Ana içeriğe atla

1- Dilekçe

2- Taahhütname

3- Başvuru Formu

(Etik Kurul'a müracaatlarınızda güncellenen başvuru formunu kullanınız. Eski form ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.) 

4- Anket çalışmalarında anket formunun bir örneği mutlaka başvuru formuna eklenmelidir. 

Etik Kurul Başvurularında Dikkat Edilecek Hususlar: 

1) Başvuru formunun mavi kalemle ıslak imzalı olarak Etik Kurul Sekreteri Burcu Sena Tosun'a ayrıca elden teslim edilmesi gerekir. 

2) Araştırmanın yürütücüsü veya araştırmacılarının en az yarısı Medipol Üniversitesi personeli olmayan araştırmaların Etik Kurul başvuruları kabul edilmemektedir.  

(Medipol Üniversitesi mezunları üniversite mensubu olarak kabul edilmekte olup etik kurul başvurusunda bulunabilirler.) 

3) Başvuru belgeleri toplantı tarihinin bir gün öncesine kadar kabul edilir. Toplantı gününden sonra yapılan başvurular bir sonraki Etik Kurul toplantısında gündeme alınır. 

4) Sosyal Bilimler Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu toplantıları genellikle iki haftada bir yapılmaktadır. Ancak kurulun olağan toplantıları başvuruların ve kurul üyelerinin akademik ve idari yoğunluğuna göre 3 haftada bir de yapılabilmektedir. Kurul kararlarının hazırlanıp adaylara bildirilmesi iki haftayı bulmaktadır.  

5) Bir araştırmacı bir başvuru döneminde aynı anda en fazla iki başvuruda bulunabilir.  

6) Araştırmada kullanılacak ve erişime açık olan ölçekler için erişime açık olduğu bilgisi başvuru formunda belirtilmelidir ve ölçekle ilgili kullanımdan kaynaklanabilecek her türlü sorumluluğun başvuru sahibine ait olduğunu belirtin bir taahhütname başvuru formuna eklenmelidir. Başvuruda erişime açık olmayan ölçekler kullanılmışsa ölçek sahibinden izin alınması (mail vb. yolla) ve izin belgesinin başvuru formuna eklenmesi gerekir. İzin alınamayan ölçeklerle ilgili olarak da başvuru sahibi linkteki taahhütnameyi başvuru belgesine eklemelidir. 

7) Onay alınan araştırmalarda sonradan yapılacak değişiklikler için değişiklik talebi dilekçesi ile Etik Kurula başvuruda bulunulmalıdır. 


Adres:  

Burcu Sena Tosun (Etik Kurulu Sekreteri) 

Sosyal Bilimler Bilimsel Araştırmalar Etik Kurul Sekreterliği 

Güney Kampüs 4. Kat İletişim Fakültesi Sekreterliği Yanı 

Kavacık 

Ekleme Tarihi: 10/05/2022 - 15:58Son Güncelleme Tarihi: 27/11/2023 - 20:59