Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Hukuk Fakültesi öğrencilerini adalet, hürriyet, demokrasi ve hukukun üstünlüğüne inanan; insan haklarına, ahlaki değerlere ve evrensel hukuk ilkelerine saygılı; bilgili ve açık fikirli; bağımsız ve analitik düşünme kabiliyetine sahip; araştıran ve sorgulayan; teorik ve pratik bilgiyle donanmış hukukçular olarak eğitmeyi ve yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Kazanılan Derece

Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Ulusal Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa TM 2 puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız

1. Sınıf Yıllık Dersler
HUK1012231 ANAYASA HUKUKU Türkçe 8 8
HUK1012262 MEDENİ HUKUK Türkçe 8 10
HUK1023040 ANAYASA HUKUKU ( İNG ) İngilizce 8 12
HUK1040200 ANAYASA HUKUKU Türkçe 8 12
HUK1040300 MEDENİ HUKUK Türkçe 8 12
1.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
HUK1112100 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI I İngilizce 2 2
HUK1110887 METİN ANALİZİ VE İLETİŞİM İngilizce 2 4
HUK1124720 İKTİSAT I (İNG ) İngilizce 2 4
HUK1140100 HUKUKA GİRİŞ Türkçe 2 2
HUK1124730 SİYASAL REJİMLER İngilizce 2 4
HUK1124770 İSTANBUL: ŞEHİR VE TARİH İngilizce 2 4
ATA1110800 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Türkçe 2 2
TDL1110200 TÜRK DİLİ I Türkçe 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
HUK1210888 İNGİLİZCE AKADEMİK OKUMA VE YAZMA İngilizce 2 4
HUK1212232 ROMA ÖZEL HUKUKU Türkçe 2 4
HUK1224750 İKTİSAT II (İNG) İngilizce 2 4
HUK1224780 DEMOKRASİ TEORİSİ İngilizce 2 4
HUK1233770 POLİTİKA TARİHİ İngilizce 2 4
ATA1210000 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Türkçe 2 2
TDL1220000 TÜRK DİLİ II Türkçe 2 2
2. Sınıf Yıllık Dersler
HUK2012236 BORÇLAR HUKUKU Türkçe 8 10
HUK2012237 CEZA HUKUKU Türkçe 8 10
HUK2023100 BORÇLAR HUKUKU Türkçe 8 12
HUK2023200 CEZA HUKUKU Türkçe 8 12
HUK2023300 GENEL KAMU HUKUKU Türkçe 4 6
HUK2023400 TÜRK HUKUK TARİHİ Türkçe 6 8
HUK2023500 MİLLETLERARASI HUKUK Türkçe 6 8
HUK2023600 İDARE HUKUKU Türkçe 6 8
HUK2034580 MİLLETLERARASI HUKUK (İNG ) İngilizce 6 12
1.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
HUK2133790 KARŞILAŞTIRMALI HUKUK SİSTEMLERİ İngilizce 2 4
HUK2140440 ÇOCUK HUKUKU İngilizce 2 4
2.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
HUK2233810 KARŞILAŞTIRMALI ANAYASA HUKUKU İngilizce 2 4
HUK2233820 ULUSLARARASI MAHKEMELER VE YARGI ORGANLARI İngilizce 2 4
HUK2245480 BİO HUKUK İngilizce 2 4
3. Sınıf Yıllık Dersler
HUK3014330 MEDENİ USUL HUKUKU Türkçe 8 8
HUK3047300 TİCARET HUKUKU Türkçe 6 8
HUK3047400 BORÇLAR HUKUKU (ÖZEL HÜKÜMLER) Türkçe 6 8
HUK3047500 EŞYA HUKUKU Türkçe 6 8
HUK3047700 CEZA HUKUKU (ÖZEL HÜKÜMLER) Türkçe 6 8
1.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
HUK3147800 VERGİ HUKUKU Türkçe 3 4
HUK3147900 HUKUK FELSEFESİ Türkçe 2 3
HUK3128370 HUKUK VE KÜLTÜR İngilizce 2 4
HUK3113032 AVUKATLIK HUKUKU Türkçe 2 4
HUK3149290 ÖZEL HUKUKUN GENEL ESASLARI İngilizce 2 4
2.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
HUK3212251 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Türkçe 2 3
HUK3248200 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Türkçe 2 4
HUK3248300 HUKUK SOSYOLOJİSİ Türkçe 2 3
HUK3212254 YAPAY ZEKA , ETİK , HUKUK İngilizce 2 4
HUK3251720 AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU İngilizce 2 4
HUK3211801 ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI İngilizce 2 4
4. Sınıf Yıllık Dersler
HUK4012242 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Türkçe 6 6
HUK4012255 İCRA VE İFLAS HUKUKU Türkçe 8 10
HUK4012256 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK Türkçe 8 8
HUK4012261 CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU Türkçe 6 8
HUK4013830 CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU Türkçe 6 10
HUK4013840 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK Türkçe 6 10
HUK4013860 İCRA VE İFLAS HUKUKU Türkçe 8 12
HUK4013870 İDARİ YARGILAMA HUKUKU Türkçe 4 6
1.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
HUK4112243 REKABET HUKUKU İngilizce 2 5
HUK4113760 TİCARET HUKUKU ( KIYMETLİ EVRAK VE SİGORTA ) Türkçe 3 5
HUK4113035 DENİZ TİCARET HUKUKU İngilizce 2 4
HUK4169260 İNSAN HAKLARININ KORUN. ANAYASAL ŞİKAYET İngilizce 2 4
HUK4169270 TEORİ VE UYGULAMADA AİHS. (İNG) İngilizce 2 4
2.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
HUK4212244 İNSAN HAKLARI HUKUKU İngilizce 3 8
HUK4213790 MİRAS HUKUKU Türkçe 3 5
HUK4269250 SÖZLEŞME MÜZAKERELERİ VE HAZIRLANMASI İngilizce 2 4
HUK4211798 ADLİ TIP İngilizce 2 4

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

1. Hukukî kavram ve kurumları bilir, bu kavram ve kurumlar arasındaki ilişkileri sıralar.
2. Teorik bilginin yanı sıra hukuk kurallarını kullanma, karşılaştırma, yorumlama ve somut olaylara uygulama usul ve esaslarına vâkıftır.
3. Bir bilim dalı olarak hukukun ve hukuk sistemlerinin tarihî gelişim sürecini bilir.
4. Güncel hukukî düzenlemelerden, yargı kararlarından ve doktrinde ileri sürülen görüşlerden haberdardır.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

5. Hukukî düzenlemeleri, yargı kararlarını ve doktrinde ileri sürülen görüşleri metodolojik bir yöntemle inceler, yorumlar ve değerlendirir.
6. Somut hukukî uyuşmazlıkları mevzuat hükümleri, yargı kararları ve doktrinde ileri sürülen görüşlerden hareketle çözüme kavuşturur.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

7. Hukukî uyuşmazlıkların çözümünde bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık yeteneğine sahiptir.
8. Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunların çözümünde gerektiğinde farklı disiplinlerden yararlanır ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
9. Yetki ve sorumluluğu altında çalışanların meslekî gelişimlerine yönelik etkinlikler planlar ve bunları yönetir.

Öğrenme Yetkinliği

10. Teori ve uygulamadaki gelişmeleri takip eder ve bunları değerlendirir.
11. Toplumsal ve hukukî sorunlara eleştirel bir gözle bakar ve çözümler ortaya koyar.
12. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği duygusuna sahiptir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

13. Hukukî konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; çözüm önerilerini gerekçeli olarak yazılı ve sözlü bir şekilde aktarır.
14. Mesleğe dair bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
15. Bir yabancı dili hukuk alanındaki evrensel gelişmeleri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bilir.
16. Toplumsal sorumluluk duygusuyla meslekî proje ve etkinlikler planlar, bunları uygular.
17. Milletlerarası toplumun yapısı ve ilişki biçimleri konusundaki temel bilgilere hâkim olur ve milletlerarası sorunları değerlendirir.

Alana Özgü Yetkinlik

18. Evrensel hukuk ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk devleti niteliğini savunur ve korur.
19. Meslekî ve ahlâkî sorumluluk duygusuna sahiptir.
20. Hukukî uyuşmazlıkları, olan ve olması gereken hukuk açısından değerlendirir ve çözüme kavuşturur.

İstihdam Olanakları

Mezunlar, kamu kuruluşları, özel sektör, araştırma enstitüleri veya üniversitelerde görev yapabilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Prof.Dr. Ayşe NUHOĞLU

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Bakım Planı

Video

probleme dayalı öğrenme

veri tabanları, kitaplar

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ADLİ TIP 34133224331142123234
ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI 53254444155521415425
ANAYASA HUKUKU 55555311034211000432
YAPAY ZEKA , ETİK , HUKUK 00500004054554400055
İlişkili ders sayısı / 4/63131213131297134161413128938101316
İlişki ağırlığı44344323243332314334

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu