Geri
AKADEMİK
 1. Başvuru Formları
   
 2. Dilekçe
   
 3. Taahhütname
   
 4.  Araştırma Protokol Bilgileri Formu(Çalışmanızı gerekçelendirilerek ayrıntılı planınız yazılmalı)
   
 5. Araştırma Bütçe Formu
   
 6. Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu (BGOF)
   
 7. Olgu Rapor Formu /Hasta Veri Takip Formu (Varsa, çalışmada kullanılacak hasta verilerinin kaydedileceği form eklenmeli)
   
 8.  Özgeçmiş
   
 9. Araştırma Broşürü (Araştırılan ürünle veya uygulama ile ilgili Klinik veya Klinik Olmayan verilere ait belgeler)
   
 10.  Destekleyen Kuruluşun Yetkili İmza Sirküleri (İlaç Firmaları için geçerlidir.)
   
 11. Helsinki Bildirgesi(Her sayfası tüm araştırmacılar tarafından imzalanmalıdır.)
   
 12. Biyolojik Materyal Transfer Formu 
   
 13. Kısa Ürün Bilgisi (KÜB)
 14. Yönerge

Aşağıda özellikleri belirtilen çalışmalar için etik kurul onayı alındıktan sonra izin için Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna başvurulması gerekmektedir.

-Ruhsat veya izin alınmış olsa dahi ilaç, tıbbi ürünler ve bitkisel tıbbi ürünler klinik araştırmaları,

-İlaç dışı klinik araştırmalar (organ ve doku nakli klinik araştırmaları, yeni bir cerrahi metod klinik araştırması, kök hücre nakli klinik araştırmaları)

-Gözlemsel ilaç çalışmaları

-Gözlemsel tıbbi cihaz çalışmaları

-Tıbbi cihazlarla yapılacak klinik araştırmalar

-Biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlik (BY/BE) çalışmaları

Başvuru Renkleri

-Faz I klinik araştırmaları için kırmızı,

-Faz II klinik araştırmaları için sarı,

-Faz III klinik araştırmaları için mavi,

-Faz IV klinik araştırmaları için siyah,

-Gözlemsel çalışmalar için beyaz,

-İlaç dışı araştırmalar için gri

Not 1:Başvuru belgelerini mavi kalemle ıslak imzalı olarak [email protected] adresine ve kargo ile Etik Kurulu Sekreterliğine gönderilmesi rica olunur.

Not 2:Etik Kurulu Başvuru formları yenilendi. Eski Formlarla Yapılan Başvurular Kabul Edilmeyecektir.

Not 3: En son başvuru belgeleri toplantı tarihinin birgün öncesine kadar kabul edilecektir. Toplantı günü başvuru kabul edilmeyecektir.

Adres: Uzm. İlknur FİL (Etik Kurulu Sekreteri) Kuzey Kampüsü Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No.19 Kavacık Kavşağı – Beykoz 34810 İstanbul