Ana içeriğe atla

Hukuk Fakültesi, gerek bireyler gerekse bireylerle kamu otoritesi arasındaki hukuki ilişkileri düzenleyen kuralları, bu kuralların dayandığı hukuki ve felsefi temelleri öğreten, öğrenciye hukuk kurallarının uygulama mantığını ve becerisini kazandıran bir fakültedir.


Ülkemizin gittikçe geliştiği, nüfusunun arttığı, dünya ticaretinde ve uluslararası ortamda etkin bir konuma geldiği göz önüne alınırsa bu etkinlikte hukukun ve hukukçunun rolünün de o ölçüde artacağı ve Türkiye’nin çıkarlarını korumada başat bir rolü olacağı aşikârdır. 

Çağdaş hukuk anlayışında, meşruiyet- yasallık, hak– yükümlülük, özgürlük– sorumluluk, bireyin ve toplumun özgür, huzurlu yaşam hakkı arasındaki dengenin gözetilmesi önemli bir yer tutar. Hukukçuyu, “vatandaşlar ile devlet, kurumlar ile bireyler arasındaki ilişkileri, karşılıklı hak ve yükümlülükler çerçevesinde düzenleyen yasal normların uygulanmasında rol alan kişi” olarak tanımlayan çağdaş yaklaşımı esas almak temel ilkemizdir. 

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi, öğrencilerini bu vizyonla yetiştirmeyi ve mezun etmeyi ve onların bu bakış açısını daha ilk günden benimsemelerini hedefleyerek eğitim vermektedir. 

Kavacık Kampüsü’nde yer alan fakültemiz, amfileri, geniş mekânları ve sosyal imkânlarıyla öğrencilerine verimli bir üniversite yaşantısı sunmaktadır. 2011-2012 eğitim- öğretim yılında eğitime başlayan Hukuk Fakültesi, 2014-2015 öğretim yılında ilk mezunlarını vermiştir. Her biri donanımlı birer hukukçu olarak çalışma hayatına atılan ilk mezunlarımızın hukuk dünyasında fakültemizi her platformda en iyi şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyoruz.

Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU
Dekan

Ekleme Tarihi: 04/04/2022 - 13:22Son Güncelleme Tarihi: 16/05/2022 - 13:42