Geri
AKADEMİK

Sporcu Başarı İndirimleri;

Sporcu indirimlerinden ya da ödüllerinden öğrencilerimizin faydalanabilmesi için öncelikle okul takımlarına seçilmeleri, antrenmanlarına düzenli olarak katılarak ve okulumuzu resmi müsabakalarda temsil etmeleri gerekmektedir. Bu şartları yerine getiren öğrencilerimiz takımlara dahil olduktan bir sonraki akademik yılda eğitim-öğretim kayıtlarını gerçekleştirirken hak kazandıkları sporcu indiriminden faydalanabileceklerdir.

Takım seçmeleri her yıl antrenör ve idareci eşiğinde yapılır. Takımlara girmeyi hak eden öğrencilerin bu hakkı ilgili eğitim yılı sonrasında biter. Öğrenci her yıl seçmelere yeniden girmek zorundadır.

Doğal afet, salgın vb. mücbir sebepler dolayısıyla antrenman ve turnuvaların iptali durumunda öğrenci burslarının verilmesi hususunda karar rektörlüğe aittir

 

Medipol Üniversitesi Milli Sporcu İndirimi:

Son beş yıl içinde en az bir kez milli olan ve milli olduğunu ilgili federasyonlarca belgeleyen, mensubu oldukları üniversite takımlarına girme hakkı elde ederek ilgili etkinliklere (toplantı, antrenman maç, deplasman vb.) katılan ya da bireysel branşlarda yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üniversiteyi temsilen yer alan öğrencilere disiplin cezası almadıkları sürece bir sonraki akademik yıl için geçerli olmak üzere, tahakkuk eden öğrenim ücretinden ayrıca %50 eğitim indirimi yapılır. Öğrenci tam burslu ise bir sonraki akademik yılda 7 ay boyunca 500 TL eğitim desteği verilir. Son sınıf öğrencilerine içinde bulundukları akademik yıldan başlayarak 7 ay boyunca 500 TL eğitim desteği verilir.

 

 

Takım Sporcu İndirimi:

  Milli sporcu olmayıp, takım sporlarında üniversite takımları kadrosuna seçilen öğrencilere üniversite takımında yer aldıkları, üniversite takımı ile ilgili etkinliklere (toplantı, antrenman maç, deplasman vb.) katıldıkları ve disiplin cezası almadıkları sürece bir sonraki akademik yıl için geçerli olmak üzere tahakkuk eden öğrenim ücretinden ayrıca %15 eğitim indirimi yapılır. Öğrenci tam burslu ise bir sonraki akademik yılda 7 ay boyunca 300 TL eğitim desteği verilir.Son sınıf öğrencilerine içinde bulundukları akademik yıldan başlayarak 7 ay boyunca 300 TL eğitim desteği verilir.Birden fazla takımda yer alan sporcular takım sporcu indiriminden bir kez faydalanabilir.

 

 

Bireysel Sporcu Başarı Ödülü:

  Bireysel branşlarda üniversiteyi temsilen katılmış olduğu yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda ilk üç dereceye giren öğrencilere dereceye girdiği tarihten itibaren başlamak üzere 7 ay boyunca; 

•    Birincilik derecesine 700 TL, 
•    İkincilik derecesine 500 TL, 
•    Üçüncülük derecesine 300 TL sporcu başarı bursu verilir. 

 

  *Medipol Üniversitesi tarafından Milli sporculara verilen indirimler Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan mutabakat kapsamında verilen %100 sporcu bursundan farklıdır. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından verilen %100 sporcu bursunu incelemek için tıklayınız.