Geri
AKADEMİK

Öğrenci Sayıları

Öğrenci Sayıları 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Toplam Öğrenci Sayısı 30.232 26.114 26.122 20.462 11.017 4.776 2.967 1.689
Ön Lisans 11.379 10.666 10.778 9.168 4.143 813 453 131
Lisans 13.791 13.634 10.049 5.933 3.428 2.314 1.501 -
Yüksek Lisans 1.361 1.275 1.331 1.042 814 487 186 57
Doktora 475 382 379 203 127 48 14 -
Yabancı Uyruklu 497 457 464 368 261 134 83 57

Personel Sayısı

Personel Sayıları 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Akademik Personel 1.011 915 893 864 752 445 345 226
İdari Personel 1.631 1.195 1.157 994 901 688 257 170
İdari Personel / Öğrenci Oranı 0,05 0,04 0,04 0,04 0,08 0,14 0,09 0,19
İdari Personel / Akademik Personel Oranı 1,6 1,3 1,2 1,15 1,2 1,55 0,74 0,75

Akademik Birimler

Akademik Birimler 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fakülte Sayısı 12 12 12 12 11 9 7 5
Yüksekokul Sayısı 1 1 1 1 1 - - -
Meslek Yüksekokulu Sayısı 4 4 4 4 4 2 2 1
Enstitü Sayısı 5 5 5 4 4 3 3 1

Toplam Program Sayısı

Toplam Program Sayısı 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Ön Lisans 108 108 104 100 75 18 17 8
Lisans 72 72 70 58 46 17 8 8
Yüksek Lisans 60 89 44 34 28 18 15 5
Doktora 29 29 24 20 15 12 2 -

Alt Yapı

Altyapı 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Eğitim Alanları (Derslik vb) (m2) 30.482 23.881 16.063 14.991 13.491 6.291 4.491 1.171
Araştırma Alanları (Lab. vb.) (m2) 11.771 5.385 10.562 8.500 8.500 8.500 1.333 572
Toplam Kapalı Alan (m2) 357.594 357.594 105.490 60.260 59.000 41.800 41.800 9.000
Toplam Açık Alan (m2) 420.498 420.498 196.266 36.300 36.300 41.500 41.500 3.500
Öğrenci Başına Düşen Toplam Kapalı Alan (m2) 11,8 11,71 4,03 2,94 5,35 8,75 14,04 10,16
Öğrenci Başına Düşen Toplam Açık Alan (m2) 10,21 13,51 7,51 1,77 3,29 8,68 13,9 3,95

Kütüphane Kaynakları

Kütüphane Kaynakları 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Toplam Kitap Sayısı 42.461 38.811 27.585 25.790 19.332 16.454 6.101 4.418
Veri Tabanı Üyeliği 39 39 34 24 24 19 12 8
Kütüphane Fiziki Alan (m2) 4.866 4.866 1.240 850 490 490 380 380

Başarı Düzeyi Ön Lisans

Başarı Düzeyi Lisans

Başarı Düzeyi Lisans Üstü