Ana içeriğe atla

Not 1:Başvuru belgelerini mavi kalemle ıslak imzalı olarak [email protected] adresine ve kargo ile Etik Kurulu Sekreterliğine gönderilmesi rica olunur.

Not 2: En son başvuru belgeleri toplantı tarihinin 3 gün öncesine kadar kabul edilecektir.

Not 3: Etik Kurulu ayda bir toplanır. 

Not 4:Tüm belgeler Times New Roman karakteri ile,12 punto ve 1,5 satır aralığı şeklinde yazılacaktır.

Not 5: Başvuru dosyası, tüm evrakların imzalı kopyalarını içeren bir adet Flash  bellek (Flash  bellek’nin üzerine Sorumlu Araştırmacının ismi yazılmalıdır) ve mavi dosya içerisinde ayrı ayrı şeffaf dosya ile Etik Kurul Sekreterliğine teslim edilmelidir.

 1. Başvuru Belgeleri
 2. Dilekçe
 3. Taahhütname
 4.  Araştırma Protokol Bilgileri Formu(Çalışmanızı gerekçelendirilerek ayrıntılı planınız yazılmalı)
 5. Olgu Rapor Formu /Hasta Veri Takip Formu (Varsa, çalışmada kullanılacak hasta verilerinin kaydedileceği form eklenmeli)
 6. Etik Kurul Karar Formu
 7. Klinik Araştırma Bütçe Formu
 8. Araştırma Broşürü (Araştırılan ürünle veya uygulama ile ilgili Klinik veya Klinik Olmayan verilere ait belgeler)
 9.  Destekleyen Kuruluşun Yetkili İmza Sirküleri (İlaç Firmaları için geçerlidir.
 10. Biyolojik Materyal Transfer Formu 
 11. Kısa Ürün Bilgisi (KÜB)
 12. Değişiklik Dilekçesi
 13. Protokol imza sayfası
  (çok merkezli araştırmalarda koordinatör, tek merkezli araştırmalarda sorumlu araştırmacı tarafından imzalanmış)
 14. Sigorta belgeleri
  (sigorta sertifikası, sigorta poliçesi, sigorta zeyilnameleri, poliçe genel ve özel şartları)
 15. Yetkilendirme belgeleri (geçerli ise)
  (noter veya yeminli tercümandan onaylı Türkçe tercümeleri ile birlikte)
 16. Araştırma ekibi dokümanları (geçerli ise)
  (uygulama talimatları, bilgilendirme metinleri, doktor mektupları gibi sadece araştırma ekibinin kullandığı veya araştırma ekibini bilgilendirmede kullanılan tüm dokümanlar)
 17. Gönüllü dokümanları (geçerli ise)
  (hasta kartı, hasta günlüğü, anket, kullanma talimatları, uygulama talimatları, bilgilendirme metinleri, poster, broşür, gönüllülere verilecek olan materyaller (elektronik günlük, soğutucu çanta vb.) için kullanım amaçlarını açıklayan bilgi dokümanları gibi)
 18. Araştırma ürünü dosyası (gerekli ise)
 19. İyi İmalat Uygulamaları (İİU/GMP) Sertifikası/Belgesi (apostil onaylı) (geçerli ise)
 20. Araştırma akademik amaçlı ise; araştırmanın akademik amaçlı olduğuna dair başvuru sahibi dışında yetkili bir kişi tarafından onaylanan ıslak imzalı belge
 21. Sadece biyoyararlanım/biyoeşdeğerlik çalışmaları için;
  Araştırma ürünü ve referans ürünün/ürünlerin temin belgesi 
  (seri numarası ve son kullanma tarihinin yer aldığı fatura/ambalaj fotokopisi)
 22. Araştırma ürününe ait analiz sertifikası
 23.  #Dosya AdıDosya Uzantısı
   1Uzmanlık Tez veya Akademik Amaçlı Tıbbi Cihaz Klinik Başvuru Formu.docx
   2Tıbbi Cihaz Özgeçmiş Formu.docx
   3Tıbbi Cihaz Klinik Araştırma Bütçe Formu.docx
   4Klinik Araştırmalar Başvuru Formu.docx.docx
   5Uzmanlık Tez Veya Akademik Amaçlı Gözlemsel Tıbbi Cihaz Klinik Başvuru Formu.docx
   6Tıbbi Cihazlar İle Yapılan Gözlemsel Çalışmalar İçin Başvuru Formu.docx
   7Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmalar Başvuru Formu.docx
   8Klinik Araştırmalar Özgeçmiş Formu.docx
   9Gözlemsel Çalışmalar Başvuru Formu.docx
   10Görevlendirme, Bilgilendirme Formu.docx
   11karar.doc
   12karar.pdf
   13karar.doc
   14karrrar.doc
   15Titck Web Sitesi-

  Aşağıda özellikleri belirtilen çalışmalar için etik kurul onayı alındıktan sonra izin için Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna başvurulması gerekmektedir.

  -Ruhsat veya izin alınmış olsa dahi ilaç, tıbbi ürünler ve bitkisel tıbbi ürünler klinik araştırmaları,

  -İlaç dışı klinik araştırmalar (organ ve doku nakli klinik araştırmaları, yeni bir cerrahi metod klinik araştırması, kök hücre nakli klinik araştırmaları)

  -Gözlemsel ilaç çalışmaları

  -Gözlemsel tıbbi cihaz çalışmaları

  -Tıbbi cihazlarla yapılacak klinik araştırmalar

  -Biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlik (BY/BE) çalışmaları

  Adres: Uzm. Bilge KAYA (Etik Kurulu Sekreteri) Kuzey Kampüsü Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No.19 Kavacık Kavşağı – Beykoz 34810 İstanbul