Geri
AKADEMİK

1- Dilekçe

2-Taahhütname

3- Basvuru Formu
(Etik Kurul'a müracaatlarınızda güncellenen başvuru formunu kullanınız. Eski form ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.))

4- Anket çalışmalarında anket formunun bir örneği

Not 1: Başvuru formunun mavi kalemle ıslak imzalı olarak Çiğdem YILMAZ KORUK'a  ayrıca teslim edilmesi rica olunur.

Not 2: Araştırmanın yürütücüsü veya araştırmacılarının en az yarısı Medipol personeli olmayan araştırmaların etik kurulu başvuruları kabul edilmeyecektir.

Not 3: En son başvuru belgeleri toplantı tarihinin birgün öncesine kadar kabul edilecektir. Toplantı günü başvuru kabul edilmeyecektir.
Adres: Çiğdem YILMAZ KORUK (Etik Kurulu Sekreteri) Kavacık - Güney Kampüs