Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SOSYAL PSİKOLOJİİK1127880Güz Dönemi3+034
Ders Programı

Çarşamba 09:00-09:45

Çarşamba 10:00-10:45

Çarşamba 11:00-11:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Burcu DABAKOĞLU
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Burcu DABAKOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı öğrencilere sosyal psikolojinin çalışma konularını, yaklaşımlarını ve araştırma yöntemlerini tanıtmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Sosyal psikolojiye giriş ,Sosyal psikolojide metot,Sosyal biliş,Sosyal algı,Sosyal algı,Benlik,Benlik,Bilişsel Uyumsuzluk,Bilişsel uyumsuzluk ,Tutumlar ve tutum değişimi,Tutumlar ve tutum değişimi,Tutumlar ve tutum değişimi,Genel tartışmalar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Sosyal psikolojiyi benzer konuları çalışan diğer alanlardan ayrıştıran özellikleri tartışabilecektir. 12, 16, 19, 37, 9A
1.1. Sosyal psikolojisinin temel kavramları açıklar.9
2. Sosyal algı, sosyal biliş, benlik ve tutumları açıklayan temel teorileri ve kavramları tanımlayabilecektir. 10, 19, 37, 9A
2.1. Sosyal psikolojiyle ilgili ilkeleri açıklar.9
3. Sosyal algı, sosyal biliş, benlik ve tutumları açıklayan temel teorileri ve kavramları gündelik ve/veya sosyal olgular ile ilişkilendirebilecektir. 10, 19, 9A
3.1. Uygulama yaptırmak suretiyle öğrenilen teorik bilgileri ilişkilendirir ve uygular.9
4. Sosyal etkinin insan biliş ve davranışına olan etkisini betimleyebilecektir. 10, 16, 19, 37, 9A
4.1. İnsan biliş ve davranışı ile ilgili farklı kuramsal yaklaşımları açıklar.9
5. Sosyal psikoloji alanında yapılan çalışmaların farklı kültür ve zamanlarda ne derece genellenebilir olduğunu tartışabilecektir. 10, 16, 19, 9A
5.1. Sosyal psikoloji ile ilgili kuramsal yaklaşımları açıklar.9
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 37: Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sosyal psikolojiye giriş Aronson, E., Wilson T. D., Akert, R. M. & S. R. Sommers (2015). Bölüm 1, ss. 1-23
2Sosyal psikolojide metotAronson, E., Wilson T. D., Akert, R. M. & S. R. Sommers (2015). Bölüm 2, ss. 23-51
3Sosyal bilişAronson, E., Wilson T. D., Akert, R. M. & S. R. Sommers (2015). Bölüm 3, ss. 51-84
4Sosyal algıAronson, E., Wilson T. D., Akert, R. M. & S. R. Sommers (2015). Bölüm 4, ss. 84-119
5Sosyal algıAronson, E., Wilson T. D., Akert, R. M. & S. R. Sommers (2015). Bölüm 4, ss. 84-119
6BenlikAronson, E., Wilson T. D., Akert, R. M. & S. R. Sommers (2015). Bölüm 5, ss. 119-157
8BenlikAronson, E., Wilson T. D., Akert, R. M. & S. R. Sommers (2015). Bölüm 5, ss. 119-157
9Bilişsel UyumsuzlukAronson, E., Wilson T. D., Akert, R. M. & S. R. Sommers (2015). Bölüm 6, ss. 157-188
10Bilişsel uyumsuzluk Aronson, E., Wilson T. D., Akert, R. M. & S. R. Sommers (2015). Bölüm 6, ss. 157-188
11Tutumlar ve tutum değişimiAronson, E., Wilson T. D., Akert, R. M. & S. R. Sommers (2015). Bölüm 7, ss. 188-226
12Tutumlar ve tutum değişimiAronson, E., Wilson T. D., Akert, R. M. & S. R. Sommers (2015). Bölüm 7, ss. 188-226
13Tutumlar ve tutum değişimiAronson, E., Wilson T. D., Akert, R. M. & S. R. Sommers (2015). Bölüm 7, ss. 188-226
14Genel tartışmalar
Kaynak
Aronson, E., Wilson T. D., Akert, R. M. & S. R. Sommers (2015). Social Psychology (9th Edition). Prentice Hall: Pearson Education
Doğan Cüceloğlu "İnsan ve Davranışı" Remzi Kitapevi, İstanbul, 2012 Nevzat Tarhan "Toplum Psikolojisi" Timaş Yayınları, İstanbul, 2014 Çiğdem Kağıtçıbaşı "Günümüzde İnsan ve İnsanlar" Evrim Yayınları, 2015

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
X
2
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma
X
3
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
X
4
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
X
5
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
X
6
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme
X
7
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme
X
8
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme
X
9
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma
X
10
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme
X
11
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
X
12
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
X
13
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma
X
14
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme31236
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı2612
Ara Sınav ve Hazırlığı11010
Genel Sınav ve Hazırlığı11212
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)112
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(112/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SOSYAL PSİKOLOJİİK1127880Güz Dönemi3+034
Ders Programı

Çarşamba 09:00-09:45

Çarşamba 10:00-10:45

Çarşamba 11:00-11:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Burcu DABAKOĞLU
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Burcu DABAKOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı öğrencilere sosyal psikolojinin çalışma konularını, yaklaşımlarını ve araştırma yöntemlerini tanıtmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Sosyal psikolojiye giriş ,Sosyal psikolojide metot,Sosyal biliş,Sosyal algı,Sosyal algı,Benlik,Benlik,Bilişsel Uyumsuzluk,Bilişsel uyumsuzluk ,Tutumlar ve tutum değişimi,Tutumlar ve tutum değişimi,Tutumlar ve tutum değişimi,Genel tartışmalar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Sosyal psikolojiyi benzer konuları çalışan diğer alanlardan ayrıştıran özellikleri tartışabilecektir. 12, 16, 19, 37, 9A
1.1. Sosyal psikolojisinin temel kavramları açıklar.9
2. Sosyal algı, sosyal biliş, benlik ve tutumları açıklayan temel teorileri ve kavramları tanımlayabilecektir. 10, 19, 37, 9A
2.1. Sosyal psikolojiyle ilgili ilkeleri açıklar.9
3. Sosyal algı, sosyal biliş, benlik ve tutumları açıklayan temel teorileri ve kavramları gündelik ve/veya sosyal olgular ile ilişkilendirebilecektir. 10, 19, 9A
3.1. Uygulama yaptırmak suretiyle öğrenilen teorik bilgileri ilişkilendirir ve uygular.9
4. Sosyal etkinin insan biliş ve davranışına olan etkisini betimleyebilecektir. 10, 16, 19, 37, 9A
4.1. İnsan biliş ve davranışı ile ilgili farklı kuramsal yaklaşımları açıklar.9
5. Sosyal psikoloji alanında yapılan çalışmaların farklı kültür ve zamanlarda ne derece genellenebilir olduğunu tartışabilecektir. 10, 16, 19, 9A
5.1. Sosyal psikoloji ile ilgili kuramsal yaklaşımları açıklar.9
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 37: Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sosyal psikolojiye giriş Aronson, E., Wilson T. D., Akert, R. M. & S. R. Sommers (2015). Bölüm 1, ss. 1-23
2Sosyal psikolojide metotAronson, E., Wilson T. D., Akert, R. M. & S. R. Sommers (2015). Bölüm 2, ss. 23-51
3Sosyal bilişAronson, E., Wilson T. D., Akert, R. M. & S. R. Sommers (2015). Bölüm 3, ss. 51-84
4Sosyal algıAronson, E., Wilson T. D., Akert, R. M. & S. R. Sommers (2015). Bölüm 4, ss. 84-119
5Sosyal algıAronson, E., Wilson T. D., Akert, R. M. & S. R. Sommers (2015). Bölüm 4, ss. 84-119
6BenlikAronson, E., Wilson T. D., Akert, R. M. & S. R. Sommers (2015). Bölüm 5, ss. 119-157
8BenlikAronson, E., Wilson T. D., Akert, R. M. & S. R. Sommers (2015). Bölüm 5, ss. 119-157
9Bilişsel UyumsuzlukAronson, E., Wilson T. D., Akert, R. M. & S. R. Sommers (2015). Bölüm 6, ss. 157-188
10Bilişsel uyumsuzluk Aronson, E., Wilson T. D., Akert, R. M. & S. R. Sommers (2015). Bölüm 6, ss. 157-188
11Tutumlar ve tutum değişimiAronson, E., Wilson T. D., Akert, R. M. & S. R. Sommers (2015). Bölüm 7, ss. 188-226
12Tutumlar ve tutum değişimiAronson, E., Wilson T. D., Akert, R. M. & S. R. Sommers (2015). Bölüm 7, ss. 188-226
13Tutumlar ve tutum değişimiAronson, E., Wilson T. D., Akert, R. M. & S. R. Sommers (2015). Bölüm 7, ss. 188-226
14Genel tartışmalar
Kaynak
Aronson, E., Wilson T. D., Akert, R. M. & S. R. Sommers (2015). Social Psychology (9th Edition). Prentice Hall: Pearson Education
Doğan Cüceloğlu "İnsan ve Davranışı" Remzi Kitapevi, İstanbul, 2012 Nevzat Tarhan "Toplum Psikolojisi" Timaş Yayınları, İstanbul, 2014 Çiğdem Kağıtçıbaşı "Günümüzde İnsan ve İnsanlar" Evrim Yayınları, 2015

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
X
2
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma
X
3
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
X
4
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
X
5
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
X
6
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme
X
7
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme
X
8
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme
X
9
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma
X
10
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme
X
11
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
X
12
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
X
13
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma
X
14
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:32Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:33