Ana içeriğe atla

Üniversitemizin Kalite Komisyonu 23.07.2015 tarihli ve 29423 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen “Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği” nin Yedinci Maddesi gereği kurulmuş olup, 10.10.2017 tarih ve 2017/31-01sayılı Senato Kararı ile aşağıdaki üyelerden oluşmasına karar verilmiştir.

KALİTE KOMİSYONU ÜYELERİ

Ad/SoyadYetki
1Prof. Dr. Ömer CERANRektör 
2Prof. Dr. Recep ÖZTÜRKKalite Komisyonu Koordinatörü/Rektör Yardımcısı
3Zeki AĞRALIGenel Sekreter V.
4Prof. Dr.Ayşegül ÇOPUR ÇİÇEKTıp Fakültesi Öğretim Üyesi
5Prof. Dr. Hüsamettin OKTAYDiş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi
6Doç. Dr. Esra ATILGANSağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
7Doç. Dr. Feyza DEREKÖYİşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
8Doç. Dr. Melis Almula KARADAYIMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
9Doç. Dr. Ozan Emre EYÜPOĞLUSağlık Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi
10Doç. Dr. Volkan AYDINUluslararası Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
11Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Serkan OKAYİletişim Fakültesi Öğretim Üyesi
12Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ÇİÇEKSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi
13Dr. Öğr. Üyesi Fahrettin Ersin ALACAGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi
14Dr. Öğr.Üyesi Faika Yelda ACARBAYEğitim Fakültesi Öğretim Üyesi
15Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Emin BİNGÖLHukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
16Dr. Öğr. Üyesi Nihal KALAYCI OFLAZStrateji Geliştirme Daire Başkanı
17Dr. Öğr. Üyesi Okan AKMEHMETİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
18Dr. Öğr. Üyesi Ümit Can ERİMEczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi
19Dr. Öğr. Üyesi Ümit Necmettin ARIBAŞ Fen Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi
20Öğr. Gör. Can DURMUŞMeslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı
21Öğr. Gör. Derya TUĞLUSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı
22Öğr. Gör. Halil YORULMAZMeslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı
23Öğr. Gör. Kerime Fatma GÜNTÜRK Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğretim Elemanı
24Öğr. Gör. Selda MEYDANSağlık Bilimleri Yüksekokulu Öğretim Üyesi
25Öğr. Gör. Sinem SİPAHİ AYKUTYabancı Diller Koordinatörlüğü Öğretim Elemanı
26Arş. Gör. Hilal ALKILIÇ BALCIAdalet Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı
27Berinay ASİLSosyal Bilimler alanındaki programları temsil etmektedir. (Eğitim Fakültesi öğrencisi)
28Hilal SÖNMEZFen Bilimleri alanındaki programları temsil etmektedir.
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencisi)
29Mustafa YILDIZSağlık alanındaki programları temsil etmektedir.
(Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencisi)

Kalite Akreditasyon Ofisi Çalışanları

Ad/SoyadYetki
1Harun GÜLAYKalite Akreditasyon Ofisi Sorumlusu
2Hilal EROĞLUKalite Akreditasyon Uzmanı
3Sezen YAĞOĞLUKalite Akreditasyon Uzmanı
4Elif SEVERKalite Akreditasyon Uzman Yardımcısı
5Hilal ŞAHİNKalite Akreditasyon Uzman Yardımcısı
6Rümeysa AYDINKalite Akreditasyon Uzman Yardımcısı
7Şüheda TAŞDEMİRKalite Akreditasyon Uzman Yardımcısı
8Zeynep İMREKalite Akreditasyon Uzman Yardımcısı
9Sena CELEPKalite Akreditasyon Uzman Yardımcısı

Birim Kalite Komisyonunun görevleri şunlardır. İstanbul Medipol Üniversitesinde; akademik değerlendirme ve kalite geliştirme, stratejik planlama, iç kontrol, kurumsal değerlendirme, periyodik izleme ve iyileştirme süreçleri ile ilgili çalışmaların örgütlenmesine ve yürütülmesine ilişkin hükümleri kapsamaktadır.

İstanbul Medipol Üniversitesi Kalite Komisyonunun görevleri şunlardır

 • Üniversitenin vizyon, misyon ve hedeflerine ulaşması için yapılması gereken faaliyetleri, bunların zamanlama ve sorumlularını ve bu faaliyetlerin performans kriterlerini belirlemek,
 • Üniversitede kalite yönetim sistemini kurmak, takip etmek ve birim ve alt birimlerin akreditasyon çalışmalarına destek olmak,
 • Stratejik planlama sürecinin koordinasyonunu sağlamak, Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitesinin geliştirilmesi ve kalite düzeyinin onaylanması için yapılacak her türlü çalışmayı yürütmek, anahtar performans göstergelerini tespit etmek, program değerlendirmesi çalışmalarına katkı sağlamak,
 • Eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerin planlanması, uygulanması, kontrol edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması (PUKÖ) faaliyetlerini gerçekleştirmek,
 • Stratejik eylem, iç değerlendirme ve varsa dış değerlendirme sonuçlarını birlikte değerlendirerek durum analizi yapmak,
 • Takvim yılı bitiminde önceki yıla ilişkin anket çalışmalarını tamamlamak ve iç değerlendirme raporunu hazırlayarak Senatonun onayına sunmak,
 • Onaylanan iç değerlendirme raporunu Mart ayı sonuna kadar Üniversitenin internet sitesinde kamuoyu ile paylaşmak,
 • İç paydaş (akademik ve idari çalışanlar ile öğrenciler) ve dış paydaş (işverenler, mezunlar, meslek örgütleri, araştırma sponsorları, öğrenci yakınları vb.) görüşlerini kalite geliştirme sürecine dahil etmek için anket formları düzenlemek,
 • İç ve dış değerlendirme sonucunda gerekli görülen iyileştirici ve düzeltici faaliyetlerin planlanmasını ve yürütülmesini sağlamak,
 • Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak, dış değerlendirici kurum, kuruluş veya kurula her türlü desteği vermek ve süreçle ilgili iç ve dış paydaşları bilgilendirmek,
 • Yükseköğretim Kalite Kurulu ile yakın ilişkide çalışmak, Kurulun belirleyeceği usul ve esaslar doğrultusunda çalışmaları yürütmek ve örnek uygulamaları Kurul ile paylaşmak,
 • Yükseköğretim Kalite Kurulu kararlarını Üniversitenin akademik birimlerinde duyurmak, uygulamalarını takip etmek ve değerlendirmek, üniversite genelindeki çalışmalara uygunluğunu sağlamak ve bu uygulamaların sonuçlarını izlemek,
 • Kalite Komisyonun alt birimi olarak komisyon ile iş birliği içerisinde çalışmak ve verilen görevleri yerine getirmek,
 • Bu maddenin birinci fıkrasında yer alan Komisyon görevlerinden kendi birimini ilgilendiren görevleri ve birimin kalitesini geliştirici diğer faaliyetleri yerine getirmek ve sonuçlarını Kalite Komisyonu ile paylaşmak,
 • Birimin akreditasyonuna yönelik faaliyetleri planlamak ve bu konuda yapılan uygulamaların takibini yapmak,
 • Birimin kalite ve akreditasyon sürecine yönelik çalışmalarını en az ayda bir kez gözden geçirmek ve gerekli durumlarda iyileştirme çalışmaları yapmak.

Son Güncelleme Tarihi: 16/10/2023