Geri
AKADEMİK
Banner

Üniversitemizin Kalite Politikası:  "Üniversitemizin misyon, vizyon, amaç ve hedefleri doğrultusunda; eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve toplumsal hizmet alanlarında, etkin, verimli, rekabetçi olmayı, üstün performansa odaklanmayı, uluslararası tanınırlığı ve saygınlığı hedefleme, iç ve dış paydaşları ile birlikte tüm süreçleri iyileştirerek, değişim ve gelişimin sürekliliğini sağlamaktır."

Bilgi Talep Formu