Geri
AKADEMİK

Etik Kurulumuz üniversitemizden veya üniversite dışından yapılacak olan başvuruları bilimsel ve etik yönden değerlendirir. Kurulun sektreterya hizmetlerini yerine getirmek üzere gerekli personel, araç ve gereç Medipol Üniversitesi Rektörlüğü tarafından sağlanır. Etik Kurulunda Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik kapsamındaki konular değerlendirilmektedir.

Bilgi Talep Formu