Ana içeriğe atla

Etik Kurul Başvurularında Dikkat Edilecek Hususlar:

Etik Kurul başvurusu için kendi bulunduğunuz kurumda etik kurulu var ise kendi bünyenizden etik başvurusu yapmanız gerekmektedir. Kurumunuzda Etik Kurulu yok ise, kendi bulunduğunuz kuruma en yakın yerden etik kurulu başvurusu yapmanız gerekmektedir.  

Üniversitemiz dışında bünyesinde Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu bulunmayan kamu kurum ve kuruluşlarından müracaatların kabulü ve başvuru ücretinin 2024 yılı için 1100 TL olarak güncellenmiştir. 

Tüm belgeler Times New Roman karakteri ile,12 punto ve 1,5 satır aralığı şeklinde yazılacaktır. 

Etik Kurulu Sekreterliğine evrakları hem WORD hem de tek bir PDF (mavi ıslak imzalı) halleri [email protected] adresine mail ile gönderilip ardından tüm evrakların mavi ıslak imzalı​ hallerini içeren mavi dosya içerisinde ayrı ayrı şeffaf dosya ile elden veya kargo ile evrakların asılları tarafımıza teslim edilmesi gerekmektedir.  (Eksikliler dahilinde dosya değerlendirilmeye sunulmayacaktır.)

Mail ile gönderilmeyen evraklar ve evrak aslı olmayan evraklar işleme alınmayacaktır.  

En son başvuru belgeleri toplantı tarihinin üç gün öncesine kadar kabul edilecektir. 

Sosyal çalışmalar için Sosyal Bilimler Bilimsel Araştırmalar Etik Kuruluna başvurmanız gerekmektedir.  

1- Kontrol Listesi

2- Dilekçe

3- Taahhütname

4- Başvuru Formu

5- Asgari Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu (Kan alma veya girişimsel olmayan bir ölçüm yapma gibi durumlarda gerekli olup, gönüllüleri bilgilendirecek nitelikte hazırlanmalıdır.)

6- Anket çalışmalarında anket formunun bir örneği

7- Fizyolojik aktivite gerektiren çalışmaların hekim nezaretinde yapılacağına dair taahhütname

8- Olgu Rapor Formu/Hasta Veri Takip Formu

9- Değişiklik Yazısı (Çalışmanız için etik kurul kararı alındıktan sonra yapılan değişiklikler için dilekçe doldurulmalıdır. Doldurulan dilekçelerin hem word halleri hem de taratılmış halleri Etik Kurulu Sekreterliğine mail atılmalıdır.)

10- Bulunduğunuz kurumda etik kurul olmayan adaylar için  etik kurul olmadığına dair üst yazı alması gerekmektedir.

11- Araştırmada kullanılacak ve erişime açık olan ölçekler için erişime açık olduğu bilgisi başvuru formunda belirtilmelidir ve ölçekle ilgili kullanımdan kaynaklanabilecek her türlü sorumluluğun başvuru sahibine ait olduğunu belirtin bir taahhütname başvuru formuna eklenmelidir. Başvuruda erişime açık olmayan ölçekler kullanılmışsa ölçek sahibinden izin alınması (mail vb. yolla) ve izin belgesinin başvuru formuna eklenmesi gerekir. İzin alınamayan ölçeklerle ilgili olarak da başvuru sahibi linkteki taahhütnameyi başvuru belgesine eklemelidir.

Ekleme Tarihi: 10/05/2022 - 12:45Son Güncelleme Tarihi: 29/01/2024 - 16:34