Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Düşünce ve bilim üreten anlayışla tıp eğitimi vermek. Akademik ve öğrenciye yönelik bilimsel projeleri yönetmek. Uzmanlık eğitimi yanında toplumun sağlık gereksinimine duyarlı, çözüm üreten, bilgi ve becerisi ile yetkin ideal hekimler yetiştirmek.

Kazanılan Derece

Bütünleşik Yüksek Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Ulusal Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa MF 3 puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 360 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Sınıf Yıllık Dersler
01. DERS KURULU HEKİMLİĞE GİRİŞ Türkçe 70+4 - 5
Kodu Ders Dil
TP1011497 TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK Türkçe
TP1011502 HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ Türkçe
TP1011503 ORGANİK KİMYA İngilizce
TP1011498 TIP TARİHİ VE ETİK Türkçe
TF1020100 BİLİM FELSEFESİ VE TIP Türkçe
TP1027000 TIP EĞİTİMİ VE BİLİŞİMİ Türkçe
DHF1019290 TIP VE İNSAN BİLİMLERİ Türkçe
02. DERS KURULU MOLEKÜLDEN HÜCREYE Türkçe 102+10 - 8
Kodu Ders Dil
TP1011497 TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK Türkçe
TP1011503 ORGANİK KİMYA İngilizce
TP1011498 TIP TARİHİ VE ETİK Türkçe
TP1011501 BİYOKİMYA Türkçe
TP1011495 BİYOFİZİK İngilizce
TP1011496 FİZYOLOJİ Türkçe
DHF1028000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE BİLGİYE ERİŞİM Türkçe
03. DERS KURULU HÜCRE YAPISI Türkçe 88+18 - 8
Kodu Ders Dil
TP1011497 TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK Türkçe
TP1011502 HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ Türkçe
TP1011501 BİYOKİMYA Türkçe
TP1011504 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ İngilizce
TP1022000 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Türkçe
04. DERS KURULU BİYOLOJİK DÜZENLEME Türkçe 92+28 - 8
Kodu Ders Dil
TP1011497 TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK Türkçe
TP1011502 HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ Türkçe
TP1011501 BİYOKİMYA Türkçe
TP1011499 ANATOMİ Türkçe
TF1032900 TEMEL İSTATİSTİK Türkçe
05. DERS KURULU HÜCREDEN İNSANA Türkçe 98+26 - 8
Kodu Ders Dil
TP1011502 HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ Türkçe
TP1011501 BİYOKİMYA Türkçe
TP1011499 ANATOMİ Türkçe
TP1011505 TIBBİ GENETİK Türkçe
DHF1082560 İLKYARDIM VE TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Türkçe
06. DERS KURULU KAS-İSKELET SİSTEMİ Türkçe 86+18 - 8
Kodu Ders Dil
TP1011502 HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ Türkçe
TP1011495 BİYOFİZİK İngilizce
TP1011496 FİZYOLOJİ Türkçe
TP1011499 ANATOMİ Türkçe
ISM1011241 FİZYOPATOLOJİ İngilizce
07. DERS KURULU MESLEKİ BECERİ VE BİLİMSEL ARAŞ. PROJ.-I Türkçe - 1
Kodu Ders Dil
TP1011506 MESLEKİ BECERİ VE BİLİMSEL ARAŞ. PROJ.-I Türkçe
TP1065770 AKADEMİK İLETİŞİM BECERİLERİ I İngilizce 64 4
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ATA1110800 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Türkçe 2 2
TDL1110200 TÜRK DİLİ I Türkçe 2 2
ATA1110000 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Türkçe 2 2
TDL1120000 TÜRK DİLİ II Türkçe 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
TP1212758 SAĞLIKTA İLETİŞİM Türkçe 32 - 2
ATA1210000 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Türkçe 2 2
TDL1220000 TÜRK DİLİ II Türkçe 2 2
TP1210765 PREKLİNİK GÖZLEM Türkçe - 1
2. Sınıf Yıllık Dersler
08. DERS KURULU SİNİR SİSTEMİ Türkçe 148+24 - 11
Kodu Ders Dil
TP2079520 BİYOFİZİK Türkçe
TP2012637 HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ Türkçe
TP2012635 FİZYOLOJİ Türkçe
TP2012634 ANATOMİ Türkçe
TP2012636 FİZYOPATOLOJİ Türkçe
09. DERS KURULU KALP-DAMAR VE SOLUNUM SİSTEMİ Türkçe 157+40 - 14
Kodu Ders Dil
TP2079520 BİYOFİZİK Türkçe
TP2012637 HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ Türkçe
TP2012635 FİZYOLOJİ Türkçe
TP2012634 ANATOMİ Türkçe
TP2012636 FİZYOPATOLOJİ Türkçe
TP2011245 BİYOKİMYA Türkçe
TP2079510 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ İngilizce
10. DERS KURULU BESLENME VE METABOLİZMA Türkçe 79+24 - 7
Kodu Ders Dil
TP2012637 HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ Türkçe
TP2012635 FİZYOLOJİ Türkçe
TP2012634 ANATOMİ Türkçe
TP2012636 FİZYOPATOLOJİ Türkçe
TP2011245 BİYOKİMYA Türkçe
11. DERS KURULU ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEM Türkçe 123+28 - 10
Kodu Ders Dil
TP2012637 HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ Türkçe
TP2012635 FİZYOLOJİ Türkçe
TP2012634 ANATOMİ Türkçe
TP2012636 FİZYOPATOLOJİ Türkçe
TP2011245 BİYOKİMYA Türkçe
12. DERS KURULU KLİNİĞE GİRİŞ Türkçe 109+24 - 8
Kodu Ders Dil
TP2011245 BİYOKİMYA Türkçe
TP2079510 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ İngilizce
TP2011247 FARMAKOLOJİ Türkçe
TP2012017 TIBBİ PATOLOJİ Türkçe
TP2079560 ENFEKSİYON HASTALIKLARI Türkçe
TP2011244 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Türkçe
TP2011603 HALK SAĞLIĞI Türkçe
13. DERS KURULU MESLEKİ BECERİ VE BİLİMSEL ARAŞ. PROJ.-II Türkçe - 4
Kodu Ders Dil
TP2079590 MESLEKİ BECERİ VE BİLİMSEL ARAŞ. PROJ.-II Türkçe
TP2065780 AKADEMİK İLETİŞİM BECERİLERİ II İngilizce 64 4
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
TP2212758 SAĞLIKTA İLETİŞİM Türkçe 32 - 2
TP2210765 PREKLİNİK GÖZLEM Türkçe - 1
3. Sınıf Yıllık Dersler
14. DERS KURULU NEOPLAZİ VE HEMOPOETİK SİSTEM Türkçe 104+21 - 9
Kodu Ders Dil
TP3011356 TIBBİ PATOLOJİ Türkçe
TP3011357 FARMAKOLOJİ Türkçe
TP3011358 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Türkçe
TP3011359 İÇ HASTALIKLARI Türkçe
TP3011361 ENFEKSİYON HASTALIKLARI Türkçe
TP3011362 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ Türkçe
TP3011363 TIBBİ BİYOKİMYA Türkçe
TP3012642 BİLİMSEL ARAŞTIRMA Türkçe
TP3011364 HALK SAĞLIĞI Türkçe
TP3011365 RADYOLOJİ Türkçe
15. DERS KURULU ENDOKRİN VE BESLENME Türkçe 91+47 - 8
Kodu Ders Dil
TP3011356 TIBBİ PATOLOJİ Türkçe
TP3011357 FARMAKOLOJİ Türkçe
TP3011358 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Türkçe
TP3011359 İÇ HASTALIKLARI Türkçe
TP3011362 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ Türkçe
TP3012642 BİLİMSEL ARAŞTIRMA Türkçe
TP3011364 HALK SAĞLIĞI Türkçe
TP3011365 RADYOLOJİ Türkçe
16. DERS KURULU DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMİ Türkçe 111+15 - 9
Kodu Ders Dil
TP3011356 TIBBİ PATOLOJİ Türkçe
TP3011357 FARMAKOLOJİ Türkçe
TP3011358 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Türkçe
TP3011361 ENFEKSİYON HASTALIKLARI Türkçe
TP3011362 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ Türkçe
TP3012642 BİLİMSEL ARAŞTIRMA Türkçe
TP3011364 HALK SAĞLIĞI Türkçe
TP3011365 RADYOLOJİ Türkçe
TP3011366 KARDİYOLOJİ Türkçe
TP3011367 GÖĞÜS HASTALIKLARI Türkçe
17. DERS KURULU GASTROİNTESTİNAL SİSTEM Türkçe 90+15 - 8
Kodu Ders Dil
TP3011356 TIBBİ PATOLOJİ Türkçe
TP3011357 FARMAKOLOJİ Türkçe
TP3011358 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Türkçe
TP3011359 İÇ HASTALIKLARI Türkçe
TP3011361 ENFEKSİYON HASTALIKLARI Türkçe
TP3011362 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ Türkçe
TP3012642 BİLİMSEL ARAŞTIRMA Türkçe
TP3011364 HALK SAĞLIĞI Türkçe
TP3011365 RADYOLOJİ Türkçe
TP3011368 GENEL CERRAHİ Türkçe
18. DERS KURULU ÜROGENİTAL SİSTEM Türkçe 106+14 - 8
Kodu Ders Dil
TP3011356 TIBBİ PATOLOJİ Türkçe
TP3011357 FARMAKOLOJİ Türkçe
TP3011358 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Türkçe
TP3011359 İÇ HASTALIKLARI Türkçe
TP3011361 ENFEKSİYON HASTALIKLARI Türkçe
TP3011362 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ Türkçe
TP3012642 BİLİMSEL ARAŞTIRMA Türkçe
TP3011364 HALK SAĞLIĞI Türkçe
TP3011365 RADYOLOJİ Türkçe
TP3011368 GENEL CERRAHİ Türkçe
TP3011369 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM Türkçe
TP3011371 ÜROLOJİ Türkçe
19. DERS KURULU NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİATRİ Türkçe 103+7 - 8
Kodu Ders Dil
TP3011356 TIBBİ PATOLOJİ Türkçe
TP3011357 FARMAKOLOJİ Türkçe
TP3011358 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Türkçe
TP3011361 ENFEKSİYON HASTALIKLARI Türkçe
TP3011362 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ Türkçe
TP3012642 BİLİMSEL ARAŞTIRMA Türkçe
TP3011364 HALK SAĞLIĞI Türkçe
TP3011365 RADYOLOJİ Türkçe
TP3011372 NÖROLOJİ Türkçe
TP3011373 PSİKİYATRİ Türkçe
20. DERS KURULU KAS-İSKELET SİSTEMİ Türkçe 101+3 - 6
Kodu Ders Dil
TP3011356 TIBBİ PATOLOJİ Türkçe
TP3011357 FARMAKOLOJİ Türkçe
TP3011358 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Türkçe
TP3011359 İÇ HASTALIKLARI Türkçe
TP3011361 ENFEKSİYON HASTALIKLARI Türkçe
TP3011362 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ Türkçe
TP3011364 HALK SAĞLIĞI Türkçe
TP3011365 RADYOLOJİ Türkçe
TP3011355 ADLİ TIP Türkçe
TP3028950 ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ Türkçe
TP3028940 FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON Türkçe
TP3028980 SAĞLIK HUKUKU Türkçe
21. DERS KURULU MESLEKİ BECERİ VE BİLİMSEL ARAŞ. PROJ. III Türkçe 59+42 - 4
Kodu Ders Dil
TP3011374 MESLEKİ BECERİ VE BİLİMSEL ARAŞ.PROJ.-III Türkçe
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
TP3210765 PREKLİNİK GÖZLEM Türkçe - 1
4. Sınıf Yıllık Dersler
TP4011253 GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ STAJI Türkçe 50+30 - 6
TP4012613 GENEL CERRAHİ STAJI Türkçe 48+132 - 9
TP4012614 SEÇ.KLİNİK BİYOKİMYA Türkçe - 2
TP4012615 SEÇ.KLİNİK MİKROBİYOLOJİ Türkçe - 2
TP4012616 SEÇ.OLGULARLA KLİNİK FARMAKOLOJİ Türkçe - 2
TP4012618 SEÇ.KALP VE DAMAR CERRAHİSİ Türkçe - 2
TP4012619 SEÇ.ADLİ TIP Türkçe - 2
TP4012869 İÇ HASTALIKLARI STAJI Türkçe 130+172 - 15
TP4012871 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI Türkçe 180+126 - 15
TP4012872 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI Türkçe 68+120 - 9
TP4012873 KARDİYOLOJİ STAJI Türkçe 37+72 - 6
5. Sınıf Yıllık Dersler
TP5010124 SEÇ.BİYOİSTATİSTİK Türkçe - 3
TP5010125 SEÇ.ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ Türkçe - 3
TP5010129 SEÇ.KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ Türkçe - 3
TP5010131 SEÇ.ONKOLOJİDE KLİNİK ARAŞTIRMA Türkçe - 3
TP5010132 SEÇ.YETİŞKİN YOĞUN BAKIM Türkçe - 3
TP5010133 SEÇ.PEDİATRİK YOĞUN BAKIM Türkçe - 3
TP5010134 SEÇ.YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM Türkçe - 3
TP5010135 SEÇ.REJENERATİF ORTOPEDİ Türkçe - 3
TP5010136 SEÇ.EPİLEPSİ YÖNETİMİ Türkçe - 3
TP5010137 SEÇ.NÖROLOJİDE KLİNİK ARAŞTIRMA Türkçe - 3
TP5010138 SEÇ.DİYABET YÖNETİMİ Türkçe - 3
TP5010139 SEÇ.YETİŞKİN KALP HAST.PERKÜTAN TED. VE ARİTMOLOJİ Türkçe - 3
TP5010141 SEÇ.PEDİA.YAPI.KALP HAST.PERKÜTAN TED. VE ARİTMOLOJİ Türkçe - 3
TP5010142 SEÇ.ACİL TIP Türkçe - 3
TP5010143 SEÇ.AİLE HEKİMLİĞİ Türkçe - 3
TP5010144 SEÇ.ÇOCUK CERRAHİSİ Türkçe - 3
TP5012612 GÖZ HASTALIKLARI STAJI Türkçe 24+27 - 5
TP5012874 ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİN. MİK. STAJI Türkçe 36+70 - 6
TP5012875 NÖROLOJİ STAJI Türkçe 54+65 - 5
TP5012876 KULAK, BURUN VE BOĞAZ HASTALIKLARI STAJI Türkçe 30+61 - 5
TP5012877 ÜROLOJİ STAJI Türkçe 23+64 - 5
TP5012878 ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ STAJI Türkçe 40+45 - 5
TP5012879 RADYOLOJİ STAJI Türkçe 26+2 - 3
TP5012881 FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON STAJI Türkçe 22+28 - 3
TP5012882 DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI STAJI Türkçe 22+44 - 3
TP5078860 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI Türkçe 140+34 - 6
TP5078880 ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON STAJI Türkçe 36+36 - 4
TP5078890 PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ STAJI Türkçe 19+31 - 3
TP5078910 KANITA DAYALI TIP STAJI Türkçe 28+42 - 4
TP5079070 SEÇ.NÜKLEER TIP Türkçe - 3
TP5079090 SEÇ.RADYASYON ONKOLOJİSİ Türkçe - 3
TP5079130 SEÇ.BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ Türkçe - 3
TP5079220 SEÇ.TIBBİ PATOLOJİ Türkçe - 3
6. Sınıf Yıllık Dersler
TP6010756 HALK SAĞLIĞI Türkçe 80+280 - 10
TP6010869 İÇ HASTALIKLARI Türkçe 45+315 - 10
TP6011378 SEÇ.ACİL TIP Türkçe - 4
TP6011379 SEÇ.AİLE HEKİMLİĞİ Türkçe - 4
TP6011381 SEÇ.BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ Türkçe - 4
TP6011382 SEÇ.ÇOCUK CERRAHİSİ Türkçe - 4
TP6011383 SEÇ.ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Türkçe - 4
TP6011384 SEÇ.DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI Türkçe - 4
TP6011385 SEÇ.FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON Türkçe - 4
TP6011386 SEÇ.ENFEKSİYON HAST. VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ Türkçe - 4
TP6011387 SEÇ.GÖĞÜS HASTALIKLARI Türkçe - 4
TP6011388 SEÇ.İÇ HASTALIKLARI Türkçe - 4
TP6011389 SEÇ.KARDİYOLOJİ Türkçe - 4
TP6011391 SEÇ.NÖROLOJİ Türkçe - 4
TP6011392 SEÇ.NÜKLEER TIP Türkçe - 4
TP6011393 SEÇ.RADYOLOJİ Türkçe - 4
TP6011394 SEÇ.RADYASYON ONKOLOJİSİ Türkçe - 4
TP6011395 SEÇ.RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Türkçe - 4
TP6011396 SEÇ.ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON Türkçe - 4
TP6011397 SEÇ.GENEL CERRAHİ Türkçe - 4
TP6011398 SEÇ.GÖZ HASTALIKLARI Türkçe - 4
TP6011399 SEÇ.KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM Türkçe - 4
TP6011401 SEÇ.KALP VE DAMAR CERRAHİSİ Türkçe - 4
TP6011402 SEÇ.KULAK, BURUN VE BOĞAZ HASTALIKLARI Türkçe - 4
TP6011403 SEÇ.ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ Türkçe - 4
TP6011405 SEÇ.TIBBİ PATOLOJİ Türkçe - 4
TP6011406 SEÇ.ÜROLOJİ Türkçe - 4
TP6011407 SEÇ.GÖĞÜS CERRAHİSİ Türkçe - 4
TP6011489 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Türkçe 15+345 - 10
TP6011491 ACİL TIP Türkçe 20+340 - 10
TP6011492 GENEL CERRAHİ Türkçe 10+230 - 6
TP6011493 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM Türkçe 10+230 - 6
TP6011494 ADLİ TIP Türkçe 10+70 - 4

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
Bozukluk (hastalık) durumlarının tanısı ve tedavisi için gerekli yöntemleri bilir.
Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
İnsan bedeninde yapısal ve fonksiyonel olarak tam bir klinik muayene yapar, sorunları tanımlar.
Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak çözüm üretir
Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alır

Öğrenme Yetkinliği

Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini etkili iletişim yollarını kullanarak yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilir, geliştirebilir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilir.
İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

Alana Özgü Yetkinlik

Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder ve bu değerleri öğretir.
Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarını nicel ve nitel verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşır.
İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

İstihdam Olanakları

Mezunlar, kamu kuruluşları, özel sektör, araştırma enstitüleri veya üniversitelerde hekim olarak görev yapabilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Prof.Dr. Naci KARACAOĞLAN

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

probleme dayalı öğrenme

veri tabanları, kitaplar

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ACİL TIP 22000101012112000200
ADLİ TIP 22022220010222033210
AKADEMİK İLETİŞİM BECERİLERİ I 00000000000000050000
AKADEMİK İLETİŞİM BECERİLERİ II 00000000000000050000
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON STAJI 55454454345443500400
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI 55534543244322333320
GENEL CERRAHİ 44545344441455444440
GENEL CERRAHİ STAJI 33454532532455421410
İÇ HASTALIKLARI STAJI 55434543344344433320
KANITA DAYALI TIP STAJI 00012000310120011100
PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ STAJI 55553553242555544450
SEÇ.ACİL TIP 33200330002002000000
SEÇ.AİLE HEKİMLİĞİ 33343433222223333320
SEÇ.BİYOİSTATİSTİK 00000000500020005435
İlişkili ders sayısı / 14/50373732323137332329282429343328332734205
İlişki ağırlığı33433332322233433325

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu