Ana içeriğe atla

Üniversitemizin Kalite Komisyonu 23.07.2015 tarihli ve 29423 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen “Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği” nin Yedinci Maddesi gereği kurulmuş olup, 10.10.2017 tarih ve 2017/31-01sayılı Senato Kararı ile aşağıdaki üyelerden oluşmasına karar verilmiştir.


KALİTE KOMİSYONU ÜYELERİ

Prof. Dr. Ömer CERANRektör V.
Prof. Dr. Recep ÖZTÜRKKalite Komisyonu Koordinatörü
Zeki AĞRALIGenel Sekreter V.
Prof. Dr. Hüsamettin OKTAYDiş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Burcu YAVUZ TİFTİKÇİGİLİşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof.Dr.Ayşegül ÇOPUR ÇİÇEKTıp Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Nihal BÜYÜKUSLUSağlık Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Ülkü TOSUNEğitim Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Hüseyin ALPTEKİNİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Feyza DEREKÖYSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Esra ATILGANSağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Sayra LOTFİSağlık Bilimleri Yüksekokulu Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Fahrettin Ersin ALACAGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Nihal KALAYCI OFLAZStrateji Geliştirme Daire Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Ozan Emre EYÜPOĞLUEczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Saadet UĞURLUİletişim Fakültesi Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Ümit Necmettin ARIBAŞ Fen Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Melis Almula KARADAYIMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Adem Ersin BAYRAHukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Dr. Öğr.Üyesi Volkan AYDINUluslararası Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
Öğr. Gör. Çiğdem TAŞKIN GEÇMENHazırlık Programı Koordinatörlüğü Öğretim Elemanı
Öğr. Gör. Derya TUĞLUSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı
Öğr. Gör. Can DURMUŞMeslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi
Öğr. Gör. Kerime Fatma GÜNTÜRK Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğretim Elemanı
  

Kalite AKreditasyon Ofisi Çalışanları

Harun GÜLAYKalite Akreditasyon Ofisi Sorumlusu
Orhan DEMİRKalite Akreditasyon Uzmanı
Elif SEVERKalite Akreditasyon Uzman Yardımcısı
Hilal ŞAHİNKalite Akreditasyon Uzman Yardımcısı
Rümeysa AYDINKalite Akreditasyon Uzman Yardımcısı

Öğrenci Temsilcileri

Berinay ASİL
Ömer Mansur ARIÇ 
Sude CeydaYAMAN


Birim Kalite Komisyonunun görevleri şunlardır.İstanbul Medipol Üniversitesinde; akademik değerlendirme ve kalite geliştirme, stratejik planlama, iç kontrol, kurumsal değerlendirme, periyodik izleme ve iyileştirme süreçleri ile ilgili çalışmaların örgütlenmesine ve yürütülmesine ilişkin hükümleri kapsamaktadır.

İstanbul Medipol Üniversitesi Kalite Komisyonunun görevleri şunlardır

 • Üniversitenin vizyon, misyon ve hedeflerine ulaşması için yapılması gereken faaliyetleri, bunların zamanlama ve sorumlularını ve bu faaliyetlerin performans kriterlerini belirlemek,
 • Üniversitede kalite yönetim sistemini kurmak, takip etmek ve birim ve alt birimlerin akreditasyon çalışmalarına destek olmak,
 • Stratejik planlama sürecinin koordinasyonunu sağlamak, Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitesinin geliştirilmesi ve kalite düzeyinin onaylanması için yapılacak her türlü çalışmayı yürütmek, anahtar performans göstergelerini tespit etmek, program değerlendirmesi çalışmalarına katkı sağlamak,
 • Eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerin planlanması, uygulanması, kontrol edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması (PUKÖ) faaliyetlerini gerçekleştirmek,
 • Stratejik eylem, iç değerlendirme ve varsa dış değerlendirme sonuçlarını birlikte değerlendirerek durum analizi yapmak,
 • Takvim yılı bitiminde önceki yıla ilişkin anket çalışmalarını tamamlamak ve iç değerlendirme raporunu hazırlayarak Senatonun onayına sunmak,
 • Onaylanan iç değerlendirme raporunu Mart ayı sonuna kadar Üniversitenin internet sitesinde kamuoyu ile paylaşmak,
 • İç paydaş (akademik ve idari çalışanlar ile öğrenciler) ve dış paydaş (işverenler, mezunlar, meslek örgütleri, araştırma sponsorları, öğrenci yakınları vb.) görüşlerini kalite geliştirme sürecine dahil etmek için anket formları düzenlemek,
 • İç ve dış değerlendirme sonucunda gerekli görülen iyileştirici ve düzeltici faaliyetlerin planlanmasını ve yürütülmesini sağlamak,
 • Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak, dış değerlendirici kurum, kuruluş veya kurula her türlü desteği vermek ve süreçle ilgili iç ve dış paydaşları bilgilendirmek,
 • Yükseköğretim Kalite Kurulu ile yakın ilişkide çalışmak, Kurulun belirleyeceği usul ve esaslar doğrultusunda çalışmaları yürütmek ve örnek uygulamaları Kurul ile paylaşmak,
 • Yükseköğretim Kalite Kurulu kararlarını Üniversitenin akademik birimlerinde duyurmak, uygulamalarını takip etmek ve değerlendirmek, üniversite genelindeki çalışmalara uygunluğunu sağlamak ve bu uygulamaların sonuçlarını izlemek,
 • Kalite Komisyonun alt birimi olarak komisyon ile iş birliği içerisinde çalışmak ve verilen görevleri yerine getirmek,
 • Bu maddenin birinci fıkrasında yer alan Komisyon görevlerinden kendi birimini ilgilendiren görevleri ve birimin kalitesini geliştirici diğer faaliyetleri yerine getirmek ve sonuçlarını Kalite Komisyonu ile paylaşmak,
 • Birimin akreditasyonuna yönelik faaliyetleri planlamak ve bu konuda yapılan uygulamaların takibini yapmak,
 • Birimin kalite ve akreditasyon sürecine yönelik çalışmalarını en az ayda bir kez gözden geçirmek ve gerekli durumlarda iyileştirme çalışmaları yapmak.