Geri
AKADEMİK

Ana dilimiz olan Türkçe dilini sistemli bir şekilde farklı kültürlerden ve coğrafyalardan gelen kişilere
öğretmek, Türkçe öğretimi ile ilgili yenilikçi çalışmalar yapmak ve ana dilimizin farklı coğrafyalardakullanılmasını sağlamak.