansı, 2014, Rusya.

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

Elcil, Ş. İletişim ve Kültür: "Üniversite Okumak İçin Şehir Değiştirmiş Öğrencilerinin Mükemmeliyetçi Tutum ve Denetim” Odaklarının İncelenmesi", (Ed. Suat Gezgin-Tuğba Akdal), Eğitim Yayınları, İstanbul, s.157-164, (2017).

Elcil, Ş. “Empatik İletişim: “Halkla İlişkiler Uygulayıcılarının İletişimsel Başarısını Etkileyen Bir Faktör Olarak Empatinin Rolü”, Halkla İlişkilerin İletişim Öznesi Empati, (Ed. Yıldız Dilek Ertürk), Derin Yayınları, İstanbul, s. 31-39, (2010).

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

“Sosyal Sorumluluk İçerikli Halkla ilişkiler Çalışmalarında İknanın Yazınsal Bağlamda Değerlendirilmesi” Akdeniz İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı 17, Temmuz 2012.

“Uzaktan Eğitimde İletişimsel Engeller”, Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt 5, No 2, 2013, (Online).

“İç Göç Yaşamış Öğrencilerin Mükemmelliyetçi Tutum ve Denetim Odaklarının Farklılıklarının Yönetimi Açısından İncelenmesi”, Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Konferansı, 2013, Kuşadası.


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

“Sosyal Medyanın İfade Özgürlüğü ve Kamuoyu Oluşumundaki Rolü”, Yeni Medya Konferansı, 2013, Kocaeli.

Yazılan Kitaplar:

Elcil Ş., Sosyal Sorumluluk ve İkna, Gece Kitaplığı, Ankara, 2016.text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Tuba DÜZCÜ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2005 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

BİOFARMA İLAÇ, WORLD MEDICINE ROTAPHARM, DEM İLAÇ, LABSAN A.Ş., KALİTE AKADEMİ, OKAN ÜNİVERSİTESİ

Araştırma Alanları

SAĞLIK YÖNETİMİ, SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI, İLAÇ SEKTÖRÜNDE SATIŞ VE PAZARLAMA YÖNETİMİ, MARKA YÖNETİMİ, YENİ MEDYA.

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Yayınları
• Tuba DÜZCÜ, Osman YILDIRIM, Haluk ZULFIKAR, Eda YILMAZ ALARCIN, Banu SEZGINER and Hakan TOZAN, The Perceived Service Quality on Patient: Evidence from University Hospital, JHESP Journal of Health Systems and Policies, Cilt 1, Sayı: 3, 2019.
• Düzcü, T; Akyol, M;Sancar, O; Ürün Tanıtım Temsilcilerinin Yeterlilik Eğitimindeki Başarı Düzeylerinin Demografik Özellikleriyle Karşılaştırılması, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 2017; 20(2): 203-218.

Kitap Bölümü
• Düzcü, T., Medya ve Toplumsal Dönüşüm- Sosyal Medyanın Tüketici Davranışlarına Etkisi, Globe Edit, s: 96-119, ISBN: 978-613-8-24466-0, Globe Edit, Beau Bassin, 2018.

Bildirileri
• Duzcu T., Yilmaz Alarcin E., Zulfikar H., Yildirim O. : The Effects Of Social Media Users' Perception On The Branding Of Health Services Of Private Hospitals. 5th International Multidiciplinary Scientific Conference on Social&Arts SGEM 2018, 1063-1070, Bulgaristan/Varna-Albena, 2018.
• Düzcü, T; Akpınar, M; Sonsuz, A.A; Sağlık Kurumlarında Finansal Performansın İncelenmesi: Bir Ecza Deposu Örneği, 1st International 11th Conference of Health and Hospital Administration, Trabzon, 13-15 Ekim 2017; s: 127-128.
• Düzcü, T; Kahraman, N; Sancar, O; Özdemir, E; “Identifying Drug Usage Habits In Students Of Vocational School Of Health Services”, MacroTrends in Health and Medicine, The MacroTrend Conferences, Paris, December 20-21, 2013.
• Kahraman, N; Düzcü, T; Özdemir, E; Sancar, O; “Identifying Health Perceptions Of Students Of Health Programs At Community College And Comparing Them With The Ones Of Students Of Other Programs”, MacroTrends in Health and Medicine, The MacroTrend Conferences, Paris, December 20-21, 2013.
• Sancar, O; Düzcü, T; Kahraman, N; Özdemir, E; “Social Responsibility Projects At Private Hospitals In Istanbul”, MacroTrends in Health and Medicine, The MacroTrend Conferences, Paris, December 20-21, 2013.
• Sancar, O; Devran, S; Düzcü, Tuba; İstanbul İli Maltepe Ve Kadiköy Semtlerindeki Bazı Aile Sağlığı Merkezlerinden (Asm) Hizmet Alan Hastalarda ‘’Hasta Memnuniyet Durumu’’ Nun Karşılaştırmalı Olarak Tespitine İlişkin Bir Araştirma, 6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Isparta, 2012.
• Duzcu, Tuba, Branding And Brand Positioning In Pharmaceutical Sector: A Research, 11th International Multidisciplinary Scientific GeoConference (SGEM), Albena, Bulgaria, Date: Jun. 20-25, 2011, Vol III, pp.981-986, Published: 2011.
• Duzcu, Tuba; Yildirim, Osman, Internet Usage Among The Students Of Vocational Studies, 10th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference & EXPO - SGEM 2010, Bulgaria, Vol II, pp.1049-+, Published: 2010.
• Duzcu, Tuba; Kurt, Dogus, The Impact Of Segmentation And Brand Management: Evidence From Pharmaceuticals Industry, 11th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference & EXPO - SGEM 2009, Bulgaria, Vol II, Modern Management Of Mine Producing, Geology And Environmental Protection Pages: 853-+, Published: 2009.
• Erkoc, Tuba; Kurt, Dogus; Bayramoglu, Oya; et al., Adjective Checklist And Psychological Stress: Evidence From Turkey, 11th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference & EXPO - SGEM 2008, Bulgaria, Vol II, pp.635-+ Published: 2008.


text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Adem Bağış ALÇİÇEK
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 2008

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Gelir İdaresi Başkanlığı

Araştırma Alanları

Siyaset Bilimi, Siyaset Teorisi, Ortadoğu, Yerel Yönetimler

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Ahmet UĞUR
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Marmara Üniversitesi Milli Savunma Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı

Araştırma Alanları

Yeniçağ Tarihi, Osmanlı Kültür ve Medeniyeti, Askeri Tarih, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Burcu ALTUN GÜNAY
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Büşra Nur ESER
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)
1. Dogan, R., Eren, S. B., Gedik, O., Yenıgun, A., Aydın, M. S., Eser, B., & Ozturan, O. (2018). Different concentrations of mesna application have an effect on the internal ear?. International journal of pediatric otorhinolaryngology, 109, 31–35.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1. Yılmaz O., Ersin K., Eser B.N., Kaya B., Serbetcioglu M.B.: Assessment of Conservative Effect of Sports on Hearing Function. 18th International Scientific Conference Perspectives in Physical Education and Sport. Constanta / Romania, 2018.
2. Yılmaz O., Ersin K., Öztürk Ş.T., Eser B.N., Gündoğdu O., Serbetcioglu M.B.: Evaluatıon Of Subjectıve Hearıng In Football Referees. 19th International Scientific Conference Perspectives in Physical Education and Sport, Constanta / Romania, 2019.
3. Eser B.N., Akar A.S., Bektaş D., Çağdaş E., Şerbetçioğlu M.B. Investigation of the Audiologist's Views of Preschool Children With Hearing Loss on Playing Outdoor Games, Outdoor Oriented Practices in Early Childhood Education OPIECE / Türkiye, 2021.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. Yılmaz O., Dizdar H., Eser B.N., Taşçı B., Şerbetçioğlu M.B. (2021) Aile Sağlığı Merkezi Hekimlerinin Ulusal Yenidoğan İşitme Tarama Programı Hakkındaki Farkındalık Düzeylerinin Araştırılması, Turkiye Klinikleri J Health Sci.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1. Yılmaz O, Dizdar H., Eser B.N., Aile Hekimlerinin Ulusal Yenidoğan İşitme Tarama Programı Hakkındaki Farkındalık Düzeylerinin Araştırılması, 9. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi / Harbiye Askeri Müze - İstanbul, 2018.
2. Bal N., Gedik Ö., Taşçı B., Eser B.N., Ünal T., Normal İşiten Bireylerde İşitsel Uyarılmış Kortikal Potansiyellerin Değerlendirilmesi, 9. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi/ Harbiye Askeri Müze - İstanbul, 2018.

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Elif YURTOĞLU PEK
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Kocaeli Üniversitesi (2012) İstanbul Medipol Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İzmit Kent Konseyi , Güneri İnşaat

Araştırma Alanları

Kentsel Planlaması, Bölgesel Planlama, Kentsel Dönüşüm, Yerel Yönetimler

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

"Konut Algısının Değişiminde Lüks Konut Sitelerinin Rolü"

Yazarlar: Öğr. Gör. Elif YURTOĞLU PEK - Prof. Dr. Hamza ATEŞ
Yayın Yeri:1st International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences , 2016
Tür: Tam Metin Bildiri

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Ercan KARAKEÇE
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Boğaziçi Üniversitesi 2006 Yıldız Teknik Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Girişimcilik

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

*Karakeçe, Ercan. "İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Çevresi". Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi ve Çağdaş Yaklaşımlar. Nobel, Ankara, 2021. 25-50.

*Karakeçe, Ercan. "The Core of Business: Is It Energy Management or Management Energy?". Strategic Approaches to Energy Management. Springer, Cham, 2021. 243-255.

*Karakeçe, Ercan. "To Be Strategic or Not to Be Strategic for the Energy Investments: That Is the Question." Handbook of Research on Strategic Management for Current Energy Investments. IGI Global, 2021. 284-299.

*Karakeçe, Ercan; Murat Çemberci. "The Spirit of Business Life: Entrepreneurship." Strategic Priorities in Competitive Environments. Springer, Cham, 2020. 125-139.

*Çemberci, Murat; Ercan Karakeçe. "The Role of Fear on the Entrepreneurial Mindset." Journal of International Trade, Logistics and Law 6.1 (2020): 158-163.

*Karakeçe, Ercan. "Sürdürülebilir Organizasyonlar: Dünyadaki ve Ülkemizdeki En Eski Organizasyonlardan KOBİ ve Aile İşletmelerine İpuçları". Van Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metin Kitabı. Van. 2020. 425-433.

*Ersin, İrfan; Ercan Karakeçe. "Analysis of the Effects of Macroeconomic Factors on Entrepreneurship: An Application on E7 Countries." Handbook of Research on Decision-Making Techniques in Financial Marketing. IGI Global, 2020. 412-428.

*Akgün, Ali Ekber; Halit Keskin; Murat Çemberci; Ercan Karakeçe: "Korku ve Önyargıların Girişimcilik Zihniyetine Etkilerinin Araştırılması: Kavramsal Model Önerisi". II. Uluslararası Sosyal Bilimler&İnovasyon Kongresi Tam Metin Kitabı. Elazığ. 2019. 369-376.

*Karakeçe, Ercan. Türkiye Ekonomisinde Önde Gelen Sektörler. Temel Kavram ve Analizlerle Türkiye Ekonomisi (Ed. İrfan Ersin). Ekin Yayınevi. Bursa. 2018. 53-78.

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Fadime ÇADIRCI TUNGAÇ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Feryal SAVCI
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Hacettepe Üniversitesi 2012 Ankara Üniversitesi / Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı Çocuk Gelişimi Doktora Programı (2017- ...)

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Araştırma Alanları

Çocuk Gelişimi, Gelişim Psikolojisi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Savcı F., Özen, M. (2018). Okul öncesi kurumuna devam eden çocukların sosyal uyum becerilerinin çizgi gelişimine etkisinin incelenmesi. International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS 2018): İtalya.

Aldiş, B., Argüt, N., Savcı, F., Yıldırım, E. & Yükselen, A. (2017). Beykoz İlçesi Aile Sağlığı Merkezlerine Başvuran Çocukların Gelişimlerinin Değerlendirilmesi. V. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi: Ankara.

Savcı, F. (2017). Annelerin Ebeveynlik Özyeterlik Algıları, Sözel Etkileşim Uygulamaları ve 1-3 Yaş Aralığında Çocukların Gelişimi. 2017 IASSR - XIV. Europan Conference on Social and Behavioral Sciences: Odessa (Ukrayna).

Savcı, F., Yükselen, A., Özan, G.B., Baysan, M.P., Öztürk, S.M. & Yıldırım, E. (2016). İstanbul’da Yaşayan 0-36 Ay Aralığındaki Çocukların Gelişim Düzeylerinin İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 3(1): 59-71.

Savcı, F., Yükselen, A., Özan, G.B., Baysan, M.P., Öztürk, S.M. & Yıldırım, E. (2016). Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin İş Değerleri ile Kariyer Seçimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 3(1): 59-71.

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Gökhan ŞENER
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Marmara Üniversitesi 2013 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Felsefe (Yüksek Lisans)

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Analitik Felsefe, Kant, Ontoloji ve Mantık araştırma alanlarıdır.

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Modern İnsanın Melodramatik Bir Anlatısı. Sinemarmara. (2) : 12-19, 2014
Sinema İle Düşüncenin İmkanı. Sinemarmara. (4) : 4-11, 2015
BAKIŞIN İKTİDAR/SIZLIĞ/I: Lacancı Bir Film Çözümlemesi, Hitchcock'un Sapık Filmi Örneği. II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi Bildiriler Kitabı IV, 1095, Bursa, 2013
Estetik Çağı: Dünyanın Arzu Nesnesi Haline Getirilmesi. IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi İletişim Kitabı, -, Kütahya, 2015

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Hatice AKINCI YILMAZ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Fordham Üniversitesi 2013

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Anayasa Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, Uluslararası Hukuk

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Kübra GÜRSOY
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Üniversitesi, Eski Türk Dili (YL,2019) İstanbul Üniversitesi, Eski Türk Dili (Doktora,2019-)

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Türk Dili, Eski Türk Dili

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Masoud SHEIKHI
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Merve PEHLİVAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Yeditepe Üniversitesi 2015

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Nagehan KÖYMEN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Marmara Üniversitesi 2011 Yeditepe Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İstanbul Ticaret Üniversitesi

Araştırma Alanları

Eğitim Bilimleri, Yönetim Bilimleri, Eğitim Yönetimi, Türk Eğitim Sistemi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Nagihan MANTAR
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Nuri GÜLTEKİN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Tayyar TEPE
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Marmara Üniversitesi 2003 Marmara Üniversitesi & İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı İ.D.O.B.

Araştırma Alanları

Türk Eğitim Sistemi Profesyonel Eğitim Koçluğu İnsan Kaynakları Yönetimi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Tepe, T., & Topsakal, U. U. (2015). Students’ ideas about 50 year laters World. Yıldız Journal of Art and Design, 2(2), 1-17.

1739 Sayılı Milli Egˆitim Temel Kanununda Yapılan Kademeli Zorunlu Egˆitim ile I·lgili Degˆis¸iklik ve Degˆis¸ikligˆin Kesintisiz Zorunlu Egˆitimle Kars¸ılas¸tırması.
4th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON DEVELOPMENT OF KOP REGION Karaman - Turkey / October 21-23, 2016, 24, Karaman, 2016


Sektörlerin ve Mesleklerin Geleceği, Bölüm-3 Eğitimin Dijitalleşmesi ve Hibrit Öğrenme (Sayfa 62-80), Hiperyayın,1. Baskı İstanbul 2020, ISBN:978-625-7845-57-1, e-ISBN:978-625-7845-58-8

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Celal SARIOĞLU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Karadeniz Teknik Üniversitesi 2005 Sakarya Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Bahçeşehir Üniversitesi Beykent Üniversitesi İstanbul Aydın Üniversitesi Karadeniz Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları

Dilbilimi, Çeviribilim, Dil edinimi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

A comparative analysis of the novel Origin by Dan Brown and its Turkish translation with a focus on the translator's voice (İstanbul, 2020)
Translation of Cultural Norms in terms of Acceptability and Adequacy (Trabzon, 2005)

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Onur KAVAK
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Karadeniz Teknik Üniversitesi 2004

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Ankara Üniversitesi, TÖMER Trabzon Şubesi 2004-2005 Istanbul Aydın Üniversitesi 2006-2012

Araştırma Alanları

Çeviri İngiliz Dili Öğretimi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

2004 Yılı Dünya Bankası Yüksek Öğretim Raporu Çevirisi.
Kavak, O., Acar, F. (2014) Kültürel Değerlere Duyarlı İlginin Gücü. (içinde Kültürel Değerlere Duyarlı Eğitim) Çeviri Ed. Aydın, H. Ankara: Anı Yayıncılık

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Fatmanur ÖZYÜREK
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Erciyes Üniversitesi 2016 İstanbul Medipol Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Toplum beslenmesi, Özel gruplarda beslenme, Besin Kimyası ve analizleri, Postmenopozda Beslenme

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

F. Özyürek.Engelli Sporcularda Beslenme ve Performans Etkileşimi. Türkiye Klin. Beslenme ve Diyetetik-Özel Konular. vol. 1. no. 1.p. 87–92. 2020.

Surmeli N., Ozyurek F., Ozcalışkan H.: Nutritional habits and risk factors that can effect the nutritional status among type 2 diabetic women. 26th European Congress on Obesity. Obesity Facts- Karger Glasgow-United Kingdom 2019-Poster Presantation

Cankara A.,Nurse, Ozyurek F. Evaluatıon Of Osteoporosıs Knowledge Measurement Level And Nutrıtıon In Women ICABS-5th International Congress on Applied Biological Sciences Sarajevo-Bosnia and Herzegovina 2019- Poster Presantation

Otaklı H., Ozyurek F., Surmeli N., The Effect Of Exam Anxıety And Body Image On Eatıng Behavıor In Adolescents ICABS 2019 5th International Congress on Applied Biological Sciences Sarajevo-Bosnia and Herzegovina 2019 Poster Presantation

Aköz A., Altuntaş ŞL., Ozyurek F., Büyükuslu N. Premenopoz ve Postmenopoz Dönemdeki Kadınların Beslenme Durumları İle Serum Kan Lipid Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. 2. Uluslararası Beslenme Obezite ve Toplum Sağlığı Kongresi 2019-Sözel Bildiri

Kurum Dışı Görevlendirme

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Abdullah Azmi BİLGİN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Türk Tasavvuf Edebiyatı, Tasavvufî Metinler ve Şiir Şerhleri, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Eski Anadolu Türkçesi.

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Ahmet Şükrü ÖZDEMİR
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Atilla CAVKAYTAR
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Dilek ERBAŞ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Esra AKGÜL
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Boğaziçi Üniversitesi 1989 Penn State Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Fatih Sultan Mehmet Vakif Üniversitesi Yeditepe Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi Sakarya Üniversitesi Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları

eğitim programları ve öğretim fen eğitimi otizm ve kaynaştırma eğitimi öğretmen yetiştirme

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

7. YAYINLAR 7.1. Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler 1. Mackin, J., Macaroğlu E., Russell, K. (1996). “Science seminar: providing the opportunity to go beyond traditional currıcula”. Gifted Child Today Magazine, cilt: 19, sayı 3, ss. 16-22. ISSN 1076-2175. 2. Macaroğlu, E. (2006). “Teaching science in an inquiry-based learning environment: what it means for preservice elementary science teachers”. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, V.2, no:1,pp.83-93. ISSN: 1305-8223. 3. Macaroğlu, E. (October, 2003). “Using technology on the way of scientific literacy”. Turkish Online Journal of Educational Technology. V.2 Issue 4, Article 7. ISSN: 1303-6521 4. Macaroğlu, E. (2004). Teaching scientific literacy through a science technology and society course: prospective elementary science teachers’ case. Turkish Online Journal of Educational Technology. v.3 issue 4 article 8, ISSN: 1303-6521. 5. Muşlu, G., Macaroğlu, E. (Ocak, 2006). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Bilim ve Bilimsel Süreçlerden Ne Anladıklarının Tespiti. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 6(1). ISSN:1303-0485 6. Oztuna, A., Macaroğlu, E. (Şubat, 2009). Prospective elemantary science teachers’ epistemological beliefs. Procedia Social and Behavioral Sciences 1 (2009) 2529–2533. 7. Mertoğlu, H., Macaroğlu, E. (Şubat, 2009). Changing primary education programmes’ reflection in teacher training: thinking, interrogant, searcher teacher candidates. Procedia Social and Behavioral Sciences 1 (2009) 2732–2733. 8. Coşkun, Y., Tosun, Ü., Macaroğlu, E. (Şubat, 2009). Classroom teachers styles of using and development materials of inclusive education. Procedia Social and Behavioral Sciences 1 (2009) 2758–2762. 9. Yumak, N., Macaroğlu Akgül, E. (2010). Investigating elementary school administrators’ and teachers’ perceptions on children with autism. Procedia Social and Behavioral Sciences 2. (2010) 910-914. 10. Akgül, H.C., Macaroğlu, E. (2011). Agricultural awareness for prospective teachers. Scientific Research and Essays, 6(16), 3371-3377. 11. Akgül, E. (2012). Are we ready for an inclusive classroom? School administrators’ and teachers’ perceptions of autism. Energy Education Science and Technology Part B, 4(4), 1925-1934. British Education Index tarafından yayınlanan Makale: 12. Akgul, Macaroglu E. (2004). “How Prospective Elementary science teachers understand scientific literacy?” British Education Index Education Line.http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/00003502.htm. 7.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : 13. Macaroğlu, E., Taşar, M. F., Çataloğlu, E. (1998). “The Turkish pre-service elementary teachers’ understandings of the nature of science”. National Association for Research in Science Teaching Sempozyum bildirisi. San Diego, California. 14. Macaroğlu, E., Zembal-Saul, C. (1999). “Pre-service teachers’ understandings of scientific inquiry and its role in school science”. National Association for Research in Science Teaching Sempozyum bildirisi (poster). Boston, Massachusetts. 15. Şahin, F., Çepoğlu, N., Macaroğlu, E. (1999). “Concept mapping and analogy in social and meaningful learning”. National Association for Research in Science Teaching Sempozyum bildirisi. Boston, Massachusetts. 16. Macaroğlu, E. Sağırlı, M., Özdemir, A.Ş. (2000). “Turkish pre-service elementary teachers’ understandings about teaching science and mathematics in inquiry-based learning environments”. National Association for Research in Science Teaching Sempozyum bildirisi. New Orleans, Louisiana. 17. Önen, F., Macaroğlu, E. Gürdal, A.(October, 2004). Determination of Prospective elementary science and mathematics teachers’ self efficacy beliefs. 2nd İnternational Balkan Education Congress. 18. Akgül, E. (Mayıs, 2011). Prospective Special Education Teachers’ Understandings of Technology and its Use in Interventions for Children with Autism. International Educational Technology Conference, İstanbul University. 19. Akgül, H.C., Akgül, E. (Mayıs, 2011). Determining Prospective Elementary Science Teachers’ Agricultural Literacy with e-dialog Journals. International Educational Technology Conference, İstanbul University. 20. Toraman, S., Topsakal, Ü.U., Kaplan, A.Ö., Akgül, E.M. (March, 2014). Contributions of Action Research in 6th and 7th Grade Students' Associations of STSE. National Association for Research in Science Teaching Sempozyum bildirisi, Pittsburgh, PA. 21. Turhan,S., Macaroğlu, E., Özgüç, C.S., Subaşı-Yurtçu, A.B. (Haziran, 2015). A Mobile Educative Application to Teach Basic skills to Children with Autism Spectrum Disorder. ERPA International Congresses on Education, Athens, Greece. 22. Özdemir, U., Akgül, E.M. (Haziran, 2015).Color-coded Reading and Speaking-an autism application. İSER 2015World Conference on Education, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul. 23. Turhan, S., Akgul, E.M., Ozguc, C.S., Yurtcu, A.B.S. (Haziran, 2015). Arts Education in autism. İSER 2015World Conference on Education, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul. 24. Mertoğlu, H., Akgül, E.M. (Haziran, 2015). Student views about authentic dietary education. İSER 2015World Conference on Education, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul. 25. Mertoğlu, H., Akgül, E.M. (Haziran,2015). Science teachers’ views about an interdisciplinary sexual health education. İSER 2015World Conference on Education, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul. 7.3. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler : - 26. Johnsen, S. K, Kendrick, J. (edited, 2005). Science Education for Gifted Students. Section 2, Chapter 7. “Science seminar: providing the opportunity to go beyond traditional currıcula”. Prufrock Press. 27. Grahame, S. (edited, 2010). Science Education in a Rapidly Changing World. Putting Beliefs About Nature of Science into Practice: Prospective Elementary Science Teachers'Case. Definitions and Significance of epistemological beliefs and belief about the nature of science in relation with scientific literacy. Novascience Publishers. (Başlıca eser olarak sunulmuştur). 7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler : 28. Gürdal, A., Macaroğlu, E. (1992). “İlköğretim okullarında fen bilgisinin önemi”. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı 8, ss. 185-188. Ankara. 29. Gürdal, A., Macaroğlu, E. (1994). “Sınıf öğretmenliğinden liseye kuvvet kavramı”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt: 9, sayı 1. Bursa. 30. Gürdal, A., Aksoy, M., Macaroğlu, E. (1995). “İlköğretimde kavram kargaşası”. Bilim Teknik, sayı 334, ss. 96-97. İstanbul. 31. Gürdal, A., Macaroğlu, E. (1996). “Çocuğun zihinsel gelişim düzeyine göre yüzme ve batma kavramlarının öğretilmesi”. Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, sayı 10. İstanbul. 32. Gürdal, A., Şahin, F., Macaroğlu, E. (1996). “İlköğretim ikinci kademe öğrencileri için fen bilgisi tutum ölçeği”. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, sayı 5, ss. 9-11. İstanbul. 33. Macaroğlu, E., Baysal, Z. N., Şahin, F. (1999). “İlköğretim öğretmen adaylarının bilimin doğası hakkındaki görüşleri üzerine bir araştırma”. D.E.Ü. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi Özel sayı 10, 55-62. 34. Şahin, F., Macaroğlu, E. (1999). “İlköğretim formasyonu alan öğretmen adaylarının 4. Ve 5. Sınıf fen bilgisi üniteleri ile ilgili alan ve metod bilgilerinin değerlendirilmesi”. D.E.Ü. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi Özel sayı 11, 126-135. 35. Gürdal, A., Macaroğlu, E., Sağırlı, M. (2001). “Fen bilimleri bölümlerinden mezun sınıf öğretmeni adaylarının ilköğretim sınıf öğretmenliği sertifika programlarındaki profilleri”. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı:10. 36. Macaroglu E. Özdemir, A.Ş. (2001). “Farklı Kültürlerde oluşturulan sorgulamaya dayalı öğretim ortamlarının ilköğretim öğretmen adaylarının öğretim anlayışlarına etkisi”. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi sayı:14. İstanbul 37. Macaroğlu, E., Aksoy, M. (2002). “Bilimin Doğası kart değişimi oyunu”. Bilim Teknik. Sayı:420. 38. Cenker, B.,Macaroğlu E. (2011). “İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin, okulda değişim yönetiminin gerçekleştirilmesine bakış açılarının incelenmesi”. Sakarya University Journal of Education. Cilt:1, sayı:1. 39. Akgül, H.C., Macaroğlu, E. (2011). “Fen eğitiminde yeni bir kavram: tarımsal farkındalık-İlköğretim öğretmen adaylarının genel, Fen bilgisi öğretmen adaylarının özel durumu”. Sakarya University Journal of Education. Cilt:1, sayı:1. 40. Akgül, E. (2012). Otizmle yaşamı ne kadar anlıyoruz?. Sakarya University Journal of Education, Cilt:1, sayı:3. 41. Çetin, N.İ., Akgül, E. (2014). Assessing pre-service teachers' understandings of the nature of scientific knowledge via media reports. Sakarya University Journal of Education. Cilt:4, sayı:1, ss.137-144. 42. Akgül, E.M. (2016, Güz). Autism, technology and prospective special education teachers-Otizm, teknoloji ve özel eğitim öğretmen adaylarına dair, FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, s.8, ss:25-35. 7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler: 43. Gürdal, A., Macaroğlu, E. (1994). “Öğretemiyor muyuz? Öğrenemiyorlar mı?”. Çukurova Üniversitesi 1. Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri, cilt: 3, ss. 1075-1081. Adana 44. Şahin, F., Macaroğlu, E., Gürdal, A. (1994). “Kavram haritası ve V diyagramı”. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi 1. Ulusal Fen Bilimleri Eğitim Sempozyumu Bildirileri, ss. 107-120. İzmir. 45. Macaroğlu, E., Sahin, F. (2000). “İlköğretim Fen Kavramlarının Öğretilmesinde Analojik Oyunların Önemi”. VIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bilimsel çalışmaları. Cilt:1, 477-485. 46. Macaroğlu, E., Şentürk, K. (2001). “Çocukta yüzme ve batma kavramlarının gelişimi”. Maltepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu. İstanbul. 47. Kınık, A., Macaroğlu, E. (basım aşamasında). Fen Bilgisi Dersinde Proje Çalışmalarının Öğrencilerin Bilim Anlayışına ve Bilimsel Süreçleri Algılamasına Etkisi. I.Ulusal Fen ve Teknoloji Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu “proje tabanlı öğrenme”. 48. Akgül, E., Mertoğlu, H. (2014). Fen eğitiminde otantik cinsel sağlık eğitimi. 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana. 49. Akgül, E., Mertoğlu, H. (2014).Teori ve uygulamada yapılandırmacılık. 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana. 7.6. Diğer yayınlar : 7.6.1. Kongrelerde Sunulmuş ve Özetleri Kongre Kitabında Yayınlanmış Bildiriler 50. Sağırlı, M., Macaroğlu, E., Gürdal, A. (Eylül, 2000). “Fen Bilimlerinden Mezun Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifika Programlarındaki Profilleri”. IV.Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi. Ankara. 51. Sağırlı, M., Macaroğlu, E., Gürdal, A. (Eylül, 2000). “İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifika Programlarındaki Sınıf Öğretmeni Adaylarının Profilleri”. IX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Erzurum. 52. Özdemir, A.S., Macaroğlu, E. (Eylül, 2000). “İlköğretim Matematik ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Okur-yazarlık Seviyelerinin Tesbiti”. IX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Erzurum 53. Macaroğlu, E. Aksoy, M. (Mayıs, 2002). “Bilimin Doğası Kart Değişimi Oyunu”. Uluslararası Katılımlı 2000’li yıllarda 1.Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu Bildirisi. Marmara Üniversitesi, İstanbul. 54. Bayram, H. Macaroğlu, E., Mertoğlu, H. , Çömek, A. (Mayıs, 2002). “Fen Bilgisi Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretim Materyalleri Hazırlanması ve Örnek Öğrenci Çalışmaları”. Uluslararası Katılımlı 2000’li yıllarda 1.Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu Bildirisi. Marmara Üniversitesi, İstanbul. 55. Çanakçı, O., Macaroğlu, E., Özdemir, A.Ş. (Mayıs, 2002). “Okul Deneyimi 1 Dersinin Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Bakış Açıları Üzerindeki Etkileri”. Uluslararası Katılımlı 2000’li yıllarda 1.Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu Bildirisi. Marmara Üniversitesi, İstanbul. 56. Özdemir, A.Ş., Macaroğlu, E., Çanakçı, O., Pusmaz, A. (Mayıs, 2002). “Okul Deneyimi II Dersinin Uygulama Öğretim Elemanı, Uygulama Öğretmeni ve Öğretmen Adayı Açısından Değerlendirilmesi”. Uluslararası Katılımlı 2000’li yıllarda 1.Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu Bildirisi. Marmara Üniversitesi, İstanbul. 57. Çanakçı, O., Macaroğlu, E., Özdemir, A.Ş. (Mayıs, 2002). “Okul Deneyimi I Dersinin İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretim ve Öğrenme Kavramlarına Bakış Açıları Üzerindeki Etkileri”. Uluslararası Katılımlı 2000’li yıllarda 1.Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu Bildirisi. Marmara Üniversitesi, İstanbul. 58. Macaroğlu, E. (Mayıs, 2002). “Fen Bilgisi Öğretmen Adayları İçin Fen-Teknoloji ve Toplum Dersi Bilimsel Okuryazarlık İlişkisi”. Uluslararası Katılımlı 2000’li yıllarda 1.Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu Bildirisi. Marmara Üniversitesi, İstanbul. 59. Macaroğlu, E., Oztuna,A., Gürdal,A. (August 3-8, 2004). Using Science Writing Heuristics To Examine Elementary Students’ Scientific Thinking. 18TH International Conference on Chemical Education, Chemistry Education For The Modern World. İstanbul, TURKEY 60. Sezen A., Macaroğlu, E. (Kasım, 2005). 2004 Fen ve Teknoloji Programına uygun Bir Alan Çalışması: Botanik bahçesi eğitim programı. I.Ulusal Fen ve Teknoloji Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu “proje tabanlı öğrenme”. Sempozyum bildirisi. 61. Kınık, A., Macaroğlu, E. (Kasım, 2005). Fen Bilgisi Dersinde Proje Çalışmalarının Öğrencilerin Bilim Anlayışına ve Bilimsel Süreçleri Algılamasına Etkisi. I.Ulusal Fen ve Teknoloji Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu “proje tabanlı öğrenme”. Sempozyum bildirisi. 62. Hamarat D., Macaroğlu, E. (Eylül, 2006). Eğitim Yöneticilerinin Değişen İlköğretim Programlarına Bakış Açıları ve Etkili Faktörler. XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Muğla Üniversitesi. Muğla 63. Özkan, A. , Macaroğlu, E., Kısa, Z. (Eylül, 2006). Matematik Öğretmeni Yetiştirmede Klasik Geometri Dersleri ve Matematiksel Düşünme Becerisi Etkileşimi. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Gazi Üniversitesi. Ankara. 64. Akgül, E., Hamarat, D., Dursun, H., Vardar, G. (Nisan, 2007). Botanik Bahçesinde Uygulamalı ve Eğlenceli Fen Bilgisi Dersi Öğretimi. VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu. Anadolu Üniversitesi. Eskişehir. 65. Akgül, E., Kısa, Z., Özkan, A.A. (Nisan, 2007). Uygulama Derslerinin İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Özyeterlik Duygusuna Etkisi. VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu. Anadolu Üniversitesi. Eskişehir. 66. Akgül, E. Sezgin, J. (Haziran, 2008). I want I can: case study of an autistic child. Uluslararası Özel Eğitim Kongresi, Anadolu Üniversitesi. Marmaris. 67. Afacan, Ö., Aydoğdu, M., Macaroğlu Akgül, E., Taşar, M.F. (2010). İlköğretim Öğrencilerinin Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre (FTTÇ) İlişkisini Algılama Düzeylerinin Tesbiti (Kırşehir ili örneği). 9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulmuş sözlü bildiri, İzmir, 23-25 Eylül, 2010. 68. Afacan, Ö., Macaroğlu, E. (Ekim, 2011). Lisanüstü çalışmalarda bilimin doğası. V. Ulusal Lisans üstü Eğitim Sempozyumu, sözlü bildiri, Ankara. 69. Akçay,H., Akgül, E., Topsakal, Ü. (Temmuz, 2013). Conceptual learning and developing teaching materials for individuals with autism. The International Conference on Education, Culture and Identity. 70. Kurt, A.B., Taştekin, H., Akgül, E. (2014). Zihinsel engelli çocukların mevsimler hakkındaki algılarının belirlenmesi. I. Ulusal Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, YTÜ, İstanbul. 71. Mertoğlu, H. Akgül, E., Yazgan, B.S. (2014). Fen bilgisi öğretmenliği öğrencilerinin genel biyoloji 1 dersi kapsamında okul dışı öğrenme ortamı örneği Botanik bahçesi uygulamalarına ilişkin görüşleri. I. Ulusal Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, YTÜ, İstanbul. 72. Mertoğlu, H., Gürdal, A., Akgül, E. (2014). Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Öğretim Metot-Teknikleri ile İlgili Özdeğerlendirmeleri ve Uygulamaları. I. Ulusal Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, YTÜ, İstanbul. 73. Mertoğlu, H. Akgül, E.M. (Mayıs, 2017) Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Gözüyle Milli Eğitimdeki Kaynaştırma Uygulamaları. Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, YEAUK 2017, İstanbul. 74. Mertoğlu, H. Akgül, E.M. (Mayıs, 2017). Öğrencilerin Öğrenme Stillerinin Genel Biyoloji Dersine Yansıması. Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, YEAUK 2017, İstanbul 7.6.2. Tercüme Yayın: Macaroglu, E. (Temmuz, 2006). Are there Earth-like planets around other stars?. Science in School, issue 2.

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Gülden UYANIK
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Halil İbrahim SAĞLAM
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Ahmet Faruk LEVENT
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Ahmet YIKMIŞ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Barış USLU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Duygu MUTLU BAYRAKTAR
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Ebru Beyza BAYARÇELİK
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Elif BAHADIR
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Eyüp SEVİMLİ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Hamiyet SAYAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Doç.Dr. İbrahim Hakan KARATAŞ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Özcan Erkan AKGÜN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Özcan KARAASLAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Şaban BERK
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Marmara Üniversitesi 1996 Anadolu Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Eğitim Fakültesi

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Alaattin PUSMAZ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Aynur GICI VATANSEVER
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Ayşe Tuğba ÖNER
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Can CEYLAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Lisans) Boğaziçi Üniversitesi (Yüksek Lisans) 1997 (Lisans) 2009 (Yüksek Lisans) Yeditepe Üniversitesi - Sosyal Antropoloji

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi

Araştırma Alanları

Siyasal Antropoloji, Siyaset Bilimi, Din Antropolojisi, Tasavvuf, Sivil Toplum, Dilbilim, Etnoloji, Hukuk Antropolojisi, İletişim

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Telif Eserler: 1. Ölümünün 120. Yılında Hacı Ârif Bey (İBB Kültür Yayınları,2006), 2. Mevlânâ’dan Önce ve Sonra Mesnevî(Rûmî Yayınları,2010), 3. Dergâh’tan Akademi’ye Rifâîlik ve Ken’an Rifâî(Ati Yayınları,2014) 4. Kafiyenin Cilvesi – Post Yayınları – Şubat 2017 5. Târihî, Sosyal, Siyâsî ve Dinî Açıdan Tasavvuf ve Tarîkat Anlayışı, Çizgi Kitapevi – Mart 2017 6. Ceuta: Doğudaki “Batı”: Bir İspanyol Kolonisinde Antropolojik Gözlemler, Çizgi Kitapevi – Eylül 2018 Akademik Makaleler: 1. "Sanat ve Çeviri”, Yazında Sanat - Sanatçı ve Çeviri içinde. s.173-176 2. “Türk Edebiyatında Şerh Edilen Metinler Arasında Mesnevi-i Şerif’in Yeri” / Doğu Araştırmaları 7, 2011/1 3. “Hegemonya ‘Hegemania’ Olursa” / İstanbul Ticaret Üniversitesi- Sosyal Bilimler Dergisi – 2013/Temmuz-Ağustos 4. “İslam’da Sivil Din Ne Anlama Gelir?”, Liberal Düşünce, Yıl:20, sayı:78, ss.61-78. 5. “Foucault ve İronik Özgürlük”, Akademik Bakış Dergisi, Eylül-Ekim 2015, Sayı: 51, s.183-195. Ulusal/Uluslararası Konferans Tebliğleri 1. “Sanat ve Çeviri”, Yazında Sanat - Sanatçı ve Çeviri içinde. s.173-176 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Akşit Göktürk’ü Anma Toplantısı (8-9 Mart 2007) 2. "What is 'Civil Religion' to Stand For in Islam". Istanbul Network for Liberty ve Arab Center for Scientific Research and Humane Studies işbirliğinde düzenlenen "Civil Society and Free Market in Muslim-Majority Countries" başlıklı sempozyum (18-20 Mayıs 2015, Fas-Marakeş) 3. "The Concept of Authority in Civil religion Understanding". Durham Üniversitesi St. Aidan College tarafından düzenlenen "Islam and Muslims in Modern Europe" başlıklı sempozyum (18-20 Ağustos 2015, İngiltere - Durham) 4. "Din Bu mudur?" başlıklı tebliğ, IMUCO-Uluslararası Multidisipliner Konferans-2016, 21-22 Nisan 2016, Antalya 5. Hegemonik Hayat Anlayışında Etik ve Ahlak Farkı ve Karşılıklı Temas Noktaları”, 1.Uluslararası Sosyal Bilimler ve Müslümanlar Kongresi, 5-7 Mayıs 2016, Türkiye-Konya 6. “Ebru Sanatı ve Ritüel Deneyimi Olarak Ebru Yapımı”, 6. Uluslararası Ebru Kongresi, 7-14 Mayıs 2016, Türkiye-İstanbul Çeviriler: 1. Başarılı Müzakere Teknikleri(Form Yayınları,1998) 2. Satışta Galibiyet(Form Yayınları,1998) 3. Vizyon ve Liderlik(Form Yayınları,2000) 4. Yeşil Işıkta Durma (Form Yayınları, 2001) 5. Harikalar Diyarında Hind (İnkılab Basın-Yayın,2009) 6. Muhammed İkbal – Konuşmaları ve Beyânatları, (İnkılab Basın-Yayın,2011) Köşe Yazıları: Stratejik Düşünce (SD) Dergisi 1. “Çözüm Sürecinde Yeni Bir Taş: Tarikatlar”, Aralık 2014, s.102-104. 2. “Coğrafî Kavramlar Üzerinden Kimlik Belirsizliği”, Şubat 2015, s.73-75. 3. “Türkçe’nin Sadeleştirilmesi ve Tek Renkli Ulus Çıkmazı”, Nisan 2015, s. 108-110. 4. "Siyaset Bilimi Sivillere Ne Sağlar", Haziran 2015, s.46-49 5. “Satrancın Anavatanı: İran”, Ağustos 2015, s. 108-109 Yeni Şafak Gazetesi 1. “Kutuplaşma: Masal mı, gerçek mi?”, 10 Haziran 2015, s.20. http://m.yenisafak.com.tr/hayat/kutuplasma-masal-mi-gercek-mi--2162921 2. “Selahaddin Eyyûbî ve General Allenby’in Askerleri”, 24 Haziran 2015, s.18 http://m.yenisafak.com.tr/hayat/selahaddin-eyy%C3%BBb%C3%AE-ve-general-allenbynin-askerleri-2170810 3. “Normalleşmeye 10 Bin Bakımı”, 7 Ağustos 2015, s.21 http://www.yenisafak.com/hayat/normallesmeye-10-bin-bakimi-2216989 4. “Dostlarla Siyâset Yapılmaz (mı?)”, 5 Kasım 2015, s.18 http://www.yenisafak.com/hayat/dostlarla-siyaset-konusulmaz-mi-2336457 5. "Tek Yol Yeni Anayasa", 12 Mayıs 2016, s.20 http://www.yenisafak.com/hayat/tek-yol-yeni-anayasa-2465084 6. “Başkanlık Milletin Aktif İradesidir”, 22 Mayıs 2016, s.21 http://www.yenisafak.com/hayat/baskanlik-milletin-aktif-iradesidir-2469575 7. “Bir Uluslararası İlişkiler Silahı Soykırım”, 17 Haziran 2016, s.18 http://www.yenisafak.com/hayat/bir-uluslararasi-halkla-iliskiler-silahi-soykirim-2481654 Yeni Birlik gazetesi 1. “İslâm’ın Ses Dünyâsı Ramazan’da Zirveye Çıkar”, 9 Haziran 2016 2. “Darbe Karşısında Vatan ve Teferruatlar”, 25 Temmuz 2016 3. "Sebep mi, Sonuç mu?", 12 Şubat 2017 http://www.gazetebirlik.com/yazarlar/sebep-mi-sonuc-mu/ 4. “Sosyal Kemoterapi”, 19 Şubat 2017, s.8 www.gazetebirlik.com/yazarlar/sosyal-kemoterapi/ 5. “Sosyal Kemoterapi-2”, 27 Şubat 2017, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/sosyal-kemoterapi-2/ 6. “Ne de severlermiş Erdoğan’ı”, 5 Mart 2017, s.10 www.gazetebirlik.com/yaz…/ne-de-severlermis-erdogani/ 7. “Almanya’nın Referandum Oyunu ve Rehâvet Tehlikesi”, 12 Mart 2017, s.9 www.gazetebirlik.com/yazarlar/almanyanin-referandum-oyunu-ve-rehavet-tehlikesi/ 8. “Batı için deniz bitti mi?” 13 Mart 2017, s.8 www.gazetebirlik.com/yazarlar/bati-icin-deniz-bitti-mi/ 9. “Bir de kültürümüz için referandum heyecanı duysak”, 19 Mart 2017, s.9 www.gazetebirlik.com/yazarlar/bir-de-kulturumuz-icin-referandum-heyecani-duysak/ 10. “Yarım Hekim Candan, Yarım Muhalefet Demokrasiden Eder”, 26 Mart 2017, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/yarim-hekim-candan-yarim-muhalefet-demokrasiden-eder/ 11. “Sahte Evetçiler”, 28 Mart 2017, s.9 www.gazetebirlik.com/yazarlar/sahte-evetciler/ 12. “Sizi Gidi Kripto Hayırcılar Sizi”, 2 Nisan 2017, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/sizi-gidi-kripto-hayircilar-sizi/ 13. “Halkını Denize Döken Cumhuriyet “Halk” Partisi, 7 Nisan 2017, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/halkini-denize-doken-cumhuriyet-halk-partisi/ 14. “Jakoben Türkümsüler Bunu Siz İstediniz”, 9 Nisan 2017, s.9 www.gazetebirlik.com/yazarlar/jakoben-turkumsuler-bunu-siz-istediniz/ 15. “Partili Tarafsız Olunmuyorsa, Belediye Başkanları da Patisiz Olsun”, 12 Nisan 2017, s.9 www.gazetebirlik.com/yazarlar/partili-tarafsiz-olunmuyorsa-belediye-baskanlari-da-partisiz-olsun/ 16. “Sağır Adamın Hasta Ziyâreti”, “16 Nisan 2017, s.9 www.gazetebirlik.com/yazarlar/sagir-adamin-hasta-ziyareti/ 17. “Vicdan Olmadan Mevcud Olmaz”, 20 Nisan 2017, s.8 www.gazetebirlik.com/yazarlar/vicdan-olmadan-mevcud-olmaz/ 18. “Yeni Başlıyoruz; Yorulan Kenara Çekilsin”, 23 Nisan 2017, s.8 www.gazetebirlik.com/yazarlar/yeni-basliyoruz-yorulan-kenara-cekilsin/ 19. “23 Nisanları, 1920’deki Gibi Yaşasak”, 25 Nisan 20117, s.9 www.gazetebirlik.com/yazarlar/23-nisanlari-1920deki-gibi-yasasak/ 20. “Dertleri Referandum Sonucu Değil”, 30 Nisan 2017, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/dertleri-referandum-sonucu-degil/ 21. “Vah CHPcik Vah”, 3 Mayıs 2017, s.9 www.gazetebirlik.com/yazarlar/vah-chpcik-vah/ 22. “Tekkeye Kim Mürid Arar”, 7 Mayıs 2017, s.8 www.gazetebirlik.com/yazarlar/-tekkeye-kim-murid-arar/ 23. “Her Siyâsî Parti Kendi İçinde Bir Koalisyondur”, 14 Mayıs 2017, s.8 www.gazetebirlik.com/yazarlar/her-siyasi-parti-kendi-icinde-bir-koalisyondur/ 24. “Yeni İpek Yoku: Türkiye’ye Duyulan Güven”, 16 Mayıs 2017, s.8 www.gazetebirlik.com/yazarlar/yeni-ipek-yolu-turkiyeye-duyulan-guven/ 25. “İstihbaratı İmal ve İcad Etmek, 21 Mayıs 2017, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/istihbarati-imal-ve-icat-etmek/ 26. “Kayıp Aydınlar, 23 Mayıs 2017, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/kayip-aydinlar/ 27. “Din Devleti mi, Devlet Dini mi”, 28 Mayıs 2017, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/din-devleti-mi-devlet-dini-mi/ 28. “Silivri’den Darbeci Manzaraları”, 1 Haziran 2017, s.9 www.gazetebirlik.com/yazarlar/din-devleti-mi-devlet-dini-mi/ 29. “Türkiye’de Dergâhlar ve Sivil Topluma Katkıları”, 3 Haziran 2017, s.15 www.gazetebirlik.com/yazarlar/turkiyede-dergahlar-ve-sivil-topluma-katkilari/ 30. “Toplumsal Olan Herşey Dinseldir”, 4 Haziran 2017, s.8 www.gazetebirlik.com/yazarlar/toplumsal-olan-her-sey-dinseldir/ 31. “Katar’da Şerden Hayır Çıkar”, 11 Haziran 2017, s.9 www.gazetebirlik.com/yazarlar/katarda-serden-hayir-cikar/ 32. “Karşılaştırmalı Kitap Fuarı Antropolojisi”, 14 Haziran 2017, s.8 www.gazetebirlik.com/yazarlar/karsilastirmali-kitap-fuari-antropolojisi/ 33. “Endemik Bir Siyâsî Parti: CHP, 18 Haziran 2017, s.11 www.gazetebirlik.com/yazarlar/endemik-bir-siyasi-parti-chp/ 34. “FETÖ’nün Yeni Oyunu: Rehâvet”, 20 Haziran 2017, s.8 www.gazetebirlik.com/yazarlar/fetonun-yeni-oyunu-rehavet/ 35. “Bizim Gündemimiz Bayram”, 25 Haziran 2017, s.8 www.gazetebirlik.com/yazarlar/bizim-gundemimiz-bayram/ 36. “Mesele, ODTÜ’deki Tuvalet Değil”, 27 Haziran 2017, s.8 www.gazetebirlik.com/yazarlar/mesele-odtudeki-tuvalet-degil/ 37. “Sosyal Tesettür”, 2 Temmuz 2017, s.8 www.gazetebirlik.com/yazarlar/sosyal-tesettur/ 38. “Kılıçdaroğlu’nun Canterbury Hikayeleri, 5 Temmuz 2017, s.9 www.gazetebirlik.com/yazarlar/kilicdaroglunun-canterbury-hikayeleri/ 39. “Oxford Günlüğü”, 9 Temmuz 2017, s.11 www.gazetebirlik.com/yazarlar/oxford-gunlugu/ 40. “Nerede Bu Kadın Kuruluşları”, 11 Temmuz 2017, s.9 www.gazetebirlik.com/yazarlar/nerede-bu-kadin-kuruluslari/ 41. “Başaramadınız, Başaramayacaksını”, 15 Temmuz 2017, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/basaramadiniz-basaramayacaksiniz/ 42. “15 Temmuz Olmasaydı Hangi Millî Bayram Kalırdı”, 16 Temmuz 2017, s11 www.gazetebirlik.com/yazarlar/15-temmuz-olmasaydi-hangi-milli-bayram-kalirdi/ 43. “Macron Jüpiter ise, Erdoğan neden Döktatör”, 23 Temmuz 2017, s.9 www.gazetebirlik.com/yazarlar/macron-jupiter-ise-erdogan-neden-diktator/ 44. “Erdoğan’a Sultan Diyenlerin Niyeti Ne?” 30 Temmuz 2017, s.8 www.gazetebirlik.com/yazarlar/erdogana-sultan-diyenlerin-niyeti-ne/ 45. “Kültürel İktidar”, 2 Ağustos 2017, s.8 www.gazetebirlik.com/yazarlar/kulturel-iktidar-1/ 46. “Kültür İklimi-Kültürel İktidar-2”, 6 Ağustos 2017, s.11 www.gazetebirlik.com/yazarlar/kultur-iklimi-kulturel-iktidar-2/ 47. “Kültürel İktidar-3”, 9 Ağustos 2017, s.8 www.gazetebirlik.com/yazarlar/kulturel-iktidar-3/ 48. “Eğitim değil Maarif-Kültürel İktidar-4”, 13 Ağustos 2017, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/egitim-degil-maarif-kulturel-iktidar-4/ 49. “Şehâdet Şerbetli Anne Sütü”, 14 Ağustos 2017, s.9 www.gazetebirlik.com/yazarlar/sehadet-serbetli-anne-sutu/ 50. “Linç Bağımlılığı ve Emma Shapplin Konseri”, 17 Ağustos 2017, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/linc-bagimliligi-ve-emma-shapplin-konseri/ 51. “Sivil Kültür İktidârı-Kültürel İktidar-5”, 20 Ağustos 2017, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/sivil-kultur-iktidari-kulturel-iktidar-5/ 52. “En Yukarıdan Emir Almadan İş Yapmamak”, 23 Ağustos 2017, s.9 www.gazetebirlik.com/yazarlar/en-yukaridan-emir-almadan-is-yapmamak/ 53. “Artık Aşklarını Gizlemiyorlar”, 27 Ağustos 2017, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/artik-asklarini-gizlemiyorlar/ 54. “Kültürel Fetih-Kültürel İktidar 6”, 30 Ağustos 2017, s.8 www.gazetebirlik.com/yazarlar/kulturel-fetih-kulturel-iktidar-6/ 55. “Kurban Bayramının Etobur Vetetaryenleri”, 3 Eylül 2017, s.8 www.gazetebirlik.com/yazarlar/kurban-bayraminin-etobur-vejetaryenleri/ 56. “Nasreddin Hoca ve Ahî Cumhuriyeti-Kültürel İktidar-7”, 6 Eylül 2017, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/nasreddin-hoca-ve-ahi-cumhuriyeti-kulturel-iktidar-7/ 57. “Çeviri Cenneti Türkiye”, 10 Eylül 2017, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/ceviri-cenneti-turkiye-kulturel-iktidar-8/ 58. “İpteki Cambaz: FETÖ”, 13 Eylül 2017, s.18 www.gazetebirlik.com/yazarlar/ipteki-cambaz-feto/ 59. “ABD’ye Yeni Düşman: Budist Terör”, 17 Eylül 2017, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/abdye-yeni-dusman-budist-teror/ 60. “Öz-gürlük ve Öz-güven”, 20 Eylül 2017, s.11 www.gazetebirlik.com/yazarlar/oz-gurluk-ve-oz-guven/ 61. “Devletin Orta Kapısı”, 24 Eylül 2017, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/devletin-orta-kapisi/ 62. “Sosyal Medyada FETÖ Tipolojisi”, 27 Eylül 2017, s.9 www.gazetebirlik.com/yazarlar/sosyal-medyada-feto-tipolojisi/ 63. “Üniversitelere Türkçe Hazırlık Sınıfı”, 1 Ekim 2017, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/universitelere-turkce-hazirlik-sinifi/ 64. “Başımıza Erken Geldin Reis!”, 4 Ekim 2017, s.8 www.gazetebirlik.com/yazarlar/basimiza-erken-geldin-reis/ 65. “Fosseptik Beyinler, Lağım Çukuru Ruhlar”, 8 Ekim 2017, s.11 www.gazetebirlik.com/yazarlar/fosseptik-beyinler-lagim-cukuru-ruhlar/ 66. “Dünyâda Bir Bağımsızlık Hayâleti Dolaşıyor”, 11 Ekim 2017 www.gazetebirlik.com/yazarlar/dunyada-bir-bagimsizlik-hayaleti-dolasiyor/ 67. “Siyâsetin İktidâra İndirgenmesi”, 15 Ekim 2017, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/siyasetin-iktidara-indirgenmesi-kulturel-iktidar-9/ 68. “Tayyip Erdoğan’dan 3. Selim Gibi Olmasını Beklemeyin”, 18 Ekim 2017, s.8 www.gazetebirlik.com/yazarlar/tayyip-erdogandan-3-selim-gibi-olmasini-beklemeyin/ 69. “Şu Doçentlik Meselesi”, 22 Ekim 2017, s.8 www.gazetebirlik.com/yazarlar/su-docentlik-meselesi/ 70. “Ne de Çok Bilmiyoruz”, 25 Ekim 2017, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/ne-de-cok-bilmiyoruz-kulturel-iktidar-10/ 71. “Tekkede Siyâset Nasıl Yapılır?”, 29 Ekim 2017, s.11 www.gazetebirlik.com/yazarlar/tekkede-siyaset-nasil-yapilir/ 72. “Harf Devrimi’nden Divan Edebiyatı Vakfı’na”, 1Kasım 2017, s.8 www.gazetebirlik.com/yazarlar/harf-devriminden-divan-edebiyati-vakfina/ 73. “Cadılığın Bayramı mı Olur?”, 5 Kasım 2017, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/cadiligin-bayrami-olur-mu/ 74. “Bir 10 Kasım’a Daha Tahammül Edemeyiz”, 8 Kasım 2017, s.9 www.gazetebirlik.com/yazarlar/bir-10-kasima-daha-tahammul-edemeyiz/ 75. “FETÖ’ye Bir de Şöyle Bakalım”, 12 Kasım 2017, s.8 www.gazetebirlik.com/yazarlar/fetoye-bir-de-soyle-bakalim/ 76. “10 Kasım’ın Ardından CHP’nin Atatürk Kıskançlığı”, 15 Kasım 2017, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/10-kasimin-ardindan-chpnin-ataturk-kiskancligi/ 77. “Dün Macar Urban Usta, Bugün Elon Musk”, 19 Kasım 2017, s.8 www.gazetebirlik.com/yazarlar/dun-macar-urban-usta-bugun-elon-musk/ 78. “Mezopotamya Satrancı”, 22 Kasım 2017, s.9 www.gazetebirlik.com/yazarlar/mezopotamya-satranci/ 79. “Müziğimize Çalan Söyleyen Değil, Dinleyen Lâzım”, 26 Kasım 2017, s.8 www.gazetebirlik.com/yazarlar/muzigimize-calan-soyleyen-degil-dinleyen-lazim/ 80. “AB, ABD, Peki Ya ABC?!”, 29 Kasım 2017, s.11 www.gazetebirlik.com/yazarlar/ab-abd-peki-ya-abc/ 81. “Bugünün ABD Muhipleri Cemiyeti Üyeleri”, 3 Aralık 2017, s.11 www.gazetebirlik.com/yazarlar/bugunun-amerikan-muhipleri-cemiyeti-uyeleri/ 82. “Diriliş Değil Doğuş Kültürü”, 6 Aralık 2017, s.9 www.gazetebirlik.com/yazarlar/dirilis-degil-dogus-kulturu/ 83. “Sosyal Ensest: Irkçılık”, 10 Aralık 2017, s.11 www.gazetebirlik.com/yazarlar/sosyal-ensest-irkcilik/ 84. “Kudüs’e Karşı Lozan (Mezopotamya Santancı-2)”, 13 Aralık 2017, s.11 www.gazetebirlik.com/yazarlar/kuduse-karsi-lozan-mezopotamya-satranci-2/ 85. “Kahire Mevlevîhânesi’nde Sorumsuzluk”, 17 Aralık 2017, s.11 www.gazetebirlik.com/yazarlar/kahire-mevlevihanesindeki-sorumsuzluk/ 86. “ Hazır Ol Cenge İster İsen Sulh-u Salah”, 20 Aralık 2017, s.11 www.gazetebirlik.com/yazarlar/hazir-ol-cenge-ister-isen-sulh-i-salah/ 87. “Târih Uykusundan Uyanıyoruz”, 24 Aralık 2017, s.11 www.gazetebirlik.com/yazarlar/tarih-uykusundan-uyaniyoruz/ 88. “Fâtih’in Torunu Akşemseddin’e Küfreder mi?!”, 27 Aralık 2017, s.9 www.gazetebirlik.com/yazarlar/fatihin-torunu-aksemseddine-kufreder-mi/ 89. “CHP’nin Millet Tanımı: İt Sürüsü”, 31 Aralık 2017, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/chpnin-millet-yanimi-it-surusu/ 90. “Hüsâmettin Hoca’ya Veda”, 3 Ocak 2018, s.8 https://gazetebirlik.com/yazarlar/husamettin-aslan-hocaya-veda/ 91. “Yüzde 99’umuz Müslüman mı?”, 7 Ocak 2018, s.9 https://gazetebirlik.com/yazarlar/yuzde-99umuz-musluman-mi/ 92. “Sosyal Hastalıklarımız-1: Pozitivizm”, 10 Ocak 2018, s.9 https://gazetebirlik.com/yazarlar/sosyal-hastaliklarimiz-1-pozitivizm/ 93. “Arif V 216”, 14 Ocak 2018, s.13 https://gazetebirlik.com/yazarlar/arif-v-2016/ 94. “Türk Siyâsetinin Orta Çağ Romanı: Gül’ün Adı”, 17 Ocak 2018, s.8 https://gazetebirlik.com/yazarlar/turk-siyasetinin-orta-cag-romani-gulun-adi/ 95. “Küçük Türkiye’nin İşletim Sistemi: CHP”, 21 Ocak 2018, s.12 https://gazetebirlik.com/yazarlar/kucuk-turkiyenin-isletim-sistemi-chp/ 96. “Doçentlik Tartışmalarında İngilizce Hegemonyası”, 24 Ocak 2018, s.9 https://gazetebirlik.com/yazarlar/docentlik-tartismalarinda-ingilizce-hegemonyasi/ 96. “Türk, Savaşı Düğün Kılar”, 28 Ocak 2018, s.9 www.gazetebirlik.com/yazarlar/turk-savasi-dugun-kilar/ 97. “Trump, bir ters köş aktörü mü”, 31 Ocak 2018, s.12 www.gazetebirlik.com/yazarlar/trump-bir-ters-kose-aktoru-mu/ 98. “Hem Masada Hem Sahada Doğru Yerdeyiz”, 4 Şubat 2018, s.13 www.gazetebirlik.com/yazarlar/hem-masada-hem-sahada-dogru-yerdeyiz/ 99. “Zamâne Yeniçerilerinin Ulûfe Hevesi”, 7 Şubat 2018, s.12 https://gazetebirlik.com/yazarlar/zamane-yenicerilerinin-ulufe-hevesi/ 100. “Çeşmenin Akanı Makbuldur”, 11 Şubat 2018, s.12 https://gazetebirlik.com/yazarlar/cesmenin-akani-makbuldur/ 101. Afrin Hanım ile Münbiç Bey’in Evlatları”, 14 Şubat 2018, s.8 https://gazetebirlik.com/yazarlar/afrin-hanim-ile-munbic-beyin-evlatlari/ 102. “Şiddet Haberlerine Dikkat”, 18 Şubat 2018, s.12 https://gazetebirlik.com/yazarlar/siddet-haberlerine-dikkat/ 103. “Sivil Diplomasi ve Mûsıkîmiz”, 21 Şubat 2018, s.9 https://gazetebirlik.com/yazarlar/sivil-diplomasi-ve-musikimiz/ 104. “Modernizm Dininin Yeni Mezhepleri”, 25 Şubat 2018, s.13 https://gazetebirlik.com/yazarlar/modernizm-dininin-yeni-mezhepleri/ 105. “Ofansif Siyasetin Defansı Kültürdür”, 28 Şubat 2018, s.13 www.gazetebirlik.com/yazarlar/ofansif-siyasetinin-defansi-kulturdur/ 106. “Târihi Popülerliğe Kurban Etmek”, 4 Mart 2018, s.11 https://gazetebirlik.com/yazarlar/tarihi-populerlige-kurban-etmek/ 107. “Ölülerin Rahminden Doğmak”, 5 Mart 2018, s.13 https://gazetebirlik.com/yazarlar/olulerin-rahminden-dogmak/ 108. “Tekke ve Dergâhların Açılması Papatya Falına Kalmasın”, 7 Mart 2018, s.9 https://gazetebirlik.com/yazarlar/tekke-ve-dergahlarin-acilmasi-papatya-falina-kalmasin/ 109. “Türkiye ve Dünya Deli Gömleğinden Kurtuluyor”, 11 Mart 2018, s.11 www.gazetebirlik.com/yazarlar/turkiye-ve-dunya-deli-gomleginden-kurtuluyor/ 110. “Bâzılarının Ağızları ile Kulakları Arasına Duble Yol Lâzım”, 14 Mart 2018, s.11 www.gazetebirlik.com/yazarlar/bazilarinin-agizlari-ile-kulaklari-arasina-duble-yol-lazim/ 111. “Mükemmelliyetçilik Hastalığımız”, 18 Mart 2018, s.12 www.gazetebirlik.com/yazarlar/mukemmelliyetcilik-hastaligimiz/ 112. “Adamın Tipine Göre Seçmen Analizi”, 21 Mart 2018, s.9 www.gazetebirlik.com/yazarlar/adamin-tipine-gore-secmen-analizi/ 113. “İki Hidrojen, Bir Oksijen”, 25 Mart 2018, s.11 www.gazetebirlik.com/yazarlar/iki-hidrojen-bir-oksijen/ 114. “Sosyolojik Alzheimer”, 28 Mart 2018, s.9 www.gazetebirlik.com/yazarlar/sosyolojik-alzheimer/ 115. “Kadının Kadına Şiddeti Şiddet Değil mi!”, 1 Nisan 2018, s.11 www.gazetebirlik.com/yazarlar/kadinin-kadina-siddeti-siddet-degil-mi/ 116. “Henüz ‘16 Temmuz’ Olmadı”, 4 Nisan 2018, s.8 www.gazetebirlik.com/yazarlar/henuz-16-temmuz-olmadi/ 117. “Zoruna mı Gitti Kılıçdaroğlu,” 8 Nisan 2018, s.11 www.gazetebirlik.com/yazarlar/zoruna-mi-gitti-kilicdaroglu/ 118. “Çağımızın Mahşer Meydanı Medya”, 11 Nisan 2018, www.gazetebirlik.com/yazarlar/cagimizin-mahser-meydani-medya/ 119. “Graham Bell, Gutenberg’e Karşı, “15 Nisan 2018, www.gazetebirlik.com/yazarlar/graham-bell-gutenberge-karsi/ 120. “AK Parti’deki AKePeliler”, 18 Nisan 2018, www.gazetebirlik.com/yazarlar/ak-partideki-akepeliler/ 121. “Kurt Yürüyüşü ve Erken Seçim, 22 Nisan 2018 www.gazetebirlik.com/yazarlar/kurt-yuruyusu-ve-erken-secim/ 122. “Siyasal Konsomasyon”, 25 Nisan 2018, www.gazetebirlik.com/yazarlar/siyasal-konsomasyon/ 123. “Laikliği Laikler Bitirdi”, 29 Nisan 2018, www.gazetebirlik.com/yazarlar/laikligi-laikler-bitirdi/ 124. “Kültürel Faaliyetlerde Yeni Nesil İhtiyacı”, 2 Mayıs 2018 www.gazetebirlik.com/yazarlar/kulturel-faaliyetlerde-yeni-nesil-ihtiyaci/ 125. “CHP, Türkiye Cumhuriyeti’nden Büyük mü?”, 5 Mayıs 2018, 9 http://gazetebirlik.com/yazarlar/chp-turkiye-cumhuriyetinden-buyuk-mu/ 126. “Yine FETÖ, Yine Mağduriyet Oyunu”, 6 Mayıs 2018, s.11 http://gazetebirlik.com/yazarlar/yine-feto-yine-magduriyet-oyunu/ 127. “FETÖ Sineklerinin Beslendiği Bataklık”, 9 Mayıs 2018, s.9 http://gazetebirlik.com/yazarlar/feto-sineklerinin-beslendigi-bataklik/ 128. “AK Parti’ye Uyarı Vermek İsteyeneler”, 11 Mayıs 2018, s.12 http://gazetebirlik.com/yazarlar/ak-partiye-uyari-vermek-isteyenler/ 129. “Sâmiha Ayverdi’den Alpaslan Türkeş’e Mektup”, 13 Mayıs 2018, s.11 http://gazetebirlik.com/yazarlar/samiha-ayverdiden-alpaslan-turkese-mektup/ 130. “Paylaşmamak Sünnettir”, 16 Mayıs 2018, s.13 http://gazetebirlik.com/yazarlar/paylasmamak-sunnettir/ 131. “İslam mı, Müslümanlık mı?”, 20 Mayıs 2018, s.9 http://gazetebirlik.com/yazarlar/islam-mi-muslumanlik-mi/ 132. “Neleri Eksildi de Kuduruyorlar!?”, 23 Mayıs 2018, s.11 http://gazetebirlik.com/yazarlar/neleri-eksildi-de-kuduruyorsunuz/ 133. “Vesâyetler Yumağında Türkiye”, 27 Mayıs 2018, s.11 http://gazetebirlik.com/yazarlar/vesayetler-yumaginda-turkiye/ 134. “Atık Kültürü ve Sosyal İlişkiler”, 30 Mayıs 2018, s.8 http://gazetebirlik.com/yazarlar/atik-kulturu-ve-sosyal-iliskiler/ 135. “Sömürgecilikte 4.0 Dönemi”, 3 Haziran 2018, s.9 http://gazetebirlik.com/yazarlar/somurgecilikte-40-donemi/ 136. “Dertleri İktidar Değil, İntikam”, 6 Haziran 2018, s.9 http://gazetebirlik.com/yazarlar/dertleri-iktidar-degil-intikam/ 137. “CHP’deki Dip Dalgası Değil, Dip Boyası”, 10 Haziran 2018, s.9 http://gazetebirlik.com/yazarlar/chpdeki-dip-dalgasi-degil-dip-boyasi/ 138. “Eğitim Sistemimizden Gelen Sinyallere Dikkat”, 13 Haziran 2018, s.8 http://gazetebirlik.com/yazarlar/egitim-sistemimizden-gelen-sinyallere-dikkat/ 139. “Sâhi Bir Şeker Bayramı Meselesi Vardı, N’oldu?!”, 17 Haziran 2018, s.12 http://gazetebirlik.com/yazarlar/sahi-bir-seker-bayrami-meselesi-vardi-noldu/ 140. “Seçim Görev Emri”, 20 Haziran 2018, s.14 http://gazetebirlik.com/yazarlar/secim-gorev-emri/ 141. “Sırada 2023 Seçimleri Var”, 24 Haziran 2018, s.9 http://gazetebirlik.com/yazarlar/sirada-2023-secimleri-var/ 142. “2018-2023 Arası Süreç”, 27 Haziran 2018, s.9 http://gazetebirlik.com/yazarlar/2018-2023-arasi-surec/ 143. “Milletvekillerine Açık Mektup”, 1 Temmuz 2018, s.11 http://gazetebirlik.com/yazarlar/milletvekillerine-acik-mektup/ 144. “Muharrem İnce Neden Oyuna Gelmedi”, 4 Temmuz 2018, s.8 http://gazetebirlik.com/yazarlar/muharrem-ince-oyuna-neden-gelmedi/ 145. “Medya Tecâvüzcüye İş Öğretmesin”, 8 Temmuz 2018, s.9 http://gazetebirlik.com/yazarlar/medya-tecavuzcuye-is-ogretmesin/ 146. “Gelin Size ODTÜ’yü Anlatayım”, 11 Temmuz 2018, s.16 www.gazetebirlik.com/yazarlar/gelin-size-odtuyu-anlatayim/ 147. “Bir delinin akıl dolu dilekçesi”, 15 Temmuz 2018, s.13 www.gazetebirlik.com/yazarlar/bir-delinin-akil-dolu-dilekcesi/ 148. “15 Temmuz’un Öğrettikleri: Millî özgüven ve hedef birliği”, 18 Temmuz 2018, s.12 www.gazetebirlik.com/yazarlar/15-temmuzun-ogrettikleri-milli-ozguven-ve-hedef-birligi/ 149. “Amerika, FETÖ’yü Nasıl Kullanıyor”, 22 Temmuz 2018, s.12 www.gazetebirlik.com/yazarlar/amerika-fetoyu-nasil-kullaniyor/ 150. “Türk sinemasında yeni bir dil ihtiyâcı”, 25 Temmuz 2018, s.11 www.gazetebirlik.com/yazarlar/turk-sinemasinda-yeni-bir-dil-ihtiyaci/ 151. “Küçük ama önemli şeyler/Çöp”, 29 Temmuz 2018, s.12 www.gazetebirlik.com/yazarlar/kucuk-ama-onemli-seylercop/ 152. “Kültür, turizmin eşantiyonu mu?”, 1 Ağustos 2018, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/kultur-turizmin-esantiyonu-mu/ 153. “Kültür dilimizin sözlüğündeki kelimeler”, 5 Ağustos 2018, s.12 www.gazetebirlik.com/yazarlar/kultur-dilimizin-sozlugundeki-kelimeler/ 154. “Kılıçdaroğlu, târihî bir fırsatı kaçırdı”, 8 Ağustos 2018, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/kilicdaroglu-tarihi-bir-firsat-kacirdi/ 155. “Sıfır Meridyeni ya da Doğuyu ve Batıyı tayin etmek”, 12 Ağustos 2018, s.9 www.gazetebirlik.com/yazarlar/sifir-meridyeni-ya-da-doguyu-ve-batiyi-tayin-etmek/ 156. “Bir zerreciğiz ki arşa gebeyiz”, 15 Ağustos 2018, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/bir-zerrecigiz-ki-arsa-gebeyiz/ 157. “Din, diyânet; istemez keramet”, 19 Ağustos 2018, s.14 www.gazetebirlik.com/yazarlar/din-diyanet-istemez-keramet/ 158. “Buyrun ABD’nin cenâze namazına”, 22 Ağustos 2018, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/buyrun-abdnin-cenazesine/ 159. “Eyvah, önceliği yine İngilizceyi mi veriyoruz?”, 26 Ağustos 2018, s.14 www.gazetebirlik.com/yazarlar/eyvah-onceligi-yine-ingilizceye-mi-veriyoruz/ 160. “Adana-Seyhan’da yabancı isimli işyeri yok mu?”, 29 Ağustos 2018, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/adana-seyhanda-yabanci-isimli-isyeri-yok-mu/ 161. “Bırakın şu Armageddon efsânelerini”, 3 Eylül 2018, s.13 www.gazetebirlik.com/yazarlar/birakin-su-armageddon-efsanelerini/ 162. “Fazla Akbili olan var mı?”, 6 Eylül 2018, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/fazla-akbili-olan-var-mi/ 163. “Kolonizasyondan ‘coca’lonizasyona”, 9 Eylül 2018, s.12 www.gazetebirlik.com/yazarlar/kolonizasyondan-cocalonizasyona/ 164. “Milletvekillerimiz için bir proje”, 12 Eylül 2018, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/milletvekillerimiz-icin-bir-proje/ 165. “Eğitimde kıyâmet nasıl kopar?”, 16 Eylül 2018, s.13 www.gazetebirlik.com/yazarlar/egitimde-kiyamet-nasil-kopar/ 166. “Rahat-hazır ol devri bitsin artık”, 19 Eylül 2018, s.14 www.gazetebirlik.com/yazarlar/rahat-hazir-ol-devri-bitsin-artik/ 167. “Yoldayız, beydaşız, bektaşız, Bektâşîyiz”, 23 Eylül 2018, s.13 www.gazetebirlik.com/yazarlar/yoldasiz-beydasiz-bektasiz-bektasiyiz/ 168. “Hangi Türkiye çöküyormuş?!”, 26 Eylül 2018, s.11 www.gazetebirlik.com/yazarlar/hangi-turkiye-cokuyormus/ 169. “Maarif Vakfı’nın Balkanlar’daki mârifeti”, 30 Eylül 2018, s.4 www.gazetebirlik.com/yazarlar/maarif-vakfinin-balkanlardaki-marifeti/ 170. “Hasan Âli Yücel de eğitim sisteminden şikâyetçiymiş”, 3 Ekim 2018, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/hasan-ali-yucel-de-egitim-sisteminden-sikayetciymis/ 171. “Okul düşmanı bir öğretmen”, 7 Ekim 2018, s.11 www.gazetebirlik.com/yazarlar/okul-dusmani-bir-ogretmen/ 172. “Köpekçi Hasan Baba Hazretleri”, 10 Ekim 2018, s.11 www.gazetebirlik.com/yazarlar/kopekci-hasan-baba-hazretleri/ 173. “Fransa Cumhurbaşkanı’na karşı bir Türk sanatçının örnek duruşu”, 14 Ekim 2018, s.12 www.gazetebirlik.com/yazarlar/fransa-cumhurbaskanina-karsi-bir-turk-sanatcinin-ornek-durusu/ 174. “Dil öğretimini tuzlayalım kokmasın”, 17 Ekim 2018, s.12 www.gazetebirlik.com/yazarlar/dil-ogretimini-tuzlayalim-kokmasin/ 175. “Müslüman gibi ölmek”, 21 Ekim 2018, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/musluman-gibi-olmek/ 176. “Andımız” ve jüritokrasinin salladığı parmak”, 24 Ekim 2018, s.12 www.gazetebirlik.com/yazarlar/andimiz-ve-juritokrasinin-salladigi-parmak/ 177. “Hilye ve Tespih Müzesi”, 28 Ekim 2018, s. 13 www.gazetebirlik.com/yazarlar/hilye-ve-tespih-muzesi/ Gerçek Hayat Dergisi (Meydan isimli köşe)(www.gercekhayat.com) 1. “Destûr” 22 Eylül 2014, s.32 2. “Kitap-Mektep-Kâtip” 29 Eylül 2014, s.14 3. “Disiplinsiz Şehir Zamansız Hayat: ‘medîne’den ‘şehir’e”, 5 Ekim 2014, s.14 4. “Patolojik Bir Ruh” 13 Ekim 2014, s.14 5. “Fedâ Olsun; Fenâ mı olur!”, 20 Ekim 2014, s.14 6. “Tevhid-i Tedrisat, ‘Tevhid’e Aykırıdır”, 27 Ekim 2014, s.34 7. “Gel Beni Dinle Kılıçdaroğlu”, 3 Kasım 2014, s.14 8. “Orda Bir Köy Var Uzakta”, 10 Kasım 2014, s.14 9. “Tasavvufu Bekleyen Tehlike”, 17 Kasım 2014, s.14.15 10. “Surdaki Gedik”, 24 Kasım 2014, s.14 11. “Ders: Medya ve Siyaset, Konu: Gündem Oluşturma”, 1 Aralık 2014, s.34 12. “Hâkim Değil Hâdim”, 8 Aralık 2014, s.34 13. “Hz. Mevlânâ ‘Gel’ Demedi”, 15 Aralık 2014, s.16 14. “Sivil Din’e Darbe”, 22 Aralık 2014, s.28 15. “Meydanlar Uyandırılsın”, 29 Aralık 2014, s.14 16. “Sordum Noel Baba’ya”, 5 Ocak 2015, s.14 17. “Sanatçıya Eşkiyâlık Yapılırsa”, 12 Ocak 2015, s.14 18. “Batı’nın Afrika’yı Anlatma Kılavuzu”, 19 Ocak 2015, s.14-15 19. “Semboller ve Tepkiler”, 26 Ocak 2015, s.14 20. “Neden Korkuyorlar?”, 2 Şubat 2015, s.14 21. “Yapboz mu, Yapıbozum mu?”, 9 Şubat 2015, s.14 22. “Turşucu Kavgası”, 16 Şubat 2015, s.14 23. “Kentsel Dönüşümden Sonra İdârî Dönüşüm”, 23 Şubat 2015, s.14 24. “Memur Kafasının Özgürlük Çelişkisi”, 2 Mart 2015, s.14 25. “Kan Sofrası”, 9 Mart 2015, s.14 26. “Hürriyet İstemek, İktidar İstemektir”, 16 Mart 2015, s.14 27. “Çözüm Süreci’nde Bir Gözümüz Balkanlar’da Olmalı”, 23 Mart 2015, s.14 28. “Camdaki Çatlak”, 30 Mart 2015, s.14 29. “İnkâr Eden Nankördür”, 6 Nisan 2015, s.14 30. “Bilim Dininin Totaliter Mezhebi”, 13 Nisan 2015, s.14 31. “Biz Artık Yokuz”, 20 Nisan 2015, s.25 32. “Bu İşin Hakkı Üçtür”, 27 Nisan 2015, s.38 33. “Okumak: Ali Uçar ve Melekler Şehri”, 4 Mayıs 2015, s.12-13. 34. “Sihirli Doksan Dakika”, 10 Mayıs 2015, s.15. 35. "Bu Neyin Özrü", 17 Mayıs 2015, s.15 36. "Bizi Buraya Tıkan Kuvvet", 25 Mayıs 2015, s.15 Gerçek Hayat Dergisi (Alem Zıddıyla Zahir adlı köşe - Dramanlı Yahya Efendi mahlası ile) 1. “Âlem Zıddıyla Zâhir”, 29 Eylül 2014, s.15 2. “Mayhoşzâdelerin Konağı”, 5 Ekim 2014, s.15 3. “Bir Ramazan Evhâmı”, 13 Ekim 2014, s.15 4. “Her Nefs Ölümü Tadacaktır”, 20 Ekim 2014, s.15 5. “Saadettin Kaynak’tan Ekrem Ayverdi’ye: Ayasofya”, 27 Ekim 2014, s.15 6. “Beni Mahcup Eden Bir Lûgat”, 3 Kasım 2014, s.15 7. “Şu Mâlum Toz Meselesi”, 10 Kasım 2014, s.15 8. “Kapı Deyip Geçmeyin”, 24 Kasım 2014, s.15 9. “Hâfız Osman Vav’ı”, 1 Aralık 2014, s.35 10. “İmam Tekbir’de Şaşırırsa”, 8 Aralık 2014, s.35 11. “Sanki Yedim Câmii”, 22 Aralık 2014, s.29 12. “Simit Kelimesi Nereden Gelir”, 29 Aralık 2014, s.15 13. “Gezi Parkı’ndaki Saray”, 5 Ocak 2015, s.15 14. “Latin Alfabesini III. Selim Getirmiştir”, 12 Ocak 2015, s.15 15. “Mezar Taşlarını Okumak”, 26 Ocak 2015, s.15 16. “Özemre Bey Galatasaray’ı Anlatıyor”, 2 Şubat 2015, s.15 17. “Galatasaray’dan Darüşşafaka’ya Ken'an Rifâî”, 9 Şubat 2015, s.15 18. “Mehmet Âkif ve Tevfik Fikret”, 16 Şubat 2015, s.15 19. “Bostancı Köprüsü’nü Bilen Var mı?”, 23 Şubat 2015, s.15 20. “Kırmızı Çizgi Tâbiri”, 2 Mart 2015, s.15 21. “Ârifler Satrancı”, 9 Mart 2015, s.15 22. “Londra’da Çift Katlı Otobüs Mâcerâmız”, 6 Nisan 2015, s.15 23. “Rubâiden Rubâiye”, 13 Nisan 2015, s.15 İnternet Yazıları: Sivil Düşünce Platformu (www.sivildusunce.com) 1. “Seçim Sonuçları ve Diaspora” 21 Haziran 2015 http://www.sivildusunce.com/6510-can-ceylansecim-sonuclari-ve-diaspora.html 2. “Mesele Masa Değil, Anlamadın mı?” 25 Haziran 2015 http://www.sivildusunce.com/6696-can-ceylanmesele-masa-degil-anlamadin-mi.html 3. “ODTÜ Kimin?” 3 Temmuz 2015 http://www.sivildusunce.com/6957-can-ceylan-odtu-kimin.html 4. “Demirel’in Şapkası ve Çipras’ın Ceketi” 14 Temmuz 2015 http://www.sivildusunce.com/7326-cipras-ve-demirel.html 5. “Edison’un Derdi…”, 20 Temmuz 2015 http://www.sivildusunce.com/7540-can-ceylan-edisonun-derdi-.html#.VayxhWZrPIU 6. “İslamafobi ve Cameron’un Ramazan Mesajı”, 23 Temmuz 2015 http://www.sivildusunce.com/7676-can-ceylan-islamafobi-ve-cameronun-ramazan-mesaji.html#.VbEM3mZrPIU 7. “Kantinde Çay İçen Hoca”, 16 Ağustos 2015 http://www.sivildusunce.com/8369-can-ceylan-kantinde-cay-icen-hoca.html 8- “Toplumsal Aklı ve Gönlü Uyandırmak”, 24 Ağustos 2015 http://www.sivildusunce.com/8595-toplumsal-akli-ve-gonlu-uyandirmak.html 9- “İslâm Karşısında Sekülerizm: Müslüman Demokratlar ve Üçüncü bir yol”, 12 Ekim 2015 http://www.sivildusunce.com/10152-can-ceylan-islam-karsisinda-sekulerizm.html Televizyon Programları 1. “Üçüncü Cemre” programı, Kanal On4, 14.12.2014, www.youtube.com/watch?v=OACOCxS2gjI&feature=youtu.be 2. “Üçüncü Cemre” programı, Kanan On4, 21.12.2014, www.youtube.com/watch?v=qGBH10vIgNg 3. “Alternatifsiz” programı, Uzay Haber TV, 23.10.2015 www.youtube.com/watch?v=WaWrscB92Qg&feature=youtu.be 4. “Bi’ Dünya Konuşuyoruz” programı Uzay Haber, 28.12.2015 www.youtube.com/watch?v=-n_G2v9GJPg&feature=youtu.be 5. “Gündeme Dair” programı, Uzay Haber, 1.1.2016 www.youtube.com/watch?v=CxTSYeoayM0&feature=youtu.be 6. “Kayıt Dışı”, Uzay Haber, 17.2.2016 www.youtube.com/watch?v=xXfbz9BHJGg&feature=youtu.be 7. “Harita Metod”, TVNET, 21.2.2016 www.youtube.com/watch?v=g7BZokxAVls 8. “Büyüteç”, Uzay Haber, 19.5.2016 www.youtube.com/watch?v=gY-aG7k0mJM 9. “Bakış Açısı” Uzay Haber, 18.7.2016 www.youtube.com/watch?v=GxSh1QauSkc&feature=youtu.be 10. “Büyüteç” Uzay Haber, 1.9.2016 www.youtube.com/watch?v=buIpmPWzp6I www.youtube.com/watch?v=92mNLT_7BqA 11. “Bakış Açısı” Uzay Haber, 10.9.2016 www.youtube.com/watch?v=sOjKUA0svAU www.youtube.com/watch?v=2GYzGLNflFU 12. “Bakış Açısı” Uzay Haber, 17.9.2016 www.youtube.com/watch?v=UMHMV8hRHHw&feature=youtu.be 13. “Bakış Açısı”, Uzay Haber, 24.9.2016 (Moderatör) www.youtube.com/watch?v=U0bSIvzqgTg www.youtube.com/watch?v=c-Bl3Fp0vYQ 14. “Bakış Açısı”, Uzay Haber, 1.10.2016 www.youtube.com/watch?v=rAte-g5UHm8 15. “Bakış Açısı”, Uzay Haber, 8.10.2016 www.youtube.com/watch?v=KuE8O2O18j4 16. “Bakış Açısı”, Uzay Haber, 15.10.2016 (Moderatör) www.youtube.com/watch?v=A4uOIKI77VE 17. “Bakış Açısı”, Uzay Haber, 22.10.2016 (Moderatör) www.youtube.com/watch?v=IjM9hAxT-gw www.youtube.com/watch?v=qH7qBfmaOQs 18. “Bakış Açısı”, Uzay Haber, 29.10.2016 (Moderatör) www.youtube.com/watch?v=9Vqb8NhfURo www.youtube.com/watch?v=f1gkVg9stcU 19. “Bakış Açısı”, Uzay Haber, 12.11.2016 (Moderatör) www.youtube.com/watch?v=iMQ88lMiHtM 20. “Bakış Açısı”, Uzay Haber, 19.11.2016 (Moderatör) www.youtube.com/watch?v=tDhahbs_cEA

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Ertan GÖRGÜ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Hacettepe Üniversitesi 2000 Marmara Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Plato MYO, Arel Üniversitesi, Okan Üniversitesi, İstanbul psikodrama merkezi, Cerrahpaşa çocuk nörolojisi, Davranış bilimleri uygulama ve tedavi merkezi

Araştırma Alanları

Çocuk gelişimi, çocuk psikolojisi, psikodrama, EMDR, bireysel ve grup terapileri, farklı gelişen bireyler ve aileleri

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Hatice ŞENGÜL ERDEM
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

2003

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Makaleler Şengül-Erdem, H. (2021). DIR/Floortime: Otizm Spektrum Bozukluğunda Bir Erken Müdahale Modeli. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi. ,11(1), 21-39, doi: 10.23863/kalem.2021.177 Şengül-Erdem, H. (2021). Competence of Neurotypical Siblings of Children with Autism Spectrum Disorder. International Journal of Psychology and Education Studies, 8(2), 76-87. https://dx.doi.org/10.52380/ijpes.2021.8.2.364 Şengül Erdem, H , Fazlıoğlu, Y . (2020). Otizm spektrum bozukluğu olan çocukların kardeşlerinin psiko-sosyal özelliklerinin projektif testlerle değerlendirilmesi . Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi , 21 (3) , 537-559 . DOI: 10.21565/ozelegitimdergisi.601445 Şengül Erdem, H , Fazlıoğlu, Y . (2020). Otizm spektrum bozukluğu olan çocukların tipik gelişen kardeşlerinin davranışsal, sosyal ve duygusal özellikleri . Kastamonu Eğitim Dergisi , 28 (4) , 1776-1788 . DOI: 10.24106/kefdergi.4105 Şengül Erdem, H . (2020). Özel eğitim sınıflarında görev yapan öğretmenlere sunulan mesleki beceri eğitimi ve sınıf içi düzenlemelerin öğretmenler ve öğrenciler üzerindeki etkisi . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 20 (3) , 1272-1289 . DOI: 10.17240/aibuefd.2020.20.56791-646980 Şengül- Erdem, H. (2020). Perspectives of volunteer pre-service teachers and parents on a summer program for chıldren wıth autism spectrum disorders. European Journal of Special Education Research, 6(2), 1-22. doi:http://dx.doi.org/10.46827/ejse.v6i2.3193 Şengül, H., Akçin, N. (2010). Opinions of Special Education Teachers about Teaching Reading and Writing to Mentally Retarded Children. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 43(2), 1-26. Kitaplarda Yer Alan Bölümler Şengül-Erdem, H., Akkaynak, M. Karaoğlu, C. (2014) Games to develop social skills of children with autism. Y. Fazlıoğlu, A.R. Robbins (eds.). I am Here…TRY to Understand me…Chapter 6, 97-117. Kliment Ohridski University Press. ISBN 978-954-07-3683-9 Şengül-Erdem, H. (2019). Erken çocukluk özel eğitiminde değerlendirme. Y. Fazlıoğlu, H. Şengül -Erdem (eds.) Özel gereksinimli çocuklar, erken çocuklukta gelişim ve eğitim içinde, (ss. 219-246). Vize Akademik. Şengül-Erdem, H. (2020). Zihin yetersizliği olan öğrenciler için eğitim hizmetleri ve ortamları. Y. Çıkılı, S. Deniz (eds.) Zihin yetersizliği ve otizm spektrum bozukluğu içinde (ss. 75-107). Eğiten Kitap. Şengül-Erdem, H. (2021). Zihin yetersizliği olan küçük çocuklar. D. Tezel, Ş. Yılmaz (eds.) Özel gereksinimi olan küçük çocuklar içindei (ss. 257-288). Nobel. Editörlük Fazlıoğlu, Y.; Şengül Erdem, H. (Eds.) (2019). Özel gereksinimli çocuklar, erken çocuklukta gelişim ve eğitim. Vize Akademik. Bildiriler: Şengül-Erdem, H. (2014). Meslek Lisesinde Görev Yapan Öğretmenlerin Kaynaştırma Uygulamalarına Dair Algıları, Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Öneriler 24.Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Edirne. Şengül-Erdem, H. (2018). Özel Eğitim Meslek Okullarında Görev Yapan Meslek Grubu Öğretmenlerinin Mesleki Yeterlilik ve Tükenmişlik Özelliklerinin İncelenmesi. 28. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Eskişehir. Şengül-Erdem, H. (2019). Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Çocuklarla Bir Yaz Okulu Örneği: AVEK. 29. Uluslararası Katılımlı Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 6-9 Kasım, Kuşadası. Şengül-Erdem, H. (2020). Özel Eğitim Sınıflarında Görev Yapan Öğretmenlere Verilen Eğitiminin Ve Yapılan Fiziksel Düzenlemelerin Öğretmenler Ve Öğrenciler Üzerindeki Etkileri. Uluslararasi Sosyal Bilimler Ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu, İstanbul. Şengül-Erdem, H. (2020). Perspectives of volunteer pre-service teachers on a summer program for children with autism spectrum disorders.6th International Conference on Lifelong Education and Leadership for All-ICLEL 2020

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. İlker ÇÖLTÜ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Mine AKKAYNAK
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Numan TURAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Nuray ÖNCÜL
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Orhan ÇANAKÇI
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Özlem DALGIN EYİİP
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Semra UÇAR
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Serap TEPE
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Serdar KİPDEMİR
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Türk Silahlı Kuvvetleri İstihkam Astsubay Askeri Okulu Narlıdere /İzmir 1996 İstanbul Arel Üniversitesi Grafik Tasarımı Ana Sanat Dalı Programı

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı , Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Türk Silahlı Kuvvetleri / Muvazzaf Emekli Astsubay

Araştırma Alanları

*Yazının Tarihsel Süreci ve Latin Kaligrafisinin Matbaanın Keşfine Kadar Uzanan Gelişimi /2016 *Matbaanın İcadından Sonra Latin Kaligrafi Sanatının Gelişimi / 2020

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör.Dr. Gizem YILDIZ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör.Dr. İbrahim LİMON
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör.Dr. Meltem DURSUN BİLGİN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör.Dr. Tringa SHPENDI ŞİRİN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör.Dr. Tuğba DURAK DEMİRHAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör.Dr. Ziya TOPRAK
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Ahmet ASLAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Begüm Mine DOĞAN AKOVALIGİL
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Üsküdar Üniversitesi 2017

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Bilgi Üniversitesi

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Duygu PEKEL GÖKSEL
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Mehmet İlkay NİŞANCI
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Mürselin TAŞAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Özlem ÜNAL
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Uğur TUTKUN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Aydın Üniversitesi 2019

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Yeni Türkiye Eğitim Vakfı, Palet Okulları, Palet Türk Müziği İlkokulu

Araştırma Alanları

Çocuk Edebiyatı, Çocuk ve Sinema, Eğitimde Drama, Teknoloji Bağımlılığı, Çocuklar İçin Dijital İçerik, Gelişim Psikolojisi, Afet Sonrası Psiko-sosyal Destek

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Ebru ESKİÇIRAK
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2008

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Gazi Üniversitesi, Ankara

Araştırma Alanları

Çocuklara İngilizce Öğretimi, Harmanlanmış Öğrenme

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Elif SARICAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Fatma Özge ÜNSAL
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Bilgi Talep Formu