Ana içeriğe atla

İstanbul Medipol Üniversitesi tarafından dijital ortamda anketler uygulanmaktadır. Anketler, Kalite Komisyonu - Kalite Akreditasyon Ofisi, Anket Alt Komisyonu ve Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı katkıları ile oluşturulup yayımlanmaktadır. Anketler aracılığıyla paydaşlardan toplanan veriler, görüşler ve öneriler gizlilik çerçevesinde ele alınarak değerlendirilmektedir.

Anketlerde 5’li Likert ölçeği kullanılmakta ve açık uçlu sorulara yer verilmektedir. Ölçek içerisinde (1) Kesinlikle Katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Kısmen Katılıyorum, (4) Katılıyorum, (5) Kesinlikle Katılıyorum ve Fikrim Yok şeklinde derecelendirmeler yer almaktadır. Açık uçlu sorular konu başlıklarına göre kategorize edilerek istatistiksel veriler elde edilerek değerlendirilmektedir.

Anketlerde elde edilen genel memnuniyet oranları ve soru temelli memnuniyet dağılımları Kalite Komisyonunda gerçekleştirilen sunumlarla ele alınmaktadır. Öğrenci memnuniyet anketi, akademik personel memnuniyet anketi ve mezun memnuniyet anketinde ise program temelli memnuniyet oranları akademik birimler tarafından değerlendirilmektedir. İdari personel memnuniyet anketi sonuçları ise İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığı tarafından organize edilen ve tüm personelin katılımına açık değerlendirme toplantılarıyla elde edilen veriler değerlendirilmektedir.

Rutin olarak uygulamada olan anketlerde soru özelinde düşük memnuniyet oranı elde edilmesi halinde ilgili konunun kök nedeninin araştırılması amacıyla tematik anketler uygulanmaktadır. Gerek rutin olarak uygulamada olan anketlerde gerekse tematik olarak uygulanan anket faaliyetlerinde kalite güvence sistemlerinin temel adımı olan sürekli gelişim anlayışı esas alınmakta ve yıllara göre gelişim düzeyleri takip edilmektedir.

Uygulanan anketlere dair genel memnuniyet oranları, anketin uygulamaya koyulduğu ilk yıl itibariyle aşağıda paylaşılmaktadır;

1

 

YÖKAK tarafından 2020 yılında gerçekleştirilen izleme değerlendirmesi sonrasında "Öğrenci danışmanlık sistemi uygulanmakla birlikte etkin bir şekilde yürütülmemektedir" tespitinin gelişmeye açık yön olarak devam etmesine karar verilmiştir. Süreç ile ilgili paydaş görüşü alınarak iyileştirmeye katkı sağlamak amacıyla 2020 Yılından itibaren” Öğrenci Danışmanlığı Memnuniyet Anketi” uygulanmaktadır.

1

 

1

 

YÖKAK tarafından 2020 yılında gerçekleştirilen izleme değerlendirmesi sonrasında "Öğrenci danışmanlık sistemi uygulanmakla birlikte etkin bir şekilde yürütülmemektedir" tespitinin gelişmeye açık yön olarak devam etmesine karar verilmiştir. Süreç ile ilgili paydaş görüşü alınarak iyileştirmeye katkı sağlamak amacıyla 2020 Yılından itibaren” Lisansüstü Öğrenci Danışmanlığı Memnuniyet Anketi” uygulanmaktadır.

1

 

1

 

1

 

1

1

1

Değişen şartlar ve koşullar doğrultusunda eğitim-öğretim faaliyetlerinin etkin, verimli ve nitelikli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla Uzaktan Eğitim Sistemi uygulanmıştır. Sürecin işleyişi ile ilgili paydaş görüşü alınarak iyileştirmeye katkı sağlamak amacıyla 2020-2021 Yıllarında “Akademik Personel Uzaktan Eğitim Sistemi Değerlendirme” anketi uygulanmıştır.

1

Değişen şartlar ve koşullar doğrultusunda eğitim-öğretim faaliyetlerinin etkin, verimli ve nitelikli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla Uzaktan Eğitim Sistemi uygulanmıştır. Sürecin işleyişi ile ilgili paydaş görüşü alınarak iyileştirmeye katkı sağlamak amacıyla 2020-2021 Yıllarında “Öğrenci Uzaktan Eğitim Sistemi Değerlendirme” anketi uygulanmıştır.

1

YÖKAK tarafından 2020 yılında gerçekleştirilen izleme değerlendirmesi sırasında engelli bireylerin almış oldukları hizmetlere yönelik geri bildirimlerini iletecekleri bir mekanizmanın bulunmadığı geri bildirimi sözel olarak iletilmiştir. Bu kapsamda konu ile ilgili paydaş görüşünün alınması amacıyla 2021 Yılı itibariyle “Engelli Öğrenci Memnuniyet Anketi” uygulanmıştır.

1

1

2

4

YÖKAK tarafından 2020 yılında gerçekleştirilen izleme değerlendirmesi sırasında sunulan öneri doğrultusunda 2022 Yılında “Kütüphane Hizmetleri Değerlendirme Anketi” uygulanmıştır.

5

 

1

5

Ekleme Tarihi: 14/04/2023 - 14:55Son Güncelleme Tarihi: 17/04/2023 - 12:56