Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ KURAMLARIİK1214317Bahar Dönemi2+024
Ders Programı

Cuma 09:00-09:45

Cuma 10:00-10:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Ceyda SARI
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Burcu DABAKOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDersin amacı öğrencilerin örgütsel davranış literatüründeki güncel konular hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Öğrencilerin bu güncel konular ekseninde elde ettikleri bilgiler doğrultusunda, örgütsel yaşamda çalışanların davranışlarının neden ve sonuçlarını daha iyi kavramalarını ve bu bilgileri örgütsel etkililiği geliştirme yönünde kullanmalarını sağlamak da amaçlanan bir diğer faaliyettir.
Dersin İçeriğiBu ders; Örgütsel Davranış ile ilgili Temel Kavramlar,Algı, Tutum ve Atıf,Öğrenme,Kişilik ve Benlik,Duygular,İhtiyaçlar ve Motivasyon,İhtiyaçlar ve Motivasyon,Gruplar,Kültür,İnanç ve Değerler,Çatışma,Örgütsel Davranışta Güncel Kavramlar,Örgütsel Davranışta Güncel Kavramlar,Konu Tekrarları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. İnsan Davranışı ile ilgili temel kaynakları yorumlayabilecektir. 10, 16, 9A
1.1. İnsan davranışlarını şekillendiren unsurları açıklayan farklı yaklaşımların temel ilkelerini kıyaslar.
1.2. Motivasyon kaynaklarını saptar.
1.3. Öğrenme ve davranış değişikliği sürecini anlatır.
2. Kültürün insan davranışına etkisini açıklayabilecektir. 10, 16, 9A
2.1. Kültürel varsayımları özetler.
2.2. Kültürel farklılıkları ayırt eder.
2.3. Kültür ve davranış ilişkisini gösterir.
2.4. Bireysel ve sosyal etkileri karşılaştırır.
3. Kişilerarası ilişkileri etkileyen durumları saptayabilecektir. 10, 16A
3.1. Etkili iletişimi etkisiz iletişimden ayırt eder.
3.2. Çatışma çözümü için kullanabileceği stratejileri ayırt eder.
3.3. Kişilerarası farklılıkları açıklar.
4. Örgütsel Değişim konusunu açıklayabilecektir. 10, 16, 9A
4.1. Örgütlerin değişime ve gelişme ihtiyacını açıklar
4.2. Örgütsel Değişime direnci kıracak önerilerde bulunur.
5. Örgüt Kültürü, örgüt iklimi gibi kavramları açıklayabilecektir. 10, 16, 9A
5.1. Örgüt Kültürü tipolojilerini karşılaştırır.
5.2. Konuyla ilgili örnek olayları analiz edip çözümler.
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Örgütsel Davranış ile ilgili Temel Kavramlar
2Algı, Tutum ve Atıf
3Öğrenme
4Kişilik ve Benlik
5Duygular
6İhtiyaçlar ve Motivasyon
7İhtiyaçlar ve Motivasyon
8Gruplar
9Kültür
10İnanç ve Değerler
11Çatışma
12Örgütsel Davranışta Güncel Kavramlar
13Örgütsel Davranışta Güncel Kavramlar
14Konu Tekrarları
Kaynak
Stephan Robbins, Timothy A. Judge , İnci Erdem, Örgütsel Davranış, Nobel Yayıncılık - Örgütlerde Davranış Bilimleri Ders Notları, Rana Özen Kutanis, Sakarya Kitabevi Yay., 2014, 6. Baskı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
2
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma
3
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
4
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
5
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
6
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme
7
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme
8
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme
9
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma
10
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme
11
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
12
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
13
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma
14
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30)0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ KURAMLARIİK1214317Bahar Dönemi2+024
Ders Programı

Cuma 09:00-09:45

Cuma 10:00-10:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Ceyda SARI
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Burcu DABAKOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDersin amacı öğrencilerin örgütsel davranış literatüründeki güncel konular hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Öğrencilerin bu güncel konular ekseninde elde ettikleri bilgiler doğrultusunda, örgütsel yaşamda çalışanların davranışlarının neden ve sonuçlarını daha iyi kavramalarını ve bu bilgileri örgütsel etkililiği geliştirme yönünde kullanmalarını sağlamak da amaçlanan bir diğer faaliyettir.
Dersin İçeriğiBu ders; Örgütsel Davranış ile ilgili Temel Kavramlar,Algı, Tutum ve Atıf,Öğrenme,Kişilik ve Benlik,Duygular,İhtiyaçlar ve Motivasyon,İhtiyaçlar ve Motivasyon,Gruplar,Kültür,İnanç ve Değerler,Çatışma,Örgütsel Davranışta Güncel Kavramlar,Örgütsel Davranışta Güncel Kavramlar,Konu Tekrarları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. İnsan Davranışı ile ilgili temel kaynakları yorumlayabilecektir. 10, 16, 9A
1.1. İnsan davranışlarını şekillendiren unsurları açıklayan farklı yaklaşımların temel ilkelerini kıyaslar.
1.2. Motivasyon kaynaklarını saptar.
1.3. Öğrenme ve davranış değişikliği sürecini anlatır.
2. Kültürün insan davranışına etkisini açıklayabilecektir. 10, 16, 9A
2.1. Kültürel varsayımları özetler.
2.2. Kültürel farklılıkları ayırt eder.
2.3. Kültür ve davranış ilişkisini gösterir.
2.4. Bireysel ve sosyal etkileri karşılaştırır.
3. Kişilerarası ilişkileri etkileyen durumları saptayabilecektir. 10, 16A
3.1. Etkili iletişimi etkisiz iletişimden ayırt eder.
3.2. Çatışma çözümü için kullanabileceği stratejileri ayırt eder.
3.3. Kişilerarası farklılıkları açıklar.
4. Örgütsel Değişim konusunu açıklayabilecektir. 10, 16, 9A
4.1. Örgütlerin değişime ve gelişme ihtiyacını açıklar
4.2. Örgütsel Değişime direnci kıracak önerilerde bulunur.
5. Örgüt Kültürü, örgüt iklimi gibi kavramları açıklayabilecektir. 10, 16, 9A
5.1. Örgüt Kültürü tipolojilerini karşılaştırır.
5.2. Konuyla ilgili örnek olayları analiz edip çözümler.
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Örgütsel Davranış ile ilgili Temel Kavramlar
2Algı, Tutum ve Atıf
3Öğrenme
4Kişilik ve Benlik
5Duygular
6İhtiyaçlar ve Motivasyon
7İhtiyaçlar ve Motivasyon
8Gruplar
9Kültür
10İnanç ve Değerler
11Çatışma
12Örgütsel Davranışta Güncel Kavramlar
13Örgütsel Davranışta Güncel Kavramlar
14Konu Tekrarları
Kaynak
Stephan Robbins, Timothy A. Judge , İnci Erdem, Örgütsel Davranış, Nobel Yayıncılık - Örgütlerde Davranış Bilimleri Ders Notları, Rana Özen Kutanis, Sakarya Kitabevi Yay., 2014, 6. Baskı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
2
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma
3
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
4
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
5
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
6
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme
7
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme
8
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme
9
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma
10
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme
11
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
12
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
13
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma
14
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:32Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:33