Ana içeriğe atla

Program Bilgileri

Amaç

İngilizce Öğretmenliği Bölümünün amacı küreselleşmenin gereksinimlerine cevap verebilecek ve kendini hem kişisel hem de mesleki anlamda geliştirecek öğretmenler yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Ulusal Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa DİL 1 puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
ELT1176850YABANCI DİL I (ALMANCA)İngilizce2-3
ELT1182970BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİİngilizce3-5
ELT1182850ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ ITürkçe2-3
ELT1182870TÜRK DİLİ ITürkçe3-5
ELT1110113EĞİTİM SOSYOLOJİSİİngilizce2-3
ELT1110116EĞİTİME GİRİŞİngilizce2-3
ELT1175530OKUMA BECERİLERİ Iİngilizce2-2
ELT1175540YAZMA BECERİLERİ Iİngilizce2-2
ELT1175550DİNLEME VE SESLETİM Iİngilizce2-2
ELT1175560SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ Iİngilizce2-2
2. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
ELT1276860YABANCI DİL II (ALMANCA)İngilizce2-3
ELT1282890ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ IITürkçe2-3
ELT1282910TÜRK DİLİ IITürkçe3-5
ELT1210246EĞİTİM PSİKOLOJİSİİngilizce2-3
ELT1210114EĞİTİM FELSEFESİİngilizce2-3
ELT1275570OKUMA BECERİLERİ IIİngilizce2-2
ELT1275580YAZMA BECERİLER IIİngilizce2-3
ELT1275590DİNLEME VE SESLETİM IIİngilizce2-3
ELT1275610İNGİLİZCENİN YAPISIİngilizce2-2
ELT1275620SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ IIİngilizce2-3

Program Yeterliliği

Kuramsal, Olgusal

İngilizce öğretmenliği kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
İngilizce Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.


İstihdam Olanakları

Mezunlar, kamu kuruluşları, özel sektör, veya üniversitelerde görev yapabilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Doç.Dr. Aynur KESEN MUTLU

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Bakım Planı

Video

probleme dayalı öğrenme

veri tabanları, kitaplar

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders123456789101112131415161718
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME532325351114432343
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I001010232131100000
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ II000112231120000000
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ000323123110200011
ÇEVİRİ000522140532415525
ÇOCUKLARA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ I332321130304344453
ÇOCUKLARA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ II333232132114444455
DİL EDİNİMİ554554355455541153
DİL VE EDEBİYAT ÖĞRETİMİ I343333133305554555
DİL VE EDEBİYAT ÖĞRETİMİ II343333133305554555
DİLBİLİMİ I543343454445445334
DİLBİLİMİ II353333433333344533
DİNLEME VE SESLETİM I221222132133354444
DİNLEME VE SESLETİM II110202031110553522
EĞİTİM FELSEFESİ103322232332203110
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ004221220213213042
EĞİTİM SOSYOLOJİSİ210221433331113241
EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK003314331342200020
EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ222233353532312411
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME443444353225535454
EĞİTİMDE PROJE HAZIRLAMA332443353233555555
EĞİTİME GİRİŞ102212233113200000
ELEŞTİREL OKUMA VE YAZMA411554325533341415
İNGİLİZ EDEBİYATI I122211331531555555
İNGİLİZ EDEBİYATI II233211231511555555
İNGİLİZCE DERS KİTABI İNCELEMESİ544544544445544254
İNGİLİZCE DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ I555544544455553354
İNGİLİZCE DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ II555544544455553354
İNGİLİZCE ÖĞRENME VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI555454434445444433
İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMLARI543554545435534533
İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE DERS İÇERİĞİ GELİŞTİRME332544354334455455
İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE DRAMA333334143414454545
İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE SINAV HAZIRLAMA 443444353225535454
İNGİLİZCE SÖZCÜK BİLGİSİ ÖĞRETİMİ223412120003244434
İNGİLİZCENİN YAPISI232312230104545545
İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM443444043334445544
KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME021000354220000000
KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM244333452141112132
KÜLTÜR VE DİL543533455345445043
MESLEKİ İNGİLİZCE111321123123554423
OKULLARDA REHBERLİK222333434322211143
OKUMA BECERİLERİ I210031022522223555
OKUMA BECERİLERİ II210031022522203555
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ302020030302000130
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ222512243133055445
ÖĞRETİMİ BİREYSELLEŞTİRME VE UYARLAMA000045050050550055
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I443534422243555555
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II333555555445555555
ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA 223322333142333455
SINIF İÇİ ÖĞRENMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ232421132003234332
SINIF YÖNETİMİ444534423525422130
SOSYODİLBİLİM VE DİL ÖĞRETİMİ545544454455445244
SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ I222122223322344423
SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ II011322231311444522
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI 211422433351433433
TÜRK DİLİ I000110232311103010
TÜRK DİLİ II000122231311000000
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ301110233122101000
TÜRK EĞİTİM TARİHİ000221324221100011
YABANCI DİL I (ALMANCA)001300031110453020
YABANCI DİL II (ALMANCA)000201021000444020
YAZMA BECERİLER II343333222214355534
YAZMA BECERİLERİ I131412132542355555
YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME100222153223232344
İlişkili Ders Sayısı / 64/0147140133189159157149217159169151177205193199185208190

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketiKesinlikle katılmıyorumKatılmıyorumKısmen katılıyorumKatılıyorumKesinlikle katılıyorumFikrim yok
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı Durumu