Ana içeriğe atla

Misyon Vizyon Amaç ve Hedefler

Misyonumuz;

Engelsiz Medipol Birimi, Üniversitemizde öğrenim gören engelli öğrencilerin Üniversitedeki olanaklara ve hizmetlere erişimlerini sağlamaya; öğrencilerin akademik, sosyal, kişisel ve mesleki gelişimlerini destekleyen bir ortam oluşturmaya yönelik çalışmalar yapmayı amaçlar. 
 

Vizyonumuz;

İstanbul Medipol Üniversitesi Engelsiz Medipol Birimi vizyonu, tüm bireylerin herhangi bir ayrıcalığa maruz kalmadan eşit hak ve imkânlara sahip olarak eğitim-öğretim gördüğü, akademik/sosyal hizmetlerden yararlanabileceği bir üniversite olmak; disiplinler arası yapılacak akademik ve sosyal çalışmalarda yenilikçi,erişebilir bir üniversite olmaktır.

 

AMACIMIZ

Engelsiz Medipol olarak amacımız üniversitemizde öğrenim gören ve herhangi bir engeli nedeniyle özel korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli tedbirleri almak ve bu yönde düzenlemeler yapmaktır. 
 

HEDEFİMİZ

  •  Üniversitemizde öğrenim gören ve herhangi bir engeli nedeniyle özel ihtiyaçları bulunan öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği sağlamaktır. 
  •  Engelli öğrencilerin öğrenimleri süresince çeşitli alanlardaki (akademik, idari, fiziksel, psikolojik ve sosyal) ihtiyaçlarını ve karşılaştıkları güçlükleri belirleyerek Üniversite’nin olanak ve hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmak. 
  •  Eğitim, öğretim ve sınav ortamlarının özel gereksinimli bireyler için uygun hale getirilmesi için çalışmalar yapmak. 
  •  Üniversite bünyesinde engelliliğe yönelik faaliyetler, girişimler ve işbirlikleri yapmak. 
  •  Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere, özel gereksinimli bireylerin katılımını sağlamak ve desteklemek.
  •  Erişilebilir üniversite olmak için fiziksel, dijital ve
Ekleme Tarihi: 16/08/2022 - 15:17Son Güncelleme Tarihi: 16/08/2022 - 15:18