Ana içeriğe atla

Üniversitemizin Kalite Komisyonu 23.07.2015 tarihli ve 29423 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen “Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği” nin Yedinci Maddesi gereği kurulmuş olup, 10.10.2017 tarih ve 2017/31-01sayılı Senato Kararı ile aşağıdaki üyelerden oluşmasına karar verilmiştir.

KALİTE KOMİSYONU ÜYELERİ

Adı SoyadıUnvanı

Prof. Dr. Ömer CERAN

Rektör V.

Prof. Dr. Recep ÖZTÜRK

Kalite Komisyonu Koordinatörü

Zeki AĞRALI

Genel Sekreter V.

Prof. Dr. Hüsamettin OKTAY

Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Burcu YAVUZ TİFTİKÇİGİL

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr .Ayşegül ÇOPUR ÇİÇEK

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Esra ATILGAN

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi. Ayşe ÇİÇEK

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Fahrettin Ersin ALACA

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Nihal KALAYCI OFLAZ

Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Ümit Can ERİM

Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Serkan OKAY

İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Ümit Necmettin ARIBAŞ

Fen Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Melis Almula KARADAYI

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Emin BİNGÖL

Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Volkan AYDIN

Uluslararası Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Melike ŞAHİN

Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Ozan Emre EYÜPOĞLU

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Okan AKMEHMET

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

Öğr. Gör. Sinem SİPAHİ AYKUT

Hazırlık Programı Koordinatörlüğü Öğretim Elemanı

Öğr. Gör. Derya TUĞLU

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı

Öğr. Gör. Selda MEYDAN

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Öğretim Üyesi

Öğr. Gör. Can DURMUŞ

Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı

Öğr. Gör. Kerime Fatma GÜNTÜRK

Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğretim Elemanı

Arş. Gör. Hilal ALKILIÇ BALCI

Adalet Meslek Yüksekokulu Araştırma Görevlisi

Berinay ASİL

Sosyal Bilimler alanındaki programları temsil etmektedir. (Eğitim Fakültesi öğrencisi)

Ömer Mansur ARIÇ

Mimarlık-Mühendislik alanındaki programları temsil etmektedir. (Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi öğrencisi)

Sude Ceyda YAMAN

Sağlık alanındaki programları temsil etmektedir. (Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi)

 

Kalite Akreditasyon Ofisi Çalışanları

Adı SoyadıUnvanı

Harun GÜLAY

Kalite Akreditasyon Ofisi Sorumlusu

Orhan DEMİR

Kalite Akreditasyon Uzmanı

Hilal EROĞLU

Kalite Akreditasyon Uzmanı

Sezen YAĞOĞLU

Kalite Akreditasyon Uzmanı

Elif SEVER

Kalite Akreditasyon Uzman Yardımcısı

Hilal ŞAHİN

Kalite Akreditasyon Uzman Yardımcısı

Rümeysa AYDIN

Kalite Akreditasyon Uzman Yardımcısı


Birim Kalite Komisyonunun görevleri şunlardır. İstanbul Medipol Üniversitesinde; akademik değerlendirme ve kalite geliştirme, stratejik planlama, iç kontrol, kurumsal değerlendirme, periyodik izleme ve iyileştirme süreçleri ile ilgili çalışmaların örgütlenmesine ve yürütülmesine ilişkin hükümleri kapsamaktadır.

İstanbul Medipol Üniversitesi Kalite Komisyonunun görevleri şunlardır

 • Üniversitenin vizyon, misyon ve hedeflerine ulaşması için yapılması gereken faaliyetleri, bunların zamanlama ve sorumlularını ve bu faaliyetlerin performans kriterlerini belirlemek,
 • Üniversitede kalite yönetim sistemini kurmak, takip etmek ve birim ve alt birimlerin akreditasyon çalışmalarına destek olmak,
 • Stratejik planlama sürecinin koordinasyonunu sağlamak, Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitesinin geliştirilmesi ve kalite düzeyinin onaylanması için yapılacak her türlü çalışmayı yürütmek, anahtar performans göstergelerini tespit etmek, program değerlendirmesi çalışmalarına katkı sağlamak,
 • Eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerin planlanması, uygulanması, kontrol edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması (PUKÖ) faaliyetlerini gerçekleştirmek,
 • Stratejik eylem, iç değerlendirme ve varsa dış değerlendirme sonuçlarını birlikte değerlendirerek durum analizi yapmak,
 • Takvim yılı bitiminde önceki yıla ilişkin anket çalışmalarını tamamlamak ve iç değerlendirme raporunu hazırlayarak Senatonun onayına sunmak,
 • Onaylanan iç değerlendirme raporunu Mart ayı sonuna kadar Üniversitenin internet sitesinde kamuoyu ile paylaşmak,
 • İç paydaş (akademik ve idari çalışanlar ile öğrenciler) ve dış paydaş (işverenler, mezunlar, meslek örgütleri, araştırma sponsorları, öğrenci yakınları vb.) görüşlerini kalite geliştirme sürecine dahil etmek için anket formları düzenlemek,
 • İç ve dış değerlendirme sonucunda gerekli görülen iyileştirici ve düzeltici faaliyetlerin planlanmasını ve yürütülmesini sağlamak,
 • Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak, dış değerlendirici kurum, kuruluş veya kurula her türlü desteği vermek ve süreçle ilgili iç ve dış paydaşları bilgilendirmek,
 • Yükseköğretim Kalite Kurulu ile yakın ilişkide çalışmak, Kurulun belirleyeceği usul ve esaslar doğrultusunda çalışmaları yürütmek ve örnek uygulamaları Kurul ile paylaşmak,
 • Yükseköğretim Kalite Kurulu kararlarını Üniversitenin akademik birimlerinde duyurmak, uygulamalarını takip etmek ve değerlendirmek, üniversite genelindeki çalışmalara uygunluğunu sağlamak ve bu uygulamaların sonuçlarını izlemek,
 • Kalite Komisyonun alt birimi olarak komisyon ile iş birliği içerisinde çalışmak ve verilen görevleri yerine getirmek,
 • Bu maddenin birinci fıkrasında yer alan Komisyon görevlerinden kendi birimini ilgilendiren görevleri ve birimin kalitesini geliştirici diğer faaliyetleri yerine getirmek ve sonuçlarını Kalite Komisyonu ile paylaşmak,
 • Birimin akreditasyonuna yönelik faaliyetleri planlamak ve bu konuda yapılan uygulamaların takibini yapmak,
 • Birimin kalite ve akreditasyon sürecine yönelik çalışmalarını en az ayda bir kez gözden geçirmek ve gerekli durumlarda iyileştirme çalışmaları yapmak.