Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
DAVRANIŞ BİLİMLERİİK1127990Güz Dönemi2+025
Ders Programı

Salı 13:30-14:15

Salı 14:30-15:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Burcu DABAKOĞLU
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Nagehan UZUN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilerin insan davranışının psikolojik ve sosyolojik yönlerini kavraması, küçük gruplarda bireylerarası etkileşimlerin özelliklerini ve bunun iş yaşamına etkileri konusunda farkındalık kazanmasını sağlamak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Davranış Bilimlerine Giriş-Temel Kavramlar,Kültür ve Kültürel Değişme,Sosyal Etki ve Uyma,Sosyal Yapı ve Sosyal İlişkiler,Duyum ve Algılama,Öğrenme,Düşünme ve Problem Çözme,Güdülenme ve Heyecan,Kişilik ve Benlik,Kişilik Kuramları,Kişilik Kuramları,Davranış Bozuklukları,Stres ve Stresle Başa Çıkma,Davranış bilimlerinde güncel tartışmalar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. İnsan Davranışı ile ilgili temel kaynakları yorumlayabilecektir.10, 19, 9A
1.1. Davranış ile ilgili kavramları açıklar.9
2. İnsanların algı, tutum ve atıf süreçlerini açıklayabilecektir.10, 16, 19, 9A
2.1. Algı, tutum ve atıf süreçleri ile ilgili süreçleri açıklar.9
3. Öğrenme sürecini anlatabilecektir. 10, 16, 19, 9A
3.1. Öğrenme kuramlarını açıklar. 9
4. Davranış değişikliği sürecini anlatabilecektir.10, 9A
4.1. Davranış kavramı ilkelerini açıklar. 9
5. Motivasyon kaynaklarını saptayabilecektir.10, 19, 9A
5.1. Motivasyon kavramı ve ilkelerini açıklar.9
6. Toplumun insan davranışına etkisini açıklayabilecektir.10, 19, 9A
6.1 Kültürel farklılıkları ayırt eder.9
6.2. Kültür ve davranış ilişkisini gösterir.9
6.3. Bireysel ve sosyal etkileri karşılaştırır.9
7. Kişilerarası ilişkileri etkileyen durumları saptayabilecektir.10, 4, 9A
7.1. Etkili iletişimi etkisiz iletişimden ayırt eder.9
7.2. Çatışma çözümü için kullanabileceği stratejileri ayırt eder.9
7.3. Kişilerarası farklılıkları açıklar.9
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Davranış Bilimlerine Giriş-Temel KavramlarGüney S.(2011) Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayınları s.13-21
2Kültür ve Kültürel DeğişmeGüney S. (2011) Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayınları s.23-50
3Sosyal Etki ve UymaKağıtçıbaşı Ç. (2010) Yeni İnsan ve İnsanlar: Sosyal Psikolojiye Giriş. İstanbul: Koç Üniversitesi s.67-100
4Sosyal Yapı ve Sosyal İlişkilerGüney S. (2011) Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayınları s.65-81
5Duyum ve AlgılamaGüney S. (2011) Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayınları s.121-134
6ÖğrenmeGüney S. (2011) Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayınları s.105-119
7Düşünme ve Problem ÇözmeCüceloğlu D. (2006) İnsan ve Davranışı, İstanbul:Remzi Kitabevi s. 229-286
8Güdülenme ve HeyecanCüceloğlu D. (2006) İnsan ve Davranışı, İstanbul:Remzi Kitabevi s. 403-430
9Kişilik ve BenlikGüney S. (2011) Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayınları s.183-200
10Kişilik KuramlarıGüney S. Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayınları s.183-200
11Kişilik KuramlarıGüney S. (2011)Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayınları s.183-200
12Davranış BozukluklarıGüney S. (2011) Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayınları s.299-313
13Stres ve Stresle Başa ÇıkmaGüney S. (2011) Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayınları s.315-350
14Davranış bilimlerinde güncel tartışmalar
Kaynak
Güney S. (2011). Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayınları ISBN: 9786051335087 Cüceloğlu D. (2016). İnsan ve Davranışı, İstanbul: Remzi Kitabevi ISBN: 9789751418692
Morgan C.,T. (2013) Psikoloji’ye Giriş, Eğitim Yayınevi, Editör: Karakaş Sirel, Rükzan Eski. ISBN:9789758890705. ss.171-220, 285-304. Kağıtçıbaşı Ç. (2010) Dünden Bugüne İnsan ve İnsanlar: Sosyal Psikolojiye Giriş. İstanbul: Koç Üniversitesi ISBN:9789755030029 ss.67-100

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
2
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma
3
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
4
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
X
5
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
6
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme
7
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme
8
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme
9
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma
10
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme
11
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
12
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
13
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma
14
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme42080
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı2612
Ara Sınav ve Hazırlığı11212
Genel Sınav ve Hazırlığı11414
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)146
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(146/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
DAVRANIŞ BİLİMLERİİK1127990Güz Dönemi2+025
Ders Programı

Salı 13:30-14:15

Salı 14:30-15:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Burcu DABAKOĞLU
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Nagehan UZUN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilerin insan davranışının psikolojik ve sosyolojik yönlerini kavraması, küçük gruplarda bireylerarası etkileşimlerin özelliklerini ve bunun iş yaşamına etkileri konusunda farkındalık kazanmasını sağlamak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Davranış Bilimlerine Giriş-Temel Kavramlar,Kültür ve Kültürel Değişme,Sosyal Etki ve Uyma,Sosyal Yapı ve Sosyal İlişkiler,Duyum ve Algılama,Öğrenme,Düşünme ve Problem Çözme,Güdülenme ve Heyecan,Kişilik ve Benlik,Kişilik Kuramları,Kişilik Kuramları,Davranış Bozuklukları,Stres ve Stresle Başa Çıkma,Davranış bilimlerinde güncel tartışmalar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. İnsan Davranışı ile ilgili temel kaynakları yorumlayabilecektir.10, 19, 9A
1.1. Davranış ile ilgili kavramları açıklar.9
2. İnsanların algı, tutum ve atıf süreçlerini açıklayabilecektir.10, 16, 19, 9A
2.1. Algı, tutum ve atıf süreçleri ile ilgili süreçleri açıklar.9
3. Öğrenme sürecini anlatabilecektir. 10, 16, 19, 9A
3.1. Öğrenme kuramlarını açıklar. 9
4. Davranış değişikliği sürecini anlatabilecektir.10, 9A
4.1. Davranış kavramı ilkelerini açıklar. 9
5. Motivasyon kaynaklarını saptayabilecektir.10, 19, 9A
5.1. Motivasyon kavramı ve ilkelerini açıklar.9
6. Toplumun insan davranışına etkisini açıklayabilecektir.10, 19, 9A
6.1 Kültürel farklılıkları ayırt eder.9
6.2. Kültür ve davranış ilişkisini gösterir.9
6.3. Bireysel ve sosyal etkileri karşılaştırır.9
7. Kişilerarası ilişkileri etkileyen durumları saptayabilecektir.10, 4, 9A
7.1. Etkili iletişimi etkisiz iletişimden ayırt eder.9
7.2. Çatışma çözümü için kullanabileceği stratejileri ayırt eder.9
7.3. Kişilerarası farklılıkları açıklar.9
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Davranış Bilimlerine Giriş-Temel KavramlarGüney S.(2011) Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayınları s.13-21
2Kültür ve Kültürel DeğişmeGüney S. (2011) Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayınları s.23-50
3Sosyal Etki ve UymaKağıtçıbaşı Ç. (2010) Yeni İnsan ve İnsanlar: Sosyal Psikolojiye Giriş. İstanbul: Koç Üniversitesi s.67-100
4Sosyal Yapı ve Sosyal İlişkilerGüney S. (2011) Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayınları s.65-81
5Duyum ve AlgılamaGüney S. (2011) Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayınları s.121-134
6ÖğrenmeGüney S. (2011) Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayınları s.105-119
7Düşünme ve Problem ÇözmeCüceloğlu D. (2006) İnsan ve Davranışı, İstanbul:Remzi Kitabevi s. 229-286
8Güdülenme ve HeyecanCüceloğlu D. (2006) İnsan ve Davranışı, İstanbul:Remzi Kitabevi s. 403-430
9Kişilik ve BenlikGüney S. (2011) Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayınları s.183-200
10Kişilik KuramlarıGüney S. Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayınları s.183-200
11Kişilik KuramlarıGüney S. (2011)Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayınları s.183-200
12Davranış BozukluklarıGüney S. (2011) Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayınları s.299-313
13Stres ve Stresle Başa ÇıkmaGüney S. (2011) Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayınları s.315-350
14Davranış bilimlerinde güncel tartışmalar
Kaynak
Güney S. (2011). Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayınları ISBN: 9786051335087 Cüceloğlu D. (2016). İnsan ve Davranışı, İstanbul: Remzi Kitabevi ISBN: 9789751418692
Morgan C.,T. (2013) Psikoloji’ye Giriş, Eğitim Yayınevi, Editör: Karakaş Sirel, Rükzan Eski. ISBN:9789758890705. ss.171-220, 285-304. Kağıtçıbaşı Ç. (2010) Dünden Bugüne İnsan ve İnsanlar: Sosyal Psikolojiye Giriş. İstanbul: Koç Üniversitesi ISBN:9789755030029 ss.67-100

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
2
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma
3
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
4
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
X
5
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
6
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme
7
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme
8
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme
9
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma
10
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme
11
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
12
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
13
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma
14
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:32Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:33