Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

İnsan doğasını anlamaya meraklı, araştırmaya ve öğrenmeye açık, bilimsel düşünme becerilerine sahip, edindiği bilimsel bilgiler doğrultusunda insanların psikolojik sorunlarını çözme sürecinde onlara hizmet sunan, lisans eğitimi boyunca öğrendiği bilgileri uygulamaya aktarabilen, mesleğin etik ve ilkelerine uygun davranışlar sergileyen, alanında yetkin meslek profesyonelleri yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa EA puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız

1.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
PDR1182850 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I Türkçe 2 3
PDR1182860 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) İngilizce 2 3
PDR1182870 TÜRK DİLİ I Türkçe 3 5
PDR1182880 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Türkçe 3 5
PDR1175210 EĞİTİME GİRİŞ Türkçe 2 3
PDR1175220 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ Türkçe 2 3
PDR1176520 PSİKOLOJİYE GİRİŞ Türkçe 2 4
PDR1182920 KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ Türkçe 2 4
2.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
PDR1282890 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ II Türkçe 2 3
PDR1282900 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) İngilizce 2 3
PDR1282910 TÜRK DİLİ II Türkçe 3 5
PDR1275270 EĞİTİM FELSEFESİ Türkçe 2 3
PDR1275320 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Türkçe 2 3
PDR1276530 OKULLARDA REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA Türkçe 2 5
PDR1276550 FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ Türkçe 2 4
PDR1217654 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I Türkçe 2 4
1.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
PDR2175330 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Türkçe 2 3
PDR2176560 ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ Türkçe 2 4
PDR2176570 SOSYAL PSİKOLOJİ Türkçe 2 4
PDR2176580 TEMEL İSTATİSTİK Türkçe 2 4
PDR2176610 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ II Türkçe 2 4
PDR2111098 BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE Türkçe 2 3
PDR2110385 DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU Türkçe 2 4
PDR2110183 ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ Türkçe 2 4
2.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
PDR2276440 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Türkçe 1+2 3
PDR2275420 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Türkçe 2 3
PDR2275430 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 2 3
PDR2276590 KİŞİLİK KURAMLARI Türkçe 2 2
PDR2276600 YAŞAM DÖNEMLERİ VE UYUM SORUNLARI Türkçe 2 2
PDR2276620 KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ Türkçe 2 3
PDR2276630 TEST DIŞI TEKNİKLER Türkçe 1+2 3
PDR2275450 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM Türkçe 2 3
PDR2210385 DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU Türkçe 2 4
PDR2210181 SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ Türkçe 2 4
1.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
PDR3176130 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Türkçe 2 3
PDR3176640 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Türkçe 2 3
PDR3176650 PSİKOLOJİK DANIŞMA İLKE VE TEKNİKLERİ Türkçe 2 3
PDR3176660 PSİKOLOJİK DANIŞMA KURAMLARI Türkçe 2 2
PDR3176680 PSİKOLOJİK TESTLER Türkçe 1+2 3
PDR3176690 MESLEKİ REHBERLİK Türkçe 2 2
PDR3176670 DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI I Türkçe 2 3
PDR3175470 MEDYA OKUR-YAZARLIĞI Türkçe 2 3
PDR3111089 OKULDA RUH SAĞLIĞI Türkçe 2 4
2.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
PDR3276180 EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK Türkçe 2 3
PDR3251040 SINIF YÖNETİMİ Türkçe 2 3
PDR3276710 DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI II Türkçe 2 2
PDR3276720 PSİKOLOJİK DANIŞMA BECERİLERİ Türkçe 1+2 4
PDR3276730 GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA Türkçe 2 3
PDR3276740 MESLEKİ REHBERLİK UYGULAMALARI Türkçe 1+2 2
PDR3276750 MANEVİ DANIŞMANLIK Türkçe 2 2
PDR3212742 PSİKOLOJİ VE SİNEMA Türkçe 2 3
PDR3210192 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ Türkçe 2 4
PDR3210185 YAKIN İLİŞKİLER PSİKOLOJİSİ Türkçe 2 4
PDR3211715 CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMİ Türkçe 2 4
1.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
PDR4111063 ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA Türkçe 2 3
PDR4113647 OKULLARDA RPD UYGULAMALARI I Türkçe 2+6 10
PDR4111099 MESLEK ETİĞİ VE YASAL KONULAR Türkçe 2 2
PDR4111101 PDR'DE PROGRAM GELİŞTİRME Türkçe 2 2
PDR4176770 AİLE DANIŞMANLIĞI Türkçe 2 2
PDR4176780 BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI I Türkçe 1+2 3
PDR4111023 EĞİTİMDE DRAMA Türkçe 2 4
PDR4112077 YENİ PSİKOLOJİK DANIŞMA YAKLAŞIM VE MODEL. Türkçe 2 4
2.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
PDR4213778 OKULLARDA RPD UYGULAMALARI II Türkçe 2+6 10
PDR4276810 ÇOCUK HUKUKU Türkçe 2 3
PDR4276820 TRAVMA SONRASI PSİKOLOJİK DANIŞMA Türkçe 2 3
PDR4276830 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SEMİNERİ Türkçe 2 3
PDR4276840 BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI II Türkçe 1+2 3
PDR4210356 ÖĞRETİMİ BİREYSELLEŞTİRME VE UYARLAMA Türkçe 2 4
PDR4212079 EVLİLİK ÖNCESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA Türkçe 2 4
PDR4212579 BOŞANMA VE BOŞANMA ARABULUCULUĞU Türkçe 2 4

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.

Öğrenme Yetkinliği

Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.

Alana Özgü Yetkinlik

Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.

İstihdam Olanakları

Programdan mezun olanlar çoğunlukla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kadrosunda rehber öğretmen olarak çalışmaktadır. Adalet Bakanlığı'na bağlı mahkemelerde pedagog olarak çalışma fırsatı olan mezunlar, diğer kamu ve özel kurumlarda da danışmanlık alanında çalışabilmektedir.

Üst Dereceye Geçiş

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı katsayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Doç.Dr. Ülkü TOSUN

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

probleme dayalı öğrenme

veri tabanları, kitaplar

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
AİLE DANIŞMANLIĞI 4443003000005000
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I 0000000000300000
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ II 0000000002500000
BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE 0400003402000403
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 1115332523100415
BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI I 0415200050004540
BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI II 2515444255003551
BOŞANMA VE BOŞANMA ARABULUCULUĞU 2335005400400540
CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMİ 0505401050000000
ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ 1122222402304300
DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI I 5204504304004440
DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI II 0004305050000040
DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU 5035555555505353
EĞİTİM FELSEFESİ 0002200002000002
EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 2000400200004300
EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK 0000000000500040
EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 0000300500300335
EĞİTİMDE DRAMA 3314153412504431
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 0000520000000044
EĞİTİME GİRİŞ 1000222414404102
EVLİLİK ÖNCESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA 4335345542303533
FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ 4344333433324333
GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I 3223333232322222
GELİŞİM PSİKOLOJİSİ II 4443233423414423
GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA 4434132234204411
İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM 3000000354400000
KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ 5535543555515352
KİŞİLİK KURAMLARI 4553333434425553
KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ 3332322334445423
MANEVİ DANIŞMANLIK 4443334544555322
MESLEK ETİĞİ VE YASAL KONULAR 5005555445000000
MESLEKİ REHBERLİK 5554554435515555
MESLEKİ REHBERLİK UYGULAMALARI 5555555555515555
OKULDA RUH SAĞLIĞI 5225535552005550
OKULLARDA REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA 5551000040005400
OKULLARDA RPD UYGULAMALARI II 4225545543505541
ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ 3335545555424554
ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ VE ÖZEL YETENEK 4455555555545555
ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ 3344332513303322
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 4422232242445432
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ 2224332524202115
ÖĞRETİMİ BİREYSELLEŞTİRME VE UYARLAMA 0000123333303000
ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA 3225544344403332
PDR'DE PROGRAM GELİŞTİRME 4404450353305550
PSİKOLOJİ VE SİNEMA 4530000000000000
PSİKOLOJİK DANIŞMA BECERİLERİ 5535555205000550
PSİKOLOJİK DANIŞMA İLKE VE TEKNİKLERİ 4543333433314422
PSİKOLOJİK DANIŞMA KURAMLARI 4554434435425434
PSİKOLOJİK TESTLER 5403430403005554
PSİKOLOJİYE GİRİŞ 3430203300005000
PSİKOLOJİYE GİRİŞ I 3241411202105124
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SEMİNERİ 4040300040005505
SINIF YÖNETİMİ 5545555555505504
SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ 3030435530005040
SOSYAL PSİKOLOJİ 1020300400500004
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 2332434433342223
TEMEL İSTATİSTİK 0002400002001135
TEST DIŞI TEKNİKLER 5000400404005555
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI 0000000033000500
TRAVMA SONRASI PSİKOLOJİK DANIŞMA 3335545555512434
TÜRK DİLİ I 1110000005000000
TÜRK DİLİ II 0000000005000000
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ 2011212442432223
TÜRK EĞİTİM TARİHİ 2011212442432223
YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) 0000000002050000
YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) 1000000000151103
YAKIN İLİŞKİLER PSİKOLOJİSİ 4054550303000500
YAŞAM DÖNEMLERİ VE UYUM SORUNLARI 2335333100003210
YENİ PSİKOLOJİK DANIŞMA YAKLAŞIM VE MODEL. 5555113555505235
İlişkili ders sayısı / 69/018415614118119114315919616017915853191187151137
İlişki ağırlığı3333333333323333

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu