Geri
AKADEMİK

İstanbul Medipol Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’na yapılacak başvurularda aşağıdaki bilgi ve belgelere gerek duyulmaktadır:

  1. Dilekçe
  2. Taahhütname
  3. Başvuru-Formu
  4. Asgari Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu  (kan alma veya girişimsel olmayan bir ölçüm yapma gibi durumlarda gerekli olup, gönüllüleri bilgilendirecek nitelikte hazırlanmalıdır.)
  5. Anket çalışmalarında anket formunun bir örneği
  6. Fizyolojik aktivite gerektiren çalışmaların hekim nezaretinde yapılacağına dair taahhütname.
  7. Olgu Rapor Formu/Hasta Veri Takip Formu

Not 1: Başvuru belgelerini mavi kalemle ıslak imzalı olarak [email protected] adresine ve kargo ile Etik Kurulu Sekreterliğine gönderilmesi rica olunur.

Not 2: Araştırmanın yürütücüsü veya araştırmacılarının en az yarısı Medipol personeli olmayan araştırmaların etik kurulu başvuruları kabul edilmeyecektir. Medipol personeli olmayan araştırmacıların bu şartı sağlasa bile kendi Üniversitesinde Etik Kurulu var ise etik kurulu başvuruları kabul edilmeyecektir.

Not 3: En son başvuru belgeleri toplantı tarihinin birgün öncesine kadar kabul edilecektir. Toplantı günü başvuru kabul edilmeyecektir.

Adres: Uzm. İlknur FİL (Etik Kurulu Sekreteri) Kuzey Kampüsü Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No.19 Kavacık Kavşağı – Beykoz 34810 İstanbul