Ana içeriğe atla

Çalışma İlkelerimiz

Gizlilik: Engelsiz Medipol Birimi, engelli olduğunu beyan eden öğrencinin durumunu,
kendisinin izni alınmadan, kimliğini ortaya çıkartacak bir biçimde, başka kimse ve
kurumlarla paylaşmaz.

Gönüllülük: Engelsiz Medipol Birimi, öğrencilerin engellerini beyan edebilmeleri için
fırsatlar tanır, ancak birime başvurmak ve hizmet almak konusunda öğrencileri
zorlamaz.

Saygı: Engelsiz Medipol Birimi, bireylerin ihtiyaç ve yeterliliklerinin farklı
olabileceğini göz önünde bulundurarak, engelli öğrencilerin bireysel farklılıklarına
saygı duyarak hizmet verir.

Akademik fırsat eşitliği: Engelsiz Medipol Birimi, engelli öğrencilerin akademik
sorumluluklarını yerine getirme sürecinde, öğrencinin engel durumuna göre uyarlanmış
öğrenme ve değerlendirme yöntemleri sunulması için gereken çalışmaları ilgili kişi ve
birimlerle birlikte yürütür.

Erişilebilirlik: Engelsiz Medipol Birimi, engelli öğrencilerin üniversite yaşantısını
fiziksel, akademik ve sosyal bakımlardan erişilebilir kılmak için, üniversitenin ilgili
birimleriyle birlikte çalışır.

Geri bildirime açıklık: Engelsiz Medipol Birimi geri bildirime açıktır; öğrencilerden,
akademik ve idari personelden aldığı geri bildirimleri daha iyi hizmet verebilmek için
bir fırsat olarak değerlendirir.

Sorumluluk: Engelsiz Medipol Birimi, engelli öğrencilerin gelişimlerini destekleyen
bir ortam oluşturma konusunda hizmet vermekle sorumlu olduğu kadar birime başvuran
öğrenci de sürecin işlemesinde bireysel sorumluluklara sahiptir.