Geri
AKADEMİK

Misyonumuz, yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek için yurt dışından gelecek yabancı
uyruklu öğrencilere Türkçe öğretmek, yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla Türkiye’den yurtdışına
gidecek öğretim elemanlarının yetiştirilmesini sağlamak, ihtiyaç duyulan yabancı dillerde kurslar
düzenlemek, gerekli dokümantasyon ve materyal çalışmaları yapmak, ilgili ulusal ve uluslararası
kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ortak proje faaliyetleri yürütmek ve oluşturulan bilgi
birikiminin ulusal ve uluslararası alanda çeşitli etkinliklerle paylaşılmasını sağlamak ve Türkçenin
öğretiminde karşılaşılan sorunları işleyen özgün araştırma ve incelemeye dayalı bilimsel çalışmalarazemin hazırlamaktır.

Bilgi Talep Formu