Geri
AKADEMİK

Ana dilimiz olan Türkçe dilini sistemli bir şekilde farklı kültürlerden ve coğrafyalardan gelen kişilere
öğretmek, Türkçe öğretimi ile ilgili yenilikçi çalışmalar yapmak ve ana dilimizin farklı coğrafyalardakullanılmasını sağlamak.

Bilgi Talep Formu