Ana içeriğe atla

Başvuru Koşulları

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ya da, başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Türkiye'de bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olmaları veya ilgili yasalar ve mevzuatlar çerçevesinde Türkiye'de bir işte çalışıyor olmaları veya Türkiye'de yaşıyor olmaları ,
 • En az 1 dönem lisans veya lisansüstü programlarına devam etmiş olmaları,
 • Önlisans ve lisans öğrencilerinin en az 2,20/4,00 genel ağırlıklı not ortalamasına (GANO) sahip olmaları,
 • Lisansüstü öğrencilerinin en az 2,50/4,00 genel ağırlıklı not ortalamasına (GANO) sahip olmaları,
 • Yabancı dil için ise üniversitemiz kapsamında yapılacak sınavda %60 başarı sağlamaları gerekmektedir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • İngilizce Hazırlık Programı öğrencileri Erasmus Programına başvuramazlar.
 • Başvuran öğrenci ancak öğrenim gördüğü seviye için başvuruda bulunabilir.
 • Lisans öğrencisi yüksek lisans seviyesinde ya da yüksek lisans öğrencisi doktora seviyesinde Erasmus programına devam etmek için başvuru yapamaz.
 • Alttan dersinin olması Erasmus başvurusunu etkilemez.

Nasıl Başvurulur

Başvuru için tıklayınız.

Başvuruda değerlendirirken kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır

 • Akademik başarı düzeyi (GANO): % 50
 • Dil düzeyi:%50
 • Daha önce programdan yararlanmış olmak (-10) puan

Seçilen Öğrencinin Değişim Öncesi Doldurması Gereken Evraklar

Seçilen öğrenci için İstanbul Medipol Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan yazılar:

 • Vize başvuru yazısı

Seçilen Öğrencinin Değişim Öncesi Yapması Gereken Diğer İşlemler

Pasaport işlemleri

Pasaport işlemleri için ayrıntılı bilgi için: https://epasaport.egm.gov.tr/ . Yeşil pasaport sahibi öğrencilerin de yurt dışı giriş ve çıkışlarda zorluklarla karşılaşmamaları için vize başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

Vize işlemleri

Yurtdışındaki üniversiteden kabul yazısı (acceptance letter) geldikten sonra vize işlemlerine başlanılabilinir. Vize işlemleri ile ilgili olarak gideceğiniz ülkenin Türkiye Konsolosluk/Büyükelçiliği’ni araştırınız. Vize alma sorumluluğu öğrenciye aittir. Başvuru sırasında, gidilecek ülkenin konsolosluğu/büyükelçiliği tarafından ilan edilen ve istenilen bütün evrakların tamamlanmış olmasına çok dikkat edilmelidir. Yeşil pasaport sahibi öğrencilerin de gideceği ülkelere göre talep edilmesi durumunda vize başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

Sigorta İşlemleri

Gidilecek üniversitenin sağlık sigortasıyla ilgili koşullarını incelemek ve gerektiğinde uluslararası geçerliliği olan Sağlık Sigortası yaptırmak. Sağlık sigortası yaptırma sorumluluğu öğrenciye aittir . Ancak bunun yurtdışına çıkmadan önce yapılması gerekmektedir (Türkiye'de yaptırmak çoğu ülkeye göre daha hesaplı olmaktadır).

Öğrenim Sözleşmesi ile İlgili İşlemler

Öğrenim sözleşmesi (Learning agreement) öğrencinin gitmeden önce titizlikle üzerinde durulması gereken bir husustur. Öğrenci gitmeden önce gidilecek üniversitenin kurs kataloğunu incelemek ve birim Erasmus Koordinatörü ile birlikte misafir olunan üniversitede hangi dersleri alacağını belirlemek zorundadır. Alınacak olan derslerle toplam 30 ECTS'yi tamamlamak zorundasınız. Alınacak derslerin ve bununla birlikte öğrenim sözleşmesinin Fakülte Yönetim Kurulları tarafından onaylanması, öğrencinin döndükten sonra ders kabulleri ile karşılaşabileceği zorlukları önlemek açısından bir garanti olabilmektedir. Öğrenim sözleşmesi öğrenci, Erasmus Birim Koordinatörü ve Kurum Koordinatörü tarafından imzalandıktan sonra misafir olunan üniversitenin Erasmus Koordinatörü tarafından onaylanıp imzalanması gerekmektedir. Ancak üçlü onay alan öğrenim sözleşmeleri geçerli sayılmaktadır. Aksi takdirde üniversite seçilen dersleri kabul etmek ile yükümlü değildir. Öğrenim Sözleşmesi karşı üniversiteden onaylanmadan hibe ödemesi yapılmayacaktır. DİKKAT: Hazırlanan "Öğrenim Anlaşmasında/Sözleşmesinde" bulunan derslerin açılmaması veya program çakışması nedeniyle belirlenen dersleri alamama durumunda “Öğrenim Anlaşmasının/Sözleşmesinin” yenilenmesi gerekmektedir. Bu durumda "Öğrenim Anlaşmasının/Sözleşmesinin” sadece çıkarılan ve eklenen dersleri gösteren sayfasının hazırlanması ve her iki üniversitenin koordinatörleri tarafından imzalanması ve mühürlenmesi gerekmektedir. Öğrencinin yurtdışında bulunduğu süre içerisinde bu değişikliklerin takip edilmesi öğrencinin sorumluluğundadır. "Öğrenim Anlaşmasında/Sözleşmesinde" yapılacak tüm değişiklikler koordinatörün bilgisi dahilinde bir ay içerisinde yapılmalıdır.

Seçilen Erasmus öğrencisinin değişim öncesi İstanbul Medipol Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğü’ne teslim etmesi gerektiği evraklar

 • Vize alındıktan sonra üniversite Öğrenim Hareketliliği Sözleşmesi hazırlanmalı, imzalanmalı ve Uluslararası Ofis’e teslim edilmeli.
 • Öğrenciler İçin İstenen Bilgiler Formu üzerindeki açıklamalar doğrultusunda doldurarak Erasmus Koordinatörlüğü'ne teslim edilmeli.
 • Misafir olunacak kurumun gönderdiği ve öğrencinin Erasmus öğrencisi olarak o üniversiteye kabul edildiğini gösteren kabul belgesinin aslı veya fotokopisi de ayrıca Erasmus Koordinatörlüğü'ne teslim edilmeli.
 • Ancak bu evraklar teslim edildikten sonra hibenin %80'i alınabilinir.

DİKKAT: Öğrenciler birinci dönemin ardından Erasmus hareketlilik sürelerini hibesiz uzatmak istemeleri durumunda üniversitesinin buna rıza göstermesi ve tüm Erasmus kurallarının uygulanması şartı ile öğrencinin hibesiz olarak kalmasına izin verilebilir. Ancak öğrencinin uzatacağı süre için tamamlanması gereken Öğrenim Anlaşması güncellenmeli ve bir ay içinde imza süreci tamamlanmalıdır. Öğrencilere verilen aylık hibe miktarları, Avrupa Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti katkısından müteşekkildir.

Yol parası için bir hibe verilmeyecektir.

Gidilen kurumda herhangi bir öğrenim ücreti (harç, kayıt, sınav, kütüphane vb.) ödenmeyecek buna karşın İstanbul Medipol Üniversitesi'nde yükümlü olunan mali ödemeleri yerine getirme zorunluluğu vardır. Öğrencinin almakta olduğu diğer burslar (devlet bursları vs.) değişim süresince devam edecektir.

Erasmus Öğrencisinin Yurt Dışına Gider Gitmez Yapması Gereken İşlemler

 • Eğer önceden imzalanmamışsa, Öğrenim Sözleşmesi (Learning Agreement)nin her iki kurum tarafından ıslak imzalı olarak orjinal belgenin hazırlanması. Varış/Ayrılış Belgesi (Duration Sheet): Gidilir gidilmez Erasmus Koordinatörlüğüne fakslanmak zorunda. Öğrenci dönüşte belgelerin aslını getirmekle yükümlüdür.
 • Misafir olunan üniversitenin Akademik Takvimi (Üniversitenin web sayfasından ya da üniversite tarafından alınan onaylı resmi belge).
 • Uçak biletinin fotokopisi.

Erasmus Öğrencisinin Değişim Sonrası Yapması Gereken İşlemler

Öğrenci aşağıdaki belgeleri döndükten sonra 15 gün içerisinde tamamlayarak Üniversitemizin Erasmus Koordinatörlüğü’ne getirmelidir;

Not Çizelgesi (Transcript of Records)

Yurtdışında yapılan eğitimin tamamlanması ve misafir kurumda okunan dersleri ve notlarını gösteren bu belge bazen doğrudan verilebilir veya misafir olunan üniversite tarafından doğrudan Fakülte/Bölüm/Yüksekokul Koordinatörüne, Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu'na gönderilebilir.

DİKKAT: Gelen "Transcript of Records"ın hem dersleri ve ECTS kredilerini, hem de ECTS notlarını göstermesi gerekmektedir. Belgenin aslı veya aslı gibidir onaylanmış fotokopisi Üniversitemizin Erasmus Koordinatörlüğü'na teslim edilmesi zorunludur.

 • Erasmus Öğrenci Faaliyet Raporu
 • Öğrenim Anlaşması/Sözleşmesi (Learning Agreement)
 • Varış/Ayrılış Belgesi (Duration Sheet)
 • Katılım Belgesi (Certificate of Attendance)
 • Pasaportun giriş-çıkış mühürlerinin olduğu sayfalarının fotokopisi
 • Uçak Dönüş biletinin fotokopisi
 • Öğrencinin misafir olduğu bölüm, üniversite ve ülke ile ilgili eğitim, öğretim, sosyal ve resmi işlemler ile ilgili izlenimlerini özetleyen bir sayfalık rapor

Bu evraklar eksiksiz olarak teslim edildiğinde hibenin geriye kalan %20'lik pay öğrenciye ödenecektir. NOT: HİBELİ/HİBESİZ tüm ERASMUS ÖĞRENCİLERİ İÇİN yukarıdaki işlemler geçerlidir. İki dönem yurt dışında kalacak öğrencilerin belgeleri her dönem için ayrı hazırlamaları gerekmektedir. Öğrencilerin yurt dışında bulundukları süre içinde derslerine devam etmedikleri ve öğrenci olarak yapmakla yükümlü oldukları sorumluluklarını yerine getirmedikleri tespit edildiğinde öğrencinin aldığı derslerden de başarısız olması durumu dikkate alınarak toplamda yurt dışında kaldığı sürede hak edeceği toplam hibenin % 20'si ödenmez.

Ekleme Tarihi: 07/06/2022 - 10:42Son Güncelleme Tarihi: 17/08/2022 - 08:57