Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Hizmet, eğitim, araştırma ve mesleki gelişim konusunda doğru model oluşturan, etik prensiplere bağlı, fizyoterapiyi ve rehabilitasyonu mesleğe özgü değerlendirme yaparak, planlayıp, uygulayan fizyoterapistleri yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa Sayısal puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
YFTR1182320 ANATOMİ I Türkçe 2+2 4
YFTR1122600 FİZİK Türkçe 2 3
YFTR1131100 FİZYOTERAPİYE GİRİŞ I Türkçe 2 5
YFTR1156260 SOSYAL VE KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ Türkçe 2 2
YFTR1115000 SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM Türkçe 2 2
YFTR1182330 TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK Türkçe 3 4
YFTR1174060 ENGELLİLİK VE YAŞAM Türkçe 2 2
YFTR1174070 PSİKOSOSYAL REHABİLİTASYON Türkçe 2 2
ATA1110800 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Türkçe 2 2
İNG1111600 İNGİLİZCE I İngilizce 3 4
TDL1110200 TÜRK DİLİ I Türkçe 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
YFTR1210700 ANATOMİ II Türkçe 2+2 4
YFTR1216000 TIBBİ İLKYARDIM Türkçe 2 2
YFTR1274090 REHABİLİTASYONDA TEKNOLOJİ Türkçe 2 2
YFTR1250800 FİZYOTERAPİYE GİRİŞ II Türkçe 2 4
YFTR1217000 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Türkçe 2 2
YFTR1282310 FİZYOLOJİ Türkçe 3 4
YFTR1220800 FİZYOTERAPİDE YARDIMCI GEREÇLER Türkçe 1+2 2
YFTR1252200 BESLENME Türkçe 2 2
ATA1210000 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Türkçe 2 2
İNG1211700 İNGİLİZCE II İngilizce 3 4
TDL1220000 TÜRK DİLİ II Türkçe 2 2
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
YFTR2190300 İNGİLİZCE III İngilizce 3 4
YFTR2125430 KLİNİK ORTOPEDİ Türkçe 1 1
YFTR2125440 NORMAL MOTOR GELİŞİM Türkçe 1 1
YFTR2125460 TERAPATİK ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Türkçe 1+4 3
YFTR2132370 KLİNİK UYGULAMA I Türkçe 4
YFTR2140290 KLİNİK BİYOKİMYA Türkçe 2 2
YFTR2151100 KLİNİK NÖROANATOMİ Türkçe 3 3
YFTR2151200 KLİNİK NÖROFİZYOLOJİ Türkçe 3 3
YFTR2151500 ELEKTRO FİZİKSEL AJANLAR I Türkçe 1+2 3
YFTR2151700 ORTEZ VE REHABİLİTASYON Türkçe 1 2
YFTR2110100 BİYOİSTATİSTİK Türkçe 2 2
YFTR2123800 FİZİKSEL AKTİVİTE I Türkçe 2 2
YFTR2152100 AQUATERAPİ Türkçe 2 2
YFTR2182340 MİKROBİYOLOJİ Türkçe 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
YFTR2290400 İNGİLİZCE IV İngilizce 3 4
YFTR2219700 MANİPULASYON- MOBİLİZASYON Türkçe 2
YFTR2219800 TERAPATİK EGZERSİZ Türkçe 1+4 3
YFTR2225470 PATOLOJİ Türkçe 2 2
YFTR2230800 KLİNİK NÖROLOJİ Türkçe 2 2
YFTR2232380 KLİNİK UYGULAMA II Türkçe 4
YFTR2251600 ELEKTRO FİZİKSEL AJANLAR II Türkçe 1+2 3
YFTR2252400 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ Türkçe 2 3
YFTR2252500 KİNEZİOLOJİ VE BİOMEKANİK Türkçe 3 3
YFTR2252600 PROTEZ VE REHABİLİTASYON Türkçe 2 2
YFTR2230100 MANİPÜLATİF TEDAVİ Türkçe 1+2 2
YFTR2236500 FİZİKSEL AKTİVİTE II Türkçe 2 2
YFTR2252800 TANI YÖNTEMLERİ Türkçe 2 2
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
YFTR3119900 FİZYOTERAPİ I Türkçe 2+2 4
YFTR3120300 ORTOPEDİK FİZYOTERAPİ Türkçe 2 3
YFTR3120400 PULMONER FİZYOTERAPİ Türkçe 1+2 4
YFTR3120600 PEDİATRİK FİZYOTERAPİ Türkçe 1+2 4
YFTR3120700 REHABİLİTASYON UYGULAMALARI I Türkçe 1+2 4
YFTR3125480 DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI Türkçe 1 1
YFTR3125490 KLİNİK UYGULAMA III Türkçe 4
YFTR3190900 MESLEKİ İNGİLİZCE I İngilizce 3 3
YFTR3121100 OBSTETRİK VE JİNEKOLOJİK FİZYOTERAPİ Türkçe 2 3
YFTR3121200 SPORDA FİZYOTERAPİ Türkçe 2 3
YFTR3122200 ONKOLOJİK REHABİLİTASYON Türkçe 2 3
YFTR3167000 HALK SAĞLIĞI Türkçe 2 3
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
YFTR3221400 FİZYOTERAPİ II Türkçe 2+2 4
YFTR3221500 KARDİYAK FİZYOTERAPİ Türkçe 1+2 4
YFTR3221600 ERGOTERAPİ Türkçe 1+2 2
YFTR3221800 GERİATRİK FİZYOTERAPİ Türkçe 1+2 4
YFTR3221900 FİZYOTERAPİDE FARMAKOLOJİ Türkçe 2 3
YFTR3225510 REHABİLİTASYON UYGULAMALARI II Türkçe 1+2 3
YFTR3225520 KLİNİK UYGULAMA IV Türkçe 4
YFTR3291100 MESLEKİ İNGİLİZCE II İngilizce 3 3
YFTR3220900 İŞİTME- KONUŞMA TEDAVİSİ Türkçe 2 3
YFTR3222300 YOĞUN BAKIM FİZYOTERAPİSİ Türkçe 2 3
YFTR3222400 NÖROLOJİK FİZYOTERAPİ Türkçe 2 3
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
YFTR4125530 KLİNİK UYGULAMA V Türkçe 16
YFTR4149700 FİZYOTERAPİDE KLİNİK PROBLEM ÇÖZME I Türkçe 2 4
YFTR4149800 FİZYOTERAPİDE ÖZEL KONULAR I Türkçe 2 4
YFTR4149900 MESLEKİ REHABİLİTASYON Türkçe 2 3
YFTR4153200 AYAK SAĞLIĞI Türkçe 2 3
YFTR4154200 MESLEKİ İNGİLİZCE III İngilizce 2 3
YFTR4156280 YOGA-PİLATES Türkçe 1+2 3
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
YFTR4225540 KLİNİK UYGULAMA VI Türkçe 16
YFTR4254800 FİZYOTERAPİDE KLİNİK PROBLEM ÇÖZME II Türkçe 2 4
YFTR4255800 FİZYOTERAPİDE ÖZEL KONULAR II Türkçe 2 4
YFTR4256600 ENDÜSTRİDE FİZYOTERAPİ Türkçe 2 3
YFTR4256700 OBEZİTE FİZYOTERAPİSİ Türkçe 2 3
YFTR4256800 EL REHABİLİTASYONU Türkçe 2 3
YFTR4256900 MESLEKİ İNGİLİZCE IV İngilizce 2 3

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak uygulama yapar.
Fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütebilir.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.

Öğrenme Yetkinliği

Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az bir yabancı dil kullanarak takip eder.
Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir.

Alana Özgü Yetkinlik

Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile iş birliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.

İstihdam Olanakları

Mezunlar, kamu kuruluşları, özel sektör, araştırma enstitüleri veya üniversitelerde görev yapabilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Prof.Dr. Fatma MUTLUAY

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

probleme dayalı öğrenme

veri tabanları, kitaplar

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ANATOMİ I 4222222453
ANATOMİ II 4222322453
AQUATERAPİ 4444535355
AYAK SAĞLIĞI 5555435355
BESLENME 1111231152
BİYOİSTATİSTİK 2111243255
DAVRANIŞ BİLİMLERİ 2222433355
DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI 2222332354
EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ 4444534453
EL REHABİLİTASYONU 5555435355
ELEKTRO FİZİKSEL AJANLAR I 4455334355
ELEKTRO FİZİKSEL AJANLAR II 4455334353
ENDÜSTRİDE FİZYOTERAPİ 5555435355
ENGELLİLİK VE YAŞAM 3344344255
ERGOTERAPİ 5555544355
FİZİK 1111211251
FİZİKSEL AKTİVİTE I 4444455355
FİZİKSEL AKTİVİTE II 4444455355
FİZYOLOJİ 4222433453
FİZYOTERAPİ I 4555424254
FİZYOTERAPİ II 4555434354
FİZYOTERAPİDE FARMAKOLOJİ 2111313354
FİZYOTERAPİDE KLİNİK PROBLEM ÇÖZME I 5555555455
FİZYOTERAPİDE KLİNİK PROBLEM ÇÖZME II 5555555455
FİZYOTERAPİDE ÖZEL KONULAR I 5555545555
FİZYOTERAPİDE ÖZEL KONULAR II 5555545555
FİZYOTERAPİDE YARDIMCI GEREÇLER 4445433355
FİZYOTERAPİYE GİRİŞ I 2323224255
FİZYOTERAPİYE GİRİŞ II 3222435353
GERİATRİK FİZYOTERAPİ 5555545455
HALK SAĞLIĞI 3333434255
İNGİLİZCE III 1111112542
İNGİLİZCE IV 1111112542
İŞİTME- KONUŞMA TEDAVİSİ 4444525355
KARDİYAK FİZYOTERAPİ 5555545455
KİNEZİOLOJİ VE BİOMEKANİK 4444433453
KLİNİK BİYOKİMYA 2221223452
KLİNİK NÖROANATOMİ 4333533555
KLİNİK NÖROFİZYOLOJİ 4333444353
KLİNİK NÖROLOJİ 3333534354
KLİNİK ORTOPEDİ 3333534354
KLİNİK UYGULAMA I 4333545455
KLİNİK UYGULAMA II 4444545455
KLİNİK UYGULAMA III 4544545455
KLİNİK UYGULAMA IV 5555545455
KLİNİK UYGULAMA V 5555545455
KLİNİK UYGULAMA VI 5555545455
MANİPULASYON- MOBİLİZASYON 4453334355
MANİPÜLATİF TEDAVİ 2435432200
MESLEKİ İNGİLİZCE I 3222323553
MESLEKİ İNGİLİZCE II 3222333553
MESLEKİ İNGİLİZCE III 3222333553
MESLEKİ İNGİLİZCE IV 3222334554
MESLEKİ REHABİLİTASYON 5555435355
NORMAL MOTOR GELİŞİM 3333433353
NÖROLOJİK FİZYOTERAPİ 5555534355
OBEZİTE FİZYOTERAPİSİ 5555435355
OBSTETRİK VE JİNEKOLOJİK FİZYOTERAPİ 4444545355
ONKOLOJİK REHABİLİTASYON 4444525355
ORTEZ VE REHABİLİTASYON 4444545354
ORTOPEDİK FİZYOTERAPİ 5555534355
PATOLOJİ 2221223452
PEDİATRİK FİZYOTERAPİ 5554534455
PROTEZ VE REHABİLİTASYON 4444545354
PSİKOSOSYAL REHABİLİTASYON 5000145055
PULMONER FİZYOTERAPİ 5555545455
REHABİLİTASYON UYGULAMALARI I 5555535355
REHABİLİTASYON UYGULAMALARI II 5555535355
REHABİLİTASYONDA TEKNOLOJİ 4455433111
SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM 2222444354
SOSYAL VE KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ 2111134354
SPORDA FİZYOTERAPİ 4444525355
TANI YÖNTEMLERİ 2223422354
TERAPATİK EGZERSİZ 4555435355
TERAPATİK ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 4555435355
TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK 5555545555
TIBBİ İLKYARDIM 1121312253
YOGA-PİLATES 5555435355
YOĞUN BAKIM FİZYOTERAPİSİ 4444525355
İlişkili ders sayısı / 79/80293279282281310244316261384329
İlişki ağırlığı3333334344

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu