Ana içeriğe atla

Önemli NOT:  

Başvuru dosyası, tüm evrakların mavi ıslak imzalı​ hallerini  içeren mavi dosya içerisinde ayrı ayrı şeffaf dosya ile Etik Kurul Sekreterliğine teslim edilmelidir.

Önemli duyuru***

Etik Kurul başvurusu için kendi bulunduğunuz kurumda etik kurul var ise kendi bünyenizden etik almanız gerekmektedir. 

Önemli duyuru***

Etik Kurul başvurusu için kendi bulunduğunuz kuruma en yakın yerden etik almanız gerekmektedir. 

Önemli Duyuru*** 
Sağlık Bilimleri Eğitim ve Araştırma ​Hastanesine bağlı kurumlar için kendi bünyelerine yakın olan ​kurumlardan etik kurul almaları gerekmektedir.

Önemli Duyuru: Etik Kurulu Sekreterliğine evrakların tek bir WORD halleri ve tek bir mavi ıslak imzalı PDF halleri mail ile gönderilip ardından elden veya kargo ile evrakların asılları tarafımıza teslim edilmesi gerekmektedir. Mail ile gönderilmeyen evraklar ve evrak aslı olmayan evraklar işleme alınmayacaktır.

Önemli Duyuru ***

Etik Kurul başvurusu için kendi bulunduğunuz kuruma en yakın yerden etik almanız gerekmektedir. 

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARININ KLİNİK ARAŞTIRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK
MADDE 11 – (3) Etik kurul onayı, araştırmanın gerçekleştirileceği uygulama merkezi bünyesindeki etik kurul tarafından, burada etik kurul bulunmuyorsa uygulama merkezine en yakın yerdeki etik kuruldan, izin ise Genel Müdürlük tarafından verilir.

Önemli Duyuru ***

Etik Kurul başvurusu için kendi bulunduğunuz kurumda etik kurul var ise kendi bünyenizden etik almanız gerekmektedir. 

İstanbul Medipol Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’na yapılacak başvurularda aşağıdaki bilgi ve belgelere gerek duyulmaktadır:

  1. Dilekçe
  2. Taahhütname
  3. Başvuru-Formu
  4. Asgari Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu  (kan alma veya girişimsel olmayan bir ölçüm yapma gibi durumlarda gerekli olup, gönüllüleri bilgilendirecek nitelikte hazırlanmalıdır.)
  5. Anket çalışmalarında anket formunun bir örneği
  6. Fizyolojik aktivite gerektiren çalışmaların hekim nezaretinde yapılacağına dair taahhütname.
  7. Olgu Rapor Formu/Hasta Veri Takip Formu
  8. Değişiklik Yazısı  Çalışmanız için etik kurul kararı alındıktan sonra yapılan  değişiklikler için  dilekçe doldurulmalıdır. Doldurulan dilekçelerin hem word halleri hem de taratılmış halleri Etik Kurulu Sekreterliğine mail atılmalıdır.  
  9. Bulunduğunuz kurumda etik kurul olmayan adaylar için  etik kurul olmadığına dair üst yazı alması gerekmektedir.Not 1:Sosyal çalışmalar Sosyal Etik Kuruluna gönderilmesi gerekmektedir.

Not 2: COVID-19 içerikli çalışmalarda bilimselarastirma.saglik.gov.tr adresinden bakanlık onayı alınması gerekmektedir.

Not 3: Başvuru belgelerini mavi kalemle ıslak imzalı olarak [email protected] adresine ve kargo ile Etik Kurulu Sekreterliğine gönderilmesi rica olunur.

Not 4: En son başvuru belgeleri toplantı tarihinin üç gün  öncesine kadar kabul edilecektir.

Not 5: Üniversitemiz dışında bünyesinde Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu bulunmayan kamu kurum ve kuruluşlarından müracaatların kabulü ve başvuru ücretinin 2022 yılı için 400 TL olarak güncellenmiştir. Kendi bulunduğunuz kurumda Etik Kurul var ise başvuru talebinde bulunamazsınız.  

Not 6:Etik Kurul 2 haftada bir çarşamba  günleri toplanılmakta olup; kararın hazır olması en az iki hafta sürmektedir.

Not 7: Tüm belgeler Times New Roman karakteri ile,12 punto ve 1,5 satır aralığı şeklinde yazılacaktır.

Adres: Bilge KAYA (Etik Kurulu Sekreteri) Kuzey Kampüsü Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No.19 Kavacık Kavşağı – Beykoz 34810 İstanbul