Geri
AKADEMİK

Önemli Duyuru: Etik Kurulu Sekreterliğine evrakların tek bir WORD halleri ve tek bir mavi ıslak imzalı PDF halleri mail ile gönderilmesi gerekmektedir.  Mail gönderilmeyen evraklar işleme alınmayacaktır.

İstanbul Medipol Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’na yapılacak başvurularda aşağıdaki bilgi ve belgelere gerek duyulmaktadır:

  1. Dilekçe
  2. Taahhütname
  3. Başvuru-Formu
  4. Asgari Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu  (kan alma veya girişimsel olmayan bir ölçüm yapma gibi durumlarda gerekli olup, gönüllüleri bilgilendirecek nitelikte hazırlanmalıdır.)
  5. Anket çalışmalarında anket formunun bir örneği
  6. Fizyolojik aktivite gerektiren çalışmaların hekim nezaretinde yapılacağına dair taahhütname.
  7. Olgu Rapor Formu/Hasta Veri Takip Formu
  8. Değişiklik Yazısı  Çalışmanız için etik kurul kararı alındıktan sonra yapılan  değişiklikler için  dilekçe doldurulmalıdır. Doldurulan dilekçelerin hem word halleri hem de taratılmış halleri Etik Kurulu Sekreterliğine mail atılmalıdır.  
  9. Banka Hesap Bilgileri

  10. Bulunduğunuz kurumda etik kurul olmayan adaylar için  etik kurul olmadığına dair üst yazı alması gerekmektedir.Not 1:Sosyal çalışmalar Sosyal Etik Kuruluna gönderilmesi gerekmektedir.

Not 2: COVID-19 içerikli çalışmalarda bilimselarastirma.saglik.gov.tr adresinden bakanlık onayı alınması gerekmektedir.

Not 3: Başvuru belgelerini mavi kalemle ıslak imzalı olarak [email protected] adresine ve kargo ile Etik Kurulu Sekreterliğine gönderilmesi rica olunur.

Not 4: En son başvuru belgeleri toplantı tarihinin üç gün  öncesine kadar kabul edilecektir.

Not 5: Üniversitemiz dışında bünyesinde Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu bulunmayan kamu kurum ve kuruluşlarından müracaatların kabulü ve başvuru ücretinin 2021 yılı için 250 TL olarak güncellenmiştir. Kendi bulunduğunuz kurumda Etik Kurul var ise başvuru talebinde bulunamazsınız.  

Not 6:Etik Kurul 2 haftada bir perşembe  günleri toplanılmakta olup; kararın hazır olması en az iki hafta sürmektedir.

Not 7: Tüm belgeler Times New Roman karakteri ile,12 punto ve 1,5 satır aralığı şeklinde yazılacaktır.

Adres: Bilge KAYA (Etik Kurulu Sekreteri) Kuzey Kampüsü Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No.19 Kavacık Kavşağı – Beykoz 34810 İstanbul

Bilgi Talep Formu