Ana içeriğe atla

Dinçer ve Yüksel’in çalışması Journal of Advanced Research’te yayımlandı

01.12.2023

İşletme ve Yönetim Bilimler Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Hasan Dinçer ve Prof. Dr. Serhat Yüksel’in yer aldığı çalışma Journal of Advanced Research Dergisi’nde yayımlandı. Çalışmada Quantum Teorisi ve Bulanık Çok Kriterli Karar Verme Metodolojisi birbirine entegre edildi.

serhathoca

İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimler Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Hasan Dinçer ve Prof. Dr. Serhat Yüksel’in yer aldığı “Synergistic Integration of Digital Twins and Sustainable Industrial Internet of Things for New Generation Energy Investments” başlıklı çalışma Journal of Advanced Research Dergisi’nde yayımlandı. Son iki yıllık etki faktör ortalaması 10,7 olan Journal of Advanced Research’de yayımlanan çalışmada toplam 4 yazar yer aldı. Çalışmada öğretim üyemiz Dinçer 2., Yüksel ise 3. yazar oldu. Söz konusu çalışmada çok kriterli karar verme tekniğinin dünyadaki en önemli araştırmacılarından Prof. Gang Kou ise baş yazar olarak yer aldı.

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME MODELİ GELİŞTİRİLDİ
Dinçer ve Yüksel’in çalışmasında yenilenebilir enerji projelerini geliştirmek için en uygun dijital ikiz politikalarının belirlenmesi amaçlandı. Bu kapsamda amaca ulaşabilmek için yeni bir bulanık çok kriterli karar verme modeli geliştirildi. Çalışmada yenilenebilir enerji projelerinde kullanılan dijital ikizlerin performansının artırılması için ekosistemin korunmasına öncelik verilmesi sonucuna ulaşıldı. Çalışmaları hakkında bilgi veren Prof. Dr. Serhat Yüksel ve Prof. Dr. Hasan Dinçer, şöyle dediler: “Dijital ikizler çevrenin korunmasına ve ekosistemin sürdürülebilirliğine önemli katkı sağlıyor. Dijital ikizlerin etkin kullanımıyla kaynak verimliliğinin sağlanması mümkün olabiliyor. Öte yandan dijital ikizlerde anlık veri analizi sayesinde kaynakların gereksiz kullanıldığı yerler belirlenebiliyor. Bu duruma yönelik alınacak önlemler sayesinde enerji tasarrufu sağlanabilecek. Benzer şekilde, dijital ikizler sayesinde projelerin maliyet etkinliğinin sağlanabileceği ve bu durumun karlılığa olumlu etki edeceği belirtiliyor.”

QUANTUM TEORİSİ İLE ENTEGRE EDİLDİ
Journal of Advanced Research Dergisi’nde yayımlanan çalışma, metodolojik anlamda literatüre önemli bir katkı sağladı. Çalışmada Quantum Teorisi ve Bulanık Çok Kriterli Karar Verme Metodolojisi birbirine entegre edildi. Çalışmada izlenen bu yolla süreç içerisindeki belirsizlik minimize edildi ve elde edilen analiz sonuçlarının doğruluğu ile güvenirliği artırıldı.

Makaleye ulaşmak için tıklayınız

Son Güncelleme Tarihi: 01/12/2023 - 16:13