Ana içeriğe atla

Üniversitemizin Kalite Komisyonu 23.07.2015 tarihli ve 29423 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen “Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği” nin Yedinci Maddesi gereği kurulmuş olup, 10.10.2017 tarih ve 2017/31-01sayılı Senato Kararı ile aşağıdaki üyelerden oluşmasına karar verilmiştir.

KALİTE KOMİSYONU ÜYELERİ

Ad/SoyadYetki
1Prof. Dr. Ömer CERANRektör 
2Prof. Dr. Recep ÖZTÜRKKalite Komisyonu Koordinatörü/Rektör Yardımcısı
3Zeki AĞRALIGenel Sekreter V.
4Prof. Dr. Ayşegül ÇOPUR ÇİÇEKTıp Fakültesi Öğretim Üyesi
5Prof. Dr. Hüsamettin OKTAYDiş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi
6

Prof. Dr. Türkan YİĞİTBAŞI

Toplumsal Katkı Komisyonu / Uygulama ve Araştırma Merkezleri Koordinatörü
7Prof. Dr. Zübeyir BAYRAKTAROĞLUUluslararası Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
8Doç. Dr. Esra ATILGANSağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

9

Doç. Dr. Feyza DEREKÖYİşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
10Doç. Dr. Melis Almula KARADAYIMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
11Doç. Dr. Ozan Emre EYÜPOĞLUSağlık Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi
12Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Serkan OKAYİletişim Fakültesi Öğretim Üyesi
13Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ÇİÇEKSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi
14Dr. Öğr. Üyesi Derya TUĞLUSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi
15Dr. Öğr. Üyesi Duygu İLHAN

Kariyer Merkezi Müdürü

16Dr. Öğr. Üyesi Fahrettin Ersin ALACAGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi
17Dr. Öğr.Üyesi Faika Yelda ACARBAYEğitim Fakültesi Öğretim Üyesi
18Dr. Öğr.Üyesi Hande YILMAZMeslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi
19Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Emin BİNGÖLHukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
20Dr. Öğr. Üyesi Nihal KALAYCI OFLAZStrateji Geliştirme Daire Başkanı
21Dr. Öğr. Üyesi Duygu ÖZTÜRKİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
22Dr. Öğr. Üyesi Ümit Can ERİMEczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi
23Dr. Öğr. Üyesi Ümit Necmettin ARIBAŞ Fen Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi
24Öğr. Gör. Kerime Fatma GÜNTÜRK Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğretim Elemanı
25Öğr. Gör. Selda MEYDANSağlık Bilimleri Yüksekokulu Öğretim Üyesi
26Öğr. Gör. Sinem SİPAHİ AYKUTYabancı Diller Koordinatörlüğü Öğretim Elemanı
27Arş. Gör. Hilal ALKILIÇ BALCIAdalet Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı
28

Ahmet Murad BAYRAM

Bilgi Teknolojileri Daire Başkanı
29

Funda AYVAZ KARABAĞLI

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı
30

Harun GÜLAY

Kalite Akreditasyon Ofisi Sorumlusu

32

Fatma Gizem AKTeknoloji Transferi Ofisi (TTO) Girişimcilik Merkezi Uzmanı 
31Berinay ASİLSosyal Bilimler alanındaki programları temsil etmektedir. (Eğitim Fakültesi öğrencisi)
32Hilal SÖNMEZFen Bilimleri alanındaki programları temsil etmektedir.
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencisi)
33Mustafa YILDIZSağlık alanındaki programları temsil etmektedir.
(Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencisi)

Kalite Akreditasyon Ofisi Çalışanları

Ad/SoyadYetki
1Harun GÜLAYKalite Akreditasyon Ofisi Sorumlusu
2Hilal EROĞLUKalite Akreditasyon Uzmanı
3Sezen YAĞOĞLUKalite Akreditasyon Uzmanı
4Elif SEVERKalite Akreditasyon Uzman Yardımcısı
5Hilal ŞAHİNKalite Akreditasyon Uzman Yardımcısı
6Rümeysa AYDINKalite Akreditasyon Uzman Yardımcısı
7Şüheda TAŞDEMİRKalite Akreditasyon Uzman Yardımcısı
8Zeynep İMREKalite Akreditasyon Uzman Yardımcısı
9Sena CELEPKalite Akreditasyon Uzman Yardımcısı

Birim Kalite Komisyonunun görevleri şunlardır. İstanbul Medipol Üniversitesinde; akademik değerlendirme ve kalite geliştirme, stratejik planlama, iç kontrol, kurumsal değerlendirme, periyodik izleme ve iyileştirme süreçleri ile ilgili çalışmaların örgütlenmesine ve yürütülmesine ilişkin hükümleri kapsamaktadır.

İstanbul Medipol Üniversitesi Kalite Komisyonunun görevleri şunlardır

 • Üniversitenin vizyon, misyon ve hedeflerine ulaşması için yapılması gereken faaliyetleri, bunların zamanlama ve sorumlularını ve bu faaliyetlerin performans kriterlerini belirlemek,
 • Üniversitede kalite yönetim sistemini kurmak, takip etmek ve birim ve alt birimlerin akreditasyon çalışmalarına destek olmak,
 • Stratejik planlama sürecinin koordinasyonunu sağlamak, Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitesinin geliştirilmesi ve kalite düzeyinin onaylanması için yapılacak her türlü çalışmayı yürütmek, anahtar performans göstergelerini tespit etmek, program değerlendirmesi çalışmalarına katkı sağlamak,
 • Eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerin planlanması, uygulanması, kontrol edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması (PUKÖ) faaliyetlerini gerçekleştirmek,
 • Stratejik eylem, iç değerlendirme ve varsa dış değerlendirme sonuçlarını birlikte değerlendirerek durum analizi yapmak,
 • Takvim yılı bitiminde önceki yıla ilişkin anket çalışmalarını tamamlamak ve iç değerlendirme raporunu hazırlayarak Senatonun onayına sunmak,
 • Onaylanan iç değerlendirme raporunu Mart ayı sonuna kadar Üniversitenin internet sitesinde kamuoyu ile paylaşmak,
 • İç paydaş (akademik ve idari çalışanlar ile öğrenciler) ve dış paydaş (işverenler, mezunlar, meslek örgütleri, araştırma sponsorları, öğrenci yakınları vb.) görüşlerini kalite geliştirme sürecine dahil etmek için anket formları düzenlemek,
 • İç ve dış değerlendirme sonucunda gerekli görülen iyileştirici ve düzeltici faaliyetlerin planlanmasını ve yürütülmesini sağlamak,
 • Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak, dış değerlendirici kurum, kuruluş veya kurula her türlü desteği vermek ve süreçle ilgili iç ve dış paydaşları bilgilendirmek,
 • Yükseköğretim Kalite Kurulu ile yakın ilişkide çalışmak, Kurulun belirleyeceği usul ve esaslar doğrultusunda çalışmaları yürütmek ve örnek uygulamaları Kurul ile paylaşmak,
 • Yükseköğretim Kalite Kurulu kararlarını Üniversitenin akademik birimlerinde duyurmak, uygulamalarını takip etmek ve değerlendirmek, üniversite genelindeki çalışmalara uygunluğunu sağlamak ve bu uygulamaların sonuçlarını izlemek,
 • Kalite Komisyonun alt birimi olarak komisyon ile iş birliği içerisinde çalışmak ve verilen görevleri yerine getirmek,
 • Bu maddenin birinci fıkrasında yer alan Komisyon görevlerinden kendi birimini ilgilendiren görevleri ve birimin kalitesini geliştirici diğer faaliyetleri yerine getirmek ve sonuçlarını Kalite Komisyonu ile paylaşmak,
 • Birimin akreditasyonuna yönelik faaliyetleri planlamak ve bu konuda yapılan uygulamaların takibini yapmak,
 • Birimin kalite ve akreditasyon sürecine yönelik çalışmalarını en az ayda bir kez gözden geçirmek ve gerekli durumlarda iyileştirme çalışmaları yapmak.

Son Güncelleme Tarihi: 16/12/2023

Ekleme Tarihi: 20/04/2022 - 10:46Son Güncelleme Tarihi: 31/05/2024 - 11:02