Geri
AKADEMİK

Unvanı/Adı/Soyadı

Uzmanlık Alanı

Dr.Öğr. Üyesi  Mahmut TOKAÇ

Tıp Tarihi ve Deontoloji

Prof. Dr. Mete ÜNGÖR

Endodonti

Doç. Dr.  Mehmet Kemal ÖZDEMİR

Elektrik ve Elektronik

Doç. Dr.  İlknur KESKİN

Histoloji ve Embriyoloji

Doç. Dr. Devrim TARAKCI

Fizyoterapi ve

Rehabilitasyon

Dr. Öğr. Üyesi  Neziha HACIHASANOĞLU ÇAKMAK

Biyokimya

Dr. Öğr. Üyesi Neriman İpek KIRMIZI

Tıbbi Farmakoloji

 

 

Bilgi Talep Formu