Ana içeriğe atla

Sınav Kuralları
Sınavlarda Öğrencilerin Uyması Gereken Kurallar

a)Öğrenciler, sınav başlamadan önce sınav salonunda hazır bulunmak zorundadırlar. Sınav başladıktan sonra sınav salonuna giriş yapan öğrencilerin sınava kabulü öğretim elemanının takdirindedir. 

b) Öğrenciler, sınav süresi boyunca, sınavda görevli öğretim elemanının sınav düzenine dair talimat ve uyarılarına uymak ile yükümlüdürler; aksine bir davranış disiplin soruşturması çerçevesinde değerlendirilir.

c) Sınav salonuna öğrenci kimliği ve kalem, silgi gibi sınavda kullanılacak gereçler ile öğretim elemanı tarafından kullanılmasına izin verilmiş kaynaklar getirilebilir. Salona, bu sıralananlar dışında herhangi bir eşyanın (cep telefonu, ders notları ve kitapları, vb.) getirilmesi durumunda bunlar öğrencilerin sınav sırasında ulaşamayacakları bir yere konulmalıdır. Sınav gözetmenleri cep telefonu, ders notları ders kitapları, diğer eşya ve malzemeleri sınav düzeni için gözetim altına alırlar. Sınav esnasında cep telefonu ve tablet PC gibi iletişim araçları ile meşgul olan öğrenciler hakkında kopya muamelesi yapılır. 

d) Öğrenciler zorunlu bir neden olmaksızın, sınav kâğıtlarını teslim etmeden sınav salonundan çıkamazlar. Öğrenci, zorunlu bir nedenle sınav salonunu terk etmesi gerektiğinde zorunluluk durumunu sınav gözetmenine bildirir; salondan ancak sınav gözetmeni refakatinde çıkabilir. Bu duruma uygun davranmayan öğrenci hakkında tutanak düzenlenir. 

e) Öğrenciler sınav evrakını teslim ederken, kimlik bilgilerinin ve imzalarının bu belgelerde yer aldığını kontrol etmelidir. 

f) Sınav süresinin bitiminde sınav evrakı eksiksiz olarak sınav gözetmenlerine teslim edilmiş olmalıdır. Sınav evrakını teslim etmeyen öğrenciler hakkında tutanak düzenlenir. 

g) Sınav evrakını teslim ederek salonu terk eden öğrenci sınav salonuna tekrar giremez. Bu kurala aykırı davranan öğrenciler hakkında tutanak düzenlenir. 

h) Çoktan seçmeli test şeklinde yapılan sınavlarda öğrenciler tüm cevap kâğıtlarının teslim edildiği doğrulandıktan sonra salonu terk edebilir. 

i) Öğrenciler, sınava sadece MEBİS’te ilan edilmiş sınav salonunda girebilirler. 

Ekleme Tarihi: 16/11/2023 - 20:34Son Güncelleme Tarihi: 17/11/2023 - 14:48