Ana içeriğe atla
 #Dosya AdıDosya Uzantısı
 1Medipol ÇEP 2018.pdf

 

Önsöz

Ülkemizde temel tıp eğitimini standart hale getirmek amacıyla  tıp fakültelerimizin, öğretim üyelerinin katkılarıyla Ulusal Tıp Çekirdek Eğitim Programı (UÇEP) hazırlanmıştır. İlk olarak 2001 yılında Tıp Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyi bir komisyon oluşturmuş ve tıp eğitiminin standart hale getirilmesi ve UÇEP’in oluşturulması için çalışmalara başlamıştır. 2002 yılında  Öğretim üyelerinin ve   Tıp Fakültelerinin katkılarıyla  UÇEP  Tıp-Sağlık bilimleri eğitim konseyince kabul edilmiştir. 2013 yılında tıp eğitimi, ülkemizdeki sağlık politikalarındaki değişiklikler ve  toplumda değişen sağlık gereksinimleri gibi birçok sağlık birleşenlerindeki değişiklikler ile UÇEP’in revizyonu zorunlu hale gelmiştir. Bu amaçla 2013 yılında tıp dekanlar konseyi  toplantılarında tıp fakültelerimizin, öğretim üyelerimizin ve paydaşların katkılarıyla ulusal ÇEP yeniden gözden geçirilerek  YÖK e sunulmuş ve  2014 yılında Yükseköğretim  Kurulu Genel Kurulunda görüşülerek kabul edilmiştir.

Medipol Üniversitesi tıp Fakültesi olarak 2014 yılından itibaren tüm Anabilim Dallarımıza ve öğretim üyelerimize UÇEP gönderilerek bilgilendirme yapılmış ve belirli aralıklarla Anabilim Dallarımızla toplantılar yaparak eğitim  programımızın UÇEP’e uyumlu hale getirilme çalışmaları başlatılmıştır.

Ulusal ÇEP temel alınarak eğitim çıktılarına dayalı bütüncül bir yaklaşımla Hastalık/Durum/Semptom listesi ile Beceri listesi sistematize edilerek fakültemizin eğitim çıktıları ve mezuniyet yeterlilikleri belirlenmiştir. Semtom/durum listesi ile çekirdek hastalık/klinik problemler listesi  eşleştirilerek fakültemizin eğitim içerikleri ve öğrenme düzeyleri yeniden düzenlenmiştir. Bu süreçte yatay ve dikey entegrasyonla klinik ve klinik öncesi dönem entegre hale getirilmiştir. Bu çalışmaların sonucunda eğitim programımız yeniden gözden geçirilerek  UÇEP ile uyumlu hale getirilmiştir.

Mezuniyet öncesi çekirdek eğitim programımız öğrencilerimizle birlikte tüm öğretim üyelerimize  bir rehber olacaktır.

Bundan sonra her yıl öğrenci, öğretim üyelerimiz ve paydaşlarımızdan aldığımız geri bildirimlerle birlikte ülkemizdeki, dünyadaki tıp eğitimi ve sağlık alanındaki değişimlere paralel olarak eğitim programımızın güncellemelerine devam edeceğiz.

Bu çalışma sürecinde katkı sağlayan tüm öğretim üyelerimize, idari personelimize ve  Eğitim Hastanemizin Kalite Koordinatörlüğüne, özellikle bu sürecin tamamlanmasında çok önemli katkları olan Doç. Dr İlknur Türkmen ve Doç. Dr. Mesut Yılmaz a  teşekkür ederim .

Prof.Dr.Naci Karacaoğlan

Tıp Fakültesi Dekanı

MedipolÇEP, İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi ders Programının UÇEP 2014’ün her bir başlığı için, her bir anabilim dalının, her dönemde, hangi ders ile katkı sağladığını gösteren bir belgedir.

MedipolÇEP hazırlanırken Temel Bilimlerini de içerecek şekilde tüm Anabilim Dalları öğretim üyeleri ile gözden geçirme toplantıları yapılarak, toplamda 48 ayrı oturum yapılmış, UÇEP 2014 gözden geçirilmiş ve UÇEP’de yer alan Semptomlar ve Klinik Durumlar, Adli ve / veya Psikososyal Durumlar, Sağlıklılık durumları, Çevresel (fiziksel çevre, sosyokültürel çevre) / Küresel Durumlar, Çekirdek Hastalıklar / Klinik Problemler ile Medipol müfredatı ile eşleştirilmiştir. Bu değerlendirmeler sonrasında, 2018-19 eğitim öğretim yılında UÇEP 2014’ün %100 karşılanması sağlanmış ve Temel Tıp Bilimleri müfredatı da dahil edilmiştir.

MedipolÇEP, ayrıca İMÜ müfredatında UÇEP 2014 haricinde bulundurduğu derslerin listesini ve gerekçelerini de içermektedir.

Bu belgenin hazırlanmasında emeği geçen tüm öğretim üyelerine, Eğitim Hastanemiz Kalite Koordinatörlüğüne teşekkür ediyor, öğrencilerimize ve öğretim üyelerine daha iyi bir eğitim için yol gösterici olmasını diliyoruz.

Prof. Dr. İlknur TÜRKMEN
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Mesut YILMAZ
Baş Koordinatör

Ekleme Tarihi: 01/07/2022 - 11:24Son Güncelleme Tarihi: 01/07/2022 - 11:26