Geri
AKADEMİK

ADI/SOYADI    

ÜYELİK

Prof. Dr. Hanefi ÖZBEK

Başkan, Üye

Dr. Öğr. Üye Taha KELEŞTEMUR

Başkan Yardımcısı, Üye

Dr. Öğr. Üye  Ahmet Burak ÇAĞLAYAN

Üye

Dr. Öğr. Üye Mustafa Çağlar BEKER  

Üye

Dr. Öğr. Üye Sultan Sibel ERDEM

Üye

Uzm. Vet. Hek. EkremMusa ÖZDEMİR    

Sorumlu Yönetici Raportör Üye, Lisans:Veteriner Fak.  

Cem GÜNEŞ    

Deney Hayvanları ile çalışmayan ve kurum ile çıkar ilişkisi olmayan T.C.vatandaşı sivil bir üye

Burak Sefa DERİBAŞ

Kurum  ile çıkar ilişkisi olmayan sivil toplum kuruluşuna kayıtlı T.C.vatandaşı sivil bir üye