Ana içeriğe atla

Akademik Sınav Otomasyon Sistemi (ASOS) Entegresyonu

ASOS web sayfasına giriş yapmak için Tıklayınız.

Konu: Akademik Sınav Otomasyon Sistemi (ASOS) Entegresyonu

Yükseköğretim kurumlarında öğretim faaliyetlerinin kaliteli yürütülmesi ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin kalitesinin iyileştirilmesiyle yakından ilgilidir. Ayrıca Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), ulusal/uluslararası bağımsız kalite akreditasyon ve program değerlendirme kuruluşlarının standartları doğrultusunda eğitim öğretim alanında ölçme ve değerlendirme alt süreci önemli bir boyuttur.  İstanbul Medipol Üniversitesi eğitim alanında ölçme ve değerlendirme alt sürecinin iyileştirilmesine yönelik Akademik Sınav Otomasyon Sistemi (ASOS) ulusal yazılım programlarından yararlanmaktadır. İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp fakültesinde ölçme değerlendirme iş ve işlemleri ASOS yazılım programı kullanılmaya başlanmıştır. İstanbul Medipol Üniversitesi   ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin kalitesini iyileştirmek amacıyla lisans ve ön lisans programlarına ASOS yazılım programının entegre edilmesini planlamaktadır. ASOS programının fakülte/yüksekokul birimlerindeki lisans ve ön lisans programlarına entegre edilmesiyle ilgili görüşlerinizin tarafımıza iletilmesi beklenmektedir.

ASOS yazılım programının genel özellikleri aşağıdaki gibidir:

1. Yükseköğretim yeterlilik çerçevesinde belirlenenden yeterlilik alanları (bilgi, beceri ve yetkin) ve öğrencilerin akademik ve mesleki yeterliliklerine uyumlu sınav analizi yapabilmektedir.

2. Ders izlencesine belirlenen ders amaçları/kazanım alanlarına (bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme) soru analizi ve sınav analizi yapabilmektedir.

3. Güvenli bir şekilde online ve yüz yüze sınav hazırlanmakta ve online ve yüz yüze uygulanmaktadır.

4. Çoktan seçmeli ve klasik sınav türlerine göre soru hazırlanmaktadır ve raporlamaktadır.

5.  Soru tipi olarak basit, ilişkili ve entegre sorular hazırlanabilmektedir. Soru köklerine resim, tablo, grafik ve video kayıt gibi öncüller eklenebilmektedir.

6. Sınav soruları birbirinden bağımsız olarak analiz edilmektedir. Soru analizine ilişkin istatistik işlemler yapılmaktadır. Sorunun zorluk düzeyi (kolay zor normal), sorunun ayırt ediciliği gibi (öğrencileri ayırt edici- öğrencileri ayıt edici değil- kullanışsız) Ayrıca soru analiz raporu sunmaktadır.

7. Ders programına ilişkin soru bankası hazırlanmaktadır. Bankadaki sorulardan dersin amaç/kazanım alanlarına göre (bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme) soru dağılımı yapılabilmektedir. Örneğin %20 bilgi, %20 kavrama, %35 uygulamaya düzeyi … ayrıca kazanım analiz raporu sunmaktadır.

8. Sınav bir bütün olarak analiz edilmektedir. Sınav analiziyle ilgili istatistikleri sunmaktadır. Bazı sınav analizleri şöyledir: Sınav Ortalaması, Çarpıklık (öğrenciler başarılı- öğrenciler başarı değil-normal), bağıl değişkenlik katsayısı (öğrenciler dağılımı homojen-öğrencilerin heterojen-öğrenciler normal) Sınav analizini raporlamaktadır.

9. Sınavlara ilişkin güvenirlik analizleri yapmakta ve raporlamaktadır (K20, K21 ve Cronbah alfa gibi istatistiksel)

10. Daha fazla bilgi için Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Dr.Öğrt. Üye. Metin Kaya ile görüşebilirsiniz.

Mail: [email protected]

Ekleme Tarihi: 28/04/2023 - 16:43Son Güncelleme Tarihi: 12/02/2024 - 02:57