Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

İstanbul Medipol Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Programının amacı mesleki açıdan donanımlı, kendisini sürekli olarak geliştiren, araştırmacı yönü kuvvetli, ülkemizde ve dünyada çocukların ilgi, ihtiyaç ve sorunlarına duyarlı, çocukları ilgilendiren toplumsal sorunlara çözüm arayışı içinde olan profesyoneller yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS-TYT-AYT) yeterli puan alarak ilk 300 bin içerisinde yer almak gerekmektedir. Programa Türkçe-Sosyal 1 (TS-1) puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
OÖ1182880 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Türkçe 3 5
OÖ1182860 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) İngilizce 2 3
OÖ1182870 TÜRK DİLİ I Türkçe 3 5
OÖ1182850 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I Türkçe 2 3
OÖ1175270 EĞİTİM FELSEFESİ Türkçe 2 3
OÖ1175210 EĞİTİME GİRİŞ Türkçe 2 3
OÖ1176010 ÇOCUK SAĞLIĞI VE İLK YARDIM Türkçe 2 3
OÖ1175990 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNE GİRİŞ Türkçe 3 5
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
OÖ1282900 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) İngilizce 2 3
OÖ1282890 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ II Türkçe 2 3
OÖ1282910 TÜRK DİLİ II Türkçe 3 5
OÖ1275220 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ Türkçe 2 3
OÖ1275260 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Türkçe 2 3
OÖ1276030 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİM Türkçe 3 5
OÖ1276040 BEBEKLİK DÖNEMİNDE GELİŞİM VE EĞİTİM Türkçe 2 5
OÖ1276020 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ Türkçe 2 3
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
OÖ2175420 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Türkçe 2 3
OÖ2175430 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 2 3
OÖ2176870 ERKEN ÇOCUKLUKTA MATEMATİK EĞİTİMİ Türkçe 3 5
OÖ2176050 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMLARI Türkçe 3 5
OÖ2175740 ERKEN ÇOCUKLUKTA FEN EĞİTİMİ Türkçe 3 6
OÖ2110023 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ Türkçe 2 4
OÖ2111052 ERKEN ÇOCUKLUKTA DİL VE KAVRAM GELİŞİMİ Türkçe 2 4
OÖ2111051 ÇOCUKTA DAVRANIŞ YÖNETİMİ Türkçe 2 4
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
OÖ2276440 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Türkçe 1+2 3
OÖ2275320 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Türkçe 2 3
OÖ2275330 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Türkçe 2 3
OÖ2276110 ERKEN ÇOCUKLUKTA OYUN GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ Türkçe 3 3
OÖ2276090 ERKEN ÇOCUKLUKTA MÜZİK EĞİTİMİ Türkçe 3 4
OÖ2276120 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE DRAMA Türkçe 2 3
OÖ2276070 BESLENME VE SAĞLIK Türkçe 2 3
OÖ2275450 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM Türkçe 2 3
OÖ2212838 EĞİTİM TARİHİ Türkçe 2 4
OÖ2276080 FARKLI ÜLKELERDE ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ Türkçe 2 4
OÖ2211064 AİLE EĞİTİMİ VE KATILIMI Türkçe 2 4
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
OÖ3176640 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Türkçe 2 3
OÖ3176130 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Türkçe 2 3
OÖ3111055 ÇOCUĞU TANIMA VE DEĞERLENDİRME Türkçe 3 4
OÖ3111056 ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI Türkçe 3 5
OÖ3176160 ERKEN ÇOCUKLUKTA SANAT EĞİTİMİ Türkçe 3 4
OÖ3175470 MEDYA OKUR-YAZARLIĞI Türkçe 2 3
OÖ3175410 MESLEKİ İNGİLİZCE İngilizce 2 3
OÖ3112046 EĞİTİMDE PROJE HAZIRLAMA Türkçe 2 4
OÖ3175440 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM Türkçe 2 4
OÖ3112051 ÇOCUKTA HAREKET GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ Türkçe 2 4
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
OÖ3251040 SINIF YÖNETİMİ Türkçe 2 3
OÖ3276180 EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK Türkçe 2 3
OÖ3276230 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ ÇEVRE EĞİTİMİ Türkçe 3 5
OÖ3251960 ÇOCUK RUH SAĞLIĞI Türkçe 3 5
OÖ3211054 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ EDEBİYATI Türkçe 2 3
OÖ3276220 SANAT VE ESTETİK Türkçe 2 3
OÖ3211053 KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME Türkçe 2 3
OÖ3210361 OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI Türkçe 2 4
OÖ3212839 MİKRO ÖĞRETİM Türkçe 2 4
OÖ3211568 ERKEN ÇOCUK. YARATICILIK VE YARATICI ÇOCUK ETKİN. Türkçe 2 4
OÖ3211059 ERKEN ÇOCUKLUKTA RİTM, DANS VE ORFF EĞİTİMİ Türkçe 2 4
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
OÖ4111058 OKULLARDA REHBERLİK Türkçe 2 3
OÖ4111057 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I Türkçe 2+6 12
OÖ4176620 KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ Türkçe 2 3
OÖ4111061 OKULA UYUM VE ERKEN OKURYAZARLIK EĞİTİMİ Türkçe 3 4
OÖ4110195 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME Türkçe 2 4
OÖ4112053 ÇOCUK VE MEDYA Türkçe 2 4
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
OÖ4211063 ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA Türkçe 2 3
OÖ4211062 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II Türkçe 2+6 15
OÖ4211065 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ POLİTİKALARI Türkçe 3 4
OÖ4210356 ÖĞRETİMİ BİREYSELLEŞTİRME VE UYARLAMA Türkçe 2 4
OÖ4210194 ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME Türkçe 2 4
OÖ4213167 RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR VE EĞİTİMİ Türkçe 2 4

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Erken çocukluk eğitimi alanındaki bilgilerini ileri düzeyde okuma ve araştırmalar yaparak bilgilerini günceller, geliştirir ve yeni bilgilere ulaşır.
Çocukların gelişimsel özelliklerini, öğrenme özelliklerini ve öğrenme güçlüklerini bilir.
Kendi tarihini, kültürünü ve diğer kültürleri tanır.
Erken çocukluk eğitimi alanındaki bilimsel ve güncel kuram, kavram ve uygulama bilgilerine sahiptir.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Erken çocukluk dönemi gelişimsel özellikleri ve bireysel farklılıklarına göre uygun öğretim stratejileri, yöntemleri ve teknikleri uygular.
Çocukların gelişimleri açısından uygun ve ihtiyaçlarına yönelik öğrenme ortamlarını düzenler, eğitim materyalleri tasarlar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Erken çocukluk dönemindeki çocukların gelişim ve öğrenmelerini ve bu alanda uygulanan öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Erken çocukluk dönemi ile ilgili sorunların çözümü için bireysel ve grup çalışmalarında yer alır.
Kendi yeterliliklerini, güçlü ve zayıf yönlerini bilir, zayıf yönlerini geliştirir.

Öğrenme Yetkinliği

Sahip olduğu bilgi ve becerilere eleştirel yaklaşır, öğrenme gereksinimlerini belirler, yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştirir.
Kişisel ve mesleki yeterliliklerini geliştirmek için bilgiye ulaşma yollarını etkin olarak kullanır.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Sanatsal ve kültürel faaliyetlere katılım gösterir.
Topluma hizmet bilinciyle proje veya etkinliklerde alanıyla ilgili kişilerle birlikte çalışır.
İnsan hakları, çocuk hakları ve demokrasi bilinciyle mesleki ve bilimsel açıdan etik değerlere uygun davranışlar sergiler ve topluma örnek olur.
Türkçeyi etkin ve kurallarına uygun olarak kullanarak çevresiyle etkili iletişim kurar.
Yabancı bir dili etkili sekilde kullanarak alanıyla ilgili kisilerle iletişim kurar.

Alana Özgü Yetkinlik

Erken çocukluk eğitiminde kalite yönetimi uygular, güvenli eğitim ortamı sağlar, çevreyi korur.
Milli Eğitim Temel Kanununda belirtilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahiptir, kendi yasal gorev, hak ve sorumluluklarını bilir ve bunlara uygun davranır.

İstihdam Olanakları

Okul öncesi eğitimi lisans programı mezunları okul öncesi öğretmeni unvanı alarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul öncesi eğitim kurumlarına atanma hakkı kazanabilmektedir. Bunun yanında bu kurumlarda yönetici olarak da görev alabilmekt edirler. Dört yıllık lisans eğitiminin ardından lisansüstü eğitimine devam eden öğrenciler gerekli şartları sağladıktan sonra ülkemizde ve dünyada çeşitli üniversitelerin akademik birimlerinde öğretim elemanı olarak da görev alabilmektedir.

Üst Dereceye Geçiş

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Dr.Öğr.Üye. Mefharet VEZİROĞLU ÇELİK

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

probleme dayalı öğrenme

veri tabanları, kitaplar

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
AİLE EĞİTİMİ VE KATILIMI 555000350040000030
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I 000500000000005000
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ II 000500000330000000
BEBEKLİK DÖNEMİNDE GELİŞİM VE EĞİTİM 445023201230000000
BESLENME VE SAĞLIK 050055054050000050
BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ 221532224554324121
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 000000004040003000
ÇOCUĞU TANIMA VE DEĞERLENDİRME 555055453340000000
ÇOCUK PSİKOLOJİSİ 553000102330001000
ÇOCUK RUH SAĞLIĞI 555055543050050000
ÇOCUK SAĞLIĞI VE İLK YARDIM 032200000330202040
ÇOCUK VE MEDYA 054045543550000000
ÇOCUKTA DAVRANIŞ YÖNETİMİ 555055553342130043
ÇOCUKTA HAREKET GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 422033301020000000
EĞİTİM FELSEFESİ 521200230540004014
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 555042542100000030
EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 000500033450050003
EĞİTİM TARİHİ 220500200100000000
EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK 000300004350050000
EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 000002023040002000
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 110000003250002000
EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME 000355504040000000
EĞİTİMDE PROJE HAZIRLAMA 550003053350000000
EĞİTİME GİRİŞ 010400014143343010
ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME 000000004550003000
ERKEN ÇOCUK. YARATICILIK VE YARATICI ÇOCUK ETKİN. 255054050004000040
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ ÇEVRE EĞİTİMİ 551033300030300000
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ EDEBİYATI 355554355355445100
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİM 445023201230000000
ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ POLİTİKALARI 352332343350052035
ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE DRAMA 054055455555030000
ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNE GİRİŞ 120103002330003045
ERKEN ÇOCUKLUKTA DİL VE KAVRAM GELİŞİMİ 555055552341111000
ERKEN ÇOCUKLUKTA FEN EĞİTİMİ 351143554451122001
ERKEN ÇOCUKLUKTA MATEMATİK EĞİTİMİ 454134543350423001
ERKEN ÇOCUKLUKTA MÜZİK EĞİTİMİ 145345543244003003
ERKEN ÇOCUKLUKTA OYUN GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 342033000000010010
ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI 555055543350030000
ERKEN ÇOCUKLUKTA RİTM, DANS VE ORFF EĞİTİMİ 454055533345000050
ERKEN ÇOCUKLUKTA SANAT EĞİTİMİ 345455454445555445
FARKLI ÜLKELERDE ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ 340511400020000000
İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM 000500000300030000
KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ 000200003340250000
KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME 000000005350004000
KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM 030300002440030004
MEDYA OKUR-YAZARLIĞI 001311013312022132
MİKRO ÖĞRETİM 340042532350034033
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMLARI 504055503030000002
OKULA UYUM VE ERKEN OKURYAZARLIK EĞİTİMİ 451143344551215011
OKULLARDA REHBERLİK 000050553340330003
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 550020403000000000
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ 053055555040000000
ÖĞRETİMİ BİREYSELLEŞTİRME VE UYARLAMA 344055544350233033
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I 534355545552455125
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II 345155535552445535
ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA 555155553340200034
SANAT VE ESTETİK 434234345342454455
SINIF YÖNETİMİ 555055033000000055
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI 002000004030500000
TÜRK DİLİ I 000200004400005000
TÜRK DİLİ II 000000000300005000
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ 100400002213131113
TÜRK EĞİTİM TARİHİ 100400002213131113
YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) 000000000032302500
YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) 000100000000202500
İlişkili ders sayısı / 65/014618013494153150147138166147214566293101297479
İlişki ağırlığı343343333332233223

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu