Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

İngilizce Öğretmenliği Bölümünün amacı küreselleşmenin gereksinimlerine cevap verebilecek ve kendini hem kişisel hem de mesleki anlamda geliştirecek öğretmenler yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Ulusal Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa DİL 1 puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ELT1182850 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I Türkçe 2 3
ELT1182870 TÜRK DİLİ I Türkçe 3 5
ELT1176850 YABANCI DİL I (ALMANCA) İngilizce 2 3
ELT1182970 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İngilizce 3 5
ELT1110113 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ İngilizce 2 3
ELT1110116 EĞİTİME GİRİŞ İngilizce 2 3
ELT1175550 DİNLEME VE SESLETİM I İngilizce 2 2
ELT1175540 YAZMA BECERİLERİ I İngilizce 2 2
ELT1175530 OKUMA BECERİLERİ I İngilizce 2 2
ELT1175560 SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ I İngilizce 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ELT1276860 YABANCI DİL II (ALMANCA) İngilizce 2 3
ELT1282910 TÜRK DİLİ II Türkçe 3 5
ELT1282890 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ II Türkçe 2 3
ELT1210246 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ İngilizce 2 3
ELT1210114 EĞİTİM FELSEFESİ İngilizce 2 3
ELT1275590 DİNLEME VE SESLETİM II İngilizce 2 3
ELT1275620 SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ II İngilizce 2 3
ELT1275610 İNGİLİZCENİN YAPISI İngilizce 2 2
ELT1275570 OKUMA BECERİLERİ II İngilizce 2 2
ELT1275580 YAZMA BECERİLER II İngilizce 2 3
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ELT2110115 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ İngilizce 2 3
ELT2110247 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ İngilizce 2 3
ELT2175690 İNGİLİZCE ÖĞRENME VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI İngilizce 2 3
ELT2175730 ELEŞTİREL OKUMA VE YAZMA İngilizce 2 3
ELT2175710 DİLBİLİMİ I İngilizce 2 3
ELT2175720 İNGİLİZ EDEBİYATI I İngilizce 2 4
ELT2111535 KÜLTÜR VE DİL İngilizce 2 3
ELT2110352 KAPSAYICI EĞİTİM İngilizce 2 4
ELT2110017 İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE DRAMA İngilizce 2 4
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ELT2210249 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ İngilizce 2 3
ELT2210248 TÜRK EĞİTİM TARİHİ İngilizce 2 3
ELT2275790 DİL EDİNİMİ İngilizce 2 3
ELT2275770 DİLBİLİMİ II İngilizce 2 3
ELT2275760 İNGİLİZ EDEBİYATI II İngilizce 2 4
ELT2275750 İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMLARI İngilizce 2 3
ELT2275410 MESLEKİ İNGİLİZCE İngilizce 2 3
ELT2211709 MİKRO ÖĞRETİM İngilizce 2 4
ELT2211711 İNGİLİZCE SÖZCÜK BİLGİSİ ÖĞRETİMİ İngilizce 2 4
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ELT3111032 SINIF YÖNETİMİ İngilizce 2 3
ELT3111157 EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK İngilizce 2 3
ELT3111034 ÇOCUKLARA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ I İngilizce 3 5
ELT3111036 DİL VE EDEBİYAT ÖĞRETİMİ I İngilizce 2 3
ELT3111035 İNGİLİZCE DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ I İngilizce 3 5
ELT3111159 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM İngilizce 2 3
ELT3111158 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ İngilizce 2 4
ELT3111033 SOSYODİLBİLİM VE DİL ÖĞRETİMİ İngilizce 2 4
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ELT3211037 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İngilizce 2 3
ELT3211038 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ İngilizce 2 3
ELT3211043 ÇOCUKLARA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ II İngilizce 3 5
ELT3211044 İNGİLİZCE DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ II İngilizce 3 5
ELT3211045 DİL VE EDEBİYAT ÖĞRETİMİ II İngilizce 2 3
ELT3211041 KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME İngilizce 2 3
ELT3211039 YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME İngilizce 2 4
ELT3211042 SINIF İÇİ ÖĞRENMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İngilizce 2 4
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ELT4112098 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI İngilizce 1+2 3
ELT4111046 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I İngilizce 2+6 10
ELT4112096 ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA İngilizce 2 3
ELT4112101 İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE DERS İÇERİĞİ GELİŞTİRME İngilizce 3 3
ELT4112102 ÇEVİRİ İngilizce 3 3
ELT4112097 EĞİTİMDE PROJE HAZIRLAMA İngilizce 2 4
ELT4112099 DÜNYA İNGİLİZCELERİ VE KÜLTÜR İngilizce 2 4
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ELT4212103 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II İngilizce 2+6 15
ELT4212104 OKULLARDA REHBERLİK İngilizce 2 3
ELT4212107 İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE SINAV HAZIRLAMA İngilizce 3 4
ELT4212105 KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ İngilizce 2 4
ELT4212106 İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR İngilizce 2 4

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

İngilizce öğretmenliği kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
İngilizce Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli teknikleri uygular.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.

Öğrenme Yetkinliği

Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla bilgi alışverişine başvurur.
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.

Alana Özgü Yetkinlik

Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanır
İnsan dilinin özellikleri, yapısı ve işleyişini anlamaya ve çözümlemeye yönelik bilgiye sahiptir ve bu bilgiyi kullanır
İngilizceyi ana dili düzeyine yakın kullanır
Ders planı hazırlarken öğrencilerinin gereksinimlerini, dil gelişim düzeylerini, yaşlarını, zeka türlerini ve öğrenme stillerini dikkate alabilme becerisine sahiptir
Öğrencilerinin tümünün, İngilizcenin dil bilgisi ve söz dağarcığını doğru ve etkin şekilde kullanmalarına yönelik etkinlikler düzenleyebilme becerisine sahiptir

İstihdam Olanakları

Mezunlar, kamu kuruluşları, özel sektör, veya üniversitelerde görev yapabilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Dr.Öğr.Üye. Aynur KESEN MUTLU

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ÇEVİRİ 000500040500405005
DİL EDİNİMİ 554554355455541153
DİL VE EDEBİYAT ÖĞRETİMİ I 343333133305554555
DİLBİLİMİ I 543343454445445334
DİNLEME VE SESLETİM I 221222132133354444
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 004221220000003040
EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 000030053000300000
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 443444353225535454
ELEŞTİREL OKUMA VE YAZMA 411554325533341415
İNGİLİZ EDEBİYATI I 055000000500555555
İNGİLİZ EDEBİYATI II 055000000500555555
İNGİLİZCE DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ II 555544544455553354
İNGİLİZCE ÖĞRENME VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI 555454434445443233
İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE DRAMA 333334143414454545
İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM 443444043334445544
KAPSAYICI EĞİTİM 454453345244312554
KÜLTÜR VE DİL 543533455345445043
MİKRO ÖĞRETİM 332532314513542444
OKUMA BECERİLERİ I 210031022522203555
OKUMA BECERİLERİ II 210031022522203555
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 300020030302000030
SINIF YÖNETİMİ 444534423525422130
SOSYODİLBİLİM VE DİL ÖĞRETİMİ 545544454455445244
SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ I 222122223322344423
TÜRK EĞİTİM TARİHİ 000221324211100011
YAZMA BECERİLER II 343333222214355534
YAZMA BECERİLERİ I 000000000500055555
İlişkili ders sayısı / 27/0737568757761527973935479908289829794
İlişki ağırlığı333332233323343334

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu