Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Özel Eğitim Öğretmenliğinin amacı farklılıkları olan öğrencilerin eğitimlerini tasarlayabilecek ve destekleyebilecek eğitmenler yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Temel Yeterlilik Testi'nden (TYT) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa Sözel puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ÖE1182870 TÜRK DİLİ I Türkçe 3 5
ÖE1182850 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I Türkçe 2 3
ÖE1182860 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) İngilizce 2 3
ÖE1182880 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Türkçe 3 5
ÖE1175210 EĞİTİME GİRİŞ Türkçe 2 3
ÖE1175260 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Türkçe 2 3
ÖE1176250 ZİHİNSEL YETER. VE OTİZM SPEKTRUM BOZ. Türkçe 2 4
ÖE1176240 ÖZEL EĞİTİM Türkçe 2 4
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ÖE1282900 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) İngilizce 2 3
ÖE1282890 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ II Türkçe 2 3
ÖE1282910 TÜRK DİLİ II Türkçe 3 5
ÖE1275220 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ Türkçe 2 3
ÖE1275270 EĞİTİM FELSEFESİ Türkçe 2 3
ÖE1276270 İŞİTME VE GÖRME YETERSİZLİĞİ Türkçe 2 4
ÖE1276260 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ VE ÖZEL YETENEK Türkçe 2 4
ÖE1276280 ÇOCUK GELİŞİMİ Türkçe 3 5
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ÖE2175430 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 2 3
ÖE2175420 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Türkçe 2 3
ÖE2176330 ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZEL EĞİTİM Türkçe 3 4
ÖE2152050 UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ Türkçe 3 4
ÖE2111067 ÖZEL EĞİTİMDE BÜTÜNLEŞTİRME Türkçe 2 2
ÖE2111068 TÜRK İŞARET DİLİ Türkçe 2 3
ÖE2111066 ÖZEL EĞİTİMDE DEĞERLENDİRME Türkçe 3 3
ÖE2112379 YARATICI DÜŞÜNME EĞİTİMİ Türkçe 2 4
ÖE2112081 MATEMATİK GÜÇLÜĞÜ : TANILAMA VE MÜDAHALE Türkçe 2 4
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ÖE2275320 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Türkçe 2 3
ÖE2275330 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Türkçe 2 3
ÖE2211072 ÖZEL EĞİTİMDE TEKNOLOJİ DESTEKLİ ÖĞRETİM Türkçe 2 3
ÖE2211074 BRAİLLE OKUMA-YAZMA Türkçe 2 2
ÖE2211073 BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM VE GEÇİŞ PLAN. HAZ. Türkçe 2 2
ÖE2211075 ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA GÖZLEM Türkçe 1+4 5
ÖE2252080 DİL VE İLETİŞİM BECERİLERİNİN DESTEKLENMESİ Türkçe 3 4
ÖE2212369 İY'DE ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Türkçe 2 4
ÖE2211718 YÖNELİM VE BAĞIMSIZ HAREKET BECE. ÖĞRETİMİ Türkçe 2 4
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ÖE3176130 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Türkçe 2 3
ÖE3176640 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Türkçe 2 3
ÖE3176450 ÖZEL EĞİTİMDE SANATSAL BECERİLERİN ÖĞRETİMİ Türkçe 2 3
ÖE3176370 ÖZEL EĞİTİMDE OKUMA-YAZMA ÖĞRETİMİ Türkçe 3 4
ÖE3112083 ÖZEL EĞİTİMDE FİZİKSEL EĞİTİM VE SPOR Türkçe 2 3
ÖE3112371 ÖZEL EĞİTİMDE FEN VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ Türkçe 3 3
ÖE3112372 ÖZEL EĞİTİMDE MATEMATİK ÖĞRETİMİ Türkçe 3 3
ÖE3112373 ORTA VE İLERİ DÜZEYDE OSB EĞİTİMİ Türkçe 2 4
ÖE3112377 ERKEN MÜDAHALE PROGRAMLARI Türkçe 2 4
ÖE3112378 ZY'DE SOSYAL BECERİ ÖĞRETİMİ Türkçe 2 4
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ÖE3251040 SINIF YÖNETİMİ Türkçe 2 3
ÖE3276180 EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK Türkçe 2 3
ÖE3276410 ÖZEL EĞİTİMDE SOSYAL UYUM BECERİ. ÖĞRETİMİ Türkçe 3 4
ÖE3212087 ÖZEL EĞİTİMDE OYUN VE MÜZİK Türkçe 2 2
ÖE3212374 ÖZEL EĞİTİMDE AİLE EĞİTİMİ Türkçe 2 2
ÖE3212375 ÖZEL EĞİTİMDE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Türkçe 2 3
ÖE3212376 ÖZEL EĞİTİMDE OKUL VE KURUM DENEYİMİ Türkçe 1+4 5
ÖE3212089 ZY'DE KAVRAM ÖĞRETİMİ Türkçe 2 4
ÖE3212088 ZY'DE ÖĞRETİM UYARLAMALARI Türkçe 2 4
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ÖE4111531 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 2 3
ÖE4111081 ÖZEL EĞİTİMDE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I Türkçe 2+8 15
ÖE4111078 ÖZEL EĞİTİMDE MESLEK ETİĞİ Türkçe 2 3
ÖE4111079 ÖZEL EĞİTİMDE ÖĞRETİM TEKNO. VE MATERYAL TAS. Türkçe 1+2 3
ÖE4112743 ZY’DE DİSİPLİNLER ARASI ÇALIŞMA VE İŞBİRLİĞİ Türkçe 2 3
ÖE4111085 ÇOKLU YETERSİZLİK VE EĞİTİMLERİ Türkçe 2 3
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ÖE4211088 ÖZEL EĞİTİMDE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II Türkçe 2+8 15
ÖE4211087 REHBERLİK Türkçe 3 3
ÖE4276640 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Türkçe 2 3
ÖE4211086 ÖZEL EĞİTİM POLİTİKALARI VE YASAL DÜZENLEMELER Türkçe 2 3
ÖE4211084 İŞ VE MESLEK BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ Türkçe 2 3
ÖE4211164 ERGENLİK VE CİNSEL EĞİTİM Türkçe 2 3

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Özel Eğitim Öğretmenliği alanında kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgileri ve bu bilgilere katkıda bulunacak farklı disiplinlere ilişkin temel kavramları, ilkeleri ve kuramları ifade eder.
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Eğitim programının üç öğesi olan içerik, süreç ve ürünü öğrencilerin hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme profili gibi öğrenci niteliklerine göre farklılaştırılmış ders plânlarını çeşitli disiplinlerde geliştirir, uygular ve değerlendirir.
Öğrencilerini tüm gelişim (zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal, kişilik vb.) alanlarını dikkate alarak bir bütün olarak geliştirecek bilgiye sahip olur ve öğrencilerini bu alanlarda geliştirmek üzere ilgili teknikleri uygular.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler; verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
Özel eğitim ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için çeşitli disiplinlerden gelen meslektaşlarının oluşturduğu ekibin bir üyesi olarak sorumluluk alır.

Öğrenme Yetkinliği

Öğrenme gereksinimlerine göre belirlediği kişisel hedeflerine ulaşabilmek için yaşam boyu öğrenme ilkelerine sahip olur.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Özel eğitime ilişkin yeni gelişmeleri yayın taraması, seminer, konferans ve çalıştay gibi mesleki etkinler yoluyla takip eder.
Türkçeyi doğru ve etkili kullanır.
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.

Alana Özgü Yetkinlik

Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir ve temel becerileri uygular.
Alana ilişkin yaptığı çalışma ve araştırmaların tüm aşamalarında ulusal ve evrensel duyarlılıkların bilinci içinde toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı hareket etme özelliğini göstermesinin yanı sıra, yenilikçi ve üretken bir kişilik sergiler.

İstihdam Olanakları

Mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki kaynaştırma okulları, özel eğitim okulları, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Danışmanlık Merkezleri ile Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) “özel eğitim öğretmeni” olarak çalışabilmektedirler. Ayrıca mezunlarımızın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağlı özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinde, engelli bireylere odaklanan Sivil Toplum Kuruluşlarında, sağlık hizmet alanı, sosyal yardım hizmeti sunan bazı kurum ve kuruluşlarda da çalışma olanakları bulunmaktadır. Bunların yanı sıra mezunlarımız lisansüstü eğitimlerini (Yüksek Lisans ve Doktora) tamamlayarak çeşitli üniversitelerde ilgili alanda uzman ve akademisyen olarak çalışabilmektedirler.

Üst Dereceye Geçiş

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Dr.Öğr.Üye. Hatice ŞENGÜL ERDEM

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

probleme dayalı öğrenme

veri tabanları, kitaplar

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM VE GEÇİŞ PLAN. HAZ. 315533111221
ÇOCUK GELİŞİMİ 434434434344
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 232410300030
EĞİTİME GİRİŞ 203410334422
İŞİTME VE GÖRME YETERSİZLİĞİ 553544544155
ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ VE ÖZEL YETENEK 553544544155
ÖZEL EĞİTİM 554323233254
ÖZEL EĞİTİMDE BÜTÜNLEŞTİRME 545433555353
ÖZEL EĞİTİMDE DEĞERLENDİRME 555555555455
ÖZEL EĞİTİMDE OKUMA-YAZMA ÖĞRETİMİ 554544535355
ÖZEL EĞİTİMDE SANATSAL BECERİLERİN ÖĞRETİMİ 434433433343
ÖZEL EĞİTİMDE SOSYAL UYUM BECERİ. ÖĞRETİMİ 445545444554
REHBERLİK 455545544355
YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) 212223013224
ZİHİNSEL YETER. VE OTİZM SPEKTRUM BOZ. 534232322352
İlişkili ders sayısı / 15/0605258624648544551396252
İlişki ağırlığı433433333243

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu