Geri
AKADEMİK

(Liste, ünvan ve isme göre alfabetik olarak sıralanmıştır.)

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Hüseyin ÖZ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1978 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Anabilim Dalı 1982

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Araştırma Alanları

Anesteziyoloji, ağrı, yogun bakım

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.1.1. Bora AYKAÇ, Hülya EROLÇAY, Yalim DIKMEN, Hüseyin ÖZ, Okan YILLAR : Comparison of intrapleural versus intravenous morphine for postthoracotomy pain management. JOURNAL OF CARDIOTHORACIC AND VASCULAR ANESTHESIA. 1995;9:538-540.

7.1.2. N. BAYKARA, Ismail KATI, Zuhal ARIKAN, Huseyin OZ : Intraoperative latex anaphylaxis observed in a farmer. ANESTHESIOLOGY. 1996;84:476-477.

7.1.3. Guniz MEYANCI KOKSAL, Cem SAYILGAN, Oznur SEN, Huseyin OZ: The effects of different wenng modes on the edocrine stress response. CRITICA CARE 2004;8(1):R31-R34.

7.1.4.Guniz MEYANCI KOKSAL, Cem SAYILGAN, Seval AYDIN, Huseyin OZ, Hafise UZUN: Correltion of plasm and tissue oxiative stsses in intra-abdominl sepsis. JOURNAL OF SURGICAL RESEARCH. 2004;122(2):180-183.

7.1.5. Guniz MEYANCI KOKSAL, Cem SAYILGAN, Seval AYDIN, Hafize Uzun, Huseyin OZ: Theefects of seoflurane an desflurane on lipd perxidation during laparoscopic cholecystectomy. EUROPEAN JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY. 2004;21(3):217-220.

7.1.6. Güniz Meyancı KÖKSAL, Emre ERBABACAN, Yusuf TUNALI, Gülşah KARAÖREN, Suphi VEHİD, Huseyin ÖZ. The effect of single dose etomidate during emergency intubation on hemodynamics and adrenal cortex. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015;21:358-365. doi: 10.5505/tjtes.2015.06325

7.1.7. Burcu HIZARCI, Cem ERDOGAN, Pelin KARAASLAN, Aytekin UNLUKAPLAN, Huseyin OZ. Transdermal methyl alcohol intoxication: A case report. Acta Derm Venerol. 2015;95:740-741.

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.2.1. Guniz MEYANCI KOKSAL, Huseyin OZ: Combination of granulocyte colony-stimulating factor nd antibacterial drugs for the treatmen of ventilatory associated nosocomial pneumonia. MIDDLE EAST JOURNAL OF ANESTHESIOLOGY. 2001;16(1):91-101.

7.2.2. Funda ARICIOGLU, Guniz MEYANCI, Sibel ERDAMAR, Huseyin OZ: The effects of intratracheal dexamthasone on acute lung injury in rabbits. MIDDLE EAST JOURNAL OF ANESTHESIOLOGY 2005;18(1):161-171.

7.2.3. Guniz MEYANCI KOKSAL, Cem SAYILGAN, Gurcan GUNGOR, Huseyin OZ, Oznur SEN, Hafize UZUN, Seval AYDIN : Effects of sevoflurae and desflurane on cytokine response during tympanoplasty surgry. ACTA ANAESTHESIOLOGICA SCANDINAVICA 2005; 49 (6): 835-839.

7.2.4. Guniz MEYANCI KOKSAL, Cem SAYILGAN, Huseyin OZ. Percutaneous dilatational tracheostomy. 2006;18(5):903-910.

7.2.5.Guniz MEYANCI KOKSAL, Emre ERBABACAN, Yusuf TUNALI, Gulsah KARAOREN, Suphi VEHID, Huseyin OZ: The effects of intravenous, enteral and combined administration of glutamine on malnutrition in sepsis: a randomized clinical trial. Asia Pac J Clin Nutr 2014; 23(1): 34-40.

7.2.6.Rauf GUL, Denizhan KARIS, Guniz MEYANCI KOKSAL, Cem SAYILGAN, Murat BOLAYIRLI, Huseyin OZ, Meltem ERCAN: Effects of sevoflurane and desflurane on the blood and plasma viscosity. Medical Science and Discovery, 2015; 2(2):165-71.DOI:10.17546/msd.36015

7.2.7. Oznur SEBN, Nevzat Cem SAYILGAN, Ayse Cigdem TUTUNCU, Mefkur BAKAN, Guniz Meyanci KOKSAL, Huseyin OZ. Evaluation of sciatic nerve damage following intraneural injection of bupivacaine, levobupivacaine and lidocaine in rats. Revista Brasileira De Anesthesiologia. 2016;66(3):272-275.

7.2.8. Burcu HIZARCI, Cem ERDOGAN, Hüseyin Öz. Tracheal rupture caused by fall from a height. Case Report. ENT updates.2016;6:51-53. doi:10.2399/jmu.2016001003

7.2.9. Cem ERDOGAN, Sibel DOĞAN, Rumeysa CAKMAK, Deniz KIZILASLAN, Burcu HIZARCI, Pelin KARAASLAN, Huseyin ÖZ. Assessment of job satisfaction, work-related strain, and perceived stress in nurses working in different deparments in the same hospital: A survey study. Ain-Shams Journal of Anesthesiology. 2020;12:34. Doi: 10.1186/s42077-020-00084-9.

7.2.10. Burcu Hizarci, Pelin Karaaslan, Gokhan Ertugrul, Mesut Yılmaz, Yavuz Demiraran, Hüseyin Öz. Predictors of perioperative morbidity and mortality in adult living donor liver transplantations: report of results of a tertiary hospital. Ain-Shams Journal of Anesthesiology. 2020. doi: 10.1186/s42077-020-00094-7.

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler :

7.5.1) Hüseyin ÖZ, Yıldız KÖSE : "Rate Pressure Product"(RPP) değerlendirmesi. TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON CEMİYETİ MECMUASI. 1982;10:43-53.

7.5.2) Hüseyin ÖZ : Per ve postoperatuar analjezi sağlanması için epidural morfin uygulaması. TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON CEMİYETİ MECMUASI. 1982;10:79-90.

7.5.3) Abdülkadir ERENGÜL, Hüseyin ÖZ: Yoğun bakım ünitelerinin teşkilatlanması. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ. 1985;16:121-126.

7.5.4) Hüseyin ÖZ : Brakiyal pleksusun supraklaviküler bloğu için yüzeyel önemli noktalar. TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON CEMİYETİ MECMUASI. 1985;13:6-8.

7.5.5) Hüseyin ÖZ, Ülkü KAYSERİLİOĞLU: Sezaryende vekuronyum bromid uygulaması. ZEYNEP KAMİL TIP BÜLTENİ. 1988;20:41-43.

7.5.6) Hüseyin ÖZ: Klinikte vekuronyum bromid. ZEYNEP KAMİL TIP BÜLTENİ. 1988;20:45-49.

7.5.7) Hüseyin ÖZ, Alim EKİNCİ : Ameliyat sırasında glukozlu solüsyonlara gerek var mı? SENDROM. 1989;2:8-9.

7.5.8) Hüseyin ÖZ, Mois BAHAR, Ercüment YENTÜR : Duman inhalasyonu nedeniyle bir olgu. TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON CEMİYETİ MECMUASI. 1989;17:159-160.

7.5.9) Hüseyin ÖZ : Dilatasyon küretaj girişimlerinde subanestezik dozda ketammin uygulaması. DİRİM. 1990;65:84-88.

7.5.10) Hüseyin ÖZ, Mois BAHAR, Sadi SUN, Yıldız KÖSE, Fikret KUTLU : Kafa-beyin travmalarının genel bir değerlendirmesi(132 olgu). TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON CEMİYETİ MECMUASI. 1990;18:241-244.

7.5.11) Mois BAHAR, Hüseyin ÖZ, Nurten PEKTAŞ : Yoğun bakım tedavisi gören ilginç bir solunum yetersizliği. TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON CEMİYETİ MECMUASI. 1990;18:127-128.

7.5.12) Güner BÜYÜKYILDIZ, Hüseyin ÖZ : Arterio-venöz fistül girişimi için yüzeyel noktalara göre uygulanan brakiyal pleksus bloku. TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON CEMİYETİ MECMUASI. 1990;18:159-160.

7.5.13) Bora AYKAÇ, Hüseyin ÖZ, Hülya EROLÇAY, Savaş URAL : Hemofiltrasyon. SENDROM. 1990;8:52-57.

7.5.14) Güner BÜYÜKYILDIZ, Hüseyin ÖZ : Sectio Sezario'da Anestezi. SENDROM. 1990;5:86-88.

7.5.15) Hüseyin ÖZ, Güner BÜYÜKYILDIZ : Yoğun Bakım servisinde Lupus Eritematosuslu bir vak'a. HASEKİ TIP BÜLTENİ. 1990;28:236-239.

7.5.16) Hülya EROLÇAY, Hüseyin ÖZ, Yalım DİKMEN, Selma AKRA : Torakotomi sonrası ağrı tedavisinde interplevral morfinin yeri. TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON CEMİYETİ MECMUASI. 1992;20:232-235.

7.5.17) Pervin BOZKURT, Bora AYKAÇ, Hüseyin ÖZ, Selma AKRA : Termodilusyon yöntemiyle yapılan kalp debisi ölçümlerinin standardizasyonu. TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON CEMİYETİ MECMUASI.1992;20:206-208.

7.5.18) L. SAĞLAMER, Hüseyin ÖZ, Salim ÇALIŞKAN, Alim EKİNCİ, Lamia ULUKUTLU, Lale SEVER, İnci YILDIZ, Bora AYKAÇ : Continuous arteriovenous hemodiafiltration and hemofiltration in the treatment of tumor lysis syndrome. MARMARA MEDICAL JOURNAL.1992;5:63-66.

7.5.19) Hüseyin ÖZ, Bora AYKAÇ, Sadi SUN, Selma AKRA : Septik olmayan, yapay solutum uygulanan olgularda dopaminin oksijen debisi(DO') ve oksijen tüketimine(VO2) etkisi. XXV. TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON CEMİYETİ MECMUASI. 1993;21:136-139.

7.5.20) Hüseyin ÖZ, Aslı AKKOR, Bora AYKAÇ, Sadi SUN: Preeklampsi-eklampside anestezi ve yoğun bakım. PERİNATOLOJİ DERGİSİ. 1993;1:50-54.

7.5.21) Hüseyin ÖZ: Lateks anaflaksisi. 6. İSTANBUL ANESTEZYOLOJİ SEMPOZYUMU(12.Mart.1994, İstanbul) ÖZET KİTABI. 1994;48-57.

7.5.22) Hülya EROLÇAY, Bora AYKAÇ, Hüseyin ÖZ, Okan YILLAR: Toraks boşluğuna verilen morfinin analjezik etkisinin pnömonektomi ve lobektomilerde karşılaştırılması. GÖĞÜS-KALP-DAMAR ANESTEZİ VE YOĞUN BAKIM DERNEĞİ DERGİSİ. 1995;1:20-23.

7.5.23) Hüseyin ÖZ, Bora AYKAÇ, Sadi SUN, Selma AKRA: Oksijen debisi ve oksijen tüketimine sıvı infüzyonu ve dopaminin etkisi. GÖĞÜS-KALP-DAMAR ANESTEZİ VE YOĞUN BAKIM DERNEĞİ DERGİSİ. 1995;1:37-40.

7.5.24) Hüseyin ÖZ : Toraks travmalarında yoğun bakım ve tedavi. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAK. V. KIŞ SEMPOZYUMU(7-10.Aralık.1995, Uludağ-Bursa) ÖZET KİTABI, 1995.

7.5.25) Hüseyin ÖZ : Travmada solunum yetersizliği. XXXI. TARK , 24-28 Ekim 1997-Bursa. 1997;131-136.

7.5.26) Güniz MEYANCI, Hüseyin ÖZ, Müzeyyen MAMAL TORUN: Mekanik ventilasyon uygulaması sırasında gelişen nosokomiyal pnömoniler. CERRAHPAŞA TIP DERGİSİ. 1999;30(3): 214-220.

7.5.27) Güniz MEYANCI, Hüseyin ÖZ : Mekanik ventilasyon uygulanan hastalarda gelişen nosokomiyal pnömoni tedavisinde antibakteriyal ilaçlar ve granülosit koloni stimülan faktör kombinasyonunun kullanılması. CERRAHPAŞA TIP DERGİSİ. 2000;31: 94-99.

7.5.28) Güniz MEYANCI, Hüseyin ÖZ : Povidon iyodür (betadin) intoksikasyonu(olgu sunumu). ANESTEZİ DERGİSİ. 2000;8:67-68.

7.5.29) Hüseyin ÖZ : İlk ve acil yardım. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri. KİTLE YARALANMALARI VE AFET HEKİMLİĞİ SEMPOZYUMU. 9-10 Mart 2000-İstanbul. 2000;23-38.

7.5.30) Güniz MEYANCI, Funda ARICIOĞLU, Sibel ERDAMAR, Hüseyin ÖZ : Tavşanlarda hidroklorik asitle oluşturulan akut akciğer hasarında, intratrakeal verilen deksametazonun histopatolojik değişikliklere etkisi. GKD ANEST YOĞ BAK DERN DER 2000;6:4-8.

7.5.31) Güniz MEYANCI, Hüseyin ÖZ : Perkütan dilatasyon yöntemi ile açılan trakeostomide entübasyon tüpü, laringeal maske ve kombitüp uygulamalarının karşılaştırılması. ANESTEZİ DERGİSİ, 2001;9(1):36-38.

7.5.32) Güniz MEYANCI, Funda ARICIOĞLU, Hüseyin ÖZ, Akın AYDEMİR : Akut akciğer hasarında intratrakeal deksametazonun lipid peroksidasyonuna etkileri. CERRAHPAŞA TIP DERGİSİ. 2001;32(1):20-24.

7.5.33) Güniz MEYANCI, Funda ARICIOĞLU, Hüseyin ÖZ : Akut akciğer hasarında intratrakeal deksametazonun hemodinami ve arter kan gazlarına etkileri. ANESTEZİ DERGİSİ 2001;9(3):200-203.

7.5.34) Güniz MEYANCI KÖKSAL, Ramazan UZAN, Işıl PAKSOY, Hüseyin ÖZ, Dildar KONUKOĞLU : Mekanik ventilasyon modlarının akut akciğer hasarındaki rolü. GÖĞÜS KALP DAMAR ANESTEZİ VE YOĞUN BAKIM DERNEĞİ DERGİSİ. 2001;7:52-56.

7.5.35) Hüseyin ÖZ : Ventilasyonda solunum mekaniğinin monitorizasyonu: Yatakbaşı izlenebilen parametreler ve yorumları. TARK-2001, 27-31 Ekim 2001-Antalya. 2001:348-354.

7.5.36) Güniz MEYANCI KÖKSAL, Ramazan UZAN, Hüseyin ÖZ : Tavşanlarda mekanik ventilasyon stratejilerinin hemodinami, hava yolu basınçları ve arter kan gazlarına etkileri. TÜRK ANEST REAN CEM MECMUASI 2002;30:105-110.

7.5.37) Hüseyin ÖZ: Kronik solunum yetersizliklerinde beslenme. Solunum. TÜSAD 2002;4(ek 2):339-342.

7.5.38) Güniz MEYANCI KÖKSAL, Hüseyin ÖZ : Mekanik ventilasyona bağlı gelişen nozokomiyal pnömoni olgularımız. ANESTEZİ DERGİSİ 2002;10(3):217-221.

7.5.39) Fulya ÇOŞAN, Güniz MEYANCI KÖKSAL, Hüseyin ÖZ : Tavşanlarda HCl ile oluşturulan akut akciğer hasarında intravenöz ve intratrakeal lidokainin hemodinami ve kompliyans üzerine olan etkilerinin karşılaştırılması. TÜRK ANEST REAN CEM MECMUASI 2002;30:292-295.

7.5.40) Güniz MEYANCI KÖKSAL, Elif AŞKIN, Hüseyin ÖZ : Hidroklorik asit ile akut akciğer hasarı oluşturulan sağlıklı tavşanlarda intravenöz ve intratrakeal pentoksifilin kullanımının hemodinami ve kompliyans üzerine etkileri. ANESTEZİ DERGİSİ 2002;10(4):285-288.

47.5.1) Yasemin ALTUNTAŞ, Güniz MEYANCI KÖKSAL, Cem SAYILGAN, Işıl PAKİŞ, Hüseyin ÖZ : Tavşanlarda oluşturulan intraabdominal SIRS modelinde erken dönemde oluşan değişikliklerin araştırılması. GKD ANEST YOĞ BAK DERN DERG, 2003; 9:4-10.

7.5.42) Çiğdem YARDIMCI, Güniz MEYANCI KÖKSAL, Işıl PAKİŞ, Dildar KOMUKOĞLU, Hüseyin ÖZ : Tavşanlarda düşük tidal volümlerle uygulanan PEEP ve SIGH’ın sağlıklı akciğerdeki etkileri. ANESTEZİ DERGİSİ 2003;11(2):147-150.

7.5.43) Sema SAYMAN, Güniz MEYANCI KÖKSAL, Sibel ERDAMAR, Suzan UZAN, Hüseyin ÖZ : Tavşanlarda akut akciğer hasarında nedokromil sodyumun tedavideki yerinin araştırılması. GKD ANEST YOĞ BAK DERN DERG, 2003; 9:52-55.

44) Öznur ŞEN, Güniz MEYANCI KÖKSAL, Sibel ERDAMAR, Cem SAYILGAN, Hüseyin ÖZ: “Pressure Support Ventilation” CPAP” ve T-Parçasının arter kan gazlarına, hemodinamik parametrelere ve “Weaning” başarısına etkilerinin karşılaştırılması. GKD ANEST YOĞ BAK DERN DERG, 2003; 9:154-157.

7.5.45) Güniz MEYANCI KÖKSAL, Cem SAYILGAN, Melile ÇALIŞKAN, Suzan UZAN, Işıl PAKİŞ, Hüseyin ÖZ : İntraabdominal sepsis modelinde intravenöz deksametazon kullanımının akciğere etkisi. GKD ANEST YOĞ BAK DERN DERG. 2004; 10(1):12-16.

7.5.46) Güniz MEYANCI KÖKSAL, Cem SAYILGAN, Alpin FİNCİ, Suzan UZAN, Hüseyin ÖZ : Akut akciğer hasarının tedavisinde erken dönemde intratrakeal PGE1’in lipid peroksidasyonu üzerine etkisi. GKD ANEST YOĞ BAK DERN DERG, 2004; 10(3):108-110.

7.5.47) Ayşegül ERTAN, Hüseyin ÖZ, Akif İNANCI, Rabiş KESKİN : Anestezi uygulaması sırasında ölümle sonuçlanan ve dava konusu olmuş olguların adli tıp açısından retrospektif değerlendirilmesi. TÜRKİYE KLİNİKLERİ J FOREN MED 2004;1:67-71.

7.5.48) Hüseyin ÖZ : Kan transfüzyonuna bağlı geç komplikasyonlar. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri. HERKEZ İÇİN KAN TRANSFÜZYONU TIBBI. Mayıs 2005-İstanbul, s.229-233.

7.5.49) Gül Nihal KURT, Güniz MEYANCI KÖKSAL, Ercan TÜRECİ, Önder AYDINGÖZ, Cem SAYILGAN, Hafize UZUN, Seval AYDIN, Hüseyin ÖZ : Tavşanlarda kısa süreli turnike uygulamalarında sodyum nitroprussid ile oluşturulan kontrollü hipotansiyonun malon di aldehit ve süperoksit dismutaz düzeyine etkisi. Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi 2005;11:11-15.

7.5.50 ) Gül Nihal KURT, Güniz MEYANCI KÖKSAL, Cem SAYILGAN, Meltem ERCAN, Hüseyin ÖZ : İntraabdominal sepsis modelinde serum ve dokulardaki çinko ve bakır düzeyleri. Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi 2005;11:61-64.

7.5.51) Hüseyin ÖZ, Güniz MEYANCI KÖKSAL: Mekanik ventilasyon. Solunum 2006;8:37-46.

7.5.52) Hüseyin ÖZ, Güniz MEYANCI KÖKSAL: İnvaziv mekanik ventilasyon. Türkiye Klinikleri 2006;2:89-96.

7.5.53) Hüseyin ÖZ: Sepsis ve organ yetersizlikleri: Koagülasyon. Güncel Bilgiler Işığında Sepsis. Eds: Yalım DİKMEN, Oktay DEMİRKIRAN. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No:51,İstanbul. 2006;27-29.

7.5.54) Hüseyin ÖZ: Vazopressör ve inotrop tedavi. Güncel Bilgiler Işığında Sepsis. Edr.Yalım DİKMEN, Oktay DEMİRKIRAN. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No:51,İstanbul. 2006;111-116.

7.5.55) Hüseyin ÖZ: Karın içi enfeksiyonlarda yoğun bakım tedavisi. 13. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, Antalya, 3-7 Mayıs 2006. Kongre Kitabı, 2006;30-34.

7.5.56) Hüseyin ÖZ: Solunum yetersizlikleri. Mekanik Ventilasyon Kursu. Antalya, 1-3 Mayıs-2006. Kurs Kitabı, 2-15,2006.

7.5.57) Hüseyin ÖZ: Mekanik ventilasyona başlama kriterleri. Mekanik Ventilasyon Kursu. Antalya, 1-3 Mayıs-2006. Kurs Kitabı. 2006;16-21.

7.5.58) Ayşegül ERTAN, Hüseyin ÖZ: Tıbbi uygulama hatalarına bağlı mortalite ve morbiditede anestezinin yeri. Adli Tıp Bülteni 2006;11(2):80-84.

7.5.59) Ayşegül ERTAN, Hüseyin ÖZ, Nur BİRGEN, Murat HANCI, Nurşen TURAN: Spinal cerrahi girişimlere bağlı ortaya çıkan damar yaralanmalarında anestezi uzmanının rolü. Adli Tıp Derg 2006;3:24-28.

7.5.60) Ayşegül ERTAN, Hüseyin ÖZ, Serhat GÜRPINAR: Anestezi uygulaması sırasında ortaya çıkan önlenebilir bir ölüm olgusu. Türkiye Klinikleri Adli Tıp Derg 2007;4:41-44.

7.5.61) Hüseyin ÖZ, Güniz MEYANCI KÖKSAL: Akut respiratuvar distres sendromu: Tedavi. Türkiye Klinikleri Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji Reanimasyon(Akut Respiratuvar Distres Sendromu Özel Sayısı) 2007;3(19):41-55.

7.5.62) Hüseyin ÖZ: Böbrek destek tedavisi. TÜRK YOĞUN BAKIM DERNEĞİ DERGİSİ. 2008;6:11-18

7.5.63)Ayşegül ERTAN, İbrahim ÜZÜN, Hüseyin ÖZ:Adli tıp açısından ortopediik cerrahi ve anestezi. Türkiye Klinikleri J Anesth Reanim-Special topics. 2014;7:68-74.

7.5.64) Burcu HIZARCI, Cem ERDOGAN, Pelin KARAASLAN, Kamil DARCIN, Hüseyin ÖZ: Colonic perforation developing due to small catheter thoracostomy: Case Report. Turkiye Klinikleri J Case Rep 2016;24:323-325.

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Elvan TERCAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Ankara Tıp Fakültesi 1985 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 1992

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hisar Intercontinental Hospital, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Araştırma Alanları

Pediatrik anestezi, rejyonal anestezi, postoperatif analjezi, zor havayolu yönetimi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

1. Tekol Y, Tercan E, Esmaoğlu A. “Ephedrine enhances analgesic effect of morphine”. Acta Anaesthesiol Scand, 38, 396-397 (1994).
2. Esmaoğlu A, Boyacı A, Ersoy Ö, Güler G, Talo R, Tercan E. “Unilateral spinal anaesthesia with hyperbaric bupivacaine”. Acta Anaesthesiol Scand, 42, 1083-1087 (1998).
3. Tercan E, Sungun MB, Boyacı A, Küçükaydın M. “One-lung ventilation of a preterm newborn during esophageal atresia and tracheoesophageal fistula repair”. Acta Anaesthesiol Scand, 46, 332-333 (2002).
4. Yıldız K, Tercan E, Dogru K, Ozkan U, Boyacı A. “Comparison of patient-controlled analgesia with and without a background infusion after appendicectomy in children”. Paediatric Anaesthesia, 13, 427-431 (2003).
5. Tercan E, Kotanoglu MS, Yildiz K, Dogru K, Boyaci A. “Comparison of recovery properties of desflurane and sevoflurane according to gender differences”. Acta Anaesthesiol Scand, 49, 243-247 (2005).
6. Soylu E, Kersin B, Karaaslan P, Çalım ÖF, Altın G et al. : Effect of anesthesia without a neuromuscular blocking agent on intraoperative bleeding in adenotonsillectomy patients. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 79 (6): 909-911, 2015.

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Yavuz DEMİRARAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 1993 İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon 2000

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Abant İzzet Baysal Üniversitesi-Yard. Doç.Dr 2001-2006 Düzce Üniversitesi-Doç.Dr 2008-2014 Düzce Üniversitesi-Prof..Dr 2014-2016 Görevlendirme-İstanbul Kanuni Eğitim Araştırma-Eğitim Görevlisi 2014-2015 Atama Çanakkale 18 MART üNİVERSİTESİ-Dekanlık-2015-2016 2017-Istanbul Medipol Üniversitesi-Prof. Dr. Ameliyathane Sorumlusu

Araştırma Alanları

2000 Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanlığı 2013 Yoğun Bakım Yan Dal Uzmanlığı

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

1.Ekinci M, Ciftci B, Celik EC, Karakaya MA, Demiraran Y. The Efficacy of Different Volumes on Ultrasound-Guided Type-I Pectoral Nerve Block for Postoperative Analgesia After Subpectoral Breast Augmentation: A Prospective, Randomized, Controlled Study. Aesthetic Plast Surg. 2019 Feb 12. doi: 10.1007/s00266-019-01322-8

2. Ciftci B, Ekinci M, Demiraran Y. Ultrasound-Guided Single-Shot Preemptive Erector Spinae Plane Block for Postoperative Pain Management. J Cardiothorac Vasc Anesth. 2018 Nov 2. pii: S1053-0770(18)31012-7. doi: 10.1053/j.jvca.2018.10.040.

3. Ciftci B, Ekinci M, Celik EC, Kaciroglu A, Karakaya MA, Demiraran Y, Ozdenkaya Y. Comparison of Intravenous Ibuprofen and Paracetamol for Postoperative Pain Management after Laparoscopic Sleeve Gastrectomy. A Randomized Controlled Study. Obes Surg. 2018 Nov 24. doi: 10.1007/s11695-018-3613-1

4. Altinisik HB, Altinisik U, Uysal S, Sacar S, Simsek T, Demiraran Y. Are Fetuin-A levels beneficial for estimating timing of sepsis occurrence? Saudi Med J. 2018 Jul;39(7):679-684. doi: 10.15537/smj.2018.7.22418.

5. Baykara N, Akalın H, Arslantaş MK, Hancı V, Çağlayan Ç, Kahveci F, Demirağ K, Baydemir C, Ünal N; Sepsis Study Group.Epidemiology of sepsis in intensive care units in Turkey: a multicenter, point-prevalence study. Crit Care. 2018 Apr 16;22(1):93. doi: 10.1186/s13054-018-2013-1.

6. Öztürk Ö, Sezen GY, Ankaralı H, Özlü O, Demiraran Y, Ateş H, Dost B. Re: Passive Smoking Also Affects Recovery from Anaesthesia. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2017 Aug;45(4):243. doi: 10.5152/TJAR.2017.010801. Epub 2017 Aug 1. No abstract available.

7. Şahin AS, Ay N, Şahbaz NA, Akay MK, Demiraran Y, Derbent A.Analgesic effects of ultrasound-guided transverse abdominis plane block using different volumes and concentrations of local analgesics after laparoscopic cholecystectomy. J Int Med Res. 2017 Feb;45(1):211-219. doi: 10.1177/0300060516682883. Epub 2017 Jan 17.

8. Yorulmaz, I. S., Demiraran, Y., Salihoğlu, Z., Umutoğlu, T., Özaydın, İ., & Doğan, S. (2017). Effect of PEEP, Zero PEEP and Intraabdominal Pressure Levels on Cerebral Oxygenation
in the Morbidly Obese Undergoing Sleeve Gastrectomy. Bariatric Surgical Practice and Patient Care, 12(3), 123-129.

9. Şahin, A. S., Ay, N., Şahbaz, N. A., Akay, M. K., Demiraran, Y., & Derbent, A. (2017). Analgesic effects of ultrasound-guided transverse abdominis plane block using different volumes and concentrations of local analgesics after laparoscopic cholecystectomy. Journal of International Medical Research, 45(1), 211-219.


10. GUCYETMEZ, Bulent, et al. Elective Tracheotomy Practices in Turkey. PloS one, 2016, 11.11: e0166097.

11. Ayşe İnci, Ayşegül Karabay, Suat Erus, Yavuz Demiraran. Infections and Associated Risk Factors in Geriatric Patients in the Intensive Care Unit. Eurasian J Emerg Med 2016; 15: 177-80

12. Seker, I. S., Demiraran, Y., Haftaci, E., Cangur, S., Sezen, G., Ozlu, O., & Karagoz, I. (2016). Effect of chronic obstructive pulmonary disease on washout time of sevoflurane anesthesia: a placebo controlled randomized trial. Int J Clin Exp Med, 9(7), 14959-14967.

13. Toker, M. K., Altan, Y., Çiftci, F., Gulleroglu, A., Ozaydın, S., & Demiraran, Y. (2016). A comparison of pre-emptive regional analgesic modalities for unilateral inguinal hernia repair in children. Int J Clin Exp Med, 9(6), 11244-51.

14. Sahin, H., Simsek, T., Turkon, H., Kalkan, Y., Ozkul, F., Ozkan, M., ... & Demiraran, Y. (2016). The acute effects of preoperative ozone theraphy on surgical wound healing. Acta

15. Demiraran, Yavuz, and Melike Korkmaz Toker. "Management of Preeclampsia in Perioperative Conditions." General Medicine: Open Access (2015).

16. Inci, A., Kalafat, U. M., Cetinkaya, M., Demiraran, Y., Siraneci, R., Ocak, T., & Kavuncuoglu, S. Investigation of Nosocomial Infections in Geriatric Patients and Newborns. Eur J Health Sci 2015;1(3):105-108

17. Ersoy, Ö., Demiraran, Y., Sezen, G., ŞEKER, İ. S., Karagöz, I., Iskender, A., & CANGÜR, Ş. (2015). Reversal Effects of Sugammadex in Diabetic Patients Having Neuromuscular Block with Rocuronium. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, 35(1), 36-42.

18. Sahin, A. S., Sahin, M., Ozturk, N. K., & Demiraran, Y. Severe Cardiovascular Dysfunction and Pulmonary Edema in Children with Scorpion Envenomation. Journal of Medicine and Medical Research, 2(7), 84-88.(2014).

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Sezai ÖZKAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Haci Ahmet ALICI
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Pelin KARAASLAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Marmara Üniversitesi 1996 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon 2004

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi (2004-2007); HRS Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi (2007-2010); Medline Antalya Hastanesi (2010-2012)

Araştırma Alanları

pediyatrik ve erişkin kardiyovasküler cerrahi anestezisi, pediyatrik ve erişkin böbrek ve karaciğer transplantasyon anestezisi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

1. Topical EMLA cream versus prilocaine infiltration for pediatric cardiac catheterization

Pirat A, Karaaslan P, Candan S, Zeyneloğlu P, Varan B, Tokel K, Torgay A, Arslan G

J Cardiothorac Vasc Anesth 2005 Oct;19(5):642-52. Severe hypoxemia following intravenous nitroglycerine administration in an obese patient: case report

Karaaslan P, Dönmez A, Arslan G

Eur J Anaesthesiol 2005;22(12):951-83. Succesful treatment of a child with fulminant liver failure and coma due to Amanita phalloides poisoning using urgent liver transplantation

Araz C, Karaaslan P, Esen A, Zeyneloglu P, Candan S, Torgay A, Haberal M

Transplant Proc 2006;38(2):596-74. Paraplegia after spinal anesthesia as a result of previously undiagnosed vertebral tuberculosis

Karaaslan P, Candan S, Basaran C

Anesth Analg 2006;102(6):1900-15. Successful spinal anesthesia in a patient with Huntington’s chorea

Esen A, Karaaslan P, Akgun RC, Arslan G

Anesth Analg 2006;103(2):512-36. An unusual adverse effect of an accidental epidural morphine overdose

Zeyneloglu P, Karaaslan P, Kizilkan A, Durmaz L, Arslan G

Eur J Anaesthesiol 2006;23(12):1061-2

7. Successful treatment of burn and visceral injury combined with full thickness loss of the abdominal wall after blast injury.

Basaran O, Karaaslan P, Sakallioglu AE, Kesik E, Karakayali H, Haberal M

J Burn Care Res 2006;27(5):753-68. Effect of interval between organ donor brain death and organ harvesting on kidney graft function after transplantation

Guner M, Pirat A, Zeyneloğlu P, Karaaslan P, Sevmis S, Colak T, Arslan G

Transplant Proc. 2007 May;39(4):837-419. Bilateral thalamic infarct after general anaesthesia for laparotomy: an unusual case of perioperative cryptogenic stroke

Karaaslan P, Pirat A, Karakayali H, Can U, Arslan G

Acta Anaesthesiol Scand 2008 Feb;52(2):316

10. Factors influencing the preference of regional anesthesia in the obstetric population: a survey study.
Karaaslan P, Aydin C, Aksu T.
Turk J Anaesth and Reanim. 2014;42:176-81

11. Effect of anesthesia without a neuromuscular blocking agent on intraoperative bleeding in adenotonsillectomy patients.
Soylu E, Kersin B, Karaaslan P, Çalım ÖF, Altın G, Tercan E.
Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2015 Jun;79(6):909-11. doi: 10.1016/j.ijporl.2015.04.007. Epub 2015 Apr 13.

12.Transdermal Methyl Alcohol Intoxication: A Case Report.
Hizarci B, Erdoğan C, Karaaslan P, Unlukaplan A, Oz H.
Acta Derm Venereol. 2015 Jun 24;95(6):740-741. doi: 10.2340/00015555-2043

13. Are perioperative near-infrared spectroscopy values correlated with clinical and biochemical parameters in cyanotic and acyanotic infants following corrective cardiac surgery?
Ersoy C, Özyüksel A, Alkan Bozkaya T, Karaaslan P, Örmeci T, Ündar A, Akçevin A, Türkoğlu H.
Perfusion. 2015 Jun 1. pii: 0267659115588632. [Epub ahead of print]

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Yunus Oktay ATALAY
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Yahya YILDIZ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Burcu TUNAY
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2005 HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2010

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

AĞRI DEVLET HASTANESİ KAYSERİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YOZGAT DEVLET HASTANESİ

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Kadir İDİN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Istanbul/Turkey Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1997

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Araştırma Alanları

Erişkin Yoğun Bakım,Solunum, Nutrisyon, Sepsis

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

1. Features of Tetanus in Eight Adult Patients in Istanbul Metropolis. G.Şengöz, F.Yıldırım, K.Kart Yaşar, M.Bakar, Ö.Nazlıcan, K.İdin, E.Özenç. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2009. Cilt:26, Sayı:3, 268-272
2. A Goal Programming Model for Scheduling Residents in an Anesthesia and Reanimation Department. M. Gu¨ray Gu¨ler, Kadir Idin, Emine Yilmaz Gu¨ler. Expert Systems with Applications 40 (2013) 2117–2126.
3. Mikst Venöz Oksijen Saturasyonunun Genel Anestezi Altında Aralıklı İzlenmesi. K.İdin, S.Uzman, Z.Arslan, G.Ceylan. Haseki Tıp Bülteni 2001. Cilt:39, Sayı:1, 33–37.
4. Anaesthesia And Orphan Disease: Anaesthetic Management Of A Child With Pena-Shokeir Syndrome. Bakan M, Idin K, Karaaslan K, Ozturk E. Eur J Anaesthesiol. 2012 Dec;29(12):559-60.

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Tümay ULUDAĞ YANARAL
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Emine UZUNOĞLU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2009 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 2014

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

MUS AZIZE HERSAT SAGLIK OCAGI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANIMASYON ABD SİİRT KURTALAN DEVLET HASTANESİ ÖZEL MEDİKAR HASTANESİ

Araştırma Alanları

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Yoğun bakım

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Cem ERDOĞAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1993 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ 2010

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

MALATYA DEVLET HASTANESİ ŞIRNAK DEVLET HASTANESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Bahadır ÇİFTÇİ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

atatürk Üniversitesi 2009 Atatürk Üniversitesi 2014

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Iğdır Devlet Hastanesi Via Hospital Sancaktepe

Araştırma Alanları

Rejyonal Anestezi Postoperatif Ağrı Yönetimi Ağrı Tedavisi Ultrason Eşliğinde Yapılan Sinir Blokları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Influence of visual information on consent for invasive procedures in intensive care unit
Ultrasound Guided Single Shot Preemptive Erector Spinae Plane Block For Thoracic Surgery In A Pediatric Patient
Anesthesia management for ALS and WPW
Ultrasound-Guided Single-Shot Preemptive Erector Spinae Plane Block for Postoperative Pain Management
Continuous Ultrasound Guided Erector Spinae Plane Block for Management of Chronic Pain
The Effects of Positive End-Expiratory Pressure at Different Levels on Postoperative Respiration Parameters in Patients Undergoing Laparoscopic Cholecystectomy
Comparison of Intravenous Ibuprofen and Paracetamol for Postoperative Pain Management after Laparoscopic Sleeve Gastrectomy. A Randomized Controlled Study
Bilateral Pneumothorax during Apnea Test: A Case Report and Literature Review
CEREBRAL OXIMETRY AND APPLICATIONS UNDER ANESTHESIA
Ruptured heterotopic pregnancy at a spontaneous cycle: Case Report

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Fatma Gülçin ÖZTÜRK ARIKAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Deniz TURAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Deniz KIZILASLAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Abdullah Aydın ÖZCAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Yaşar Gökhan GÜL
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Selçuk ALVER
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Gulruh ASHYRALYYEVA
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Işılay AYAR
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Ayşe İNCE
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Hande GÜNGÖR
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Nurdan KAMİLÇELEBİ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Mine ÖZEN AKAY
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Fatma Pınar UÇAR
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Gülşen İPTEÇ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Merve ERGEN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Furkan KAPUKAYA
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Tamara Buruk TOKLU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. İnanç KORUK
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Ayşe Nurmen YANAR
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Ali Nasır GÜNSALDI
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Mert ASICI
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Selin HACIMURTAZAOĞLU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Burak ATASELİM
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. İpek KESER
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Mehmet ŞENYIL
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Beyin Ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Nejat AKALAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1986 Hacettepe Üniversitesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü 1996

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Hacettepe Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim dalı Ankara Acıbadem Hastanesi

Araştırma Alanları

Cerrahi sinir sistemi hastalıkları Epilepsi cerrahisi Santral sinir sistemi konjenital hastalıkları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları


1: Coulter IC, Kulkarni AV, Sgouros S, Constantini S; International Infant
Hydrocephalus Study Investigators, Constantini S, Sgouros S, Kulkarni AV, Leitner
Y, Kestle JR, Cochrane DD, Choux M, Gjerris F, Sherer A, Akalan N, Bilginer B,
Navarro R, Vujotic L, Haberl H, Thomale UW, Zúccaro G, Jaimovitch R, Frim D,
Loftis L, Swift DM, Robertson B, Gargan L, Bognár L, Novák L, Cseke G, Cama A,
Ravegnani GM, Preuß M, Schroeder HW, Fritsch M, Baldauf J, Mandera M, Luszawski
J, Skorupka P, Mallucci C, Williams D, Zakrzewski K, Nowoslawska E, Srivastava C,
Mahapatra AK, Kumar R, Sahu RN, Melikian AG, Korshunov A, Galstyan A, Suri A,
Gupta D, Grotenhuis JA, van Lindert EJ, da Costa Val JA, Di Rocco C, Tamburrini
G, Zymberg ST, Cavalheiro S, Jie M, Feng J, Friedman O, Rajmohamed N, Roszkowski
M, Barszcz S, Jallo G, Pincus DW, Richter B, Mehdorn HM, Schultka S, de
Ribaupierre S, Thompson D, Gatscher S, Wagner W, Koch D, Cipri S, Zaccone C,
McDonald P. Cranial and ventricular size following shunting or endoscopic third
ventriculostomy (ETV) in infants with aqueductal stenosis: further insights from
the International Infant Hydrocephalus Study (IIHS). Childs Nerv Syst. 2020 Jan
21. doi: 10.1007/s00381-020-04503-y. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 31965292.


2: Kaya CS, Bilgili F, Akalan NE, Temelli Y, Ateş F, Yucesoy CA. Intraoperative
experiments combined with gait analyses indicate that active state rather than
passive dominates the spastic gracilis muscle's joint movement limiting effect in
cerebral palsy. Clin Biomech (Bristol, Avon). 2019 Aug;68:151-157. doi:
10.1016/j.clinbiomech.2019.06.005. Epub 2019 Jun 7. PubMed PMID: 31212210.


3: Cansiz E, Karabulut D, Dogru SC, Akalan NE, Temelli Y, Arslan YZ. Gait
Analysis of Patients Subjected to the Atrophic Mandible Augmentation with Iliac
Bone Graft. Appl Bionics Biomech. 2019 Mar 3;2019:8203597. doi:
10.1155/2019/8203597. eCollection 2019. PubMed PMID: 30944583; PubMed Central
PMCID: PMC6421798.


4: Ataş E, Varan A, Akyüz C, Akalan N, Büyükpamukçu M. Cervical Extraneural Lymph
Node Metastasis in a Patient with Medulloblastoma. Pediatr Neurosurg.
2019;54(1):71-73. doi: 10.1159/000494930. Epub 2018 Dec 13. PubMed PMID:
30544103.


5: Akalan NE, Kuchimov S, Apti A, Temelli Y, Ören M, Nene A. Does clinically
measured ankle plantar flexor muscle strength or weakness correlate with walking
performance in healthy individuals? J Back Musculoskelet Rehabil.
2018;31(6):1201-1209. doi: 10.3233/BMR-171082. PubMed PMID: 30103300.


6: Akalan NE, Kuchimov S, Apti A, Temelli Y, Nene A. Weakening iliopsoas muscle
in healthy adults may induce stiff knee pattern. Acta Orthop Traumatol Turc. 2016
Dec;50(6):642-648. doi: 10.1016/j.aott.2016.03.007. Epub 2016 Nov 14. PubMed
PMID: 27856105; PubMed Central PMCID: PMC6197576.


7: Bilginer B, Hanalioglu S, Turk CC, Narin F, Oguz KK, Soylemezoglu F, Akalan N.
Is the Knowledge Pertaining to Adult Glioblastomas Enough for Pediatric Cases?
Prognostic Factors in Childhood. Turk Neurosurg. 2017;27(2):279-288. doi:
10.5137/1019-5149.JTN.15780-15.1. PubMed PMID: 27593770.


8: Apti A, Akalan NE, Kuchimov S, Özdinçler AR, Temelli Y, Nene A. Plantar flexor
muscle weakness may cause stiff-knee gait. Gait Posture. 2016 May;46:201-7. doi:
10.1016/j.gaitpost.2016.03.010. Epub 2016 Mar 28. PubMed PMID: 27131202.


9: Akdemir G, Kaymaz F, Gursoy-Özdemir Y, Akalan N, Akdemir ES. The time course
changes in expression of aquaporin 4 and aquaporin 1 following global cerebral
ischemic edema in rat. Surg Neurol Int. 2016 Jan 6;7:4. doi:
10.4103/2152-7806.173316. eCollection 2016. PubMed PMID: 26862443; PubMed Central
PMCID: PMC4722525.


10: Öztoprak Ü, Yalnızoğlu D, Oğuz KK, Ergun EL, Söylemezoğlu F, Bilginer B,
Akalan N, Topçu M, Turanlı G. The seizure semiology consistent with frontal lobe
symptomatogenic zone in children. Turk J Pediatr. 2016;58(6):583-591. doi:
10.24953/turkjped.2016.06.003. PubMed PMID: 29090871.


11: Yazici G, Zorlu F, Cengiz M, Ozyigit G, Eren G, Yüce D, Varan A, Akyuz C,
Akalan N, Gurkaynak M. High-grade glioma in children and adolescents: a
single-center experience. Childs Nerv Syst. 2016 Feb;32(2):291-7. doi:
10.1007/s00381-015-2980-3. Epub 2015 Dec 17. PubMed PMID: 26679932.


12: Akalan NE, Kuchimov S, Apti A, Temelli Y, Nene A. Contributors of stiff knee
gait pattern for able bodies: Hip and knee velocity reduction and tiptoe gait.
Gait Posture. 2016 Jan;43:176-81. doi: 10.1016/j.gaitpost.2015.09.019. Epub 2015
Sep 30. PubMed PMID: 26481258.


13: Beneš V, Grotenhuis A, Schramm J, Buki A, Akalan N, Asser T, Brennum J,
Constantini S, D'Avella D, Hutchinson P, van Loon J. Response to the future of
the EANS neurosurgeons of Europe, unite! Acta Neurochir (Wien). 2015
Nov;157(11):1829-30. doi: 10.1007/s00701-015-2566-6. Epub 2015 Sep 3. PubMed
PMID: 26329735.


14: Bilginer B, Türk CÇ, Narin F, Hanalioglu S, Oguz KK, Ozgen B, Soylemezoglu F,
Akalan N. Enigmatic entity in childhood: clival chordoma from a tertiary center's
perspective. Acta Neurochir (Wien). 2015 Sep;157(9):1587-93. doi:
10.1007/s00701-015-2510-9. Epub 2015 Jul 30. PubMed PMID: 26223909.


15: Soylemezoglu F, Himmetoglu C, Oguz KK, Saygi S, Akalan N. A 41-Year-Old Man
wıth Drug-Resıstant Complex Partıal Seızures. Brain Pathol. 2015 Jul;25(4):511-2.
doi: 10.1111/bpa.12271. PubMed PMID: 26095595.


16: Bilginer B, Türk CC, Narin F, Hazer B, Hanalioglu S, Oguz KK, Soylemezoglu F,
Akalan N. De novo formation of brain tumors in pediatric population following
therapeutic cranial irradiation. Childs Nerv Syst. 2015 Jun;31(6):893-9. doi:
10.1007/s00381-015-2689-3. Epub 2015 Apr 2. PubMed PMID: 25831997.


17: Varan A, Şen H, Akalan N, Oğuz KK, Sağlam A, Akyüz C. Pontine Rosai-Dorfman
disease in a child. Childs Nerv Syst. 2015 Jun;31(6):971-5. doi:
10.1007/s00381-015-2632-7. Epub 2015 Feb 17. PubMed PMID: 25686891.


18: Bilginer B, Narin F, Hanalioglu S, Oguz KK, Soylemezoglu F, Akalan N.
Cavernous malformations of the central nervous system (CNS) in children:
clinico-radiological features and management outcomes of 36 cases. Childs Nerv
Syst. 2014 Aug;30(8):1355-66. doi: 10.1007/s00381-014-2442-3. Epub 2014 May 31.
PubMed PMID: 24879529.


19: Bilginer B, Narin F, Işıkay I, Oguz KK, Söylemezoglu F, Akalan N. Thalamic
tumors in children. Childs Nerv Syst. 2014 Sep;30(9):1493-8. doi:
10.1007/s00381-014-2420-9. Epub 2014 Apr 22. PubMed PMID: 24752707.


20: Akbay A, Bilginer B, Akalan N. Closed manual reduction maneuver of
atlantoaxial rotatory dislocation in pediatric age. Childs Nerv Syst. 2014
Jun;30(6):1083-9. doi: 10.1007/s00381-013-2347-6. Epub 2014 Jan 4. PubMed PMID:
24389584.


21: Akbay A, Akalan N. Osteoporosis model. J Neurosurg Spine. 2013
Dec;19(6):794-5. doi: 10.3171/2011.8.SPINE11521. Epub 2013 Oct 11. PubMed PMID:
24116681.


22: Akalan NE, Temelli Y, Kuchimov S. Discrimination of abnormal gait parameters
due to increased femoral anteversion from other effects in cerebral palsy. Hip
Int. 2013 Sep-Oct;23(5):492-9. doi: 10.5301/hipint.5000051. Epub 2013 Sep 20.
PubMed PMID: 24062222.


23: Bilginer B, Narin F, Hanalioglu S, Oguz KK, Akalan N. Virchow-Robin spaces
cyst. Childs Nerv Syst. 2013 Dec;29(12):2157-62. doi: 10.1007/s00381-013-2240-3.
Epub 2013 Jul 30. Review. PubMed PMID: 23896867.


24: Dericioglu N, Demirci M, Cataltepe O, Akalan N, Saygi S. Heart rate
variability remains reduced and sympathetic tone elevated after temporal lobe
epilepsy surgery. Seizure. 2013 Nov;22(9):713-8. doi:
10.1016/j.seizure.2013.05.007. Epub 2013 Jun 7. PubMed PMID: 23746623.


25: Dericioglu N, Soylemezoglu F, Gursoy-Ozdemir Y, Akalan N, Saygi S, Dalkara T.
Cell death and survival mechanisms are concomitantly active in the hippocampus of
patients with mesial temporal sclerosis. Neuroscience. 2013 May 1;237:56-65. doi:
10.1016/j.neuroscience.2013.01.050. Epub 2013 Feb 4. PubMed PMID: 23384610.


26: Tuncbilek G, Calis M, Akalan N. Spontaneous lateral temporal encephalocele. J
Craniofac Surg. 2013 Jan;24(1):e90-2. doi: 10.1097/SCS.0b013e3182781ff5. PubMed
PMID: 23348354.


27: Akalan N, Bilginer B. Pediatric temporal lobe epilepsy surgery: resection
based on etiology and anatomical location. Adv Tech Stand Neurosurg.
2012;39:87-116. doi: 10.1007/978-3-7091-1360-8_4. Review. PubMed PMID: 23250838.


28: Ozgül B, Akalan NE, Kuchimov S, Uygur F, Temelli Y, Polat MG. Effects of
unilateral backpack carriage on biomechanics of gait in adolescents: a kinematic
analysis. Acta Orthop Traumatol Turc. 2012;46(4):269-74. PubMed PMID: 22951758.


29: Irsel Tezer F, Ilhan B, Erbil N, Saygi S, Akalan N, Ungan P. Lateralisation
of sound in temporal-lobe epilepsy: comparison between pre- and postoperative
performances and ERPs. Clin Neurophysiol. 2012 Dec;123(12):2362-9. doi:
10.1016/j.clinph.2012.06.015. Epub 2012 Aug 9. PubMed PMID: 22883476.


30: Varan A, Batu A, Cila A, Soylemezoğlu F, Balcı S, Akalan N, Zorlu F, Akyüz C,
Kutluk T, Büyükpamukçu M. Optic glioma in children: a retrospective analysis of
101 cases. Am J Clin Oncol. 2013 Jun;36(3):287-92. doi:
10.1097/COC.0b013e3182467efa. PubMed PMID: 22547006.


31: Tunçbilek G, Kaykçoğlu A, Bozkurt G, Akalan N. Spring-mediated cranioplasty
in patients with multiple-suture synostosis and cloverleaf skull deformity. J
Craniofac Surg. 2012 Mar;23(2):374-7. doi: 10.1097/SCS.0b013e318240fc4d. PubMed
PMID: 22421829.


32: Varan A, Yazici N, Akalan N, Yalcin B, Akyüz C, Kutluk T, Büyükpamukçu M.
Primitive neuroectodermal tumors of the central nervous system associated with
genetic and metabolic defects. J Neurosurg Sci. 2012 Mar;56(1):49-53. PubMed
PMID: 22415382.


33: Tezer FI, Dericioglu N, Bozkurt G, Bilginer B, Akalan N, Saygi S. Epilepsy
surgery in patients with unilateral mesial temporal sclerosis and contralateral
scalp ictal onset. Turk Neurosurg. 2011;21(4):549-54. doi: 10.5137/1019-5149.JTN
.4525-11.1. PubMed PMID: 22194115.


34: Aghayev K, Bal E, Rahimli T, Mut M, Balci S, Vrionis F, Akalan N. Aquaporin-4
expression is not elevated in mild hydrocephalus. Acta Neurochir (Wien). 2012
Apr;154(4):753-9; discussion 759. doi: 10.1007/s00701-011-1241-9. Epub 2011 Dec
7. PubMed PMID: 22146847.


35: Akalan N. Myelomeningocele (open spina bifida) - surgical management. Adv
Tech Stand Neurosurg. 2011;(37):113-41. doi: 10.1007/978-3-7091-0673-0_5. Review.
PubMed PMID: 21997743.


36: Aghayev K, Bal E, Rahimli T, Mut M, Balcı S, Vrionis F, Akalan N. Expression
of water channel aquaporin-4 during experimental syringomyelia: laboratory
investigation. J Neurosurg Spine. 2011 Oct;15(4):428-32. doi:
10.3171/2011.5.SPINE10303. Epub 2011 Jun 17. PubMed PMID: 21682559.


37: Dericioglu N, Saygi S, Akalan N. Transcallosal endoscopic resection of
hypothalamic hamartoma in a case with Pallister-Hall syndrome. Epileptic Disord.
2011 Jun;13(2):209-13. doi: 10.1684/epd.2011.0440. PubMed PMID: 21636348.


38: Yazici N, Varan A, Akalan N, Söylemezoğlu F, Zorlu F, Kutluk T, Akyüz C,
Büyükpamukçu M. Diencephalic tumors in children: a 30-year experience of a single
institution. Childs Nerv Syst. 2011 Aug;27(8):1251-6. doi:
10.1007/s00381-011-1395-z. Epub 2011 Feb 25. PubMed PMID: 21350851.


39: Bilginer B, Narin F, Oguz KK, Uzun S, Soylemezoglu F, Akalan N. Benign
cerebellar pilocytic astrocytomas in children. Turk Neurosurg. 2011
Jan;21(1):22-6. PubMed PMID: 21294087.


40: Küpeli S, Yalçın B, Bilginer B, Akalan N, Haksal P, Büyükpamukçu M. Posterior
fossa syndrome after posterior fossa surgery in children with brain tumors.
Pediatr Blood Cancer. 2011 Feb;56(2):206-10. doi: 10.1002/pbc.22730. Epub 2010
Oct 25. PubMed PMID: 21157890.


41: Isikay I, Bilginer B, Narin F, Soylemezoglu F, Akalan N. The effect of
intracisternal Zn (II) protoporphyrin IX on vasospasm process in the experimental
subarachnoid hemorrhage model. Acta Neurochir Suppl. 2011;110(Pt 2):33-7. doi:
10.1007/978-3-7091-0356-2_7. PubMed PMID: 21125442.


42: Narin F, Bilginer B, Isikay AI, Onal MB, Soylemezoglu F, Akalan N. The effect
of phosphodiesterase inhibitor tadalafil on vasospasm following subarachnoid
hemorrhage in an experimental rabbit model. Acta Neurochir Suppl. 2011;110(Pt
2):13-6. doi: 10.1007/978-3-7091-0356-2_3. PubMed PMID: 21125438.


43: Ozgen B, Senocak E, Oguz KK, Soylemezoglu F, Akalan N. Radiological features
of childhood giant cavernous malformations. Neuroradiology. 2011 Apr;53(4):283-9.
doi: 10.1007/s00234-010-0783-5. Epub 2010 Nov 3. PubMed PMID: 21046093.


44: Bozkurt G, Sackesen C, Civelek E, Kalayci O, Akalan N, Cataltepe O. Latex
sensitization and allergy in children with spina bifida in Turkey. Childs Nerv
Syst. 2010 Dec;26(12):1735-42. doi: 10.1007/s00381-010-1185-z. Epub 2010 May 25.
PubMed PMID: 20499239.


45: Bozkurt G, Ayhan S, Dericioglu N, Saygi S, Akalan N. An unusual complication
of invasive video-EEG monitoring: subelectrode hematoma without subdural
component: case report. Childs Nerv Syst. 2010 Aug;26(8):1109-12. doi:
10.1007/s00381-010-1135-9. PubMed PMID: 20393853.


46: Yağci-Küpeli B, Oguz KK, Bilen MA, Yalçin B, Akalan N, Büyükpamukçu M. An
unusual cause of posterior fossa mass: Lhermitte-Duclos disease. J Neurol Sci.
2010 Mar 15;290(1-2):138-41. doi: 10.1016/j.jns.2009.12.010. Epub 2010 Jan 8.
PubMed PMID: 20060133.


47: Bozkurt G, Hazer B, Yaman ME, Akbay A, Akalan N. Isolated paralysis of
glossopharyngeal and vagus nerve associated with type II occipital condyle
fracture: case report. Childs Nerv Syst. 2010 May;26(5):719-22. doi:
10.1007/s00381-009-1070-9. Epub 2010 Jan 7. PubMed PMID: 20054599.


48: Ayvaz M, Akalan N, Yazici M, Alanay A, Acaroglu RE. Is it necessary to
operate all split cord malformations before corrective surgery for patients with
congenital spinal deformities? Spine (Phila Pa 1976). 2009 Oct 15;34(22):2413-8.
doi: 10.1097/BRS.0b013e3181b9c61b. PubMed PMID: 19829255.


49: Bilginer B, Onal MB, Narin F, Ustun H, Kilinc K, Akalan N. Antiapoptotic and
neuroprotective effects of mycophenolate mofetil after acute spinal cord injury
in young rats. Childs Nerv Syst. 2009 Dec;25(12):1555-61. doi:
10.1007/s00381-009-0985-5. PubMed PMID: 19756653.


50: Yüzbaşioğlu A, Karataş H, Gürsoy-Ozdemir Y, Saygi S, Akalan N, Söylemezoğlu
F, Dalkara T, Kocaefe YC, Ozgüç M. Changes in the expression of selenoproteins in
mesial temporal lobe epilepsy patients. Cell Mol Neurobiol. 2009
Dec;29(8):1223-31. doi: 10.1007/s10571-009-9418-y. PubMed PMID: 19499324.


51: Temelli Y, Akalan NE. [Treatment approaches to flexion contractures of the
knee]. Acta Orthop Traumatol Turc. 2009 Mar-Apr;43(2):113-20. doi:
10.3944/AOTT.2009.113. Review. Turkish. PubMed PMID: 19448351.


52: Dericioglu N, Oguz KK, Soylemezoglu F, Akalan N, Saygi S. Resective surgery
is possible in patients with temporal lobe epilepsy due to bilateral isolated
hippocampal malformation. Clin Neurol Neurosurg. 2009 Jul;111(6):554-7. doi:
10.1016/j.clineuro.2009.03.002. Epub 2009 Apr 8. PubMed PMID: 19356841.


53: Bilginer B, Söylemezoğlu F, Cila A, Akalan N. Intraventricular
dysembryoplastic neuroepithelial tumor-like neoplasm with disseminated spinal
tumor. Turk Neurosurg. 2009 Jan;19(1):69-72. PubMed PMID: 19263357.


54: Mut M, Hazer B, Narin F, Akalan N, Ozgen T. Aspiration or capsule excision?
Analysis of treatment results for brain abscesses at single institute. Turk
Neurosurg. 2009 Jan;19(1):36-41. PubMed PMID: 19263351.


55: Bakar EE, Bakar B, Taner YI, Akalan N. Evaluation of the intellectual skill
problems of hydrocephalic children: a clinical study. Turk Neurosurg. 2009
Jan;19(1):29-35. PubMed PMID: 19263350.


56: Bilginer B, Oguz KK, Akalan N. Endoscopic third ventriculostomy for
malfunction in previously shunted infants. Childs Nerv Syst. 2009
Jun;25(6):683-8. doi: 10.1007/s00381-008-0779-1. Epub 2008 Dec 11. PubMed PMID:
19082608.


57: Bilginer B, Yalnizoglu D, Soylemezoglu F, Turanli G, Cila A, Topçu M, Akalan
N. Surgery for epilepsy in children with dysembryoplastic neuroepithelial tumor:
clinical spectrum, seizure outcome, neuroradiology, and pathology. Childs Nerv
Syst. 2009 Apr;25(4):485-91. doi: 10.1007/s00381-008-0762-x. Epub 2008 Dec 5.
PubMed PMID: 19066912.


58: Bilginer B, Onal MB, Oguz KK, Akalan N. Arachnoid cyst associated with
subdural hematoma: report of three cases and review of the literature. Childs
Nerv Syst. 2009 Jan;25(1):119-24. doi: 10.1007/s00381-008-0728-z. Epub 2008 Oct
7. Review. PubMed PMID: 18839182.


59: Haliloglu G, Jobard F, Oguz KK, Anlar B, Akalan N, Coskun T, Sass JO, Fischer
J, Topcu M. L-2-hydroxyglutaric aciduria and brain tumors in children with
mutations in the L2HGDH gene: neuroimaging findings. Neuropediatrics. 2008
Apr;39(2):119-22. doi: 10.1055/s-2008-1081217. PubMed PMID: 18671189.


60: Bilginer B, Onal MB, Bahadir S, Akalan N. Aplasia cutis congenita of the
scalp, skull and dura associated with Adams-Oliver syndrome. Turk Neurosurg. 2008
Apr;18(2):191-3. PubMed PMID: 18597236.


61: Bilginer B, Onal MB, Cila A, Akalan N. Air in the episcleral space after
posterior fossa surgery. J Neurosurg. 2008 Jul;109(1):166. doi:
10.3171/JNS/2008/109/7/0166. PubMed PMID: 18590452.


62: Akyüz C, Varan A, Küpeli S, Akalan N, Söylemezoglu F, Zorlu F, Kutluk T,
Büyükpamukçu M. Medulloblastoma in children: a 32-year experience from a single
institution. J Neurooncol. 2008 Oct;90(1):99-103. doi: 10.1007/s11060-008-9638-x.
Epub 2008 Jun 20. PubMed PMID: 18566744.


63: Akalan NE, Ozkan M, Temelli Y. Three-dimensional knee model: constrained by
isometric ligament bundles and experimentally obtained tibio-femoral contacts. J
Biomech. 2008;41(4):890-6. PubMed PMID: 18456914.


64: Tezer FI, Akalan N, Oguz KK, Karabulut E, Dericioglu N, Ciger A, Saygi S.
Predictive factors for postoperative outcome in temporal lobe epilepsy according
to two different classifications. Seizure. 2008 Sep;17(6):549-60. doi:
10.1016/j.seizure.2008.02.003. Epub 2008 Apr 9. PubMed PMID: 18403220.


65: Yazici N, Yalçin B, Soylemezoğlu F, Cila A, Akalan N, Koksal Y, Buyukpamukçu
M. Intracranial desmoid tumor with familial adenomatous polyposis coli. Pediatr
Neurosurg. 2008;44(2):140-3. doi: 10.1159/000113117. Epub 2008 Jan 24. PubMed
PMID: 18230929.


66: Seven YB, Akalan NE, Yucesoy CA. Effects of back loading on the biomechanics
of sit-to-stand motion in healthy children. Hum Mov Sci. 2008 Feb;27(1):65-79.
doi: 10.1016/j.humov.2007.11.001. Epub 2008 Jan 9. PubMed PMID: 18187221.


67: Deniz FE, Ece K, Celik O, Akalan N, Firat MM. Spontaneous third
ventriculostomy in chronic obstructive hydrocephalus. Childs Nerv Syst. 2008
May;24(5):633-4. Epub 2007 Dec 7. PubMed PMID: 18066557.


68: Akbay A, Bozkurt G, Ilgaz O, Palaoglu S, Akalan N, Benzel EC. A demineralized
calf vertebra model as an alternative to classic osteoporotic vertebra models for
pedicle screw pullout studies. Eur Spine J. 2008 Mar;17(3):468-473. doi:
10.1007/s00586-007-0545-1. Epub 2007 Nov 17. PubMed PMID: 18026760; PubMed
Central PMCID: PMC2270382.


69: Ozkan M, Akalan NE, Temelli Y. Interaction of ligament bundles and articular
contacts for the simulation of passive knee flexion. Conf Proc IEEE Eng Med Biol
Soc. 2007;2007:4297-300. PubMed PMID: 18002952.


70: Bilginer B, Oguz KK, Akalan N, Spencer DD. Remote cerebellar hemorrhage and
iliofemoral vein thrombosis after supratentorial craniotomy. Neurocrit Care.
2008;8(2):283-5. PubMed PMID: 17994199.


71: Bilginer B, Ziyal IM, Celik O, Ayhan S, Akalan N. Enlargement of
postoperative aqueductal air due to elevated body temperature. Case report. Turk
Neurosurg. 2007;17(1):37-9. PubMed PMID: 17918677.


72: Karatas H, Gurer G, Pinar A, Soylemezoglu F, Tezel GG, Hascelik G, Akalan N,
Tuncer S, Ciger A, Saygi S. Investigation of HSV-1, HSV-2, CMV, HHV-6 and HHV-8
DNA by real-time PCR in surgical resection materials of epilepsy patients with
mesial temporal lobe sclerosis. J Neurol Sci. 2008 Jan 15;264(1-2):151-6. Epub
2007 Sep 5. PubMed PMID: 17804017.


73: Akyuz C, Aydin GB, Cila A, Akalan N, Soylemezoglu F, Cengiz M, Yazici N,
Buyukpamukcu M. Successful use of intraventricular and intravenous rituximab
therapy for refractory primary CNS lymphoma in a child. Leuk Lymphoma. 2007
Jun;48(6):1253-5. PubMed PMID: 17577799.


74: Ayvaz M, Alanay A, Yazici M, Acaroglu E, Akalan N, Aksoy C. Safety and
efficacy of posterior instrumentation for patients with congenital scoliosis and
spinal dysraphism. J Pediatr Orthop. 2007 Jun;27(4):380-6. PubMed PMID: 17513956.


75: Bilginer B, Akbay A, Akalan N. Hypothalamic hamartoma with bilateral
anophthalmia. Childs Nerv Syst. 2007 Jul;23(7):821-3. Epub 2007 Apr 20. PubMed
PMID: 17447073.


76: Varan A, Akyüz C, Akalan N, Atahan L, Söylemezoglu F, Selek U, Yalçin B,
Kutluk T, Büyükpamukçu M. Astrocytic tumors in children: treatment results from a
single institution. Childs Nerv Syst. 2007 Mar;23(3):315-9. Epub 2006 Oct 13.
PubMed PMID: 17058082.


77: Oztürk A, Oğuz KK, Akalan N, Geyik PO, Cila A. Evaluation of parenchymal
changes at the operation site with early postoperative brain diffusion-weighted
magnetic resonance imaging. Diagn Interv Radiol. 2006 Sep;12(3):115-20. PubMed
PMID: 16972214.


78: Büyükpamukçu M, Varan A, Yazici N, Akalan N, Söylemezoğlu F, Zorlu F, Akyüz
C, Kutluk MT. Second malignant neoplasms following the treatment of brain tumors
in children. J Child Neurol. 2006 May;21(5):433-6. PubMed PMID: 16901454.


79: Varan A, Sari N, Akalan N, Söylemezoğlu F, Akyüz C, Kutluk T, Büyükpamukçu M.
Extraneural metastasis in intracranial tumors in children: the experience of a
single center. J Neurooncol. 2006 Sep;79(2):187-90. Epub 2006 Apr 28. PubMed
PMID: 16645723.


80: Köksal Y, Varan A, Akalan N, Bostanci A, Cila A, Söylemezoglu F, Büyükpamukçu
M. Congenital cerebellar primitive neuroectodermal tumor in a newborn. Am J
Perinatol. 2006 Apr;23(3):173-6. Epub 2006 Mar 29. PubMed PMID: 16586232.


81: Turanli G, Yalnizoğlu D, Genç-Açikgöz D, Akalan N, Topçu M. Outcome and long
term follow-up after corpus callosotomy in childhood onset intractable epilepsy.
Childs Nerv Syst. 2006 Oct;22(10):1322-7. Epub 2006 Mar 14. PubMed PMID:
16552568.


82: Varan A, Akalan N, Söylemezoğlu F, Zorlu F, Yalçin B, Akyüz C, Kutluk T,
Büyükpamukçu M. Central nervous system tumors in patients under three years of
age: treatment results of a single institute. Pediatr Neurosurg.
2006;42(2):89-94. PubMed PMID: 16465077.


83: Kanra G, Cetin M, Unal S, Haliloglu G, Akça T, Akalan N, Kara A. Answer to
hypotonia: a simple hemogram. J Child Neurol. 2005 Nov;20(11):930-1. PubMed PMID:
16417868.


84: Ozbas-Gerçeker F, Redeker S, Boer K, Ozgüç M, Saygi S, Dalkara T,
Soylemezoglu F, Akalan N, Baayen JC, Gorter JA, Aronica E. Serial analysis of
gene expression in the hippocampus of patients with mesial temporal lobe
epilepsy. Neuroscience. 2006;138(2):457-74. Epub 2006 Jan 18. PubMed PMID:
16413123.


85: Kanra G, Ozen M, Kara A, Küpeli S, Devrim I, Cengiz AB, Akalan N. Mumps
hydrocephalus ameliorated with external drainage. Turk J Pediatr. 2005
Oct-Dec;47(4):397-9. PubMed PMID: 16363356.


86: Zorlu F, Selek U, Akyuz C, Ozturk A, Soylemezoglu F, Akalan N. Spinal seeding
of a pilocytic astrocytoma following multiple subtotal resections. Pediatr
Neurosurg. 2005 Sep-Oct;41(5):248-52. PubMed PMID: 16195677.


87: Ziyal IM, Bilginer B, Bozkurt G, Cataltepe O, Tezel GG, Akalan N. Epidermoid
cyst of the brain stem symptomatic in childhood. Childs Nerv Syst. 2005
Dec;21(12):1025-9. Epub 2005 Jul 22. Review. PubMed PMID: 16041548.


88: Cankurtaran ES, Ulug B, Saygi S, Tiryaki A, Akalan N. Psychiatric morbidity,
quality of life, and disability in mesial temporal lobe epilepsy patients before
and after anterior temporal lobectomy. Epilepsy Behav. 2005 Aug;7(1):116-22.
PubMed PMID: 15979944.


89: Cataltepe O, Turanli G, Yalnizoglu D, Topçu M, Akalan N. Surgical management
of temporal lobe tumor-related epilepsy in children. J Neurosurg. 2005 Apr;102(3
Suppl):280-7. PubMed PMID: 15881751.


90: Mut M, Cila A, Varli K, Akalan N. Multilevel myelopathy in Maroteaux-Lamy
syndrome and review of the literature. Clin Neurol Neurosurg. 2005
Apr;107(3):230-5. Review. PubMed PMID: 15823680.


91: Topaloglu R, Kazik M, Saatci I, Kalyoncu M, Cil BE, Akalan N. An unusual
presentation of classic polyarteritis nodosa in a child. Pediatr Nephrol. 2005
Jul;20(7):1011-5. Epub 2005 Apr 5. PubMed PMID: 15809832.


92: Arica B, Kaş HS, Moghdam A, Akalan N, Hincal AA. Carbidopa/levodopa-loaded
biodegradable microspheres: in vivo evaluation on experimental Parkinsonism in
rats. J Control Release. 2005 Feb 16;102(3):689-97. PubMed PMID: 15681090.


93: Kanbur NO, Güner P, Derman O, Akalan N, Cila A, Kutluk T. Diastematomyelia: a
case with familial aggregation of neural tube defects. ScientificWorldJournal.
2004 Sep 21;4:847-52. PubMed PMID: 15452650; PubMed Central PMCID: PMC5956507.


94: Cataltepe O, Berker M, Akalan N. A giant intramedullary spinal epidermoid
cyst of the cervicothoracic region. Pediatr Neurosurg. 2004 May-Jun;40(3):120-3.
PubMed PMID: 15367801.


95: Cağavi F, Akalan N, Celik H, Gür D, Güçiz B. Effect of hydrophilic coating on
microorganism colonization in silicone tubing. Acta Neurochir (Wien). 2004
Jun;146(6):603-10; discussion 609-10. Epub 2004 Apr 8. PubMed PMID: 15168229.


96: Mut M, Cataltepe O, Söylemezoğlu F, Akalan N, Ozgen T. Radiation-induced
malignant triton tumor associated with severe spinal cord compression. Case
report and review of the literature. J Neurosurg. 2004 Mar;100(3 Suppl
Spine):298-302. Review. PubMed PMID: 15029921.


97: Mut M, Cataltepe O, Bakar B, Cila A, Akalan N. Eosinophilic granuloma of the
skull associated with epidural haematoma: a case report and review of the
literature. Childs Nerv Syst. 2004 Oct;20(10):765-9. PubMed PMID: 15024599.


98: Uzumcugil A, Cil A, Yazici M, Acaroglu E, Alanay A, Akalan N, Ozisik P, Surat
A. The efficacy of convex hemiepiphysiodesis in patients with iatrogenic
posterior element deficiency resulting from diastematomyelia excision. Spine
(Phila Pa 1976). 2003 Apr 15;28(8):799-805. PubMed PMID: 12698124.


99: Dağlioğlu E, Cataltepe O, Akalan N. Tectal gliomas in children: the
implications for natural history and management strategy. Pediatr Neurosurg. 2003
May;38(5):223-31. Review. PubMed PMID: 12686764.


100: Atalay A, Akbay A, Atalay B, Akalan N. Lumbar disc herniation and tight
hamstrings syndrome in adolescence. Childs Nerv Syst. 2003 Feb;19(2):82-5. Epub
2003 Feb 7. PubMed PMID: 12607024.


101: Güler E, Kutluk T, Akalan N, Akyüz C, Atahan L, Büyükpamukçu M. Acute
blindness as a presenting sign in childhood non-Hodgkin lymphoma. J Pediatr
Hematol Oncol. 2003 Jan;25(1):69-72. Review. PubMed PMID: 12544777.


102: Akalan N. Neuroendocrine research models. Acta Neurochir Suppl.
2002;83:85-91. PubMed PMID: 12442626.


103: Alanay A, Hicazi A, Acaroglu E, Yazici M, Aksoy C, Cila A, Akalan N, Surat
A. Reliability and necessity of dynamic computerized tomography in diagnosis of
atlantoaxial rotatory subluxation. J Pediatr Orthop. 2002 Nov-Dec;22(6):763-5.
PubMed PMID: 12409904.


104: Ozişik PA, Akalan N, Palaoğlu S, Topçu M. Medulloblastoma in a child with
the metabolic disease L-2-hydroxyglutaric aciduria. Pediatr Neurosurg. 2002
Jul;37(1):22-6. PubMed PMID: 12138215.


105: Ozgen T, Akalan N, Ozcan OE, Benli K, Palaoglu S. Department of
Neurosurgery, Hacettepe University School of Medicine Ankara, Turkey. Acta
Neurochir (Wien). 2002 Mar;144(3):285-8. PubMed PMID: 11956942.


106: Yalçin B, Büyükpamukçu M, Akalan N, Cila A, Kutluk MT, Akyüz C. Value of
surveillance imaging in the management of medulloblastoma. Med Pediatr Oncol.
2002 Feb;38(2):91-7. PubMed PMID: 11813172.


107: Alikasifoglu A, Kandemir N, Akalan N, Yordam N. Pituitary adenoma associated
with gigantism and hyperprolactinemia. Pediatr Neurosurg. 2001 Dec;35(6):325-8.
PubMed PMID: 11786701.


108: Oguz KK, Cila A, Söylemezoglu F, Yakupoglu H, Firat MM, Akalan N. Lumbar
rhabdomyosarcoma in a patient with spina bifida. Pediatr Radiol. 2001
Dec;31(12):895. PubMed PMID: 11727032.


109: Kinik ST, Kandemir N, Baykan A, Akalan N, Yordam N. Fludrocortisone
treatment in a child with severe cerebral salt wasting. Pediatr Neurosurg. 2001
Oct;35(4):216-9. PubMed PMID: 11694800.


110: Söylemezoglu F, Tezel GG, Köybaşoglu F, Er U, Akalan N. Cranial infantile
myofibromatosis: report of three cases. Childs Nerv Syst. 2001 Sep;17(9):524-7.
PubMed PMID: 11585325.


111: Eroğlu H, Kaş HS, Oner L, Türkoğlu OF, Akalan N, Sargon MF, Ozer N. The
in-vitro and in-vivo characterization of PLGA:L-PLA microspheres containing
dexamethasone sodium phosphate. J Microencapsul. 2001 Sep-Oct;18(5):603-12.
PubMed PMID: 11508766.


112: Akyüz C, Emir S, Akalan N, Söylemezoğlu F, Kutluk T, Büyükpamukçu M.
Intracranial ependymomas in childhood--a retrospective review of sixty-two
children. Acta Oncol. 2000;39(1):97-100. PubMed PMID: 10752661.


113: Oruckaptan HH, Ozisik P, Akalan N. Prolonged cerebral salt wasting syndrome
associated with the intraventricular dissemination of brain tumors. Report of two
cases and review of the literature. Pediatr Neurosurg. 2000 Jul;33(1):16-20.
PubMed PMID: 11025417.


114: Oruckaptan HH, Soylemezoglu F, Kutluk T, Akalan N. Benign melanocytic tumor
in infancy: discussion on a rare case and review of the literature. Pediatr
Neurosurg. 2000 May;32(5):240-7. Review. PubMed PMID: 10965270.


115: Akalan N, Ozgen T. Infection as a cause of spinal cord compression: a review
of 36 spinal epidural abscess cases. Acta Neurochir (Wien). 2000;142(1):17-23.
PubMed PMID: 10664371.


116: Firat MM, Cekirge S, Saatçi I, Akalan N, Balkanci F. Guglielmi detachable
coil treatment of a partially thrombosed giant basilar artery aneurysm in a
child. Neuroradiology. 2000 Feb;42(2):142-4. PubMed PMID: 10663494.


117: Cirak B, Palaoglu S, Akalan N. Clinical and therapeutic properties of
Cushing's disease in childhood. Pediatr Neurosurg. 1999 Jul;31(1):12-5. PubMed
PMID: 10545817.


118: Akalan N, Erbengi A. Comment . Childs Nerv Syst. 1999 Aug;15(8):393-4.
PubMed PMID: 10447609.


119: Cirak B, Mut M, Akalan N. Bilateral epidural hematoma in a pyknodysostotic
child. Pediatr Neurosurg. 1999 Jan;30(1):33-4. PubMed PMID: 10202305.


120: Cirak B, Guven MB, Akalan N. Spontaneous spinal epidural hematoma. Arch Phys
Med Rehabil. 1999 Jan;80(1):125. Erratum in: Arch Phys Med Rehabil 2002
Dec;83(12):. Cirek B [corrected to Cirak B]. PubMed PMID: 9915386.


121: Saatci I, Yelgec S, Aydin K, Akalan N. An atretic parietal cephalocele
associated with multiple intracranial and eye anomalies. Neuroradiology. 1998
Dec;40(12):812-5. PubMed PMID: 9877137.


122: Turgut M, Akalan N, Sağlam S. A fatal acute subdural hematoma occurring
after evacuation of "contralateral" chronic subdural hematoma. J Neurosurg Sci.
1998 Mar;42(1):61-3. PubMed PMID: 9766276.


123: Oruçkaptan HH, Senmevsim O, Akalan N. Occipital encephalocele associated
with mediastinal enteric duplication cyst. Pediatr Neurosurg. 1997
Oct;27(4):214-7. PubMed PMID: 9577977.


124: Acaroğlu E, Alanay A, Akalan N, Atilla B, Bulutçu E, Surat A. Risk factors
associated with corrective surgery in congenital scoliosis with tethered cord.
Turk J Pediatr. 1997 Jul-Sep;39(3):373-8. PubMed PMID: 9339117.


125: Cekirge S, Saatci I, Firat MM, Kose G, Belen D, Akalan N, Bertan V.
Bilateral cavernous carotid artery aneurysms in a 4-year-old child: endovascular
treatment with mechanically detachable coils. Neuroradiology. 1997
May;39(5):367-70. PubMed PMID: 9189885.


126: Turgut M, Akalan N, Ozgen T, Ruacan S, Erbengi A. Subependymal giant cell
astrocytoma associated with tuberous sclerosis: diagnostic and surgical
characteristics of five cases with unusual features. Clin Neurol Neurosurg. 1996
Aug;98(3):217-21. PubMed PMID: 8884092.


127: Turgut M, Akpinar G, Akalan N, Ozcan OE. Spinal injuries in the pediatric
age group: a review of 82 cases of spinal cord and vertebral column injuries. Eur
Spine J. 1996;5(3):148-52. Review. PubMed PMID: 8831115.


128: Turgut M, Akalan N, Bertan V, Erbengi A, Eryilmaz M. Acquired torticollis as
the only presenting symptom in children with posterior fossa tumors. Childs Nerv
Syst. 1995 Feb;11(2):86-8. PubMed PMID: 7758017.


129: Akalan N, Grady MS. Angiogenesis and the blood-brain barrier in
intracerebral solid and cell suspension grafts. Surg Neurol. 1994
Dec;42(6):517-22. PubMed PMID: 7529946.


130: Akalan N, Seçkin H, Kiliç C, Ozgen T. Benign extramedullary tumors in the
foramen magnum region. Clin Neurol Neurosurg. 1994 Nov;96(4):284-9. PubMed PMID:
7889688.


131: Sekerci Z, Akalan N, Kiliç C, Demirkazik M. Pneumocephalus at the
cerebellopontine angle secondary to chronic otitis media. Clin Neurol Neurosurg.
1990;92(2):155-7. PubMed PMID: 2163799.


132: Akalan N, Pamir MN, Benli K, Erbengi A, Erbengi T. Fetal pituitary
transplants into the hypothalamic area of hypophysectomized rats. Surg Neurol.
1988 Nov;30(5):342-9. PubMed PMID: 3142070.


133: Ozgen T, Pamir MN, Akalan N, Bertan V, Onol B. Intracranial solitary
chondroma. Case report. J Neurosurg. 1984 Aug;61(2):399-401. PubMed PMID:
6737067.


134: Pamir MN, Akalan N, Ozgen T, Erbengi A. Spinal hydatid cysts. Surg Neurol.
1984 Jan;21(1):53-7. PubMed PMID: 6689810.

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Zeki ŞEKERCİ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1980 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1987

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanlığı

Araştırma Alanları

Beyin Cerrahisi , Kafa Tabanı

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A1.Kanpolat Y, Mertol T, Sekerci Z, Kökeş F.Hydatid cyst of the cavernous sinus. Clin Neurol Neurosurg. 1988;90(2):175-6
.
A2.Sekerci Z, Akalan N, Kiliç C, Demirkazik M. Hydatid cyst of the cavernous sinus. Clin Neurol Neurosurg.. Clin Neurol Neurosurg. 1990;92(2):155-7.

A3.Sekerci Z, Ildan F, Yüksel M, Gül B, Kiliç C. Cauda equina compression due to posterior epidural migration of extruded lumbar disk. Neurosurg Rev. 1992;15(4):311-3.

A4.Sekerci Z, Iyigün O, Bariş S, Cokluk C, Bozkurt G, Rakunt C, Celik F. Intranasal (transethmoidal) encephalomeningocele. Case report. Neurosurg Rev. 1995;18(2):123-6.

A5.Men S, Oztürk H, Hekimoğlu B, Sekerci Z. Traumatic carotid-cavernous fistula treated by combined transarterial and transvenous coil embolization and associated cavernous internal carotid artery dissection treated with stent placement. Case report. J Neurosurg. 2003 Sep;99(3):584-6.

A6.Saatci I, Cekirge HS, Ozturk MH, Arat A, Ergungor F, Sekerci Z, Senveli E, Er U, Turkoglu S, Ozcan OE, Ozgen T. Treatment of internal carotid artery aneurysms with a covered stent: experience in 24 patients with mid-term follow-up results. AJNR Am J Neuroradiol. 2004 Nov-Dec;25(10):1742-9.

A7.Colpan ME, Sekerci Z, Berk C. Bilateral reversible deafness after surgery for unilateral epidermoid tumor: an unusual complication: case report. Neurosurgery. 2005 Apr;56(4):E870; discussion E870.

A8.Colpan ME, Sekerci Z. Chiari type I malformation presenting as hemifacial spasm: case report. Neurosurgery. 2005 Aug;57(2):E371; discussion E371.

A9.Gurkanlar D, Er U, Sanli M, Ozkan M, Sekerci Z. Peritumoral brain edema in intracranial meningiomas. J Clin Neurosci. 2005 Sep;12(7):750-3.

A10.Cekirge HS, Saatci I, Ozturk MH, Cil B, Arat A, Mawad M, Ergungor F, Belen D, Er U, Turk S, Bavbek M, Sekerci Z, Beskonakli E, Ozcan OE, Ozgen T. Late angiographic and clinical follow-up results of 100 consecutive aneurysms treated with Onyx reconstruction: largest single-center experience. Neuroradiology. 2006 Feb;48(2):113-26. Epub 2006 Jan 4.

A11.Colpan ME, Sekerci Z, Hekimoglu B, Mogul DJ. Computer-assisted intraaneurysmal thrombus visualization. J Neuroimaging. 2006 Jan;16(1):59-68.

A12.Colpan ME, Attar A, Sekerci Z, Tuna H, Egemen N. Cervical foraminal area and intervertebral height changes after titanium ring cage placement: preliminary results. J Clin Neurosci. 2006 Feb;13(2):228-32.

A13.Sekerci Z, Uğur A, Ergün R, Sanli M. Early changes in the cervical foraminal area after anterior interbody fusion with polyetheretherketone (PEEK) cage containing synthetic bone particulate: a prospective study of 20 cases. Neurol Res. 2006 Jul;28(5):568-71.

A14.Colpan ME, Sekerci Z, Cakmakci E, Donmez T, Oral N, Mogul DJ. Virtual endoscope-assisted intracranial aneurysm surgery: evaluation of fifty-eight surgical cases. Minim Invasive Neurosurg. 2007 Feb;50(1):27-32.

A15.Ergün R, Sekerci Z, Bulut H, Dolgun H. Intradiscal electrothermal treatment for chronic discogenic low back pain: a prospective outcome study of 39 patients with the Oswestry disability index at 18 month follow-up. Neurol Res. 2008 May;30(4):411-6. doi: 10.1179/016164107X251538. Epub 2008 Jan 31.

A16.Türkoğlu E, Serbes G, Sanli M, Sari O, Sekerci Z. Chronic subdural hematoma in capoeira sport. Turk Neurosurg. 2008 Jan;18(1):39-41.

A17.Sanli AM, Kertmen H, Karavelioglu E, Sekerci Z. Giant true dorsal thoracic meningocele in a school-age child. Case report. J Neurosurg Pediatr. 2008 May;1(5):399-401. doi: 10.3171/PED/2008/1/5/399.

A18.Turkoglu E, Dolgun H, Kazancı B, Yilmaz ER, Kahveci R, Sekerci Z. Solitary fibrous tumour of the ethmoid sinuses and anterior fossa. BMJ Case Rep. 2009;2009. pii: bcr04.2009.1767. doi: 10.1136/bcr.04.2009.1767. Epub 2009 Jul 23.

A19.Colpan ME, Uckardesler L, Sekerci Z, Slavin K. De novo formation of cerebral cavernous malformation in a patient with intractable epilepsy: case report and review. J Neuroimaging. 2010 Jul;20(3):302-6. doi: 10.1111/j.1552-6569.2009.00362.x. Epub 2009 Feb 13. Review.

A20.Dolgun H, Turkoglu E, Kertmen H, Yilmaz ER, Sekerci Z. Chiari Type I malformation presenting with bilateral hearing loss. J Clin Neurosci. 2009 Sep;16(9):1228-30. doi: 10.1016/j.jocn.2008.10.028. Epub 2009 Jun 4.

A21.Sanli AM, Türkoğlu E, Kahveci R, Sekerci Z. Intradural lipoma of the cervicothoracic spinal cord with intracranial extension. Childs Nerv Syst. 2010 Jun;26(6):847-52. doi: 10.1007/s00381-009-1077-2. Epub 2010 Jan 23.

A22.Dolgun H, Sekerci Z, Turkoglu E, Kertmen H, Yilmaz ER, Anlar M, Erguder IB, Tuna H. Neuroprotective effect of mesna (2-mercaptoethane sulfonate) against spinal cord ischemia/reperfusion injury in rabbits. J Clin Neurosci. 2010 Apr;17(4):486-9. doi: 10.1016/j.jocn.2009.07.108. Epub 2010 Feb 1.

A23.Sanli AM, Cekirge S, Sekerci Z. Aneurysm of the distal anterior cerebral artery radiologically mimicking a ventricular mass. J Neurosurg. 2011 Apr;114(4):1061-4. doi: 10.3171/2010.6.JNS10370. Epub 2010 Jul 16.

A24.Gürer B, Yilmaz ER, Kahveci R, Sekerci Z. Non-ionic contrast media neurotoxicity mimicking intracerebral hematoma. Acta Neurochir (Wien). 2011 Feb;153(2):419-20. doi: 10.1007/s00701-010-0780-9. Epub 2010 Aug 26. No abstract available.

A25.Sanli AM, Serbes G, Calişkan M, Kaptanoğlu E, Sargon MF, Kilinç K, Beşalti O, Sekerci Z. Effect of granulocyte-colony stimulating factor on spinal cord tissue after experimental contusion injury. J Clin Neurosci. 2010 Dec;17(12):1548-52. doi: 10.1016/j.jocn.2010.03.043. Epub 2010 Aug 30.

A26.Sanli AM, Turkoglu E, Dolgun H, Sekerci Z. Sanli AM, Turkoglu E, Dolgun H, Sekerci Z. Unusual manifestations of primary Glioblastoma Multiforme: A report of three cases. Surg Neurol Int. 2010 Dec 22;1:87. doi: 10.4103/2152-7806.74146.

A27.Turkoglu E, Kazanci B, Karavelioglu E, Sanli M, Kazanci B, Sekerci Z. Intracerebral hematoma following lumboperitoneal shunt insertion: a rare case report. Turk Neurosurg. 2011 Jan;21(1):94-6.

A28.Dolgun H, Gurer B, Sari O, Sekerci Z. Isolated subarachnoid pneumorrhachis. Neurol India. 2011 Jan-Feb;59(1):139-41. doi: 10.4103/0028-3886.76883

A29.Sekerci Z, Sanlı M, Ergün R, Oral N. Aneurysms of the distal anterior cerebral artery: a clinical series. Neurol Neurochir Pol. 2011 Mar-Apr;45(2):115-20.

A30.Dolgun H, Türkoğlu E, Kertmen H, Yılmaz ER, Ergun BR, Sekerci Z. Rapid resolution of acute epidural hematoma: case report and review of the literature. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011 May;17(3):283-5.

A31.Gürer B, Yilmaz ER, Kertmen HH, Sekerci Z. Shunt overdrainage after mild head trauma. Clin Neurol Neurosurg. 2012 Feb;114(2):196-8. doi: 10.1016/j.clineuro.2011.10.006. Epub 2011 Oct 29.

A32.Kahveci R, Sanli AM, Gürer B, Sekerci Z. Orbital hydatid cyst. J Neurosurg Pediatr. 2012 Jan;9(1):42-4. doi: 10.3171/2011.10.PEDS11126.

A33.Yilmaz ER, Kertmen H, Dolgun H, Gürer B, Sanli AM, Kanat MA, Arikok AT, Bahsi SY, Ergüder BI, Sekerci Z. Effects of darbepoetin-? in spinal cord ischemia-reperfusion injury in the rabbit. Acta Neurochir (Wien). 2012 Jun;154(6):1037-43; discussion 1043-4. doi: 10.1007/s00701-012-1298-0. Epub 2012 Feb 22.

A34. Sanli AM, Serbes G, Sargon MF, Calişkan M, Kilinç K, Bulut H, Sekerci Z. Methothrexate attenuates early neutrophil infiltration and the associated lipid peroxidation in the injured spinal cord but does not induce neurotoxicity in the uninjured spinal cord in rats. Acta Neurochir (Wien). 2012 Jun;154(6):1045-54. doi: 10.1007/s00701-012-1302-8. Epub 2012 Feb 22.

A35.Sanli AM, Turkoglu E, Serbes G, Sargon MF, Besalti O, Kilinc K, Irak A, Sekerci Z. Effect of curcumin on lipid peroxidation, early ultrastructural findings and neurological recovery after experimental spinal cord contusion injury in rats. Turk Neurosurg. 2012;22(2):189-95. doi: 10.5137/1019-5149.JTN.5193-11.1.

A36.Sanli AM, Kertmen H, Yilmaz ER, Sekerci Z. A retained wood penetrating the superior orbital fissure in a neurologically intact child. Turk Neurosurg. 2012;22(3):393-7. doi: 10.5137/1019-5149.JTN.3771-10.0.

A37.Kertmen H, Gürer B, Yilmaz ER, Arikok AT, Demirci A, Gökyaprak SM, Sekerci Z. The effect of thiocolchicoside on cerebral vasospasm following experimental subarachnoid hemorrhage in the rabbit. Acta Neurochir (Wien). 2012 Aug;154(8):1431-6. doi: 10.1007/s00701-012-1420-3. Epub 2012 Jun 22.

A38.Kertmen H, Gürer B, Yilmaz ER, Sekerci Z. Chronic subdural hematoma associated with an arachnoid cyst in a juvenile taekwondo athlete: a case report and review of the literature. Pediatr Neurosurg. 2012;48(1):55-8. doi: 10.1159/000339354. Epub 2012 Jul 21. Review.

A39.Turkoglu E, Serbes G, Dolgun H, Oztuna S, Bagdatoglu OT, Yilmaz N, Bagdatoglu C, Sekerci Z. Effects of ?-MSH on ischemia/reperfusion injury in the rat sciatic nerve. Surg Neurol Int. 2012;3:74. doi: 10.4103/2152-7806.98501. Epub 2012 Jul 14.

A40.Yilmaz ER, Kertmen H, Gürer B, Kanat MA, Arikok AT, Ergüder BI, Hasturk AE, Ergil J, Sekerci Z. The protective effect of 2-mercaptoethane sulfonate (MESNA) against traumatic brain injury in rats. Acta Neurochir (Wien). 2013 Jan;155(1):141-9; discussion 149. doi: 10.1007/s00701-012-1501-3.

A41.Kahveci R, Gürer B, Kaygusuz G, Sekerci Z. Miliary brain metastases from occult lung adenocarcinoma: Radiologic and histopathologic confirmation. J Neurosci Rural Pract. 2012 Sep;3(3):386-9. doi: 10.4103/0976-3147.102638.

A42.Sorar M, Fesli R, Gürer B, Kertmen H, Sekerci Z. Spontaneous elevation of a ping-pong fracture: case report and review of the literature. Pediatr Neurosurg. 2012;48(5):324-6. doi: 10.1159/000351412. Epub 2013 Jun 18. Review.

A43.Kertmen H, Gürer B, Yılmaz ER, Sanlı AM, Sorar M, Arıkök AT, Sargon MF, Kanat MA, Ergüder BI, Sekerci Z. The protective effect of low-dose methotrexate on ischemia-reperfusion injury of the rabbit spinal cord. Eur J Pharmacol. 2013 Aug 15;714(1-3):148-56. doi: 10.1016/j.ejphar.2013.05.012. Epub 2013 Jun 24.

A44.Turkoglu E, Gurer B, Sanli AM, Dolgun H, Gurses L, Oral NA, Donmez T, Sekerci Z. Clinical outcome of surgically treated low-grade gliomas: a retrospective analysis of a single institute. Clin Neurol Neurosurg. 2013 Dec;115(12):2508-13. doi: 10.1016/j.clineuro.2013.10.010.

A45.Turkoglu E, Dinc C, Tuncer C, Oktay M, Serbes G, Sekerci Z. Use of decorin to prevent epidural fibrosis in a post-laminectomy rat model. Eur J Pharmacol. 2014 Feb 5;724:86-91. doi: 10.1016/j.ejphar.2013.12.017. Epub 2013 Dec 25.

A46.Kertmen H, Gürer B, Yilmaz ER, Arikok AT, Kanat MA, Ergüder BI, Sekerci Z. The comparative effects of recombinant human erythropoietin and darbepoetin-alpha on cerebral vasospasm following experimental subarachnoid hemorrhage in the rabbit. Acta Neurochir (Wien). 2014 May;156(5):951-62. doi: 10.1007/s00701-014-2008-x. Epub 2014 Feb 5.

A47.Gürer B, Kertmen H, Akturk UD, Kalan M, Sekerci Z. Use of the bovine pericardial patch and fibrin sealant in meningomyelocele closure. Acta Neurochir (Wien). 2014 Jul;156(7):1345-50. doi: 10.1007/s00701-014-2099-4. Epub 2014 Apr 27.
A48.Turkoglu E, Kertmen H, Sanli AM, Onder E, Gunaydin A, Gurses L, Ergun BR, Sekerci Z. Clinical outcome of adult choroid plexus tumors: retrospective analysis of a single institute. Acta Neurochir (Wien). 2014 Aug;156(8):1461-8; discussion 1467-8. doi: 10.1007/s00701-014-2138-1. Epub 2014 May 28.

A49.Dolgun H, Turkoglu E, Kertmen H, Gurer B, Yilmaz ER, Comoglu SS, Sekerci Z. Gabapentin versus pregabalin in relieving early post-surgical neuropathic pain in patients after lumbar disc herniation surgery: a prospective clinical trial. Neurol Res. 2014 Dec;36(12):1080-5.

A50.Turkoglu E, Tuncer C, Dinc C, Serbes G, Oktay M, Sekerci Z. The effect of etanercept on spinal epidural fibrosis in a postlaminectomy rat model. Turk Neurosurg. 2014;24(4):506-11. doi: 10.5137/1019-5149.JTN.9006-13.1.

A51.Gürer B, Kertmen H, Yilmaz ER, Sekerci Z. The surgical outcome of traumatic extra-axial hematomas causing brain herniation in children. Pediatr Neurosurg. 2013;49(4):215-22. doi: 10.1159/000363193. Epub 2014 Jul 29.

A52.Gürer B, Turkoglu E, Kertmen H, Karavelioglu E, Arikok AT, Sekerci Z. Attenuation of cerebral vasospasm and secondary injury by testosterone following experimental subarachnoid hemorrhage in rabbit. Acta Neurochir (Wien). 2014 Nov;156(11):2111-20; discussion 2120. doi: 10.1007/s00701-014-2211-9. Epub 2014 Sep 7.

A53.Gürer B, Kertmen H, Kasim E, Yilmaz ER, Kanat BH, Sargon MF, Arikok AT, Ergüder BI, Sekerci Z. Neuroprotective effects of testosterone on ischemia/reperfusion injury of the rabbit spinal cord. Injury. 2015 Feb;46(2):240-8. doi: 10.1016/j.injury.2014.11.002.

A54.Yilmaz ER, Gurer B, Kertmen H, Hasturk AE, Evirgen O, Hayirli N, Gokturk H, Can B, Caglar YS, Sekerci Z. The histopathological and ultrastructural effects of the topical application of bacitracin on the cerebral cortex in rats. Turk Neurosurg. 2015;25(1):78-84. doi: 10.5137/1019-5149.JTN.10175-13.1.

A55.Ozay R, Fesli R, Balkan S, Turkoglu E, Sekerci Z. Rapid resolution of an acute subdural hematoma in Dandy Walker syndrome. Neurol India. 2015 Mar-Apr;63(2):286. doi: 10.4103/0028-3886.156319.

A56.Kertmen H, Gürer B, Yimaz ER, Sekerci Z. Acute bilateral isolated foot drop: Report of two cases. Asian J Neurosurg. 2015 Apr-Jun;10(2):123-5. doi: 10.4103/1793-5482.144596.

A57.Ergil J, Kertmen H, Sayın M, Gürer B, Yılmaz ER, Özkan D, Arıkök AT, Kanat MA, Şekerci Z. Vasoconstrictive effects of levobupivacaine on the basilar artery in the rabbit. Arch Med Sci. 2015 Jun 19;11(3):654-9. doi: 10.5114/aoms.2015.52372.

A58.Kertmen H, Gürer B, Yilmaz ER, Kanat MA, Arikok AT, Ergüder BI, Hasturk AE, Ergil J, Sekerci Z. Antioxidant and antiapoptotic effects of darbepoetin-? against traumatic brain injury in rats. Arch Med Sci. 2015 Oct 12;11(5):1119-28. doi: 10.5114/aoms.2015.54869.

A59.Özay R, Yavuz OY, Türkoğlu ME, Aktaş A, Yiğit F, Özdemir HM, Şekerci Z. The effects of ankaferd blood stopper and microporous polysaccharide hemospheres on epidural fibrosis in rat laminectomy model. Acta Cir Bras. 2015 Dec;30(12):799-805. doi: 10.1590/S0102-865020150120000002.

A60.Özay R, Yavuz OY, Aktaş A, Yiğit F, Çetinalp NE, Özdemir HM, Şekerci Z. Effects of cepae extract, allantoin, and heparin mixture on developing andalready formed epidural fibrosis in a rat laminectomy model. Turk J Med Sci. 2016 Jun 23;46(4):1233-9. doi: 10.3906/sag-1504-16.

A61. Gürer B, Kertmen H, Yilmaz ER, Dolgun H, Hastürk AE, Şekerci Z. The Surgical Outcome of Traumatic Extraaxial Hematomas Causing Brain Herniation. Turk Neurosurg. 2015 Dec 7. doi: 10.5137/1019-5149.JTN.14809-15.0.

A62.Akkaya T, Özkan D, Kertmen H, Şekerci Z. CAUDAL EPIDURAL STEROID INJECTIONS IN POSTLAMINECTOMY PATIENTS:Comparison of ultrasonography and flouroscopy. Turk Neurosurg. 2015 Dec 28. doi: 10.5137/1019-5149.JTN.16171-15.1.


B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
B1. Kertmen H, Turkoglu E, Dolgun H, Yılmaz ER, Erguder I, Tuna H,Sekerci Z.Neuroprotective effect of 2-Mercaptoethane Sulfonate aganist spinal cord ischemia/reperfusion injury in rabbits. 14th World Congress Of Neurological Surgery of WFNS, Boston, Semptember, 2009.Article ID: 58836

B2. Kertmen H, Turkoglu E, Dolgun H, Yılmaz ER, Gürer B, Sekerci Z.Surgical treatment of intracranial aneurysm: A single institution’s experience on 178 cases.14th World Congress Of Neurological Surgery of WFNS, Boston, Semptember, 2009. Article ID: 58968

B3.Turkoglu E, Serbes G, Dolgun H, Kertmen H, Öztuna S, Yilmaz N, Bagdatoglu C,Sekerci Z.Effect of alpha-MSH on ischemia/reperfusion injury of sciatic nerve in rats and electron microscopic findings.14th World Congress Of Neurological Surgery of WFNS, Boston, Semptember, 2009. Article ID: 59586

B4.Turkoglu E,Kertmen H, Yilmaz ER, Dolgun H, Bozkurt H, Arac D, Sekerci Z. Spinal cord neoplasms: A single institution’s experience on 130 cases.14th World Congress Of Neurological Surgery of WFNS, Boston, Semptember, 2009 Article ID: 59094

B5. Kertmen H, Gurer B, Yilmaz ER, Ozturk C, Ergun BR, Sekerci Z.Needle in the cervical spine. EANS 2012 Annual Meeting October 24-27, 2012, Bratislava, Slovakiaposter 50898


B7.Kertmen H, Gürer B, Yilmaz ER, Şanli AM, Sorar M, Arıkök AT, Sargon MF, Kanat MA, Erguder BI, Şekerci Z. The protective effect of low-dose methotrexate on ischemia-reperfusion injury in rabbit spinal cord. 15th World Congress Of Neurosurgery (WFNS) September 8-13 Seoul Korea (FA1966)

B8.Gurer B,Kertmen H, Hastürk AE, Evirgen O, Hayırlı N, Göktürk H, Can B, Çağlar YS, Sekerci Z.The Histopathological and Ultrastructural Effects of TopicalApplication of Bacitracin on to the Cerebral Cortex in Rats.26-30 Eylül 2015, CNS Annual Meeting 2016 New Orleans, Louisiana, ABD

B9.Gurer B,Kertmen H, Yilmaz ER, Sekerci Z. The surgical outcome of traumatic extra-axial hematomas causingbrain herniation in children.26-30 Eylül 2015, CNS Annual Meeting 2016 New Orleans, Louisiana, ABD

B10.Gurer B,Kertmen H, Yilmaz ER, Arikok AT, Kanat MA, Erguder BI, Sekeci Z. The Comparative Effects of Recombinant Human Erythropoietin and Darbepoetin-alpha on Cerebral Vasospasm FollowingExperimental Subarachnoid Hemorrhage in the Rabbit.26-30 Eylül 2015, CNS Annual Meeting 2016 New Orleans, Louisiana, ABD

B11.Gurer B, Kertmen H,Akturk UD, Kalan M, Sekeci Z. Use of the bovine pericardial patch and fibrin sealant inmeningomyelocele closure.26-30 Eylül 2015, CNS Annual Meeting 2016 New Orleans, Louisiana, ABD

B12.Gurer B, Kertmen H, Yilmaz ER, Kasım E, Kanat BH, Sargon MF, Arikok AT, Erguder BI, Sekeci Z. Neuroprotective effects of testosterone on ischemia/reperfusioninjury of the rabbit spinal cord.26-30 Eylül 2015, CNS Annual Meeting 2016 New Orleans, Louisiana, ABD

B13.Gurer B, Turkoglu E, Kertmen H,Karavelioglu E, Arikok AT, Sekeci Z.Attenuation of cerebral vasospasm and secondary injury bytestosterone following experimental subarachnoid hemorrhage inrabbit.26-30 Eylül 2015, CNS Annual Meeting 2016 New Orleans, Louisiana, ABD

C. KİTAPLAR
C1.Nur Altınörs, Kemali Baykaner, Zeki Şekerci, Emin Özyurt, Hakan Caner. Temel Nöroşirürji I Ankara – 1997 Normal Basınçlı Hidrosefali
C2.Nur Altınörs, Kemali Baykaner, Zeki Şekerci, Emin Özyurt, Hakan Caner. Temel Nöroşirürji I Ankara – 1997 Kraniyal Hastalıklar (Patolojiler) Kısım I Kraniyal Cerrahi ve Yöntemler, Bölüm 22 Kraniyoplasti
C3.Zeki Şekerci, Erdal Reşit Yılmaz. Cerrahi Yaklaşımlar ve Ameliyat Sırasında Değerlendirme, Bölüm 33 Kraniyoplastiler

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
D1.M.Nusret Demircan, Osman Niyazi Akın, Birhan Buharalı, Zafer Özgün, Zeki Şekerci. Santral Servikal Kord ve Transient Locked-in Sendromu gösteren Bir Atlanto-Axial Dislokasyon. GATA Bülteni 28:1109-1117,1986

D2.Ertekin Arasıl, Cumhur Dinçer, Zeki Şekerci, Bülent BOYAR. Bilateral Akustik Nörinomalar. Nöroloji-Nöroşirürji-Psikiyatri Dergisi, Ocak ,55-57,1987

D3.Nusret Demircan, Zeki Şekerci, Birhan Buharalı, Zafer Özgün,İbrahim Öztek. Kistik menengiom. GATA Bülteni 29:419-426 1987

D4.Nusret Demircan, Zeki Şekerci, Korkut Aklan, İbrahim Öztek, Fevzi Karslı. İntrakranial araknoid kistler. GATA Bülteni 31:231-242, 1989

D5.Hamit Ziya Gökalp, Cumhur Dinçer, Zeki Şekerci, Kadir Birler. Kraniyal Kist Hidatikler. Türk Nöroşirürji Dergisi 1:65-71,1989

D6.Zeki Şekerci, Nejat Akalan,Celal. Kılıç,Bülent Boyar,Fatih Gürsoy. Primary non-neoplastic aqueductal stenosis associated with Von Reclinghausen’s Disease. Turkish Neurosurgery 1:30-33,1989

D7.Zeki ŞEKERCİ, F ILDAN, M YÜKSEL, C KILIÇ, Y TAŞKIN. A Case of High Jugular Bulb With 9,10 Cranial Nerves Dysfunction Related To The Waldenberg Syndrome. MARMARA MEDİCAL JOURNAL Volume 3 No:4 Oct 1990

D8.Cemali Şahin, Ömer İyigün, Zeki Şekerci, Cemil Rakunt. Spinal travmalı olguların demografik özellikleri ve tedavide internal fiksasyon yöntemlerinin değerlendirilmesi. 19 mayıs Üniversitesi Tıp Fak.Dergisi, 7(3):235-248 ,1990

D9.Hamit Ziya Gökalp, Zeki Şekerci, Erol Taşdemiroğlu, Kadir Birler, Dicle Tural. Multiple Serebral Nokardia Absesi ve Tedavisi. Türk Nöroşirürji Dergisi 1:197-200, 1990

D10.Celal Kılıç, Zeki Şekerci, Haluk Erdem, Bülent Boyar, Fatih Gürsoy. Posterior Fossa Cerrahisi Uygulanan Olgular ve Sonuçları. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 2:86-88 ,1990

D11.Yamaç Taşkın,Celal Kılıç, Zeki Şekerci, Haluk Erdem,Aydın Sav. Posterior Fossada Aspergillus Fumigatus Olgusu. Türk Nöröşirürji Dergisi Ek 2:99-101,1990

D12.Ömer İyigün, Alparslan Şenel, Zeki Şekerci, Fahrettin Çelik, Cemil Rakunt. İntrakraniyal kitlelerin cerrahi sonuçları. 19 Mayıs Üni.Tıp.Fak.Derg. 8(1):31-40,1991.

D13.Erol Taşdemiroğlu, Zeki Şekerci. Ectopic Hypothalamic and Pituiatry hormone secreting syndromes. Hacettepe Medikal Journal vol.24/no:1-2/Jaunary-April 1991/pp.77-83

D14.Zeki Şekerci, Ömer İyigün, Mehmet Kocabaş, Cemil Rakunt. Akut travmatik intrakraniyal pnömosefalus. Kongre Kitabı 1992

D15.Ömer İyigün, Zeki Şekerci, Alparslan Şenel, Cemil Rakunt. Paryetal Meningosel:Bir olgu sunumu. 19 Mayıs Üni.Tıp.Fak.Derg. Cilt 9 1992 sayfa 68-72

D16.Ömer İyigün, Zeki Şekerci, Mehmet Kocabaş Cemil Rakunt, Fahrettin Çelik. Kranial ve spinal disrafizm. 19 Mayıs Üni.Tıp.Fak.Derg. Cilt 9 1992 sayfa 6-10

D17.Zeki Şekerci, Ömer İyigün, Gökhan Bozkurt, Cemil Rakunt, Fahrettin Çelik. Servikal travmalar. 19 Mayıs Üni.Tıp.Fak.Derg. Cilt 9 1992 sayfa 55-59

D18.Zeki ŞEKERCİ, Muammer YÜKSEL, Faruk İLDAN, Celal KILIÇ. Tension Pneumocephalus As A Complication Of Ventriculoperitoneal Shunt For Aqueductal Stenosis. GATA Bülteni 34:471-478 (1992)

D19.Zeki ŞEKERCİ, Ömer İYİGÜN, Rıza RIZALAR, Gökhan BOZKURT, Cengiz ÇOKLUK, Cemil RAKUNT, Fahrettin ÇELİK. Migration of the distal catheter of a ventriculoperitoneal shunt into the abdominal wall. Turkısh Neurosurgery 3:125-127,1993
.
D20.Ömer İYİGÜN, Zeki ŞEKERCİ, Cemil RAKUNT, Fahrettin ÇELİK. Klippel Trenaunay Syndrome With Occipital Enfarct. Turkısh Neurosurgery 3:82-84,1993

D21.Zeki Şekerci, Ömer İyigün, Mehmet Kocabaş, Burçin Erturan, Fahrettin Çelik. Deneysel hidrosefalide beyinde noradrenalin, dopamin ve serotonin düzeyinde değişiklikler. Türk Nöroşirürji Dergisi 3:1-5,1993

D22.Ömer İyigün, Zeki Şekerci, Cengiz Çokluk, Alparslan Şenel, Cemil Rakunt, Fahrettin Çelik. Kronik Subdural Hematom ve Cerrahi Sonuçları. 19 Mayıs Üni.Tıp.Fak.Derg. 11(1): 47-53 1994

D23.Ömer İYİGÜN, Necip MERCAN,Zeki ŞEKERCİ, Alparslan ŞENEL, Cengiz ÇOKLUK, Fahrettin ÇELİK,Cemil RAKUNT. The effects of nimodipine Thyrotropine Releasing (TRH) and Gingobiloba exract (GBE) in experimental spinal cord injuries. 19 MAYIS Tıp Fakültesi Dergisi 11(2):119-123 1994

D24.Ömer İYİGÜN, Zeki ŞEKERCİ, Alparslan ŞENEL, Cengiz ÇOKLUK, Mehmet KOCABAŞ, Sancar BARIŞ, Cemil RAKUNT, Fahrettin ÇELİK, Bedri KANDEMİR. Multiple Tumours of the Central Nervous System(CNS): Two Cases. Turkısh Neurosurgery 4:77-80,1994

D25. Zeki ŞEKERCİ, Nezih ORAL, Uygur ER. Results of Surgical Treatment for Symptomatic Chiari-1 Malformation in Adults. Turkısh Neurosurgery 9:123-128, 1999

D26.Süleyman MEN, Halil ÖZTÜRK, Murat FIRAT, Saruhan Çekirge, HakanSeçkin, Ahmet Acıduman, Zafer KARS, Zeki Şekerci, Baki Hekimoğlu. İntrakranial anevrizmalarda endovasküler tedavi. Türk Nöroşirürji Dergisi 13:26-34,2003

D27.Metin Şanlı, Doğa Gürkanlar, Bekir Yıldız, Zeki Şekerci. Laretal ve 3.Ventrükül Tümörlerinin Cerrahi Tedavisinde 10 Yıllık Deneyimimiz. Türk Nöroşirürji Dergisi 13:12-17, 2003

D28.Efkan Çolpan, Şükrü Çağlar, Gökmen Kahiloğulları, Selim Erekul, Zeki Şekerci. Dev Sakral Kordomanın Nadir Ölümcül Komplikasyonu: Bir Olgu Sunumu. Turkish Neurosurgery 2004;14(3-4):84-86

D29.Zeki Şekerci, Nezih Oral, Ömer Uğurluoğlu, Efkan Çolpan, Alparslan Uğur. 45 Atipik Ve Malign Meningioma Vakasının 12 Yıllık İzlem Süresince Değerlendirilmesi. Turkish Neurosurgery 2004;14(1-2):12-20

D30.Erhan Türkoğlu, Erdal Reşit Yılmaz, Hayri Kertmen, Habibullah Dolgun, Zeki Şekerci. İntradural Ekstramedüller Melanotik Schwannom: Olgu Sunumu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2008;61(3):159-161

D31.Erhan Türkoğlu, Burak Kazancı, Metin Sanlı, Zeki Şekerci. Yaşlılarda Görülen Akut Subdural Ampiyem İçin Büyük Dekompresif Kraniyotomi. Türkiye Klinikleri Nöroloji Dergisi 2009;4(2):71-74

D32.Hayri Kertmen, Erhan Türkoğlu, Habibullah Dolgun, Erdal Reşit Yılmaz, Zeki Şekerci. Travmatik Doğum Sonrası 8 Saatlik Yenidoğanda Görülen Epidural Hematom: Olgu Sunumu. Türk Nöroşirürji Dergisi 2010;20(1):43-46

D33.Erdal Reşit Yılmaz, Ergün Karavelioğlu, Habibullah Dolgun, Zeki Şekerci. Fahr Hastalığı: Olgu Sunumu. Türk Nöroşirürji Dergisi 2010;20(3):143-145

D34.Erdal Reşit Yılmaz, Bora Gürer, Metin Şanlı, Habibullah Dolgun, Zeki Şekerci. Posterior Fossa Cerrahisi Sonrası Ortaya Çıkan Serebellar Mutizm: Olgu Sunumu. Fırat Tıp Dergisi 2010;15(4):210-212

D35.Erdal Reşit Yılmaz, Bora Gürer, Ahmet Metin Şanlı, Habibullah Dolgun, Hayri Kertmen, Hülya Bulut, Zeki Şekerci. Beyin Cerrahi Servisinde Hasta Memnuniyeti Anketleri ve Hizmet Kalitesine Etkileri Ortadoğu Tıp Dergisi 3 (3): 126-129 2011

D36.Bora Gürer, Hayri Kertmen, Erdal Reşit Yılmaz, Habibullah Dolgun, Zeki Şekerci. Lomber disk cerrahisini takiben ortaya çıkan pnömosefali: Olgu sunumu. TND 2011, Cilt:21, Sayı:3, 282-284

D37. Dr. Erdal Reşit YILMAZ, Dr. Bora GÜRER, Dr. Ufuk ÖZSOY, Dr. Hayri KERTMEN, Dr. Habibullah DOLGUN, Mehmet Ali KANAT, Dr. Ata Türker ARIKÖK, Dr. Berrin İmge ERGÜDER, Dr. Zeki ŞEKERCİ. Levetirasetamın ve Metilprednizolonun Tavşan Spinal Kord İskemi-Reperfüzyon Hasarı Üzerine Karşılaştırmalı Etkileri. Turkiye Klinikleri J Cardiovasc 242 Sci 2011;23(3)

D38. Hüseyin Bozkurt, Evrim Önder, Bora Gürer, Muhammet Taha Eser, Hayri Kertmen, Zeki Şekerci. Oligodendrogliomlarda osteopontin ekspresyon düzeylerinin histolojik derece ve sağ kalım ile ilişkisi. Cumhuriyet Tıp Derg 2014; 36: 548-554

D39. Dr. Erol Taşdemiroğlu, Dr. Z. Şekerci. İskemi sonrası kan beyin bariyeri permeabilitesinin kantitatif olarak ölçülmesi. TND 1; 57-64,1989

D40. Turkoglu E, Kazanci B, Karavelioglu E, Sanli M, Kazanci B, Sekerci Z. Intracerebral hematoma following lumboperitoneal shunt insertion: a rare case report. Turk Neurosurg. 2011 Jan;21(1):94-6

D41. Dr. Hamit Ziya GÖKALP, Dr. Cumhur DiNÇER, Dr. Zeki ŞEKERCi, Dr. Kadir BiRLER. Kraniyal kist hidatikler. Türk Nöroşirürji Dergisi 1 : 65-71. 1989

D42. Dr.M.Nusret demircan, Dr. Birhan Buharlı, Dr. Bülent Boyar, Dr. Osman N. Akın, Dr. Zafer Özgün, Dr. Zeki Şekerci. Santral servikal kord ve Transient Locked-in Sendromu Gösteren Bir Atlanto-Axial Dislokasyon Olgusu. GATA Bülteni 28:1109-1117 (1986)

D43.Dr.Zeki Şekerci, Dr.Celal Kılıç, Dr.Yamaç Taşkın, Dr.Bülent Gül, Dr.Haluk Erdem, Dr.Muammer Yüksel. Pnömosefalus, tanı ve tedavisi. TND 1:113-121. 1990

D44.Bülent Boyar, MD Celal Kılıç, MD Nejat Akalan, MD Fatih Gürsoy, MD Zeki Şekerci, MD Aydın Sav, MDç. Intradural solitary chondroma, a case report. Turkish Neurosurgery 1: 143-145. 1990


D45.Alparslan Şenel, MD. Ömer Lütfi İyigün, MD Zeki Şekerci, MD Fahrettin Çelik, MD. Multiple Spinal Nerve Root Cysts, Case Report. Turkish Neurosurgery 2:41-43, 1991

D46.Zeki Şekerci, Cengiz Güven, Ahmet Ergün, Muammer Yüksel, Faruk İldan, Erhan Nalçacı, Mustafa Avunduk. Tavşanlarda Kaoline Bağlı Hidrosefalide Oluşan Histopatolojik Değişiklikler. TND 2:81-85. 1991

D47.Fahrettin Çelik, Zeki Şekerci, Ömer Lütfi İyigün, Aşparslan Şenel, Ayhan Acar. İntrakraniyal Abselerde Seftazidim ve Sefuroksim Uygulamasının Sonuçları. ANKEM Derg 5 (No 1): 33-37 (1991)

D48.Zeki Şekerci, MD. Ömer İyigün, MD. Bedri Kandemir, MD. Fahrettin Çelik, MD. Sancar Barış, MD. Intrasacral Perineural Cyst Associated Communicating Syringomyelia. Turkish Neurosurgery, 2: 190-193, 1992

D49.Yrd.Doç.Dr.Ömer İyigün, Yrd.Doç.Dr.Zeki Şekerci, Doç.Dr.Filiz Karagöz, Dr.Murat Becer, Prof.Dr. Fahrettin Çelik. Bir İntrakraniyal Matür Teratom Olgusu. Türk Patoloji Dergisi 8-1:45-47 (1992)

D50.Zeki Şekerci, Ömer İyigün, Bedri Kandemir, Fahrettin Çelik. Intramedullary Schwannoma of Thoracic Spinal Cord Case Report. Turkish Neurosurgery 3:28-30. 1993

D51.Dr.Alparslan Şenel, Dr.Zeki Şekerci, Yrd.Doç.Dr.Ömer İyigün, Prof.Dr.Fahrettin Çelik. Geriatrik Yaş Grubunda Spontan İntraserebral Hematomlar. T Klin Tıp Bilimleri 1993, 13

D52.Dr. Zeki Şekerci, Dr. Ömer İyigün, Dr. Cenciz Çokluk, Dr. Gökhan Bozkurt, Dr. Cemil Rakunt, Dr.Fahrettin Çelik. Ensefaloseller. OMÜ Tıp Dergisi Cilt:9 No.3-4 1992

D53.M.N.Arda, A.Acıduman, E.Şenveli, H.Koçak, Z.Kars, M.Şanlı, A.Türker, N.Oral, T.Dönmez, L.Gürses, Z.Şekerci. Serebral Arteriovenöz Malformasyonlar. TND 9:1-6, 1999

D54.Dr.Cengiz Dilber, Dr.Sabri Acar, Dr.Zeki Şekerci, Dr.Bedri Kandemir. İntrameduller Ependimoma (Olgu Sunumu). T Klin Pediatri 1994, 3

D55.Metin Şanlı, Doğa Gürkanlar, Bekir Yıldız, Zeki Şekerci. Lateral ve Üçüncü Ventrikül Tümörlerinin Cerrahi Tedavisi’nde On Yıllık Deneyimimiz. TND 13:12-17, 2003

D56.Efkan Colpan, Şükrü Çağlar, Gökmen Kahiloğulları, Selim Erekul, Zeki Şekerci. Unusually Fatal Complication of Large Sacral Chordoma: A Case Report. Turkish Neurosurgery, 2004, Vol:14, No:3-4, 84-86

D57.Zeki Şekerci, Nezih Oral, Ömer Uğurluoğlu, Efkan Colpan, Alparslan Uğur. Evaluation of Forty-Five Atypical and Malignant Meningioma Cases: Over the 12-Years Follow-Up Period. Turkish Neurosurgery, 2004, Vol: 14, No:1-2, 12-20

D58.Erhan Türkoğlu, MD. Burak Kazancı, MD. Metin Şanlı, MD. Zeki Şekerci, MD. Large Decompressive Craniotomy for Acute Subdural Empyema in Elderly Case Report. Turkiye Klinikleri J Neur 2009;4(2):71-4

D59.Dr.Erdal Reşit Yılmaz, Dr.Bora Gürer, Dr.Ufuk Özsoy, Dr.Hayri Kertmen, Dr.Habibullah Dolgun, Dr. Atat Türker Arıkök, Dr. Berrin İmge Ergüder, Dr.Zeki Şekerci, Mehmet Ali Kanat. Levetirasetamın ve Metilprednizolonun Tavşan Spinal Kord İskemi-reperfüzyon Hasarı Üzerine Karşılaştırmalı Etkileri. Turkiye Klinikleri, J Cardiovasc Sci 2011;23(3):242-9

D60.Erdal Reşit Yılmaz, Bora Gürer, Hayri Kertmen, Habibullah Dolgun, Ahmet Metin Şanlı, Zeki Şekerci. The Outcome of Surgically Resected Anaplastic Astrocytoma and Glioblastoma: Results of Single Center Retrospective Study. Journal of Neurological Science [Turkish] 28 (3) 28; 347-354; 2011

D61.Rafet Özay, Mehmet Kalan, Fahri Eryılmaz, Fatih Ayvalık, Zeki Şekerci. Uzak lateral lomber disk hernilerinde kolaylaştırılmış intertransvers yaklaşım. TND 2014, Cilt:24, Sayı 3, 269-274


D62.Dr.Ömer İyigün, Dr.Zeki Şekerci, Dr.Niyazi Taşçı, Dr.Ferhan Cantürk, Dr.Cafer Marangoz, Dr.Mehmet Kocabaş, Dr.Cemil Rakunt, Dr.Fahrettin Çelik. Siyatik Sinirin Doku Yapıştırıcısı ve Sütürle Epinöral Anastomozunun Elektrofizyolojik olarak Karşılaştırılması. OMÜ Tıp Dergisi Cilt 8 No.4 1991
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1.Şanlı, M., G.Serbes, N.Oral, R.Ergün, İ.Özdemir, H.Bulut, A.Irak, H.Kertmen ve Z.Şekerci,"Multipl skleroz (MS) ve menenjiom birlikteliği", Türk Nöroşirurji Derneği 19. Bilimsel Nöroşirürji Kongresi,Antalya, Türkiye, Mayıs 2005 (p-285)
E2. Dönmez. T., G.Serbes, E.Öztürk, M.Şanlı, O.Sarı, E.Baykan, H.Kertmen, E.Karavelioğlu veZ.Şekerci, "Ekstraaksiyal anaplastik epandimom", Türk Nöroşirurji Derneği 19. Bilimsel Nöroşirürji Kongresi, Antalya, Türkiye, Mayıs 2005.(p-215)
E3. Türkoğlu, E., S.Türkoğlu, T.Dönmez, R. Kahveci,H.Kertmen, O.Sarı, H. Bulut, M. Şanlı ve Z.Şekerci,"Lhermitte-Duclos Hastalığı (Serebellar Displastik Ganglisitoma)",Türk Nöroşirurji Derneği 19. Bilimsel Nöroşirürji Kongresi,Antalya, Türkiye, Mayıs 2005 (p-225)
E4. Şekerci, Z., R.Ergün, A.Irak, H.Bulut, G.Serbes, H.Kertmen, ve R.Kahveci, "Growth hormon adenomlarında uzun etkili somatostatin analoglarının kullanımı",Türk Nöroşirurji Derneği 20. Bilimsel Nöroşirürji Kongresi, Antalya, Türkiye, Nisan 2006 (p-110)
E5.Sanlı, M., H.Dolgun, R.Kahveci, A.Irak, H.Bulut, G.Serbes, H.Kertmen ve Z.Şekerci,"İntraventriküler tümörler", Türk Nöroşirurji Derneği 20. Bilimsel Nöroşirürji Kongresi, Antalya, Türkiye, Nisan 2006 (ps-111)
E6.Ergün, R., T.Dönmez, O.Sarı, G.Serbes, H.Bulut, A.Irak, R.Kahveci, H.Kertmen ve Z.Şekerci, "Ankilozan spondilitli hastada fraktür olmaksızın gelişen post travmatik servikotorakal epidural hematom: Olgu sunumu", Türk Nöroşirurji Derneği 20. Bilimsel Nöroşirürji Kongresi, Antalya, Türkiye, Nisan 2006 (ps-013)
E7.Dolgun, H., R.Ergün, H.Kertmen, G.Serbes, H.Bulut, A. Irak, O. Sarı, E. Karavelioğlu ve Z.Şekerci, "Skalpte litik arteriovenöz malformasyon: Olgu sunumu",Türk Nöroşirurji Derneği 20. Bilimsel Nöroşirürji Kongresi Antalya, Türkiye, Nisan 2006 (ps-330)
E8.Sarı, RO., E. Türkoğlu, H. Kertmen, H. Dolgun veZ.Şekerci, "Malign melanotik schwannom", Türk Nöroşirurji Derneği 21. Bilimsel Nöroşirürji Kongresi, Antalya, Türkiye, Nisan 2007 [EPS-131][Nöroonkolojik Cerrahi]
E9.Kahveci, R., H. Kertmen, H. Dolgun ve Z.Şekerci, "Gebeliğin üçüncü trimesterinde hipofizer apopleksiye bağlı gelişen akut görme kaybı:Olgu sunumu", Türk Nöroşirurji Derneği 21. Bilimsel Nöroşirürji Kongresi, Antalya, Türkiye, Nisan 2007 [EPS-132][Nöroonkolojik Cerrahi]
E10. Yılmaz ER., E.Türkoğlu, H. Kertmen, H. Bozkurt ve Z. Şekerci, "Subdural ampiyem: Olgu sunumu", Türk Nöroşirurji Derneği 22.Bilimsel Nöroşirürji Kongresi,Antalya, Türkiye, Nisan 2008 (EPS-255)
E11.Dolgun, H., R. Kahveci, RO.Sarı, E.Türkoğlu, H.Kertmen, U. Özsoy ve Z.Şekerci,"Multiple meningiomatozis: Olgu sunumu",Türk Nöroşirurji Derneği 23. Bilimsel Kongresi, Girne, KKTC, Nisan 2009 (EPS-218)
E12.Dolgun, H., E.Turkoglu, N.Oral, H.Kertmen, RO. Sarı, D. Araç ve Z.Şekerci, "Cauda equina syndrome due to posterior squestreted lumbar disc herniation without evident MRI findings: A rare case report", Türk Nöroşirurji Derneği 23. Bilimsel Kongresi, Girne, KKTC, Nisan 2009(EPS-70)
E13. Türkoglu, E.,H.Kertmen, K.Uluç, E. Aktüre, ER. Yılmaz, Z. Şekerci, S. Salamat ve MK.Başkaya, "Posterior Median Septum: Mikrocerrahi anatomisi ve yüzeyel nirengi noktalarının tanımlanması. Sözel Sunum",Türk Nöroşirurji Derneği 25. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, Nisan 2011 (SS-103)
E14.Kertmen, H., B.Gürer, ER. Yılmaz, H. Dolgun, D. Araç ve Z.Şekerci, "Spinal cerrahide omurilik monitorizasyonu", Türk Nöroşirurji Derneği 25. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, Nisan 2011 (EPS-142)
E15.Yılmaz, ER., H.Dolgun, H.Kertmen, B. Gürer ve Z.Şekerci, "Sakral agenezi ve nörojenik mesane birlikteliği: Olgu Sunumu", Türk Nöroşirurji Derneği 25. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, Nisan 2011 (EPS-163)
E16.Yılmaz, ER., H.Dolgun, HH.Kertmen, B. Gürer, D. Özkan ve Z.Şekerci, "Beyin Cerrahi Yoğun Bakımında Kritik Hastalık Polinöropatisi",Türk Nöroşirurji Derneği 25. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, Nisan 2011 (EPS-283)
E17.Kertmen,H., B. Gürer, ER. Yılmaz, H. Dolgun, AT. Arıkök ve Z.Şekerci, "Radyolojik olarak menenjiomu taklit eden glial mikrohamartom olgusu", Türk Nöroşirurji Derneği 25. Bilimsel, Antalya, Türkiye, Nisan 2011 (EPS-319)
E18.Yılmaz, ER.,H.Kertmen, B.Gürer, U.Özsoy, H.Bozkurt, D. Araç, H. Dolgun, UM. Yıldırım ve Z.Şekerci,"Spontan intrakranial epidural hematom: Olgu Sunumu",Türk Nöroşirurji Derneği 25. Bilimsel Kongresi, Antalya,Türkiye, Nisan 2011 (EPS-452)
E19.Yılmaz, ER.,H.Dolgun, HH.Kertmen, B. Gürer ve Z.Şekerci, "Kranyal Cerrahi Girişimlerde Cilt Klipleri Yerine İnfiltratif Lokal Anestezik Kullanımı",Türk Nöroşirurji Derneği 25. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, Nisan 2011 (EPS-461)
E20.Dolgun, H.,H.Kertmen, B. Gürer ve Z.Şekerci, "Çocukluk çağı kronik subdural hematomu: Olgu sunumu",Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği VII. Bilimsel Kongresi, Çeşme, Türkiye, Eylül 2011 (EP-6)
E21.Gürer, B., H.Kertmen, ER. Yılmaz, H. Dolgun, N. Oral ve Z.Şekerci,"Herniye olmuş travmatik ekstraaksiyel hematomlarin cerrahi sağ kalim analizi. Sözel Sunum",Türk Nöroşirurji Derneği 26. Bilimsel Kongresi,Antalya, Türkiye, Nisan 2012 (SS-026)
E22.Dolgun, H., E.Türkoğlu, H.Kertmen, B. Gürer, ER. Yılmaz, SS. Comoğlu ve Z.Şekerci, "Lomber disk hernisi cerrahisi sonrasında erken dönemde gelişen nöropatik ağrının tedavisinde gabapentin ve pregabalinin karşılaştırılması. Sözel Sunum", Türk Nöroşirurji Derneği 26. Bilimsel Kongresi,Antalya, Türkiye, Nisan 2012 (SS-073)
E23.Yılmaz, ER.,HH. Kertmen, B. Gürer ve Z. Şekerci, "Spinal cerrahide aynı seviyede iki sinir kökü: Vaka bildirimi", Türk Nöroşirurji Derneği 26. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, Nisan 2012 (EPS-013)
E24.Öztürk, ÖÇ, ER.Yılmaz, HH.Kertmen, B. Gürer, H. Dolgun ve Z.Şekerci, "Travma sonrasI gelişen lomber adele içi BOS fistülün perkutan drenaj ile tedavisi: Vaka sunumu", Türk Nöroşirurji Derneği 26. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, Nisan 2012 (EPS-072)
E25.Yılmaz, ER.,HH.Kertmen, H. Dolgun, B. Gürer, H. Bozkurt ve Z.Şekerci, "Kafa travmalı hastalarin takibinde klinik muayenenin önemi", Türk Nöroşirurji Derneği 26. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, Nisan 2012 (EPS-331)
E26. Kertmen, H., B. Gürer, AM. Şanlı, ER. Yılmaz ve Z.Şekerci, "Akut subdural hematom boşaltılmasını takiben geç ortaya çıkan uzak yerleşimli epidural hematom: Olgu sunumu", Türk Nöroşirurji Derneği 26. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, Nisan 2012 (EPS-334)
E27.Kertmen, H.,B.Gürer, ER. Yılmaz, AM.Şanli, M. Sorar, AT. Arıkök, MF. Sargon, MA. Kanat, BI. Erguder ve Z.Şekerci,"Düşük doz metotreksatın tavşan iskemi- reperfüzyon modelinde nöroprotektif etkileri. Sözel Sunum", Türk Nöroşirurji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, Nisan 2013 (SS-019)
E28.Kertmen, H.,B.Gürer, A.Hasanbaşoğlu, A. Menteşe, ER.Yılmaz, Ö. Uzun, DU. Altay, AT. Arıkök, Z. Şekerci ve S.Turedi, "Spinal kord İskemi reperfüzyon modelinde serum ischemia-modified albumin (IMA) düzeyleri. Sözel Sunum", Türk Nöroşirurji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, Nisan 2013 (SS-033)
E29. Yılmaz, ER., B.Gürer, H.Kertmen, A.E.Hastürk, O.Evirgen, N.Hayırlı, H. Göktürk, B. Can, YS. Çağlar ve Z.Şekerci, "Basitrasinin serebral korteks üzerine direkt uygulanmasının histopatolojik ve elektron mikroskopik bulgular üzerine etkileri. Sözel Sunum", Türk Nöroşirurji Derneği 27. Bilimsel Kongresi,Antalya, Türkiye, Nisan 2013(SS-059)
E30.Kertmen, H.,B. Gürer, ER. Yilmaz, AT.Arıkök, A. Demirci, SM. Gökyaprak ve Z.Şekerci,"Deneysel subaraknoid kanama modelinde tiyokolşikosid’in vazospazmı önleyici etkileri. Sözel Sunum",Türk Nöroşirurji Derneği 27 Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, Nisan 2013 (SS-123)
E31.Gürer, B., ÇÖ.Öztürk, H.Bozkurt, M.Kalan, H.Kertmen ve Z.Şekerci,"Interdural abse: Olgu sunumu", Türk Nöroşirurji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, Nisan 2013(EPS-230)
E32.Kertmen, H., B. Gürer, ER. Yilmaz, AE.Hastürk, N.Hayırlı, H. Göktürk, O. Evirgen, YS. Çağlar ve Z.Şekerci, "Rifosinin serebral korteks üzerine direkt uygulanmasının histopatolojik ve elektron mikroskobik bulgular üzerine etkileri", Türk Nöroşirurji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, Nisan 2013 (EPS 609)
E33.Şanli, AM., B.Gürer, E.Turkoglu, H.Kertmen, ER. Yılmaz ve Z.Şekerci, "Lomber dejeneratif listeziste stabilizasyon seviyesinin yaşam kalitesi, engellilik ve ağrı üzerine olan etkileri", Türk Nöroşirurji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, Nisan 2013(TPS-009)
E34Hastürk, AE, B. Gürer, ER.Yılmaz, H.Kertmen, O.Evirgen, H.Göktürk, N.Hayırlı ve YS.Çağlar, "Basitrasin ve rifampisinin serebral korteks üzerine direkt uygulanmasının histopatolojik ve elektron mikroskopik bulgular üzerine etkileri",Türk Nöroşirurji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, Nisan 2013 (TPS-013)
E35.Yılmaz, ER., H.Dolgun, HH.Kertmen, MT. Eser, F. Ayvalık ve Z.Şekerci, "İdiopatik iskelet hiperostozisi (Forestier Sendromu): Vaka Sunumu",Türk Nöroşirurji Derneği 27. Bilimsel Kongresi,Antalya, Türkiye, Nisan 2013(EPS-024)
E36.Yılmaz,ER.,HH.Kertmen, B. Gürer, H. Bozkurt, F. Ayvalık ve Z.Şekerci, "Hirayama hastalığı: Vaka sunumu", Türk Nöroşirurji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, Nisan 2013 (EPS-120)
E37.Yılmaz, ER.,HH.Kertmen, B.Gürer, H. Bozkurt, MT. Eser ve Z. Şekerci, "Double Crash Sendromu: Vaka sunumu", Türk Nöroşirurji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, Nisan 2013(EPS-153)
E38.Yılmaz, ER., N.Altın, HH.Kertmen, B.Gürer, S. Balkan, H. Dolgun, Ç. Öztürk ve Z.Şekerci,"Beyin cerrahi yoğun bakım ünitesinde izole edilen enfeksiyon etkenlerinin önlenmesinde ve tedavisinde klinikler arası iletişimin önemi",Türk Nöroşirurji Derneği 27. Bilimsel Kongresi,Antalya, Türkiye, Nisan 2013(EPS-526)
E39.Yılmaz, ER., M.Kalan, HH.Kertmen, N.Altın, B. Gürer, M. Sorar, MT. Eser ve Z.Şekerci, "Beyin apselerine cerrahi yaklaşım: Klinik deneyimimiz.",Türk Nöroşirurji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, Nisan 2013 (EPS-580)
E40.Bayır, Ö.,H.Kertmen, EÇ.Tatar, A. Uluat, B. Gürer, Z. Sekerci ve A. Özdek,"Pitüiter Apopleksi: Olgu Sunumu. Video poster", 9.Türk Rinoloji Kongresi, Antalya,Turkey, Mayıs 2013 (V-06)


E42.Gürer B, Kertmen H, Yılmaz ER, Şekerci Z.Çocukluk çağında herniasyona neden olmuş travmatik ekstraaksiyel hematomların sağ kalım analizi. Türk Nöroşirurji Derneği 28. Ulusal Bilimsel Kongresinde sözel sunum olarak sunulmuş ve bildiri kitabında basılmıştır. Nisan 2014 Antalya. SS-030 (Pediatrik Nöroşirurji)

E43.Kertmen H, Gürer B, Yılmaz ER, Arıkök AT, Kanat MA, Erguder BI, Şekerci Z.Deneysel subaraknoid hemoraji modelinde eritropoietin ve darbepoetin-alfa’nın karşılaştırılmalı etkileri. Türk Nöroşirurji Derneği 28. Ulusal Bilimsel Kongresinde sözel sunum olarak sunulmuş ve bildiri kitabında basılmıştır. Nisan 2014 Antalya. SS-044 (Nörovasküler Cerrahi)


E45.Türkoğlu E, Kertmen H, Şanlı AM, Günaydın A, Gürses L, Ergün BR, Şekerci Z, Önder E . Yetişkin Koroid Pleksus T.M.Rlerinin Klinik Sonuçlari, Tek Enstitü Retrospektif Analizi. Türk Nöroşirurji Derneği 29. Ulusal Bilimsel Kongresinde sözel sunum olarak sunulmuş ve bildiri kitabında basılmıştır. Nisan 2015 Antalya. SS-014[Nöroonkolojik Cerrahi]


E46.Özkan U, Türkoğlu E, Öztürk ÖÇ, Kertmen H, Dolgun H, Şekerci Z. Travmatik Subaraknoid Kanama Sonrasi Akut Faz Reaktanlari İle Nörolojik Durum Arasindaki Korelasyon. Türk Nöroşirurji Derneği 29. Ulusal Bilimsel Kongresinde sözel sunum olarak sunulmuş ve bildiri kitabında basılmıştır. Nisan 2015 Antalya. SS-037[Nörotravma ve Yoğun Bakım]

E47.Gürer B, Türkoğlu E, Kertmen H, Karavelioğlu E, Arıkök AT, Şekerci Z Deneysel Subaraknoid Kanama Modelinde Testosteron’un Vazospazmi ve Sekonder Hasarı Engelleyici Etkileri. Türk Nöroşirurji Derneği 29. Ulusal Bilimsel Kongresinde sözel sunum olarak sunulmuş ve bildiri kitabında basılmıştır. Nisan 2015 Antalya. SS-047[Nörovasküler Cerrahi]

E48.Öztürk Ç, Gürer B, Kertmen H, Bozkurt H, Kasım E,Kanat MA, Arıkök AT, Ergüder BI, Sargon MF, Şekerci Z Progesteron’un Tavşan Spinal Kord İskemi / Reperfüzyon Hasarında Nöroprotektif Etkileri. Türk Nöroşirurji Derneği 29. Ulusal Bilimsel Kongresinde sözel sunum olarak sunulmuş ve bildiri kitabında basılmıştır.Nisan 2015 Antalya SS-117[Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi]


E50.Yazar U, Kertmen HH, Kalan M, Eser MT, Dinç S, Şekerci Z . Sentetik Kannabinoid “Bonzai” Kullanimi Sonrasi Gelişen İntraventriküler Hemoraji: İlk Olgu Sunumu. Türk Nöroşirurji Derneği 29. Ulusal Bilimsel Kongresinde elektronik poster olarak sunulmuş ve bildiri kitabında basılmıştır. Nisan 2015 Antalya EPS-230[Nörotravma ve Yoğun Bakım]


E51.Kalan M, Balkan MS, Özay R, Kertmen H, Doğan ED, Şekerci Z. İnfrakiazmatik Yerleşimli Kraniyofarinjiyoma: Olgu Sunumu. Türk Nöroşirurji Derneği 29. Ulusal Bilimsel Kongresinde elektronik poster olarak sunulmuş ve bildiri kitabında basılmıştır.. Nisan 2015 Antalya EPS-430[Nöroonkolojik Cerrahi]


E52.Gürer B, Kertmen H, Aktürk UD, Kalan M, Şekerci Z. Yeni Bir Meningomiyelosel Onarim Yöntemi: Bovine Perikard Yamasi Ve Fibrin Yapiştiricisi. Türk Nöroşirurji Derneği 29. Ulusal Bilimsel Kongresinde elektronik poster olarak sunulmuş ve bildiri kitabında basılmıştır. Nisan 2015 Antalya EPS-619[Pediatrik Nöroşirürji]


E53.Gürer B, Kertmen H, Kasım E, Yılmaz ER, Kanat BH, Sargon MF, Arıkök AT, Ergüder Bİ, Şekerci ZTestosteronun Tavşan Spinal Kord İskemi-Reperfüzyon Modelinde Nöroprotektif EtkileriTürk Nöroşirurji Derneği 29. Ulusal Bilimsel Kongresinde elektronik poster olarak sunulmuş ve bildiri kitabında basılmıştır. Nisan 2015 AntalyaEPS-624[Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi]

E54.Dinc S, Aktu¨rk UD, Yılmaz ER, Kertmen HH, Dolgun H, Şekerci Z. Subaraknoid kanamaya yol açan hipofizerapopleksi olgusu.Türk Nöroşirurji Derneği 30 Bilimsel Kongresinde Poster Sunum olarak kabul edilmiştir. Antalya 2016 EPS-007[Nöroonkolojik Cerrahi]

E55.Yaman B, Balkan MS, Eser MT, Kertmen HH,Dolgun H, Şekerci Z. Soliter Fibröz Tu¨mör’e TSHoma’nın Eşlik Ettiği Olgu Sunumu. Türk Nöroşirurji Derneği 30 Bilimsel Kongresinde Poster Sunum olarak kabul edilmiştir. Antalya 2016. EPS-016[Nöroonkolojik Cerrahi]

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Cem DİNÇ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Tahsin Ali ZIRH
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Güray BULUT
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Alican TAHTA
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Mehmet TÖNGE
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Derin beyin stimulasyonu Epilepsi Stereotaktik Radyocerrahi Trigeminal nevralji

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Uluslararası SCI Dergilerde Yayınlanmış Eserler:

Radiological and histopathological comparison of microporous polysaccharide hemospheres and oxidized regenerated cellulose in the rabbit brain: a study of efficacy and safety. Emmez H, Tönge M, Tokgoz N, Durdag E, Gonul I, Cevıker N. Turk Neurosurg. 2010 Oct;20(4):485-91.

Two meningiomas with different histological grades in the same patient. Case report. Emmez H, Kale A, Tönge M, Cakir A, Ceviker N. Neurol Med Chir (Tokyo). 2010;50(8):686-8.

Anti-apoptotic and neuroprotective effects of ?-lipoic acid on spinal cord ischemia-reperfusion injury in rabbits. Emmez H, Yildirim Z, Kale A, Tönge M, Durdağ E, Börcek AO, Uçankuş LN, Doğulu F, Kiliç N, Baykaner MK. Acta Neurochir (Wien). 2010 Sep;152(9):1591-600; discussion 1600-1. Epub 2010 Jun 10.

Fractionated gamma knife radiosurgery for optic nerve tumors: a technical report. Kurt G, Tonge M, Börcek AO, Karahacioglu E, Gurel O, Baykaner K, Ceviker N, Aykol S. Turk Neurosurg. 2010 Apr;20(2):241-6. doi: 10.5137/1019-5149.JTN.1681-09.3.

Effects of phenytoin sodium on dura mater healing in experimentally CSF leakage created rats. Ergün E, Kurt G, Tönge M, Aytar H, Taş M, Baykaner K, Çeviker N. Turkish Neurosurg. 2011; 21(4):471-6. doi: 10.5137/1019-5149.JTN .4165-11.2.

Neurosurgical training programme in selected European countries: from the young neurosurgeons' point of view. Omerhodzic I, Tonge M, Matos B, Musabeliu E, Raspanti C, Ferdinandov D, Galimova R, Muroi C, Balik V, Kursumovic A. Turk Neurosurg. 2012;22(3):286-93. doi: 10.5137/1019-5149.JTN.5133-11.0.

Transoral Protrusion of a Peritoneal Catheter due to Gastric Perforation 10 Years After a Ventriculoperitoneal Shunting – Case Report and Review of the Literature. Yilmaz MB, Egemen E, Tönge M, Kaymaz M. Date Accepted: Aug 11, 2011 DOI: 10.5137/1019-5149.JTN.4904-11.1

Neuroprotective Effects of Quetiapine on Neuronal Apoptosis Following Experimental Transient Focal Cerebral Ischemia in Rats. Yilmaz MB, Tonge M, Emmez H, Kaymaz F, Kaymaz M. J Korean Neurosurg Soc 54 : 1-7, 2013

Surgery for intractable temporal lobe epilepsy: experience of a single institution. Kurt G, Tonge M, Celtikci E, Capraz I, Serdaroglu A, Bilir E. Turk J Med Sci(2014) 44: © TÜBİTAK doi:10.3906/sag-1307-30

Yilmaz MB, Donmez H, Tonge M, Senol S, Tekiner A. Vertebrojugular Arterio-Venous Fistula And Psudo-Aneurism Formation Due To Penetrating Vertebral Artery Injury: Case Report And Review Of The Literature. Turkish Neurosurgery 2014, DOI: 10.5137/1019-5149.JTN.8247-13.1

Uluslararası Kitap

Mehmet To¨nge and Go¨khan Kurt (2011). Stereotactic Radiosurgery for Gliomas, Advances in the Biology, Imaging and Therapies for Glioblastoma, Prof. Clark Chen (Ed.), ISBN: 978-953-307-284-5, InTech, DOI: 10.5772/21648.

Diğer İndekslerde Taranan Dergilerde Yayınlanmış Eserler

Tönge M, Yilmaz MB, Emmez H, Kaymaz M, Pasaoglu A. Appendektomi Sonrası Ventriküloperitoneal Şant Komplikasyonu Olarak Hepatik Psödokist Oluşumu: Bir Olgu Sunumu. Türk Nöroşirürji Dergisi 2014, Cilt: 24, Sayı: 1, 40-42

Aykol S, Emmez OH, Kurt G, Tönge M, Paşaoğlu A. Sellar bölge tümörlerinin tedavisinde stereotaktik radyocerrahinin etkinliği. Turkiye Klinikleri J Neurosurg-Special Topics 2009;2(1):20-30.

Tönge M, Seçen AE, Kurt G. Alt ekstremite periferik sinir travması ve klinik bulgular. Turkiye Klinikleri J Neurosurg-Special Topics 2010;3(2):20-26.

Fracture Extending from Occipital Condyl to Inferior Clivus Presenting without any Neurological Deficits: Case Report. Yilmaz MB, Tönge M, Gümüş UO, Tekiner A, Gürcan O. Turk Nöroşirurji Dergisi. 2012, (22):2, 163-166.

Cemil B, Durdağ E, Tönge M. Metastatik spinal tümörler. Türk Nöroşirurji Derneği, Spinal ve periferik sinir cerrahisi bülteni 2007 (36):9-16.

Tönge M. Görüntü kılavuzlu spinal navigasyon: metastazlarda uygulanışı. Türk Nöroşirurji Derneği, Spinal ve periferik sinir cerrahisi bülteni 2007 (36):17-24.

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Cevdet GÖKÇEK
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Mehmet Onur YÜKSEL
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Ahmet ÇETİNKAL
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Gülhane Askeri Tıp Fakültesi 07/31/2000 GATA Haydarpaşa Askeri Tıp Akademisi, Nöroşirürji Servisi 2003-2009

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Kasımpaşa Askeri Hastanesi (2009-2014) Fatih Medicalpark Hastanesi (2014-2016) İstanbul Tekden Hastanesi (2016-2019) Avcılar Baypark Hastanesi (2019-2019)

Araştırma Alanları

Pediatrik nöroşirürji, spinal nöroşirürji, kranial nöroşirürji

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

A) Original Articles:
1. Demircan MN, Asır A, Cetinkal A, Gedik N, Kutlay AM, Colak A, Kurtar S, Simsek H:Is there any relationship between proinflammatory mediator levels in disc material and myelopathy with cervical disc herniation and spondylosis A non-randomized, prospective clinical study. Eur Spine J, 16:983–986, 2007.
2. Çolak A, Topuz K, Kutlay M, Kaya S, Şimşek H, Cetinkal A, Demircan MN: A less invasive surgical approach in the lumbar lateral recess stenosis: direct approach to the medial wall of the pedicle. Eur Spine J 17:1745-1751, 2008.
3. Kutlay M, Çolak A, Şimşek H, Yıldız Ş, Topuz K, Kaya S, Cetinkal A, Demircan MN: Antibiotic and hyperbaric oxygen therapy in the management of post-operative discitis. Undersea Hyper Med 35(6):427-440, 2008.
4. Kutlay M, Topuz K, Çolak A, Şimşek H, Cetinkal A, Demircan MN: Management of disc herniations with bi-radicular symptoms via combined lateral and interlaminar approach. Neurosurg Rev., 33(1):97-105, 2010.
5. Cetinkal A, Çolak A, Topuz K, Demircan MN, Şimşek H, Berber U, Umur AS, Selçuki M, Vatansever HS: The effects of meloxicam on neural tube development in early stage of chick embryos. Turk Neurosurg 20(2)111-6, 2010.
6. Cetinkal A, Kaya S, Kutlay M, Velioğlu M, Urhan M, Colak A, Demircan MN: Can scintigraphy explain prolonged postoperative neck pain?. Turk Neurosurg 21(4):539-544, 2011.
7. Simsek H, Colak A, Kaya S, Kutlay M, Cetinkal A, Haholu A, Demircan MN: The effects of Diesel exhaust particles on neural tube development in the early stage chicken embryo. Turk Neurosurg 22(1):77-82, 2012.
8. Kaya S, Velioğlu M, Colak A, Kutlay M, Demircan MN, Tekin T, Cetinkal A: Brucella-related cerebral aneurysms / subarachnoidal hemorrhage a short review featuring a case report. Neurosurg Rev, 31:337–341, 2008.
9. Cetinkal A, Güven G, Topuz AK, Colak A, Demircan MN, Haholu A: Lumbar spinal chondroma presenting with radiculopathy: case report. Turk Neurosurg 18(4): 397-399, 2008.
10. Cetinkal A, Atabey C, Kaya S, Colak A, Topuz AK.: Intraosseous schwannoma of thoracic 12 vertebra without spinal canal involvement. Eur Spine J 18(2):236-239, 2009.
11. Cetinkal A, Çolak A, Topuz K, Atabey C, Berber U: Capillary hemangioma of the cervical intervertebral disc. Eur Spine J 20(2):157-60, 2011.
12. Kutlay M, Cetinkal A, Kaya S, Demircan MN, Velioğlu M, Berber U: Pediatric anaplastic parenchymal ependymoma: case report. Child’s Nervous Syst 27(3):501-5, 2011.
13. Cetinkal A, Topuz K, Kaya S, Çolak A, Demircan MN: Anterior tarsal tunnel syndrome secondary to missed talus fracture: a case report. Turk Neurosurg 21(2):259-63, 2011.
14. Topuz AK, Eroğlu A, Atabey C, Cetinkal A: Surgical treatment outcomes in peripheral nerve lesions due to gunshot injuries: assessment of 28 cases. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 19(3): 235-40, 2013.
15. Topuz K., Eroglu A., Simsek H., Atabey C., Cetinkal A., Colak A.: Demographical aspects of central large lumbar disc herniation. Turk Neurosurg. 26(1): 111-8, 2016.

B) International Oral Presentations:
1. Demircan M., Cetinkal A., Kaya S., Asir A., Kutlay A.M., Colak A., Simsek H.: Reasons and results of revision of anterior cervical degenerative spine surgery at long-term. O119. The World Spine Society, Fourth Interdisciplinary Congress on Spine Care, Istanbul / Turkey, 2007.
2. Atabey C., Kutlay M., Kaya S., Cetinkal A., Ungoren K., Topuz K.: Radiological and scintigraphic evaluation versus stereotaxic biopsy for intracranial hypodens lesions: a comparison study. ES(I)-D-04. The 48th Annual Meeting of The Korean Neurosurgical Society, p61, Seoul/Korea, 2008.
3. Cetinkal A., Colak A., Topuz K., Demircan M.N., Simsek H., Berber U., Umur A.S., Selcuki M., Vatansever H.S.: The effects of meloxicam on neural tube development in early stage of chick embryos. OP-069. 22nd Congress of European Society for Pediatric Neurosurgery, Child’s Nervous System, vol 26(4), p567, Antalya/Turkey, 2010.
4. Cetinkal A., Kaya S., Kutlay M., Colak A., Velioglu M., Urhan M., Demircan N.: Can scintigraphy explain prolonged postoperative neck pain?. O131. EuroSpine 2012, SpineWeek, RAI Amsterdam/Netherlands, 2012.
5. Simsek H., Topuz K., Kutlay A.M., Colak A., Kaya S., Cetinkal A., Demircan M.N., Yildiz S.: Earlier improvment in the management of spinal tuberculsis with hyperbaric oxygen therapy. T129. UHMS Annual Scientific Meeting, p144, Utah/USA, 2008.

C) International Poster Presentations:
1. Demircan M., Colak A., Simsek H., Kutlay M., Cetinkal A., Kaya S., Guven G.: Anterior sacral meningocele mimicking ovarian cystic mass. P122. The World Spine Society, Fourth Interdisciplinary Congress on Spine Care, Istanbul / Turkey, 2007.
2. Demircan M., Colak A., Kutlay M., Asır A., Kaya S., Cetinkal A., Guven G.: Delayed suture removal. P123. The World Spine Society, Fourth Interdisciplinary Congress on Spine Care, Istanbul / Turkey, 2007.
3. Cetinkal A., Topuz K., Kutlay M., Kaya S., Colak A., Demircan M.N.: Ectopic parenchymal anaplastic ependymoma: case report and rewiev of literature. PP04. 22nd Congress of European Society for Pediatric Neurosurgery, Child’s Nervous System, vol 26(4), pp588, Antalya/Turkey, April 2010.
4. Demircan M.N., Kutlay M., Colak A., Asır A., Kurtar S., Cetinkal A., Kıbıcı K.: Long-term outcome of pedicle screw instrumentation for posterolateral spinal fusion: retrospective clinical study. P088C. 11th Congress of Balkan Military Medical Committee, Athens, Greece / 2006.
5. Kaya S., Colak A., Asır A., Cetinkal A., Simsek H., Tekin T., Kurtar S.: Lymphangioma ın clivus. P089C. 11th Congress of Balkan Military Medical Committee, Athens, Greece / 2006.
6. Simsek H., Kutlay M., Colak A., Asır A., Tekin T., Demircan M.N., Cetinkal A.: Compression of the ulnar nerve and artery in Guyon’s canal in association with synovial cyst accompained by clubbing of the fingernails. pp206. 12th Congress of Balkan Military Medical Committee, Poiana Brasov, Romania / 2007.
7. Kaya S., Cetinkal A., Kutlay M., Colak A., Asır A., Demircan M.N., Guven G.: Unusual ventriculoperitoneal shunt complications. pp321. 12th Congress of Balkan Military Medical Committee, Poiana Brasov, Romania / 2007.
8. Kaya S., Kutlay M., Colak A., Asır A., Cetinkal A., Demircan M.N., Velioglu M.: Neurosarcoidosis diagnosed by stereotactic biopsy. pp345. 12th Congress of Balkan Military Medical Committee, Poiana Brasov, Romania / 2007.
9. Kaya S., Asır A., Colak A., Kutlay M., Cetinkal A., Demircan M.N., Secer H.I.: Peroneal nerve entrapment due to diarrheal long term crouching. pp340. 12th Congress of Balkan Military Medical Committee, Poiana Brasov, Romania / 2007.
10. Topuz K., Simsek H., Kutlay M., Colak A., Cetinkal A., Demircan M.N.: Cherio-oral syndrome after resection of a large cerebellopontine angle dermoid: report of a case and review of the literature. PP 198. 13th Congress of Balkan Military Medical Committee, Kuşadası/Turkey, 2008.
11. Guven G., Topuz A.K., Cetinkal A., Simsek H., Kaya S.: Unusual peroneal intraneural ganglion cyst: case report. PP 190. 13th Congress of Balkan Military Medical Committee, Kuşadası/Turkey, 2008.
12. Guven G., Topuz K., Cetinkal A., Simsek H.: Lumbar spinal chondroma: case report. PP 191. 13th Congress of Balkan Military Medical Committee, Kuşadası/Turkey, 2008.
13. Kaya S., Cetinkal A., Simsek H., Topuz K., Kutlay M.: Arachnoid cyst coıncidance with oligoastrocytoma: case report. PP 192. 13th Congress of Balkan Military Medical Committee, Kuşadası/Turkey, 2008.
14. Kaya S., Topuz K., Kutlay M., Çetinkal A.: Subdural empyema and intraorbital abscess due to intranasal cocaine abuse:case report. PP. 13th Congress of Balkan Military Medical Committee, 296pp, Kuşadası/Turkey, 2008.
15. Topuz K., Simsek H., Cetinkal A., Kutlay M., Demircan M.N.: A rare syndrome following retrosigmoid cerebellopontine surgery. P6. II. International Levantine Forum, Programme&Abstract Book, pp25, Antalya/Turkey, 2008.
16. Atabey C., Kaya S., Cetinkal A., Kutlay M., Demircan M.N.: Multipl mycotic aneurysms in brucellosis. P5. II. International Levantine Forum, Programme&Abstract Book, pp24, Antalya/Turkey, 2008.
17. Topuz K., Simsek H., Cetinkal A., Kutlay M., Colak A., Demircan M.N.: PEEK Cages in cervical spondylosis surgery. P4. 2nd International Levantine Forum, ‘Advances in Neurological Surgery’, Programme&Abstract Book, pp23, Antalya/Turkey, 2008.

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Berkhan GENÇ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Selahattin Furkan YÜZBAŞIOĞLU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Naci Emre AKŞEHİRLİ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Veyselkarani İPEK
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Yağız DENİZCİ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Uğur FİDAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Akile Ebrar MİRAT
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Rıza RIZALAR
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Halil Suat AYYILDIZ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Alp GENCE
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2000 ZEYNEP KAMİL KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 2009

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Kasım 2011- Temmuz 2014 Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği, Uz. Dr. Aralık 2009- Kasım 2011 Kars Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği, Uz. Dr. Aralık 2004- Aralık 2009 Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği, Asist. Dr. Ağustos 2004-Aralık 2004 Kastamonu Abana Devlet Hastanesi Acil Servis, Prastisyen Dr. Mayıs 2001-Ağustos 2004 Artvin Devlet Hastanesi Acil Servis, Pratisyen Dr.

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Gence A, Sahin C, Celayir AC, Yavuz H. Primary Burkitt Lymphoma presenting as a solitary rectal polyp in a child. Pediatr Surg Int, 24, 1215-1217 (2008).
2. Celayir AC, Pektas OZ, Gence A, Gül C, Sahin C. Is esophagostomy necessary in isolated esophageal atresia: Report of six cases. J Pediatr Surgical Specialties, 3 (1): (2009).

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1. Gence, A., Gul, C., Kurt, G., Ozdemir, A.A. ve A.C.Celayir. Dysfunctional elimination in children operated for sacrococcygeal teratoma, 9th EUPSA (European Congress of Paediatric Surgery) Annual Congress, Istanbul, 2008 (OP 10)
2. Gence, A., Sahin, C. ve A.C.Celayir, Yavuz H. Primary Burkitt Lymphoma presenting as a solitary rectal polyp in a child, 15th International Paediatric Colorectal Club Meeting, Salamanca, İspanya, 2008. (OP 10/2)
3. Kurt, G,. Celayir,A.C., Cici, I., Akcaer, V. ve A.Gence. A case of delayed diagnosed uretherocel with prenatally diagnosed hydronephrosis; 2008 Annual Course of European Society for Paediatric Urology (ESPU), İstanbul, 2008 (OP-10)
4. Alver,D., Celayir,A.C., Gulcin,N., Gence,A. ve V. Akcaer. Management of ureteropelvic junction obstruction in prenataly diagnosed infants; 2008 Annual Course of European Society for Paediatric Urology (ESPU), İstanbul, 2008. (OP-20)
5. Gence,A., Celayir,A.C., Gül,C ve S.L.Mirapoğlu. Koledok kistlerinde geç tanılama, Uluslararası Katılımlı VI. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, İstanbul, 2009. (P 8)
6. Gence,A., Kurt,G., Celayir,A.C., Pektas,O.Z. ve D.Sahin. Perfore invajinasyonda leiyomyom, Uluslararası Katılımlı VI. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, İstanbul, 2009. (P 9)
7. Gence,A., Alver,D., Celayir,A.C. ve, G.Kurt. Clinical experiences in Pentalogy of Cantrell. 25. Annual congress of the EPSA (Egyptian Pediatric Surgical Association & TAPS Turkish Association of Pediatric Surgeons & SECI South Egypt Cancer Institute), Luxor, Egypt, 2009. (OP 43)
8. Gence,A., Sahin,C., Alver,D., Pektas,O.Z., Celayir,A.C. ve S.Cesur. Anal canal duplication in an infant. 25.Annual Congress of the EPSA (Egyptian Pediatric Surgical Association & TAPS Turkish Association of Pediatric Surgeons & SECI South Egypt Cancer Institute), Luxor, Egypt, 2009). (PP 108)
9. Alver,D., Celayir,A.C., Kurt,G. ve A.Gence. A rare variant of persistent cloaca. 25. Annual Congress of the EPSA (Egyptian Pediatric Surgical Association & TAPS Turkish Association of Pediatric Surgeons & SECI South Egypt Cancer Institute), Luxor, Egypt, 2009. (PP 110).
10. Gulcin,N,, Cici,I., Celayir,A.C. ve A.Gence. A case with sacral neurofibroma.
25. Annual Congress of the EPSA (Egyptian Pediatric Surgical Association & TAPS Turkish Association of Pediatric Surgeons & SECI South Egypt Cancer Institute), Luxor, Egypt, 2009). (PP 123)
11. Gence,A., Kurt, G. ve A.C.Celayir. A case report with surrenal teratoma. 25. Annual Congress of the EPSA (Egyptian Pediatric Surgical Association & TAPS Turkish Association of Pediatric Surgeons & SECI South Egypt Cancer Institute), Luxor, Egypt, 2009. (PP 124)

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Celayir A, Gence A, Deresoy AF, Yımazkar S. “Cerrahi anomalilerde prenatal tanılama postnatal yaklaşımı değiştirdi mi?” Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 38(1), 41-44, (2007).
2. Gence, A., Gül, C. ve A.C. Celayir “İnvaginasyon olgularında malrotasyon malfiksasyon anomalilerinin rolü” Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 38(2), 81-83, (2007).
3. Gence, A., Gül, C. ve A.C. Celayir “Besin intoleranslı olgularda invaginasyon ve klinik seyri” , Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 38 (2), 85-87, (2007).
4. Celayir,A.C., Sarıca,K., Gence,A., Gül,C., “Sıvı sıvı seviyesi neonatal dönemde over kistinin cerrahi tedavi endikasyonudur” Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 38(4),163-166 , (2007).
5. Celayir, A.C., Gence, A. ve C. Gül, “Cerrahi olgularda prenatal tanının postnatal prognoza etkisi” Çocuk Cerrahisi Dergisi, 21(3): 134-138, 2007
6. Celayir,A.C., Gence,A., Gül,C., Pelin,K. “Konjenital diyafragma hernisinin prenatal tanılaması erken yoğun bakımı sağlar fakat yaşam oranını değiştirmez” Çocuk Cerrahisi Dergisi, 22(1): 25-28, 2008
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1. Celayir, A.C., Gence, A. ve C. Gül, “Cerrahi olgularda prenatal tanının postnatal prognoza etkisi” XXIV. Ulusal çocuk cerrahisi kongresi, Adana, 2006. (SB15)
2. Pelin, K., Gence, A., Gül, C. ve A.C. Celayir, “Konjenital diyafragma hernisinde prenatal tanı erken yoğun bakımı sağlar fakat yaşama oranını değiştirmez”, XXIV. Ulusal çocuk cerrahisi kongresi, Adana, 2006. (SB37)
3. Gence, A., Gül, C. ve A.C. Celayir “İnvaginasyon olgularında malrotasyon malfiksasyon anomalilerinin rolü” XXIV. Ulusal çocuk cerrahisi kongresi, Adana, 2006. (P1)
4. Gence, A., Gül, C. ve A.C. Celayir “Besin intoleranslı olgularda invaginasyon ve klinik seyri” XXIV. Ulusal çocuk cerrahisi kongresi, Adana, 2006. (P8)
5. Celayir, A.C., Gence, A. ve C. Gül, “Cerrahi olgularda prenatal tanının postnatal prognoza etkisi” V. Ulusal maternal tıp ve perinatoloji kongresi, İstanbul, 2006. (P13)
6. Celayir, A.C., Pelin, K., Gence, A. ve C. Gül, “Konjenital diyafragma hernisinde prenatal tanı erken yoğun bakımı sağlar fakat yaşama oranını değiştirmez”, V. Ulusal maternal tıp ve perinatoloji kongresi, İstanbul, 2006. (P14)
7. Celayir, A.C., Sarıca, K., Gence, A. ve C. Gül. Sıvı-sıvı Seviyesi Neonatal Dönemde Over Kistinin Cerrahi Tedavi Endikasyonudur, 3. Uludağ Pediatri Kış Kongresi, Uludağ, Bursa, 2007. (P 125)
8. Celayir, A.C., Pektaş O.Z., Gence A., Gül C., Şahin C. İzole özofagus atrezilerinde esofagostomi gerekli midir? 5 olgu sunumu. XXV.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Çeşme-İzmir, 2007. (SB 11)
9. Celayir, A.C., Sarıca, K., Gence, A. ve C. Gül. Sıvı-sıvı Seviyesi Neonatal Dönemde Over Kistinin Cerrahi Tedavi Endikasyonudur, XXV.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Çeşme-İzmir, 2007. (P 32)
10. Özdemir, A.A., Gence, A., Gülçin,N., Celayir, A.C. Yeme içme ve işeme aktivitesinin monoseptomatik nokturnal enurezisde rolü. 9.Ulusal pediatrik Üroloji Kongresi, Antalya,2007, (P23)
11. Alver, D., Gence, A., Şahin, C., Kurt, G., Celayir, A.C, Hipospadias operasyonlarının sonuçlarını etkileyen faktörler. 9.Ulusal pediatrik Üroloji Kongresi, Antalya, 2007, (P 29)
12. Gence, A., Gül, C., Celayir, A.C. Mesane rabdomyosarkomları tanısında gecikme. 9.Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Antalya, 2007, (P 67)
13. A. Gence, A.C. Celayir, G. Kurt, N. Gülçin, D. Alver. Labial yapışıklıkta geleneksel tedaviye dönüş XXVI.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, İstanbul, 2008. (P 28)
14. A. Gence, C. Şahin, A.C.Celayir, H. Yavuz*. Çocukta soliter rektal polipte primer Burkitt lenfoma XXVI.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, İstanbul, 2008. (SB 52)
15. A. Gence, A.C. Celayir, C. Gül, S.L. Mirapoğlu. Koledok kistlerinde geç tanılama, Uluslararası Katılımlı VI. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, İstanbul, 2009. (P 8)
16. Gence A., Kurt G., Celayir A.C., Pektaş O.Z., Şahin D.* Perfore invajinasyonda leiyomyom, Uluslararası Katılımlı VI. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, İstanbul, 2009. (P 9)
17. Gence A, Sahin C, Celayir AC, Yavuz H. Primary Burkitt Lymphoma presenting as a solitary rectal polyp in a child. (DOI: 10.1007/s00383-008-22, PROOF) Paediatric Surgery International (2008)
18. Gence A, Gul C, Kurt G, Ozdemir AA, Celayir AC. Dysfunctional elimination in children operated for sacrococcygeal teratoma, 9th EUPSA ( European Congress of Paediatric Surgery ) Anual Congress, Istanbul, 2008 (OP 10)
19. Gence A, Sahin C, Celayir AC, Yavuz H. Primary Burkitt Lymphoma presenting as a solitary rectal polyp in a child, 15th International Paediatric Colorectal Club Meeting, Salamanca, İspanya, 2008. (OP 10/2)
20. G. Kurt, A.C. Celayir, I. Cici, V. Akcaer, A. Gence. A case of delayed diagnosed uretherocel with prenatally diagnosed hydronephrosis; 2008 Annual Course of European Society for Paediatric Urology (ESPU), İstanbul, 2008 (OP-10)
21. D. Alver, A.C. Celayir, N. Gulcin, A. Gence, V. Akcaer. Management of ureteropelvic junction obstruction in prenataly diagnosed infants; 2008 Annual Course of European Society for Paediatric Urology (ESPU), İstanbul, 2008. (OP-20)
22. Alver, D., Celayir,A.C., Gence,A. ve C. Gül “Anorektal malformasyonlara eşlik eden üriner anomaliler” . 28.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2010 (TP 43)
23. Gence A., Alver D., Celayir A.C. ve S. Cesur * “Bir yenidoğanda retrorektal kistik hamartom” 28.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2010 (P 17)
24. Gence A., Alver D, Celayir A.C., Pektaş O.Z. “Bir yenidoğanda bilinmeyen nedenle gelişen gastrokolik fistül” 28.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2010 (P 54)
25. Alver, D., Celayir,A.C., Kurt ,G,Gence A. “Kloaka anomalisinin ender bir örneği”. 28.Zeynep Kamil Jinekopatoloji Kongresi, İstanbul, 2010 (0P 06)text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Çağlar MÜNEVVEROĞLU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Üniversitesi İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Arnavutköy Devlet Hastanesi

Araştırma Alanları

Çocuk Cerrahisi Çocuk Ürolojisi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

YAZILAN KİTAPLAR VEYA KİTAPLARDA BÖLÜMLER
• Nobel Tıp Kitabevleri 2009; “ACİL CERRAHİ” kitabında PEDİATRİK GASTROİNTESTİNAL ACİLLER bölüm yazarlığı.

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILA BİLDİRİLER

• Çocuklarda postoperatif ağrı şiddeti - Çocuk cerrahi hemşireliği kongresi; serbest bildiri sunumu, 16-18 Haziran 2008
• Perikard içerisine karaciğer herniasyonu, intraperikardiyal herni; üç olgu sunumu - 27. Ulusal çocuk cerrahisi kongresi; tartışmalı poster sunumu 30 Eylül-3 Ekim 2009
• Anal kanal duplikasyonu ve presakral kist: 12 yaşındaki kız hastanın sunumu – 28. Ulusal çocuk cerrahisi kongresi; poster sunumu, 22-25 Eylül 2010.
• Meme dokusunda psödoanjiomatöz stromal hiperplazi: 13 yaşında kız hastanın sunumu - 28. Ulusal çocuk cerrahisi kongresi; poster sunumu, 22-25 Eylül 2010.
• Penoskrotal transpozisyon ile birlikte olan gömük penisin cerrahi tedavisi: Bir olgu sunumu ve ilgili literatürün gözden geçirilmesi - 28. Ulusal çocuk cerrahisi kongresi; poster sunumu 22-25 Eylül 2010.
• Triple-A sendromu: Akalazya, ACTH duyarsızlığı ve alakrima – 28. Ulusal çocuk cerrahisi kongresi; poster sunumu, 22-25 Eylül 2010.

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER

• Diyaframın nadir görülen bir tümörü; Endodermal sinüs tümörü – TÇCD&EPSA&PEDURO&ÇCHD ortak kongresi; poster sunumu 16-19 Mayıs 2011.
• Morphological characteristics of the gubernaculum in undescended testes – 5th I-DSD Symposium; short oral communication 11-13 Haziran 2015.

DİĞER YAYINLAR

• İnmemiş testisli hastalarda gubernakulum dokusunun morfolojik özellikleri ve bu özelliklerin gubernakulum lokalizasyonuna göre karşılaştırılması – Uzmanlık tezi 2013.
• A rare coexistance: Omphalomesenteric remnant with appendix and caecum duplication – Journal of Case Reports and Studies Vol 4, Issue 2; Nisan 2016.
• Postoperative pain management for circumcision; Comparison of frequently used methods – Pakistan Journal of Medical Sciences Vol 36, No 1; Ocak-Şubat 2020.

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Mustafa AKMAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Nadide Merve ÇOLAK
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Akif TAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Gülhane Askeri Tıp Fakültesi 1985 GATA Genel Cerrahi 1990-1994

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

GATA Şırnak Asker Hastanesi Gümüşsuyu Asker Hastanesi

Araştırma Alanları

Tıp Genel Cerrahi Onkolojik Cerrahi Laparoskopik Cerrahi Harp Cerrahisi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Mustafa ÖNCEL
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Fazlı Cem GEZEN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 1990 KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ 1998-2002

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ CLEVELAND KLİNİK KOLOREKTAL CERRAHİ KLİNİĞİ USA

Araştırma Alanları

GENEL CERRAHİ ÖZELLİKLE MEME CERRAHİSİ BUNUN YANINDA TİROİD, MİDE,SAFRA KESESİ,FITIK VE LAPAROSKOPİK CERRAHİ ALANLARI

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları1. The Feasibility of Hepatic Resections Using a Bipolar Radiofrequency Device (Habib®).
Civil O, Kement M, Okkabaz N, Haksal M, Gezen C, Oncel M.
Indian J Surg. 2015 Aug;77(4):276-82. doi: 10.1007/s12262-015-1295-7.

2. Hand-Assisted versus Straight-Laparoscopic versus Open Proctosigmoidectomy for Treatment of Sigmoid and Rectal Cancer: A Case-Matched Study of 100 Patients.
Gezen FC, Aytac E, Costedio MM, Vogel JD, Gorgun E.
Perm J. 2015 Spring;19(2):10-4. doi: 10.7812/TPP/14-102.

3. Laparoscopic versus open fecal diversion: does laparoscopy offer better outcomes in short term?
Gorgun E, Gezen FC, Aytac E, Stocchi L, Costedio MM, Remzi FH.
Tech Coloproctol. 2015 May;19(5):293-300. doi: 10.1007/s10151-015-1295-4.

4. A descriptive survey study to evaluate the relationship between socio-demographic factors and quality of life in patients with a permanent colostomy.
Kement M, Gezen C, Aydin H, Haksal M, Can U, Aksakal N, Öncel M.
Ostomy Wound Manage. 2014 Oct;60(10):18-23.

5. Stereotactic excision of additional lesions detected with intraoperative ultrasound examination during radiofrequency dissecting sealar (habib®) assisted hepatic metastasectomy: report of 4 cases.
Altuntas YE, Unel S, Gezen FC, Aksakal N, Civil O, Vural S, Ozates M, Oncel M.
Indian J Surg. 2014 Feb;76(1):61-5. doi: 10.1007/s12262-012-0554-0.

6. Risk factors for early postoperative morbidity and mortality in patients underwent radical surgery for gastric carcinoma: a single center experience.
Vural S, Civil O, Kement M, Altuntas YE, Okkabaz N, Gezen C, Haksal M, Gundogan E, Oncel M.
Int J Surg. 2013;11(10):1103-9. doi: 10.1016/j.ijsu.2013.09.008.

7. Ramadan fasting in patients with a stoma: a prospective study of quality of life and nutritional status.
Altuntas YE, Gezen FC, Sahoniz T, Kement M, Aydin H, Sahin F, Okkabaz N, Oncel M.
Ostomy Wound Manage. 2013 May;59(5):26-32.

8. Laparoscopic and conventional resections for low rectal cancers: a retrospective analysis on perioperative outcomes, sphincter preservation, and oncological results.
Gezen C, Altuntas YE, Kement M, Aksakal N, Okkabaz N, Vural S, Oncel M.
J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2012 Sep;22(7):625-30. doi: 10.1089/lap.2011.0479.

9. The role of group education on quality of life in patients with a stoma.
Altuntas YE, Kement M, Gezen C, Eker HH, Aydin H, Sahin F, Okkabaz N, Oncel M.
Eur J Cancer Care (Engl). 2012 Nov;21(6):776-81. doi: 10.1111/j.1365-2354.2012.01360.x.

10. The role of insulin-like growth factor 1 in the development of benign and malignant thyroid nodules.
Baştürk E, Kement M, Yavuzer D, Vural S, Gezen C, Gözü HI, Karadayı A, Oncel M.
Balkan Med J. 2012 Jun;29(2):133-8. doi: 10.5152/balkanmedj.2011.034.

11. The prognostic value of detecting symptomatic or asymptomatic recurrence in patients with gastric cancer after a curative gastrectomy.
Bilici A, Salman T, Oven Ustaalioglu BB, Unek T, Seker M, Aliustaoglu M, Gezen C, Unek T, Yavuzer D, Unlu M, Gumus M, Yilmaz U.
J Surg Res. 2013 Mar;180(1):e1-9. doi: 10.1016/j.jss.2012.03.035.

12. Safety and effectiveness of 5-mm and 10-mm electrothermal bipolar vessel sealers (LigaSure) in laparoscopic resections for sigmoid colon and rectal cancers.
Gezen C, Kement M, Altuntas YE, Aksakal N, Okkabaz N, Civil O, Vural S, Oncel M.
J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2012 Jul-Aug;22(6):572-7. doi: 10.1089/lap.2012.0083.

13. Laparoscopy for sigmoid colon and rectal cancers in septuagenarians: a retrospective, comparative study.
Altuntas YE, Gezen C, Vural S, Okkabaz N, Kement M, Oncel M.
Tech Coloproctol. 2012 Jun;16(3):213-9. doi: 10.1007/s10151-012-0817-6.

14. Synergistic effect of multiple predisposing risk factors on the development of bezoars.
Kement M, Ozlem N, Colak E, Kesmer S, Gezen C, Vural S.
World J Gastroenterol. 2012 Mar 7;18(9):960-4. doi: 10.3748/wjg.v18.i9.960.

15. Complete versus partial mobilization of splenic flexure during laparoscopic low anterior resection for rectal tumors: a comparative study.
Gezen C, Altuntas YE, Kement M, Vural S, Civil O, Okkabaz N, Aksakal N, Oncel M.
J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2012 May;22(4):392-6. doi: 10.1089/lap.2011.0409.

16. Results after multivisceral resections of locally advanced colorectal cancers: an analysis on clinical and pathological t4 tumors.
Gezen C, Kement M, Altuntas YE, Okkabaz N, Seker M, Vural S, Gumus M, Oncel M.
World J Surg Oncol. 2012 Feb 15;10:39. doi: 10.1186/1477-7819-10-39.

17. Laparoscopic abdominoperineal resections for mid or low rectal adenocarcinomas: a retrospective, comparative study.
Gezen C, Altuntas YE, Kement M, Okkabaz N, Bilici A, Vural S, Gumus M, Oncel M.
Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2011 Dec;21(6):396-402. doi: 10.1097/SLE.0b013e31823a99d0.

18. The importance of multifocal/multicentric tumor on the disease-free survival of breast cancer patients: single center experience.
Ustaalioglu BO, Bilici A, Kefeli U, Şeker M, Oncel M, Gezen C, Gumus M, Demirelli F.
Am J Clin Oncol. 2012 Dec;35(6):580-6. doi: 10.1097/COC.0b013e31822d9cd6.

19. Is there any correlation among adiponectin levels in serum, tumor tissue and normal tissue of the same patients wih breast cancer?
Sonmez B, Seker M, Bilici A, Yavuz Erkal F, Oven Ustaalioglu BB, Gumus M, Ozturk Guler D, Karaduman M, Gezen C, Eser M, Bildik N, Salepci T.
J BUON. 2011 Apr-Jun;16(2):227-32.

20. Is subdivision of pT2 tumors superior to lymph node metastasis for predicting survival of patients with gastric cancer? Review of 224 patients from four centers.
Bilici A, Dane F, Seker M, Ustaalioglu BB, Aliustaoglu M, Temiz S, Gezen C, Yavuzer D, Aksu G, Mayadagli A, Gumus M, Uygun K, Turhal NS.
Dig Dis Sci. 2011 Nov;56(11):3226-34. doi: 10.1007/s10620-011-1721-z.

21. Clinical evaluation of a temporary fecal containment device for non-surgical fecal diversion in perineal burns.
Kement M, Acar HA, Barlas IS, Aksakal N, Gezen C, Düzci U, Oncel M.
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011 Mar;17(2):123-7.

22. An interesting journey of an ingested needle: a case report and review of the literature on extra-abdominal migration of ingested foreign bodies.
Ozkan Z, Kement M, Kargı AB, Censur Z, Gezen FC, Vural S, Oncel M.
J Cardiothorac Surg. 2011 May 26;6:77. doi: 10.1186/1749-8090-6-77.

23. Mild and severe anal incontinence after lateral internal sphincterotomy: risk factors, postoperative anatomical findings and quality of life.
Kement M, Karabulut M, Gezen FC, Demirbas S, Vural S, Oncel M.
Eur Surg Res. 2011;47(1):26-31. doi: 10.1159/000324902.

24. Heparin for adhesion prevention: comparison of three different dosages with Seprafilm in a murine model.
Kement M, Censur Z, Oncel M, Buyukokuroglu ME, Gezen FC.
Int J Surg. 2011;9(3):225-8. doi: 10.1016/j.ijsu.2010.11.016.

25. The effect of tumor size on overall survival in patients with pT3 gastric cancer: experiences from 3 centers.
Bilici A, Uygun K, Seker M, Ustaalioglu BB, Aliustaoglu M, Temiz S, Aksu G, Gezen C, Yavuzer D, Kaya S, Salepci T, Mayadagli A, Gumus M.
Onkologie. 2010;33(12):676-82. doi: 10.1159/000322215.

26. Alterations of NIS expression in functioning thyroid nodules.
Gözü HI, Yavuzer D, Kaya H, Vural S, Sargın H, Gezen C, Sargın M, Akalın S.
Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2010 Nov-Dec;20(6):285-92.

27. Apical lymph nodes at the root of the inferior mesenteric artery in distal colorectal cancer: an analysis of the risk of tumor involvement and the impact of high ligation on anastomotic integrity.
Alici A, Kement M, Gezen C, Akin T, Vural S, Okkabaz N, Basturk E, Yegenoglu A, Oncel M.
Tech Coloproctol. 2010 Mar;14(1):1-8. doi: 10.1007/s10151-009-0547-6.

28. Mucosa associated lymphoid tissue lymphoma of the colon: a case report.
Gezen C, Kement M, Oncel M, Tuncay E, Sahlepci T, Alkan S.
Cases J. 2009 Dec 14;2:9316. doi: 10.1186/1757-1626-2-9316.

29. The association of serum adiponectin levels with histopathological variables in gastric cancer patients.
Seker M, Bilici A, Sonmez B, Ustaalioğlu BB, Gumus M, Gozu H, Sargin M, Orcun A, Gezen C, Eser M, Bildik N, Salepci T.
Med Oncol. 2010 Dec;27(4):1319-23. doi: 10.1007/s12032-009-9382-x.

30. Left inferior quadrant oblique incision: a new access for hand-assisted device during laparoscopic low anterior resection of rectal cancer.
Oncel M, Akin T, Gezen FC, Alici A, Okkabaz N.
J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2009 Oct;19(5):663-6. doi: 10.1089/lap.2008.0375.

31. Neoadjuvant chemotherapy for locally advanced breast cancer: a single center experience.
Ustaalioglu BB, Gumus M, Bilici A, Seker M, Dane F, Salepci T, Salman T, Aliustaoglu M, Eser M, Gezen C, Yaylaci M, Turhal NS.
Med Oncol. 2010 Jun;27(2):454-8. doi: 10.1007/s12032-009-9233-9.

32. The association of tissue and serum adiponectin levels with the parameters of insulin-resistance in breast cancer patients.
Seker M, Erkal FY, Bilici A, Salman T, Ustaalioglu BO, Karaduman M, Sonmez B, Gezen C, Gumus M, Yaylaci M.
J Clin Oncol. 2009 May 20;27(15_suppl):e22172.

33. A new silent germline mutation of the TSH receptor: coexpression in a hyperthyroid family member with a second activating somatic mutation.
Gozu HI, Mueller S, Bircan R, Krohn K, Ekinci G, Yavuzer D, Sargin H, Sargin M, Ones T, Gezen C, Orbay E, Cirakoglu B, Paschke R.
Thyroid. 2008 May;18(5):499-508. doi: 10.1089/thy.2007.0335.

34. Similar prevalence of somatic TSH receptor and Gsalpha mutations in toxic thyroid nodules in geographical regions with different iodine supply in Turkey.
Gozu HI, Bircan R, Krohn K, Müller S, Vural S, Gezen C, Sargin H, Yavuzer D, Sargin M, Cirakoglu B, Paschke R.
Eur J Endocrinol. 2006 Oct;155(4):535-45.

35. Is the insertion of drains after uncomplicated thyroid surgery always necessary?
Suslu N, Vural S, Oncel M, Demirca B, Gezen FC, Tuzun B, Erginel T, Dalkiliç G.
Surg Today. 2006;36(3):215-8.

36. Noninvasive management strategy in hemodynamically unstable patients with blunt trauma.
Gezen FC, Cinçin TG, Oncel M, Vural S, Erdemir A, Dalkiliç G, Menteş C, Tüzün B.
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2006 Jan;12(1):43-50.

37. The relationship between the level of thirteen different substances and enzymes in blood and peritoneal fluid and the duration of mechanical intestinal obstruction: an experimental study on rats.
Yildiz H, Oncel M, Kurt N, Vural S, Gezen C, Dalkilic G, Olcay E.
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2003 Jul;9(3):183-8.

38. The effectiveness of systemic antibiotics in preventing postoperative, intraabdominal adhesions in an animal model.
Oncel M, Kurt N, Remzi FH, Sensu SS, Vural S, Gezen CF, Cincin TG, Olcay E.
J Surg Res. 2001 Nov;101(1):52-5.

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Onur YAPRAK
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Murat DAYANGAÇ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Ege Üniversitesi 1995

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi

Araştırma Alanları

Karaciğer sirozu, Hepatosellüler kanser

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

1. Canbolat IP, Erdogan Y, Adali G, Kaplan O, Dayangac M, Yuzer Y, Tokat Y. The predictive value of risk indices for cardiac complications in living donor liver transplantation. Bratisl Lek Listy. 2018; 119(5): 289-293. doi: 10.4149/BLL_2018_054.
2. Yigit B, Boyle M, Ozler O, Erden N, Tutucu F, Hardy T, Bergmann C, Distler JHW, Adali G, Dayangac M, Mann DA, Zeybel M, Mann J. Plasma cell-free DNA methylation: a liquid biomarker of hepatic fibrosis. Gut 2018; 0: 1–2. doi: 10.1136/gutjnl-2017-315668.
3. Bozkurt B, Dayangac M, Tokat Y. Living Donor Liver Transplantation. Chirurgia (Bucur). 2017 May-Jun; 112(3): 217-228. doi: 10.21614/chirurgia.112.3.217.
4. Acar S, Gungor G, Dayangac M, Diz Kucukkaya R, Tokat Y, Akyildiz M. Liver transplantation in a patient with acquired dysfibrinogenemia who presented with subdural hematoma: a case report. Turk J Haematol. 2017 Jun 7. doi: 10.4274/tjh.2017.0045
5. Alim A, Tokat Y, Erdogan Y, Gokkaya Z, Dayangac M, Yuzer Y, Oezcelik A. Liver transplantation for homozygote familial hypercholesterolemia: the only curative treatment. Pediatr Transplant. 2016 Dec; 20(8): 1060-4. doi: 10.1111/petr.12763.
6. Idilman R, Akyildiz M, Keskin O, Gungor G, Yilmaz TU, Kalkan C, Dayangac M, Cinar K, Balci D, Hazinedaroglu S, Tokat Y. The long-term efficacy of combining nucleos(t)ide analog and low-dose hepatitis B immunoglobulin on post-transplant hepatitis B virus recurrence. Clin Transplant. 2016 Oct; 30(10): 1216-21. doi: 10.1111/ctr.12804.
7. Dayangac M, Tokat Y. The evolution of anterior sector venous drainage in right lobe living donor liver transplantation: does one technique fit all? Hepatobiliary Surg Nutr. 2016 Apr; 5(2): 151-8. doi: 10.3978/j.issn.2304-3881.
8. Gunay Y, Guler N, Yaprak O, Dayangac M, Akyildiz M, Altaca G, Yuzer Y, Tokat Y. Living Donor Liver Transplantation Outcomes for Hepatocellular Carcinoma Beyond Milan or UCSF Criteria. Indian J Surg. 2015 Dec; 77(Suppl 3): 950-6. doi: 10.1007/s12262-014-1078-6.
9. Oezcelik A, Dayangac M, Guler N, Yaprak O, Erdogan Y, Akyildiz M, Sevdik Z, Yuzer Y, Tokat Y. Living Donor Liver Transplantation in Patients 70 Years or Older. Transplantation. 2015 Jul; 99(7): 1436-40. doi: 10.1097/TP.0000000000000524.
10. Demirbas T, Akyildiz M, Dayangac M, Yaprak O, Dogusoy G, Bassullu N, Yuzer Y, Tokat Y. Living donor right lobe liver transplantation as a treatment for hepatic alveolar echinococcosis: report of three cases. Hepatogastroenterology. 2015; 62(137): 93-7.
11. Guler N, Yaprak O, Gunay Y, Dayangac M, Akyildiz M, Yuzer F, Yuzer Y, Tokat Y. Major complications of adult right lobe living liver donors. Hepatobiliary Pancreat Dis Int. 2015; 14(2): 150-6.
12. Gunay Y, Guler N, Akyildiz M, Yaprak O, Dayangac M, Yuzer Y, Tokat Y. Management of patients with recurrent hepatocellular carcinoma following living donor liver transplantation: a single center experience. Gulf J Oncolog. 2014; 1(15): 12-8.
13. Gunay Y, Guler N, Dayangac M, Taskesen F, Yaprak O, Emek E, Akyildiz M, Altaca G, Yuzer Y, Tokat Y. Living donor liver transplantation for obese patients: Challenges and outcomes. Liver Transpl. 2014 Mar; 20(3): 311-22. doi: 10.1002/lt.23794
14. Guler N, Unalp O, Guler A, Yaprak O, Dayangac M, Sozbilen M, Akyildiz M, Tokat Y. Glasgow coma scale and APACHE-II scores affect the liver transplantation outcomes in patients with acute liver failure. Hepatobiliary Pancreat Dis Int. 2013; 12(6): 589-93.
15. Guler N, Dayangac M, Yaprak O, Akyildiz M, Gunay Y, Taskesen F, Tabandeh B, Bulutcu F, Yuzer Y, Tokat Y. Anatomical variations of donor portal vein in right lobe living donor liver transplantation: the safe use of variant portal veins. Transpl Int. 2013 Dec; 26(12): 1191-7. doi: 10.1111/tri.12190.
16. Guler N, Gunay Y, Dayangac M, Yaprak O, Akyildiz M, Yuzer Y, Tokat Y. Liver transplantation for fulminant hepatic failure due to iatrogenic porta hepatis injury. Minerva Chir. 2013; 68(3): 333-4.
17. Demirbas T, Bulutcu F, Dayangac M, Yaprak O, Guler N, Oklu L, Akyildiz M, Altaca G, Tokat Y, Yuzer Y. Which incision is better for living-donor right hepatectomy? Midline, J-shaped, or Mercedes. Transplant Proc. 2013; 45(1): 218-21.
18. Demirbas BT, Piskin T, Dayangac M, Yaprak O, Oklu L, Yuzer Y, Tokat Y. Successful treatment of severe hepatorenal syndrome with living donor liver transplantation. Hepatogastroenterology. 2012; 59(119): 2305-6.
19. Bassullu N, Turkmen I, Dayangac M, Yagiz Korkmaz P, Yasar R, Akyildiz M, Yaprak O, Tokat Y, Yuzer Y, Bulbul Dogusoy G. The Predictive and Prognostic Significance of c-erb-B2, EGFR, PTEN, mTOR, PI3K, p27, and ERCC1 Expression in Hepatocellular Carcinoma. Hepat Mon. 2012; 12(10 HCC): e7492.
20. Yaprak O, Guler N, Balci NC, Dayangac M, Demirbas T, Killi R, Tokat Y, Yuzer Y. A new technique for the reconstruction of complex portal vein anomalies in right lobe living liver donors. Hepatobiliary Pancreat Dis Int. 2012; 11(4): 438-41.
21. Yaprak O, Guler N, Balci NC, Dayangac M, Demirbas T, Killi R, Tokat Y, Yuzer Y. AFP level and histologic differentiation predict the survival of patients with liver transplantation for hepatocellular carcinoma. Hepatobiliary Pancreat Dis Int. 2012; 11(4): 438-41.
22. Yaprak O, Guler N, Altaca G, Dayangac M, Demirbas T, Akyildiz M, Ulusoy L, Tokat Y, Yuzer Y. Ratio of remnant to total liver volume or remnant to body weight: which one is more predictive on donor outcomes? HPB (Oxford). 2012; 14(7): 476-82.
23. Bas K, Yaprak O, Dayangac M, Ulusoy OL, Dogusoy GB, Yuzer Y, Tokat Y. Living-donor liver transplant in 3 patients with Budd-Chiari syndrome: case report. Exp Clin Transplant. 2012; 10(2): 172-5.
24. Yaprak O, Dayangac M, Demirbas BT, Tabendeh B, Yuzer Y, Tokat Y. Analysis of right lobe living-liver donor complications: a single center experience. Exp Clin Transplant. 2011; 9(1): 56-9.
25. Demirbas T, Piskin T, Dayangac M, Yaprak O, Akyildiz M, Tokat Y, Yuzer Y. Right-lobe liver transplant from donors with Gilbert syndrome. Exp Clin Transplant. 2012 Feb; 10(1): 39-42. Transplant Proc. 2011; 43(10): 3796-801.
26. Bas K, Dayangac M, Yaprak O, Yuzer Y, Tokat Y. International collaboration of Turkey in liver transplantation research: a bibliometric analysis. Transplant Proc. 2011; 43(10): 3796-801.
27. Yaprak O, Dayangac M, Akyildiz M, Demirbas T, Guler N, Bulutcu F, Bassullu N, Akun E, Yuzer Y, Tokat Y. Biliary complications after right lobe living donor liver transplantation: a single-centre experience. HPB (Oxford). 2012; 14(1): 49-53.
28. Piskin T, Demirbas T, Yalcin L, Yaprak O, Dayangac M, Guler N, Bulutcu F, Yuzer Y, Tokat Y. Recipient splenic artery utilization for arterial re-anastomosis in living donor liver transplantation: single-center experience. Hepatogastroenterology. 2012; 59(116): 1263-4.
29. Yaprak O, Demirbas T, Duran C, Dayangac M, Akyildiz M, Tokat Y, Yuzer Y. Living donor liver hilar variations: surgical approaches and implications. Hepatobiliary Pancreat Dis Int. 2011; 10(5): 474-9.
30. Başsüllü N, Türkmen I, Yaprak O, Dayangac M, Demırbaş T, Güler N, Uraz S, Akyildiz M, Cığercıoğullari E, Tokat Y, Yüzer Y, Doğusoy GB. General evaluation of hepatectomy and hepatocellular carcinoma cases. Turk Patoloji Derg. 2011; 27(3): 221-9.
31. Yaprak O, Balci NC, Dayangac M, Demirbas T, Guler N, Ulusoy L, Tokat Y, Yuzer Y. Cryopreserved aortic quilt plasty for one-step reconstruction of multiple hepatic venous drainage in right lobe living donor liver transplantation. Transplant Proc. 2011; 43(7): 2817-9.
32. Balci D, Dayangac M, Yaprak O, Akin B, Duran C, Killi R, Yuzer Y, Tokat Y. Living donor liver transplantation for hepatocellular carcinoma: a single center analysis of outcomes and impact of different selection criteria. Transpl Int. 2011; 24(11): 1075-83.
33. Dayangac M, Taner CB, Yaprak O, Demirbas T, Balci D, Duran C, Yuzer Y, Tokat Y. Utilization of elderly donors in living donor liver transplantation: When more is less? Liver Transpl. 2011; 17(5): 548-55.
34. Yaprak O, Dayangac M, Balci D, Demirbas T, Yuzer Y, Tokat Y. Use of livers from hepatitis B core antibody positive donors in living donor liver transplantation. Hepatogastroenterology. 2010 Sep-Oct; 57 (102-103): 1268-71.
35. Yaprak O, Dayangac M, Balci D, Bas K, Yuzer Y, Tokat Y. Hepatitis B prophylaxis in living donor liver transplantation: single center experience. Hepatogastroenterology. 2010 Sep-Oct; 57 (102-103): 1178-82.
36. Dayangac M, Taner CB, Akin B, Uraz S, Balci D, Duran C, Ayanoglu O, Killi R, Yuzer Y, Tokat Y. Dual left lobe living donor liver transplantation using donors unacceptable for right lobe donation: a case report. Transplant Proc. 2010; 42: 4560-3.
37. Dayangac M, Taner CB, Balci D, Memi I, Yaprak O, Akin B, Duran C, Killi R, Ayanoglu O, Yuzer Y, Tokat Y. Use of middle hepatic vein in right lobe living donor liver transplantation. Transplant Int. 2010; 23(3): 285-91.
38. Duran C, Uraz S, Kantarci M, Ozturk E, Doganay S, Dayangac M, Bozkurt M, Yuzer Y, Tokat Y. Hepatic arterial mapping by multidetector computed tomographic angiography in living donor liver transplantation. J Comput Assist Tomogr. 2009 Jul-Aug; 33(4): 618-25.
39. Dayangac M, Makay O, Yeniay L, Aynaci M, Kapkac M, Yilmaz R. Precipitating factors for lymphedema following surgical treatment of breast cancer: implications for patients undergoing axillary lymph node dissection. Breast J. 2009 Mar-Apr; 15(2): 210-1.
40. Balci D, Taner B, Dayangac M, Akin B, Yaprak O, Duran C, Uraz S, Hayzaran S, Ayanoglu O, Killi R, Senturk H, Yuzer Y, Tokat Y. Splenic abscess after splenic artery ligation in living donor liver transplantation: a case report. Transplant Proc. 2008 Jun; 40(5): 1786-8.
41. Taner CB, Dayangac M, Akin B, Balci D, Uraz S, Duran C, Killi R, Ayanoglu O, Yuzer Y, Tokat Y. Donor safety and remnant liver volume in living donor liver transplantation. Liver Transpl. 2008 Aug; 14(8): 1174-9.
42. Uraz S, Duran C, Balci D, Akin B, Dayangac M, Kurt Z, Ayanoglu OH, Killi R, Yuzer Y, Tokat Y. A very rare venous anomaly in a living liver donor: left hepatic venous connection to the right atrium. Transplant Proc. 2007; 39(5): 1714-5.
43. Duran C, Taner B, Dayangac M, Akin B, Balci D, Kurt Z, Killi R, Yuzer Y, Tokat Y. Why we did not use this donor. Liver Transpl. 2007 13(8): 1199-200.
44. Sirvanci M, Duran C, Ozturk E, Balci D, Dayangac M, Onat L, Yüzer Y, Tokat Y, Killi R. The value of magnetic resonance cholangiography in the preoperative assessment of living liver donors. Clin Imaging. 2007; 31(6): 401-5.
45. Tuncyurek P, Sari M, Firat O, Mutaf I, Gulter C, Tunger A, Yuce G, Yilmaz M, Makay O, Dayangac M, Ersin S. Does pharmaconutrition with L-arginine and/or alpha-tocopherol improve the gut barrier in bile duct ligated rats? Eur Surg Res. 2006; 38(1): 4-10.
46. Icoz G, Makay O, Dayangac M, Zeytunlu M, Kilic M, Korkut M. Missed intra-abdominal malignancies after laparoscopic cholecystectomy. Ann Saudi Med. 2005 Mar-Apr; 25(2): 172-3.
47. Ilkgül O, Içöz G, Dayangac M, Tokat Y, Ozütemiz O. A case of antiphospholipid antibody syndrome with Budd-Chiari and colonic ulcers complicated with gastrointestinal hemorrhage. Turk J Gastroenterol. 2004 Jun; 15(2): 115-6.
48. Kara E, Gokhan I, Dayangac M, Ilkgul O, Ertan H, Tokat Y, Terzioglu E. Effect of portal venous injection of donor spleen cells on skin allograft survival in rat. Indian J Med Res. 2004; 119(3): 110-4.
49. Korkut M, Içöz G, Dayangac M, Akgün E, Yeniay L, Erdoğan O, Cal C. Outcome analysis in patients with Fournier's gangrene: report of 45 cases. Dis Colon Rectum. 2003 May; 46(5): 649-52.
50. Akyildiz M, Ersin S, Oymaci E, Dayangac M, Kapkac M, Alkanat M. Effects of somatostatin analogues and vitamin C on bacterial translocation in an experimental intestinal obstruction model of rats. J Invest Surg. 2000 May-Jun; 13(3): 169-73.

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Hüseyin Çağatay AYDIN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Yavuz KURT
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Prof.Dr. İlker SÜCÜLLÜ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Aysun ŞİMŞEK
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Ahmet YILMAZ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Yaşar ÖZDENKAYA
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ İSTANBUL TIP 1997 SB OKMEYDANNI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2003

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1999-2012

Araştırma Alanları

ENDONRİN CERRAHİ HASTALILARI VE MORBİD OBEZİTE CERRAHİSİ, MİNİMAL İNVAZİV CERRAHİ TEKNİKLER, LAPAROSKOPİK HERNİ CERRAHİSİ ROBOTİK CERRAHİ

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Mebis
Mebis
YAŞAR ÖZDENKAYADr.Öğr.Üye.YAŞAR ÖZDENKAYA
Akademisyen / Özgeçmiş

ULUSLARARASI YAYINLAR

A.1 Can Traditional Fermented Food Products Protect Mothers Against Lactational Mastitis. Breastfeeding Medicine, 15(3), 163-169.
Ocak 2020 BASIM PELİN, ÖZDENKAYA YAŞAR

A.2 The effect of fibrin glue in preventing staple-line leak after sleeve gastrectomy: an experimental study in rats. Acta Cirurgica Brasileira, 34(8)
Ekim 2019 ÖZDENKAYA YAŞAR, OLMUŞÇELİK OKTAY, BASIM PELİN, ARSLAN NACİYE CİGDEM


A.3 Robotic transoral vestibular parathyroidectomy: Two case reports and review of literature. World Journal of Clinical Cases, 6(12), 542-547.
Ocak 2019 ÖZDENKAYA YAŞAR, ERSAVAS CENK, ARSLAN NACIYE CIGDEM

A.4 A Randomized, Placebo-Controlled, Double-Blind Study that Evaluates Efficacy of Intravenous Ibuprofen and Acetaminophen for Postoperative Pain Treatment Following Laparoscopic Cholecystectomy Surgery. Journal of Gastrointestinal Surgery Ekinci Mursel,Ciftci Bahadır,Celik Erkan Cem,KÖSE EMİNE ARZU,Karakaya Muhammet Ahmet,ÖZDENKAYA YAŞAR,

A.5 Cecal diverticulitis mimicking acute Appendicitis a report of 4 cases. World Journal of Emergency Surgery, 3(1), 16 KARATEPE OĞUZHAN,GÜİÇİÇEK OSMAN BİLGİN,ADAŞ GÖKHAN,BATTAL MUHARREM,ÖZDENKAYA YAŞAR,KURTULUŞ İDRİS,ALTİOK MERİH,KARAHAN SERVET

A.6 Safety and feasibility of laparoscopic sigmoid colon and rectal cancer surgery in patients with previous vertical abdominal laparotomy. International Journal of Surgery, 21, 97-102. Ocak 2015 HAKSAL MUSTAFA CELALETTİN,ÖZDENKAYA YAŞAR,ATICI ALİ EMRE,OKKABAZ NURİ,AKSAKAL NİHAT,ERDEMİR AYHAN,CİVİL OSMAN,ÖNCEL MUSTAFA

A.7 Impact of GLP 1 analogue on oxidative damage and hepatic regeneration in experimental 70 hepatectomy model . Hepato-gastroenterology, 62(138), 257-60.
Eylül 2018 BATTAL MUHARREM,ÇİTGEZ BÜLENT,KARTAL ABDULCABBAR,KEMİK AHU,YILDIRIM PINAR,ÖZDENKAYA YAŞAR,YILMAZ AHMET,KARATEPE OĞUZHAN

A.8 Low Vitamin D Deficiency Associated With Thyroid Disease Among Type 2 Diabetic Mellitus Patients. Journal of Clinical Medicine Research, 10(9), 707-714. BENER ABDULBARİ,ÖZDENKAYA YAŞAR,Al-Hamaq Abdulla OAA,Barisik Cem Cahit,ÖZTÜRK MUSTAFA, Ağustos 2019

A.9 Wound Irrigation with Chlorhexidine Gluconate Reduces Surgical Site Infection in Pilonidal Disease: Single-Blind Prospective Study. Surgical Infections
Mayıs 2010 ARSLAN NACİYE ÇİĞDEM,ALİ KADİR DEĞİRMENCİ,ÖZDENKAYA YAŞAR,TERZİ CEM

A.10 Travma ve acil cerrahi yoğun bakım hastalarında venöz tromboemboli profilaksisi Düşük molekül ağırlıklı heparin ile elastik çorap aralıklı pnömotik kompresyonun karşılaştırılması. Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery, 16(2), 130-134.
Ocak 2017 SERİN KÜRŞAT RAHMİ,YANAR HAKAN TEOMAN,ÖZDENKAYA YAŞAR,TUĞRUL TOLGA SİMRU,KURTOĞLU MEHMET HAMDİ

A.11 Fortune of temporary ileostomies in patients treated with laparoscopic low anterior resection for rectal cancer. Annals of Surgical Treatment and Research, 92(1), 35
Temmuz 2015 HAKSAL MUSTAFA CELALETTİN,Okkabaz Nuri,Atici Ali Emre,Civil Osman,ÖZDENKAYA YAŞAR,Erdemir Ayhan,AKSAKAL NİHAT,ÖNCEL MUSTAFA

A.12 Problems with the Median Arcuate Ligament Should Be Recognized before Surgery Its Importance in Pancreaticoduodenectomy. Balkan Medical Journal, 32(3), 312-315.
Mart 2015 BAŞKAN ÖZDİL,ÖZDENKAYA YAŞAR,EROL CENGİZ,DOLAY KEMAL

A.13 Chemopreventive effects of hydatid disease on experimental breast cancer . Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP, 16(4), 1391-5.
Sayfa: 8 Ocak 2011 ALTUN AHMET,SARAYDIN SERPİL ÜNVER,SOYLU SİNAN,İNAN DENİZ ŞAHİN,YASTİ ÇINAR,ÖZDENKAYA YAŞAR,KÖKSAL BİNNUR,DUGER CEVDET,İSBİR AHMET CEMİL,TURAN MUSTAFA,

A.14 Comparison of the hemostatic efficiency of Ankaferd Blood Stopper and fibrin glue on a liver laceration model in rats. Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery, 17(4), 308-312. Aralık 2009 AKARSU CEVHER,KALAYCI MUSTAFA UYGAR,YAVUZ ERKAN,ÖZKARA SELVİNAZ,GÖKÇEK BERK,ÖZDENKAYA YAŞAR,YALÇIN ORHAN


A.15 Systemic inflammatory response after Kugel versus laparoscopic groin hernia repair a prospective randomized trial. Surgical Endoscopy, 23(12), 2657-2661.
Eylül 2014 BENDER ÖMER,BALCI FATİH LEVENT,YÜNEY ENİS,SAĞLAM FAZIL,ÖZDENKAYA YAŞAR,SARI YAVUZ SELİM

A.16 Effect of pre operative red blood cell distribution on cancer stage and morbidity rate in patients with pancreatic cancer. International Journal of Clinical and Experimental Medicine, 7(9), 3072-3075.Temmuz 2018 YILMAZ AHMET,MALYA FATMA ÜMİT,ÖZTÜRK GÖKMEN,ÇİTGEZ BÜLENT,ÖZDENKAYA YAŞAR,ERSAVAŞ CENK,AĞAN AHMET FARUK,ŞENTÜRK HAKAN,KARATEPE OĞUZHAN

A.17 Rising Thyroid Disorders Among Type 2 Diabetic Mellitus Patients: Case-Control Study. Global Journal of Health Science, 10(8), 61
Haziran 2019 BENER ABDULBARİ,Al-Hamaq Abdulla OAA,Barisik Cem Cahit,ÖZDENKAYA YAŞAR,ÖZTÜRK MUSTAFA

A.18 Assessment of the Gail Model in Estimating the Risk of Breast Cancer: Effect of Cancer Worry and Risk in Healthy Women. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 20(6), 1765-1771. Mart 2019 BENER ABDULBARİ,Barisik Cem Cahit,ACAR AHMET,ÖZDENKAYA YAŞAR


A.19 Comparison of Intravenous Ibuprofen and Paracetamol for Postoperative Pain Management after Laparoscopic Sleeve Gastrectomy. A Randomized Controlled Study. Obesity Surgery, 29(3), 765-770. Ocak 2015 Ciftci Bahadır,Ekinci Mursel,Celik Erkan Cem,Kaciroglu Ahmet,Karakaya Muhammet Ahmet,DEMİRARAN YAVUZ,ÖZDENKAYA YAŞAR

A.20 A novel reconstruction method for giant incisional hernia Hybrid laparoscopic technique. Journal of Minimal Access Surgery, 11(4), 267
Ekim 2005 ÖZTÜRK GÖKMEN,MALYA FATMA ÜMİT,ERSAVAŞ CENK,ÖZDENKAYA YAŞAR,BEKTAŞOĞLU HÜSEYİN,ÇİPE GÖKHAN,ÇİTGEZ BÜLENT,KARATEPE OĞUZHAN


A.21Gallbladder torsion as a rare cause of acute abdomen A case report and review of litarature. Turkısh Journal of Trauma&Emergency Surgery, 11(4), 356-359.
Ocak 2010 SERVET RÜŞTÜ KARAHAN,KAYALIBAĞ ERSİN,ÖZDENKAYA YAŞAR,KARATEPE OĞUZHAN


A.22 Tc 99m radio guided completion thyroidectomy for differentiated thyroid carcinoma. Indian Journal of Nuclear Medicine, 25(1), 12-15.
15.12.2016 KARYAĞAR SAVAŞ,KARATEPE OĞUZHAN,BENDER ÖMER,MÜLAZIMOĞLU MEHMET,ÖZPAÇACI TEVFİK,UYANIK ERCAN,KARYAĞAR SEVDA S,YALÇIN ORHAN,ÖZDENKAYA YAŞAR

ULUSLARARASI KONGRE KONUŞMASI

B.1 Excision of Endometriosis involving the intestinal tract. 5th SEERSS 1 GynOncoMIS and Robotic Surgery Congress
Sayfa: 10 2014 ÖZDENKAYA YAŞAR

KİTAP BÖLÜM YAZARLIĞI

C2.1 ÖNCEL MUSTAFA,ALTUNTAŞ YUNUS EMRE,ÖZDENKAYA YAŞAR
Genel Cerrahi Elektronik Kitap, Bölüm adı:(Familyal Adenomatöz Polipozis Koli). Türk Cerrahi Derneği
2008

C2.2 ÖZDENKAYA YAŞAR,GÖKÇEK BERK,YALÇIN ORHAN, Yazar Sayısı=3, Yazar Sırası :1 Yazar Türü :Author-/ ---- ISBN :978-975-420-611-1
TarihEser No KİTAP, Ders Kitabı , Dr.Sonrası, Bölüm 2.672580308 Eser Türü
LAPAROSKOPİK CERRAHİ, Bölüm adı:(LAPAROSKOPİK ADRENAL CERRAHİSİ). NOBEL TIP KİTAPEVİ
2019

C2.3 KARATEPE OĞUZHAN,ÖZDENKAYA YAŞAR,DURMUŞ ALİ, Yazar Sayısı=3, Yazar Sırası :2 Yazar Türü :Author--/ ---- ISBN :978-605-9615-26-6
TarihEser No KİTAP, Bilimsel Kitap , Dr.Sonrası, Bölüm 2.675395701 Eser Türü
KARACİĞER SAFRA YOLLARI VE PANKREAS CERRAHİSİ, Bölüm adı:(PANKREAS CERRAHİSİNDE PREOPERATİF DEĞERLENDİRME). DÜNYA TIP KİTAPEVİ
2010

C2.4 YALÇIN ORHAN,ÖZDENKAYA YAŞAR, Yazar Sayısı=2, Yazar Sırası :2 Yazar Türü :Author--/ ---- ISBN :978-975-420-77-29
TarihEser No KİTAP, Ders Kitabı , Dr.Sonrası, Bölüm 42580304 Eser Türü
HEPATOPANKREATOBİLİYER CERRAHİ, Bölüm adı:(KOLEDOK KİSTLERİ). NOBEL TIP KİTABEVİ
2020

C2.5 BASIM PELİN,ÖZDENKAYA YAŞAR
Cander Acil Tıp Temel Başvuru Kitabı, Bölüm adı:(Akut apandisit). İstanbul Tıp Kitabevleri
Sayfa: 11 Mart 2019

ULUSAL YAYINLAR

D.1 ARSLAN NACİYE ÇİĞDEM,ÖZDENKAYA YAŞAR
Duration of the Sypmtoms Influence the Outcome after Botulinum Toxin Injection in Anal Fissure. Turkish Journal of Colorectal Disease, 29(1), 33-38.
Mart 2020

D.2 ÖZDENKAYA YAŞAR,ARSLAN NACİYE ÇİĞDEM,BASIM PELİN,OLMUŞÇELİK OKTAY
Factors Associated with Postoperative Chronic Pain and Recurrence After Laparoscopic Total Extraperitoneal Inguinal Hernia Repair. European Archives of Medical Research, 36(1), 57-62. Haziran 2014

D.3 TURAN MUSTAFA,KARADAYI KÜRŞAT,ŞEN METİN,YASTI AHMET ÇINAR,SOYLU SİNAN,ÖZDENKAYA YAŞAR,DÜGER CEVDET,İSBİR AHMET CEMİL
Liver resection with a new technique. Cumhuriyet Medical Journal, 36(2), 221-226.Nisan 2006

D.4 MEHMET MULAZIMOÜĞLU,KATYAĞAR SAVAŞ,ŞERAFETTİN HACIMAHMUTOĞLU,ÜNAL HAKAN,ERGÜR SADIK,YÜNEY ENİS,YALÇIN ORHAN,NALAN ULUFİ,BENDER ÖMER,ÖZDENKAYA YAŞAR
Gama Prob Aleti Nükleer Tıp ve Cerrahi İşbirliği ile Klinik Kullanımı. Okmeydanı Eğitim ve AraştırmaHastanesi Tıp Dergisi , 23(2), 21-28. Nisan 2004

D.5 ÖZDENKAYA YAŞAR,ALEMDAR ALİ,YALÇIN ORHAN,KOCAMAZ FİKRET,POLAT YÜCE
Kronik Böbrek Yetersizliği Olan Hastalarda Arteriyo-venöz Fistül Uygulamalarımız ve Sonuçları. European Archives Of Medical Research, 21(2), 42-47.
Sayfa: 12 Ocak 2019

D.6 ÖZDENKAYA YAŞAR,REFİK BADEMCİ An Evaluation of the Reliability of the Neutrophil-Lymphocyte Ratio in Patients with Acute Cholecystitis undergoing Laparoscopic Surgery. Laparoscopic Endoscopic Surgical Science
Ocak 2019

D.7 REFİK BADEMCİ,ÖZDENKAYA YAŞAR
Gall Bladder Polyps: Our Experience in a Tertiary Referral Centre. Annals of Medical Research(0), 1
Ağustos 2007

D.8MÜLAZIMOĞLU MEHMET,KARYAĞAR SAVAŞ,HACIMAHMUTOĞLU ŞERAFETTİN,ÖZPAÇACI TEVFİK,YÜNEY ENİS,YALÇIN ORHAN,ULUFİ NALAN,BENDER ÖMER,ÖZDENKAYA YAŞAR,SEVDA SAĞLAMPINAR,TÜLAY KAÇAR,ÖZCAN DENİZ
Lenfosintigrafi ve gama prob ile meme kanserli hastalarda sentinel lenf nodu diseksiyonunda 3 yıllık deneyim sonuçları. Okmeydanı Tıp Dergisi, 10-14.
Nisan 2005

D.9 YALÇIN ORHAN,ÖZDENKAYA YAŞAR,ERALP NOYAN,ALEMDAR ALİ,ÖZTÜRK ORKUN
Kompleks inguinal hernilerde stoppa tekniği uygulamalarımız. European Archives of Surgery, 22(2), 3841.
Eylül 2019

D.10 ÖZDENKAYA YAŞAR,ERSAVAŞ CENK,OLMUŞÇELİK OKTAY,BASIM PELİN,ÖZÖVER İREM,ŞEKER MEHMET,ARSLAN NACİYE ÇİĞDEM
Comparison of the Bethesda system classification and postoperative cytology of thyroid nodules: A single center experience. Dicle Tıp Dergisi, 443-448.
Sayfa: 13

D.11 ÖZDENKAYA YAŞAR,YALÇIN ORHAN,YÜZER ÖZGÜR,KURTULUŞ İDRİS,TÜYSÜZ UMUT,YAVUZ ERKAN,ALTIN ÖNDER,AKARSU CEVHER
Adhezive ince barsak tıkanıklıklarında kontrast madde uygulaması. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 23(2), 19-24.
13.04.2016

ULUSAL KONGRE KONUŞMASI

E.1 ÖZDENKAYA YAŞAR,
Lateral Boyun Diseksiyonu. 20.Ulusal Cerrahi KOngresi
23.11.2017

E.4 ÖZDENKAYA YAŞAR
Sleeve Gastrectomy in Patients over 60 years. 2. Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Kongresi
01.10.2015

E.5 ÖZDENKAYA YAŞAR
Diyetisyen-Cerrah İşbirliği. 4. Ulusal ve 1. Akdeniz Morbid Obezite ve Metabolik Hastalıklar Cerrahisi Kongresi
01.11.2018

E.7 ÖZDENKAYA YAŞAR
Transoral Robotik Paratiroidektomi. 17.Medikal Cerrahi Endokronolojı Kongresi Mezuniyet Sonrası Kursu


TUBİTAK PROJESİ

Danışman:GÜNAL MEHMET YALÇIN,Yürütücü:UÇKAN İBRAHİM SİNA,Araştırmacı:ÖZDENKAYA YAŞAR,Araştırmacı:ŞENOL GÜVEN GAMZE,Bursiyer:ÖĞÜT EMİNE,Danışman:AYLA ŞULE,Araştırmacı:AKKOÇ TUNÇ
TarihProje No -Tübitak 1001

H.1 2. Derece Yanık Oluşturulan Sıçanlarda Mezenkimal Kök Hücre ile Birlikte Trombositten Zengin Fibrin Membranın Yara İyileşmesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
810Koşul id:
null-null

YÖNETİLEN TEZ

K.1
SIÇANLARDA L-ARGİNİN İLE İNDÜKLENEN AKUT PANKREATİT MODELİNDE KURKUMİN’İN ANTİİNFLAMATUAR ETKİNLİĞİ
///İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/BESLENME VE DİYETETİKTez

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Mustafa Celalettin HAKSAL
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Naciye Çiğdem ARSLAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Refik BADEMCİ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Nuri OKKABAZ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Osman CİVİL
E-Posta [email protected]dipol.edu.tr
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Pelin BASIM
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Ersin KAYALIBAĞ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Mehmet ŞEHİTOĞLU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Nevin SAKOĞLU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Gökhan YILMAZ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Miraç İlker PALA
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Uygar DÜZCİ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Tuba MERT
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Emre KARAGÖZ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Atıf TEKİN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Mahmut ZENCİROĞLU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Çağlar Kazım PEKUZ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Oğuzhan Hakan TOPGÜL
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Onur Can DEMİR
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Alparslan SAYLAR
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Mehmet Zeki GÜNLÜOĞLU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Dicle Üniversitesi 1992 Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1999

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

T. C. Sağlık Bakanlığı, Düzce, Dr. Tandoğan Tokgöz Devlet Hastanesi T. C. Sağlık Bakanlığı, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Araştırma Alanları

Akciğer kanseri, Minimal invaziv Göğüs Cerrahisi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
Doçentlik Sınavına Başvuru (Nisan 2010) Sonrasında Yayımlanan makaleler
49. Ozgul G, Seyhan EC, Özgül MA, Günlüoğlu MZ. Red Blood Cell Distribution Width in Patients With Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Healthy Subjects. Arch Bronconeumol. 2016 Sep 23. pii: S0300-2896(16)30181-8. doi: 10.1016/j.arbres.2016.05.021. [Epub ahead of print]
48. Gunluoglu MZ, Kocaturk CI, Demir A, Urer HN, Dincer SI, Bedirhan MA. Bronchial Stump Recurrence after Complete Resection of Lung Cancer: Effect of the Distance between the Tumor and Bronchial Resection Margin. Thorac Cardiovasc Surg. 2016 Sep 13. [Epub ahead of print] DOI: 10.1055/s-0036-1592192. (SCI) (Başlıca Araştırma Eseri).
47. Seyhan EC, Gunluoglu G, Gunluoglu MZ, Tural S, Sokucu S. Predictive value of the tuberculin skin test and QuantiFERON tuberculosis Gold In-Tube test for development of active tuberculosis in hemodialysis patients. Ann Thorac Med 2016;11:114-20. (SCI-E)
46. Ekrem Cengiz Seyhan, Mehmet Akif Özgül, Erdoğan Çetinkaya, Zeki Günlüoğlu, Güler Özgül, Gökhan Cebeci. Bronchoscopic management of endobronchial lipoma: A case report. Turk Gogus Kalp Dama 2016;24(2):367-369 (SCI-E)
45. Cengiz Seyhan E, Zeki Gunluoglu M, Erol C. Pulmonary Artery Aneurysm Ruptured Into Bronchus in a Patient With Behçet's Disease. Arch Bronconeumol. 2016 Apr 21. (SCI-E)
44. Kemal Karapınar, Özkan Saydam, Songül Büyükkale, Muzaffer Metin, Zeki Günlüoğlu, Adalet Demir, Adnan Sayar, Atilla Gürses. Long-term results of surgical treatment of pulmonary carcinoids. Turk Gogus Kalp Dama 2015;23:304-8i (SCI-E)
43. Gunluoglu G, Seyhan EC, Kazancioglu R, Gunluoglu Z, Veske NS, Yazar EE, Altin S. Diagnosing latent tuberculosis in immunocompromised patients measuring blood IP-10 production capacity: an analysis of chronic renal failure patients. Intern Med. 2015;54(5):465-72. (SCI-E)
42. Gunluoglu G, Olcmen A, Gunluoglu MZ, Dincer I, Sayar A, Camsari G, Yilmaz V, Altin S. Long-term Outcome of Patients With Undiagnosed Pleural Effusion. Arch Bronconeumol. 2015 Dec;51(12):632-6. (SCI-E)
41. Urer HN, Kocaturk CI, Gunluoglu MZ, Arda N, Bedirhan MA, Fener N, Dincer SI. Relationship between lung adenocarcinoma histological subtype and patient prognosis. Ann Thorac Cardiovasc Surg. 2014;20(1):12-8. (SCI-E)
40. Urer HN, Kocaturk Cİ, Gunluoglu MZ, Arda N, Demir A, Ortakoylu MG, Bedirhan MA, Dincer Sİ. Squamous cell carcinomas confined to the bronchial wall: the effect of growth patterns. Thorac Cardiovasc Surg. 2014 Mar;62(2):120-5. (SCI)
39. Ormeci T, Gunluoglu MZ. Scimitar syndrome associated with gallbladder duplication. Clin Imaging. 2014 May-Jun;38(3):346-9. (SCI-E)
38. Onur ST, Günlüoglu Z, Dalar L, Sökücü S, Altin S, Dinçer I. Pleural angiosarcoma: a rare cause of spontaneous haemothorax. J Pak Med Assoc. 2013 Feb;63(2):265-7. (SCI-E)
37. Adnan Sayar, Necati Çıtak, Songül Büyükkale, Muzaffer Metin, Mehmet Zeki Günlüoğlu, Serda Kanbur, Adalet Demir, Levent Dalar, Mehmet Akif Özgül, Filiz Koşar, Saadettin Çıkrıkçıoğlu, Atilla Gürses. Sleeve karinal rezeksiyon ve rekonstrüksiyon: Malign tümörlerin karinal invazyonunun cerrahi endikasyonu ve sonuçları. Turk Gogus Kalp Dama 2013;21(2):392-401 (SCI-E)
36. Kocatürk Cİ, Seyhan EC, Günlüoğlu MZ, Urer N, Kaynak K, Dinçer Sİ, Bedirhan MA. Primary pulmonary non-Hodgkin's lymphoma: ten cases with a review of the literature. Tuberk Toraks. 2012;60(3):246-53. (PubMed-Medline)
35. Celalettin İbrahim Kocatürk, Mehmet Zeki Günlüoğlu, İbrahim Seyyit Dinçer, Mehmet Ali Bedirhan. Pleural abrasion versus pleurectomy in primary spontaneous pneumothorax surgery. Turk Gogus Kalp Dama 2012;20(3):558-562 (SCI-E)
34. Cetinkaya E, Gunluoglu G, Ozgul A, Gunluoglu MZ, Ozgul G, Seyhan EC, Gencoglu A, Gul S. Value of real-time endobronchial ultrasound-guided transbronchial needle aspiration. Ann Thorac Med. 2011 Apr;6(2):77-81. (SCI-E)
33. Kocaturk CI, Gunluoglu MZ, Cansever L, Demir A, Cinar U, Dincer SI, Bedirhan MA. Survival and prognostic factors in surgically resected synchronous multiple primary lung cancers. Eur J Cardiothorac Surg. 2011 Feb;39(2):160-6. (SCI)
32. Gunluoglu MZ, Melek H, Medetoglu B, Demir A, Kara HV, Dincer SI. The validity of preoperative lymph node staging guidelines of European Society of Thoracic Surgeons in non-small-cell lung cancer patients. Eur J Cardiothorac Surg. 2011Aug;40(2):287-90. (SCI)
31. Cetinkaya E, Gunluoglu G, Eyhan S, Gunluoglu MZ, Dincer SI. A hamartoma located in the trachea. Ann Thorac Cardiovasc Surg. 2011;17(5):504-6. (SCI-E)
30. Kocaturk CI, Gunluoglu MZ, Cansever L, Dincer IS, Bedirhan MA. Prognosis in patients with non-small cell lung cancer and satellite tumors. Thorac Cardiovasc Surg. 2011 Sep;59(6):360-3. (SCI)
29. Gunluoglu MZ, Demir A, Turna A, Sansar D, Melek H, Dincer SI, Gurses A. Extent of lung resection in non-small lung cancer with interlobar lymph node involvement. Ann Thorac Cardiovasc Surg. 2011;17(3):229-35. (SCI-E)
28. Celalettin İbrahim Kocatürk, Levent Cansever, Mehmet Zeki Günlüoğlu, Akif Turna, Servet Özdemir, Ulaş Çınar, Mehmet Ali Bedirhan. The results of wedge resection and partial pleurectomy in the surgical treatment of primary spontaneous pneumothorax: videothoracoscopy or axillary thoracotomy. Turk Gogus Kalp Dama 2011;19(2):213-217 (SCI-E)
27. Ümit Aydoğmuş, Adalet Demir, Celalettin İbrahim Kocatürk, Mehmet Zeki Günlüoğlu, Yaşar Sönmezoğlu, Levent Cansever, Seyit İbrahim Dinçer, Mehmet Ali Bedirhan. Prognostic significance of tumor extension to the main bronchus in the patients with resected right upper lobe lung cancer. Turk Gogus Kalp Dama 2011;19(1):49-54. (SCI-E)
26. Mehmet Zeki Günlüoğlu, Hüseyin Melek, Adalet Demir, Barış Medetoğlu, Hasan Volkan Kara, Seyit İbrahim Dinçer. The accuracy and cost of mediastinal staging strategies for non-small cell lung cancer. Turk Gogus Kalp Dama 2011;19(3):397-404 (SCI-E)
25. Melek H, Kavaklı K, Z Günlüoğlu. Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde mediastinal lenf nodu evrelemesinde pozitron emisyon tomografisinin yeri. Turk Gogus Kalp Dama 2011 Ağustos;19(3):480-481 (SCI-E)
24. Medetoglu B, Gunluoglu MZ, Demir A, Melek H, Buyukpinarbasili N, Fener N, Dincer SI. Tumor angiogenesis in predicting the survival of patients with stage I lung cancer. J Thorac Cardiovasc Surg. 2010 Nov;140(5):996-1000. (SCI)
23. A.Ölçmen, H.V.Kara, M.Z.Günlüoğlu, N.Büyükpınarbaşılı, S.İ.Dinçer, “Ancient schwannoma of the chest wall in the pediatric age group: first case in the literature”, Pediatrics International (ISI) , Cilt 52, 65-66 pp., 2010. (SCI-E)
Doçentlik Sınavına Başvuru (Nisan 2010) tarihinde Yayımlanmış Olan Makaleler
22. M.Z.Günlüoğlu, L.Cansever, A.Demir, C.Kocatürk, H.Melek, S.İ.Dinçer, M.A.Bedirhan, "Diagnosis and Treatment of Spontaneous Pneumomediastinum", The Thoracic and Cardiovascular Surgeon, Cilt 57, 229-231 pp., 2009 (SCI)
21. A.Demir, A.Turna, C.Kocatürk, M.Z.Günlüoğlu, Ü.Aydoğmuş, N.Ürer, M.A.Bedirhan, A.Gürses, S.İ.Dinçer, "Prognostic Significance of Surgical-Pathologic N1 Lymph Node Involvement in Non-Small Cell Lung Cancer", Annals of Thoracic Surgery , Cilt 87, 1014-1022 pp., 2009 (SCI)
20. H.V.Kara, A.Turna, M.Z.Günlüoglu, A.Demir, M.Metin, A.Gürses, "Enigmatic contralateral hemothorax after left thoracotomy", Annals of Thoracic and Cardiovascular Surgery , Cilt 15, 336-338 pp., 2009 (SCI-E)
19. A.Demir, M.Z.Günlüoğlu, N.Dağoğlu, A.Turna, Y.Dizdar, K.Kaynak, S.Dilege, N.M.Mandel, D.Yılmazbayhan, S.İ.Dinçer, A.Gürses, "Surgical Treatment and Prognosis of Primitive Neuroectodermal Tumors of the Thorax", Journal of Thoracic Oncology, Cilt 4, 185-192 pp., 2009 (SCI)
18. A.Demir, A.Sayar, C.I.Kocaturk, M.Z.Gunluoglu, H.Akın, M.Metin, L.Cansever, A.Olcmen, S.I.Dincer, M.A.Bedirhan, A.Gurses, "Surgical treatment of superior sulcus tumors: results and prognostic factors", The Thoracic and Cardiovascular Surgeon, Cilt 57, 96-101 pp., 2009 (SCI)
17. H.Melek, M.Z.Günlüoğlu, A.Demir, H.Akın, A.Ölçmen, S.İ.Dinçer, "Role of positron emission tomography in mediastinal lymphatic staging of non-small cell lung cancer", European Journal of Cardio-Thoracic Surgery, Cilt 33, 294-299 pp., 2008 (SCI)
16. A.Demir, M.Z.Gunluoglu, H.V.Kara, N.Buyukpinarbasili, S.I.Dincer, "Prognostic factors in resected T3 non-small cell lung carcinoma: perineural invasion as a new prognostic factor", The Thoracic and Cardiovascular Surgeon, Cilt 56, 93-98 pp., 2008 (SCI)
15. H.Akın, M.Z.Günlüoğlu, H.V.Kara, H.Melek, S.İ.Dinçer, "Mediastinal ectopic parathyroid adenoma: report of two cases successfully treated by VATS approach", The Thoracic and Cardiovascular Surgeon , Cilt 56, 60-62 pp., 2008 (SCI)
14. S.İ.Dinçer, A.Demir, H.V.Kara, M.Z.Günlüoglu, "Thoracoscopic removal of a maternal mediastinal ectopic parathyroid adenoma causing neonatal hypocalcemia: a case report", Annals of Thoracic and Cardiovascular Surgery, Cilt 14, 325-328 pp., 2008 (SCI-E)
13. H.Melek, M.Z.Günlüoğlu, A.Demir, H.Akin, B.Medetoğlu, H.V.Kara, A.Olçmen, S.İ.Dinçer, "Küçük hücreli dışı akciğer kanserinin mediastinal evrelemesinde pozitron emisyon tomografisi (PET)’nin rolü", Tüberküloz ve Toraks Dergisi , Cilt 56, 56-63 pp., 2008 (PubMed-Medline)
12. E.C.Seyhan, E.Çetinkaya, Z.Günlüoğlu, S.Altın, V.Yüksel, H.İşsever, "Sarkoidozlu Türk hastalarda vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF) ve tümör nekroz faktörü (TNF) gen polimorfizmi", Tüberküloz ve Toraks Dergisi , Cilt 56, 5-14 pp., 2008 (PubMed-Medline)
11. E.C.Seyhan, E.Cetinkaya, S.Altin, M.Z.Gunluoglu, A.Demir, V.Koksal, H.Issever, "Vascular endothelial growth factor gene polymorphisms in Turkish patients with sarcoidosis", Tissue Antigens (Yeni adı “HLA”), Cilt 72, 162-165 pp., 2008 (SCI)
10. M.Ilhan, A.Demir, H.Akın, M.Z.Gunluoglu, A.Olçmen, S.I.Dincer, "Characteristics and prognosis of resected T3 non-small cell lung cancer", Minerva Chirurgica, Cilt 63, 101-108 pp., 2008 (SCI-E)
9. E.C.Seyhan, E.Cetinkaya, S.Altin, M.Z.Gunluoglu, A.Demir, G.Gunluoglu, K.Epozturk, "Nutritional and prognostic significance of sick euthyroid syndrome in non-small cell lung cancer patients", Internal Medicine, Cilt 47, 211-216 pp., 2008 (SCI-E)
8. E.C.Seyhan, E.Cetinkaya, S.Altin, M.Z.Gunluoglu, A.Demir, V.Koksal, H.Issever, "Tumor necrosis factor gene polymorphisms in Turkish patients with sarcoidosis", Internal Medicine, Cilt 47, 833-838 pp., 2008 (SCI-E)
7. M. Z. Gunluoglu, H.V.Kara, A.Demir, S.I.Dincer, "Results of multimodal treatment of two patients with thoracic primitive neuroectodermal tumor. Is surgery really helpful for survival?", The Thoracic and Cardiovascular Surgeon, Cilt 55, 460-461 pp., 2007 (SCI)
6. A.Demir, M.Z.Gunluoglu, D.Sansar, H.Melek, S.I.Dincer, "Staging and resection of lung cancer with minimal invasion of the adjacent lobe", European Journal of Cardio-thoracic Surgery, Cilt 32, 855-858 pp., 2007 (SCI)
5. A.Demir, M.Z.Günlüoğlu, A.Turna, H.V.Kara, S.İ.Dinçer, "Analysis of surgical treatment for pulmonary aspergilloma", Asian Cardiovascular and Thoracic Annals , Cilt 14, 407-411 pp., 2006 (PubMed-Medline)
4. A.Ölçmen, M.Z.Günlüoğlu, A.Demir, H.Akın, H.V.Kara, S.İ.Dinçer, "Role and outcome of surgery for pulmonary tuberculosis", Asian Cardiovascular and Thoracic Annals , Cilt 14, 363-366 pp., 2006 (PubMed-Medline)
3. S.İ.Dinçer, A.Demir, H.Akın, M.Z.Günlüoğlu, M.Metin, H.Melek, A.Gürses, "Is routine mediastinoscopy indicated for patients with T1 non-small cell lung cancer?", Indian Journal of Chest Diseases and Allied Sciences, Cilt 48, 249-252 pp., 2006 (PubMed-Medline)
2. S.İ.Dinçer, A.Demir, A.Sayar, M.Z.Günlüoğlu, H.V.Kara, A.Gürses, "Surgical treatment of pulmonary hydatid disease: a comparison of children and adults", Journal of Pediatric Surgery, Cilt 41, 1230-1236 pp., 2006 (SCI)
1. M.Z.Gunluoglu, O.Solak, M.Metin, A.Gurses, "The prognostic significance of skip mediastinal lymphatic metastasis in resected non-small cell lung cancer", European Journal of Cardio-thoracic Surgery, Cilt 21, 595 pp., 2002 (SCI)

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
--
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
Doçentlik Sınavına Başvuru (Nisan 2010) Sonrasında Basılan Bildiriler
24. Volkan Tuzcu, Nida Celik, Mehmet Z. Gunluoglu, Celal Akdeniz, Mehmet Karacan. Heart Rhythm 37th Annual Scientific Sessions dâhilinde, Heart Rhythm, Vol. 13, No. 5, May Supplement, 2016’da yayınlanan, PO03-60 - Left cardiac sympathetic denervation in children with ion channelopaties – Single center experience. S274 pp., 4-7 Mayıs 2016, San Francisco.
23. Gülsah Günlüoglu, Ekrem Cengiz Seyhan, Zeki Günlüoglu, Nurdan Veske, Sedat Altin, and Esra Yazar. ERS 2015 Kongresi dâhilinde, European Respiratory Journal 46 (suppl 59)’da yayınlanan Diagnosing latent tuberculosis in immunocompromised patients measuring blood IP-10 production capacity: An analysis of chronic renal failure patients. PA 2977 pp., Amsterdam, Hollanda, 26-30 Eylül 2015.
22. M.Z.Gunluoglu, H.Melek, A.Turna, B.Medetoglu, H.V.Kara, A.Demir, S.I.Dincer, CHEST 2010 konferansı dahilinde “Chest 2010;138(4)” bildiri kitapçığındaki “Is There a Need for Invasive Mediastinal Staging in Centrally Located Non-small Cell Lung Cancer?”, 664A pp., Vancouver, Kanada, Ekim-Kasım 2010.
21. M.Z.Gunluoglu, H.Melek, B.Medetoglu, A.Demir, H.V.Kara, S.I.Dincer, 18th European Conference on General Thoracic Surgery konferansı dahilinde “Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery 2010;11” bildiri kitapçığındaki “The Validity of Preoperative Lymph Node Staging Guidelines of ESTS in Non-Small Cell Lung Cancer Patients”, S13 pp., Valladolid, İspanya, Mayıs-Haziran 2010.
Doçentlik Sınavına Başvuru (Nisan 2010) tarihinde Basılmış Olan Bildiriler
20. H.V.Kara, B.Medetoglu, H.Melek, M.Z.Gunluoglu, A.Demir, S.I.Dincer, Chest Annual Meeting konferansı dahilinde "Chest Meeting Abstracts 2009" bildiri kitapçığındaki "Synchronous Bılateral Prımary Spontaneous Pneumothorax", 136 pp., San Diego, California, Amerika Birleşik Devletleri, Kasım 2009
19. V.Kara, Z.Gunluoglu, A.Demir, B.Medetoglu, H.Melek, A.Olcmen, I.Dincer, Chest Annual Meeting konferansı dahilinde "Chest Meeting Abstracts 2009" bildiri kitapçığındaki "Is there a need for antıbıotıc usage followıng chest tube ınsertıon ın prımary spontaneous pneumothorax?", 136 pp., San Diego, California, Amerika Birleşik Devletleri, Kasım 2009
18. C.I.Kocaturk, M.Z.Gunluoglu, L.Cansever, A.Demir, A.Turna, S.I.Dincer, M.A.Bedirhan, 17th European Conference on General Thoracic Surgery konferansı dahilinde "17th European Conference on General Thoracic Surgery Meeting Abstracts" bildiri kitapçığındaki "Surgically Treated Synchronous Multiple Primary Non-Small Cell Lung Cancer Patients: Is It Worth It?", 165 pp., Krakow, Polonya, Mayıs-Haziran 2009
17. A.Turna, M.Kiyik, V.Kara, Z.Gunluoglu, N.Urer, A.Aydiner, A.Sayar, M.Metin, I.Dincer, A.Gurses, 17th European Conference on General Thoracic Surgery konferansı dahilinde "17th European Conference on General Thoracic Surgery Meeting Abstracts" bildiri kitapçığındaki "The effect and outcomes of neoadjuvant therapy in patıents wıth non-small cell lung cancer: which patients do benefit most?", 169 pp., Krakow, Polonya, Mayıs-Haziran 2009
16. M.Z.Gunluoglu, A.Demir, B.Medetoglu, H.V.Kara, S.I.Dincer, 18th World Congress World Society of Cardio-Thoracic Surgeons konferansı dahilinde "The Heart Surgery Forum" bildiri kitapçığındaki "Prognostic Significance of Tumor Free Length of Resected Bronchus in Lung Cancer", S276 pp., Kos adası, Yunanistan, Nisan Mayıs 2008
15. U.Aydogmus, A.Demir, M.Z.Gunluoglu, Y.Sonmezoglu, L.Cansever, S.I.Dincer, M.A.Bedirhan, 18th World Congress World Society of Cardio-Thoracic Surgeons konferansı dahilinde "The Heart Surgery Forum" bildiri kitapçığındaki " Prognostic significance of main bronchial invasion with lung cancer localized in right upper lobe ", S205 pp., Kos adası, Yunanistan, Nisan-Mayıs 2008
14. H.Melek, M.Z.Gunluoglu, A.Demir, B.Medetoglu, H.V.Kara, S.I.Dincer, 18th World Congress World Society of Cardio-Thoracic Surgeons konferansı dahilinde "The Heart Surgery Forum" bildiri kitapçığındaki "The accuracy and cost of positron emission tomography in mediastinal staging of non-small cell lung cancer", S203 pp., Kos adası, Yunanistan, Nisan-Mayıs 2008
13. H.V.Kara, M.Z.Gunluoglu, A.Demir, B.Medetoglu, H.Melek, A.Olcmen, S.I.Dincer, 18th World Congress World Society of Cardio-Thoracic Surgeons konferansı dahilinde "The Heart Surgery Forum" bildiri kitapçığındaki "Effect of subaortic-paraaortic lymph node involvement in resected lung cancer of left upper lobe", S203 pp., Kos adası, Yunanistan, Nisan-Mayıs 2008
12. M.Z.Gunluoglu, H.Melek, A.Demir, H.V.Kara, B.Medetoglu, S.I.Dincer, 18th World Congress World Society of Cardio-Thoracic Surgeons konferansı dahilinde "The Heart Surgery Forum" bildiri kitapçığındaki "Accuracy of the PET according to mediastinal lymph node stations in mediastinal staging of non-small cell lung cancer", S205 pp., Kos adası, Yunanistan, Nisan-Mayıs 2008
11. A.Turna, M.Kıyık, V.Kara, Z.Günlüoğlu, S.Yurt, A.Sayar, M.Metin, I.Dinçer, S.Çıkrıkçıoğlu, F.Koşar, A.Gürses, 18th World Congress World Society of Cardio-Thoracic Surgeons konferansı dahilinde "The Heart Surgery Forum" bildiri kitapçığındaki "The effect of neoadjuvant chemotherapy on stage IA to IIIA non-small cell lung cancer: A case control study", S205 pp., Kos adası, yunanistan, Nisan-Mayıs 2008
10. H.Melek, M.Z.Gunluoglu, A.Demir, B.Medetoglu, H.V.Kara, E.Cetinkaya, S.I.Dincer, The 16th European Conference on General Thoracic Surgery konferansı dahilinde "Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery" bildiri kitapçığındaki "Causes of false positive result of FDG-PET in mediastinal staging of lung cancer", S198 pp., Bologna, İtalya, Haziran 2008
9. A.Olcmen, M.Z.Gunluoglu, H.V.Kara, B.Medetoglu, A.Demir, N.Buyukpinarbasili, S.I.Dincer, The 16th European Conference on General Thoracic Surgery konferansı dahilinde "Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery" bildiri kitapçığındaki "Primary synovial sarcoma of the lung; presentation of 2 rare cases and review of the literature", S151 pp., Bologna, İtalya, Haziran 2008
8. H.Melek, M.Z.Gunluoglu, A.Demir, H.V.Kara, B.Medetoglu, S.I.Dincer, The 16th European Conference on General Thoracic Surgery konferansı dahilinde "Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery" bildiri kitapçığındaki "Influence of the age on accuracy of FDG-PET in mediastinal staging of non-small cell lung cancer", S182 pp., Bologna, İtalya, Haziran 2008
7. H.Melek, M.Z.Gunluoglu, A.Demir, H.V.Kara, B.Medetoglu, S.İ.Dinçer, The 15th European Conference on General Thoracic Surgery konferansı dahilinde "Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery" bildiri kitapçığındaki "Cut-off value of PET to detect medıastınal lymphatıc metastasıs of NSCLC; new suggestıons", S188 pp., Leuven, Belçika, Haziran 2007
6. H.Melek, M.Z.Gunluoglu, A.Demir, H.Akın, A.Ölçmen, S. İ.Dinçer, The 15th European Conference on General Thoracic Surgery konferansı dahilinde "Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery" bildiri kitapçığındaki "The Role Of Posıtron Emıssıon Tomography In Medıastınal Lymphatıc Stagıng Of NSCLC", S211 pp., Leuven, Belçika, Haziran 2007
5. A.Demir, M.Z.Gunluoglu, D.Sansar, H.Melek ve S.I.Dincer, The 15th European Conference on General Thoracic Surgery konferansı dahilinde "Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery" bildiri kitapçığındaki "How Should Be Staged And Resected a NSCLC Wıth Small Invasıon of an Adjacent Lobe?", S214 pp., Leuven, Belçika, Haziran 2007
4. S.İ.Dinçer, A.Demir, H.Akın, M.Z.Gunluoglu, M.Metin, H.Melek ve A.Gürses, 17th Asia Pacific Congress on Diseases of the Chest konferansı dahilinde "Chest" bildiri kitapçığındaki "Is it necessary to perform Mediastinoscopy in T1 non-small cell carcinoma?", 103 pp., İstanbul, Türkiye, Ağustos-Eylül 2003
3. A.Ölçmen, Z.Günlüoğlu, A.Demir, G.Olgaç, H.Kara, S.İ. Dinçer, 17th Asia Pacific Congress on Diseases of the Chest konferansı dahilinde "Chest" bildiri kitapçığındaki "Indications, Results and Safety of Surgical therapy of Pulmonary Tuberculosis", 218 pp., İstanbul, Türkiye, Ağustos-Eylül 2003

2. İ.Dincer, H.Akın, A.Demir, M.Z. Gunluoglu, H.V.Kara, A.Gurses, 3rd Mediterranean and Middle Eastern Endoscopic Surgery Congress konferansı dahilinde "3rd Mediterranean and Middle Eastern Endoscopic Surgery Congress Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "The role of VATS in the treatment of malignant pleural effusions", 109 pp., İstanbul, Türkiye, Ekim 2003
1. Z.Günlüoğlu, O.Solak, G.Hacıibrahimoğlu, M.Metin, A.Turna, H.Akın, N.Ürer, M.A.Bedirhan, A.Gürses, 8th European Conference on General Thoracic Surgery konferansı dahilinde "8th European Conference on General Thoracic Surgery Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "The prognostic significance of skip mediastinal lymphatic metastasis in resected non-small cell lung cancer", 1 pp., Londra, İngiltere, Kasım 2000

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
Doçentlik Sınavına Başvuru (Nisan 2010) Sonrasında Basılan Kitaplar veya Kitap Bölümleri
Kitap Yazarlığı
9. M. Z. Günlüoğlu (Çok yazarlı kitap). Aydıner A, EceT, Topuz E (Eds.). Akciğer Kanseri Tanı – Tedavi – Takip, Antakya Konsensus Raporu, 2010. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2010
Kitap Bölümü Yazarlığı
8. Günlüoğlu M.Z. Akciğer Kanseri’nde VATS Uygulamaları. Yücel O (Ed.). Akciğer Hastalıkları ve Tedavisi. Derman Tıbbi Yayıncılık, Ankara, 2013
7. H.Melek, M.Z. Günlüoğlu, S.İ.Dinçer. Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlu Yaşlı Hastalarda Cerrahi Tedavi. Yücel O (Ed.). Akciğer Hastalıkları ve Tedavisi. Derman Tıbbi Yayıncılık, Ankara, 2013
6. M.Z. Günlüoğlu. Post-operatif Pulmoner Komplikasyonlar. Yücel O (Ed.). Akciğer Hastalıkları ve Tedavisi. Derman Tıbbi Yayıncılık, Ankara, 2013
5. M.Z. Günlüoğlu, Atilla Gürses. Plevral Ampiyem ve Cerrahi Tedavisi. Ökten İ, Kavukçu HŞ (Eds.). Göğüs Cerrahisi. İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, 2013
4. M.Z. Günlüoğlu. Superior Vena Kava Sendromu. Ökten İ, Kavukçu HŞ (Eds.). Göğüs Cerrahisi. İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, 2013
Kitap Bölümü Çevirisi
3. M.Z. Günlüoğlu. KHDAK’nde Adjuvan ve Neoadjuvan Radyoterapi. Sugarbaker DJ, Bueno R, Krasna M.J, Mentzer S.J, Zellos L (Eds). Yüksel M (Çeviri Editörü). Adult Chest Surgery (Türkçesi - Erişkin Göğüs Cerrahisi). 633-638 pp., Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2010.
2. M.Z. Günlüoğlu. Yenilikçi Radyasyon Teknikleri: Akciğer Kanseri’nin Tedavisinde Brakiterapi ve İntraoperatif Radyoterapi’nin Rolü. Sugarbaker DJ, Bueno R, Krasna M.J, Mentzer S.J, Zellos L (Eds). Yüksel M (Çeviri Editörü). Adult Chest Surgery (Türkçesi - Erişkin Göğüs Cerrahisi). 639-644 pp., Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2010.

Doçentlik Sınavına Başvuru (Nisan 2010) tarihinde Basılmış olan Kitaplar veya Kitap Bölümleri
Kitap Bölümü Çevirisi
1. M.Z. Günlüoğlu, E.C.Seyhan. Solunum Hastalıkları. Clinical Medicine (Türkçesi). Kumar P, Clark M (eds). Çeviri Editörleri: F.Tabak, Ö.Tabak. 873-960 pp., İstanbul, Türkiye, İstanbul Tıp Kitabevi, 2010

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Doçentlik Sınavına Başvuru (Nisan 2010) Sonrasında Yayımlanan Makaleler
16. E Tanrıverdi, Ş Gül, Z Yaşar, MA Ozgul, Z. Günlüoğlu, HN Urer, E Cetinkaya. Pulmoner Lenfanjioleiyomiyomatozis: İki Olgu Nedeniyle. Respir Case Rep. 2015; 4(2): 87-91
15. G Günlüoğlu, S Altın, S Timur, Z Günlüoğlu, NŞ Veske, EC Seyhan. İstanbul'da Bir Eğitim Hastanesinde Akciğer Kanserinin Demografik Özellikleriyle İlgili Bir Güncelleme. Eurasian J Pulmonol. 2012; 14(1): 14-17
14. MZ Günlüoğlu. Anatomy, Development and Physiology of the Respiratory System. J Thor Surg-Special Topics 2011;4(2):1-6
13. Ö.Saydam, H. Akın, A. Ölçmen, M.Z. Günlüoğlu, S.İ.Dinçer. Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanserinin Mediastinal Evrelemesinde Bilgisayarlı Toraks Tomografisi ve Servikal Mediastinoskopinin Etkinliği. AİBÜ İzzet Baysal Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 5, 20-23 pp., 2010
12. A.Demir, S.Eroğlu Demir, M.Z.Günlüoğlu, Z.N.Ulukol, S.İ.Dinçer, “Göğüs Cerrahisi sırasında kullanılan otomatik kan basıncı ölçer cihazın manşon basısına bağlı akut radial sinir paralizisi” Haseki Tıp Bülteni, Cilt 48, 110-112 pp., 2010.
Doçentlik Sınavına Başvuru (Nisan 2010) tarihinde Yayımlanmış olan Makaleler
11. M.Z. Günlüoğlu, A.Demir, E.Çetinkaya, G.Günlüoğlu, S.İ.Dinçer, "Malign Plevral Mezotelyoma Tanısında Pozitron Emisyon Tomografisinin Rolü. Plevra Bülteni", Plevra Bülteni , Cilt 3, 37-41 pp., 2009
10. A.Demir, A.Sayar, B.Medetoglu, M.Z.Gunluoglu, H.V.Kara, S.I. Dincer, "Transthoracic approach with anterior mini thoracotomy in surgical treatment of foramen of morgagni hernia", Haseki Tıp Bülteni , Cilt 47, 27-30 pp., 2009
9. H.V.Kara, M.Z.Günlüoğlu, B.Medetoğlu, A.Demir, S.İ. Dinçer, "Akupunktur Uygulaması Sonrası Gelişen Bilateral Pnömotoraks: Nadir ve İlginç Bir Vaka Sunumu", Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Dergisi , Cilt 18, 161-162 pp., 2007
8. A.Demir, H.Akın, Z.Günlüoğlu, B.Medetoğlu, S.İ. Dinçer, "Down Sendromu ile birlikte Morgagni Hernisi; Cerrahi tedavide Transtorasik yaklaşım", Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi , Cilt 23, 41-43 pp., 2006
7. S.İ.Dinçer, H.Akın, A.Demir, Z.Günlüoğlu, H.V.Kara, A. Gürses, "Malign Plevral Efüzyonların Tedavisinde Video Yardımlı Torasik Cerrahinin Rolü", Endoskopik Laparoskopik Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi , Cilt 11, 125-130 pp., 2004
6. H.Başbay, A.Yeğinsu, A.Turna, A.Karamustafaoğlu, A.Sayar, Z.Günlüoğlu, M.A.Bedirhan, A.Gürses, "Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinin inkomplet rezeksiyonunda sağkalım ve prognostik faktörler", Solunum Dergisi , Cilt 4, 219-223 pp., 2002
5. M.A.Bedirhan, A.Karamustafaoğlu, A.Sayar, Z.Günlüoğlu, A.Turna, A.Gürses, O.Taşçı, "Tüberküloz Cerrahisi Sonuçlarımız", Tüberküloz ve Toraks Dergisi , Cilt 50, 48-52 pp., 2002
4. A.Yeğinsu, A.Turna, Y.A.Karamustafaoğlu, Z.Günlüoğlu, M.A. Bedirhan, A.Gürses, "Akciğer metastazlarında cerrahi tedavi. Sağkalımlar ve hastalıksız dönemin önemi", Heybeliada Tıp Bülteni , Cilt 8, 7-14 pp., 2002
3. A.Toker, O.Solak, Z.Günlüoğlu, C.Kocatürk, S.İ.Dinçer, M.Kullep, A. Gürses, "Yaşlı Hastalarda Akciğer Kanseri Cerrahi Tedavisi", Solunum Dergisi , Cilt 3, 9-13 pp., 2001
2. A.Ölçmen, İ.Dinçer, M.Metin, H.Akın, M.Dalaman, A.Akpınar, M.Z.Günlüoğlu, M.Ölçmen, "Tanısal Mediastinoskopiler", İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakultesi Mecmuası , Cilt 62, 212-215 pp., 1999
1. O.Solak, A.Toker, M.Z.Günlüoğlu, C.Köseoğlu, A.Gürses, "Pediatrik Travmatik Diafragma Herniasyonu: Olgu sunumu", Ulusal Travma Dergisi, Cilt 4, 211-213 pp., 1998

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Doçentlik Sınavına Başvuru (Nisan 2010) Sonrasında Basılan Bildiriler
106. Karacan M, Günlüoğlu MZ, Çelik N, Yekeler Rİ, Akdeniz C, Tuzcu V. İleri Pectus Excavatum’lu hastada ventriküler aritmilerin tedavisinde Nuss prosedürünün rolü. 14. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, Nisan 2015, Pamukkale. Pediatric Heart Journal 2015;2 (Suppl) p.184
105. Çelik N, Günlüoğlu MZ, Tuzcu EN, Akdeniz C, Karacan M, Tuzcu V. İyon kanal hastalaıklarında sempatik denervasyonun yeri. 14. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, Nisan 2015, Pamukkale. Pediatric Heart Journal 2015;2 (Suppl) p.153
104. Sedat Altın, Edhem Ünver, Gülşah Günlüoğlu, Nurdan Kalkan, Esra Yazar, Zeki Günlüoğlu. Obstrüktif akciğer hastalıklarına bağlı ölümler, kadınlarda artıyor mu? PS073 03 Nisan 2015 Toraks 2015
103. Sedat Altın, Veysel Yılmaz, Celalettin Kocatürk, Adnan Sayar, Zeki Günlüoğlu, Neslihan Akalın, Kaan Kara, Çiğdem Külahçı, Naciye Arda. 2013 yılında teşhis konulmuş akciğer kanserli hastalarımızın sürvilerini cerrahi tedavi etkilemiş mi? SS099 03 Nisan 2015 Toraks 2015
102. Ondalıkoğlu Gizem, Çelebi Nihat, Gündoğdu Semra, Erdem Abdullah, Başkan Özdil, Öktem Sedat, Günlüoğlu MZ, Akçevin Atıf, Taştekin Ayhan. Konjenital Trakeal Stenoz: Bir Olgu Sunumu. 22. Ulusal Neonatoloji Kongresi UNEKO - 22 Konuşma Özetleri ve Bildiri Kitabı, 22. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Nisan 2014, Belek-Antalya
101. Murat Deveci, Özlem Kayabey, Ayşe Ağaçdiken Ağır, Mehmet Zeki Günlüoğlu, Kadir Babaoğlu. Sempatektomi ile kontrol altına alınan ve ‘torsades de pointes’ ile prezentasyon gösteren elektriksel fırtına. 13.Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Diyarbakır, 2014
100. Tuğrul Örmeci, Mehmet Zeki Günlüoğlu. Scimitar Sendromu ve Eşlikli Safra Kesesi Duplikasyonu. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi. 6-10 Kasım 2013, Antalya
99. Çakır A, Akhan A, Gunluoglu MZ, Çetinaslan Turkmen İ. Yumuşak dokunun pleomorfik hyalinize anjiektatik tümörü: Akılda tutulması gereken bir tanı! 23. Ulusal Patoloji Kongresi, 6-10 Kasım 2013, Çeşme, İzmir
98. Özgün G, Büyükpınarbaşılı N, Çakır A, Ünlü A, Günlüoğlu MZ, Çetinaslan Turkmen İ. Benign morfoloji – Malign klinik gidiş: Lenfanjioleiomyomatozis. 23. Ulusal Patoloji Kongresi, 6-10 Kasım 2013, Çeşme, İzmir
97. Gül Ş, Acat M, Onaran H, Toru Ü, Günlüoğlu Z, Çetinkaya E. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, 35. Ulusal Kongresi dâhilinde, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, 35. Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri Kitapçığı (CD)’ndaki “Nadir Görülen Bir Lenfanjioleiyomyomatozis Olgusu”. EP 069. Çeşme, İzmir, 2-6 Ekim 2013
96. A.Sayar, N.Çitak, S.Büyükkale, M.Metin, M.Z.Günlüoğlu, S.Kanbur, A.Demir, A.Gürses, Türk Toraks Derneği 15. Yıllık Kongresi dahilinde “Türk Toraks Derneği 15. Yıllık Kongresi Bildiri Özetleri” elektronik kitapçığındaki “Karinal invazyon nedeniyle sleeve karinal rezeksiyon ve rekonstrüksiyon uygulanan malign tümörlü olgularda endikasyon ve sonuçlar” SS167p., Antalya, Türkiye, Nisan 2012
95. Celalettin İbrahim Kocatürk, Mehmet Zeki Günlüoğlu, Adalet Demir, Levent Cansever, Seyyit İbrahim Dinçer, Mehmet Ali Bedirhan, Türk Toraks Derneği 15. Yıllık Kongresi dahilinde “Türk Toraks Derneği 15. Yıllık Kongresi Bildiri Özetleri” elektronik kitapçığındaki “Primer Spontan Pnömotoraks Cerrahisinde Parietal Plevrektominin Genişliği” P045p., Antalya, Türkiye, Nisan 2012
94. N.Çitak, M.Metin, A.Kök, S.Büyükkale, Ö.Saydam, M.Z.Günlüoğlu, A.Çelikten, A.Pekçolaklar, A.Sayar, A.Gürses, Ulusal Toraks Maligniteleri Kongresi dahilinde, Ulusal Toraks Maligniteleri Kongresi Kongre Özet Kitabı“ bildiri kitapçığındaki “Sol Akciğer Kanserinde Aortopulmoner Pencere Mediastinal Lenf Nodlarına (istasyon 5 ve 6) Metastaz Prevalansı: 469 Olgunun Retrospektif Analizi” 119 pp., Antalya, Türkiye, Mayıs 2012 – Bildiri Ödülü
93. H.N.Ürer, C.İ.Kocatürk, M.Z.Günlüoğlu, N.Arda, A.Demir, M.A.Bedirhan, N.Fener, S.İ.Dinçer, Ulusal Toraks Maligniteleri Kongresi dahilinde, Ulusal Toraks Maligniteleri Kongresi Kongre Özet Kitabı“ bildiri kitapçığındaki “Akciğer adenokarsinomlarında histolojik subtip tayini prognoza etkili mi?” 120 pp., Antalya, Türkiye, Mayıs 2012 – Bildiri Ödülü
92. H.Melek, M.Z.Günlüoğlu, A.Demir, S.İ.Dinçer, Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi dahilinde “Türk Toraks Dergisi 2011;12 (Ek 2)” bildiri kitapçığındaki “Rezeke Edilmiş Evre I Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarda Pozitron Emisyon Tomografisinde Bildirilen Florodeoksiglukoz Tutulum Düzeyinin Prognoza Etkisi” SS152 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2011
91. H.Melek, M.Z.Günlüoğlu, A.Demir, S.İ.Dinçer, 6. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi dahilinde, “6. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi Konuşma ve Bildiri Özetleri Kitabı” bildiri kitapçığındaki “Rezeke edilmiş evre I küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarda pre-operatif pozitron emisyon tomografisinde bildirilen lenfatik tutulumun prognoza etkisi” 128 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2011
90. C.İ.Kocatürk, C.E.Seyhan, M.Z.Günlüoğlu, N.Ürer, K.Kaynak, S.İ.Dinçer, M.A.Bedirhan, 6. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi dahilinde, “6. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi Konuşma ve Bildiri Özetleri Kitabı” bildiri kitapçığındaki “Primer Pulmoner Non-Hodgkin Lenfoma: On olgunun literatür eşliğinde değerlendirilmesi” 129 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2011
89. N.Çitak, S.Büyükkale, A.Kök, Ö.İşgörücü, A.Çelikten, A.Demir, M.Z. Günlüoğlu, S.Kanbur, M.Metin, A.Sayar, A.Gürses, TÜSAD 33. kongresi dâhilinde, “TÜSAD 33. kongresi bildiri kitabı” bildiri kitabındaki “Video Yardımlı Mediastinoskopi Standart Servikal Mediastinoskopiye Göre Subkarinal Lenf Nodunun (#7) Evrelemesinde Yanlış Negatifliği Azaltır mı?” 111pp., Çeşme, İzmir, Ekim 2011
88. A.Çelikten, M.Metin, MZ.Günlüoğlu, H.Melek, N.Çitak, H.Ömercikoğlu, A.Gürses, TÜSAD 33. kongresi dahilinde, “TÜSAD 33. kongresi bildiri kitabı” bildiri kitabındaki, “Bir Torakotomi Komplikasyonu: Yara Yeri Enfeksiyonu” 113pp., Çeşme, İzmir, Ekim 2011
87. S.Büyükkale, N.Çıtak, A.Sayar, A.Kök, A.Çelikten, MZ.Günlüoğlu, S.Kanbur, A.Demir, M.Metin, A.Gürses, “TÜSAD 33. kongresi bildiri kitabı” bildiri kitabındaki, “Toraks Cerrahisi Sonrası Gelişen Nörolojik Komplikasyonlar” 133pp., Çeşme, İzmir, Ekim 2011
86. N.Çitak, M.Metin, A.Sayar, MZ.Günlüoğlu, A.Çelikten, A.Kök, S.Büyükkale, A.Demir, A.Gürses, “TÜSAD 33. kongresi bildiri kitabı” bildiri kitabındaki, “Pulmoner Aspergillomada Cerrahi Tedavi Sonuçları, Mortalite Ve Morbiditeyi Etkileyen Faktörler” 29pp., Çeşme, İzmir, Ekim 2011
85. Z.D.Kanmaz, E.Yentürk, T.Mandal, L.Cansever, M.Z.Günlüoğlu, F.Atabey, E.Tuncay, Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi dahilinde “Türk Toraks Dergisi 2011;12 (Ek 2)” bildiri kitapçığındaki “İki atipik kist hidatik olgusu” SS198 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2011
84. G.Günlüoğlu, S.Altın, S.Timur, M.Z. Günlüoğlu, N.Şimşek Veske, H.Can, Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi dâhilinde “Türk Toraks Dergisi 2011;12 (Ek 2)” bildiri kitapçığındaki “Ülkemizde Kadınlarda Akciğer Kanseri Sıklığı Artıyor mu?” P023 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2011
83. H.Akın, A.Ölçmen, İ.Denizkıran, M.Z.Günlüoğlu, Ö.İşgörücü, S.İ.Dinçer, TÜSAD 32. kongresi dahilinde Solunum Dergisi Cilt 12 deki “R1 Hastalarımızın Sağkalım Analizi”, 55 p., Antalya, Türkiye, Ekim 2010
82. C.İ.Kocatürk, M.Z.Günlüoğlu, S.İ.Dinçer, M.A.Bedirhan, Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi dahilinde “Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi Bildiri Özetleri” bildiri kitapçığındaki “Primer Spontan Pnömotoraks Cerrahisinde Abrazyon mu, Apikal Plevrektomi mi? Karşılaştırmalı Çalışma Sonuçları”, 233 pp., İstanbul, Türkiye, Mayıs 2010.
81. C.İ.Kocatürk, M.Z.Günlüoğlu, L.Cansever, U.Çınar, S.İ.Dinçer, M.A.Bedirhan, Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi dahilinde “Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi Bildiri Özetleri” bildiri kitapçığındaki “Satellit Tümörlü Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarda Prognoz”, 235 pp., İstanbul, Türkiye, Mayıs 2010.
80. E.Çetinkaya, G.Günlüoğlu, A.Özgül, M.Z.Günlüoğlu, G.Özgül, A.Gençoğlu, Ş.Gül, Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi dahilinde “Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi Bildiri Özetleri” bildiri kitapçığındaki “Eş zamanlı Endobronşial Ultrason Rehberliğinde Transbronşial İğne Aspirasyon Biyopsisinin Tanısal Değerini Etkileyen Faktörler”, 466 pp., İstanbul, Türkiye, Mayıs 2010.
79. M.Z.Günlüoğlu, H.Melek, B.Medetoğlu, H.V.Kara, A.Demir, S.İ.Dinçer, Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi dahilinde “Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi Bildiri Özetleri” bildiri kitapçığındaki “KHDAK’li Hastalarda ESTS’nin Preoperatif Lenf Nod Evrelemesi Rehberi’nin Geçerliliği”, 166 pp., İstanbul, Türkiye, Mayıs 2010.
78. C.İ.Kocatürk, M.Z.Günlüoğlu, G.Ortaköylü, A.Özgül, D.Kanmaz, G.Özkan, E.Çetinkaya, A.Bahadır, E.C.Seyhan, M.A.Bedirhan, S.Altın, Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi dahilinde “Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi Bildiri Özetleri” bildiri kitapçığındaki “Akciğer Kanseri’nde Tanı ve Tedavi Gecikmeleri”, 180-181 pp., İstanbul, Türkiye, Mayıs 2010.
77. E.Çetinkaya, G.Günlüoğlu, Ş.Eyhan, M.Z.Günlüoğlu, S.İ.Dinçer, Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi dahilinde “Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi Bildiri Özetleri” bildiri kitapçığındaki “Trakeal Hamartom”, 134 pp., İstanbul, Türkiye, Mayıs 2010.
76. C.İ.Kocatürk, M.Z.Günlüoğlu, L.Cansever, K.Karapınar, M.A.Bedirhan, Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi dahilinde “Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi Bildiri Özetleri” bildiri kitapçığındaki “Diffüz Büllöz Amfizemli Bir Hastada Sternotomi Yaklaşımıyla Başarılı Cerrahi Tedavi”, 360 pp., İstanbul, Türkiye, Mayıs 2010.
Doçentlik Sınavına Başvuru (Nisan 2010) tarihinde Basılmış olan Bildiriler
75. A.Demir, A.Turna, C.Kocatürk, M.Z.Günlüoğlu, Ü.Aydoğmuş, N.Ürer, M.A.Bedirhan, A.Gürses, S.İ.Dinçer, 5. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi" bildiri kitapçığındaki "Rezeke edilmiş patolojik N1 evresindeki Küçük hücre dışı akciğer kanserli olgularda sağkalımı etkileyen faktörler", 103 pp., Aydın, Türkiye, Mayıs 2009
74. HV.Kara, MZGünlüoğlu, H.Melek, B.Medetoğlu, A.Demir, A.Ölçmen, Sİ.Dinçer, " Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 31. Ulusal Kongresi dahilinde, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 29. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı" bildiri kitapçığı (CD)’ndaki “Spontan Primer Pnömotoraks Tedavisinde Tüp Torakostomi Sonrası Rutin Antibiyotik Kullanımı” EP-270., Antalya, Türkiye, Nisan 2009
73. M.Z.Gunluoglu, H.Melek, B.Medetoğlu, H.V.Kara, A.Demir, S.İ.Dincer, Türk Toraks Derneği 12.yıllık kongresi konferansı dahilinde "Türk Toraks Derneği 12.yıllık kongresi, Bildiri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Santral Yerleşimli Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Mediastinal Evreleme", 41-42 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2009
72. E.Çetinkaya, G.Günlüoğlu, A.Özgül, S.Sökücü, M.Z.Günlüoğlu, S.Altın, Türk Toraks Derneği 12.yıllık kongresi konferansı dahilinde "Türk Toraks Derneği 12.yıllık kongresi, Bildiri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Gerçek Zamanlı Endobronşiyal Ultrason Rehberliğinde Transbronşiyal İğne Aspirasyonunun Etkinliği", 256-257 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2009
71. H.V.Kara, M.Z.Günlüoğlu, H.Melek, A.Demir, B.Medetoğlu, S.İ.Dinçer, Türk Toraks Derneği 12.yıllık kongresi konferansı dahilinde "Türk Toraks Derneği 12.yıllık kongresi, Bildiri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Orofarengeal Alan Kanseri ve Akciğer Kanseri Birlikteliği", 209 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2009

70. A.Turna, M.Kıyık, V.Kara, Z.Günlüoğlu, S.Yurt, A.Aydıner, A.Sayar, M.Metin, S.Çıkrıkçıoğlu, F.Koşar, A.Gürses, Türk Toraks Derneği 12.yıllık kongresi konferansı dahilinde "Türk Toraks Derneği 12.yıllık kongresi, Bildiri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Küçük Hücre Dışı Akcığer Kanserlı hastalarda neoadjuvan tedavinin etkisi ve sonuçları:Hangi hastalar en çok yarar görür?", 2 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2009
69. A.Demir, M.Z.Gunluoğlu, N.Dağoğlu, A.Turna, Y.Dizdar, K.Kaynak, Ş.Dilege, N.M.Mandal, D.Yilmazbayhan, S.İ.Dinçer, A.Gürses, 4.Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi konferansı dahilinde "4.Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, Bildiri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Göğüs duvarı primitif nöroektodermal tümörlerin tedavisinde cerrahinin yeri ve prognozu", 165 pp., Antalya, Türkiye, Haziran 2008
68. B.Medetoğlu, M.Z.Günlüoğlu, A.Demir, N.Büyükpınarbaşılı, N.Fener, S.İ.Dinçer, 4.Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi konferansı dahilinde "4.Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, Bildiri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Rezeke edilmiş Evre 1 küçük hücre dışı akciğer kanseri’nde CD105 ile boyanan mikrodamar yoğunluğu ve vasküler endotelyal growth faktör ekspresyonu’nun birbiriyle ilişkisi ve sağkalıma etkileri", 120 pp., Antalya, Türkiye, Haziran 2008
67. M.Z.Günlüoğlu, A.Demir, B.Medetoğlu, S.İ.Dinçer, 4.Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi konferansı dahilinde "4.Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, Bildiri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Rezeke edilmiş evre I küçük hücre dışı akciğer kanserli hastalarda sağkalımı etkileyen faktörler", 132-133 pp., Antalya, Türkiye, Haziran 2008
66. A.Demir, M.Z.Gunluoğlu, A.Turna, D.Sansar, H.V.Kara, S.İ.Dinçer, A.Gürses, 4.Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi konferansı dahilinde "4.Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, Bildiri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "İnterlober lenf nodu tutulumu bulunan küçük hücre dışı akciğeri hastalarında cerrahi sonrası sağkalımı etkileyen faktörler", 114 pp., Antalya, Türkiye, Haziran 2008
65. H.V.Kara, M.Z.Günlüoğlu, H.Melek, B.Medetoğlu, A.Demir, S.İ. Dinçer, 4.Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi konferansı dahilinde "4.Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, Bildiri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Posterior Mediastinal Yerleşimli Ganglionöroma; Nadir Bir Olgu Takdimi", 135 pp., Antalya, Türkiye, Haziran 2008
64. H.V.Kara, A.Demir, M.Z.Günlüoğlu, H.Melek, S.İ.Dinçer, 4.Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi konferansı dahilinde "4.Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, Bildiri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Plevranın Soliter Fibröz Tümörü; Seyrek Görülen 2 Olgu takdimi", 142 pp., Antalya, Türkiye, Haziran 2008
63. M.Z.Günlüoğlu, B.Medetoğlu, H.V.Kara, A.Demir, S.İ.Dinçer, 4.Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi konferansı dahilinde "4.Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, Bildiri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Senkron multipl primer akciğer kanserlerinde cerrahi erken sonuçlar", 144 pp., Antalya, Türkiye, Haziran 2008
62. M.Z.Günlüoğlu, B.Medetoğlu, A.Ölçmen, S.İ.Dinçer, 4.Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi konferansı dahilinde "4.Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, Bildiri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Transtorasik iğne biyopsisi sonrası cilt altında ekilme metastazı gelişen akciğer kanseri vakası", 156 pp., Antalya, Türkiye, Haziran 2008

61. H.Melek, M.Z.Günlüoğlu, A.Demir, B.Medetoğlu, H.V.Kara, E.Çetinkaya, S.İ.Dinçer, Türk Toraks Derneği 11.yıllık kongresi konferansı dahilinde "Türk Toraks Derneği 11.yıllık kongresi, Bildiri Özetleri" bildiri kitapçığındaki "Akciğer Kanserinin Mediastinal Evrelemesinde FDG-PET’in Yalancı Pozitiflik Nedenleri", 7 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2008
60. H.Melek, M.Z.Günlüoğlu, A.Demir, H.V.Kara, B.Medetoğlu, S.İ.Dinçer, Türk Toraks Derneği 11.yıllık kongresi konferansı dahilinde "Türk Toraks Derneği 11.yıllık kongresi, Bildiri Özetleri" bildiri kitapçığındaki "Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastaların Mediastinal Evrelemesinde Yaşın FDG-PET’in Doğruluğu Üzerine Etkisi", 240 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2008
59. M.Z.Günlüoğlu, H.Melek, B.Medetoğlu, H.V.Kara, G.Çamsarı, E.Çetinkaya, S.İ.Dinçer, Türk Toraks Derneği 11.yıllık kongresi konferansı dahilinde "Türk Toraks Derneği 11.yıllık kongresi, Bildiri Özetleri" bildiri kitapçığındaki "FDG-PET operabl akciğer kanserinin mediastinal evrelemesinde mediastinoskopi ihtiyacını azaltabilirmi?", 240 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2008
58. A.Demir, H.V.Kara, M.Z.Günlüoğlu, S.İ.Dinçer, G.Özkan, G. Çamsarı, Türk Toraks Derneği 11.yıllık kongresi konferansı dahilinde "Türk Toraks Derneği 11.yıllık kongresi, Bildiri Özetleri" bildiri kitapçığındaki "Histerektomiden 17 yıl sonra akciğere metastaz yapmış endometrium adenokarsinomu vakası", 173 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2008
57. M.Z.Günlüoğlu, H.Akın, H.V.Kara, A.Demir, S.İ.Dinçer, Türk Toraks Derneği 11.yıllık kongresi konferansı dahilinde "Türk Toraks Derneği 11.yıllık kongresi, Bildiri Özetleri" bildiri kitapçığındaki "Kot yerleşimli kavernöz hemanjiom: nadir 2 vaka takdimi", 190 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2008
56. A.Ölçmen, M.Z.Günlüoğlu, H.V.Kara, B.Medetoğlu, A.Demir, N.Büyükpinarbasili, S.I.Dinçer, Türk Toraks Derneği 11.yıllık kongresi konferansı dahilinde "Türk Toraks Derneği 11.yıllık kongresi, Bildiri Özetleri" bildiri kitapçığındaki "Primer Akciğer Sinovial Sarkomu;2 Vaka takdimi ve Literatür Derlemesi", 164 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2008
55. U.Aydogmus, A.Demir, C.Kocaturk, M.Z.Gunluoglu, Y.Sonmezoglu, L.Cansever, S.I.Dincer, M.A.Bedirhan, Türk Toraks Derneği 11.yıllık kongresi konferansı dahilinde "Türk Toraks Derneği 11.yıllık kongresi, Bildiri Özetleri" bildiri kitapçığındaki "Sağ Üst Lob Yerleşimli Akciğer Kanserlerinde Ana Bronş İnvazyonunun Prognostik Önemi", 421-422 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2008
54. H.V.Kara, H.Melek, B.Medetoğlu, M.Z.Günlüoğlu, A.Demir ve S.İ.Dinçer, Uluslararası 3. Ambulans rallisi ve acil sağlık hizmetleri kongresi konferansı dahilinde "Uluslararası 3. Ambulans rallisi ve acil sağlık hizmetleri kongresi, Bildiri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Hemotoraks vakalarında tüp torakostominin etkinliği ve tedavi ediciliği", 293 pp., Ankara, Türkiye, Ekim 2007
53. A.Turna, M.Kıyık, H.V.Kara, M.Z.Günlüoğlu, S.Yurt, A.Sayar, M.Metin, S.İ.Dinçer, S.Çıkrıkçıoğlu, F.Koşar, A.Gürses, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 29. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde "Solunum Dergisi" bildiri kitapçığındaki "Küçük Hücre dışı akciğer kanserli hastalarda neoadjuan tedavinin etkisi: Erken evre ve ileri evre hastaların morbidite ve sağkalım analizi", 12 pp., Muğla, Türkiye, Ekim 2007

52. H.Melek, M.Günlüoğlu, A.Demir, B.Medetoğlu, H.V.Kara, A.Ölçmen, S.İ.Dinçer, 3.Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi konferansı dahilinde "3.Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, Bildiri Özetleri" bildiri kitapçığındaki "Akciğer Kanserinin Mediastinal Evrelemesinde Bilgisayarlı Tomografi entegre edilmiş PET’in (PET-BT) PET füzyon BT’ye üstünlüğü", 109 pp., Muğla, Türkiye, Haziran 2007 - En iyi Bildiri Ödülü
51. H.Melek, M.Z.Günlüoğlu, A.Demir, A.Turna, S.İ.Dinçer, 3.Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi konferansı dahilinde "3.Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, Bildiri Özetleri" bildiri kitapçığındaki "Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli yaşlı hastalarda Mediastinal Evrelemede Pozitron Emisyon Tomografisi’nin (PET) Doğruluğu", 110 pp., Muğla, Türkiye, Haziran 2007
50. M.Z.Günlüoğlu, B.Medetoğlu, H.Melek, A.Demir, H.V.Kara, S.İ.Dinçer, 3.Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi konferansı dahilinde "3.Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, Bildiri Özetleri" bildiri kitapçığındaki "Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserine eşlik eden pulmoner nodüllü hastara yaklaşımda pozitron emisyon tomografisinin yeri", 131 pp., Muğla, Türkiye, Haziran 2007
49. H.V.Kara, M.Z.Günlüoğlu, H.Melek, B.Medetoğlu, H.Akın, A.Ölçmen, S.İ.Dinçer, 3.Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi konferansı dahilinde "3.Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, Bildiri Özetleri" bildiri kitapçığındaki "Pulmoner metastazlara yaklaşım", 120 pp., Muğla, Türkiye, Haziran 2007
48. H.V.Kara, A.Demir, M.Z.Günlüoğlu, H.Melek, B.Medetoğlu, A.Ölçmen, S.İ.Dinçer, 3.Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi konferansı dahilinde "3.Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, Bildiri Özetleri" bildiri kitapçığındaki "Malign mezotelyomada seçilmiş hasta grubunda plöropnömonektomi sonuçları", 119 pp., Muğla, Türkiye, Haziran 2007
47. A.Turna, M.Kıyık, H.V.Kara, M.Z.Günlüoğlu, A.Pekçolaklar, A.Sayar, M.Metin, S.İ.Dinçer, A.Gürses, 3.Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi konferansı dahilinde "3.Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, Bildiri Özetleri" bildiri kitapçığındaki "Küçük olmayan akciğer kanserli hastalarda neoadjuan tedavinin etkisi: Olgu kontrollü çalışma", 117 pp., Muğla, Türkiye, Haziran 2007
46. H.V.Kara, M.Z.Günlüoğlu, A.Demir, H.Melek, B.Medetoğlu, H.Akın, A.Ölçmen, S.İ.Dinçer, 3.Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi konferansı dahilinde "3.Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, Bildiri Özetleri" bildiri kitapçığındaki "Klinik olarak opere edilebilir KHDAK hastalarında rutin mediastinoskopinin gerekliliği", 116 pp., Muğla, Türkiye, Haziran 2007
45. H.Melek, M.Z.Günlüoğlu, A.Demir, B.Medetoğlu, H.V.Kara, S.İ.Dinçer, Türk Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi konferansı dahilinde "Toraks Dergisi" bildiri kitapçığındaki "Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinin Mediastinal Evrelemesinde Pozitron Emisyon Tomografisi’nin (PET) Doğruluğu Ve Maliyet Analizi", 71 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2007
44. H.Melek, M.Z.Günlüoğlu, A.Demir, A.Ölçmen, B.Medetoğlu, H.V.Kara, S.İ.Dinçer, Türk Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi konferansı dahilinde "Toraks Dergisi" bildiri kitapçığındaki "Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlu Radyolojik N2 Hastalarda Mediastinal Evrelemede Pozitron Emisyon Tomografisinin Yeri", 70 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2007
43. M.Z.Günlüoğlu, H.Melek, A.Demir, H.V.Kara, B.Medetoğlu, S.İ.Dinçer, Türk Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi konferansı dahilinde "Toraks Dergisi" bildiri kitapçığındaki "KHDAK’nin Mediastinal Evrelemesinde Mediastinal İstasyonlara Göre PET’in Doğruluğu", 70 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2007
42. H.V.Kara, H.Melek, M.Z.Günlüoğlu, A.Demir, B.Medetoğlu, S.İ. Dinçer, Türk Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi konferansı dahilinde "Toraks Dergisi" bildiri kitapçığındaki "Malign Plevral Efüzyonlarda Torakostomi Tüpü Yoluyla Talk Plörodesis Uygulanmasının Etkinliği", 165 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2007
41. H.V.Kara, B.Medetoğlu, M.Günlüoğlu, H.Melek, A.Demir, S.İ.Dinçer, Türk Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi konferansı dahilinde "Toraks Dergisi" bildiri kitapçığındaki "Amfizeme Sekonder Pnömotoraks Hastalarında Tedavi Ve Nüksün Önlenmesinde Tüp Torakostomi Yoluyla Yapılan Talk Plörodesis Etkinliği", 107 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2007
40. M.Z.Günlüoğlu, H.V.Kara, H.Melek, B.Medetoğlu, A.Ölçmen, S.İ.Dinçer, Türk Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi konferansı dahilinde "Toraks Dergisi" bildiri kitapçığındaki "Elastofibroma Dorsi: Nadir Görülen Üç Vaka Takdimi", 117 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2007
39. A.Ölçmen, H.V.Kara, H.Melek, M.Z.Günlüoğlu, A.Demir, S.İ. Dinçer, Türk Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi konferansı dahilinde "Toraks Dergisi" bildiri kitapçığındaki "Spontan Pnömomediastinum; Yedi Vaka Takdimi", 61 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2007
38. G.Özkan, M.Z.Günlüoğlu, S.İ.Dinçer, M.Bayram, B.Medetoğlu, A.Gür, G. Çamsarı, Türk Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi konferansı dahilinde "Toraks Dergisi" bildiri kitapçığındaki "Trakeal Adenoid Kistik Karsinom (Olgu Sunumu)", 113 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2007
37. H.Melek, B.Medetoğlu, M.Z.Günlüoğlu, H.Akın, A.Ölçmen, H.V.Kara, A.Demir, S.İ.Dinçer, Türk Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi konferansı dahilinde "Toraks Dergisi" bildiri kitapçığındaki "Tanısal Amaçla Yapılan Mediastinoskopi’nin Etkinliği", 97 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2007
36. H.V.Kara, M.Z.Günlüoğlu, B.Medetoğlu, H.Melek, A.Demir, S.İ.Dinçer, Türk Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi konferansı dahilinde "Toraks Dergisi" bildiri kitapçığındaki "Spontan Pnömotoraks Tedavisinde Tüp Torakostominin Süresine Göre Başarı Oranı", 155 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2007
35. H.Melek, M.Z.Günlüoğlu, A.Demir, B.Medetoğlu, H.V.Kara, S.İ.Dinçer, IV. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "IV. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, Bildiri Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Mediastinal Metastaz Açısından Negatif PET, Akciğer Kanserli Hastalarda Mediastinoskopi İhtiyacını Ortadan Kaldırabilir mi?", 46 pp., Antalya, Türkiye, Mayıs 2007
34. H.V.Kara, M.Z.Günlüoğlu, H.Melek, B.Medetoğlu, A.Demir, A.Ölçmen, S.İ.Dinçer, IV. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "IV. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, Bildiri Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Spontan Primer Pnömotoraksta Tüp Torakostomi Sonrası Antibiyotik Kullanımı", 68 pp., Antalya, Türkiye, Mayıs 2007
33. H.V.Kara, Z.Günlüoğlu, A.Demir, N.Bekiroğlu, Ö.U.Erzengin, S.İ. Dinçer, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 28. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde "Solunum Dergisi" bildiri kitapçığındaki "Performansa Dayalı Döner Sermaye Uygulamalarının Göğüs hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesindeki Farklı Hekim Grupları Üzerinde Yansımaları; Bir Anket Çalışması", 16 pp., Antalya, Türkiye, Eylül 2006

32. H.Melek, M.Z.Günlüoğlu, A.Demir, H.Akın, A.Ölçmen, B.Medetoğlu, S.İ.Dinçer, 2.Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi konferansı dahilinde "2.Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "KHDAK Mediastinal Lenfatik Metastaz Göstermede PET’in Toraks BT’ye üstünlüğü", 28 pp., Çeşme, İzmir, Haziran 2006
31. M.Z.Günlüoğlu, V.H.Kara, A.Demir , N.Büyükpınarbaşılı, S.Altın, S.İ.Dinçer, 2.Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi konferansı dahilinde "2.Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Çocukta Agresif seyirli Malign Periferik Sinir Kılıfı Tümörü : Vaka takdimi", 56 pp., Çeşme, İzmir, Haziran 2006
30. Z.Günlüoğlu, A.Demir, H.Akın, D.Sansar, H.V.Kara, A.Ölçmen, S.İ.Dinçer, 2.Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi konferansı dahilinde "2.Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Sol üst lob küçük hücre dışı akciğer kanserinde mediastinal lenfatik metastaz paterni", 39 pp., Çeşme , İzmir, Haziran 2006 – En iyi Bildiri Ödülü
29. M.Z.Günlüoğlu, A.Demir, V.H.Kara, H.Melek, S.İ.Dinçer, Türk Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi konferansı dahilinde "Toraks Dergisi" bildiri kitapçığındaki "Torasik primitiv nöroektodermal tümörlü iki hastada cerrahinin sonuçları", 117 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2006
28. H.Akın, M.Z.Günlüoğlu, V.H.Kara, S.İ.Dinçer, Türk Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi konferansı dahilinde "Toraks Dergisi" bildiri kitapçığındaki "Mediyastinal Yerleşimli iki Ektopik Paratiroid Adenomu Olgusunun Video-Torakoskopik olarak çıkartılması", 117 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2006
27. A.Demir, M.Z.Günlüoğlu, A.Turna, H.V.Kara, S.İ.Dinçer, Türk Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi konferansı dahilinde "Toraks Dergisi" bildiri kitapçığındaki "Pulmoner aspergilloma Cerrahi sonuçlarının analizi", 7 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2006
26. H.Melek, M.Z.Günlüoğlu, H.Akın, A.Demir, A.Ölçmen, S.İ.Dinçer, Türk Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi konferansı dahilinde "Toraks Dergisi" bildiri kitapçığındaki "Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanserinin Mediastinal Evrelemesinde Pozitron Emisyon Tomografisinin (PET) Rolü", 75 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2006
25. A.Demir, .A.Sayar, B.Medetoğlu, M.Z.Günlüoğlu, S.İ.Dinçer, 3. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "3. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Morgagni Hernisi Cerrahi Tedavisinde Transtorasik Yaklaşım", 82 pp., Gaziantep, Türkiye, Eylül 2005
24. M.Z.Günlüoğlu, Ö.Saydam, H.Akın, A.Demir, S.İ.Dinçer, 3. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "3. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Sol Bronkoplevral Fistülün Tamirinde Sağ Torakotomi Yaklaşımı: 2 Olgu Sunumu", 57 pp., Gaziantep, Türkiye, Eylül 2005
23. Ö.Saydam, H.Akın, A.Ölçmen, M.Z.Günlüoğlu, A.Demir, S.İ.Dinçer, 3. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "3. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanserinin Mediastinal Evrelemesinde Bilgisayarlı Toraks Tomografisi ve Servikal Mediastinoskopinin Etkinliği", 182 pp., Gaziantep, Türkiye, Eylül 2005

22. H.Akın, H.V.Kara, Z.Günlüoğlu, A.Demir, S.İ.Dinçer, 3. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "3. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Penetran Göğüs Travması Sonrası İzole Ductus Torasikus Yaralanması: Nadir Bir Vaka Takdimi ve Literatür Derlemesi", 144 pp., Gaziantep, Türkiye, Eylül 2005
21. Z.Günlüoğlu, H.Akın, H.V.Kara , D.Sansar, S.İ.Dinçer, 3. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "3. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Torasik schwannoma ile ortaya çıkan bir von-recklinghausen olgusu", 180 pp., Gaziantep, Türkiye, Eylül 2005
20. A.Demir, Z.Günlüoğlu, D.Sansar, H.Melek, S.İ.Dinçer, 3. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "3. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Küçük hüre dışı akciğer kanserli interlober plevra tutulumu olan olgular nasıl sınıflandırılmalı ve rezeksiyon şekli ne olmalıdır?", 101 pp., Gaziantep, Türkiye, Eylül 2005
19. M.Metin, O.Solak, M.Z.Günlüoğlu, S.Çuhadaroğlu, H.Akın, A.Kılıçgün, A.Turna, V.Erdoğu, İ.Dinçer, A.Gürses, 1. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi dahilinde “1. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, Bildiri Özet Kitabı” bildiri kitapçığındaki “Malign Mezotelyomada Cerrahi Tedavinin Yeri”, 46 pp., Antalya, Türkiye, Mayıs 2004
18. Akın, H., A. Demir, H. Melek, M.Z. Günlüoğlu ve S.İ. Dinçer, Türk Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi konferansı dahilinde "Toraks Dergisi" bildiri kitapçığındaki "Tanısal Mediastinoskopinin Klinik önemi", 90 pp., Antalya. Türkiye, Nisan-Mayıs 2004
17. A.Toker, O.Solak, Z.Günlüoğlu, C.Kocatürk, S.İ.Dinçer, M.Kullep, A. Gürses, Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Ortak Kongresi konferansı dahilinde "Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Ortak Kongresi, Bildiri Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Ülkemizde yaşlı hastalarda akciğer kanserinin cerrahi tedavisi", 21 pp., Antalya, Türkiye, Kasım 2000
16. A.Yeğinsu, A.Turna, Y.A.Karamustafaoğlu, Z.Günlüoğlu, M.A.Bedirhan, A.Gürses, Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Ortak kongresi konferansı dahilinde "Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Ortak kongresi, Bildiri Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Akciğerdeki metastazların cerrahi rezeksiyonu. Sağkalım ve Prognostik faktörler", 20 pp., Antalya, Türkiye, Kasım 2000
15. M.A.Bedirhan, Y.A.Karamustafaoğlu, A.Sayar, Z.Günlüoğlu, A.Turna, A.Gürses, O.Taşçı, Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Ortak Kongresi konferansı dahilinde "Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Ortak Kongresi, Bildiri Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Tüberküloz cerrahisi sonuçlarımız", 63 pp., Antalya, Türkiye, Kasım 2000
14. A.Toker, O.Solak, Z.Günlüoğlu, M.Erbaş, M.Dalaman, C.Köseoğlu, İ.Dinçer, M.Kullep, A.Gürses, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 25. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde "Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 25. Ulusal Kongresi Bildiri Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Ülkemizde yaşlı hastalarda akciğer kanseri cerrahi tedavisi", 36 pp., İstanbul, Türkiye, Haziran 1999
13. M.Z.Günlüoğlu , M.Dalaman, M.Erbaş, S.İ.Dinçer, O.Solak, H.Akın, M.Kullep, A.Gürses, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 25. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde "Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 25. Ulusal Kongresi Bildiri Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Skip metastaz: N2 akciğer kanserli olgularda prognostik önemi olabilecek bir mediastinal lenfatik metastaz şekli", 109 pp., İstanbul, Türkiye, Haziran 1999
12. M.Erbaş, M.Z.Günlüoğlu, A.Toker, M.Dalaman, O.Solak, C.Köseoğlu, S.İ.Dinçer, M.Kullep, A.Gürses, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 25. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde "Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 25. Ulusal Kongresi Bildiri Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Parsiyel Akciğer rezeksiyonlarından sonra gelişen plevral hava boşluğunun (space) nedenleri, sıklığı, takibi ve sonuçları", 2 pp., İstanbul, Türkiye, Haziran 1999
11. M.Dalaman, M.Erbaş, M.Z.Günlüoğlu, O.Solak, C.Kocatürk, İ.Dinçer, M.Kullep, A.Gürses, 5. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "5. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Kongre Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Mediastinoskopinin değeri ve morbiditesi (158 hastanın retrospektif incelenmesi)", 109 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 1998
10. M.Erbaş, Z.Günlüoğlu, M.Dalaman, İ.Dinçer, U.Hacıhanefioğlu, A.Gürses, Toraks Derneği 2. Kongresi konferansı dahilinde "Toraks Derneği 2. Kongresi, Bildiri Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "İki kardeşte görülen pulmoner alveoler mikrolitiazis", 417 pp., Antalya, Türkiye, Mayıs 1998
9. Z.Günlüoğlu, M.Erbaş, Ö.Avcı, O.Solak, M.Dalaman, İ.Dinçer, M.Kullep, A.Gürses, Toraks Derneği 2. Kongresi konferansı dahilinde "Toraks Derneği 2. Kongresi, Bildiri Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Çocukluk çağı akciğer hidatik kistleri", 369 pp., Antalya, Türkiye, Mayıs 1998
8. A.Ölçmen, İ.Dinçer, M.Metin, H.Akın, M.Dalaman, A.Akpınar, M.Z.Günlüoğlu, M.Ölçmen, Toraks Derneği 2. Kongresi konferansı dahilinde "Toraks Derneği 2. Kongresi, Bildiri Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Tanısal Mediastinoskopiler", 74 pp., Antalya, Türkiye, Mayıs 1998
7. A.Ölçmen, Y.Bekar, İ.Dinçer, H.Güleç, M.Z.Günlüoğlu, M.Ölçmen, Toraks Derneği 2. Kongresi konferansı dahilinde "Toraks Derneği 2. Kongresi, Bildiri Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Akciğer metastazlarında cerrahi", 65 pp., Antalya, Türkiye, Mayıs 1998
6. M.Dalaman, A.Ölçmen, İ.Dinçer, M.Z.Günlüoğlu, M.Erbaş, A.Sayar, H.Akın, A.Gürses, Toraks Derneği 2. Kongresi konferansı dahilinde "Toraks Derneği 2. Kongresi, Bildiri Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Mediastinoskopinin evrelemedeki rolü", 64 pp., Antalya, Türkiye, Mayıs 1998
5. M.Dalaman, C.Köseoğlu, M.Z.Günlüoğlu, S.Altın, S.Çıkrıkçıoğlu, İ.Dinçer, M.Kullep, A.Gürses, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 24. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde "Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 24. Ulusal Kongresi, Bildiri Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde kompüterize tomografi ile mediastinoskopinin karşılaştırılması", 62 pp., İstanbul, Türkiye, Hazi,ran 1997
4. İ.Dinçer, A.Sayar, A.Kutlu, Y.Bekar, C.Köseoğlu, M.Metin, Z.Günlüoğlu, A.Akpınar, M.Kullep, A.Gürses, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 24. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde "Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 24. Ulusal Kongresi, Bildiri Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Denver pleuroperitoneal shunt uygulaması: 4 malign plevral effüzyonlu (MPE) olgu nedeniyle", 127 pp., İstanbul, Türkiye, Haziran 1997
3. İ.Dinçer, A.Sayar, M.Z.Günlüoğlu, M.Kullep, C.Köseoğlu, M.Dalaman, M.Erbaş, N.Solmazer, A.Gürses, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 24. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde "Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 23. Ulusal Kongresi, Bildiri Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Akciğer kanserleri (204 olgunun retrospektif incelemesi)", 17 pp., İstanbul, Türkiye, Haziran 1995
2. İ.Dinçer, M.Dalaman, A.Sayar, C.Köseoğlu, M.Kullep, M.Z.Günlüoğlu, M.Erbaş, A.Gürses, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 24. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde "Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 23. Ulusal Kongresi, Bildiri Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "1991-1995 yılları arasında mediasten inceleme sonuçlarımız (43 olgu dolayısıyla)", 41 pp., İstanbul, Türkiye, Haziran 1995
1. M.Dalaman, A.Sayar, C.Köseoğlu, M.Z.Günlüoğlu, M.Erbaş, H.Ilıcak, İ.Dinçer, M.Kullep, A.Gürses, 1.Travma ve Acil Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde "1.Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Toraks travmaları (73 olgunun retrospektif değerlendirilmesi)", 349 pp., İstanbul, Türkiye, Eylül 1995

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Mahmut SUBAŞI
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Mehmet Selim KOCABORA
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Mustafa ÖZSÜTÇÜ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 1994 VAKIF GUREBA

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

KATARAKT, KORNEA , GÖZYAŞI YOLLARI ,GLOKOM, ŞAŞILIK

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Cengiz ARAS
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Fevzi ŞENTÜRK
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Didem SERİN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Sevil ARI YAYLALI
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Mustafa ELİAÇIK
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Göktuğ DEMİRCİ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1999 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, 2000-2004

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Malatya Asker Hastanesi Göz Kliniği, Malatya 2004-2005 Newyork Eye and Ear Infirmary ve Mackool Eye Institute 2006 Ocak Newyork Eye and Ear Infirmary ve Mackool Eye Institute 2006 Kasım İstanbul Göz Hastanesi, Glokom Departmanı, İstanbul 2006-2007 Newyork Eye and Ear Infirmary 2007 Kasım Özel Çapa Hastanesi, İstanbul 2007-2008 Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, Düzce 2008-2011 Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi, İstanbul 2011-2012 Medipol Üniversitesi Vatan Klinikleri, İstanbul 2012 Şubat-

Araştırma Alanları

Glokom, Pediatrik oftalmoloji, Medikal retina, Kontakt lens, Kök hücre

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Patentler

1. BİR AKILLI TELEFON TUTMA APARATI (2017), Patent No: 2016 17021
Patent Başvuru Sahipleri : Göktuğ Demirci, Patent Buluş Sahipleri : Göktuğ DemirciEserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. DEMİRCİ GÖKTUĞ,KARAMAN ERDUR SEVİL,Özsütçü Mustafa,ELİAÇIK MUSTAFA,Olmuscelik Oktay,Aydın Rukiye,KOCABORA MEHMET SELİM (2018). Dry Eye Assessment in Patients With Vitamin D Deficiency. Eye Contact Lens: Science Clinical Practice, 1-4., Doi: 10.1097/ICL.0000000000000325 (Yayın No: 3450883)2. KARAMAN ERDUR SEVİL,DEMİRCİ GÖKTUĞ,Dikkaya Funda,KOCABORA MEHMET SELİM,Özsütçü Mustafa (2018). Comparison of Central Corneal Thickness with Ultrasound Pachymetry, Noncontact Specular Microscopy and Spectral Domain Optical Coherence Tomography. Seminars in Ophthalmology, 1(1), 1-6., Doi: 10.1080/08820538.2018.1448091 (Yayın No: 4195272)3. KARAMAN ERDUR SEVİL,Aydın Rukiye,Ozsutcu Mustafa,Olmuscelik Oktay,ELİAÇIK MUSTAFA,DEMİRCİ GÖKTUĞ,KOCABORA MEHMET SELİM (2017). The Relationship between Metabolic Syndrome, Its Components, and Dry Eye: A Cross-Sectional Study. Current Eye Research, 1-3., Doi: 10.1080/02713683.2017.1280511 (Yayın No: 3496872)4. Özsütçü Mustafa,BALCI ÖZLEM,TANRIVERDİ O CAFER,DEMİRCİ GÖKTUĞ (2017). Efficacy of adjunctive mitomycin C in transcanalicular diode laser dacryocystorhinostomy. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 274(2), 873-877., Doi: 10.1007/s00405-016-4308-7 (Yayın No: 3450891)5. DEMİRCİ GÖKTUĞ,KARAMAN ERDUR SEVİL,Aydın Rukiye,BALEVİ ALİ,ELİAÇIK MUSTAFA,Ozsutcu Mustafa,Olmuscelik Oktay (2017). Tear osmolarity and ocular surface parameters in patients with psoriasis. Arquivos Brasileiros de Oftalmologia, 80(1), 1-3., Doi: 10.5935/0004-2749.20170002 (Yayın No: 3450898)6. KARAMAN ERDUR SEVİL,ELİAÇIK MUSTAFA,KOCABORA MEHMET SELİM,BALEVİ ALİ,DEMİRCİ GÖKTUĞ,Özsütçü Mustafa,GÜLKILIK İBRAHİM GÖKHAN,ARAS CENGİZ (2016). Tear Osmolarity and Tear Film Parameters in Patients With Ocular Rosacea. Eye & Contact Lens: Science & Clinical Practice, 42(6), 347-349., Doi: 10.1097/ICL.0000000000000211 (Yayın No: 3450862)7. DEMİRCİ GÖKTUĞ,Tanrıverdio Cafer, Karaman Erdur Sevil,Mustafa Özsütçü,GÜLKILIK İBRAHİM GÖKHAN,ELİAÇIK MUSTAFA (2015). Case of extremely high refractive error misdiagnosed as normal by PlusoptiX S09 photoscreener. Clinical and Experimental Optometry, 98(4), 385-386., Doi: 10.1111/cxo.12252 (Yayın No: 1619926)8. ELİAÇIK MUSTAFA,BAYRAMLAR HÜSEYİN,Sevil Erdur,KARABELA YUNUS,DEMİRCİ GÖKTUĞ,GÜLKILIK İBRAHİM GÖKHAN,Mustafa Özsütçü (2015). Anterior segment optical coherence tomography evaluation of corneal epithelium healing time after 2 different surface ablation methods. Saudi Medical Journal, 36(1), 67-72., Doi: 10.15537/smj.2015.1.9983 (Yayın No: 1619733)Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

9. Karaman Erdur Sevil,Kulac Karadeniz Derya ,KOCABORA MEHMET SELİM,Özsütçü Mustafa,GÜLKILIK İBRAHİM GÖKHAN,DEMİRCİ GÖKTUĞ,ELİAÇIK MUSTAFA (2015). Ocular Surface and Tear Parameters in Patients With Chronic Hepatitis C at Initial Stages of Hepatic Fibrosis. Eye & Contact Lens: Science & Clinical Practice, 41(2), 117-120., Doi: 10.1097/ICL.0000000000000079 (Yayın No: 1619892)10. ELİAÇIK MUSTAFA,BAYRAMLAR HÜSEYİN,Sevil Karaman Erdur,DEMİRCİ GÖKTUĞ,GÜLKILIK İBRAHİM GÖKHAN (2014). Anterior Segment Optical Coherence Tomography Measurement After Neodymium Yttrium Aluminum Garnet Laser Capsulotomy. American Journal of Ophthalmology, 158(5), 994-9981., Doi: 10.1016/j.ajo.2014.08.008 (Yayın No: 1619838)11. Demirci Goktug, Arslan Banu, Özsütçü Mustafa, Eliaçık Mustafa, Gulkilik Gokhan (2014). Comparison of photorefraction autorefractometry and retinoscopy in children. International Ophthalmology, 34(4), 739-746., Doi: 10.1007/s10792-013-9864-x (Yayın No: 1044744)12. Göktuğ Demirci, Banu Arslan, Mustafa Özsütçü, Gökhan Gülkılık , Selim Kocabora , Mustafa Eliaçık (2013). Comparison of HRTII Analysis of Patients with Glaucoma Suspected Optic Discs with Increased IOP in Follow up. Journal of Academic Research in Medicine, 3(2), 69-73., Doi: 10.5152/jarem.2013.18 (Yayın No: 1045021)13. Demirci G, Ozsutcu M, Arslan B, Eliacik M, Gulkilik G, Kocabora S. (2013). Comparison of Ocular Alignment Using Corneal Reflex Measurements with Plusoptix S08 between Non strabismic Amblyopes and Normal Controls. Ophthalmology Research: An International Journal, 1(1), 67-73. (Yayın No: 1044918)14. Ozsutcu Mustafa, Gulkilik Gokhan, Ayintap Emre, Altinisik Muhammed, Demirci Goktug, Aras Cengiz (2013). Intravitreal Bevacizumab May Increase Diabetic Macular Edema in Eyes with Attached Posterior Vitreous. Case Reports in Ophthalmology, 4(1), 7-10., Doi: 10.1159/000342873 (Yayın No: 1044737)15. Demirci Goktug, Ozdamar Akif (2013). Case of Corneal Perforation as a Complication after Uneventful CXL without Infection. International Journal of Keratoconus and Ectatic Corneal Diseases, 2(3), 139-142., Doi: 10.5005/jp-journals-10025-1067 (Yayın No: 1044898)16. Demirci Goktug, Ozdamar Akif (2013). A Case of Medication Resistant Acanthamoeba Keratitis Treated by Corneal Crosslinking in Turkey. Case Reports in Ophthalmological Medicine, 2013, 1-4., Doi: 10.1155/2013/608253 (Yayın No: 1044747)17. Demirci Goktug, Gulkilik Gokhan, Özsütçü Mustafa, Arslan Banu, Eliaçık Mustafa (2013). Do Amblyopic Eye First Wait and Do Second Eye Cataract Surgery for Isoametropia Accomodative Esotropic Amblyopia and Congenital Cataract Case. American Journal of Medical Sciences and Medicine, 1(2), 21-23., Doi: 10.12691/ajmsm-1-2-1 (Yayın No: 1044942)18. DEMİRCİ GÖKTUĞ,KARABAŞ VEYSEL LEVENT,MARAL KIR HALE,ÖZDEK ŞENGÜL,GÜLKILIK İBRAHİM GÖKHAN (2013). Effect of air bubble on inflammation after cataract surgery in rabbit eyes. Indian Journal of Ophthalmology, 61(7), 343-348., Doi: 10.4103/0301-4738.109528 (Yayın No: 1649454)19. Demirci G, Gulkilik G, Eliacik M, Demirci E, Ozsutcu M (2012). Atypical Presentation and Disappearance of a Barrow Type A CCF With Glaucoma Ptosis and 6th Nerve Palsy. Journal of Medical Cases, 3, 247-249., Doi: 10.4021/jmc601w (Yayın No: 1044959)20. Gulkilik G, Taskapili M, Kocabora S, Muftuoglu G, Demirci G. (2010). Intravitreal bevacizumab for persistent macular edema with proliferative diabetic retinopathy. International Ophthalmology, 30(6), 697-702., Doi: 10.1007/s10792-010-9403-y (Yayın No: 1044736)21. Demirci Goktug, Demirci Gulsen Tukenmez, Gulkilik Gokhan (2010). Case Report of Bullous Pemphigoid following Fundus Fluorescein Angiography. Case Reports in Ophthalmology, 1(1), 1-4., Doi: 10.1159/000313788 (Yayın No: 1044953)22. Gulkilik G, Taskapılı M, Kocabora S, Demirci G, Muftuoglu G I (2009). Association Between Visual Acuity Loss and Optical Coherence Tomography Findings in Patients with Late Solar Retinopathy. Retina, 29(2), 257-261. (Yayın No: 1044732)23. Buyukyildiz Z, Demirci G, Gulkilik G (2008). Optical Coherence Tomography in Posterior Microphthalmos With Papillomacular Fold and High Hyperopia in Two Siblings. Annals of Ophthalmology, 40(1), 45-47. (Yayın No: 1044728)24. Gulkilik G, Demirci G, Ozdamar AM, Muftuoglu GI (2007). A case of herpetic keratitis after intravitreal triamcinolone injection. Cornea, 26(8), 1000-1001. (Yayın No: 1044724)25. Demirci G, Ay GM, Karabaş VL, Altıntaş O, Tamer GS, Çağlar Y (2006). Acanthamoeba Keratitis in a 5 Year Old Boy Without a History of Contact Lens Usage. Cornea., 25(3), 356-358. (Yayın No: 1044720)26. Parmaksiz S, Yüksel N, Karabas VL, Ozkan B, Demirci G, Caglar Y. (2006). A comparison of travoprost latanoprost and the fixed combination of dorzolamide and timolol in patients with pseudoexfoliation glaucoma. Eur J Ophthalmol., 16(1), 73-80. (Yayın No: 1044716)


Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

27. Altintas O, Karabas VL, Demirci G, Onur I, Caglar Y (2005). Evaluation of intranasal midazolam in refraction and fundus examination of young children with strabismus. J Pediatr Ophthalmol , 42(6), 355-359. (Yayın No: 1044715)28. Altintas O, Yuksel N, Karabas VL, Demirci G. (2005). Cystoid macular edema associated with latanoprost after uncomplicated cataract surgery. European Journal of Ophthalmology, 15(1), 158-161. (Yayın No: 1044714)
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :
1. DEMİRCİ GÖKTUĞ,GÜLKILIK İBRAHİM GÖKHAN,KARAMAN ERDUR SEVİL,TANRIVERDİ O CAFER,KOCABORA MEHMET SELİM,Özsütçü Mustafa (2018). Comparison of Central Corneal Thickness with Ultrasound Pachymetry, Non- Contact Specular Microscopy, Hand Held Pachmetry and Spectral Domain Optical Coherence Tomography. 13. European Glaucoma Society Congress Floransa- İtalya (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:4278477)2. GÜLKILIK İBRAHİM GÖKHAN,ELİAÇIK MUSTAFA,Karaman Erdur Sevil,DEMİRCİ GÖKTUĞ,Özsütçü Mustafa,KOCABORA MEHMET SELİM,ARAS CENGİZ (2015). Immediate Changes In Anterior Segment Optical Coherence Tomography Parameters After Intravitreal Bevacizumab Injection. 15th EURETINA Congress - Nice 2015 (/)(Yayın No:1649165)3. GÜLKILIK İBRAHİM GÖKHAN,Karaman Erdur Sevil,ÖZBEK MERVE,Özsütçü Mustafa,ODABAŞI MAHMUT,DEMİRCİ GÖKTUĞ,KOCABORA MEHMET SELİM,ELİAÇIK MUSTAFA (2015). Changes of Anterior Chamber Depth and Refractive Outcomes After Combined Phacovitrectomy. 15th EURETINA Congress - Nice 2015 (/)(Yayın No:1649187)4. KOCABORA MEHMET SELİM,TANRIVERDİ O CAFER,KARAMAN ERDUR SEVİL,DEMİRCİ GÖKTUĞ (2015). Randomised controlled study of conjunctival autograft vs amniotic membrane graft in pterygium excision. XXXIII Congress of the ESCRS (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3497973)5. Özsütçü Mustafa,GÜLKILIK İBRAHİM GÖKHAN,ÖZBEK MERVE,DEMİRCİ GÖKTUĞ,ELİAÇIK MUSTAFA,KOCABORA MEHMET SELİM,Karaman Erdur Sevil (2015). AN ATYPICAL PRESENTATION OF UNILATERAL ACUTE IDIOPATHIC MACULOPATHY. The 6th World Congress on Controversies in Ophthalmology (COPHy) (/)(Yayın No:1649149)6. GÜLKILIK İBRAHİM GÖKHAN,Özsütçü Mustafa,ELİAÇIK MUSTAFA,DEMİRCİ GÖKTUĞ,KOCABORA MEHMET SELİM (2015). DEXAMETHASONE IMPLANT FOR MACULAR EDEMA DUE TO SARCOIDOSIS ASSOCIATED CENTRAL RETINAL VEIN OCCLUSION. The 6th World Congress on Controversies in Ophthalmology (COPHy) (/)(Yayın No:1649155)7. Demirci G, Ozdamar A (2014). Medication Resistant Acanthamoeba Keratitis Treated by Corneal Crosslinking. World Ophthalmology Congress of the International Council of Ophthalmology (WOC2014) (/)(Yayın No:1044751)8. Demirci G, Ozdamar A (2014). Management ofCorneal Perforation Which is a Complication of CXL without Infection. World Ophthalmology Congress of the International Council of Ophthalmology (WOC2014) (/)(Yayın No:1044752)
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. KARAMAN ERDUR SEVİL,DİKKAYA FUNDA,DEMİRCİ GÖKTUĞ,ÖZSÜTÇÜ MUSTAFA,AYDIN RUKİYE,ELİAÇIK MUSTAFA,KOCABORA MEHMET SELİM (2018). The Assessment of Anterior Segment Parameters Using the Sirius Topography in Adults with Anisohypermetropic Amblyopia. Ege Tıp Dergisi, 57(3), 167-170. (Kontrol No: 4379132)2. DEMİRCİ GÖKTUĞ,TANRIVERDİ O CAFER,KARAMAN ERDUR SEVİL,Özsütçü Mustafa,ELİAÇIK MUSTAFA,ARAS CENGİZ,KARABELA YUNUS (2017). 550 µm Merkezi Kornea Kalınlığının Altında veÜstünde Schiotz, Non-Kontakt ve Goldman AplanasyonTonometrelerinin Ölçüm Sonuçlarının Karşılaştırması. Glokom Katarakt, 12(1), 42-46. (Kontrol No: 3491672)3. GÜLKILIK İBRAHİM GÖKHAN,KARAMAN ERDUR SEVİL,ÖZBEK MERVE,Özsütçü Mustafa,ODABAŞI MAHMUT,DEMİRCİ GÖKTUĞ,KOCABORA MEHMET SELİM,ELİAÇIK MUSTAFA (2016). Changes in Anterior Chamber Depth after Combined Phacovitrectomy. Türk Oftalmoloji Dergisi, 46(4), 161-164., Doi: 10.4274/tjo.71601 (Kontrol No: 3450879)4. Kantarcı Feride Aylin,DEMİRCİ GÖKTUĞ,ÖZSÜTÇÜ Mustafa (2016). Evaluation of Clinical and Demographic Characteristics of Cases with Adenoviral Conjunctivitis. Turkiye Klinikleri Journal of Ophthalmology, 99(1), 1-6., Doi: 10.5336/ophthal.2016-51339 (Kontrol No: 3450871)5. ELİAÇIK MUSTAFA,DEMİRCİ GÖKTUĞ,Özsütçü Mustafa,ARSLAN BANU,GÜLKILIK İBRAHİM GÖKHAN (2014). LASİK CERRAHİSİ SONRASI PROFLAKSİ İÇİNKULLANILAN TOBRAMİSİN DEKZAMETAZONKOMBİNASYONUNUN ETKİNLİK VE TOLARİBİLİTESİNİNİNCELENMESİ. HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİTIP DERGİSİ , 54(3), 188-195. (Kontrol No: 3450819)D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

6. ELİAÇIK MUSTAFA,Fırat Erdogan,Karaman Sevil,DEMİRCİ GÖKTUĞ,İlke İlahi İpek (2014). Çocukluk Çağı Göz Travmalarının Değerlendirilmesi Tek Merkezli 5 Yıllık Deneyim. The Journal of Pediatric Research, 1(2), 70-75., Doi: 10.4274/jpr.10820 (Kontrol No: 1620088)7. DEMİRCİ GÖKTUĞ,Tanrıverdio Cafer,Özsütçü Mustafa,karaman erdur sevil,MÜFTÜOĞLU ORKUN (2014). Sikloplejili ve Sikloplejisiz 2Win Fototarayıcı Ölçümlerinin Sikloplejili Otorefraktometre Ölçümleri ile Kıyaslanması. Turkiye Klinikleri J Ophthalmol, 23(4), 212-217. (Kontrol No: 1621408)8. Özgül Altınbaş, Serpil Parmaksız, V. Levent Karabaş, Göktuğ Demirci, Nurşen Yüksel (2005). Fakomulsifikasyon Cerrahisinide Lidokain Bupivakain ile Topikal Anestezi. Türk Oftalmoloji Gazetesi(35), 314-317. (Kontrol No: 1045031)
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1. DEMİRCİ GÖKTUĞ,KARAMAN ERDUR SEVİL,TANRIVERDİ O CAFER (2018). Vitiligo Hastalarında Optik Disk, Retina Sinir Lifi ve Koroid Kalınlığının OKT Ölçümlerinin Karşılaştırması. Türk Oftalmoloji Derneği 52. Ulusal Kongresi (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:4475301)2. DEMİRCİ GÖKTUĞ (2018). Silikon hidrojel Kontakt lensler özellikleri korneal boyanma paternleri. Türk Oftalmoloji Derneği 52. Ulusal Kongresi (Tam Metin Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:4475302)3. DEMİRCİ GÖKTUĞ (2018). Yaş Alırken Kuruyan ve Ağlayan Gözler. 3. Klinik Romatoloji ve 13. Genç Yaşam Kongresi (Tam Metin Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:4475305)4. DEMİRCİ GÖKTUĞ,TANRIVERDİ O CAFER,KARAMAN ERDUR SEVİL,GÜLKILIK İBRAHİM GÖKHAN,Özsütçü Mustafa (2017). I-CARE 100 ve CT-80 Tonometresinin Goldman Aplanasyon Tonometresi İle Kıyaslaması. TOD 51. Ulusal Kongre (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:4191794)5. TANRIVERDİ O CAFER,BALCI ÖZLEM,DEMİRCİ GÖKTUĞ,Özsütçü Mustafa,KOCABORA MEHMET SELİM (2017). Keratokonus ve keratokonus şüphesi olan gözlerde kornea volümü, kornea kalınlığı ve aberasyonların değerlendirilmesi. TOD 51. Ulusal Kongre (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:4191802)6. DEMİRCİ GÖKTUĞ,KARAMAN ERDUR SEVİL,TANRIVERDİ O CAFER,KANTARCI FERIDE,ÖZSÜTÇÜ MUSTAFA,GÜLKILIK İBRAHİM GÖKHAN (2016). Merkezi Kornea Kalınlığının Ultrasonik Pakimetre, Non-Kontakt Speküler Mikroskop ve Spektral Domain OKT ile Karşılaştırması. TOD 50. ULUSAL KONGRE (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:3454234)7. TANRIVERDİ O CAFER,DEMİRCİ GÖKTUĞ,BALCI ÖZLEM,ODABAŞI MAHMUT (2016). Tedaviye dirençli kronik blefaritli olgularda Demodex paraziti varlığının araştırılması. TOD 50. ULUSAL KONGRE (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:3454241)8. DEMİRCİ GÖKTUĞ,TANRIVERDİ O CAFER,KANTARCI FERIDE,ÖZSÜTÇÜ MUSTAFA,ŞENTÜRK FEVZİ (2016). Metastatik Akciğer Kanseri Tanısı Olan Hastada Gelişen Bilateral Irvine-Gass Sendromu. TOD 50. ULUSAL KONGRE (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:3454237)9. TANRIVERDİ O CAFER,BALCI ÖZLEM,DEMİRCİ GÖKTUĞ,ODABAŞI MAHMUT (2016). Demodex paraziti ile ilişkili blefarit tanısında biyomikroskopik muayene ve ışık mikroskopisi sonuçlarının değerlendirilmesi. TOD 50. ULUSAL KONGRE (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3454240)10. TANRIVERDİ O CAFER,DEMİRCİ GÖKTUĞ,KARAMAN ERDUR SEVİL,BALCI ÖZLEM,ÖZSÜTÇÜ MUSTAFA,ARAS CENGİZ (2015). Beş Yıldan Uzun Süreli Mevsimsel Allerjik Konjonktivit Tedavisi Alan Olgularda Göz İçi Basıncı Değerlendirmesi. TOD 49. ULUSAL KONGRE (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3454228)11. ODABAŞI MAHMUT,ŞENDÜL YEKTA,GÜLKILIK İBRAHİM GÖKHAN,KARAMAN ERDUR SEVİL,TANRIVERDİ O CAFER,DEMİRCİ GÖKTUĞ (2015). Savaş sırasında şarapnelle atipik orbita penetrasyonu olan 2 olgumuz. TOD 49. ULUSAL KONGRE (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:3454231)12. ATALAY ERAY,DEMİRCİ GÖKTUĞ,AYDIN ALİ,KOCABORA MEHMET SELİM (2015). Psödoeksfolyasyonlu ve normal gözlerde pupiller dilatasyona sekonder gelişen göz içi basıncı değişikliğinin iris ve lens arasındaki mesafe ile ilişkisi - Scheimpflug görüntüleme çalışması. TOD 49. ULUSAL KONGRE (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:3454224)13. KARAMAN ERDUR SEVİL,ELİAÇIK MUSTAFA,KOCABORA MEHMET SELİM,ÖZSÜTÇÜ MUSTAFA,GÜLKILIK İBRAHİM GÖKHAN,DEMİRCİ GÖKTUĞ,ARAS CENGİZ (2015). Oküler rozasealı hastalarda gözyaşı osmolaritesi ve gözyaşı film testleri. TOD 49. ULUSAL KONGRE (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3454229)14. GÜLKILIK İBRAHİM GÖKHAN,Şentürk Fevzi,BALCI ÖZLEM,DEMİRCİ GÖKTUĞ,ARAS CENGİZ,KOCABORA MEHMET SELİM (2015). Optik Disk Druzenle İlişkili Peripapiller Koroid Neovaskülarizasyonunda Spontan Rezolüsyon. TOD 49. Ulusal Kongre (/)(Yayın No:1649210)15. TANRIVERDİ O CAFER,DEMİRCİ GÖKTUĞ,ÖZBEK MERVE,Şentürk Fevzi (2015). Oküler Albinizm Olgusunda Otoflöresan Değişiklikler. TOD 49. ULUSAL KONGRE (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3454212)


16. DEMİRCİ GÖKTUĞ,Karaman Erdur Sevil,Tanrıverdio Cafer,ELİAÇIK MUSTAFA,Özsütçü Mustafa,GÜLKILIK İBRAHİM GÖKHAN (2015). Kalın Kornealı Hastalarda Goldman Aplanasyon Tonometresinin Non Kontakt Tonometre ve Schiotz Tonometre İle Karşılaştırması. TOD 49. Ulusal Kongre (/)(Yayın No:1622827)17. DEMİRCİ GÖKTUĞ,Tanrıverdio Cafer,Karaman Erdur Sevil,Özsütçü Mustafa,GÜLKILIK İBRAHİM GÖKHAN,ELİAÇIK MUSTAFA (2015). İleri Derece Yüksek Refraksiyon Bozukluğunun PlusoptiX İle Normal Olarak Değerlendirildiği Pediatrik Vaka. TOD 49. Ulusal Kongre (/)(Yayın No:1622836)18. Tanrıverdio Cafer,DEMİRCİ GÖKTUĞ,ODABAŞI MAHMUT,Karaman Erdur Sevil,Özsütçü Mustafa,GÜLKILIK İBRAHİM GÖKHAN (2014). Psödoeksfoliasyon sendromunda Kurugöz Skorları. TOD 48. Ulusal Kongre (/)(Yayın No:1638058)19. GÜLKILIK İBRAHİM GÖKHAN,Özsütçü Mustafa,Karaman Erdur Sevil,ODABAŞI MAHMUT,DEMİRCİ GÖKTUĞ,KOCABORA MEHMET SELİM (2014). Kombine Fakovitrektomi ve Fakoemülsifikasyon Cerrahisi sonrası Ön Kamara derinliğindeki değişikliklerin Karşılaştırması. TOD 48. Ulusal Kongre (/)(Yayın No:1637962)20. DEMİRCİ GÖKTUĞ,Tanrıverdio Cafer,Karaman Erdur Sevil,GÜLKILIK İBRAHİM GÖKHAN,Özsütçü Mustafa,ELİAÇIK MUSTAFA (2014). Epifora Şikayeti Olan Hastalarda 99mTc 04 Perteknetat Dakriosintigrafisinin Güvenilirliği . TOD 48. Ulusal Kongre (/)(Yayın No:1622816)21. Tanrıverdio Cafer,DEMİRCİ GÖKTUĞ,Karaman Erdur Sevil,ODABAŞI MAHMUT,GÜLKILIK İBRAHİM GÖKHAN,Özsütçü Mustafa (2014). Pterjium Tedavisinde Konjonktival Otogreft ile Kombine Amniyon Membran Transplantasyonu Sonuçları. TOD 48. Ulusal Kongre (/)(Yayın No:1638014)22. Karaman Erdur Sevil,ELİAÇIK MUSTAFA,ODABAŞI MAHMUT,Özsütçü Mustafa,DEMİRCİ GÖKTUĞ,GÜLKILIK İBRAHİM GÖKHAN,KOCABORA MEHMET SELİM,ÇELİK HACI UĞUR (2014). Tek Taraflı Kanal Tıkanıklığı olan çocuklar ve Çift taraflı kanal tıkanıklığı plan çocukların anizometropi yönünden karşılaştırılması. TOD 48. Ulusal Kongre (/)(Yayın No:1637896)23. GÜLKILIK İBRAHİM GÖKHAN,Özsütçü Mustafa,DEMİRCİ GÖKTUĞ,ELİAÇIK MUSTAFA,Karaman Erdur Sevil,KOCABORA MEHMET SELİM (2014). Paget Hastalığına Bağlı Anjioid Streak Zemininde Gelişen Bilateral Koroid Neovaskülerizasyonunda Asimetrik Klinik Seyir. TOD 48. Ulusal Kongre (/)(Yayın No:1638148)24. Eliaçık M, Gülkılık G, Demirci G, Özsütçü M, Arslan B, Karaman S, Kocabora S (2013). Nd YAG Laser Kapsülotomi Sonrası Meydana gelen Ön Kamara Değişikliklerinin AS OCT ile İncelenmesi . TOD 47. Ulusal Kongre (/)(Yayın No:1045353)25. Gülkılık G, Eliaçık M, Demirci G, Özsütçü M, Arslan B, Kocabora S, Karaman S. (2013). 23Gauge Kombine Fako vitrektomi Sonuçlarımız. TOD 47. Ulusal Kongre (/)(Yayın No:1045352)26. Demirci G, Demirci GT. (2012). Bilateral Lish Nodülüne Eşlik Eden Sistemik Bulguları Olmayan Segmental Nörofibromitozis Olgusu. TOD 46. Ulusal Kongre (/)(Yayın No:1045348)27. Kocabora S, Demirci G, Özdamar A. (2012). Korneal Cross Linking ile Tedavi Edilen İlaca Dirençli Akantamoeba Keratiti Olgusu . TOD 46. Ulusal Kongre (/)(Yayın No:1045350)28. Demirci G, Gülkılık G, Kocabora S, Özsütçü M (2012). Anizometropik Ambliopi Olan Hastalarda Video Retinoskop Cihazının Corneal Reflex Değerinin Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi . TOD 46. Ulusal Kongre (/)(Yayın No:1045351)29. Özsütçü M, Demirci G, Gülkılık G, Kocabora S, Eliaçık M. (2012). Glokomatöz Çukurluk Nedeni ile Glokom Şüphesi Takibinde Göz İçi Basıncı Artan Hastaların HRTII Bulgularının Karşılaştırması. TOD 46. Ulusal Kongre (/)(Yayın No:1045349)30. Demirci G, Gulkilik G, Demirci E (2011). Atipik beliren ve düzelen Pitoz 6 Sinir felci ve glokomla seyreden karotiko kavernöz fistül . TOD 45. Ulusal Kongre (/)(Yayın No:1045346)31. Demirci G, Gulkilik G, Demirci E (2011). PlusOptix S08 Fotorefraksiyon Cihazı ile Sikloplejik Skiaskopi Ölçümlerinin Çocuk Hastalarda Karşılaştırması . TOD 45. Ulusal Kongre (/)(Yayın No:1045347)32. Demirci G, Gulkilik G, Muftuoglu GI, Ozdamar A (2008). İntravitreal Triamsinolon Uygulanması Sonrası Gelişen Bir Herpetik Keratit Olgusu . TOD 42. Ulusal Kongre (/)(Yayın No:1045345)33. Demirci G, Gulkilik G. (2006). Steroid Kullanımı Sonucu Glokomatöz Optik Atrofi Gelişen Çocuk Hasta. TOD 40. Ulusal Kongre (/)(Yayın No:1045343)34. Gulkilik G, Demirci G, Muftuoglu GI, Ustuner A (2006). Harada sendromlu bir olgunun seyir döneminde OCT bulgularındaki değişimler . TOD 40. Ulusal Kongre (/)(Yayın No:1045344)
Diğer Yayınlar

1. GÜLKILIK İBRAHİM GÖKHAN,KARAMAN ERDUR SEVİL,ELİAÇIK MUSTAFA,ODABAŞI MAHMUT,Ozsutcu Mustafa,DEMİRCİ GÖKTUĞ,KOCABORA MEHMET SELİM (2018). A CASE OF CONE DYSTROPHY ASSOCIATED WITH CHOROIDAL NEOVASCULARIZATION. Retinal Cases Brief Reports, 12(2), 111-114., Doi: 10.1097/ICB.0000000000000437 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 3450888)2. DEMİRCİ GÖKTUĞ,TANRIVERDİ O CAFER,KARAMAN ERDUR SEVİL,GÜLKILIK İBRAHİM GÖKHAN,Özsütçü Mustafa,BALCI ÖZLEM (2017). Kronik Demodex Enfastasyonuna Bağlı Madarozis

3. Hastasının TopikalBimatoprost 0.03 ile Tedavisi. Batı Karadeniz Tıp Dergisi, 1(1), 20-24. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 3491647)

4. TANRIVERDİ O CAFER,DEMİRCİ GÖKTUĞ,ÖZBEK MERVE,Şentürk Fevzi (2016). Oküler Albinizm Olgusunda Fundus Otofloresan Değişiklikler. Retina-Vitreus/Journal of Retina-Vitreous, 4(3), 245-247. (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 3497871)5. GÜLKILIK İBRAHİM GÖKHAN,ODABAŞI MAHMUT,KARAMAN ERDUR SEVİL,Ozsutcu Mustafa,ELİAÇIK MUSTAFA,DEMİRCİ GÖKTUĞ,KOCABORA MEHMET SELİM (2016). A case of pigmented, free-floating vitreous cyst treated with micropulse diode laser. Clinical and Experimental Optometry, 99(1), 90-92., Doi: 10.1111/cxo.12308 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 3450869)6. Tükenmez Demirci Gülşen,Toydemir Hulya,Altunay İlknur,Sakız Damlanur,DEMİRCİ GÖKTUĞ,Demir Mehmet,Mertoğlu Eda,Küçükünal Aslı (2013). Segmental Lentiginosis and Hypomelanosis of Ito with Bilateral Lisch Nodules: Is it an Unusual Presentation of Segmental Neurofibromatosis?. Journal of the Turkish Academy of Dermatology, 7(3), Doi: 10.6003/jtad.1373c4 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 3450774)
Teknik Not, Vaka Takdimi, Araştırma notu vb.

1. Vaka Takdimi, GÜLKILIK İBRAHİM GÖKHAN,KARAMAN ERDUR SEVİL,ELİAÇIK MUSTAFA,ODABAŞI MAHMUT,Ozsutcu Mustafa,DEMİRCİ GÖKTUĞ,KOCABORA MEHMET SELİM (2018). A CASE OF CONE DYSTROPHY ASSOCIATED WITH CHOROIDAL NEOVASCULARIZATION. Retinal Cases Brief Reports, 12(2), 111-114., Doi: 10.1097/ICB.0000000000000437 (Yayın No: 3450888)2. Vaka Takdimi, DEMİRCİ GÖKTUĞ,TANRIVERDİ O CAFER,KARAMAN ERDUR SEVİL,GÜLKILIK İBRAHİM GÖKHAN,Özsütçü Mustafa,BALCI ÖZLEM (2017). Kronik Demodex Enfastasyonuna Bağlı Madarozis Hastasının TopikalBimatoprost 0.03 ile Tedavisi. Batı Karadeniz Tıp Dergisi, 1(1), 20-24. (Yayın No: 3491647)3. Vaka Takdimi, TANRIVERDİ O CAFER,DEMİRCİ GÖKTUĞ,ÖZBEK MERVE,Şentürk Fevzi (2016). Oküler Albinizm Olgusunda Fundus Otofloresan Değişiklikler. Retina-Vitreus/Journal of Retina-Vitreous, 4(3), 245-247. (Yayın No: 3497871)4. Vaka Takdimi, GÜLKILIK İBRAHİM GÖKHAN,ODABAŞI MAHMUT,KARAMAN ERDUR SEVİL,Ozsutcu Mustafa,ELİAÇIK MUSTAFA,DEMİRCİ GÖKTUĞ,KOCABORA MEHMET SELİM (2016). A case of pigmented, free-floating vitreous cyst treated with micropulse diode laser. Clinical and Experimental Optometry, 99(1), 90-92., Doi: 10.1111/cxo.12308 (Yayın No: 3450869)5. Vaka Takdimi, Tükenmez Demirci Gülşen,Toydemir Hulya,Altunay İlknur,Sakız Damlanur,DEMİRCİ GÖKTUĞ,Demir Mehmet,Mertoğlu Eda,Küçükünal Aslı (2013). Segmental Lentiginosis and Hypomelanosis of Ito with Bilateral Lisch Nodules: Is it an Unusual Presentation of Segmental Neurofibromatosis?. Journal of the Turkish Academy of Dermatology, 7(3), Doi: 10.6003/jtad.1373c4 (Yayın No: 3450774)
Editörlük

1. FAKO İPUÇLARI İLK ON YIL, Editör, ZAFER MATBAASI, 24.12.2017-24.05.2018

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Faruk KAYA
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Sevil KARAMAN ERDUR
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Aylin KILIÇ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Funda DİKKAYA
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Ali DEMİRCAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Cafer TANRIVERDİ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1998-2004 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği 2004-2009

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Ankara Sincan Devlet Hastanesi Erzurum Palandöken Devlet Hastanesi Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Düzce Özel Hayri Sivrikaya Hastanesi

Araştırma Alanları

Oküloplasti, Şaşılık, Glokom

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Işık YILDIRIM
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Faik Engin AZMAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Caner KARAKAYA
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Adem ÖZTEKİN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Asker BULUT
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Sezer HACIAĞAOĞLU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Ayşe ÖZPINAR
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Mehmet Göksel ULAŞ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Reyhan Hazal KAPLAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Fatma Feyza Nur KESKİN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Zeki Yiğit KARACA
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Munise ALTINBAŞ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Gökhan YILDIRIM
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Volkan ÜLKER
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Dilek BENK ŞİLFELER
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Huriye Ayşe PARLAKGÜMÜŞ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Prof.Dr. İsa Aykut ÖZDEMİR
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Lebriz Hale AKTÜN TAMER
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Emine AYDIN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Başak KAYA
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Esra Nur TOLA
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Gonca YETKİN YILDIRIM
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Şükriye Leyla ALTUNTAŞ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Şerife Tuğba KAHRAMAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

2006

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Burcu AYDIN BOYAMA
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Nur Cansu YILMAZ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Elif Çiler EREN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Derya YAŞAR
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. İrem YENGEL
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Asiye UZUN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Emine Zeynep YILMAZ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Ayşe KAVASOĞLU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Derya KANZA GÜL
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Canan ACAR DEMİR
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Saadet ÜNSAL
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Tuba GÜNAY
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Ayşe Şeyma KÜÇÜKAKÇA
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Feride MİMAROĞLU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Mürvet HAKYEMEZ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Fatma ERSAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Duygu Işıl GENCER
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Salise KÖMÜRCÜOĞLU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Celal CENGİZ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. İzel GÜRLEK
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Tuğba AKÇAOĞLU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Ayşe KULA
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Zeynep Aybikem SAĞLAM
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Duygu ERSOY
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Zehra Nadide ÇİÇEK
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Hatice Kübra ARSLAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Kalp Ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Halil TÜRKOĞLU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, HACETTEPE TIP FAKÜLTESİ 1979 HACETTEPE UNIVERSITESI, HACETTEPE TIP FAKÜLTESİ, GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ DEPT. 1985

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Dr.Ar.Gör. Hacettepe Üniversitesi , Hacettepe Tıp Fakültesi 1979-85 Yrd.Doç. İstanbul Üniversitesi, Kardioloji Enstitüsü 1985-93 Uzman Hekim İstanbul Gülhane Askeri Tıp Akademisi 1986-87 Fellow-surgeon Deutsches Herzzentrum, Berlin- Almanya 1990 Uzman Hekim Florence Nightingale Hastanesi 1990-93 Doç.Dr. V.K.V. Amerikan Hastanesi 1993-2008 Board üyesi European Board of Thoracic and Cardiovascular Surgery 2002 Doç.Dr. Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi 2008 Prof.Dr. İstanbul Bilim Üniversitesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Nisan 2008 Anabilim Dalı Başkanlığı İst.Bilim Üniversitesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Haziran 2008 Anabilim Dalı Başkanlığı İst.Medipol Üniversitesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Temmuz 2012

Araştırma Alanları

Kalp ve Damar Cerrahisi, Pediyatrik Kalp Cerrahisi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

DOCENTLIK SONRASI BASILI OLAN YAYINLARIM:
Yurtdisi yayinlar :

A1 (SCI)

1. Alkan T. Akçevin A, Ündar A, Türkoğlu H, Paker T, Aytaç A.
Benefits of pulsatile perfusion on vital organ recovery during and after pediatric open heart surgery.. ASAIO J. 2007 Nov-Dec; 53(6):651-4.
2. Alkan T. , Akcevin A, Turkoglu H , Paker T, Sasmazel A, Bayer V, Ersoy C, Askin D, Aytac A.
Postoperative prophylactic peritoneal dialysis in neonates and infants after complex congenital cardiac surgery.ASAIO J. 2006 Nov-Dec ;52 (6) : 693-7
3. Turkoglu H, Alkan T , Okcun B , Akcevin A, Paker T , Ersoy C, Sasmazel A, Aytac A.
Symptomatic lipoma in the interventricular septum.ASAIO J. 2006 Nov-Dec; 52(6): e35-6.
4. Alkan T, Akcevin A, Turkoglu H, Paker T , Aytac A,
Shprintzen (velo-cardio-facial ) syndrome: rare case. ASAIO J. 2006 Nov-Dec; 52(6):e33-4
5. Alkan T, Sarioglu A, Samanli UB, Sarioglu T, Akcevin A, Turkoglu H, Paker T, Aytac A. Atrial natriuretic peptide: Could it be a maeker for postoperative recurrent effusions after Fontan circulation in complex congenital heart defekts ? ASAIO J. 2006 Sep-Oct ; 52(5) :543-8
6. Alkan T, Akcevin A , Undar A, Turkoglu H, Paker T, Aytac A,
Effects of pulsatile and nonpulsatile perfusion on vital organ recovery in pediatric heart surgery:a pilot clinical study. ASAIO J. 2006 Sep-Oct ; 52 (5):530 –5
7. Akcevin A, Mert M, Turkoglu H , Paker T.
Right ventricular mass and pulmonary embolism in a patient with essential thrombocythemia.
Bl ood Coagul Fibrinolysis. 2003 Jan;14(1):79-81.
8. Mert M, Cetin G, Turkoglu H, Ozkara A, Akcevin A, Saltik L, Paker T,Gunay I.
Early results of valved bovine jugular vein conduit for right ventricular outflow tract reconstruction. Int J Artif Organs. 2005 Mar;28(3): 251-5.
9. Örmeci T, Alkan-Bozkaya T, Özyüksel A, Ersoy C, Ündar A, Akçevin A, Türkoğlu H. Correlation Between Cerebral-Renal Near-Infrared Spectroscopy and Ipsilateral Renal Perfusion Parameters as Clinical Outcome Predictors After Open Heart Surgery in Neonates and Infants. Artificial Organs 2015, 39(1):53–58A2(SCI-expanded)


1. Sasmazel A, Akcevin A, Turkoglu H, Ersoy C, Alkan T, Paker T, Bayer V, Aytac A.
A surgical salvage case with active endocarditis and aortic coarctation.
Anadolu Kardiyol Derg. 2006 Sep;6(3): 304. No abstract avaible.
2. Sasmazel A, Alkan T, Ersoy C, Paker T, Akcevin A, Bayer V, Turkoglu H, Aytac A.
(Our surgical experiences with aortopulmonary window)
Anadolu Kardiyol Derg. 2006 Mar;6(1):77-8.Turkish.No abstract avaible.
3.Oztunc F, Babaoglu K, Turkoglu H.
Left cervical aortic arch with proximal obstruction.
Cardiol Young. 2004 Aug; 14(4): 453-5
4. Oztunc F, Saltik IL, Turkoglu H ,
Mitral perforation: a rare cause of congenital mitral regurgitation.
Cardiol Young. 2003 Oct; 13(5):472-4.
5. Oztunc F, Besikci R, Turkoglu H , Saltik IL: Prenatal echocardiographic diagnosis of situs inversus totalis and transposition of the great arteries: a case report.Turk J Pediatr.2001; Oct-Dec; 43(4): 345-7
Yurtici Yayinlar:

B

1. Turkoglu H, Alkan T. Buyuk damarlarin konjenital duzeltilmis transpozisyonu cerrahi tedavi secenekleri. Turkiye Klinikleri Konjenital Kalp Hastaliklari Ozel Sayisi. 2008 ( Basimda).
2. Sasmazel A, Alkan T, Paker T, Ersoy C, Akcevin A, Bayer V, Turkoglu H, Aytac A. St. Jude Silzone mekanik kalp kapaklarinda paravalvuler kacak ve emboli riskinin degerlendirilmesi. Turk Kardiyol Dern Ars. 2006;34(4):230-232
3. Sasmazel A, Paker T, Ersoy C, Akcevin A, Alkan T, Bayer V, Turkoglu H, Aytac A. Kombine karotis ve koroner arter cerrahisinde klinik deneyimimiz. Turkish J Vasc Surg. 2005;14(1):9-12
4. Alkan T, Turkoglu H, Akcevin A, Paker T, Ersoy C, Sasmazel A, Bayer V, Askin D, Aytac A. Kronik atriyal fibrilasyonlu hastalarda mitral kapak esnasinda elektrokoter ile cerrahi ablasyon ;Orta vadeli takip sonuclari. TGE Derg 2005;2:95-101
5. Batmaz G, Turkoglu H, Sasmazel A, Bayer V, Aytac A. Bir sut cocugunda aortopulmoner defekt ve kesintili aort arkusunun tek seansta duzeltilmesi. Turk Kardiyol Dern Ars. 2005;33(4):225-228
6. Turkoglu H, Akcevin A, Mert M, Cetin G, Paker T, Ersoy C, Bayer V ,Aytac A: Cikan aort anevrismasi ve aort yetmezligi olan olgularda aort kapaginin korunmasi (David-I Operasyonu) TGKDCD.2000; 8:2:641-5
7. Paker T, Mert M, Akcevin A, Turkoglu H , Bayer V, Ersoy C, Aytac A : Sol on inen koroner arter myocardiyal Bridging cerrahi tedavisi ve sonuclari.GKD Cer. Derg. 1998; 6:125-129
8. Koner A,Akcevin A, Bayer V, Ersoy C, Turkoglu H, Paker T, Aytac A, : 70 yasin uzerinde acik kalp ameliyatlari: 2 yillik sonuclarin degerlendirilmesi.Turk Kardioloji Dern.Ars. 1996;24:43-46
9. Yalcinbas Y, Akcevin A, Turkoglu H, Paker T, Polat B, Aytac A.Ventrikuler septal defekt olusmasina neden olan bir delici kalp yaralanmasi olgusu.Cerrahpasa Tip Fak. Der.1994; 25:423-428.
10. Sarioglu T, Turkoglu H, Akcevin A, Paker T, Kinoglu B, Yalcinbas Y, Sarioglu A, Ertugrul A, Aytac A: Buyuk aterlerin transpozisyonunda Senning ameliyati (erken ve gec donem sonuclari).GKD Cer. Derg. 1992; 1-3:74-79
11. Kinoglu B, Turkoglu H , Paker T,Sarioglu T, Aytac A:Ekstra korporeal dolasimda pulsatil akimin bobrek fonksiyonlarina etkisi.GKD Cer. Gerg. 1992; 1:90-93Kitap bölüm yazarlığı (Türkçe)

C

1. Türkoğlu H. Sinüs Valsalva Anevrizmaları. Paç M, Akçevin A, edi. Kalp Damar Cerrahisi.İstanbul: MN Medikal & Nobel, 1463-1472, 2004

2. Türkoğlu H. Aort-Sol ventriküler Tünel. Paç M, Akçevin A, edi. Kalp Damar Cerrahisi.İstanbul: MN Medikal & Nobel, 1473-1475, 2004


3. Türkiye Klinikleri Dergisi – Fontan Fontan Sirkülasyonu ve modifikasyonları Operasyonlarında Sonuçlar-Özel Sayısı
Yard.Doç.Dr. Tijen Alkan-Bozkaya- Prof.Dr.Halil Türkoğlu (2014)

4. Klinik Biyokimya Kitabı – Editörler-Prof.Dr.Nesrin Emekli ve Doç.Dr.Türkan Yiğitbaşı – Bölüm 36 – Kalp Cerrahisinde Biyokimyasal Testler (sayfa:377-386)
Yard.Doç.Dr. Tijen Alkan-Bozkaya- Prof.Dr.Atıf Akçevin- Prof.Dr.Halil Türkoğlu
Nobel Tıp Kitabevi (Basımda)
BASILI OLAN BILDIRILERIM

F ( a ) : Uluslararası kongrelerde sunulan, basılı bildiriler :


1. Alkan-Bozkaya T., Akcevin A., Ündar A*., Türkoğlu H., Paker T, Aytaç A. Pulsatile Perfusion on Vital Organ Recovery During and After Pediatric Open-Heart Surgery in Ventricular Septal DefectsThe Proceedings of the Fourth International Conference on Fourth International Conference on Pediatric Mechanical Circulatory Support Systems and Pediatric Cardiopulmonary Perfusion May 21-24, 2008 Hilton Portland & Executive Tower Portland, Oregon,USA p 49
2. Alkan-Bozkaya T., Akcevin A., Ündar A., Türkoğlu H., Paker T., Aytaç A. Thyroid Hormones Homeostasis in Pediatric Patients During and After Cardiopulmonary Bypass: Is There a Difference Between the Pulsatile and Nonpulsatile Perfusion Modes? The Proceedings of the Fourth International Conference on Fourth International Conference on Pediatric Mechanical Circulatory Support Systems and Pediatric Cardiopulmonary Perfusion May 21-24, 2008 Hilton Portland & Executive Tower Portland, Oregon,USAp61
3. Alkan T., Akcevin A., Ündar A*., Türkoğlu H., Paker T, Aytaç A.Benefits of Pulsatile Perfusion on Vital Organ Recovery during and after Pediatric Open-Heart Surgery The Proceedings of the Third International Conference on Pediatric Mechanical Circulatory Support Systems and Pediatric Cardiopulmonary Perfusion May 17–19, 2007 The Hotel Hershey Hershey, Pennsylvania, USA p 32
4. Alkan T, Akçevin A, Türkoğlu H, Paker T, Bayer V, Ersoy C, Askın D., Aytaç A.Postoperative Prophylactic Peritoneal Dialysis in Neonates and Infants after Complex Congenital Cardiac Surgery The Proceedings of the Third International Conference on Pediatric Mechanical Circulatory Support Systems and Pediatric Cardiopulmonary Perfusion May 17–19, 2007 The Hotel Hershey Hershey, Pennsylvania, USA p 39
5. Alkan T, Turkoglu H, Akcevın A , Oztunc F**, Saltık L**, Dindar A*, Paker T, Ersoy C, Bayer V, Duman U, Ozsoy F, Aytac A. Congenitally Isolated Defect on the Anterior Mitral Valve and Surgical Repair: Two Rare Cases The Proceedings of the Third International Conference on Pediatric Mechanical Circulatory Support Systems and Pediatric Cardiopulmonary Perfusion May 17–19, 2007 The Hotel Hershey Hershey, Pennsylvania, USA p 49
6. Alkan T, Akcevin A, Ercelen N*, Türkoglu H, Paker T, Aytac A. Congenital Heart Surgery Cases Accompanied with Genetic Syndromes The Proceedings of the Third International Conference on Pediatric Mechanical Circulatory Support Systems and Pediatric Cardiopulmonary Perfusion May 17–19, 2007 The Hotel Hershey Hershey, Pennsylvania, USA p 50
7. Alkan T ,Turkoglu H,Akcevin A, Paker T, Aytac A, Cardiac Surgery of Prematures and Low Birth Weight Newborns: Is It Possible to Change Fate? The Proceedings of the Third International Conference on Pediatric Mechanical Circulatory Support Systems and Pediatric Cardiopulmonary Perfusion May 17–19, 2007 The Hotel Hershey Hershey, Pennsylvania, USA p 87
8. Alkan T , Türkoğlu H, Akçevin A, Dindar A*, Paker T, Duman U , Öklü L**, Aytaç A. A Rare Case with Holt-Oram Syndrome and “Swiss Cheese” VSD: Surgical Treatment andFollow-up The Proceedings of the Third International Conference on Pediatric Mechanical Circulatory Support Systems and Pediatric Cardiopulmonary Perfusion May 17–19, 2007 The Hotel Hershey Hershey, Pennsylvania, USA p 91
9. Alkan T, Turkoğlu H, Dindar A*, Akcevin A, Paker T, Ersoy C, Bayer V, Aytac A. Surgical Correction of Iatrogenic Severe Aortic Insufficiency and LAD Dissection in a Case with Congenital Coronary Artery Fistula during Coil Embolization The Proceedings of the Third International Conference on Pediatric Mechanical Circulatory Support Systems and Pediatric Cardiopulmonary Perfusion May 17–19, 2007 The Hotel Hershey Hershey, Pennsylvania, USA p 92
10. Alkan T., Akçevin A.,Türkoğlu H., Paker T., Aytaç A.Shprintzen (Velo-cardio-facial) Syndrome: A rare case (poster presentation)The Second International Conference on Pediatric Mechanical Circulatory Support Systems and Pediatric Cardiopulmonary Perfusion, May 18-20, 2006 in Toronto, Ontario, Canada.
11. Turkoğlu H., Alkan T.,Ökçün B., Akçevin A., Paker T., Ersoy C., Şaşmazel A., Aytaç A. Case report : Symptomatic Lipoma in the interventricular septum. (poster presentation) The Second International Conference on Pediatric Mechanical Circulatory Support Systems and Pediatric Cardiopulmonary Perfusion, May 18-20, 2006 in Toronto, Ontario, Canada.
12. Alkan T., Ersoy C., Akçevin A., Türkoğlu H., Paker T., Aytaç A. Commerrel Diverticulum: Case Report and Surgical Approach to Vascular Rings. (poster presentation). The Second International Conference on Pediatric Mechanical Circulatory Support Systems and Pediatric Cardiopulmonary Perfusion, May 18-20, 2006 in Toronto, Ontario, Canada.
13. Alkan T., Sarıoğlu A., Samanlı Ü.B., Sarıoğlu T., Akçevin A., Türkoğlu H., Paker T., Aytaç A. Atrial Natriuretic Peptide: Could it be a marker for postoperative recurrent effusions after Fontan circulation in complex congenital heart defects? The Second International Conference on Pediatric Mechanical Circulatory Support Systems and Pediatric Cardiopulmonary Perfusion, May 18-20, 2006 in Toronto, Ontario, Canada. (oral presentation)
14. Alkan T., Akcevin A., Ündar A*., Türkoğlu H., Paker T., Aytaç A.Effects of Pulsatile and Nonpulsatile perfusion on vital organ recovery in Pediatric Heart Surgery : A Pilot Clinical Study (oral presentation). The Second International Conference on Pediatric Mechanical Circulatory Support Systems and Pediatric Cardiopulmonary Perfusion, May 18-20, 2006 in Toronto, Ontario, Canada.
15. Alkan T, Akçevin A, Türkoğlu H, Paker T, Şaşmazel A, Bayer V, Ersoy C, Askın D., Aytaç A. Postoperative Prophylactic Peritoneal Dialysis in Neonates and Infants after Complex Congenital Cardiac Surgery. (poster presentation). The Second International Conference on Pediatric Mechanical Circulatory Support Systems and Pediatric Cardiopulmonary Perfusion, May 18-20, 2006 in Toronto, Ontario, Canada.
16. Türkoglu H, Alkan T, Duman U, Paker T, Samanlı UB, Akçevin A, Aytaç A. Therapeutic value of somatotropin in treatment of postoperaive recurrent serious/chylous drainage in patients with Fontan circulation.(poster presentation). The Second Clinical Vascular Biology Congress, April 26-30, 2006. (European Journal of Clinical Investigation'da abstractı yayınlanmıştır : Vol 36 No 4 : 211-292, Apr 2006)
17. Türkoğlu H, Akçevin A, Paker T, Sarıoğlu T, Olga R, Ersoy C, Bayer MV, Aşkın D, Kaya S, Alkan T, Aytaç A: Surgical Approach To Intracardiac Myxomas. 28 Years’ Experiences and Results. 51st International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery. June 29- July 1, 2002 . C13.2 Helsinki, Finland.
18. Aytaç A, Akçevin A, Paker T, Türkoğlu H, Bayer V, Ersoy C, Sarıoğlu T, Olga R, Aşkın D, Bayındır O, Kaya S, Yurdakul Y, İkizler C: Thirty Nine Years of Experience in Total Repair of Tetralogy of Fallot. 51st International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery. June 29- July 1, 2002. C15.3 Helsinki, Finland.
19. Türkoğlu H. Case report (workshop II) : Surgical approach in a patient with cardiogenic shock dependent on papillary muscle rupture developed after myocardial infarction. Symposium : The latest developments in Plastic and reconstructive surgery, cardiology and cardiovascular surgery. July 4-5, 1996 – İstanbul.
20. Türkoğlu H. Case report (workshop II) : Surgical approach in a patient with ventricular aneurysm and ischemic acute mitral insufficiency after myocardial infarction. Symposium : Ortopedi, Travmatoloji, Kardioloji, Kardiovasküler Cerrahi, Gastroenteroloji, Hematoloji alanındaki son gelişmeler. Haziran, 1995 – İstanbul.
21. Alkan T, Uzunhasan I, Türkoglu H, Akçevin A, Şaşmazel A, Paker T, Aytaç A. Comparison of Surgical approach for Ischemic and Non-Ischemic Mitral Regurgitation : Repair versus Replacement. (e-poster presentation). Heart Surgery Forum, Vol 9, Supplement I, P. 80, 2006. 2nd Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, September 20-24, 2006.
22. Alkan T, Türkoglu H, Akçevin A, Paker T, Aytaç A. Surgical Correction with single approach to the combination of Aorticopulmonary window and Interrupted Aortic Arch in Neonatal period and results.(e-poster presentation). Heart Surgery Forum, Vol 9, Supplement I, P. 74,2006. 2nd Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, September 20-24, 2006.DOCENLIK SONRASI BASILI OLAN BILDIRILERIM:


F ( b ) : Ulusal kongrelerde sunulan, basılı bildiriler :


1. Cicek AE, Ersayin H, Kose B, Turkoglu H, Akcevin A, Paker T : Postoperatif myokard yetersizliginin desteklenmesinde CPB’nin kullanilmasi (olgu sunumu).XI. Ulusal Kalp Damar Cerrahisi Kong. Antalya , 21-25 Ekim 2000.
2. Aytac A, Turkoglu H, Paker T, Ersoy C, Bayer V , Kaya S : Delici kalp yaralanmasina bagli interventrikuler septal defekt ve mitral anterior liflette yirtilma.X. Ulusal Kardiyoloji Kong. Izmir, 1- 4 Ekim , 1994
3. Akcevin A, Paker T, Turkoglu H, Sarioglu T, Bakay C, Ozturk M, Yalcinbas Y, Karaoglan K, Aytac A: Aort anevrizmalarinin cerrahi tedavi stratejisi .VIII. Ulusal Kardiyoloji kong. Istanbul, 27 Eylul –1 Ekim , 1992
4. Paker T, Sarioglu T, Turkoglu H, Akcevin A, Sarioglu A, Kiziltan T, Cakali E, Aytac A: Fontan operasyonlarinda postoperatif prognozun pulmoner arter olcumleri ile olan korrelasyonu.VIII. Ulusal Kardiyoloji Kong. Istanbul, 27 Eylul –1 Ekim , 1992
5. Aytac A , Sarioglu T, Turkoglu H, Paker T, Akcevin A, Sarioglu A, Polat B, Aydogan U, Askin D: Buyuk arterlerin transpozosyonunda atrial ve arterial switch ameliyatlari .VIII. Ulusal Kardioloji Kong. Istanbul ,27 Eylul –1 Ekim , 1992
6. Paker T, Akcevin A, Turkoglu H, Bayindir O, Mert M, Sonmez B, Ayta A: Bridging’e bagli miyokard iskemisinde supraarteriyel myotomi indikasyonlari ve cerrahi sonuclari.VIII. Ulusal Kong. Istanbul 27 Eylul- 1 Ekim 1992
7. Sarioglu T, Turkoglu H, Akcevin A, Paker T, Polat B. Aytac A : Aort koartasyonunun tedavisinde yeni bir cerrahi teknik.VIII. Ulusal Kardiyoloji Kong. Istanbul , 27 Eylul- 1 Ekim 1992.
8. Alkan T, Paker T, Akcevin A, Turkoglu H , Bayer MV, Ersoy C, Sasmazel A, Kaya S, Aytac A: Koroner Bypass cerrahisinde kullanilan radial arter grefti cikarildiktan sonra el fonksiyonlarinin ve sonuclarinin degerlendirilmesi.XII. Ulusal Turk kalp Damar Cerr. Dern. Kong. Antalya, 23-27 Ekim , 2002.
9. Alkan T, Paker T, Turkoglu H , Akcevin A, Ersoy C, Bayer MV, Sezer D, Askin D, Aytac A: Ring Annuloplastiler : Ne zaman ve neden yapalim? XII . Ulusal Turk Kalp Damar Cerr. Dern. Kong. Antalya, 23-27 Ekim, 2002.
10. Turkoglu H , Akcevin A ,Paker T , Sarioglu A, Ikizler C , Olga R, Ersoy C, Bayer MV , Alkan D, Kaya S, Aytac A: Intrakardiyak yerlesimli miksomalara cerrahi yaklasim ,28 yillik tecrubemiz ve sonuclar.XII. Ulusal Turk Kalp Damar Cerr. Kong. Antalya , 23-27 Ekim,2002.
11. T.Alkan, A.Hasanefendioğlu Bayrak, B.Çolakoğlu, A.Akçevin, ,H.Türkoğlu, T. Paker, A.Aytaç. Karotis endartektomi sonrası operasyon tarafında ve karşı tarafta aterosklerotik plak gelişim ve progresyonunun Dupleks Dopler ile taranması ve kısa-orta vade sonuçlarımız. (sözlü sunum). Türk Kardiyol Dern Arş Vol 34, Suppl 1 , Oct, 2006, SB-138, s.68. XXII. Ulusal Kardioloji Kongresi, 24-28 Kasım, 2006, Antalya
12. H. Türkoğlu, T. Alkan, A. Dindar, A.Akçevin, T.Paker, Ü.Duman, L. Öklü, A.Aytaç. Holt-Oram Sendromu ve Multipl VSD’li nadir bir olgu : Tanı, Cerrahi tedavi ve İzlem. (poster sunumu). Türk Kardiyol Dern Arş Vol 34, Suppl 1 , Oct, 2006, P-194, s.102. XXII. Ulusal Kardioloji Kongresi, 24-28 Kasım, 2006, Antalya
13. T. Alkan, A. Akçevin, H. Türkoğlu, T. Paker, U. Zor, A. Aytaç. Kalbin primer tümörlerine cerrahi yaklaşım ve sonuçlarımız : 23 olgu. (sözlü sunum). Türk Kardiyol Dern Arş Vol 34, Suppl 1 , Oct, 2006, SB-140, s.68. XXII. Ulusal Kardioloji Kongresi, 24-28 Kasım, 2006, Antalya
14. T.Alkan, A.Akçevin, T. Paker, H. Türkoğlu, C. Ersoy, V. Bayer, Ü. Duman, A. Aytaç. Koroner Bypass Cerrahisinde Kullanılan Radial Arter Greft kullanılan olguların anjiyografik yönden açık kalım oranları değerlendirilmesi ve Sonuçlarımız:(sözlü sunum). Türk Kardiyol Dern Arş Vol 34, Suppl 1 , Oct, 2006, SB-154, s.72. XXII. Ulusal Kardioloji Kongresi, 24-28 Kasım, 2006, Antalya
15. Paker T, Türkoğlu H, Akçevin A, Bayer V, Alkan T, Öklü L, Aytaç A. Tüm subvalvüler yapıların korunarak mitral kap replasmanı yapılmasının sonuçları: Sol ventrikül volümü ve fonksiyonları üzerine etkiler. (sözlü sunum). Türk Kardiyol Dern Arş Vol 34, Suppl 1 , Oct, 2006, SB-62, s.18. XXII. Ulusal Kardioloji Kongresi, 24-28 Kasım, 2006, Antalya
16. Paker T, Akçevin A, Türkoğlu H, Bayer V, Ersoy C, Aşkın D, Aytaç A. Romatizmal orijinli mitral kapak hastalığında mitral kapak tamirinin orta süreli sonuçları. (sözlü sunum). Türk Kardiyol Dern Arş Vol 34, Suppl 1 , Oct, 2006, SB63, s.18. XXII. Ulusal Kardioloji Kongresi, 24-28 Kasım, 2006, Antalya
17. Paker T, Özsoy F, Türkoğlu H, Akçevin, Bayer V, Duman Ü, Öklü L, Aytaç A. Biküspit aorta kapağı ve çıkan aorta dilatasyonu birlikteliğinde cerrahi strateji. (poster sunumu). Türk Kardiyol Dern Arş Vol 34, Suppl 1 , Oct, 2006, P-200, s.103.XXII. Ulusal Kardioloji Kongresi, 24-28 Kasım, 2006, Antalya


text
Adı Soyadı Prof.Dr. Korhan ERKANLI
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Murat UĞURLUCAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

MARMARA UNIVERSITESI TIP FAKULTESI 2007

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Emir CANTÜRK
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Mustafa Özer ULUKAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Atalay KARAKAYA
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Erkan YILDIZ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Emre ÖTEYAKA
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Hüseyin SEVEN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Celil USLU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Tolga KANDOĞAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Özmen ÖZTÜRK
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (İngilizce programı) Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş- Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı 2001

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

1) Uzman doktor, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, 2001-2004; 2) Uzman doktor, Acıbadem Kozyatağı Onkoloji ve Nörolojik Bilimler Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, 2004-2010; 3) Yrd.Doç.Dr., İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, 2010-2013; 4) Doç. Dr.,İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, 2013-2015; 5) Doç. Dr., Medical Park Göztepe Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, 2015-2015; 6) Doç. Dr.,Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, 2015-2018; 7) Doç.Dr., İstanbul Medipol Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, 2018-2021; 8) Prof, İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz ve Baş- Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul Medipol Hastanesi (2021 itibari ile)

Araştırma Alanları

Kulak Burun Boğaz ve Baş - Boyun Cerrahisi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

YURTDIŞI YAYINLAR

01. S. Inanli, A. Tutkun, O. Ozturk, R. Ahıskalı. “Endolymphatic sac tumor: a case report” Auris Nasus Larynx 2001;28(3):245-8. SCI expanded listed

02. S. Inanli, O. Ozturk, C. Batman, A. Tutkun, C. Uneri, M.A. Sehitoglu. “Clinical importance of supratubal recess in cholesteatoma surgery” Otol Neurotol 2001;22(6):754-60. SCI listed

3. S. Inanli, O. Ozturk, M. Korkmaz, A. Tutkun, C. Batman. ”The effects of topical agents of fluticasone propionate, oxymetazoline, and 3% and 0.9% sodium chloride solutions on mucociliary clearance in the therapy of acute bacterial rhinosinusitis in vivo” Laryngoscope 2002;112(2):320-5. DOI: 10.1097/00005537-200202000-00022; SCI listed

04. S. Polat, O. Ozturk, C. Uneri, M. Yuksel, G. Haklar, S. Bozkurt, S. Kullu. “Determination of reactive oxygen species in myringotomized tympanic membranes: effect of vitamin e treatment” Laryngoscope 2004;114(4):720-5. DOI: 10.1097/00005537-200404000-00023; SCI listed

05. O. Ozturk, S. Polat, S. Inanli, F. Cakalagaoglu. ”Giant orbital cavernous hemangioma: a case report” Otolaryngol Head Neck Surg 2005;133(1):153-5. DOI: 10.1016/j.otohns.2004.09.124; SCI listed

06. O. Ozturk, S. Inanli, M.A. Sehitoglu. ”Facial paralysis in a patient with cholesterol cyst of the petrous bone” Otolaryngol Head Neck Surg 2005;133(4):643. DOI: 10.1016/j.otohns.2004.09.089; SCI listed

07. O. Ozturk, G.M. Serin, S. Inanli, A. Tutkun. ”Acute extratemporal facial nerve paralysis after a suicide attempt by hanging” Otolaryngol Head Neck Surg 2005;133(4):644. DOI: 10.1016/j.otohns.2004.09.114; SCI listed

08. C. Uneri, O. Ozturk, S. Polat, M. Yuksel, G. Haklar. ”Determination of reactive oxygen species in nasal polyps” Rhinology 2005;43(3):185-9. SCI-expanded listed

09. H. Issever, B. Hapcıoglu,K. Ozdilli, E. Kocyigit, H. Kaymakcalan, Y. Yegenoglu, O. Ozturk, S. Agkoc, A.B. Topuzoglu, N. Onoglu, E. Isık, S. Susever, B. Calak. ”Assessment of nasal swab samples, environmental microbiological analyses and respiratory function tests of bakery workers working under modern conditions: a brief report” Indoor and Built Environment 2006;15(2):197-202. DOI: 10.1177/1420326X06063874; SCI-expanded listed

10. B.M. Atasoy, U. Abacioglu, O. Ozturk, R. Ozdemir, T. Tecimer. “Hodgkin's disease in the nasopharynx” J BUON 2006;11(4):529-31. SCI-expanded listed

11. C. Batman, O. Ozturk, S.S. Ramadan. “Postoperative granuloma after stapedectomy: is it destiny or avoidable?” Adv Otorhinolaryngol 2007;65:285-95.

12. O. Ozturk, C. Uneri. “Isolated fracture of the malleus handle” Otolaryngol Head Neck Surg. 2009;141(5):653-4. DOI: 10.1016/j.otohns.2009.06.086; SCI listed

13. M. Sarı, T. Baglam, O. Ozturk, C. Batman. “Labyrinthine fistula secondary to cholesteatomatous chronic otitis media” Int Adv Otol 2010;6(1);18-24. SCI-expanded listed

14. S. Polat, G.M. Serin, O. Ozturk, C. Uneri. “Pleomorphic adenomas recurrences within the parapharyngeal space” J Craniofac Surg 2011;22(3):1124-8. DOI: 10.1097/SCS.0b013e3182108f3b; SCI listed

15. O. Ozturk, S. Polat, C. Uneri. “Endoscopic endonasal management of cerebrospinal fluid rhinorrhea” J Craniofac Surg 2012;23(4):1087-92.DOI: 10.1097/SCS.0b013e31824e6a44; SCI listed

16. O. Ozturk, S. Polat. “Comparison of transoral power-assisted endoscopic adenoidectomy to curettage adenoidectomy” Adv Ther 2012;29(8):708-21. DOI: 10.1007/s12325-012-0036-6; SCI-expanded listed

17. O. Ozturk, H. Seven. “Chlamydia trachomatis tonsillopharyngitis” Case Report Otolaryngol 2012;2012:736107 DOI:10.1155/2012/736107

18. O. Ozturk, A. Tutkun. “A case report of a malignant nerve sheath tumor of the oral cavity in neurofibromatosis type 1” Case Report Otolaryngol 2012;2012;936735 DOI: 10.1155/2012/936735

19. O. Ozturk, M. Tek, H. Seven. ”Temporomandibular disorders in scuba divers – an increased risk during diving certification training” J Craniofac Surg 2012;23(6):1825-9. DOI: 10.1097/SCS.0b013e3182710577; SCI listed

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Erkan SOYLU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

rinoloji, otoloji, baş ve boyun cerrahisi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

1. Soylu E, Soylu N, Yıldırım YS, Polat C, Sakallıoğlu Ö. The Prevalence of psychiatric symptoms in preschool children with adenotonsillar hypertrophy. Int J Pediatr Otorhynolaryngol. 2013;77;7:1094-1098. doi:10.1016/j.ijporl.2013.04.005. Epub.2013 may 2.

2. Soylu E, Soylu N, Yıldırım YS, et al. Psychiatric disorders and symptoms severity in patients with adenotonsillar hypertrophy before and after adenotonsillectomy. Int J Pediatr Otorhynolaryngol.2013 Oct;77(10):1775-81.

3. Ucak H, Soylu E, Ozturk S, Demir B, Cicek D, Erden I, Akyigit A. Audiological abnormalities in patientswith alopecia areata. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2013 Sep 4. doi: 10.1111/jdv.12259. [Epub ahead of print]

4. Sakallioğlu O, Polat C, Soylu E, Düzer S, Orhan I, Akyiğit A. The Efficacy of Tranexamic Acid and Corticosteroid on Edema and Ecchymosis in Septorhinoplasty.

Ann Plast Surg. 2013 Oct 21. [Epub ahead of print]
text
Adı Soyadı Doç.Dr. Muhammed Fatih EVCİMİK
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Üniversitesi 2002 Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2009

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Malatya Devlet Hastanesi, İstanbul Nisa Hastanesi

Araştırma Alanları

Otoloji, Rinoloji, Laringoloji, Baş ve Boyun Cerrahisi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Ufuk DÜZENLİ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Necdet ÖZÇELİK
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Yusuf Muhammed DURNA
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Samet AYDEMİR
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Bülent DEMİR
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Ekrem KARACA
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Sami Can SARAL
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Yıldırım Ahmet BAYAZIT
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Fevzi Sefa DEREKÖY
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Hasan DEMİRHAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Gökhan ALTIN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2003 DR LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2010

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

DR LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, KBB KLİNİĞİ

Araştırma Alanları

otoloji, baş ve boyun cerrahisi, rinoloji

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

1.Eken M, Altin G, Aydin S, Hardal U, Sanli A. Sialoblastoma of the parotid gland. Int J Pediatr Otorhinolaryngol Extra. 2010;5:63-5.

2. Sanli A, Oz Kursad, Ayduran E, Aydin S, Altin G, Eken M. Carotid Body Tumors and Our Surgical Approaches. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg. 2012;64(2):158-61.

3. Paksoy M, Sanli A, Altin G, Erdogan BA, Bekmez E. Ectopıc located tooth which obtructed the maxillary sinus ostium. Journal of Pediatric Sciences (ISSN:1309-1247), Vol 4, No 3 (2012).

4. Altin G, Sanli A, Erdogan BA, Paksoy M, Aydin S, Altintoprak N. Huge internal carotid artery aneurysm presenting as tonsillar asymetry. J Craniofac Surg. 2012;23(5):1565-7.

5. Erdogan BA, Bora F, Altin G, Paksoy M. Our Experience with Carotid Body Paragangliomas. Prague Medical Report. 2012;113(4):262-70.

6. Erdogan BA, Sekercan O, Bora F, Altin G, Paksoy M, Koca SB. A Rare Neck Mass: Extraskeletal Ewing’s Sarcoma. International Journal of Head and Neck Surgery. 2012;3(3):165-7.

7. Paksoy M, Sanli A, Hardal U, Kibar S, Altin G, Erdogan BA, Bekmez ZE. How drill-generated acoustic trauma effects hearing functions in an ear surgery?. International Journal of Head and Neck Surgery, September-December 2012;3(3):127-32.

8. Erdogan BA, Avseren E, Paksoy M, Bora F, Altin G. Assessing quality of life in septorhinoplasty patients with two different instruments. B-ENT, 2013, 9, 277-283.

9. Altin G, Erdogan BA, Paksoy M, Sanli A, Eken M, Yavuzer D, Basak K. Cervical chondrocutaneous branchial remnant: case report. Journal of Pediatric Sciences 2012;4(4):e161.

10. Erdoğan BA, Altin G, Paksoy M, Sanli A, Kibar S, Basak K. Fibromyxoma of the Frontal Sinus. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2012;22(5):297-300. doi: 10.5606/kbbihtisas.2012.057.

11. Altin G, Sanli A, Erdogan BA, Paksoy M, Aydin S, Altintoprak N. Severe destruction of the upper respiratory structures after brief exposure to a dieffenbachia plant. J Craniofac Surg. 2013;24(3):245-7.

12.Paksoy M, Altin G, Erdogan BA, Sanli A, Oztek I. A Rare Cause of Nasal Septal Mass: B Cell Lymphoma. İstanbul Med J 2013; 14: 60-2.

13. Paksoy M, Eken M, Ayduran E, Altin G. Granuler cell tumors in two different localications of head and neck. Ear Nose Throat J. 2014;93(3):15-7.

14. Orhan I, Ormeci T, Aydin S, Altin G, Urger E, Soylu E, Yilmaz F. Morphometric analysis of the maxillary sinus in patients with nasal septum deviation. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2014;271(4):727-32.

15. Tuncer M, Faydacı G, Altin G, Erdogan BA, Kibar S, Sanli A, Bilgici D. Metastasis of superficial bladder cancer into thyroid gland: a literature review with a rare case. Korean J Urol. 2014;55(3):222-5.

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Erkan KILIÇ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ 2008 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAPAŞA TIP FAKÜLTESİ KULAK BURUN HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 2013

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

BAŞ-BOYUN KANSERLERİ VE CERRAHİSİ RİNOLOJİ

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

- Inflammatory myofibroblastic tumor of the retromolar trigon
- Rapidly Progressive Thyroid Mass: Amyloid Goiter
- Osseous metaplasia in a nasal polyp: Report of a rare case and review of the literature
- Effect of septoplasty and per-operative antibiotic prophylaxis on nasal flora
- Metastatic Basal Cell Carcinoma
- Inflammatory Myofibroblastic Tumor of the Parotid Gland
- Heterotopic Bone Formation (Osseous Metaplasia) in Nasal Polyps
- Follicular Dendritic Cell Sarcoma of the Parotid Gland Recurring 6 Times Within 12 Years
- Epigenetic and Genetic Alterations Affect the WWOX Gene in Head and Neck Squamous Cell Carcinoma
- Downregulation of Rab25 activates Akt1 in head and neck squamous cell carcinoma
- DLEC1 is not silenced solely by promoter methylation in head and neck squamous cell carcinoma
- Effect of Turbinate Intervention on Nasal Functions in Septorhinoplasty Surgery
- The effect of lidocaine, bupivacaine and ropivacaine in nasal packs on pain and hemorrhage after septoplasty

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Hüseyin ÖZCAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Celal GÜNAY
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Şafak GÜLEÇ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Mustafa Said TEKİN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Özgül GERGİN TİNAY
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Özge DÜZCİ YÜKSEL
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Bahtiyar HAMİT
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Burçak KONUKÇU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Gökhan ÇINAR
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Emine Hilal AYDIN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalı

text
Adı Soyadı Prof.Dr. İbrahim AZBOY
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

HACETTEPE UNİVERSİTESİ 2001

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

DİZ VE KALÇA ARTROPLASTİSİ, ARTROSKOPİ, TRAVMA

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

1. Fleischman AN, Azboy I, Restrepo C, Maltenfort MG, Parvizi J. Optimizing Mechanical Alignment With Modular Stems in Revision TKA. J Arthroplasty. 2017 May 26. pii: S0883-5403(17)30478-3. doi: 10.1016/j.arth.2017.05.039

2. Fleischman AN, Azboy I, Fuery M, Restrepo C, Shao H, Parvizi J J Arthroplasty. Effect of Stem Size and Fixation Method on Mechanical Failure After Revision Total Knee Arthroplasty. 2017 May 4. doi: 10.1016/j.arth.2017.04.055

3. Kheir MM, Tan TL, Azboy I, Tan DD, Parvizi J. Vancomycin Prophylaxis for Total Joiant Arthroplasty: Incorrectly Dosed and Has a Higher Rate of Periprosthetic Infection Than Cefazolin. Clin Orthop Relat Res. 2017 Apr 11. doi: 10.1007/s11999-017-5302-0.

4. Şükür E, Öztürkmen Y, Akman YE, Senel A, Azboy I.The effect of tourniquet and knee position during wound closure after total knee arthroplasty on early recovery of range of motion: a prospective, randomized study. Arch Orthop Trauma Surg. 2016;136(12):1773-1780.

5. Azboy İ, Özkaya M, Demir T, Demirtaş A, Kağan Arslan A, Özkul E, Akcan A, Tolunay T. Biomechanical properties of osteoporotic rat femurs after different hormonal treatments: genistein, estradiol, and estradiol/progesterone. SICOT J. 2016;2:24.

6. Azboy İ, Bulut M, Ancar C, Demirtaş A, Özkul E, Gem M, Karadeniz H, Arslan H. The comparison of triceps-reflecting anconeus pedicle and olecranon osteotomy approaches in the treatment of intercondylar fractures of the humerus. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016 Jan;22(1):58-65.

7. İ. Azboy, A. Demirtaş, M. Gem, Ş. Kıran, C. Alemdar, M. Bulut. , "A comparison of the anteromedial and transtibial drilling technique in ACL reconstruction after a short term follow-up. ", Arch Orthop Trauma Surg , "", Nisan-2014, DOI: 10.1007/s00402-014-1996-6,

8. İ. Azboy, A. Demirtaş, M. Bulut, Alabalik U, B.Y. Ucar, C. Alemdar. , "Enoxaparin and rivaroxaban improve tissue survival in skin degloving injury. An experimental study", Acta Orthop Traumatol Turc, "48 (2)", 212-216 pp., Nisan-2014, DOI: 10.5606/ehc.2014.04

9. İ. Azboy, A. Demirtaş, M. Gem, İ.A. Çakır, Y. Tutak. , "A comparison of proximal femoral locking plate versus 95- degree angled blade plate in the treatment of reverse intertrochanteric fractures ", Eklem Hastalık Cerrahisi , "25(1)", 15-20 pp., Şubat-2014, DOI: 10.5606/ehc.2014.04,

10. İ. Azboy, A. Demirtaş, M. Bulut, Y Öztürkmen Y, E Şükür, M. Caniklioğlu., "Long-term results of porous-coated cementless total knee arthroplasty with screw fixation.", Acta Orthop Traumatol Turc , "47(5)", 347-353 pp., Ekim-2014, DOI: 10.3944/AOTT.

11. İ. Azboy, Demirtas A, B.Y Uçar, M. Bulut, C. Alemdar, E. Özkul., "Effectiveness of locking versus dynamic compression plates for diaphyseal forearm fractures.", Orthopedics , "36(7)", 916-922 pp., Temmuz-2013, DOI: 10.3928/01477447-20130624-23.,

12. Azboy I, Yalvaç ES, Azboy N, Şahin İ, ZehirS. Preferences of surgeons in total knee and hip arthroplasty, and operating room facilities in Turkey: a survey. Eklem Hastalik Cerrahisi. 2016;27(1):34-40. doi: 10.5606/ehc.2016.07

13. A. Demirtaş, İ. Azboy, M. Bulut, B.Y. Uçar, U. Alabalık, S. İlgezdi., "Effect of hyperbaric oxygen therapy on healing in an experimental model of degloving injury in tails of nicotine-treated rats", J Hand Surg Eur Vol , "38(4)", 405-411 pp., Mayıs-2013, DOI: 10.1177/1753193412469130,

14. A. Demirtaş, İ. Azboy, M. Bulut, Uçar B.Y., C. Alemdar, U. Alabalik, V. Akpolat, İ. Yıldız, S. İlgezdi. , "The effect of hyperbaric oxygen therapy on fracture healing in nicotinized rats", Ulus Travma Acil Cer Derg , "20(3)", Mart-2014, DOI: 10.5505/tjtes.2014.52323,

15. A. Demirtas, İ. Azboy, M. Bulut, B.Y. Uçar, U. Alabalik, N.S. Necmioglu., "Investigation of the effects of Enoxaparin, Fondaparinux, and Rivaroxaban used in thromboembolism prophylaxis on fracture healing in rats. ", Eur Rev Med Pharmacol Sci , "17 (14)", 1850-1856 pp., Temmuz-2013

16. A. Demirtaş, İ. Azboy, M.O. Durakbaşa, B.Y. Uçar, A.Ş. Mercan, İ.A. Çakır. , "The relationship between the quadriceps muscle strength and the anterior knee pain occurring after locked intramedullary nailing for tibial diaphysis fractures.", Eklem Hastalık Cerrahisi , "22 (2)", 81-84 pp.,

17. M. Bulut, L. Karakurt, İ. Azboy, A. Demirtas, G. Ersöz, O. Belhan., "Comparison of soft-tissue and bone surgeries in the treatment of developmental dysplasiaof the hip in 18-24-month-old patients.", J Pediatr Orthop B , "22 86)", 521-526 pp., Kasım-2013, DOI: 10.1097/BPB.0b013e328364227e

18. M. Bulut, B.Y. Uçar, İ. Azboy, O. Belhan, E. Yılmaz, L Karakurt., "Lengthening by distraction osteogenesis in congenital shortening of metacarpals.", Acta Orthop Traumatol Turc , "47 (2)", 79-85 pp., Temmuz-2013, DOI: 10.3944/AOTT.2013.3080,

19. M. Karamehmetoğlu, Y. Öztürkmen, İ. Azboy, M. Caniklioğlu. , "Fulkerson osteotomy for the .treatment of chronic patellofemoral malalignment. ", Acta Orthop Traumatol Turc. , "41 (1)", 21-30 pp., Ocak-2007,

20. Y. Öztürkmen, M. Karamehmetoğlu, İ. Azboy, İ. Açikgöz, M. Caniklioğlu., "Comparison of primary arthroplasty with early salvage arthroplasty after failed internal fixation for displaced femoral neck fractures in elderly patients. ", Acta Orthop Traumatol Turc. , "40 (4)", 291-300 pp., Eylül-2006,

21. Y. Öztürkmen, M. Karamehmetoğlu, İ. Azboy. , "Closed reduction and percutaneous lateral pin fixation in the treatment of displaced supracondylar fractures of the humerus in children. ", Acta Orthop Traumatol Turc , "35 (5)", 396-403 pp., Aralık-2005,

22. S. Zehir, E. Şahin, S Sipahioğlu, İ. Azboy, Ü. Yar., "Results of anterior and posterior capsular approaches in bipolar hemiarthroplasty patients with femoral neck fractures. ", Ulus Travma Acil Cerrahi Derg , "19 (5)", 456-462 pp., Eylül-2013, DOI: 10.5505/tjtes.2013.74340.,

23. Y. Öztürkmen, M. Karamehmetoğlu, H. Karadeniz, İ. Azboy, M. Caniklioğlu. , "Acute treatment of segmental tibial fractures with the Ilizarov method.", Injury, Int. J. Care Injured , "40 (3)", 321-326 pp., Mart-2009, DOI: 10.1016/j.injury.2008.07.013.,

24. B.Y. Uçar, M. Gem, M. Bulut, İ. Azboy, A. Demirtaş, C. Alemdar., "Titanium elastic intramedullary nailing: closed or mini-open reduction?", Acta Orthop Belg , "79 (4)", 406-410 pp., Ağustos-2013,

25. B.Y. Uçar, Necmioğlu S, M. Bulut, İ. Azboy, A. Demirtaş. , "Open Ankle Dislocations Without Associated Fracture.", Foot Ankle Int , "33 (10)", 828-831 pp., Ekim-2012, DOI: 10.3113/FAI.2012.0828,

26. M. Bulut, A. Demirtaş, B.Y. Uçar, İ. Azboy, C. Alemdar, L. Karakurt., "Salter pelvic osteotomy in the treatment of Legg-Calve-Perthes disease: The medium term results ", Acta Orthop Belg , "80 (1)", 56-62 pp., Şubat-2014,

27. B.Y. Uçar, A. Demirtaş, M. Bulut, İ. Azboy., "Carpal tunnel decompression: two different mini-incision techniques. ", Eur Rev Med Pharmacol Sci , "16 (4)", 533-538 pp., Nisan-2012, İlgili atıf indekslerince taranıyor.

28. B.Y. Uçar, D.E. Uçar, M. Bulut, İ. Azboy, A. Demirtaş, "Lumbosacral Transitional Vertebrae in Low Back Pain Population", J Spine , "2 (1)", 1-3 pp., Kasım-2013, DOI: 10.4172/2165-7939.1000125.

29. Y. Öztürkmen, M. Karamehmetoğlu, M. Caniklioğlu, Y. İnce, İ. Azboy., "Cementless hemiarthroplasty for femoral neck fractures in elderly patients.", Indian J Orthop , "42 (1)", 56-60 pp., Ocak-2008, DOI: 10.4103/0019-5413.38582.

30. Özkul E, Gem M, Arslan H, Alemdar C, Azboy İ, Arslan SG. Minimally Invasive Plate Osteosynthesis in Open Pediatric Tibial Fractures. J Pediatr Orthop. 2015 Mar 3. [Epub ahead of print]

31. Zehir S, Zehir R, Zehir S, Azboy İ, Haykir N. Proximal femoral nail antirotation against dynamic hip screw for unstable trochanteric fractures; a prospective randomized comparison. Eur J Trauma Emerg Surg. 2015 Aug;41(4):393-400. doi: 10.1007/s00068-014-0463-y.

32. Duymus TM, Solak Z, Ozturkmen Y, Azboy I, Mutlu S, Caniklioglu M. Mid-term results of previously cemented hip arthroplasties revised with uncemented modular femoral components: a retrospective study. J Orthop Surg Res. 2015 Aug 14;10:123. doi: 10.1186/s13018-015-0266-9.

33. Alemdar C, Azboy I, Atiç R, Özkul E, Gem M, Kapukaya A. Management of infectious fractures with "Non-Contact Plate" (NCP) method. Acta Orthop Belg. 2015 Sep;81(3):523-9.

34. Demirtaş A, Azboy I, Özkul E, Gem M, Alemdar C. Comparison of retrograde intramedullary nailing and bridge plating in the treatment of extra-articular fractures of the distal femur. Acta Orthop Traumatol Turc. 2014;48(5):521-6.

35. Gem M, Arslan H, Ozkul E, Alemdar C, Azboy I, Demirtaş A. One-stage bilateral open reduction using the anterior iliofemoral approach in developmental dysplasia of the hip. Acta Orthopaedica Belgica. 2014;80(2):211-5.

36. Özkul E, Gem M, Alemdar C, Arslan H, Azboy I, Çelik V. Vascular injury following supracondylar humerus fractures in children. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016 Jan;22(1):84-9.

37. Duymuş TM, Karadeniz H, Şükür E, Atiç R, Zehir S, Azboy İ. Social media and Internet usage of orthopaedic surgeons. Duymuş TM, Karadeniz H, Şükür E, Atiç R, Zehir S, Azboy İ. J Clin Orthop Trauma. 2017 Jan-Mar;8(1):25-30. doi: 10.1016/j.jcot.2016.10.007

38. Duymus TM, Karadeniz H, Çaçan MA, Kömür B, Demirtaş A, Zehir S, Azboy İ. Internet and social media usage of orthopaedic patients: A questionnaire-based survey. World J Orthop. 2017 Feb 18;8(2):178-186. doi: 10.5312/wjo.v8.i2.178

39. M. A. Sariyildiz, İ.Batmaz, F. Aydin, İ. Azboy, "Early onset idiopathic costochondral calcification can simulate costal fracture", International Journal of Basic and Clinical Studies (IJBCS) , "1 (2)", 69-74 pp., Nisan-2012.

40. Özdemir G, Azboy I, Yilmaz B. Bilateral periprosthetic tibial stress fracture after total knee arthroplasty: A case report. Int J Surg Case Rep. 2016;24:175-8.

41. Kapukaya, C. Alemdar, R. Işık R, B.Y. Ucar, İ. Azboy, M. Gem, A. Dusak., "Bizarre Parosteal Osteochondromatous Proliferation of Long Bones: Two New Cases and Literature Study. ", J Med Cases. , "5 (3)", 315-325 pp., Mart-2014, DOI: 10.14740/jmc1624w

42. B.Y. Uçar, D. Uçar, M. Bozkurt, M. Bulut, İ. Azboy, "Acute fracture of Os trigonum with cartilaginous articulation: Case Report. ", Int. J. Med. Sci. , "3 (4)", 89-91 pp., Nisan-2011.

43. Uçar, S Necmioğlu, M. Bulut, İ. Azboy, A. Demirtaş, H. Gümüş., "Determining bone bruises of the knee with magnetic resonance imaging.", Open Orthop J , "6", 464-467 pp., Kasım-2012, DOI: 10.2174/1874325001206010464,

44. Azboy I, Barrack R, Thomas AM, Haddad FS, Parvizi J. Aspirin and the prevention of venous thromboembolism following total joint arthroplasty: commonly asked questions.
Bone Joint J. 2017 Nov;99-B(11):1420-1430. doi: 0.1302/0301-620X.99B11.BJJ-2017-0337.R2

45. Azboy I, Demirtaş A, Alemdar C, Gem M, Uzel K, Arslan H. A Newly Designed Intramedullary Nail for the Treatment of Diaphyseal Forearm Fractures in Adults. Indian J Orthop. 2017 Nov-Dec;51(6):697-703. doi: 10.4103/ortho.IJOrtho_79_16

46. Azboy I, M Kheir M, Huang R, Parvizi J. Aspirin provides adequate VTE prophylaxis for patients undergoing hip preservation surgery, including periacetabular osteotomy. J Hip Preserv Surg. 2018;5;5(2):125-130


47. Çatal B, Akman YE, Şükür E, Azboy İ. Worldwide arthroplasty research productivity and contribution Acta Orthop Traumatol Turc. 2018 Sep;52(5):376-381.


48. Groff H, Azboy I, Parvizi J. Differences in Reported Outcomes in Industry-Funded vs Nonfunded Studies Assessing Thromboprophylaxis After Total Joint Arthroplasty. J. Arthroplasty. 2018 Nov;33(11):3398-3401.


49. Azboy I, Bedair H, Demirtas A, Ford E Jr, Gahramanov A, Klement MR, Ploegmakers J, Schwarz E, Turkmen I. General Assembly, Prevention, Risk Mitigation, General Factors: Proceedings of International Consensus on Orthopedic Infections. J Arthroplasty. 2019 Feb;34(2S):S55-S59.

50. Azboy N1, Çimen O, Demirtaş A, Elçi S, Azboy İ. The changes in preferences for venous thromboembolism prophylaxis after total joint arthroplasty in Turkey: A survey. Eklem Hastalik Cerrahisi. 2018 Dec;29(3):139-46.

51. Aali Rezaie A, Azboy I, Parvizi J. Venous thromboembolism prophylaxis after hip preservation surgery: a review and presentation of institutional experience. J Hip Preserv Surg. 2018 Oct 1;5(3):181-189.


52. Vahedi H, Aalirezaie A, Azboy I, Daryoush T, Shahi A, Parvizi J. Acetabular Labral Tears Are Common in Asymptomatic Contralateral Hips With Femoroacetabular Impingement. Clin Orthop Relat Res. 2018 Nov 5.

53. Tian S, Goswami K, Manrique J, Blevins K, Azboy I, Hozack WJ. Direct Anterior Approach Total Hip Arthroplasty Using a Morphometrically Optimized Femoral Stem, a Conventional Operating Table, Without Fluoroscopy. J Arthroplasty. 2019 Feb;34(2):327-332.

54. Vahedi H, Alvand A, Kazemi SM, Azboy I, Parvizi J.The 'low-volume acetabulum': dysplasia in disguise. J Hip Preserv Surg. 2018 Oct 16;5(4):399-403.


55. Sutton R, Azboy I, Restrepo C, Parvizi J. Ptosis of the hip: a new radiographic finding in patients undergoing femoroacetabular osteoplasty. J Hip Preserv Surg. 2018 Nov 26;5(4):425-434.


56. Demirtas A, Azboy I, Alemdar C, Gem M, Ozkul E, Bulut M, Uzel K. Functional outcomes and quality of life in adult ipsilateral femur and tibia fractures. J Orthop Translat. 2018 Sep 5;16:53-61.


57- Azboy I, Ceylan HH, Groff H, Vahedi H, Parvizi J. Bilateral Femoroacetabular Impingement: What is the Fate of the Asymptomatic Hip. Clin Orthop Relat Res. 2019 May;477(5):983-989. doi: 10.1097/CORR.0000000000000699.

58- Groff H, Kheir MM, George J, Azboy I, Higuera CA, Parvizi J. Causes of in-hospital mortality after hip fractures in the elderly. Hip Int. 2019 Mar 25:1120700019835160. doi: 10.1177/1120700019835160

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Adnan KARA
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Mustafa ŞAHİN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D.

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
A1. Şahin M, Taşbaş BA, Dağlar B, Bayrakcı K, Savaş M, Günel U. ‘’Colles Kırıklarında Alçı Tipinin Kemik Mineral Yoğunluğu ve Redüksiyon Üzerine Etkisi’’ Acta Orthop Traumatol Turc. 2005;39(1):30-34

A2. Taşbaş, BA., Dağlar, B., Bayrakcı, K., Delialioğlu, MÖ., Şahin, M., Günel, U., “Do Hand Surgeons Take a Risk By Using X-Ray Screening?”, Artroplasti-Artroskopik Cerrahi Dergisi Vol.15 No.3 (152 – 154) 2004

A3.Gündeş H, Şahin M, AlıcıT: Unicameral bone cyst of the lunate in an adult: case report. J Orthop Surg Res Oct 30;5:79, 2010.PUB-MED CASE REPORT.

A4.Gündeş H,Buluç L, Şahin M, Alıcı T: Deformity correction by ilizarov distraction osteogenesis after distal radius physeal arrest. Acta Orthop Traumatol Turc 45(6):406-411, 2011. SCI-E CLINICAL RETROPECTIVE.

A5. Gündeş H,Alıcı T, Şahin M: Neural fibrolipoma of the digital nerve. J Orthop Surg 19(1):123-5, 2011.PUB-MED CASE REPORT.

A6. Cinar N, Sahin S, Sahin M, Okluoglu T, Karsidag S: Effects of anthropometric factors on nerve conduction: an electrophysiologic study of feet. J Am Podiatr Med Assoc. 2013 Jan-Feb;103(1):43-9.

A6. Ünal MB, Şeker A, Demiralp B, Sahin M, Çift HT, Oltulu İ. Reconstruction of traumatic composite tissue defect of medial longitudinal arch with free osteocutaneus fibular graft The Journal of Foot & Ankle Surgery xxx(2015) 1-5( basım aşamasında)
B. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
B1. Dağlar B, Taşbaş BA, Bayrakcı K, Şahin M, Gürkan Nİ, Günel U. ‘’Traumatic İnferior Dislocation of Proksimal Tibiofibular Joint: Report of an Unclassified Type and New Classificiation of Proksimal Tibiofibular Joint Instabilities’’ İnsizyon Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi 2, 109-113 (2002)

B2. Dağlar B, Taşbaş BA, Bayrakcı K, Şahin M, Delialioğlu ÖM, Günel U.’’ İnferior Pubic Ramusta İntraosseos Lipom’’ Yeni Tıp Dergisi 6, 334-336 (2003)

B3. Taşbaş BA, Bayrakcı K, Dağlar B, Delialioğlu ÖM, Şahin M, Günel U. ‘’Beşinci Metakarp Boyun Kırıklarında onservatif Tedavi Sınırımız Ne Olmalı?’’ İnsizyon Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi 4, 219-222 (2003)
B4. Gündeş, H., Şahin, M.: Sporcularda radyus distal uç kırıkları. TOTBİD (Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği) dergisi. Basım aşamasında.C. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

C1. Günel, U., Bayrakcı, K., Dağlar, B., Taşbaş, BA., Gürkan, İ., Şahin, M., “Multipl Travmalı Hastalarda Prognozu ve Toplam Tedavi Harcamalarını Etkileyen Faktörler”, XVII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 117, Antalya, 2001.
C2. Bayrakci, K., Dağlar, B., Taşbaş, BA., Şahin, M., Ağar, M., Günel, U., “Kubitus Varus Deformitesiyle İyileşmiş Çocuk Suprakondiler Humerus Kırıklarında Omuz Posterior İnstabilitesi”, II. Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, 19, İzmir, 2002.
C3. Bayrakci, K., Dağlar, B., Taşbaş, BA., Şahin, M., Delialioğlu, ÖM., Günel U., “Femur Cisim Kırıklarının Tedavisinde Antegrad ve Retrograd İntramedüller Kilitli Çivi Uygulamalarında Kalça ve Diz Çevresi Kas Güçlerinin İzokinetik Değerlendirilmesi”, XVIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 109-110, İstanbul, 2003.
C4. Şahin, M., Dağlar, B., Bayrakcı, K., Taşbaş, BA., Delialioğlu, ÖM., Ağar, M., Günel, U., “Osteoporotik Radius Distal Uç Kırıklarının Tedavisinde Kısa veya Uzun Kol Alçılamanın Ön Kol Kemik Dansitesi Üzerine Etkisi”, I. Osteoporoz, Osteoartrit Kongresi, Artroskopi-Artroplastik Cerrahi Dergisi 3, 199, Antalya, 2003
C5. Delialioğlu, ÖM., Taşbaş, BA., Bayrakcı, K., Dağlar, B.,Şahin, M Ünsal. B.; Günel, U., “Torsional Deformity and foot Progression Angle Following Paediatric Femoral Shaft Fractures’ European Paediatric Orthopaedic Society Hip İn Cerebral Palsy Palma de Mallorca 2005

C6. Uzun, M; Şahin M, Kurtgöz B, Özer RÖ, Emre TY. ‘’Legg-Calve-Perthes hastalığı sonrası gelişen femur başi osteokondritis dissekansın mozaikplasti ile tedavisi: Olgu sunumu IX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 259, Ankara, 2007

C7. Alıcı T, Şahin M, Çubuk R, TaSalı N. Menisküs yırtığı oluşumunda posterior eğimin katkısı var mı? XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 30, Çesme, 2009

C8. Alıcı T, Şahin M, Gündeş H. Parsiyel kalça protezinde kullanılan başlarda türkiye ortalaması XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 62, Çesme, 2009

C9. Alıcı T, Şahin M, Şentürk S, Gündeş H. Humerus cisim kırıklarının tedavisinde uygulanan cerrahi tespit yöntemi ile oluşan komplikasyonların ilişkisini incelenmesi 12. Ulusal el ve üst ekstremite cerrahisi kongresi, 24, Antalya, 2010

C10. Şahin M, Alıcı T, Şentürk S, Gündeş H. Volar kilitli plak ile tedavi edilen distal radyum kırıklarında ameliyat öncesi ve sonrası radyolojik değerlendirme sonuçlarının karşilaştırılması 12. Ulusal el ve üst ekstremite cerrahisi kongresi, 35, Antalya, 2010

C11. Gündeş H, Buluç L, Şahin M, Alıcı T. Edinsel radyal club el: İnternal osteotomi ve ilizarov sirküler ekstern al fiksatör ile uzatma uzun dönem takip sonuçları 12. Ulusal el ve üst ekstremite cerrahisi kongresi, 54, Antalya, 2010

C12. Gündeş H, Alıcı T, Şahin M, Manğal F. Dijital sinir kökenli nöral fibrolipom: Nadir bir olgu ve kaynakçanın gözden geçirilmesi 12. Ulusal el ve üst ekstremite cerrahisi kongresi, 57, Antalya, 2010

C13. Gündeş H, Şahin M, Alıcı T. Manğal F. Ulnar taraflı el bilek ağrısı: ontrast madde uygulanmadan çekilen MR inceleme ve el bilek artroskopisi ile elde edilen sonuçların karşilaştırılması 12. Ulusal el ve üst ekstremite cerrahisi kongresi, 63, Antalya, 2010


C14. Gündeş H, Buluç L, Tosun B, Alıcı T, Şahin M. Proksimal sıra rezeksiyon artroplastisi(PSRA):36 hastada uzun dönem (ortalama 60 ay) takip sonuçları 12. Ulusal el ve üst ekstremite cerrahisi kongresi, 93, Antalya, 2010


D. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Posterler

D1. Daglar, B., Bayrakci, K., Tasbas, BA., Gurkan, I., Sahin, M., Gunel, U., “The Healing Effect of TGF-Beta2 in Rabbit in Partial Achilles Tenatomy Model”, SICOT/SIROT XXII. World Congress, 573, San Diego, 2002

D2. Bayrakci, K., Daglar, B., Tasbas, BA., Sahin, M., Gunel, U., “Thigh Abscess As a Late of Pott’s Disease”, VI. International Congress of Spinal Surgery, 199, Ankara, 2002.)

D3. Sahin, M., Daglar, B., Tasbas, BA., Bayrakci, K., Delialioglu, MO., Gunel U., “The Effect of Pre-fracture Osteoporosis and Long or Short-Arm Casting on Bone Mineral Density (BMD) Changes in Conservative Treatment of the Distal Radius Fracture,” III. SICOT/SIROT Annual World International Conference,Havana, 2004

D4. Delialioglu, MO, Tasbas, BA., Daglar, B., Bayrakci, K., Sahin, M. Gunel U., “Is It Possible to Predict The Femoral Torsion Value By Using Gait Analysis Parameters?” III. SICOT/SIROT Annual World International Conference, Havana, 2004.

D5. Daglar, B., Bayrakci, K., Tasbas, BA.; Ozdemir. GA., Sahin, M. Gunel U., “Improper Use of Computerized Tomography (CT) At The Orthopaedic Emergency Aplications ın An Educational Instıtute” III. SICOT/SIROT Annual World International Conference, Havana, 2004.


E. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Posterler

E1. Dağlar, B., Bayrakci, K., Taşbaş, BA., Şahin, M., Özdemir, G., Günel, U., “Aynı Taraf Kalça ve Femur Cisim Kırıklarının Tedavisinde Kullanılan Farklı Tespit Kombinasyonlarının Sonuçlarının Karşilaştırılması”, XVIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 245, İstanbul, 2003


E2. Bayrakci, K., Dağlar, B., Taşbaş, BA., Şahin, M., Ağar, M., Günel, U., “Radius Distal Uç Kırıklarının Tedavisinde Kısa Veya Uzun Kol Alçılamanın Önkol Kemik Dansitesi ve Redüksiyon Kayıpları Üzerine Etkisi”, XVIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 123, İstanbul, 2003.

E3. Şahin M, Alıcı T. Kadınlarda falangial radyografik absorbsiyometri yöntemi ile ölçüm ve sonuçları XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 62, Çesme, 2009

E4. Şahin M, Alıcı T. Baker kisti ponksiyonuna bağlı tibial sinir hasarı olgu sunumu XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 62, Çesme, 2009

E5. Şahin M, Alıcı T. Preoperatif diz MRG peroperatif karşilaşilan diz eklem içi patolojilerini doğru gösteriyor mu? XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 62, Çesme, 2009

E6. Gündeş H, Şahin M, Alıcı T. Manğal F. Lunatum yerleşimli unikameral kemik kisti. 12. Ulusal el ve üst ekstremite cerrahisi kongresi, 104, Antalya, 2010


E7. Alıcı T, Şahin M, Manğal F, Gündeş H. Ön kol yerleşimli dev epiderm al kist: Olgu sunumu. 12. Ulusal el ve üst ekstremite cerrahisi kongresi, 116, Antalya, 2010

E8. Çınar N, Şahin Ş, Şahin M, Uraz M, Karşıdağ S. Proksimal Femur Kırığı Olgularında Nörolojik Hastalıklar: Stroke İlk Sırada 46. Ulusal Nöroloji Kongresi, 134, Antalya, 2010


F. Kitaplar-Çeviriler

F1. Miller’in Ortopedi Kitabı: Pediatrik Travma Sayfa: 569-587

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Kadir ÖZNAM
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Bilgehan ÇATAL
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Aybars TEKCAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2001

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

ortopedi ve travmatoloji

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Mehmet Akif ÇAÇAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Aziz ÇATALTEPE
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Oğuzhan ÇİMEN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Çukurova Üniversitesi 2000 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2006

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Ortopedi ve Travmatoloji

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Kadir UZEL
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Oğuzhan KORKMAZ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Ömer Serdar HAKYEMEZ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Murat BİRİNCİ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Hakyemez ÖS, Arslanoğlu F, Birinci M, Çaçan MA, Kara A. Acute Carpal Tunnel Syndrome Secondary to Amyloidosis. Case Rep Orthop. 2019 Nov 23;2019:1610430. doi: 10.1155/2019/1610430. PMID: 31871805; PMCID: PMC6906881.

Mermerkaya MU, Büyükdoğan K, Hakyemez ÖS, Birinci M, Avcı CC. Editorial Commentary: Anatomic or Not, the Tunnel Will Get Wider! Arthroscopy. 2020 Apr;36(4):1112-1113. doi: 10.1016/j.arthro.2020.01.031. PMID: 32247408.

Güler Y, Birinci M, Hakyemez ÖS, Buyukdogan K, Çaçan MA, Arslanoglu F, Mermerkaya MU. Achilles tendon-splitting approach and double-row suture anchor repair for Haglund syndrome. Foot Ankle Surg. 2021 Jun;27(4):421-426. doi: 10.1016/j.fas.2020.05.009. Epub 2020 Jun 8. PMID: 32792246.


Kara A, Yasar C, Birinci M, Gulenc B, Sener B. Don't Let Our Operating Theatre to Be Desert. Acta Chir Orthop Traumatol Cech. 2021;88(3):229-232. English. PMID: 34228620.

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Bilal BOSTANCI
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Mehmet Kürşat YILMAZ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Hayrettin ÖNAL
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Baran DEMİR
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Alparslan UZUN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Niyazi ÇAKIR
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Naci KARACAOĞLAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Erciyes Ün TIP Fakültesi 1984 SSK Dışkapı Egitim Araştırma Hastanesi 1991

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Tunceli Hozat Saglık Ocagı 1984-1986 SSK Dışkapı Egitim Araştırma Hastanesi 1986-1992 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 1992-1998 Haydarpaşa Numune Hastanesi 1999-2003 İstanbul Medipol Koşuyolu Hastanesi 2003-2010

Araştırma Alanları

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif cerrahi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)1: Keskin M, Sutcu M, Cigsar B, Karacaoglan N. Necessity of Suction Drains in

Gynecomastia Surgery. Aesthet Surg J. 2014 Mar 11. [Epub ahead of print] PubMed

PMID: 24619884.

2: Karacaoglan N, Ciloglu SN. Conchal setback without resection in prominent ear

deformity. Otolaryngol Head Neck Surg. 2011 Dec;145(6):930-1. doi:

10.1177/0194599811416186. Epub 2011 Jul 21. PubMed PMID: 21778513.3: Cilingir M, Malkoç C, Duman A, Eroğlu S, Karacaoğlan N. Microtia and

pectoralis muscle agenesis. Plast Reconstr Surg. 2004 Jun;113(7):2222-4. PubMed

PMID: 15253226.4: Akbas H, Karacaoglan N, Eroglu L, Uysal A, Incesu L, Kandemir B. Radiologic

and histological evaluation of otogenic sliced cartilage grafts at the tip of the

chin of rabbits: an experimental study. Otolaryngol Head Neck Surg. 2004

Apr;130(4):453-8. PubMed PMID: 15100643.5: Misirlioglu A, Eroglu S, Karacaoglan N, Akan M, Akoz T, Yildirim S. Use of

honey as an adjunct in the healing of split-thickness skin graft donor site.

Dermatol Surg. 2003 Feb;29(2):168-72. PubMed PMID: 12562348.6: Cilingir M, Eroğlu S, Karacaoğlan N, Uysal A. Squamous carcinoma arising from

chronic pilonidal disease. Plast Reconstr Surg. 2002 Sep 15;110(4):1196-8. PubMed

PMID: 12198450.7: Karacaoglan N, Caglayan S, Caglayan U, Duman A. Pubic hair reconstruction

using minigrafts and micrografts. Plast Reconstr Surg. 2002 Mar;109(3):1200-1.

PubMed PMID: 11884862.8: Akbas H, Karacaoglan N. Reconstruction of large lower lip defects: a new

method. Otolaryngol Head Neck Surg. 2001 Apr;124(4):456-8. PubMed PMID: 11283507.9: Karacaoğlan N, Akbas H, Eroğlu L, Kandemir B. Desmoid tumor of the hand. Plast

Reconstr Surg. 2000 Sep;106(4):954-5. PubMed PMID: 11007424.10: Eroğlu L, Karacaoğlan N, Akbaş H. A practical method of sterile draping.

Plast Reconstr Surg. 2000 Jul;106(1):220-1. PubMed PMID: 10883643.11: Eroğlu L, Karacaoğlan N, Uysal A, Kobak O. A practical method of experimental

tissue expansion. Plast Reconstr Surg. 1999 Mar;103(3):1097-8. PubMed PMID:

10077128.12: Karacaoğlan N, Akbaş H. Effect of parenteral pentoxifylline and topical

nitroglycerin on skin flap survival. Otolaryngol Head Neck Surg. 1999

Feb;120(2):272-4. PubMed PMID: 9949365.13: Akbaş H, Karacaoğlan N, Uysal A. The use of scalp flap as graft donor area.

Br J Plast Surg. 1998 Oct;51(7):571-2. PubMed PMID: 9924420.14: Akbaş H, Karacaoğlan N, Demir A, Turan N, Uysal A. A plastic plug embedded in

the hard palate of an infant. Plast Reconstr Surg. 1998 Oct;102(5):1762-4. PubMed

PMID: 9774048.15: Eroğlu L, Karacaoğlan N, Demir A. The further uses of the surgical glove. Br

J Plast Surg. 1998 Jun;51(4):325-6. PubMed PMID: 9771356.16: Karacaoğlan N, Uysal OA. Use of iliac bone graft for saddle nose deformity.

Auris Nasus Larynx. 1998 Jan;25(1):49-57. PubMed PMID: 9512795.17: Karacaoğlan N. Hair growth in the vagina after reconstruction with pudendal

thigh flaps in congenital vaginal agenesis. Plast Reconstr Surg. 1997

Nov;100(6):1618. PubMed PMID: 9385990.18: Karacaoğlan N, Akbaş H, Eroglu L, Turan N, Demir A, Yavuz I. Hemangioma of

the nasal bones. Ann Plast Surg. 1997 Aug;39(2):218-9. PubMed PMID: 9262784.19: Karacaoğlan N. Distally based dorsalis pedis adipofascial flap. Plast

Reconstr Surg. 1996 Sep;98(4):752-3. PubMed PMID: 8773707.20: Karacaoğlan N, Uysal A. The seven flap-plasty. Br J Plast Surg. 1996

Jun;49(4):257-8. PubMed PMID: 8757680.21: Karacaoglan N. Distal foot coverage with a reverse dorsalis pedis flap. Ann

Plast Surg. 1996 Feb;36(2):224. PubMed PMID: 8919394.22: Karacaoğlan N, Uysal A. Use of seven-flap plasty for the treatment of

axillary and groin postburn contractures. Burns. 1996 Feb;22(1):69-72. PubMed

PMID: 8719322.23: Karacaoglan N, Uysal A. Deep burns following epileptic seizures. Burns. 1995

Nov;21(7):546-9. PubMed PMID: 8540987.24: Velidedeoğlu H, Bozdoğan N, Sahin U, Karacaoğlan N, Türkgüven Y. Vitiligo at

incision lines. Plast Reconstr Surg. 1995 Nov;96(6):1482-3. PubMed PMID: 7480261.25: Karacaoglan N, Uysal A. Reconstruction of postburn scar contracture of the

neck by expanded skin flaps. Burns. 1994 Dec;20(6):547-50. PubMed PMID: 7880424.26: Karacaoğlan N, Uysal A. The seven flap-plasty. Br J Plast Surg. 1994

Jul;47(5):372-4. PubMed PMID: 8087377.27: Karacaoğlan N, Sahin U, Ercan U, Bozdogan N. One-stage repair of

blepharophimosis: a new method. Plast Reconstr Surg. 1994 Jun;93(7):1406-9.

PubMed PMID: 8208806.28: Karacaoglan N, Velidedeoglu H, Ciçekçi B, Bozdogan N, Sahin U, Türkgüven Y.

Reverse W-M plasty in the repair of congenital syndactyly: a new method. Br J

Plast Surg. 1993 Jun;46(4):300-2. PubMed PMID: 8392420.

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Mustafa KESKİN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Gazi Üniversitesi 1996 Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2012

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Craniofacial Institute, Michigan ABD Selçuk Üniversitesi , Konya

Araştırma Alanları

Estetik Cerrahi Meme cerrahisi Yarık Dudak Damak Maksilofasiyal Cerrahi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

1. Eroğlu, L., M. Keskin, E. Güneren ve O.A. Uysal, “Tie-Over Dressing Using a Buckle,” Plast Reconstr Surg, 103, 2092-3 (1999).
2. Eroğlu, L., E. Güneren, M. Keskin, O.A. Uysal ve Y. Tomak, “The extended V-Y Flap for Coverage of a Mid-Plantar Defect,” Br J Plast Surg, 53, 708-10 (2000).
3. Eroğlu, L., M. Keskin, H. Akbaş, E. Güneren ve A. Demir, “Using Surgical Drapes to Prevent Airflow to Closed Suction Drains,” Plast Reconstr Surg, 108, 2179-80 (2001).
4. Akbaş, H., M. Keskin, E. Güneren, L. Eroğlu, A. Demir ve O.A. Uysal, “Unilateral Osteotomies for Externally Deviated Noses,” Aesthetic Plast Surg, 26, 413-5 (2002).
5. Güneren E., M. Keskin, O.A. Uysal, E. Arıtürk ve A.G. Kalaycı, “Fournier’s Gangrene as a Complication of Varicella in a 15-Month-Old Child,” J Pediatr Surg, 37, 1632-3 (2002).
6. Akbaş, H., M. Keskin, E. Güneren, L. Eroğlu ve O.A. Uysal, “Obstetric Mandibular Fracture During Episiotomy in Vaginal Delivery,” Ann Plast Surg, 50, 440-1 (2003).
7. Akbaş, H., M. Keskin, E. Güneren, L. Eroğlu ve O.A. Uysal, “Reconstruction of Columella, Membranous Septum, and Upper Lip in a Single Stage Operation,” Br J Plast Surg, 56, 291-2 (2003).
8. Keskin, M., H. Akbaş, O.A. Uysal, S. Canan, M. Ayyıldız, E. Ağar ve S. Kaplan, “Enhancement of Nerve Regeneration and Orientation across a Gap with a Nerve Graft within a Vein Conduit Graft: A Functional, Stereological, and Electrophysiological Study,” Plast Reconstr Surg, 113, 1372-1379 (2004).
9. Jackson, I.T., M. Keskin, R. Yavuzer ve C.P Kelly, “Compartmentalization of Massive Vascular Malformations,” Plast Reconstr Surg, 115, 10-21 (2005).
10. Kelly, C.P., R. Yavuzer, M. Keskin ve I.T. Jackson, “Treatment of Chronic Frontal Sinus Disease with the Galeal-Frontalis Flap: a Long-Term Follow-Up,” Plast Reconstr Surg, 115, 1229-36 (2005).
11. Keskin, M., A. Duymaz, Z. Tosun ve N. Savacı, “Tissue Necrosis Following a Honey Bee Sting,” Ann Plast Surg, 55, 114-5 (2005).
12. Keskin, M., Z. Tosun, A. Duymaz ve N. Savacı, “Frostbite Injury Due to Improper Usage of an Ice Pack,” Ann Plast Surg, 55, 437-8 (2005).
Prof.Dr. Mustafa Keskin, MD Page 4 of 11
13. Keskin, M. ve I.T. Jackson, “Airway Management in Craniofacial Anomalies,” Eur J Plast Surg, 28, 253-258 (2005).
14. Keskin, M., R. Yavuzer, C.P. Kelly ve I.T. Jackson, “External Filling Ports in Tissue Expansion: Confirming Their Safety and Convenience,” Plast Reconstr Surg, 117,1543-51 (2006).
15. Keskin, M., Z. Tosun, C. Uçar ve N. Savacı, “Pyoderma Gangrenosum in a Battered Child,” Ann Plast Surg, 57, 228–30 (2006).
16. Keskin, M., Z. Tosun ve N. Savacı, “An Easy Way to Externalize the Filling Port of a Tissue Expander,” Ann Plast Surg, 57, 78-9 (2006).
17. Şimşek, T., Keskin M., ve L. Eroğlu, “The Extended Uses of Foley Catheter in Plastic Surgery,” Indian J Plast Surg, 39, 111-112 (2006).
18. Bello-Rojas, G., I.T. Jackson, M. Keskin, C.P. Kelly, K. Dajani, R. Studinger, E.M. Kim, D. Lincoln, B. Silberberg ve A. Lee, “The Use of Polyacrylamide Gel in Soft-Tissue Augmentation: An Experimental Assessment,” Plast Reconstr Surg, 119, 1326-36 (2007).
19. Keskin, M., Z. Tosun, H. Toy ve N. Savacı, “Subdermal Fibrous Hamartoma of Infancy in the Hand,” Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg, 41, 211-4 (2007).
20. Duymaz A, F.E. Karabekmez, Z. Tosun, Keskin M., ve N. Savacı, “A Rare Complication of Diabetes Mellitus: Isolated Sartorius Muscle Necrosis,” Diabetes and Metabolic Syndrome: Clinical Research and Reviews, 1, 271-272 (2007).
21. Keskin, M., T. Beydes, Z. Tosun ve N. Savacı, “Polyurethane Spray Foam Burn,” Burns, 34, 1041-3 (2008).
22. Tosun, Z., F.E. Karabekmez, M. Keskin, A. Duymaz ve N. Savacı, “Allogenous Cartilage Graft versus Autogenous Cartilage Graft in Augmentation Rhinoplasty: A Decade of Clinical Experience,” Aesthetic Plast Surg, 32, 252-60 (2008).
23. Kelly, C.P., R. Yavuzer, M. Keskin, M. Bradford, L. Govila ve I.T. Jackson, “Functional Anastomotic Relationship between the Supratrochlear and the Facial Artery: An Anatomic Study,” Plast Reconstr Surg, 121,458-65 (2008).
24. Keskin, M., Z. Tosun ve N. Savacı, “Seventeen Years of Experience with Reduction Mammaplasty Avoiding a Vertical Scar,” Aesthetic Plast Surg, 32, 653-9 (2008).
25. Karabekmez, F.E., A. Duymaz, M. Keskin ve Z. Tosun, “ Huge Deforming Brown Tumour at the Maxilla and Mandible in a Patient with Secondary Hyperparathyroidism,” J Plast Reconstr Aesthet Surg, 61, 1404-5 (2008).
26. Duymaz A., F.E. Karabekmez, M. Keskin ve Z. Tosun, “Neurofibromatosis in a Family: Is There a Tendency to One Side of the Face?,” J Plast Reconstr Aesthet Surg, 61,1169 (2008).
27. Duymaz, A., F.E. Karabekmez, Z. Tosun, M. Keskin, M. Karameşe ve N. Savacı, “Reconstruction with Galeal Frontalis Flap of Depressed Forehead Region in Progressive Hemifacial Atrophy,” J Craniofac Surg, 19, 1104-6 (2008).
28. Keskin, M., F.E. Karabekmez, E. Yılmaz, Z. Tosun ve N. Savacı, “Vacuum-Assisted Closure of Wounds and Anxiety,” Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg, 42, 202-5 (2008).
29. Keskin, M., C.P. Kelly, A. Moreira-Gonzalez, C. Lobocki, M. Yarim, S. Kaplan ve I.T. Jackson, “Repairing Critical-Sized Rat Calvarial Defects with a Periosteal Cell-Seeded Small Intestinal Submucosal Layer,” Plast Reconstr Surg, 122, 400-9 (2008).
30. Karabekmez, F.E., A. Duymaz, M. Keskin ve Z. Tosun, “Squamous Cell Carcinoma on Cutaneous Leishmaniasis Lesion,” Dermatol Surg, 34, 1742-3 (2008).
31. Keskin, M., F.E. Karabekmez, B.T. Özkan, M.C. Avunduk, Z. Tosun ve N. Savacı, “Simultaneous Occurrence of Facial Fibrous Dysplasia and Ameloblastoma,” J Craniomaxillofac Surg, 37, 102-5 (2009).
32. Duymaz, A., F.E. Karabekmez, M. Keskin, ve Z. Tosun, “Is it a Chemical Burn or an Irritant Contact Dermatitis?,” J Plast Reconstr Aesthet Surg, 62:e663-4 (2009).
33. Keskin, M., T. Beydeş, Z. Tosun, ve N. Savacı, “Close Range Gun Shot Injuries of the Hand with the Mole Gun,” Journal of Trauma, 67, 139-142 (2009).
34. Keskin, M., Z. Tosun ve N. Savacı, “The Importance of Keeping Structural Integrity of the Lateral Crus in Tip Rhinoplasty," Aesthetic Plast Surg, 67:139-42 (2009).
35. Duymaz, A., F.E. Karabekmez, M. Keskin ve Z. Tosun, “Parry-Romberg Syndrome: Facial Atrophy and Relationship with the Other Part of the Body Involvement,” Annals Plastic Surg, 63, 457-461 (2009).
36. Duymaz, A., F.E. Karabekmez, M. Keskin ve Z. Tosun, “Reconstruction of a double pathology on a soft palate. Hairy polyp and cleft palate” Annals Plastic Surg, 63, 393-395 (2009).
37. Keskin, M, R. Toksöz, O. Özbek, Z. Tosun ve N. Savacı, “Compartmentalization of Inoperable High Flow Vascular Malformation,” Eur J Plast Surg, 32, 205-8 (2009).
38. Duymaz A, Karabekmez FE, Keskin M, Tosun Z, Savaci N. The reconstruction of soft tissue defects in the elbow area: a treatment algorithm proposal. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Nov;15(6):591-8. (2009).
39. Kelly CP, A. Gupta, M. Keskin, IT Jackson, “A New Design of a Dorsal Flap in the Rat to Study Skin Necrosis and its Prevention,” J Plast Reconstr Aesthet Surg, 63:1553-6 (2010).
40. Keskin M, M. Sutcu, Z. Tosun, N. Savaci, “Reconstruction of Total Lower Lip Defects Using Radial Forearm Free Flap with Subsequent Tongue Flap,” J Craniofac Surg, 21, 349-51 (2010).
41. Tosun Z, F.E. Karabekmez, A. Duymaz, A. Ozkan, M. Keskin, M.C. Avunduk, “Preventing Negative Effects of Smoking on Microarterial Anastomosis,” Ann Plast Surg. 65, 91-5 (2010).
42. Seyhan N, Keskin M, Tosun Z, Savaci N. Extensor Tendon Rupture Due to Cutaneous Leichmaniasis: a Case Report. Hand Surg, 15(2):131-3 (2010).
43. Keskin, M., N. Karalezli, Z. Tosun ve N. Savacı, “Formation of Osteocartiaginous Exostosis Resulting From the Raising of a Lateral Supramalleolar Flap,” Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg, 46; 49-51 (2012).
44. Seyhan N., Keskin M., Tosun Z., Savacı N. Efficacy of bipolar release in neglected congenital muscular torticollis patients. Musculoskelet Surg, 96(1) 55-57 (2012).
45. Karamese M, Hanci M, Esen H, Keskin M. Resurrent Neurothekeoma of the Foot. Modern Plastic Surgery. 2,46-48 (2012).
46. Karamese M, Akatekin A, Abaci M, Tosun Z, Keskin M. Unusual invasion of Trichilemmal Tumors: Two case reports. Modern Plastic Surgery, 2; 54-57 (2012).
47. Seyhan N. Tosun Z, Keskin M. Savacı N.Lower Eyelid Reconstruction with Tarsoconjunctival Flap in a Xeroderma Pigmentosum Patient. Eur J Plast Surg, 35:185-187 (2012).
48. Seyhan N., Keskin M, Tosun Z., Savacı N. Surgical Correction of Ptosis in Chronic Progressive External Opthalmoplegia. Eur J Plast Surg, 35(8) 621-623 (2012).
49. Seyhan N, Keskin M, Savaci N. Contact with wet cement: an unrecognized cause of chemical burn. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 18(2):189-91. (2012).
50. Karabekmez FE, Duymaz A, Tosun Z, Keskin M. Early and late term microsurgical free flap reconstruction and risks in high voltage electrical injury. Acta Medica Mediterranea, 29; 711-716 (2013).
51. Seyhan N, Keskin M, Tosun Z, Savaci N. Rhabdomyosarcoma in an adult hand. J Plast Surg Hand Surg, 47(5):422-4 (2013).
52. Karamese M, Duymaz A, Seyhan N, Keskin M, Tosun Z. Management of temporomandibular joint ankylosis with temporalis fascia flap and fat graft. J Craniomaxillofac Surg, 41(8):789-93 (2013).
53. Keskin M, Sutcu M, Cigsar B, Karacaoglan N. Necessity of suction drains in gynecomastia surgery. Aesthet Surg J, ;34(4):538-44 (2014).
54. Karabekmez FE, Selimoglu MN, Duymaz A, Karamese MS, Keskin M, Savaci N. Management of neglected periorbital squamous cell carcinoma requiring orbital exenteration. J Craniofac Surg, 25(3):729-34 (2014).
55. Duymaz A, Karabekmez FE, Keskin M. Using pedicled rectus abdominis musculocutaneous flaps in thigh and lumber defects. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 20(6):443-51. (2014)
56. Alagöz MŞ, Öksüz S, Keskin M, Yaşar EK, Eren F, Hasdemir M, Ülkür E. Avoiding Extended Scar in Skin Expansion: Alagoz Technique. J Craniofac Surg. ;26(4):e291-2. (2015)
57. Kara O, Demir N, Ozturk AN, Keskin M. Implant retained nasal prosthesis. Eur J Prosthodont, 3:23-5, (2015).
58. Keskin I, Sutcu M, Eren H, Keskin M. Exposure to Tumescent Solution Significantly Increases Phosphorylation of Perilipin in Adipocytes. Aesthet Surg J. Sep 2. pii: sjw156. (2016

text
Adı Soyadı Prof.Dr. İlker YAZICI
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Ayşin KARASOY YEŞİLADA
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Ahmet AYDIN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Ali TÜRKOĞLU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Alper ESKALEN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Umut Can ÖZDEMİRLER
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Emre Berkay ZEYREK
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Hasan Hüseyin KARA
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Sergülen DERVİŞOĞLU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1975-1981 İstanbul Ün. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1985-1989

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İstanbul Ünşversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Araştırma Alanları

Kemik / Yumuşak Doku Patolojisi pediatrik patoloji, pediatrik solid tümörler Hirschprung hastalığı

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

yurt içi ve yurt dışı 200 üzeri yayın,

kitaplar
7.3. Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler
1-Spinal Tümörler.Ed: AF. Özer. Bölüm adı: Vertebral tümörlerin patolojik özellikleri Sayfa 176-227. Logos yayıncılık, 2001.
2-Osteoporozda Kemik Kalitesi. Ed: YG Kutsal. Bölüm adı: Histomorfometrik göstergeler. Sayfa 213-232 Güneş Kitabevi, 2004
3-Kemik Yumuşak Doku Tümörleri .Editörler K. Engin, Y. Sağlık, U. Aydınlı. Bölüm adı: Çocukluk çağına özgü patolojik özellikler Sayfa 562-599-Nobel Tıp Kitabevleri 2005
4- Kemik Yumuşak Doku Tümörleri .Editörler K. Engin, Y. Sağlık, U. Aydınlı. Bölüm adı: Patoloji Sayfa 113-167-Nobel Tıp Kitabevleri 2005
5-Tanıdan Tedaviye Osteoartrit. Ed. Sarıdoğan M. Bölüm adı:Osteoartritte patolojik özellikler Sayfa 35-42, Nobel Tıp Kitabevleri 2007
6-Genel Patoloji –Öğrenci Ders Kitabı Ed. Özbay, G. Bölüm adı: Amiloidoz . İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Basımevi ( 2008)
7-Genel Patoloji- Öğrenci Ders Kitabı Ed. Özbay G. Bölüm adı: Tümör. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Basımevi ( 2008)
8- Pediatrik Onkoloji – Pediatrik Malign Kemik ve Yumuşak Doku Tümeörlerinde Patolojik Özellikler 2008 – 2009 Alp Ozkan
9-Netter'in Resimli Patolojisi Bölüm 11- Kemikler, Eklemler ve Yumuşak Dokular , çeviri Nobel Tıp Kitabevleri 2013
10-Multidispliner Yaklaşımla Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri Patolojik Değerlendirmede Karşılaşılan Sorunlar-bölüm 7 yazarlığı Sayfa 83-94, , Ed. Dabak , N. Bayt, 2013
11-Bİopsy interpretation of soft tissue tumors 9/23 adet bölüm çevirisi ve çeviri editörlüğü Yumuşak Doku Tümörleri Biyopsilerinin Yorumu- Biyopsi Yorumları Serisi Nobel Tıp Kitabevleri 2014
12-Pediatrik Tümörler Kemik ve Yumuşak Doku tümörleri bölümleri Otıp Kitapevi 2015
13-Yumuşak Doku Tümörleri editör/ çoklu bölüm yazarı Kongre Tıp Kitapevi 2016
14-Kemik ve Eklem Patolojisi editör/ çoklu bölüm yazarı Kongre Tıp Kitapevi 2017
15-Malign Tümörlerin TNM Sınıflaması ve Evreleme Sistemi 8.Baskı 2019 Çevirmen ve çeviri editörlüğü
16-Kemik ve Eklem Patolojisi editör/çoklu bölüm yazarı Kongre Tıp Kitapevi 2021son üç yıl yayınları

son üç yıl yayınları
1-Çakır A, Çomunoğlu N, Dervişoğlu S. Mayın tarlasında adım adım/kemik tümörlerine algoritmik yaklaşım ve tuzakları önlemenin klinikopatolojik çözümü. Dervişoğlu S, editör. Kemik Tümörleri Patolojisi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020. p.1-10.
2-Çakır A, Dervişoğlu S. Kist deyip geçme sonunda şaşırmak da var/kemiğin kistik lezyonları. Dervişoğlu S, editör. Kemik Tümörleri Patolojisi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020. p.103-10.
3-Langerhans Cell Histiocytosis: Single Center Experience of 25 Years.G. Tuysuz, I. Yildiz, N. Ozdemir, İ. Adaletli, S. Kurugoglu, H. Apak, S. Dervisoglu, S. Bozkurt, T. Celkan Mediterr J Hematol Infect Dis. 2019; 11(1): e2019035. Published online 2019 May 1. doi: 10.4084/MJHID.2019.035
4-Pseudomyogenic (epithelioid sarcoma-like) hemangioendothelioma of bone: Clinicopathologic features of 5 cases.
Kosemehmetoglu K, Rekhi B, Wakely PE Jr, Pant V, Dervisoglu S, Aydingoz U.
Ann Diagn Pathol. 2019 Aug;41:116-123. doi: 10.1016/j.anndiagpath.2019.06.003. Epub 2019 Jun 13.
PMID: 31233904
5-Kosemehmetoglu K, Kaygusuz G, Fritchie K, Aydin O, Yapicier O, Coskun O, Karatayli E, Boyacigil S, Guler G, Dervisoglu S, Kuzu I.Clinical and pathological characteristics of gastrointestinal stromal tumor (GIST) metastatic to bone.Virchows Arch. 2017 Jul;471(1):77-90. doi: 10.1007/s00428-017-2138-7. Epub 2017 May 9.
6- Rekhi B, Kosemehmetoglu K, Tezel GG, Dervisoglu S. Clinicopathologic features and immunohistochemical spectrum of 11 cases of epithelioid malignant peripheral nerve sheath tumors, including INI1/SMARCB1 results and BRAF V600E analysis.APMIS. 2017 Apr 27. doi: 10.1111/apm.12702. [Epub ahead of print]
7-Çomunoğlu N, Kepil N, Dervişoğlu S.Histopathology of giant cell tumors of the bone: With special emphasis on fibrohistiocytic and aneurysmal bone cyst like components. Acta Orthop Traumatol Turc. 2019 Jan;53(1):35-39. doi: 10.1016/j.aott.2018.10.007. Epub 2018 Nov 2.PMID: 30392920
8- Hulya Ozdemir, Tufan Kutlu, Mehmet Ozdemir, Pinar Isguven, Tulay Erkan, Figen Cokugras, Sergulen Dervisoglu. Prevalence of celiac disease in children with type 1 diabetes mellitus and the accuracy of serological tests 2018, Medicine Science | International Medical Journal – Article Medicine Science | International Medical Journal(0), 882, 2018https://doi.org/10.5455/medscience.2018.07.8901
9- Şenol Emre, Gonca Tekant, Dildar Konukoğlu, Sinem Fırtına, Sergülen Dervişoğlu, Günay Can, Cenk Büyükünal.Effect of carbondioxide insufflation on bowel in an experimental nec model.2018, Turkish Association of Pediatric Surgeons - Turkish Association of Pediatric Surgeons, 32(1), 10-18, 2018https://doi.org/10.5222/jtaps.2018.010
10- Mammadov E, Dervisoglu S, Elicevik M, Emir H, Soylet Y, Buyukunal SNC.Transition to adulthood with a bladder augmentation: histopathologic concerns.Int Braz J Urol. 2017 Nov-Dec;43(6):1152-1159. doi: 10.1590/S1677-5538.IBJU.2016.0548
11- Özcan R, Hüseynov M, Emre Ş, Tütüncü Ç, Ertem Vehid H, Dervişoğlu S, Adaletli İ, Celayir S, Tekant G. A review of intussusception cases involving failed pneumatic reduction and re-intussusception. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016 May;22(3):259-64. doi: 10.5505/tjtes.2016.79851.
12- Kaynak G, Guven MF, Erdal OA, Botanlioglu H, Babacan M, Dervisoglu S. Osteoid osteoma of the pisiform: A case report. Acta Orthop Traumatol Turc. 2016 Aug 20. pii: S1017-995X(16)30018-9. doi: 10.1016/j.aott.2016.07.005. [Epub ahead of print] PMID: 27555463
13- Ozcan R, Celayir S, Elicevik M, Dervisoglu S, Buyukunal SN.Risk continues: Very late manifestation of helicobacter pylori at gastric augmented bladder. J Pak Med Assoc. 2016 Jul;66(7):893-5.
14- Gokay NS, Yilmaz I, Komur B, Demiroz AS, Gokce A, Dervisoglu S, Gokay BV.A Comparison of the Effects of Neuronal Nitric Oxide Synthase and Inducible Nitric Oxide Synthase inhibition on Cartilage Damage.Biomed Res Int. 2016;2016:7857345. doi: 10.1155/2016/7857345. Epub 2016 Jun 13.
15- Solmaz H, Dervisoglu S, Gulsoy M, Ulgen Y.Laser biostimulation of wound healing: bioimpedance measurements support histology.Lasers Med Sci. 2016 Jul 1. [Epub ahead of print]PMID: 27371448
16- Ergen ŞA, Tiken EE, Öksüz DÇ, Dinçbaş FÖ, Dervişoğlu S, Mandel NM, Hız M, Koca S.The Role of Radiotherapy in the Treatment of Primary or Recurrent Desmoid Tumors and Long-Term Results.Balkan Med J. 2016 May;33(3):316-21. doi: 10.5152/balkanmedj.2016.140560. Epub 2016 May 1.PMID: 27308076
17- Çomunoğlu N, Dervişoğlu S, Elçin BB, Tekant GA, Apak H. Malignant Extragastrointestinal Neuroectodermal Tumor Located at Right Cervical Region. Open Journal of Pathology, 2015, 5, 125-128Published Online October 2015 in SciRes. http://www.scirp.org/journal/ojpathologyhttp://dx.doi.org/10.4236/ojpathology.2015.54017
18-Oksuz DC, Ozdemir S, Kaydihan N, Dervisoglu S, Hiz M, Tuzun H, Mandel NM, Koca S, Dincbas FO.Long-Term Treatment Results in Soft Tissue Sarcomas of the Thoracic Wall Treated with Pre-or-Postoperative Radiotherapy - a Single Institution Experience.Asian Pac J Cancer Prev. 2014;15(22):9949-53.
19-Develoglu ON, Yalcin E, Bulut E, Celebi S, Sahan E, Ustundag N, Dervisoglu S, Kulekci M, Kucur M.Histopathologic changes in the middle ear mucosa after exposure to pepsin and unconjugated bile Acid.J Craniofac Surg. 2014 Nov;25(6):e536-40.
20- Oksüz DC, Tural D, Dincbas FÖ, Dervisoglu S, Turna H, Hiz M, Kantarci F, Ceylaner B, Koca S, Mandel NM. Non-metastatic Ewing's sarcoma family of tumors of bone in adolescents and adults: prognostic factors and clinical outcome-single institution results.Tumori. 2014 Jul-Aug;100(4):452-8.
21-Demiröz AS, Kepil N, Dervişoğlu S. [Unfavorable sialoblastoma: a rare case].Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2014 Jul-Aug;24(4):233-6.
22- Özmen E, Adaletli I, Kayadibi Y, Emre Ş, Kiliç F, Dervişoğlu S, Kuruğoğlu S, Şenyüz OF. The impact of share wave elastography in differentiation of hepatic hemangioma from malignant liver tumors in pediatric population. Eur J Radiol. 2014 Sep;83(9):1691-7
23- Tüysüz G, Ozdemir N, Emir H, Durak H, Dervişoğlu S, Adaletli I, Apak H. A Translocation Renal Cell Carcinoma with Skeletal Muscle Metastasis in a Child.Turk Patoloji Derg. 2014 Jun 10.
24- Günes N, Cengiz FB, Duman D, Dervişoğlu S, Tekin M, Tüysüz B. Branchio-oculo-facial syndrome in a newborn caused by a novel TFAP2A mutation. Genet Couns. 2014;25(1):41-7.
25-Dincbas FO, Oksuz DC, Yetmen O, Hiz M, Dervisoglu S, Turna H, Kantarci F, Mandel NM, Koca S Neoadjuvant treatment with preoperative radiotherapy for extremity soft tissue sarcomas: long-term results from a single institution in Turkey..Asian Pac J Cancer Prev. 2014;15(4):1775-81.
26.Sergülen Dervişoğlu, Nil Çomunoğlu, Kemal Kösemehmetoğlu. Yumuşak doku tümörlerinin histopatolojisi ve sınıflamada yenilikler. Türk Onkoloji Dergisi Yumuşak doku tümörleri 30: 4-14, ( supp) 2015
27- Rahşan Özcan, Mirzaman Hüseynov, Şenol Emre, Çiğdem Tütüncü, Hayriye Ertem Vehid, Sergülen Dervişoğlu, İbrahim Adaletli, Sinan Celayir, Gonca Tekant. A review of intussusception cases involving failed pneumatic reduction and re-intussusception.Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(3): 259-264 | DOI: 10.5505/tjtes.2016.79851
28- Nil Çomunoğlu, Aslı Çakır, Sergülen Dervişoğlu. Malign Yumuşak Doku Tümörlerine Patolojik Yaklaşım.Turkiye Klinikleri J Med Pathol-Special Topics 2017;2(2):109-21
29- Şenol Emre, Gonca Tekant, Dildar Konukoğlu, Sinem Fırtına, Sergülen Dervişoğlu, Günay Can, Cenk Büyükünal.Deneysel nekrotizan enterokolit modelinde intraabdominal karbondioksit ensüflasyonunun barsak üzerine etkisi Effect of carbondioxide insufflation on bowel in an experimental nec model. Çoc. Cer. Derg. 2018;32(1):10-18 doi:10.52

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Aslı ÇAKIR
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Hacettepe üniversitesi 2004 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2010

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Çorlu Devlet Hastanesi

Araştırma Alanları

Cerrahi patoloji, hematopatoloji, meme patolojisi, uropatoloji, nöropatoloji, yumuşak doku ve kemik patolojisi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Elif ÇALIŞ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Zeynep BAYRAMOĞLU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Sıla YILMAZ ERÖZBEK
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Üroloji Anabilim Dalı

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Sabahattin AYDIN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Üniversitesi 1985 1-Trakya Üniversitesi, 2-Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1992, 2003

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bakanlığı, Haseki Eğitim Hastanesi,

Araştırma Alanları

1. Androloji 2. Üroonkoloji 3. Sağlık Yönetimi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

1.Aydın S., Odabaş Ö., Ercan M., Kara H., Ağargün MY.: Efficacy of testosterone undacanoate, trazodone and hypnotic suggestions in the treatment of non-organic male sexual dysfunction. Br J Urol 77(2): 256-260, 1996

2. Kara H., Aydın S., Ağargün M. Y., Odabaş Ö., Yilmaz Y.: The efficacy of fluoxetine in the treatment of premature ejaculation: a double-blind placebo controlled study. J Urol, 156: 1631-1632, 1996

3. Odabaş Ö.,Uğraş S., Aydın S., Yılmaz Y., Atilla MK.: Assesment of testicular cytology by touch imprint and fine needle aspiration: are they reliable methods for the diagnosis of testicular pathology? Br J Urol, 79 (3): 445-448, 1997

4. Aydın S, Ercan M, Çaşkurlu T, Taşçı Aİ, Karaman Mİ, Odabaş Ö, Yılmaz Y, Ağargün MY, Kara H, Sevin G: Acupuncture and hypnotic suggestions in the treatment of non-organic male sexual dysfunction. Scand J Urol Nephrol, 31(3): 271-274, 1997

5. Aydın S., Yılmaz Y., Odabaş Ö., Şekeroğlu MR., Tarakçıoğlu M., Atilla MK.: A further study of of seminal plasma: Lactate dehidrogenase and Lactate dehidrogenase-X activities and diluted semen absorbence. Eur J Clin Chem Biochem, 35(4): 261-264, 1997

6. Atilla M.K., Sargın H., Yılmaz Y., Odabaş Ö., Keskin A., Aydın S.,: Undescended testis in adults: clinical significance of resistive index values of the testicular artery measured by Doppler ultrasound as a predictor of testicular histology. J Urol, 158: 841-843, 1997

7. Yılmaz Y, Atan A, Odabaş Ö, Aydın S, Gürel SA, Aydın M: Eighteen months follow-up of cystovaginoplasty: a new augmentation operation for repair of vesicovaginal fistulae. Scand J Urol Nephrol, 31: 505-507, 1997

8.Yilmaz Y.,Odabaş Ö., Aydınlıoğlu A., Atilla MK., Atan A., Aydın S.: A new drainage technique in the ureteropelvic junction obstruction: side to side ureterocalicostomy (or urterocaliceal by-pass) preserving renal pelvis and ureteropelvic junction. Scand J Urol Nephrol 32: 150-152, 1998

9.Sakarya ME, Arslan H, Ünal Ö, Atilla MK, Aydın S.: The role of power doppler ultrasonography in the diagnosis of prostate cancer: a preliminary study. Br J Urol. 82: 386-388, 1998

10.Yılmaz Y, Aydın M, Bakir B, Atilla MK, Odabas O, Aydın S: Utilising an ileal segment in the posterior urethral replacement procedures using anal sphincter to provide continence in dogs. Tohoku J Exp Med.185 (4):263-70, 1998

11.Odabaş Ö, Timurkan H, Atilla MK, Yılmaz Y, Sengül E, Aydın S: Micro-spoon technique in estimation of sperm concentration in rat epididymis. Tohoku J Exp Med. 191(1):1-5, 2000

12.Aydın S, Özbek H, Yılmaz Y, Atilla MK, Bayraklı H, Çetin H: Effects of sildenafil citrate, acetylcholine and sodium nitroprusside on the relaxation of rabbit cavernous tissue in vitro. Urology, 58(1): 119-124, 2001

13.Odabaş Ö, Atilla MK, Yılmaz Y, Şekeroğlu MR, Şengül E, Aydın S: Luteinizing hormone pulse frequency and amplitude in azoospermic, oligozoospermic and normal fertile men in Turkey. Asian J Androl.4(2):156-8, 2002

14.Şekeroğlu MR, Aydın S, Dülger H, Yılmaz Y, Bayraklı H, Noyan T: Diagnostic value of cytokeratin-18 as a tumor marker in bladder cancer. Clin Biochem.35(4):327-31. 2002

15.Tefekli A, Altunrende F, Tepeler K, Tas A, Aydın S, Muslumanoglu AY: Tubeless percutaneous nephrolithotomy in selected patients: a prospective randomized comparison. Int Urol Nephrol. 39(1):57-63, 2007

16.Berktas M , Aydin S , Yilmaz Y , Cecen K , Bozkurt H: Sperm motility changes after coincubation with various uropathogenic microorganisms: an in vitro experimental study. Int Urol Nephrol 40: 383-389, 2008

17. Tatar M, Mollahaliloglu S.,Sahin B., Aydın S., Maresso A., Hernandez-Quevedo C. Turkey: Health System Review. Health Systems in Transition,2011, 13(6):1-186.

18. Baris E, Mollahaliloglu S, Aydin S.,Healthcare in Turkey: from laggard to leader.BMJ. 2011 Jan 21;342:c7456. doi: 10.1136/bmj.c7456.

19. Prof Rifat Atun , Prof Sabahattin Aydın , Sarbani Chakraborty , Safir Sümer , Meltem Aran ,Ipek Gürol , Serpil Nazlıoğlu , Şenay Özgülcü , Ülger Aydoğan , Banu Ayar , Uğur Dilmen , Prof Recep Akdağ :Universal health coverage in Turkey: enhancement of equity. The Lancet 382:65-99,2013

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Selami ALBAYRAK
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1985

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

GÜLHANE TIP AKADEMİSİ HAYDARPAŞA EĞİTİM HASTANESİ KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Araştırma Alanları

Üretra cerrahisi, Üroonkolojik cerrahi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

2. BİLİMSEL ÇALIŞMALAR VE YAYINLAR


2.1.DOÇENTLİK ÖNCESİ

2.1.1. ULUSLARARASI DERGİLERDE

1. Extended Vein Ligation: A New Aspect of the Surgical Treatment of Varicocele.
ALBAYRAK S., CAN C., SARICA K.
Urol Int 1993; 51: 220-224.


2.1.2. ULUSAL DERGİLERDE

1. Böbrek ve Testis Tümörlerinde Torako-abdominal Yaklaşım : 16 Olgudaki
Sonuçlar
Önol Y., Erden D., Alagöl B., Albayrak S.
Türk Üroloji Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 4, 472-475, 1990.

2. Benign Prostat Hipertrofisi Tedavisinde Raveronun Çift Körleme ile
Etkisinin Araştırılması
Erden D., Karslı F., Önol Y., Vatandaşlar F., Albayrak S.
GATA Tıp Bülteni, 33: 149-154, 1991.

3. Erkek Üretra Darlıklarında Radyolojik ve Sonoüretrografi Yöntemlerinin
Tanı Değeri
Karslı F., Şener T., Vatandaşlar F., Erden D., Albayrak S.
GATA Tıp Bülteni, 33: 1359-1369, 1991.

4. Obstrüktif Üropatilerde Perkutan Nefrostomi:
Erden D., Baykal K., Albayrak S., Önol Y., İşeri C.
Türk Üroloji Dergisi, Cilt:18, Sayı: 4, 399-405, 1992.

5. Üretral Dilatasyon ve İnternal Optik Üretrotominin Transüretral
Prostatektomiden Sonra Görülen Üretra Darlıklarındaki Rolü
Erden D., Albayrak S., Tunçay S., Önol Y., Vatandaşlar F.
GATA Tıp Büteni, 34: 905-910, 1992.

6. Empotansın Tedavisinde Otoenjeksiyon Farmakoterapisinin Yeri
Albayrak S., Erden D., İşeri C., Önol Y.
Türk Üroloji Dergisi, Cilt:18, Sayı: 4, 444-446, 1992.

7. Empotansa Multidisipliner Yaklaşım
Albayrak S., Erden D., Tunçay S., İşeri C., Önol Y.
Türk Üroloji Dergisi, Cilt:18, Sayı: 4, 451-457, 1992.

8. Megaüreterde Pilikasyon Yöntemi: 7 Olgu Bildirimi
Önol Y., Erden D.,İşeri C., Albayrak S., Ergüven U.
Türk Üroloji Dergisi, Cilt:18, 447-450, 1992.

9. İleal Neobladder: Üriner Diversiyonlar İçindeki Yeri, Endikasyonları ve 5
Vakada Aldığımız Sonuçlar
Önol Y., İşeri C., Albayrak S., Erden D., Şahin C.
Türk Üroloji Dergisi, Cilt:19, 64-67, 1993.

10. Radikal Retropubik Prostatektomi: 18 Olgudaki Deneyimlerimiz
Önol Y., Albayrak S., Erden D., İşeri C., Tunçay S., Karaşen E.
Türk Üroloji Dergisi, Cilt:19, Sayı:2, 165-171, 1993.

11. 8 Olguda Perineal Yaklaşımla Posterior Üretroplasti
Önol Y., Erden D., Albayrak S., İşeri C.,Tunçay S.
Türk Üroloji Dergisi, Cilt:19, 269-272, 1993.

12. İnvaziv TCC Nedeniyle Yapılan Total Sistektomiden Sonra Görülen
Üretral Rekürrens
Albayrak S., Önol Y., Erden D., İşeri C., Tunçay S.
Türk Üroloji Dergisi, Cilt:19, 78-81, 1993.

13. İleri Evre Mesane Kanserli 16 Olguda Üriner Saptırma ve Radikal Cerrahi
Girişimler
Önol Y., Albayrak S., Erden D., İşeri C., Tunçay S.
Türk Üroloji Dergisi, Cilt:19, 42-46, 1993.

14. İnmemiş Testis Olgularında Önemli Bir Konjenital Malformasyon: Testis-
Epididim İlişkisi ve Bunun Orkiopeksi Sonuçlarına Etkisi
Albayrak S., Erden D., Önol Y., İşeri C., Kocaman K.
Türk Üroloji Dergisi, Cilt:19, 360-362, 1993.

15. Üretral Rekonstrüksiyonda Mesane ve Ağız Mukozası Kullanımı
Önol Y., Albayrak S., Erden D., Tunçay S.
Türk Üroloji Dergisi, Cilt:19, 259-262, 1993.

16. Empotanslı Hastaların Tedavisinde Penil Protez İmplantasyonunun Yeri
Albayrak S., Vatandaşlar F., Erden D., Önol Y., İşeri C.
Türk Üroloji Dergisi, Cilt:19, 357-359, 1993.

17. Çocuklarda Megaüreter Tedavi Sonuçları
İşeri C., Vatandaşlar F., Önol Y., Erden D., Baykal K., Albayrak S.
Türk Üroloji Dergisi, Cilt:19, 134-136, 1993.


18. Üretral Onarımda Mesane Mukozası Kullanımı
Önol Y., Erden D., Albayrak S., Tuncay S., Şahin C.
Pediatrik Cerrahi Dergisi: 7, 16-19, 1993.

19. Üretral Onarımda Ağız Mukozası Kullanımı: Ön Rapor
Önol Y., Erden D., Tuncay S., Şahin C., Albayrak S.
Pediatrik Cerrahi Dergisi: 7, 20-23,1993.

20. Sistoskopide Kullanılan Yüzeyel Anestezik Ajanların Etkinlik Derecesi ve
Maliyetlerinin Karşılaştırılması
Erden D., Tunçay S., Albayrak S., Önol Y.
Türk Üroloji Dergisi, Cilt:20, 92-95, 1994.

21. Radikal Prostatektomide Sinir Koruyucu Yöntemi Hangi Olgularda ve Ne
Zaman Kullanalım ?
Albayrak S., Baykal K., Önol Y., İnal H., Karaşen E.
Türk Üroloji Dergisi, Cilt: 20, Sayı: 2, 217-221, 1994.

22. Çocuk ve Erişkin Hipospadiaslı Olgularda Cerrahi Onarım Sonuçlarının
Karşılaştırılması:
Önol Y., Albayrak S., Baykal K., Şahin C., İnal H.
Türk Üroloji Dergisi Cilt: 20 : 162-165 1994

23. Anatomopatolojik İnceleme: Tümör Volümü, Lokalizasyonu ve Kapsüler
İnvazyonu: 30 Radikal Prostatektomili Olgudaki Sonuçlarımız
Uçmaklı E., Albayrak S., Yıldırım Ş., Önol Y., Baloğlu H. , Baykal K.
Türk Üroloji Dergisi 20: 268-272, 1994

24. Obstrüktif Üropatiye Yol Açan Retroperitoneal Fibrozisli Olgularda
Cerrahi Yaklaşım:7 Olgu Sunumu
Önol Y., Baykal K., Albayrak S., İşeri C., Şahin C.
Türk Üroloji Dergisi 20: 377-381, 1994

25. Radikal Prostatektomi Materyallerindeki Tümör Dokusunun
immünohistokimyasal Spektrumu
Yıldırım Ş., Baloğlu H., Öztek Y., Albayrak S., Önol Y.
Türk Patoloji Dergisi 10,2 199,1994


2.1.3. ULUSLARARASI SEMPOZYUM,KONGRE VE KONFERANS BİLDİRİ ÖZETLERİ:

1. Sexual Function Following Nerve Sparing Radical Prostatectomy: Results of 15 Cases
Önol Y., Albayrak S., Erden D., İşeri C., Tunçay S., Şahin C.
INTERNATIONAL CONGRESS ON ANDROLOGY April 21-24 1993 Antalya

2. Sexual Function Following Perineal Urethroplasty: Our Results in 10 Cases.
Albayrak S., Önol Y., Erden D., Tunçay S., Şenkul T.
INTERNATIONAL CONGRESS ON ANDROLOGY April 21-24 1993 Antalya
3. Bladder Mucosa and Buccal Mucosal Grafts for Urethral Reconstruction: Our Results in 16 cases.
Önol Y., Albayrak S., Erden D., Tunçay S., Özbilek B.
3rd MEDITERRANEAN CONGRESS OF UROLOGY 30 June- 03 July 1993
Istanbul

4. Posterior Vertical Lumbotomy versus ESWL Monotherapy in Treatment of Upper Urinary Tract Calculi Larger Than 2 cm in Diameter.
Albayrak S., Önol Y., Ersay A., Erden D., Kocaman K.
3rd MEDITERRANEAN CONGRESS OF UROLOGY 30 June- 03 July 1993 Istanbul

5. The Diagnostic Value of Selective Neurophysiologic Testing (BCR,PEP) İn Evaluation of I m Impotent
Patient: Results of 64 Cases
Albayrak S., Önol Y., Saracoğlu M., İşeri C., Baykal K., Tunçay S.
3rd MEDITERRANEAN CONGRESS OF UROLOGY 30 June-03 July 1993 Istanbul

6. Urinary Diversions and Radical Surgery in 34 Cases with Invasive Bladder Carcinoma
Albayrak S., Önol Y., İşeri C., Erden D., İnal H., Tunçay S.
3rd MEDITERRANEAN CONGRESS OF UROLOGY 30 June- 03 July 1993 Istanbul

7. Orthotopic Ileal Neobladder: Results in 7 Cases
Önol Y., Albayrak S., İşeri C., Erden D., İnal H.
3rd MEDITERRANEAN CONGRESS OF UROLOGY 30 June- 03 July 1993 Istanbul

8. Radical Retropubic Prostatectomy: Our Experiences in 18 Cases.
Önol Y., Albayrak S., Erden D., İşeri C., Şenkul T.
3rd MEDITERRANEAN CONGRESS OF UROLOGY 30 June- 03 July 1993 Istanbul

9. Anatomo-pathologic Study of the 18 Radical Prostatectomy Specimens: Tumor volume , Location and Capsular Invasion.
Albayrak S., Yıldırım Ş., Önol Y., Erden D., Tunçay S.
29thINTERNATIONAL CONGRESS OF MILITARY MEDICINE 18-25 September 1993 İstanbul

10. Thoraco-abdominal Approach for Testicular and Upper Pole Renal Tumors.
Önol Y., Albayrak S., Erden D., İşeri C., Şahin C.
29th INTERNATIONAL CONGRESS OF MILITARY MEDICINE 18-25 September 1993 Istanbul

11. Our Experiences in Perineal Posterior Urethroplasty:Results in 10 Cases.
Önol Y., Albayrak S., Erden D., Tunçay S., Özbilek B.
29thINTERNATIONAL CONGRESS OF MILITARY MEDICINE 18-25 September 1993 İstanbul
12. Urinary Diversions and Radical Surgery in 34 cases with Invasive Bladder Carcinoma
Albayrak S., Önol Y., İşeri C., İnal H., Tunçay S.,
29thINTERNATIONAL CONGRESS OF MILITARY MEDICINE 18-25 September 1993 İstanbul

13. Orthotopic Neoblader : Resuls in 7 Cases
Önol Y., Albayrak S., İşeri C.,Erden D., İnal H.
29thINTERNATIONAL CONGRESS OF MILITARY MEDICINE 18-25 September 1993 İstanbul

14. Diagnostic Value of Selective Neurophysiologic testing (BCR’s and PEP ‘s) in evaluation of Impotent patients
Albayrak S., Önol Y., Saraçcoğlu M.,İşeri C .,Baykal K.
29th INTERNATIONAL CONGRESS OF MILITARY MEDICINE 18-25 September 1993 İstanbul

15. Bladder Mucosa and Buccal Mucosal Grafts for Urethral Reconstruction: Our Experiences in 26 Cases .
Önol Y., Albayrak S., Erden D., Tunçay S., Özbilek B.
29thINTERNATIONAL CONGRESS OF MILITARY MEDICINE 18-25 September 1993 Istanbul

16. Our Experiences on Radical Retropubic Prostatectomy
ÖNOL Y., ALBAYRAK.S, BAYKAL K., ERDEN D., İNAL H., KARAŞEN E., KOCAMAN K.
2nd Euro-American Conferance on Urological Disease BPH and Prostate Cancer 28-31 August, 1994 ATHENS, GREECE2.1.4. ULUSAL SEMPOZYUM,KONGRE VE KONFERANS BİLDİRİ ÖZETLERİ:

1. Ürolojik Cerrahide Omentum Kullanımı
Önol Y., İşeri C., Erden D., Vatandaşlar F., Albayrak S., Ersay A.
XI.Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) 14-18 Ekim 1991 Side

2. Radikal Prostatektomide Dorsal Venin Kontrolü:
Önol Y., Erden D., İşeri C., Ersay A., Albayrak S.
XI. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) 14-18 Ekim 1991 Side

3. Empotansın Tedavisinde Otoenjeksiyon Farmakoterapisinin Yeri: Takipteki 16 Olgunun Bildirimi
Albayrak S., İşeri C., Önol Y., Vatandaşlar F., Erden D., Şener T.
XI. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) 14-18 Ekim 1991 Side

4. Multidisipliner Yaklaşımla Değerlendirilen 136 Empotanslı Hastanının Klinik Dökümü
Albayrak S., Erden D., Önol Y., İşeri C., Vatandaşlar F.
XI Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) 14-18 Ekim 1991 Side
5. ESWL’ye karşı Açık Cerrahi: Dorsal Lumbotominin Üst Üriner Sistem Taşlarının Tedavisindeki Rolü:
Önol Y., Ersay A., İşeri C., Erden D., Albayrak S.
XI. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) 14-18 Ekim 1991 Side

6. İnmemiş Testis Olgularında Önemli Bir Kongenital Malformasyon: Testis Epididim İlişkisi ve Bunun Orkiopeksi Sonuçlarına Etkisi .
Erden D., Önol Y., Albayrak S., İşeri C., Tunçay S., Karaşen E.

XII. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) 27-30 Eylul 1992 Nevşehir

7. Radikal Retropubik Prostatektomi:18 Olgudaki Deneyimlerimiz.
Önol Y., Albayrak S., Erden D., İşeri C., Tunçay S., Karaşen E.
XII. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) 27-30 Eylül 1992 Nevşehir

8. İnvaziv TCC nedeniyle yapılan Total Sistektomiden Sonra Görülen Üretral Rekürrens :
Önol Y., Erden D., Albayrak S., İşeri C., Karaşen E.
XII. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) 27-30 Eylül 1992 Nevşehir

9. İleal Neobladder: Üriner Diversiyonlar İçindeki Yeri, Endikasyonları ve 5 Vakada Aldığımız Sonuçlar.
Önol Y., İşeri C., Albayrak S., Erden D., Şahin C.
XII.Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) 27-30 Eylul 1992 Nevşehir

10. Posterior Üretroplasti: 7 Olgu Bildirimi
Önol Y., Erden D., Albayrak S., İşeri C., Tunçay S., İnal H.
XII. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) 27-30 Eylul 1992 Nevşehir

11. Üretral Rekonstrüksiyonda Mesane Mukozası Kullanımı
Önol Y., Albayrak S., Erden D., Tunçay S.
XII.Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) 27-30 Eylül 1992 Nevşehir

12. Radikal Prostatektomi: 18 Olgudan Alınan Sonuçlar
Önol Y., Albayrak S., Erden D., Şahin C., Tunçay S.
X.Ulusal Kanser Kongresi 3-7 Mayıs 1993 İstanbul

13. İleal Mesane Sübstitüsyonu: 7 Olgudan Alınan Sonuçlar
Önol Y., Albayrak S., İşeri C., Erden D., Şahin C., Tunçay S.
X. Ulusal Kanser Kongresi 3-7 Mayıs 1993 İstanbul

14. İnvaziv Mesane Kanserli 31 Olguda Üriner Saptırma ve Radikal Cerrahi Girişimler
Önol Y., Albayrak S., İşeri C., Erden D., İnal H., Tunçay S.
X. Ulusal Kanser Kongresi 3-7 Mayıs 1993 İstanbul

15. Radikal Prostatektomi Materyallerindeki Tümör Dokusunun İmmünohistokimyasal Spektrumu
Yıldırım Ş., Baloğlu H., Öztek İ., Albayrak S., Önol Y., Erden D.
XI. Ulusal Patoloji Sempozyumu 21-31 Ekim 1993 Trabzon.
16. 22 Radikal Prostatektomi Materyalinin Patolojik Değerlendirilmesi.
Uçmaklı E., Yıldırım Ş., Öztek İ., Baloğlu H., Albayrak S., Önol Y., Erden D.
XI Ulusal Patoloji Sempozyumu 21-31- Ekim 1993 Trabzon.

17. Üreter alt bölüm taşlarına Üreteroskopik Yaklaşım
İşeri C., Özbilek B., Baykal K., Albayrak S., Önol Y.
I. Ulusal Endoüroloji Kongresi 24- 25 Mart 1994 İstanbul

18. Üreter Orta ve Alt Bölüm Taşlarının Tedavisinde Loop Üreteral Kateterin Yeri
Türk Üroloji Dergisi 21: 384-390 1995

10. Ürolojide Barsak Segmentlerinin Kullanımı
Y.Önol, K.Baykal, S.Albayrak, T.Şenkul, H.İnal, C.Şahin
Türk Üroloji Dergisi 21: 293-300 1995

11. Tek Fonksiyone Böbrekte Gelişen Renal Hücreli Kanser Olgusu
Nedeniyle Renal Hücreli Kanserlerde Zorunlu Nefron Koruyucu
Cerrahinin Gözden Geçirilmesi
Y.Önol, K.Baykal, S.Albayrak, H.İnal, E. Kalcı, C.Şahin, T.Şenkul
Türk Üroloji Dergisi 21: 384-389, 1995

12. Prostat Kanserinde Patolojik Evre İle Klinik Evre, PSA ve Gleason
Grade Arasındaki İlişki: GATA Haydarpaşa Deneyimleri
K.Baykal, S.Albayrak, E.Kalcı, Ş.Yıdırım, H.İnal, Y. Önol
Türk Üroloji Dergisi 21: 206-211, 1995

13. Benign Prostat Hiperplazisinde Alternatif Cerrahi:
Transüretral Prostat İnsizyonu
S.Tunçay, D.Erden, Y.Önol, S.Albayrak, K.Baykal, C.İşeri
Türk Üroloji Dergisi 21: 221-227, 1995

14. Clam Sistoplastide Endikasyonlar, Teknik ve 5 Vakada Alınan
Sonuçlar
Baykal K., Albayrak S., Önol Y., Şenkul T., İnal H., Şahin C.
Türk Üroloji Dergisi 22: 37-42 1996

15. Genç Yaşta Görülen Mesane Tümörleri: 3 Olgu Sunumu
K.Baykal, S.Albayrak, Y.Önol, T.Şenkul, C.Şahin,H.İnal
Üroloji Bülteni 7: 61-62, 1996

16. Prostat Kanserinde Düşük Evrelendirme Sorunu ve Patolojik Evre C
ve D1 Olgulara Yaklaşım
K.Baykal, S.Albayrak, E.Kalcı, H.Baloğlu, B.Özbilek, Y.Önol
Üroloji Bülteni 7: 17-20, 1996

17. Üreter Orta ve Alt Bölüm Taşlarının Tedavisinde Loop Üreteral Kateterin
Yeri: 50 Olgudaki Sonuçlarımız
Baykal K., Albayrak S., Önol Y., Şenkul T., Özbilek B., Şahin C.
Türk Üroloji Dergisi 22: 2. sayı 199618. Ortotopik Neoblader Olgularının Fonksiyonel, Ürodinamik, Metabolik
Sonuçları
Baykal K., Şenkul T., Önol Y., Albayrak S., İşeri C., Erden D.
Türk Üroloji Dergisi 22: 227-237 1996

19. Radikal Retropubik Prostatektominin Türkiye’deki İlk 5 Yıl Sonuçları
Önol Y., Albayrak S., Baykal K., Kalcı E., Şahin C., Şenkul T.
Üroloji Bülteni 7, 87-91 1996

20. Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Transüretral Rezeksiyonun
Semptom Skoruna Etkisi
İnal H., Baykal K., İşeri C., Albayrak S., Şenkul T., Erden D.
Türk Üroloji Dergisi 22: 13-18 1996

21. Prostatın Transüretral Rezeksiyonunun Erken ve Geç Dönem Komplikasyonlarının Değerlendirilmesi
Baykal K., İnal H., İşeri C., Albayrak S., Dursun K., Erden D.
Deniz Tıp Bülteni 29: 36-50,1996

22. Radyasyona Bağlı Hemorajik Sistitte Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Yeri
Dündar K., Baykal K., Elbüken M., Albayrak S., İşeri C., Erden D.
Türk Üroloji Dergisi 22: 215-219, 1996

23. Akut Karını Taklit Eden Bir Erişkin Primer Megaüreter Olgusu
Albayrak S., Önol Y., Baykal K., Karaşen E., Şenkul T., İnal H.
I.Ulusal Endoüroloji Kongresi 24-25 Mart 1994 İstanbul2.2.DOÇENTLİK SONRASI2.2.1. ULUSLARARASI DERGİLERDE

1. Persistent Müllerian Duct Syndrome:
Report of a Case with Bilateral Cryptorchidism
K.SARICA, S. ALBAYRAK, H.SARGIN, C.CAN, T.KESKİN
International Urology and Nephrology 27(4).pp 431-438 1995

2. Fournier’s Disease: Adjunctive Hyperbaric Oxygene Therapy (HBO) To Classic Therapy
K.Baykal, S.Albayrak, H.İnal, E.Elbüken, K.Dündar , Y.Önol
International Journal of Urology 3:161-162, 1996

3. Ureteral Injury During Appendectomy
Baykal K., Önol Y., Albayrak S., İnal H., Şenkul T.
International Urology and Nephrology 28(5): 709-711 , 1996

4. Metastasis of Prostate Adenocarcinoma to Testis
Baykal K., Albayrak S., İnal H., Şahin C., Yıldırım Ş., Önol Y.
International Journal Of Urology 4: 104-105, 1997

5. Comparison of Ultrasonographic and Laparoscopic Findings
In Adult Nonpalpable Testes Cases
Pekkafalı M. Z., Sahin C., İlbey Y.O., Albayrak S., Yıldırım S., Basekim C.
European Urology 44 (1) : 124-7, 2003

6. Use of Atresic Vagina As a Urethra To Repair Iatrogenic Incontinence, Secondary To a Complete Longutinal Urethral Incision
Albayrak S., Göktaş C., Cangüven Ö.
International Journal Of Urology 12: 325-327, 20057. Validation of 2001 partin tables in Turkey: Multicenter Study
Eskiçorapçı S., Karabulut E., Türkeri L., Baltacı S.,Cal C., Toktaş G.,Akpınar H.,Özer G., Sözen S., Tokuç R., Lekili M., Soylu A., Albayrak S., Şahin H., Alpar R., Özen H. European Urology 47 : 185-9, 2005


8. Dermatofibrosarcoma protuberans of the urinary bladder: a case report.
Albayrak S, Ilbey YO, Goktas C, Karadayi N.
Arch Ital Urol Androl. 2004 Sep;76(3):113-4.

9. Albayrak S, Canguven O, Goktas C, Aydemir H, Koksal V. Role of MMP-1 1G/2G promoter gene polymorphism on the development of prostate cancer in the Turkish population. Urol Int. 2007;79: 312-5.
2.2.2. ULUSAL DERGİLERDE

1. Hepatosellular Karsinom Yanılgısı Veren Renal Anjiomyolipomalı İki Olgu
S.Hülagü, L.Demirtürk, Z.Çankır, S.Albayrak, E.Karaşen
E. Kızlkaya,Y.Önol,M.Altun
Türk Gastroenteroloji Dergisi Cilt 5, Sayı 31994

2. Reifenstein Syndrom: Report of a Case.
Can C., Sarıca K., Albayrak S.
Journal of Ankara Medical School 17, 93-97, 1995

3. Ürolojik Olmayan Ameliyatlarda Üretra, Mesane ve Üreter Yaralanmaları
Y.Önol, K.Baykal, S.Albayrak, C.İşeri, H.İnal
Türk Üroloji Dergisi 21:1 14-20, 1995

4. Künd Testiküler Yaralanmalarda Erken Eksplorasyon ve Parankim
Koruyucu Yaklaşım
K.Baykal, S.Albayrak, C.Şahin, E.Karaşen
Üroloji Bülteni 6: 4,240-242, 1995

5. Brusellozis ve Testiküler Tutulum: 3 Olgudaki Deneyimlerimiz
K.Baykal, C.Şahin, S.Albayrak, E.Kızılkaya, H.İnal
Üroloji Bülteni 6: 183-185, 1995

6. Üretral Onarımda Ağız Mukozası
Y.Önol, S.Albayrak, K.Baykal, C.Şahin, H.İnal
Türk Üroloji Dergisi 21: 151,1995

7. Posterior Perineal Üretroplasti Sonrası Seksüel Disfonksiyon
Baykal K., Albayrak S., Önol Y., Özbilek B., İnal H.,
Türk Üroloji Dergisi 21: 164-168, 19958. Tuberoskleroz ve Renal Angiomyolipoma: Bir Olgu Sunumu
K.Baykal, C.Şahin, S.Albayrak, H.İnal, T.Şenkul
Türk Üroloji Dergisi 21: 176, 1995

9. Varikosel Cerrahisinde Yüksek Ven Ligasyonu İle Genişletilmiş Ven
Ligasyonu Yöntemlerinin Karşılaştırılması
K.Baykal, E.Karaşen, S.Albayrak, C.Şahin, B.Özbilek, Y.Önol
İlbey Y.Ö., Albayrak S., Göktaş C., Horuz R.
Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi Cilt: XIII Sayı:1,51-52, 2002

24. Perineal Travmaya Bağlı Nadir Bir Yüksek Akımlı Priapizm Olgusu
İlbey Y.Ö., Göktaş C., Kuvel M., Albayrak S.
Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi Cilt:XIII Sayı:1:46-47, 2002

25. Dev Prostat Adenomu : Bir Olgu Sunumu
İlbey Y.Ö, Bülbül M., Albayrak S.
Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi Cilt:XIV Sayı:1:47-48, 2003

26. II. Üroloji Kliniği’nde 2002-2003 Yılları Arasındaki Obstrüktif Üropatili
Hastaların Değerlendirilmesi
Göktaş C, Cangüven Ö., Bülbül M , Horuz R., Albayrak S.
Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi Cilt:XIV Sayı:2:101-103, 2003

27. Bilateral Dev Hidrosel Olgusunda Skrotal Cerrahi: Bir Olgu Sunumu
İlbey Y.Ö, Göktaş C., Albayrak S., Bülbül M
Türk Üroloji Dergisi: 29 ( 2) : 229-230, 2003

28. Penoskrotal Lenfanjiyoma Sirkumskriptum : Bir Olgu Sunumu
İlbey Y.Ö, Göktaş C., Karadayı N., Hirik E., Albayrak S.
Türk Üroloji Dergisi: 29 ( 3) : 360-362, 200329. Sirkumsizyon Sonrası Ağrı Kontrolünde Yararlı Bir Uygulama:
Topikal Lidokain Jel
Göktaş C., Cangüven Ö., Horuz R., Albayrak S.
Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi Cilt:XV Sayı:1, 25-27, 2004

30. Dorsal Lumbotomi: Minimal İnvaziv Bir İnsizyon
Göktaş C., Cangüven Ö., Horuz R., Albayrak S 4
Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi Cilt:XV Sayı:1, 5-7, 2004

31. Monozigotik İkizlerde Eş Zamanlı Renal Kolik: Olgu Sunumu
Göktaş C., Cangüven Ö., Hirik E., Albayrak S
Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi Cilt:XV Sayı:2, 102, 2004

32. Fournier Gangreni: Onbir Olguluk Değerlendirme
Göktaş C., Cangüven Ö., Hirik E., Albayrak S.
Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi Cilt:XV Sayı:1,37-38, 2004

33. Böbrek Plazma Hücreli Granulomu: Bir Olgu Sunumu
Albayrak S., İlbey Y.Ö., Göktaş C., Yıldırım Ş.
Türk Üroloji Dergisi: 30 ( 3) : 374-375, 2004

34. Testis Torsiyonunun Erişkinde Görülen Nadir Şekli
Extravajinal Testis Torsiyonu
Albayrak S., Göktaş C., Cangüven Ö., Horuz R.
Türk Üroloji Dergisi: 30 ( 4) : 474-475, 2004

35. Varikosel Cerrahisi
Albayrak S., Cangüven Ö.
Androloji Bülteni Sayı 17 :148-149 ,Nisan 2004

36. Bilateral Cerrahi Orşiektomide İnfrapubik Ve Skrotal
İnsizyon Tekniklerinin Karşılaştırılması
Cangüven Ö., Göktaş C., Albayrak S., Hirik E
Üroloji Bülteni Cilt: 15 Sayı:2:71-73, Nisan 2004

37. Yaşlanan Erkekte Androjen Azalması
Cangüven Ö., Albayrak S.
Androloji Bülteni Sayı 18 :192-193 , Haziran 2004

38. Yetersiz Priapizm Tedavisi ve Katastrofik Bir Sonuç
Göktaş C., Cangüven Ö., Horuz R., Albayrak S.
Androloji Bülteni Sayı 19 :294-295 , Kasım 2004

39. İleal Mesane Substitüsyonunda Meckel Divertikülü’nün
Yeni Mesane Boynu Olarak Kullanılması: Bir Olgu Sunumu
Albayrak S. , Şahin C., Horuz R.
Yeni Üroloji Dergisi, Cilt: 1,Sayı: 1:55-56,Nisan 200540. Yaşlanan Erkek Semptom Sorgulama Formu:
Türkçe Geçerlilik Çalışması
Cangüven Ö., Gürkan L., Horuz R., Albayrak S., Kadıoğlu A.
Androloji Bülteni Sayı 21 :93-98 , Haziran 2005

2.2.3. ULUSLARARASI SEMPOZYUM, KONGRE VE KONFERANS BİLDİRİ ÖZETLERİ (Doçentlikten sonra):

1. Long-term Results of Autoinjection Pharmacotherapy in Impotent Cases
Albayrak S., Baykal K., İnal H., Önol Y., Dursun K.
1. International Congress on Andrology in Turkey 1995

2. Comparing of the High Ligation and Extended Vein Ligation in Varicocele Surgery
Karaşen E., Baykal K., Albayrak S., Şahin C. İnal H.
1. International Congress on Andrology in Turkey 1995

3. Use of Intestinal Segments in Urology
Baykal K., Önol Y., Albayrak S., İnal H., Şenkul T.
4th Mediterranean Congress of Urology RODOS-GRECE 1995

4. Our Experiences in Radical Retropubic Prostatectomy
Önol Y., Albayrak S., Baykal K., Kalcı E., İnal H.
AUA New York section 93rd Annual Meeting –Turkey 1995

5. Buccal Mucosa in Urethral Reconstruction
Önol Y., Albayrak S., Baykal K., Şahin C.
AUA New York section 93rd Annual Meeting İstanbul-Turkey 1995

6. Thoraco-abdominal Approach for Testicular and Upper Pole Renal Tumors: Our Experiences In 38 Cases
Önol Y., Baykal K., Albayrak S., İnal H., Şahin C.
AUA New York section 93rd Annual Meeting İstanbul-Turkey 1995

7. Orthotopic Neobladder in Management of Invasive Bladder Cancer
Önol Y., Albayrak S., Baykal K., Şenkul T., Şahin C.
AUA New York section 93rd Annual Meeting İstanbul-Turkey 1995

8. Anterior Urethral Reconstruction in Adults with re-do and/or primary severe urethral defects: The use of local skin gtafts and buccal mucosa
Albayrak S., Baykal K., Akyol İ., İşeri C., Erden D.
15th Congress of European Association of Urology Brussels April 12-15 2000
9. Our Current Indications For Open Stone Surgery
İlbey Y.Ö., Göktaş C., Ayköse G., Horuz R., Albayrak S.,
2nd Eurolithiasis Society (EULIS) Meeting
(Tenth European Urolithiasis Symposium) June 11-14 2003 İstanbul, Turkey

10. Validation Of 2001 Partin Tables in Turkey : A Multicenter Study
Eskiçorapçı S., Karabulut E., Türkeri L., Baltacı S., Cal C.,
Toktas G., Akpınar H., Ozer G., Sozen S., Tokuc R., Lekili M.,
Soylu A., Albayrak S., Sahin H., Alpar R., Özen H.
XXth Congress Of The European Association Of Urology
16-19 March 2005, İstanbul

11. Assesment Of Stone Patıent’s Satısfactıon And Treatment Modalıtıes: A Questıonnaıre Study
Göktaş C., Cangüven Ö., Ayköse G., Horuz R., Albayrak S.
4th EULIS Symposium on Urolithiaisis, June 16-18 2005, Coburg,Germany


2.2.4. ULUSAL SEMPOZYUM,KONGRE VE KONFERANS BİLDİRİ ÖZETLERİ (Doçentlikten sonra):

1. Obstruktif Üropatiye Yol Açan Retroperitoneal Fibrozisli Olgularda Cerrahi Yaklaşım: 7 Olgudan alınan sonuçlar
Önol Y., Baykal K., Albayrak S., İşeri C., Karaşen E.
13. Ulusal Üroloji Kongresi 02-05 Kasım 1994 ANTALYA

2. Posterior Üretroplasti Sonrası Seksüel Disfonksiyon
Albayrak S., Baykal K., Önol Y., Özbilek B., İnal H., İşeri C.
13. Ulusal Üroloji Kongresi 02-05 Kasım 1994 ANTALYA

3. Ürolojide Barsak Kullanımı
Önol Y., Baykal K., Albayrak S., Erden D., İşeri C.
13. Ulusal Üroloji Kongresi 02-05 Kasım 1994 ANTALYA

4. Radikal Retropubik Prostatektomi Tecrübelerimiz
Önol Y., Albayrak S., Baykal K., Erden D., Şahin C.
13. Ulusal Üroloji Kongresi 02-05 Kasım 1994 ANTALYA

5. Üreter Orta ve Alt Bölüm Taşlarının Tedavisinde Loop Üreter Kateterin Yeri: 38 Olgudaki Deneyimlerimiz
Baykal K., Albayrak S., Önol Y., Şenkul T.
13. Ulusal Üroloji Kongresi 02-05 Kasım 1994 ANTALYA

6. Üroloji Dışı Operasyonlarda Gelişen İatrojenik Üreter, Mesane ve Üretra Yaralanmaları
Önol Y., Baykal K., Albayrak S., İşeri C., İnal H., Karaşen E.
13. Ulusal Üroloji Kongresi 02-05 Kasım 1994 ANTALYA

7. Organa Sınırlı Prostat Kanserinde Radikal Retropubik Prostatektominin Yeri:
GATA Haydarpaşa Deneyimleri
Önol Y., Albayrak S., Baykal K., Kalıcı E., Şahin C.
XI. Ulusal Kanser Kongresi 1995

8. İleri Evre Mesane Kanseri Olgularında Radikal Sistoprostatektomi Ve Üriner Diversiyonlar: GATA Haydarpaşa Deneyimleri
Önol Y., Baykal K., Albayrak S., Kocaman K., Şenkul T.
XI. Ulusal Kanser Kongresi 1995

9. İnvaziv Mesane Kanseri Tedavisinde Ortotopik Neoblader:
GATA Haydarpaşa Deneyimleri
Önol Y., Albayrak S., Baykal K., Şenkul T., İnal H.
XI. Ulusal Kanser Kongresi 1995

10. Prostat Kanserinde Understaging Sorunu ve Patolojik Evre C ve D1 Olgulara Yaklaşım
Baykal K., Albayrak S., Kalıcı E., Baloğlu H., Özbilek B.
XI. Ulusal Kanser Kongresi 1995


11. Ürogenital Sistemin Cerrahi Travmaları
Önol Y., Baykal K., Albayrak S., İnal H., Şahin C.
Travma Ve Acil Cerrahi Kongresi 19-23 Eylül 1995 İSTANBUL

12. Posterior Üretra Yaralanmalarında Perineal Üretroplasti
Önol Y., Albayrak S., Baykal K., Özbilek B., Şahin C.
Travma Ve Acil Cerrahi Kongresi 19-23 Eylül 1995 İSTANBUL

13. Künd Testiküler Yaralanmalarda Erken Eksplorasyon ve Parankim Koruyucu Yaklaşım
Baykal K., Albayrak S., Önol Y., Şahin C., İnal H.
Travma Ve Acil Cerrahi Kongresi 19-23 Eylül 1995 İSTANBUL

14. Testis Tümörleri Ve Retroperitoneal Lenf Nod Disseksiyonu
İşeri C., Baykal K., Dursun K., Albayrak S., Erden D.
XII. Askeri Tıp Kongresi

15. Posterior Üretra Yaralanmalarına Yaklaşım
Baykal K., Özbilek B., İşeri C., Albayrak S., Erden D.
XII. Askeri Tıp Kongresi

16. Prostat Kanserinin Klinik Evresi Ne Ölçüde Patolojik Evreyi Yansıtır?
Baykal K., Albayrak S., Kalıcı E., Yıldırım Ş.
XI. Ulusal Kanser Kongresi 1995

17. Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Transüretral Rezeksiyonun
Semptom Skoruna Etkisi
Baykal K., İnal H., İşeri C., Albayrak S., Kalıcı E., Erden D.
II. Ulusal Endoüroloji Kongresi17-20 Nisan 1996 ADANA

18. Tek Taraflı İnmemiş Testisin Karşı Skrotal Testis Üzerine Etkileri
Çimen İ., Yıldırım Ş., İşeri C., Baykal K., Albayrak S., Harmankaya Ç.
Ulusal Üroloji Kongresi 1996 Marmaris

19. Varikoselin Normospermik ve Oligospermik Olgularda Neden Olduğu Histoloji ve Hormonal Değişiklikler
Ayyıldız V., İşeri C., Albayrak S., Yıldırım Ş., Baykal K.
15. Ulusal Üroloji Kongresi 25-29 Ekim 1998 Antalya
20. İntraoperatif Varikosel Anatomisi: Eksternal Spermatik Ven Varikoselden Ne Oranda Sorumlu?
Albayrak S., Baykal K., Türkmen N., Adayener C., İşeri C.
15. Ulusal Üroloji Kongresi 25-29 Ekim 1998 Antalya

21. Günümüzde Retroperitoneal Lenf Nod Disseksiyonu:
Kemoterapi Sonrası Dev Kitlelerin Eksizyonu Ve Sinir Koruyucu Lenf Nod Disseksiyonu
İşeri C., Baykal K., Albayrak S., Erden D.
15. Ulusal Üroloji Kongresi 25-29 Ekim 1998 Antalya

22. Clam sistoplasti ve Ürodinamik Sonuçları
Baykal K., İşeri C., Albayrak S.,Adayener C., Erden D.
15. Ulusal Üroloji Kongresi 25-29 Ekim 1998 Antalya

23. Askerlik Çağındaki Popülasyonda Eksternal Genital Anomali Taraması (Epidemiyolojik Araştırma)
Şenkul T., Kılınç E., Karademir K., Albayrak S., İşeri C.
16. Ulusal Üroloji Kongresi 8-12 Ekim 2000 İzmir

24. Yüzeyel Mesane Tümörlerinin Tanısında UBC Rapid Test
Türkmen N., Karademir K., Adayener C., Albayrak S., Şenkul T., Erden D.
16. Ulusal Üroloji Kongresi 8-12 Ekim 2000 İzmir

25. Birden Fazla Başarısız Onarım Geçirmiş ve/veya Ciddi Üretra Defektli Primer Hipospadias Olgularında Üretral Rekonstrüksiyon:
Lokal Bölge Derisi ve Ağız Mukozası Kullanımı
Albayrak S., Baykal K., Akyol İ., İşeri C., Erden D.
16. Ulusal Üroloji Kongresi 8-12 Ekim 2000 İzmir

26. Prostat Kanseri Tanısında Sekstant Biyopsi Protokolüne Lateral Biyopsilerin Eklenmesinin Yeri
Akyol İ., Karademir K., Şenkul T., Albayrak S., İşeri C., Erden D.
16. Ulusal Üroloji Kongresi 8-12 Ekim 2000 İzmir

27. İleal Mesane Replasmanında Yeni Bir Modifikasyon :
Meckel Divertikülünün Mesane Boynu Olarak Kullanımı
Şahin C., Albayrak S.,
17. Ulusal Üroloji Kongresi 5-10 Ekim 2002 Antalya

28. Varikosel Cerrahisinde Başarının Sırları
Albayrak S., İlbey Y.Ö., Göktaş C.
17. Ulusal Üroloji Kongresi 5-10 Ekim 2002 Antalya

29. Üst Üriner Sistem Obstrüksiyonlarında Adinamik Segmentler :
21 Olgunun Gözden Geçirilmesi
Albayrak S., İlbey Y.Ö., Göktaş C.,Yıldırım Ş.
17. Ulusal Üroloji Kongresi 5-10 Ekim 2002 Antalya

30. Bir Olgu Nedeniyle ,Sosyal
l Boyutuyla Vajinal Atrezi
Albayrak S., Göktaş C., Cangüven Ö., Hirik E.
Cinsellik Ve Cinsel Tedaviler V. Ulusal Kongresi , 24-26 Mayıs 2004
31. Fistülle Prezente Olan Crohn Hastalığı ve Cerrahi Tedavisi :
İki Olgunun Sunumu
Yegenoğlu A., Öncel M., Cangüven Ö., Dolapçıoğlu C., Albayrak S.,
Kement M., Özkan Z., Torlak O., Kurt N.
Ulusal Cerrahi Kongresi 2004 Özet Kitabı,312-313

32. Bir Katostrofik Durum Ve Çıkış Yolu: İatrojenik Komplet Üretral
Detübülarizasyona Bağlı Total İnkontinansta Sling Yöntemi Ve İleal Neovajina
Albayrak S., Göktaş C., Cangüven Ö., Hirik E.
18. Ulusal Üroloji Kongresi 2-7 Ekim 2004 Antalya

33. 2001 Partin Tablolarının Türkiye İçin Validasyon Çalışması:
Çok Merkezli Çalışma
Eskiçorapçı S.Y., Karabulut E., Türkeri L., Baltacı S., Çal Ç., Toktaş G.,
Akpınar H., Özer O., Sözen S. ,Tokuç R., Lekilli M., Soylu A., Albayrak S.,
Şahin H., Alpar R., Özen H. 18. Ulusal Üroloji Kongresi 2-7 Ekim 2004 Antalya

34. Dorsal Lumbotomi: Minimal İnvaziv Bir İnsizyon
Göktaş C., Cangüven Ö., Horuz R., Sarı U., Albayrak S.
18. Ulusal Üroloji Kongresi 2-7 Ekim 2004 Antalya

35. İntrensek Üreteropelvik Bileşke Darlıklarında Çıkarılacak Segmentin
Uzunluğu Ne Olmalıdır?
Albayrak S., Göktaş C., Cangüven Ö., Kuvel M., Horuz R.
18. Ulusal Üroloji Kongresi 2-7 Ekim 2004 Antalya

36. Pyeloplasti Operasyonlarında Polietilen Beslenme Tüpü İle Diversiyon :
Pratik, Etkin, Ucuz
Göktaş C., Cangüven Ö., Ayköse G., Albayrak S.
18. Ulusal Üroloji Kongresi 2-7 Ekim 2004 Antalya

37. Mesane Tümörlü Hastalarda BCG Aşı Skarı Ve PPD Yanıtları
Albayrak S., Göktaş C., Cangüven Ö., Hirik E.
18. Ulusal Üroloji Kongresi 2-7 Ekim 2004 Antalya

38. Seçilmiş Olgularda Tüpsüz Perkutan Nefrolitotomi:
İlk Bulgularımızın Analizi
Tefekli A., Binbay M., Altunrende F., Cangüven Ö., Albayrak S.,
Müslümanoğlu A. 18. Ulusal Üroloji Kongresi 2-7 Ekim 2004 Antalya

39. Sirkumsizyon Sonrası Ağrı Kontrolünde Topikal Lidokain Jel Damlatımı : Prospektif Randomize Açık Çalışma
Göktaş C., Cangüven Ö., Kuvel M., Horuz R. , Albayrak S.
18. Ulusal Üroloji Kongresi
2-7 Ekim 2004 Antalya

39. İnatçı Aşırı Aktif Mesane Olgularında Cerrahi Yönetim
Albayrak S.
Zeynep Kamil XXIII. Jineko-Patoloji Kongresi, 15-17 Haziran 2005, İstanbulKİTAP VE DERGİLERDEKİ BÖLÜMLER


1. Piriapizm / Doç.Dr.Selami Albayrak
Erkek seksüel Disfonksiyonu
Editörler: Prof.Dr. Sedat Tellaloğlu, Doç.Dr. Ateş Kadıoğlu 1999 İstanbul

2. Ürolojide Doku Mühendisliği Uygulamaları / Doç.Dr. Selami Albayrak
Androloji Bülteni Sayı 3 Ocak 2000

3. Yaşlanan Erkeğe Testosteron Desteği / Doç.Dr. Selami Albayrak
Androloji Bülteni Sayı 4 Nisan 2000

4. Kedilerde alprostadil ve SEPA (Topiglan) kombinasyonunun glans penise
yüzeyel uygulanması ile penil ereksiyon oluşturulması
Güncel Makale özeti / Doç.Dr. Selami Albayrak, Uz.Dr. Önder Cangüven
Androloji Bülteni Sayı 17 Nisan 2004

2.3 PROFESÖRLÜK SONRASI

ESERLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
A1. Canguven O, Albayrak S. Do low testosterone levels contribute to the pathogenesis of asthma? Med Hypotheses. 2011;76: 585-8.
A2. Canguven O, Albayrak S, Selimoglu A, Balaban M, Sasmazel A, Baysal A. The Effect of Cardiopulmonary Bypass in Coronary Artery Bypass Surgeries (On-Pump versus Off-Pump) on Erectile Function and Endothelium-Derived Nitric Oxide Levels. Int Braz J Urol. 2011.
A3. Aydemir H, Albayrak S, Canguven O, Horuz R, Goktas C, Cetinel C, Giral A. Clinical research Anorectal functions after perineal and retropubic radical prostatectomy - a prospective clinical and anal manometric assessment. Arch Med Sci 2011;7: 138-42.
A4. Canguven O, Salepci B, Albayrak S, Selimoglu A, Balaban M, Bulbul M. Is there a correlation between testosterone levels and the severity of the disease in male patients with obstructive sleep apnea? Arch Ital Urol Androl. 2010;82: 143-7.
A5. Canguven O, Aykose G, Albayrak S, Goktas C, Horuz R, Yencilek F. Efficacy of testosterone gel in the treatment of erectile dysfunction in hypogonadal hemodialysis patients: a pilot study. Int J Impot Res. 2010;22: 140-5.
A6. Albayrak S, Canguven O, Goktas C, Cetinel C, Horuz R, Aydemir H. Radical perineal prostatectomy and early continence: outcomes after 120 cases. Int Braz J Urol. 2010;36: 693-9.
A7. Albayrak S, Canguven O, Aydemir H, Goktas C, Cetinel C, Akca O. Endoscope-assisted radical perineal prostatectomy. J Endourol. 2010;24: 527-30.
A8. Canguven O, Goktas C, Yencilek F, Cetinel C, Albayrak S. A new technique for simple renal cyst: cystoretroperitoneal shunt. Adv Urol. 2009: 906013.
A9. Albayrak S, Canguven O, Goktas C. Re: Reconstruction of the female urethra: versatility, complexity and aptness. B. S. Wadie, a. Elhifnawy and a. A. Khair j urol 2007; 177: 2205-2210. J Urol. 2007;178: 2703; author reply 03.
A10. Albayrak S, Goktas C, Canguven O. Use of atresic vagina as a urethra to repair iatrogenic incontinence, secondary to a complete longitudinal urethral incision. Int J Urol. 2005;12: 325-7.
A11. Göktaş, O. Akça, R. Horuz, O. Gökhan, S. Albayrak, K. Sarıca. SWL In Lower Caliceal Calculi: Evaluation of the treatment results in children and adults. UROLOGY (accepted for publication. 02 Aug 2011)
A12. C. Göktaş, R. Horuz, G. Faydacı, A. C. Çetinel, O. Akça, S. Albayrak:Urogenital fistulas in women: Our experiences in 42 cases. Actas Urologicas Espanolas (in press)
A13. C.Göktaş, R. Horuz, M. Yıldırım, G. Faydacı, C. Şahin, S. Albayrak. Major urologic surgical procedures in locally advanced colorectal cancers. Actas Urologicas Espanolas (accepted for publication 14.09.2011)


B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:
B1. S.Albayrak, O.Canguven, C.Goktas, R.Horuz, O.Akca, C.Cetinel, AUA 2011 Annual Meeting konferansı dahilinde "The Journal of Urology, Volume 185, Issue 4, Supplement 1" bildiri kitapçığındaki "Behind the Stage: Laparoscopic View of Retropubic Area During Radical Perineal Prostatectomy", e492 pp., Washington DC, Mayıs 2011
B2. O.Canguven, B.Salepci, A.Selimoglu, M.Balaban, S.Albayrak, 13th Annual Meeting of the ESSM konferansı dahilinde "JSM Volume 7, Issue Supplement s6" bildiri kitapçığındaki "Is there a correlation between testosterone levels and the severity of the disease in male patients with obstructive sleep apnea?", 403 pp., Malaga, Kasım 2010
B3. O.Canguven, A.Sasmazel, A.Selimoglu, M.Balaban, A.Erkılıç, A.Baysal, S.Albayrak, 13th Annual Meeting of the ESSM konferansı dahilinde "JSM Volume 7, Issue Supplement s6" bildiri kitapçığındaki "The Effect of Cardiopulmonary Bypass in Coronary Artery Bypass Surgeries (On Pump versus Off-Pump) on Erectile Function and Endothelium-Derived Nitric Oxide Levels", 403 pp., Malaga, Kasım 2010
B4. O.Canguven, B.Salepci, A.Selimoglu, M.Balaban, S.Albayrak, EAU 6th South Eastern European Meeting konferansı dahilinde "Eur Urol Suppl 2010;9(6)" bildiri kitapçığındaki "Is there a correlation between testosterone levels and the severity of the disease in male patients with obstructive sleep apnea?", 612 pp., Istanbul, Ekim 2010
B5. O.Canguven, A.Sasmazel, A.Selimoglu, M.Balaban, A.Erkılıç, A.Baysal, S.Albayrak, EAU 6th South Eastern European Meeting konferansı dahilinde "Eur Urol Suppl 2010;9(6)" bildiri kitapçığındaki "The Effect of Cardiopulmonary Bypass in Coronary Artery Bypass Surgeries (On Pump versus Off-Pump) on Erectile Function and Endothelium-Derived Nitric Oxide Levels", 583 pp., Istanbul, Ekim 2010
B6. S.Albayrak, C.Göktaş, C.Çetinel, O.Akça, Ö.Cangüven, H.Aydemir, 9th International Prostate Forum 2009 konferansı dahilinde "9th International Prostate Forum 2009" bildiri kitapçığındaki "Endoscopic assisted radical perineal prostatectomy", 101 pp., İzmir, Türkiye, Ekim 2009
B7. S.Albayrak, Ö.Cangüven, C.Göktaş, C.Çetinel, H.Aydemir, 20th Video Urology World Congress konferansı dahilinde "20th Video Urology World Congress" bildiri kitapçığındaki "Endoscopic-assisted radical perineal prostatectomy", 61 pp., Kuala Lumpur, Malezya, Temmuz 2009
B8. H.Aydemir, S.Albayrak, C.Göktaş, Ö.Cangüven, A.Giral, F.Gündüz, EAU 2009 konferansı dahilinde "European Urology Supplement 8(4)" bildiri kitapçığındaki "Do anorectal Functions Change After Perineal or Retropubic Radical Prostatectomy", 222 pp., Stokholm, İsveç, Mart 2009
B9. Ö.Cangüven, C.Göktaş, R.Horuz, C.Çetinel, S.Albayrak, 8. Mediterranean Video Endoscopic Urology And European Society Of Urological Technology Workshop konferansı dahilinde "8. Mediterranean Video Endoscopic Urology And European Society Of Urological Technology Workshop" bildiri kitapçığındaki "Basit böbrek kistinin tedavisinde yeni bir yaklaşım: kistoretroperitoneal şant", 203 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2006
B10. S.Albayrak, Ö.Cangüven, C.Göktaş, G.Ayköse, R.Horuz, 8.Mediterranean Video - Endoscopic Urology And European Society Of Urological Technology Workshop konferansı dahilinde "8.Mediterranean Video - Endoscopic Urology And European Society Of Urological Technology Workshop" bildiri kitapçığındaki "Prostatın transüretral rezeksiyonunda mesane boynu koruyucu yaklaşım", 201 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2006
B11. C.Göktaş, G.Ayköse, Ö.Cangüven, R.Horuz, S.Albayrak, 4. eULIS Symposium konferansı dahilinde "4. eULIS Symposium" bildiri kitapçığındaki "Assessment of stone patients’ satisfaction and treatment modalities: a questionnaire study", 38 pp., Coburg, Almanya, Haziran 2005
C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
C1. U.Sarı, Ö.Cangüven, A.Selimoğlu, C.Göktaş, R.Horuz, G.Ayköse, M.Koçak, S.Albayrak, "Mesane kanseri tedavisinde radikal sistektomi ile mesane koruyucu yaklaşımların sonuçlarının sağkalım ve yaşam kalitesi yönüyle karşılaştırılması: retrospektif bir çalışma", Türk Üroloji Dergisi , Cilt 36, 18-24 pp., 2010
C2. Ö.Cangüven, M.Bülbül, C.Göktaş, R.Horuz, S.Yalçın, S.Albayrak, "Üst üriner sistem obstrüksiyonlarında perkütan nefrostomi öncesi ve sonrası biyokimyasal verilerin böbrek sintigrafi verileri ile fonksiyonel rezerv açısından karşılaştırılması", Türk Üroloji Dergisi , Cilt 35, 355-360 pp., 2009
C3. Ö.Cangüven, C.Göktaş, R.Horuz, S.Albayrak, "Kronik hastalıklar ve erektil disfonksiyon beraberliği", Androloji Bülteni , Cilt 39, 267-269 pp., 2009
C4. F.Yencilek, K.Sarıca, T.Gürpınar, C.Göktaş, Ö.Cangüven, S.Albayrak, "A comparison of shock wave lithotripsy, semirigid and flexible ureteroscopy in the management of proximal ureteral calculi", Türk Üroloji Dergisi , Cilt 35, 101-107 pp., 2009
C5. Ö.Cangüven, C.Göktaş, A.Kafkaslı, H.Aydemir, S.Albayrak, "Direkt Giriş ve Seldinger Yöntemleri ile Gerçekleştirilen Perkütan Nefrostomi Tekniklerinin Karşılaştırılması", Bakırköy Tıp Dergisi , Cilt 5, 103-105 pp., 2009
C6. S.Albayrak, Ö.Cangüven, C.Göktaş, R.Horuz, C.Çetinel, S.Yalçın, "Urethral reconstruction in cases with re-do and/or primary severe urethral defects: the use of local skin flaps and buccal mucosa", Türk Üroloji Dergisi , Cilt 34, 231-236 pp., 2008
C7. S.Albayrak, R.Horuz, C.Göktaş, Ö.Cangüven, C.Çetinel, "Radikal perineal prostatektomi: 40 olguda deneyimlerimiz", Türk Üroloji Dergisi , Cilt 33, 398-404 pp., 2007
C8. Ö.Cangüven, L.Gürkan, R.Horuz, S.Albayrak, A.Kadıoğlu, "Yaşlanan erkek semptom sorgulama formu: Türkçe geçerlilik çalışması", Androloji Bülteni , Cilt 21, 93–96 pp., 2005
C9. Ö.Cangüven, S.Albayrak, C.Göktaş, Y.Ö.İlbey, K.Baykal, Z.Pekkafalı, "Yüksek akımlı (non-iskemik) priapizm tanı ve tedavisinde deneyimlerimiz", Yeni Üroloji Dergisi , Cilt 1, 167–171 pp., 2005
C10. Ö.Cangüven, C.Göktaş, G.Ayköse, S.Albayrak, "Aşırı aktif mesane sendromlu hastalarda alınan öykünün işeme günlüğü ile karşılaştırılması", Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi , Cilt 16, 17–19 pp., 2005
C11. S.Albayrak, Ö.Cangüven, C.Göktaş, R.Horuz, İ.Akyol, "Varikoselektomide transillüminasyon tekniği:215 olgudaki sonuçlar", Yeni Üroloji Dergisi , Cilt 1, 179–184 pp., 2005
C12. Ö.Cangüven, C.Göktaş, S.Albayrak, E.Hirik, "Bilateral cerrahi orşiektomide infrapubik ve skrotal insizyon tekniklerinin karşılaştırılması", Üroloji Bülteni. , Cilt 15, 71–73 pp., 2004
C13. Ö.Cangüven, S.Albayrak., "Yaşlanan erkekte androjen azalması", Androloji Bülteni, Cilt 18, 192–194 pp., 2004
C14. S.Albayrak, Ö.Cangüven, "Varikosel cerrahisi", Androloji Bülteni , Cilt 17, 148–149 pp., 2004
C15. C.Göktaş, Ö.Cangüven, R.Horuz, S.Albayrak, "Yetersiz priapizm tedavisi ve katastrofik bir sonuç", Androloji Bülteni , Cilt 19, 294–295 pp., 2004
C16. C.Göktaş, Ö.Cangüven, R.Horuz, S.Albayrak, "Sirkumsizyon sonrası ağrı kontrolünde yararlı bir uygulama: topikal lidokain jel", Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi , Cilt 15, 25–27 pp., 2004
C17. C.Göktaş, Ö.Cangüven, R.Horuz, S.Albayrak, "Dorsal lumbotomi; minimal invaziv bir insizyon", Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi , Cilt 15, 5–7 pp., 2004
C18. C.Göktaş, Ö.Cangüven, G.Ayköse, S.Albayrak, "Pyeloplasti operasyonunda polietilen beslenme tüpü ile diversiyon: pratik, etkin ve ucuz", Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi , Cilt 15, 155–157 pp., 2004
C19. C.Göktaş, Ö.Cangüven, M.Bülbül, E.Hirik, S.Albayrak., "Yüksek PSA değeri büyük hacimli ve semptomatik prostat hiperplazili hastaların cerrahi tedavisine engel mi? 231 olgunun retrospektif incelenmesi", Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi , Cilt 15, 137–139 pp., 2004
C20. C.Göktaş, Ö.Cangüven, E.Hirik, S.Albayrak, "Monozigotik ikizlerde eş zamanlı renal kolik: Olgu Sunumu", Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi , Cilt 15, 102 pp., 2004
C21. C.Göktaş, Ö.Cangüven, E.Hirik, S.Albayrak, "Fournier Gangreni: Onbir olguluk değerlendirme", Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi , Cilt 15, 37–38 pp., 2004
C22. S.Albayrak, C.Göktaş, Ö.Cangüven, R.Horuz, "Testis torsiyonunun erişkinde görülen nadir şekli: ekstravajinal testis torsiyonu", Türk Üroloji Dergisi , Cilt 30, 474–475 pp., 2004
C23. C.Göktaş, Ö.Cangüven, M.Bülbül, R.Horuz, S.Albayrak., "II. Üroloji Kliniğinde 2002-2003 yılları arasındaki obstrüktif hastaların değerlendirilmesi", Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi , Cilt 14, 101-103 pp., 2003


E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1. Ö.Cangüven, C.Göktaş, R.Horuz, S.Albayrak, 9. Ulusal Androloji Kongresi dahilinde "Kongre Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "İskemik Priapizm Tedavisinde Korporaglanüler Geçici “C-Şant” Uygulaması: İlk Sonuçlar", Mersin, Haziran 2011
E2. S.Albayrak, C.Göktaş, R.Horuz, Ö.Cangüven, O.Akça, A.Selimoğlu, 21.Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Ucuz ve minimal invaziv bir yaklaşım: anatomik radikal perineal prostatektomi", 59 pp., İstanbul, Türkiye, Kasım 2010
E3. Ö.Cangüven, A.Şaşmazel, A.Selimoğlu, M.Balaban, A. Erkılıç, A.Baysal, S.Albayrak, 21.Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Koroner Arter Bypass Cerrahilerinde (On-Pump Veya Off- Pump) Koroner Bypass'in Erektil Fonksiyon Ve Endotelyal Nitrik Oksit Seviyelerine Etkisi", 110 pp., İstanbul, Türkiye, Kasım 2010
E4. Ö.Cangüven, B.Salepçi, S.Albayrak, A.Selimoğlu, M.Balaban, M. Bülbül, 21.Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Obstrüktif uyku apneli erkek hastalarda serum testosteron düzeyi ile hastalığın şiddeti arasinda ilişki var mıdır?", 117 pp., İstanbul, Türkiye, Kasım 2010
E5. S.Albayrak, C.Göktaş, Ö.Cangüven, R.Horuz, A.Selimoğlu, A.Kafkaslı, 21.Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Perineal üretroplasti tekniğinin tekrarlayan üretra darlıklarında kullanılması ile elde edilen sonuçların retrospektif analizi", 204 pp., İstanbul, Türkiye, Kasım 2010
E6. R.Horuz, C.Göktaş, O.Akça, Ö.Cangüven, S.Albayrak, 21.Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Prostatın lokalizasyonu ile radikal perineal prostatektominin zorluğu arasında bir ilişki var mı?", 254 pp., İstanbul, Türkiye, Kasım 2010
E7. S.Albayrak, C.Göktaş, R.Horuz, A.C.Çetinel, Ö.Cangüven, M.Y. Boz, 21.Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Radikal perineal prostatektomi ve erken kontinans: 175 olgudaki sonuçlarımız"254 pp., İstanbul, Türkiye, Kasım 2010
E8. C.Göktaş, O.Akça, R.Horuz, Ö.Cangüven, C. Çetinel, S.Albayrak, 21.Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Radikal prostatektomi için zor olgularda kolay bir çözüm: radikal perineal prostatektomi" 255 pp., İstanbul, Türkiye, Kasım 2010
E9. A.Selimoğlu, Ö.Cangüven, M.Y.Boz, M.Balaban, A.Kafkaslı, S.Albayrak, 21.Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Transüretral rezeksiyon sonrasi gelişen üretra darlıkları ve buna sebep olan faktörlerin araştırılması: retrospektif bir çalışma" 335 pp., İstanbul, Türkiye, Kasım 2010
E10. S.Albayrak, C.Göktaş, Ö.Cangüven, R.Horuz, O.Akça, 21.Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Radikal perineal prostatektomi (RPP) ne kadar minimal invaziv? Retropubik anatomiye ekstraperitoneal endoskopik bakı altında RPP" 375 pp., İstanbul, Türkiye, Kasım 2010
E11. O.Akça, R.Horuz, C.Göktaş, Ö.Cangüven, A.Kafkaslı, S.Albayrak, 21.Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Ülkemizde nadir bir cerrahi: parsiyel ve total penektomi" 379 pp., İstanbul, Türkiye, Kasım 2010
E12. Ö.Cangüven, M.Balaban, M.Y.Boz, A.Selimoğlu, S.Albayrak, 21.Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Üretereskopun geri çekilmesi fragmante taşların daha rahat düşmesine neden olmaktadır" 387 pp., İstanbul, Türkiye, Kasım 2010
E13. C.Göktaş, M.Boz, Ö.Cangüven, S.Yalçın, C.Demirel, S.Albayrak, İstanbul Ürolitiyazis Günleri konferansı dahilinde "İstanbul Ürolitiyazis Günleri" bildiri kitapçığındaki "Çocukluk Çağı Taş Hastalığında Dorsal Lombotomi ile Açık Taş Cerrahisinin Etkinliği; 3-11 yaş arası 32 olgunun değerlendirilmesi", 8 pp., İstanbul, Türkiye, Aralık 2009
E14. C.Göktaş, A.Selimoğlu, Ö.Cangüven, M.Boz, S.Yalçın, S.Albayrak, İstanbul Ürolitiyazis Günleri konferansı dahilinde "İstanbul Ürolitiyazis Günleri" bildiri kitapçığındaki "Mesane Taşları: 95 Olgunun Etyoloji ve Tedavi Yaklaşımları Açısından Değerlendirilmesi", 9 pp., İstanbul, Türkiye, Aralık 2009
E15. R.Horuz, Ö.Cangüven, C.Göktaş, M.Kuvel, S.Albayrak, 20.Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Prostat kanseri tanısında prostat masajı sonrası PSA dinamiğinin diagnostik değeri", 199-200 pp., Antalya, Türkiye, Kasım 2008
E16. C.Göktaş, S.Albayrak, Ö.Cangüven, C.Demirel, M.Kuvel, C.Çetinel, 20.Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Üroonkolojide T0 sorunu; mesane ve prostat kanserli olguların analizi", 171-172 pp., Antalya, Türkiye, Kasım 2008
E17. M.Kuvel, C.Göktaş, Ö.Cangüven, C.Çetinel, S.Albayrak, 20.Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Acil böbrek travmalarında ürolojik yaklaşım nasıl olmalı?", 240-241 pp., Antalya, Türkiye, Kasım 2008
E18. S.Albayrak, C.Göktaş, H.Aydemir, Ö.Cangüven, C.Çetinel, 20.Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Radikal perineal prostatektomi ve erken kontinans: 90 hastada sonuçlarımız", 306 pp., Antalya, Türkiye, Kasım 2008
E19. S.Albayrak, C.Göktaş, Ö.Cangüven, S.Yalçın, C.Çetinel, 20.Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Radikal retropubik prostatektomi sonrası erken kontinans", 435 pp., Antalya, Türkiye, Kasım 2008
E20. C.Göktaş, C.Çetinel, Ö.Cangüven, H.Aydemir, M.Balaban, S.Albayrak., 20.Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Türkiye’de üroloji ameliyatlarında paket ödeme uygulamasına hastane işletmeciliği yönünden bakış", 19 pp., Antalya, Türkiye, Kasım 2008
E21. Ö.Cangüven, C.Göktaş, H.Aydemir, V.Köksal, S.Albayrak, 19.Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Prostat Kanseri Açısından Risk Faktörleri Olarak Sitokrom P450-1A1 ve Glutatyon S-Transferaz M1/T1 Genotipleri: Ülkemizdeki 55 Olgunun Sonuçları", 40-41 pp., Antalya, Türkiye, Haziran 2006
E22. Ö.Cangüven, C.Göktaş, H.Aydemir, V.Köksal, S.Albayrak, 19.Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Prostat kanserine yatkınlık ile matriks metalloproteinaz 1 promoteri arasındaki ilişki: ülkemizde 55 olgudaki bulgular", 41 pp., Antalya, Türkiye, Haziran 2006
E23. E.Hirik, Ö.Cangüven, S.Özkan, A.Öztürk, M.Bülbül, S.Albayrak, 19.Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Mesane tümörlü hastalarda evre ile immün sistem arasında bir ilişki var mı?", 18 pp., Antalya, Türkiye, Haziran 2006
E24. S.Albayrak, Ö.Cangüven, C.Göktaş, R.Horuz, E.Hirik, M.Kuvel, M.Bülbül :, 19.Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Radikal Perineal Prostatektomi: Kartal Deneyimleri", 409 pp., Antalya, Türkiye, Haziran 2006
E25. Ö.Cangüven, C.Göktaş, U.Sarı, G.Ayköse, S.Albayrak, 19.Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Hematürili Hastalar Ürologa İlk Ne Zaman Başvurur ve Bu Durum Evrelemeyi Nasıl Etkiler", 170 pp., Antalya, Türkiye, Haziran 2006
E26. Ö.Cangüven, G.Ayköse, C.Göktaş, R.Horuz, S.Albayrak, 19.Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Hemodializ Hastalarında Cinsel Yaşamı Etkileyen Faktörler ve IIEF Sonuçları", 216 pp., Antalya, Türkiye, Haziran 2006
E27. E.Hirik, Ö.Cangüven, M.Kuvel, C.Göktaş, S.Albayrak, 19.Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Ürolojik Tümörlerde BCG Aşı Skarı ve PPD Yanıtları", 169 pp., Antalya, Türkiye, Haziran 2006
E28. M.Bülbül, Ö.Cangüven, C.Göktaş, E.Hirik, M.Kuvel, S.Albayrak, 19.Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Üst Üriner Sistem Obstruksiyonunun Değerlendirilmesinde Dinamik Renal Sintigrafi Ne Kadar Değerli? 30 Olguda Perkütan nefrostomi İle Karşılaştırma Sonuçları", 324-325 pp., Antalya, Türkiye, Haziran 2006
E29. M.Kuvel, Ö.Cangüven, M.Barut, M.Bülbül, E.Hirik, S.Albayrak, 19.Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "BPH Operasyonlarında Seksüel Disfonksiyon Kaygısı: 50 Hastada Prospektif Çalışma", 214 pp., Antalya, Türkiye, Haziran 2006
E30. M.Kuvel, M.Murtazaoğlu, Ö.Cangüven, E.Hirik, M.Bülbül, S.Albayrak, 19.Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "İntrinsik Üreteropelvik Bileşke (UPB) Darlıklarının Histopatolojik İncelenmesi: Cajal Hücrelerinin 77 Olgudaki Dağılımı", 318 pp., Antalya, Türkiye, Haziran 2006
E31. M.Kuvel, M .Murtazaoğlu, Ö.Cangüven, E.Hirik, S.Albayrak, N.Karadayı, 19.Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "İntrinsik Üreteropelvik Bileşke (UPB) Darlık Segmentlerinde Cajal Hücre ve İnervasyon Değişimleri", 319 pp., Antalya, Türkiye, Haziran 2006
E32. S.Albayrak, C.Göktaş, Ö.Cangüven, E.Hirik, Cinsellik ve cinsel tedaviler V. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Bir olgu nedeniyle, sosyal boyutuyla vajinal atrezi", S 02 pp., İstanbul, Türkiye, Mayıs 2004
E33. S.Albayrak, Ö.Cangüven, C.Göktaş, E.Hirik, 18. Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Mesane Tümörlü hastalarda BCG aşı skarı ve PPD yanıtları", 274 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2004
E34. A.Tefekli, M.Binbay, F.Altunrende, Ö.Cangüven, S.Albayrak, A.Müslümanoğlu, 18. Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Seçilmiş olgularda tüpsüz perkütan nefrolitotomi: ilk bulgularımızın analizi", 299 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2004
E35. C.Göktaş, Ö.Cangüven, G.Ayköse, S.Albayrak, 18. Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Pyeloplasti Operasyonlarında Polietilen Beslenme Tüpü İle Diversiyon: Pratik, Etkin ve Ucuz", 242 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2004
E36. C.Göktaş, Ö.Cangüven, R.Horuz, S.Albayrak, 18. Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Dorsal Lumbotomi: Minimal İnvaziv Bir İnsizyon", 153 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2004
E37. S.Albayrak, C.Göktaş, Ö.Cangüven, M.Kuvel, R.Horuz, 18. Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "İnterensek Üreteropelvik Bileşke Darlıklarında Çıkarılacak Segmentin Uzunluğu Ne Olmalıdır?", 240 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2004F. Diğer yayınlar (kılavuz, internet ve kitap bölümleri):
F1. S.Albayrak, Ö.Cangüven, Ç.Dinçel, Üroonkoloji (Germ Hücreli Testis Tümörlerinde Tedavi), 759-769 pp., İzmir, Türkiye, Meta Basım, 2007
F2. S.Albayrak, Ö.Cangüven, R.Horuz, Ç.Dinçel, Üroonkoloji (Retroperitoneal Lenf Nodu Diseksiyonu), 789-794 pp., İzmir, Türkiye, Meta Basım, 2007
F3. S.Albayrak, R.Horuz, Ç.Dinçel, Üroonkoloji (Perineal Radikal Protatektomi),, İzmir, Türkiye, Meta Basım, 2007G. Kitap

Bir Minimal İnvaziv Cerrahi RADİKAL PERİNEAL PROSTATEKTOMİ
Ekin Tıbbi Yayıncılık Mart 2010 İstanbul

Prof. Dr. Selami Albayrak
İstanbul 2010
H. Uluslararası makalelerde yapılan Atıf Listesi (Atıf sayısı: 64)
1. Validation of 2001 Partin Tables in Turkey: A Multicenter Study: S Sozen, R Tokuc, M Lekili, A Soylu, S Albayrak… - European urology, 2005 – Elsevier Alıntılanma sayısı: 21
2. Fournier's Disease: Adjunctive Hyperbaric Oxygen Therapy to Classic Therapy: K. Baykal, S. Albayrak. H. İnal, E. Elbüken. K. Dündar, Y. Önol, Int. J. Urol Vol 3 p.161-162 March 1996 Alıntılanma sayısı: 11
3. Comparison of Ultrasonographic and Laparoscopic Findings in Adult Nonpalpable Testes Cases: Mehmet Zekai Pekkafali, Coskun Sahin, Yusuf Ozlem Ilbey, , c, Selami Albayrak, Sukru Yildirim and Cıhat Çınar Basekim , European Urology Volume 44 p 124-127 July 2003. Alıntılanma sayısı: 10
4. Metastasis of Prostate Adenocarcinoma to Testis: K. Baykal, Ş. Yıldırım, E. Kalcı. S. Albayrak, H. Cingil, Y. Önol Int J. Urol. Volume: 4 p. 104-105 January 1997 Alıntılanma sayısı: 6
5. Diagnostic utility of DTI in prostate cancer : Bengi Gürses , , Neslihan Tasdelen, Faruk Yencilek, N. Ozgür Kılıckesmez, Turgut Alp, Zeynep Fırat, M. Selami Albayrak, Aziz M. Uluğ and A. Nevzat Gürmen Eur J.Rad 2010 Alıntılanma sayısı: 6
6. Use of atresic vagina as a urethra to repair iatrogenic incontinence, secondary to a complete longitudinal urethral incision : Selami Albayrak, Cemal Goktas, Onder Canguven Int J. Urol Volume 12 p. 325-327 March 2005 Alıntılanma sayısı: 3
7. A comparison of shock wave lithotripsy, semirigid and flexible ureteroscopy in the management of proximal ureteral calculi : Faruk Yencilek, Kemal Sarıca, Tayfun Gürpınar, Cemal Göktaş, Önder Cangüven, Selami Albayrak Turkısh J. Urol 2009;35(2):101-107 Alıntılanma sayısı: 2
8. Do low testosterone levels contribute to the pathogenesis of asthma? Onder Canguven, Selami Albayrak Medical Hypothesis Volume 76 p.585-588 April 2011 Alıntılanma sayısı: 2
9. Clinical Study A New Technique for Simple Renal Cyst: Cystoretroperitoneal Shunt : Onder Canguven, Cemal Goktas, Faruk Yencilek, Cihangir Cetinel, and Selami Albayrak Advances in UrologyVolume 2009, Article ID 906013, 5 pages Alıntılanma sayısı: 2
10. Endoscope-Assisted Radical Perineal Prostatectomy : Selami Albayrak, Onder Canguven, Huseyin Aydemir, Cemal Goktas, Cihangir Cetinel and Oktay Akca. Journal of Endourology. April 2010, 24(4): 527-530. Alıntılanma sayısı: 1

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Rahim HORUZ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Marmara Üniversitesi 2001 SB Kartal Dr. L. Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği 2006

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Osmaniye Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği (Devlet Hizmeti Yükümlülüğü) Balıkesir Astsubay MYO Reviri (Askerlik Hizmeti) SB Kartal Dr. L. Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği (Başasistanlık)

Araştırma Alanları

Üroonkoloji, Endoüroloji

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
A1. Albayrak S, Cangüven Ö, Göktaş C, Çetinel C, Horuz R, Aydemir H. Radical perineal prostatectomy and early continence: Outcomes after 120 cases. Int Braz J Urol. 2010; 36(6):693-699.
A2. Cangüven Ö, Ayköse G, Albayrak S, Göktaş C, Horuz R, Yencilek F. Efficacy of testosterone gel in the treatment of erectile dysfunction in hypogonadal hemodialysis patients: a pilot study. Int J Impot Res. 2010; 22(2):140-145.
A3. Göktaş C, Akça O, Horuz R, Gokhan O, Albayrak S, Sarica K. SWL in lower calyceal calculi: Evaluation of the treatment results in children and adults. Urology. 2011; 78(6):1402-1406.
A4. Aydemir H, Albayrak S, Cangüven Ö, Horuz R, Göktaş C, Çetinel C, Giral A. Anorectal functions after perineal and retropubic radical prostatectomy - a prospective clinical and anal manometric assessment. Arch Med Sci. 2011;7(1): 138-142.
A5. Göktaş C, Horuz R, Akça O, Cetinel AC, Albayrak S, Sarıca K. Fragmentation without extraction in ureteral stones: outcomes of 238 cases. Urol Res. 2012; 40(4):383-387.
A6. Yıldırım M, Göktaş C, Horuz R, Çetinel AC, Cangüven Ö, Küçük HF, Albayrak S. Rectal injury during radical prostatectomy. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(3):250-254.
A7. Göktaş C, Akça O, Horuz R, Gökhan O, Albayrak S, Sarıca K. Re: “SWL in lower calyceal calculi: Evaluation of the treatment results in children and adults" (Reply to letter-to-the-editor) Urology. 2012; 79(5):1191.
A8. Göktaş C, Horuz R, Faydacı G, C Çetinel A, Akça O, Albayrak S. Treatment of urogenital fistula in women. Actas Urol Esp. 2012; 36(3):191-195.
A9. Göktaş C, Yıldırım M, Horuz R, Faydacı G, Akça O, Çetinel AC. Factors affecting the number of debridement in Fournier’s Gangrene: Our results in 36 cases. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(1):43-48.
A10. Göktaş C, Horuz R, Yıldırım M, Faydacı G, Şahin C, Albayrak S. Major urologic surgical procedures in locally advanced colorectal cancers. Actas Urol Esp. 2012; 36(6):361-366.
A11. Göktaş C, Akça O, Horuz R, Gökhan O, Albayrak S, Sarıca K. Does age of the child affect the time to stone free status after SWL in children? A critical analysis. Urology. 2012; 79(5):1138-1142.
A12. Horuz R, Sarıca K. The management of staghorn calculi in children. Arab Journal of Urology. 2012; 10(3):330-335.
A13. Göktaş C, Coşkun A, Bicik Z, Horuz R, Ünsal İ, Serteser M, Albayrak S, Sarıca K. Evaluating ESWL-induced renal injury based on urinary TNF-?, IL-1? and IL-6 levels. Urol Res. 2012; 40(5):569-573.
A14. Göktaş C, Horuz R, Akça O, Çetinel CA, Cangüven Ö, Kafkaslı A, Albayrak S, Sarıca K. The effect of citrate replacement in hypocitraturic cases on the results of SWL: a preliminary prospective randomized study. Int Urol Nephrol. 2012; 44(5):1357-1362.
A15. Akca o, Yalçın S, Horuz R, Boz M, Kafkaslı A, Çetinel C, Göktaş C, Çakır Ç, Albayrak S. Enigmatic traces determined on radical perineal prostatectomy specimens: An anatomohistological study. J Clin Anal Med. 2012; DOI: 10.4328/JCAM.1404.(Yayına kabul tarihi: 12.12.2012; Online yayımlanma tarihi: 14.12.2012)
A16. Balaban M, Çetinel C, Horuz R, Göktaş C, Cangüven Ö. Hemangiopericytoma of kidney: case report and review of the literature. Arch Ital Urol Androl. 2012; 84(3):158-160.
A17. Mustafa M, Horuz R, Celik M, Küçükcan A. Is there association between serum prostate-specific antigen values and serum testosterone levels in healthy men? Korean J Urol. 2012 (Yayına kabul tarihi: 26.07.2012).
A18. Akça O, Horuz R, Boz MY, Kafkaslı A, Gökhan O, Göktaş C, Sarica K. Obesity might not be a disadvantage for SWL treatment in children with renal stone. Int Urol Nephrol. 2013; 45(1):11-16.
A19. Horuz R, Göktaş C, Cetinel CA, Akça O, Cangüven O, Sahin C, Kafkaslı A, Albayrak S. Simple preoperative parameters to assess technical difficulty during a radical perineal prostatectomy. Int Urol Nephrol. 2013; 45(1):129-133.
A20. Horuz R, Göktaş C, Çetinel AC, Akça O, Aydın H, Ekici ID, Albayrak S, Sarıca K. Role of TNF-associated cytokines in renal tubular cell apoptosis induced by hyperoxaluria. Urolithiasis. 2013; 2013 Jun;41(3):197-203
A21. Mustafa M, Horuz R, Celik M, Küçükcan A. Is there association between serum prostate-specific antigen values and serum testosterone levels in healthy men? Korean J Urol. 2014 Jul;55(7):465-8.
A22. Sahin C, Tuncer M, Yazıcı O, Horuz R, Cetinel AC, Eryıldırım B, Tarhan F, Sarica K. Do the residual fragments after shock wave lithotripsy affect the quality of life?.Urology 2014 Sep;84(3):549-54.
A23. Balaban M, Selimoglu A, Horuz R, Akca O, Albayrak S Prostate metastasis of malignant melanoma..Korean J Urol. 2013 Jul;54(7):486-9.
A24. Canguven O, Cetinel C, Horuz R, Tarhan F, Hamarat B, Goktas C. Transient distal penile corporoglanular shunt as an adjunct to aspiration and irrigation procedures in the treatment of early ischemic priapism. Korean J Urol. 2013 Jun;54(6):394-8.
A25. Kiremit MC, Guven S, Sarica K, Ozturk A, Buldu İ, Kafkasli A, Balasar M, Istanbulluoglu OM, Horuz R, Cetinel C, Kandemir A, Albayrak S. Contemporary management of medium-sized (10-20 mm) renal stones: A retrospective multicenter observational study. J Endourol. 2015 Jan 12.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:
B1. İlbey YÖ, Göktaş C, Ayköse G, Horuz R, Albayrak S. Our current indications for open surgery. 2nd Eurolithiasis Society (eULIS) Meeting. İstanbul, Türkiye. Haziran 2003.
B2. Göktaş C, Ayköse G, Cangüven Ö, Horuz R, Albayrak S. Assessment stone patients satisfaction and treatment modalities: a questionnaire study. 4th eULIS Symposium. Coburg, Almanya. Haziran 2005.
B3. Cangüven Ö, Göktaş C, Horuz R, Çetinel C, Albayrak S. A novel approach for the treatment of simple renal cysts: Cystoretroperitoneal shunt. 8th Mediterranean Video Endoscopic Urology and European Society of Urological Technology Workshop. Antalya, Türkiye. Nisan 2006.
B4. Albayrak S, Cangüven Ö, Göktaş C, Ayköse G, Horuz R. Bladder neck sparing approach in transurethral recestion of the prostate. 8th Mediterranean Video Endoscopic Urology And European Society Of Urological Technology Workshop. Antalya, Türkiye. Nisan 2006.
B5. Albayrak S, Horuz R, Göktaş C, Cangüven Ö, Çetinel C. “Radical perineal prostatectomy: Our experiences on 40 cases”. EAU 1st Eastern Mediterranean Meeting. Antalya, Türkiye, Ekim 2007.
B6. Mustafa M, Çelik M, Küçükkan A, Horuz R. May high serum level of testosterone mandate adjustment of PSA value in healthy men? EAU 6th South Eastern European Meeting (SEEM). İstanbul, Türkiye. Eylül 2010.
B7. Mustafa M, Wadie BS, Horuz R. How to achieve long term success in the treatment of female urinary stress incontinence? Novel modification on vaginal sling. EAU 6th South Eastern European Meeting (SEEM). İstanbul, Türkiye. Eylül 2010.
B8. Mustafa M, Pancaroğlu K, Horuz R. Urine cytology to evaluate urinary urothelial damage of shock-wave lithotripsy. EAU 6th South Eastern European Meeting (SEEM). İstanbul, Türkiye. Eylül 2010.
B9. Cangüven Ö, Şaşmazel A, Horuz R, Selimoğlu A, Balaban M, Erkılıç A, Akça O, Baysal A, Albayrak S. The effect of cardiopulmonary bypass in coronary artery bypass surgeries (on pump vs off-pump) on erectile function and endothelium-derived nitric oxide levels. 13th Annual Meeting of European Society for sexual Medicine, Malaga, İspanya. Kasım 2010.
B10. Albayrak S, Cangüven Ö, Göktaş C, Horuz R, Akça O, Çetinel C. Behind The Stage: Laparoscopic view of retropubic area during radical perineal prostatectomy. AUA Annual Meeting. Washington, DC, ABD. Mayıs 2011.
B11. Yencilek F, Göktaş C, Akça O, Horuz R, Gökhan O, Albayrak S, Sarıca K. SWL in lower calyceal calculi: Evaluation of treatment parameters in children and adults in a comparative manner. 1st Meeting of the EAU Section of Urolithiasis (eULIS). Londra, İngiltere. Eylül 2011.
B12. Yencilek F, Göktaş C, Akça O, Horuz R, Gökhan O, Albayrak S, Sarıca K. SWL management of renal calculi in children: Does age affect the treatment outcome? 1st Meeting of the EAU Section of Urolithiasis (eULIS). Londra, İngiltere. Eylül 2011.
B13. Göktaş C, Horuz R, Akça O, Çetinel CA, Albayrak S, Sarica K. Fragmentation without extraction in ureteral stones: Outcomes of 238 cases. 27th EAU Annual Congress, Paris, Fransa, Şubat 2012.
B14. Göktaş C, Coşkun A, Bicik Z, Horuz R, Ünsal İ, Serteser M. Evaluation of the ESWL-induced renal injury by urinary TNF-?, IL-1? and IL-6. 27th EAU Annual Congress, Paris, Fransa, Şubat 2012.
B15. Horuz R, Göktaş C, Akça O, Çetinel CA, Hamarat MB, Sarıca K. Clinical and demographic evaluation of 2435 cases with urinary stone disease. 12th International Symposium on Urolithiasis. Ouro Preto, Brezilya, Mayıs 2012.
B16. Akça O, Horuz R, Göktaş C, Gökhan O, Boz MY, Kafkaslı A, Sarıca K. Obesity might not be a disadvantage for ESWL treatment in children. 12th International Symposium on Urolithiasis. Ouro Preto, Brezilya, Mayıs 2012.
B17. Horuz R, Göktaş C, Çetinel CA, Akça O, Albayrak S, Ekici ID, Aydın H, Sarıca K. Role of TNF-associted cytokines in renal tubular cell apopitosis induced by hyperoxaluria. Experts in Stone Disease 1st Conference, Dubai, Aralık 2012.

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:
C1. Radikal Perineal Prostatektomi (S. Albayrak ile birlikte), Üroonkoloji Kitabı, Editör: Çetin Dinçel, İzmir, 2007, sy.165-177.
C2. Retroperitoneal Lenf Nodu Diseksiyonu (S. Albayrak ve Ö. Cangüven ile birlikte) Üroonkoloji Kitabı, Editör: Çetin Dinçel, İzmir, 2007, sy. 789-797.
C3. Radikal Perineal Prostatektomi (S. Albayrak ile birlikte), Prostat, Editör: Derya Balbay, Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, 2008 (ISSN:978-975-277-184-0), sy. 289-299.
C4. Pediatric Stones (Kemal Sarica ile birlikte). Clinical Management of Urolithiasis. Editör: T Knoll, MS Pearle, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2012 (DOI 10.1007/978-3-642-28732-9-14), sy. 133-154.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
D1. YÖ İlbey, S Albayrak, C Göktaş, R Horuz. Akut karını taklit eden bir erişkin primer megaüreter olgusu. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. 2002; 13(1): 51-52.
D2. C Göktaş, Ö Cangüven, M Bülbül, R Horuz, S Albayrak. ll. Üroloji Kliniği'nde 2002-2003 yılları arasındaki obstrüktif üropatili hastaların değerlendirilmesi. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. 2003; 14(2): 101-103.
D3. S Albayrak, C Göktaş, M Kuvel, R Horuz. Bir komplet üretral duplikasyon vakası ve literatür taraması. Kartal Eğitim ve Araştırma hastanesi Tıp Dergisi. 2003; 14(2): 117-118.
D4. C Göktaş, Ö Cangüven, R Horuz, S Albayrak. Yetersiz priapizm tedavisi ve katastrofik bir sonuç. Androloji Bülteni. 2004;19: 294-295.
D5. C Göktaş, Ö Cangüven, R Horuz, S Albayrak. Sirkumsizyon sonrası ağrı kontrolunda yararlı bir uygulama:Topikal lidokain jel. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. 2004; 15(1): 25-¬27.
D6. S Albayrak, C Göktaş, Ö Cangüven, R Horuz. Testis torsiyonunun erişkinde görülen nadir şekli:Ekstravaginal testis torsiyonu. Türk Üroloji Dergisi. 2004; 30(4): 474-475.
D7. C Göktaş, Ö Cangüven, R Horuz, S Albayrak. Dorsal lumbotomi: Minimal invaziv bir insizyon. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. 2004; 15(1): 5-7.
D8. S Albayrak, C Şahin, R Horuz. İleal mesane substitüsyonunda Meckel Divertikülü’nün yeni mesane boynu olarak kullanılması: Bir olgu sunumu. Yeni Üroloji Dergisi. 2005; 1(1): 55-56.
D9. S Albayrak, Ö Cangüven, C Göktaş, R Horuz, İ Akyol. Varikoselektomide transillüminasyon tekniği: 215 olgudaki sonuçlarımız. Yeni Üroloji Dergisi. 2005; 1(3): 179-184.
D10. Ö Cangüven, L Gürkan, R Horuz, S Albayrak, A Kadıoğlu. Yaşlanan erkek semptom sorgulama formu: Türkçe geçerlilik çalışması. Androloji Bülteni. 2005; 21: 93-96.
D11. S Albayrak, R Horuz, C Göktaş, Ö Cangüven, C Çetinel. Radikal perineal prostatektomi: 40 olguda deneyimlerimiz. Türk Üroloji Dergisi. 2007; 33(4): 398-404.
D12. S Albayrak, Ö Cangüven, C Göktaş, R Horuz, C Çetinel, S Yalçın. Urethral reconstruction in cases with re-do and/or primary severe urethral defects: the use of local skin flaps and buccal mucosa. Türk Üroloji Dergisi. 2008; 34(2): 231-236.
D13. Ö Cangüven, M Bülbül, C Göktaş, R Horuz, S Yalçın, S Albayrak. Üst üriner sistem obstrüksiyonlarında perkütan nefrostomi öncesi ve sonrası biyokimyasal verilerin böbrek sintigrafi verileri ile fonksiyonel rezerv açısından karşılaştırılması. Türk Üroloji Dergisi. 2009; 35(24): 355-360.
D14. Ö Cangüven, C Göktaş, R Horuz, S Albayrak. Kronik hastalıklar ve erektil disfonksiyon beraberliği. Androloji Bülteni. 2009; 39: 267-269.
D15. U Sarı, Ö Cangüven, A Selimoğlu, C Göktaş, R Horuz, G Ayköse, M Koçak, S Albayrak. Mesane kanseri tedavisinde radikal sistektomi ile mesane koruyucu yaklaşımların sağkalım ve yaşam kalitesi yönüyle karşılaştırılması. Türk Üroloji Dergisi. 2010; 36(1): 18-24.
D16. Selimoğlu A, Boz MY, Balaban M, Cangüven Ö, Horuz R, Albayrak S. Transüretral rezeksiyon sonrası gelişen üretra darlıkları ve buna neden olan etkenlerin geriye dönük olarak araştırılması. Türk Üroloji Dergisi. 2010; 36(4):375-379.
D17. M Mustafa, M Çelik, O Horasanlı, R Horuz, A Küçükcan. Türkiye’nin iki farklı coğrafi bölgesinde serum PSA ve testosteron düzeyleri arasındaki ilişki. Türk Üroloji Dergisi. 2011; 37 (1): 9-13.
D18. R Horuz, S Albayrak. Prostatın cerrahi anatomisi. Türkiye Klinikleri Üroloji Dergisi Özel Sayı. 2011; 4(2): 44-52.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1. C Göktaş, Ö Cangüven, R Horuz, S Albayrak. Dorsal Lumbotomi: Minimal İnvaziv Bir İnsizyon. 18. Ulusal Üroloji Kongresi. Antalya, Ekim 2004.
E2. S Albayrak, C Göktaş, Ö Cangüven, M Kuvel, R Horuz. İnterensek Üreteropelvik Bileşke Darlıklarında Çıkarılacak Segmentin Uzunluğu Ne Olmalıdır? 18. Ulusal Üroloji Kongresi. Antalya, Ekim 2004.
E3. C Göktaş, Ö Cangüven, R Horuz, Kuvel M, S Albayrak. Sirkümsizyon sonrası ağrı kontrolünde topikal lidokain jel damlatımı: Prospektif randomize açık çalışma. 18. Ulusal Üroloji Kongresi. Antalya, Ekim 2004.
E4. S Albayrak, Ö Cangüven, C Göktaş, R Horuz, E Hirik, M Kuvel, M Bülbül. Radikal Perineal Prostatektomi: Kartal Deneyimleri. 19. Ulusal Üroloji Kongresi. Antalya, Haziran 2006.
E5. Ö Cangüven, G Ayköse, C Göktaş, R Horuz, S Albayrak. Hemodializ hastalarında cinsel yaşamı etkileyen faktörler ve IIEF sonuçları. 19. Ulusal Üroloji Kongresi. Antalya, Haziran 2006.
E6. R Horuz, Ö Cangüven, C Göktaş, M Kuvel, S Albayrak. Prostat kanseri tanısında prostat masajı sonrası PSA dinamiğinin diagnostik değeri. 20. Ulusal Üroloji Kongresi. Antalya, Kasım 2008.
E7. C Göktaş C, S Albayrak, H Aydemir, F Yencilek, R Horuz. Ürolojik rekonstrüktif cerrahide Meckel Divertikülü kullanımı. 20. Ulusal Üroloji Kongresi. Antalya, Kasım 2008.
E8. C Göktaş, O Akça, R Horuz, Ö Cangüven, C Çetinel, S Albayrak. Radikal prostatektomi için zor olgularda kolay bir çözüm: Perineal prostatektomi. 21. Ulusal Üroloji Kongresi. İstanbul, Kasım 2010.
E9. S Albayrak, C Göktaş, Ö Cangüven, R Horuz, A Selimoğlu, A Kafkaslı. Perineal üretroplasti tekniğinin tekrarlayan üretra darlıklarında kullanılması ile elde edilen sonuçların retrospektif analizi. 21. Ulusal Üroloji Kongresi. İstanbul, Kasım 2010.
E10. O Akça, R Horuz, C Demirel, C Çetinel, C Göktaş, S Albayrak. Çocukluk çağı taş hastalığında dorsal lombotomi ile açık taş cerrahisinin etkinliği: 32 olgunun değerlendirilmesi. 21. Ulusal Üroloji Kongresi. İstanbul, Kasım 2010.
E11. R Horuz, C Göktaş, O Akça, Ö Cangüven, S Albayrak. Prostatın lokalizasyonu ile radikal perineal prostatektominin zorluğu arasında bir ilişki var mı? 21. Ulusal Üroloji Kongresi. İstanbul, Kasım 2010.
E12. S Albayrak, C Göktaş, R Horuz, AC Çetinel, Ö Cangüven, MY Boz. Radikal perineal prostatektomi ve erken kontinans: 175 olgudaki sonuçlarımız. 21. Ulusal Üroloji Kongresi. İstanbul, Kasım 2010.
E13. S Yalçın, O Akça, R Horuz, C Çetinel, C Göktaş, S Albayrak. Sinir koruyucu retropubik ve perineal radikal prostatektomi piyeslerinin anatomo-patolojik karşılaştırılması 21. Ulusal Üroloji Kongresi. İstanbul, Kasım 2010.
E14. S Albayrak, C Göktaş, R Horuz, Ö Cangüven, O Akça, A Selimoğlu. Ucuz ve minimal invaziv bir yaklaşım: Anatomik radikal perineal prostatektomi. 21. Ulusal Üroloji Kongresi. İstanbul, Kasım 2010.
E15. S Albayrak, R Horuz, C Göktaş, O Akça, A Kafkaslı. Aşama aşama minimal invaziv radikal perineal prostatektomi. 21. Ulusal Üroloji Kongresi. İstanbul, Kasım 2010.
E16. S Albayrak, C Göktaş, Ö Cangüven, R Horuz, O Akça. Radikal perineal prostatektomi (RPP) ne kadar minimal invaziv? Retropubik anatomiye ekstraperitoneal endoskopik bakı altında RPP 21. Ulusal Üroloji Kongresi İstanbul, Kasım 2010.
E17. O Akça, R Horuz, M Balaban, C Çetinel, C Göktaş, S Albayrak. Morbid obezite radikal prostatektomiyi zorlaştırıyor mu? Morbid obez olguda perineal radikal prostatektomi. 21. Ulusal Üroloji Kongresi. İstanbul, Kasım 2010.
E18. S Albayrak, R Horuz, C Göktaş, O Akça, M Balaban. Radikal prostatektomi tekniklerinde erken kontinansı etkileyen diseksiyonlar. 21. Ulusal Üroloji Kongresi. İstanbul, Kasım 2010.
E19. O Akça, R Horuz, C Göktaş, Ö Cangüven, A Kafkaslı, S Albayrak. Ülkemizde nadir bir cerrahi: Parsiyel ve total penektomi. 21. Ulusal Üroloji Kongresi. İstanbul, Kasım 2010.
E20. M Mustafa, R Horuz. Kadın stres üriner inkontinans tedavisinde uzun dönemli başarıyı sağlamak amaçlı yeni bir cerrahi. 21. Ulusal Üroloji Kongresi. İstanbul, Kasım 2010.
E21. M Mustafa, R Horuz, M Çelik, A Küçükcan. Sağlıklı erkeklerde serum prostat antijen değerleri ile serum testosteron seviyeleri arasında bir ilişki var mıdır? 21. Ulusal Üroloji Kongresi. İstanbul, Kasım 2010.
E22. M Mustafa, K Pancaroğlu, R Horuz. Şok dalga litotripiside üreterde oluşan ürotelyal hasarın prospektif olarak değerlendirilmesi. 21. Ulusal Üroloji Kongresi. İstanbul, Kasım 2010.
E23. S Albayrak, R Horuz, AC Çetinel, O Akça, C Demirel, M Balaban. Çocuk yaşta mesane boynu komplet rüptürü: Transpubik-perineal kombine yaklaşım. 21. Ulusal Üroloji Kongresi. İstanbul, Kasım 2010.
E24. M Mustafa, O Horsanli, M Çelik, R Horuz, A Küçükcan. Türkiye’nin iki farklı coğrafi bölgesinde serum PSA ve testosteron düzeyleri arasındaki ilişki. 21. Ulusal Üroloji Kongresi. İstanbul, Kasım 2010.
E25. O Akça, R Horuz, A Kafkaslı, C Demirel, M Balaban, S Albayrak. ESWL tedavisine ek girişim ihtiyacı duyulan olguların değerlendirilmesi. 21. Ulusal Üroloji Kongresi. İstanbul, Kasım 2010.
E26. S Albayrak, R Horuz, O Akça, MS Yalçın, M Balaban. Vezikorektal fistül onarımında perineal yaklaşım. 21. Ulusal Üroloji Kongresi. İstanbul, Kasım 2010.
E27. R Horuz, S Albayrak, O Akça, MY Boz, A Selimoğlu. Bulboüretral arter koruyucu perienal üretroplasti. 21. Ulusal Üroloji Kongresi. İstanbul, Kasım 2010.
E28. M Mustafa, R Horuz. Gerilimsiz vajinal bant (TVT) cerrahisinde yeni bir modifikasyona ait erken dönem sonuçlar. 21. Ulusal Üroloji Kongresi. İstanbul, Kasım 2010.
E29. C Göktaş, A Coşkun, Z Bicik, R Horuz, İ Ünsal, M Serteser, S Albayrak, K Sarıca. Evaluation of the ESWL-induced renal injury by urinary TNF-?, IL-1? and IL-6. İstanbul Ürolitiyazis Günleri Sempozyumu. İstanbul, Aralık 2011.
E30. C Göktaş, O Akça, R Horuz, O Gökhan, S Albayrak, K Sarıca. SWL management of renal calculi in children: Does age effect the treatment outcome? İstanbul Ürolitiyazis Günleri Sempozyumu. İstanbul, Aralık 2011.
E31. C Göktaş, R Horuz, O Akça, AC Çetinel, Ö Cangüven, S Albayrak, K Sarıca. Effects of urinary citrate level on the outcomes of ESWL in patient with hypocitraturia. İstanbul Ürolitiyazis Günleri Sempozyumu. İstanbul, Aralık 2011.
E32. K Sarıca, C Göktaş, R Horuz, AC Çetinel, O Akça, Ö Cangüven. Üreteral taşların acil tedavisi: İki değişik tedavi alternatifinin karşılaştırılması. İstanbul Ürolitiyazis Günleri Sempozyumu. İstanbul, Aralık 2011.
E33. C Göktaş, R Horuz, O Akça, AC Çetinel, S Albayrak, K Sarıca. Fragmentation without extraction in ureteral stones: Outcomes of 238 cases. İstanbul Ürolitiyazis Günleri Sempozyumu. İstanbul, Aralık 2011.
E34. A Kafkaslı, MY Boz, M Balaban, R Horuz, A Selimoğlu, S Albayrak, Ö Cangüven. Radikal prostatektomi operasyonunda retropubik ve perineal yaklaşımların üriner kontinans açısından önemi. 22. Ulusal Üroloji Kongresi, Kıbrıs, Mayıs 2012.
E35. M Balaban, A Kafkaslı, MY Boz, MB Hamarat, R Horuz, Ş Sarıkaya, R Yıldız, Ö Cangüven, S Albayrak. Böbrek tümörlerinde endoglin (CD105) ekspresyonu ve klinik etkisi. 22. Ulusal Üroloji Kongresi, Kıbrıs, Mayıs 2012.
E36. C Göktaş, R Horuz, CA Çetinel, O Akça, S Albayrak, ID Ekici, H Aydın, K Sarıca. Böbrek tübül hücrelerinde hiperoksalüri kaynaklı apopitoz oluşumunda TNF-ilişkili sitokinlerin rolü. 22. Ulusal Üroloji Kongresi, Kıbrıs, Mayıs 2012.
E37. C Göktaş, R Horuz, O Akça, CA Çetinel, Ö Cangüven, S Albayrak, MB Hamarat, K Sarıca. Hipositratürik hastalarda sitrat replasman tedavisinin SWL sonuçlarına etkisi: Prospektif ve randomize bir öncül çalışma. 22. Ulusal Üroloji Kongresi, Kıbrıs, Mayıs 2012.
E38. C Şahin, R Horuz, Ö Cangüven, O Akça, U Can. Üroloji poliklinik hastalarının internetten faydalanımı. 22. Ulusal Üroloji Kongresi, Kıbrıs, Mayıs 2012.
E39. C Şahin, A Yüksel, Ö Cangüven, R Horuz, O Akça. Nadir bulgusuyla üretrada yabancı cisim olgusu. 22. Ulusal Üroloji Kongresi, Kıbrıs, Mayıs 2012.
E40. C Şahin, A Yüksel, C Göktaş, R Horuz, O Akça. İlginç bir inguinal travma: Kasıktan karın duvarına penetran demir olgusu. 22. Ulusal Üroloji Kongresi, Kıbrıs, Mayıs 2012.
E41. R Horuz, C Göktaş, O Akça, G Faydacı, M Balaban, MK Demirkol. Transrektal prostat biyopsisi sonrasında akut prostatit. 22. Ulusal Üroloji Kongresi, Kıbrıs, Mayıs 2012.
E42. C Göktaş, C Şahin, R Horuz, CA Çetinel, A Selimoğlu, S Albayrak. Radikal perineal prostatektomi sonrası inguinal herni insidansı. 22. Ulusal Üroloji Kongresi, Kıbrıs, Mayıs 2012.
E43. R Horuz, A Selimoğlu, C Göktaş, Ö Cangüven, O Akça, MB Hamarat. Böbrek ve üreter taşlarında taş katmanlarına inoküle bakterilerin intrakorporeal litotripsi sırasında açığa çıkma olasılığı ve klinik sonuçları. 22. Ulusal Üroloji Kongresi, Kıbrıs, Mayıs 2012.
E44. K Sarıca, R Horuz, C Göktaş, C Şahin, CA Çetinel, A Kafkaslı. Üst üreter taşlarının acil tedavisi: iki farklı yaklaşımın karşılaştırmalı analizi. 22. Ulusal Üroloji Kongresi, Kıbrıs, Mayıs 2012.
E45. C Göktaş, R Horuz, CA Çetinel, O Akça, A Selimoğlu, S Albayrak. Perineal üretroplastide suprapubik sistoskopi kullanımı. 22. Ulusal Üroloji Kongresi, Kıbrıs, Mayıs 2012.
E46. O Akça, R Horuz, C Göktaş, O Gökhan, MY Boz, A Kafkaslı, K Sarıca. Obezite çocuklarda eswl tedavisi için bir dezavantaj olmayabilir. 22. Ulusal Üroloji Kongresi, Kıbrıs, Mayıs 2012.
E47. Ö Cangüven, R Horuz, F Tarhan, CA Çetinel, MB Hamarat. Erken dönem iskemik priapizm tedavisinde korporaglanüler geçici “c-şant” uygulaması. 22. Ulusal Üroloji Kongresi, Kıbrıs, Mayıs 2012.
E48. MK Demirkol, G Faydacı, F Tarhan, M Tuncer, R Horuz, A Özgül. Tavşanlarda üretra darlığı yaratma modeli. 22. Ulusal Üroloji Kongresi, Kıbrıs, Mayıs 2012.
E49. B Altay, B Erkurt, R Horuz, MC Kiremit, S Albayrak. Intraoperative and early postoperative complications after radical prostatectomy:Perineal vs retropubic approach. A prospective randomized clinical trial. 5. Üroonkoloji Kış Kongresi, Üsküp, Makedonya, Ocak 2013.
E50. B Altay, B Erkurt, R Horuz, MC Kiremit, CC Barışık, S Albayrak. Randomized clinical trial of photoselectiva vaporization of prostate (PVP) versus transürethral prostatectomy (TURP) for prostate cancer patients. 5. Üroonkoloji Kış Kongresi, Üsküp, Makedonya, Ocak 2013.
E51. O Akça, C Çetinel, A Kafkaslı, R Horuz, M Yıldırım, HF Kücük, U Can, C Göktaş. Böbrek transplantasyonu uygulanmış hastanın nativ böbreğinde tümör olgusu. 5. Üroonkoloji Kış Kongresi, Üsküp, Makedonya, Ocak 2013.
E52. O Akça, R Horuz, MC Kiremit, G Atış, B Coşkun, H Akça, A Özağarı, A Dalkılıç. TRUS biyopsideki perinöral invazyonun tümör hacmi ve lokalizasyonuyla ilişkisi. 5. Üroonkoloji Kış Kongresi, Üsküp, Makedonya, Ocak 2013.
E53. C Çetinel, O Akça, A Kafkaslı, R Horuz, C Şahin, Ö Cangüven, B Hamarat, C Göktaş. Prostat hacmi 50 cc’den fazla olgularda radikal perineal prostatektomi. 5. Üroonkoloji Kış Kongresi, Üsküp, Makedonya, Ocak 2013.
E54. R Horuz, B Erkurt, B Altay, O Akça, MC Kiremit, M Soytaş, S Albayrak. Açık cerrahide minimal invaziv tarz ve radikal perineal prostatektomideki sonuçları. 5. Üroonkoloji Kış Kongresi, Üsküp, Makedonya, Ocak 2013.
E55. C Göktaş, C Çetinel, O Akça, R Horuz, A Kafkaslı, C Şahin, A Selimoğlu, Ö Cangüven. Lokalize prostat kanserli hasta canlı böbrek donörü olabilir mi? 5. Üroonkoloji Kış Kongresi, Üsküp, Makedonya, Ocak 2013.
E56. B Erkurt, B Altay, MC Kiremit, R Horuz, M Soytaş, S Albayrak. Çocukluk dönemi böbrek taşı tedavisinde retrograd intrarenal cerrahinin yeri. 10. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Antalya, Nisan 2013
E57. B Erkurt, MC Kiremit, B Altay, R Horuz, M Soytaş, S Albayrak. Cerrahi öğrenim sürecinin retrograd fleksible nefrolitotripsi başarısına etkileri. 10. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Antalya, Nisan 2013.
E58. B Erkurt, B Altay, MC Kiremit, R Horuz, M Soytaş, S Albayrak. Divertikül içi böbrek taşlarında RIRC’nin etkinliği. 10. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Antalya, Nisan 2013.

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Bülent ERKURT
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Zeki BAYRAKTAR
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Uludağ Üniversitesi 1991 Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1999

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Sağlık Bakanlığı Gökçeada Merkez Sağlık Ocağı (Pratisyen Dr.), Ardeşen Devlet Hastanesi (Pratisyen Dr.), İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kalp-Damar Cerrahisi ABD (Asistan Dr.), Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği (Asistan Dr., Uzman Dr.), Özel Pendik Hospital Üroloji Kliniği (Uzman Dr., Başhekim)

Araştırma Alanları

Üroonkoloji, Androloji

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları


A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
A1. Bayraktar Z, Albayrak S. Antiplatelet therapy as a new option in the treatment of erectile dysfunction; a prospective randomized controlled study. IJIR (accepted)

A2. Bayraktar Z, Albayrak S. Metastasis of renal cell carcinoma to the thyroid gland after 9 years of nephrectomy: A case report and literature review. Arch Ital Urol Androl. (accepted)

A3. Bayraktar Z, Albayrak S. Blood platelet activity in men with vasculogenic erectile dysfunction. Arch Ital Urol Androl. 2017 Mar 31;89(1):51-54. doi: 10.4081/aiua.2017.1.51.

A4. Bayraktar Z. Potential autofertility in true hermaphrodites. J Matern Fetal Neonatal Med. 2017 Feb 28:1-6. doi: 10.1080/14767058.2017.1291619. [Epub ahead of print]

A5. Bayraktar Z, Albayrak S. Non sex-related subtotal rupture of the corpus cavernosum without urethral injury: A case report and literature review. Arch Ital Urol Androl. 2016 Oct 5;88(3):233-234. doi: 10.4081/aiua.2016.3.233. Review.

A6. Bayraktar Z, Atun I: Impact of physician-assistance on the reliability of the International Index of Erectile Function. Andrologia, 45 (2);73-77, 2013, DOI:10.111/j.14.39-0272.2012.01312x

A7. Bayraktar Z, Atun I: Despite some comprehension problems International Index of Erectile Function (IIEF) is a reliable questionnaire in erectile dysfunction. Urol Int;88:170-176, 2012, DOI:10.1159/000335432

A8. Bayraktar Z, Inan EH, Bayraktar V: Effect of constipation on serum total prostate specific antigen (PSA) concentrations in men. Int J Urol. DOI: 10.1111/j.1442-2042.2011.02882.x

A9. Bayraktar Z, Atun I: Prevalence of self-reported erectile dysfunction among urological cases in Turkish men. Urol J. 8(3):214-21, 2011

A10. Bayraktar Z, Gürbüz G, Tasçı Aİ, Sevin G: Staging error in the bladder tumor: The correlation between stage of TUR and cystectomy. International Urology and Nephrology 33(4):627-629, 2001, DOI:10.1023/A:1020553812554

A11. Tascı Aİ, Resim S, Caskurlu T, Dinçel Ç, Bayraktar Z, Gürbüz G: Color doppler ultrasonography and spectral analysis venous flow in diagnosis of varicocele. Eur Urol. Mar; 39(3):316-321, 2001

A12. Bayraktar Z, Sevin G, Gürbüz G, Tasçı Aİ: Ileal orthotopic neobladder in women:The first experiences from Turkey and our modifications.International Urology and Nephrology 32(3):371-375, 2001, DOI:10.1023/A:1017547518827

A13. Çaşkurlu T, Taşcı Aİ, Samastı M, Bayraktar Z, Çek M, Sevin G:Immature germ cells in semen and their correlations with other semen parameters. International Urology and Nephrology 31(3):389-93, 1999, DOI:10.1023/A:1007186405678

A14. Çaşkurlu T, Resim S, Bayraktar Z, Taşcı Aİ, Sevin G: Urinary tuberculosis in a two year old boy. International Urology and Nephrology 30 (5), 525-528, 1998

A15. Dinçel Ç, Çaşkurlu T, Resim S, Bayraktar Z, Taşcı Aİ, Sevin G: Fracture of the penis. International Urology and Nephrology 30 (6), 761-765, 1998

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:
B1. Bayraktar Z, Atun I: Impact of physician-assistance on the reliability of the International Index of Erectile Function. EAU 7th South Eastern European Meeting, 14-15 October 2011, Scope, Macedonia.

B2. Bayraktar Z, Inan EH, Bayraktar V: Effect of constipation on serum total prostate specific antigen (PSA) concentrations in men. EAU 7th South Eastern European Meeting, 14-15 October 2011, Scope, Macedonia.

B3. Bayraktar Z, Atun I: The prevalence of self-reported erectile dysfunction among urological cases in Turkish men. EAU 7th South Eastern European Meeting, 14-15 October 2011, Scope, Macedonia.

B4. Bayraktar Z, Atun I: Significance of Incidental Renal Cell Carcinoma (RCC) In Terms of Prognostic Factors. 9th World Congress on Urological Research (ESUR/SBUR), 15-17 September, Innsbruck, Austria.

B5. Bayraktar Z, Atun I: Despite some comprehension problems International Index of Erectile Function (IIEF) is a reliable questionnaire in erectile dysfunction. 9th World Congress on Urological Research (ESUR/SBUR), 15-17 September, Innsbruck, Austria.

B6. Bayraktar Z, Çaşkurlu T , Dinçel Ç, Gürbüz G, Taşçı Aİ, Sevin G: Osteogen metabolism and bone mineral density in patients with ileal(Hautmann) and colonic(Indiana) cystoplasties. XV th EAU Congress (VIIth Meeting of The ESRU), April 12-15 , 2000, Brussels, Belgium.

B7. Çaşkurlu T, Resim S, Bayraktar Z, Fazlıoğlu A, Taşcı Aİ, Sevin G: Percutaneous cystetostomy:An effective method of non-invazsive renal cyst treatment and recurrence prevention. 6 th Mediterranean Congress of Urology. September 6- 9, 1999, Cairo, Egypt.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. Bayraktar Z, Aydın S. Epidemiyoloji, Etyoloji, Patojenez: Prostat Kanseri Önlenebilir mi? Türkiye Klinikleri Üroloji, Prostat Kanseri sayısı (yayın bekleniyor)

D2. Bayraktar Z. Uluslararası Erektil Fonksiyon İndeksi (IIEF) Türkçe versiyonunun güvenilirliği: Literatür incelemesi. The New Journal of Urology 2017;12(1):63-70.

D3. Bayraktar Z, Atun Aİ: Erektil Disfonksiyonlu Türk Erkeklerinin Üroloji Kliniklerine Müracaat Etmeme Gerekçeleri. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2012;32(1), doi: 10.5336/medsci.2011-23855

D4. Bayraktar Z, Atun Aİ: Rastlantısal ve semptomatik Böbrek Hücreli Karsinomların (BHK) patolojik özellikleri. Turkish Journal of Urology 2011; 37(4): 282-287, doi:10.5152/tud.2011.054

D5. Bayraktar Z, Atun Aİ: Erektil disfonksiyonlu hastalarda hekim önerisi olmaksızın fosfodiesteraz-5 (PDE5) inhibitörü kullanım oranı ve ilaç kullanım hataları. Yeni Üroloji Dergisi:6(2):26-31, 2011

D6. Bayraktar Z, Atun İ, Dama N: Rastlantısal Böbrek Hücreli Karsinomların (BHK) Tespitinde Ultrasonografinin Önemi. Türk Üroloji Dergisi:35(4):281-285,2009

D7. Bayraktar Z, Çaşkurlu T , Dinçel Ç, Gürbüz G, Taşçı Aİ, Sevin G: Üriner Diversiyonlu hastalarda metabolik değişiklikler:İleal ve kolonik mesaneli hastaların karşılaştırılması. Türk Üroloji Dergisi:26(4): 403-406, 2000

D8. Gürbüz ZG, Fazlıoğlu A,Öder M, Bayraktar Z, Taşçı Aİ, Sevin G.:70 yaş üstündeki hastalarda radikal sistektomi ve kontinan üriner diversiyon:Türk Üroloji Dergisi:26(3):288-291, 2000

D9. Bayraktar Z, Çaşkurlu T , Dinçel Ç, Gürbüz G, Taşçı Aİ, Sevin G: İleal (Hautmann) ortotopik üriner diversiyonlu hastalarda meydana gelen metabolik değişiklikler. Türk Üroloji Dergisi:26(2):166-170, 2000

D10. Bayraktar Z, Çaşkurlu T , Dinçel Ç, Gürbüz G, Taşçı Aİ, Sevin G: İndiana kontinan üriner üriner diversiyonlu hastalarda osteojen metabolizma ve kemik mineral dansitesi. Türk Üroloji Dergisi: 26(2):177-183,2000

D11. Bayraktar Z, Çaşkurlu T , Dinçel Ç, Gürbüz G, Taşçı Aİ, Sevin G: Kolonik(İndiana) kontinan rezervuarlı üriner diversiyonlu hastalarda meydana gelen metabolik değişiklikler. Türk Üroloji Dergisi: 26(1):17-22,2000

D12. Bayraktar Z, Taşcı Aİ, Çaşkurlu T, Sevin G:Balayı impotansında tek doz Sildenafil sitrat kullanımı ve sonuçları. Üroloji Bülteni 11 (2):107-110, 2000

D13. Bayraktar Z, Çaşkurlu T, Taşcı Aİ, Çek M, Sevin G:Urethral diverticulum and giant urethral stones. Eastern J. Medicine 5(1):33-34, 2000

D14. Bayraktar Z, Taşçı Aİ, Çaşkurlu T, Dinçel Ç, Çek M, Sevin G:İnfertil hastalarda serum FSH düzeyi ile testis hacimleri arasındaki ilişki. Türk Üroloji Dergisi 25(4):425-429,1999

D15. Taşcı Aİ, Çaşkurlu T, Dinçel Ç, Bayraktar Z, Resim S, Akbulut H:Venous diameter reliability in diagnosis of subclinical varicosele. Kocatepe Tıp Dergisi 1:33-36, 1999

D16. Bayraktar Z, Fazlıoğlu A,Gürbüz G, Dinçel Ç, Çaşkurlu T, Çek M, Sevin G:Mesane tümorlerinde perivezikal yayılımın ve lenfatik metastazın saptanmasında Bilgisayarlı Tomografinin yeri. Kocatepe Tıp Dergisi 1:37- 40, 1999

D17. Bayraktar Z, Çek M, Çaşkurlu T, Gürbüz G, Taşçı Aİ, Sevin G:İnvaziv mesane kanserinde lenfatik metastazın patolojik evre ve tümor diferansiyasyonu ile ilişkisi. Türk Üroloji Dergisi 25(1):13-16 ,1999

D18. Dinçel Ç, Ünsal A, Özdiler E, Çek M, Bayraktar Z, Sevin G:Benign prostat hiperplazisinde açık prostatektomi sonrası serum prostat spesifik antijen seviyesi:Yeni referans aralığının belirlenmesi. Türk Üroloji Dergisi 25(3):305-309,1999

D17. Dinçel Ç, Çaşkurlu T, Resim S, Bayraktar Z, Çek M, Sevin G: Mainz Poş II (Sigmoidorektal Poş) Deneyimlerimiz. Türk Üroloji Dergisi 23(4):436-440, 1997

D18. Çaşkurlu T, Dinçel Ç, Bayraktar Z, Fazlıoğlu A, Taşcı Aİ, Sevin G: Basit renal kistlerin noninvaziv tedavisinde nükslerin önlenmesinde etkin bir yöntem: Perkütan Kistostomi. Türk Üroloji Dergisi 24(3):263-266, 1998

D19. Bayraktar Z, Taşçı Aİ, Çaşkurlu T, Sevin G: Azospermik hastalarda testis biyopsisi bulguları: Türk Üroloji Dergisi 23(3):299-302, 1997

D20. Çaşkurlu T, Taşcı Aİ, Bayraktar Z, Dinçel Ç, Akbulut H, , Sevin G: Risk of urethtal recurrence after radical cystoprostatectomy for bladder cancer. Eastern J. Medicine 2(2): 15-18, 1997

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Bayraktar Z, Atun Aİ. Üroloji Kliniklerine Müracaat Eden Erektil Disfonksiyonlu (ED) Hastaların Oranı İle ED Prevalansı Arasındaki Diskordans: Yüksek Prevalans-Düşük Müracaat. 9. Ulusal Androloji Kongresi, 1-4 Haziran, 2011, Mersin

E2. Bayraktar Z, Atun Aİ. Erektil Disfonksiyonlu Türk Erkeklerinin Üroloji Kliniklerine Müracaat Etmeme Gerekçeleri. 9. Ulusal Androloji Kongresi, 1-4 Haziran, 2011, Mersin

E3. Bayraktar Z, Atun İ, Dama N: Rastlantısal Böbrek Hücreli Karsinomların (BHK) Tespitinde Ultrasonografinin Önemi. 4. Üroonkoloji Sempozyumu, 2-6 Şubat, 2011, Hatay

E4. Bayraktar Z, Taşçı Aİ, Çaşkurlu T, Dinçel Ç, Çek M, Sevin G:İnfertil hastalarda serum FSH düzeyi ile testis hacimleri arasındaki ilişki. 15. Ulusal Üroloji Kongresi, 25-29 Ekim, 1998, Antalya,

E5. Bayraktar Z, Fazlıoğlu A,Gürbüz G, Dinçel Ç, Çaşkurlu T, Çek M, Sevin G:Mesane tümorlerinde perivezikal yayılımın ve lenfatik metastazın saptanmasında Bilgisayarlı Tomografinin yeri. 15. Ulusal Üroloji Kongresi, 25-29 Ekim, 1998, Antalya

E6. Bayraktar Z, Çek M, Çaşkurlu T, Gürbüz G, Taşçı Aİ, Sevin G:İnvaziv mesane kanserinde lenfatik metastazın patolojik evre ve tümor diferansiyasyonu ile ilişkisi. 15. Ulusal Üroloji Kongresi, 25-29 Ekim, 1998, Antalya

E7. Çaşkurlu T, Taşcı Aİ, Bayraktar Z, Gürbüz G , Çek M, Sevin G:İdiopatik infertil erkek hastaların Clomiphene Citrate ile nonspesifik tedavisi. 15. Ulusal Üroloji Kongresi, 25-29 Ekim, 1998, Antalya

E8. Çaşkurlu T, Taşcı Aİ, Dinçel Ç, Bayraktar Z, Çek M, Sevin G:İmmünolojik infertilite değerlendirilmesinde direkt mixed antiglobulin reaction test(Direct- MAR) ve Ig A ve Ig G sınıfı antikorlar: Sadece Ig A araştırması yeterli mi? 15. Ulusal Üroloji Kongresi, 25-29 Ekim, 1998, Antalya

E9. Taşcı Aİ, Çaşkurlu T, Bayraktar Z, Gürbüz G, Dinçel Ç, Çek M, Sevin G:Varikosel tanısında scrotal gri skala USG, Renkli Doppler USG ve Ven Akımı Spektral Analiz Bulguları. 15. Ulusal Üroloji Kongresi, 25-29 Ekim, 1998, Antalya

E10. Gürbüz G, Fazlıoğlu A, Bayraktar Z, Çaşkurlu T, Çek M, Sevin G: Types of the continent urinary reservoir:Our criteria for the selection of type experience. I. ContinentUrinary Diversion Course, 1-3 May, 1998, İstanbul

E11. Bayraktar Z, Taşçı Aİ, Çaşkurlu T, Sevin G :Azospermik hastalarda testis biyopsisi bulguları: 14. Türk Üroloji Kongresi, 20-23 Ekim, 1996, Marmaris

E12. Sevin G, Çaşkurlu T, Taşcı Aİ, Başaran N, Gürbüz G, Bayraktar Z, Çek M:Kadında ortotopik ileal mesane. 14. Türk Üroloji Kongresi, 20-23 Ekim, 1996, Marmaris


F. Diğer yayınlar:

F1. Zeki Bayraktar, Sağlıkta Yapılanma ve Sosyal Güvenlik, Nabız Dergisi, Cilt 4, Sayı 15, 2004, s.14-18

F2. Zeki Bayraktar, Özel Sağlık Sektörü açısından Global Bütçeleme, SABİR Dergisi, Eylül/Ekim 2009, s.30-34

F3. Zeki Bayraktar, Bağ-Kur sigortalı hekim çalıştıran SGK sözleşmeli hastane ve merkezler, http://www.ohsad.org/Default.aspx?pageID=26&nID=1010

F4. Zeki Bayraktar, Keyfi sezaryen oranı nasıl önlenir? Yeni Şafak gazetesi, 25 Haziran 2012, http://www.yenisafak.com.tr/yorum/?i=390961


G. Diğer Tebliğler/Sunumlar:

G1. Zeki Bayraktar, Tıbbi müdahale bağlamında komplikasyonlar ve çözüm önerileri, ‘Türkiye’de Sağlık Hukuku’ Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 9 Nisan 2011

G2. Zeki Bayraktar, İşletme Maliyetinde Hekim Emeğinin Yeri, İstanbul Tabip Odası Hekim Emeği Çalıştayı, 08-09 Kasım 2008, İstanbul, Çalıştay kitapçığı, s.79-83 (tartışma, s.96-139), http://ohk.istabip.org.tr/dosyalar/hekimemegi.pdf

G3. Zeki Bayraktar, Özel hastaneler yönetmeliği hakkında talep ve öneriler (OHSAD adına Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve ilgili bakanlık bürokratlarına sunulmuştur), Sağlık Bakanlığı, 14.11.2008, Ankara, http://www.ohsad.org/Default.aspx?pageID=26&nID=412

G4. Zeki Bayraktar, SGK fark ücreti bakımından kamu ve özel hastanelerin maliyet analizleri (OHSAD adına Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve ilgili bakanlık bürokratlarına sunulmuştur), Sağlık Bakanlığı, 17.11.2008, Ankara, http://www.ohsad.org/Default.aspx?pageID=26&nID=454

G5. Zeki Bayraktar, Sağlık hizmeti sunumunda kamu ve özel hastanelerin maliyetlerinin karşılaştırmalı analizi (OHSAD adına Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve ilgili bakanlık bürokratlarına sunulmuştur), Sağlık Bakanlığı, 31.12.2008, Ankara, http://www.ohsad.org/Default.aspx?pageID=26&nID=483

G6. Zeki Bayraktar, SGK hastalarının kamu ve özel hastanelerdeki tedavi maliyetlerinin analizi, SUT 2009 Yansımaları Paneli, 02.08.2009, Bursa, http://www.ohsad.org/Default.aspx?pageID=26&nID=398

G7. Zeki Bayraktar, SGK bütçe açıklarının nedenleri, Sağlıkta Acil Yol Arayışı Toplantıları, 13.10.2009, İstanbul, http://www.ohsad.org/Default.aspx?pageID=26&nID=1011

G8. Zeki Bayraktar, Özel Sağlık Kuruluşlarında Hekimlerin Bağ-Kur'lu çalışma koşulları, Sağlıkta Acil Yol Arayışı Toplantıları, 13.10.2009, İstanbul, http://www.ohsad.org/Default.aspx?pageID=26&nID=1011

G9. Zeki Bayraktar, Özel Sağlık Kuruluşlarının Finansmanı ve Sağlıkta Global Bütçe, (Ali Babacan, Recep Akdağ, Faruk Çelik, Mehmet Şimşek ve Cevdet Yılmaz’dan oluşan Ekonomi Koordinasyon Kurulu’ndaki bakanlara OHSAD adına yapılan özel sunum), Maliye Bakanlığı, 25.07.2009, Ankara, http://www.ohsad.org/Default.aspx?pageID=26&nID=892

G10. Zeki Bayraktar, Kamu Sağlık Harcamalarında Tasarruf İçin Öneriler, Global bütçe toplantıları (Sağlık, Maliye ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratlarına OHSAD adına yapılan sunum), 31.07.2009, Ankara, http://www.ohsad.org/Default.aspx?pageID=26&nID=902

G11. Zeki Bayraktar, Kamu sağlık harcamalarının etkin kullanımı için öneriler ve sağlıkta global bütçe (Ali Babacan, Recep Akdağ, Faruk Çelik, Mehmet Şimşek ve Cevdet Yılmaz’dan oluşan Ekonomi Koordinasyon Kurulu’ndaki bakanlara OHSAD adına yapılan özel sunum), Maliye Bakanlığı, 31.08.2009, Ankara, http://www.ohsad.org/Default.aspx?pageID=26&nID=935

G12. Zeki Bayraktar, Özel sağlık sektörü bakımından sağlıkta global bütçe (Ali Babacan, Recep Akdağ, Faruk Çelik, Mehmet Şimşek ve Cevdet Yılmaz’dan oluşan Ekonomi Koordinasyon Kurulu’ndaki bakanlara OHSAD adına yapılan 2. özel sunum), Maliye Bakanlığı, 25.07.2009, Ankara

G13. Zeki Bayraktar, Özel Sağlık Sektörü açısından Global Bütçeleme, Global bütçe toplantıları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 20.08.2009, Ankara, http://www.ohsad.org/Default.aspx?pageID=26&nID=920

G14. Zeki Bayraktar, Sağlık sektörünün temel problemleri, ÇSG Bakanı Ömer Dinçer’e OHSAD adına yapılan sunum, 18.11.2009, Ankara, http://www.ohsad.org/Default.aspx?pageID=26&nID=1081

G15. Zeki Bayraktar, Özel Hastaneler açısından sağlık finansmanı, Sağlıkta ortak çözüm toplantıları, 23-27 Nisan 2014, Belek/Antalya, http://www.ohsad.org/Default.aspx?pageID=26&nID=2519

G16. Zeki Bayraktar, Sağlıkta Kaynakların Etkin, Verimli ve Sürdürülebilir Kullanımı, Sağlıkta ortak çözüm toplantıları (Katılımcılar: Zeki Bayraktar, Sabahattin Aydın, Haydar Sur, Sami Türkoğlu; Moderatör: Haydar Sur), 08.05.2009, Antalya


H. Diğer Görev ve Faaliyetler:

H1. Kongre organizasyonu: I. Continent Urinary Diversion Course in Turkey (EAU Affiliated Course): May 1-3, 1998, İstanbul, Turkey

H2. Sempozyum organizasyonu: 2. Üroonkoloji Kış Sempozyumu, 14-18 Şubat 2007, Uludağ-Bursa

H3. Bilimsel hakemli dergide editör yardımcılığı: Yeni Üroloji Dergisi (ISSN1305-2489), Editör yardımcısı (2011-devam ediyor)

H4. Özel Hastaneler Ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Kurucu üyeliği (2004)

H5. OHSAD Yönetim Kurulu Üyeliği (2004-2012)

H6. OHSAD Mevzuat Komisyonu Başkanlığı (2004-2008)


Atıflar:

ISI kapsamındaki dergilerde atıf alan eserler ve atıf sayıları:

JI. Bayraktar Z, Albayrak S. Non sex-related subtotal rupture of the corpus cavernosum without urethral injury: A case report and literature review. Arch Ital Urol Androl. 2016 Oct 5;88(3):233-234. doi: 10.4081/aiua.2016.3.233. Review. Atıf sayısı 1

J2. Bayraktar Z, Atun I: Despite some comprehension problems International Index of Erectile Function (IIEF) is a reliable questionnaire in erectile dysfunction. Urol Int;88:170-176, 2012, DOI:10.1159/000335432, Atıf sayısı 4

J3. Bayraktar Z, Inan EH, Bayraktar V: Effect of constipation on serum total prostate specific antigen (PSA) concentrations in men. Int J Urol. DOI: 10.1111/j.1442-2042.2011.02882.x, Atıf sayısı 5

J4. Bayraktar Z, Atun I: Prevalence of self-reported erectile dysfunction among urological cases in Turkish men. Urol J. 8(3):214-21, 2011, Atıf sayısı 8

J5.Bayraktar Z, Gürbüz G, Tasçı Aİ, Sevin G: Staging error in the bladder tumor: The correlation between stage of TUR and cystectomy. International Urology and Nephrology 33(4):627-629, 2001, DOI:10.1023/A:1020553812554, Atıf sayısı 25

J6. Tascı Aİ, Resim S, Caskurlu T, Dinçel Ç, Bayraktar Z, Gürbüz G: Color doppler ultrasonography and spectral analysis venous flow in diagnosis of varicocele. Eur Urol. Mar; 39(3):316-321, 2001, Atıf sayısı 53

J7. Bayraktar Z, Sevin G, Gürbüz G, Tasçı Aİ: Ileal orthotopic neobladder in women:The first experiences from Turkey and our modifications.International Urology and Nephrology 32(3):371-375, 2001, DOI:10.1023/A:1017547518827, Atıf sayısı 3

J8. Çaşkurlu T, Taşcı Aİ, Samastı M, Bayraktar Z, Çek M, Sevin G: Immature germ cells in semen and their correlations with other semen parameters. International Urology and Nephrology 31(3):389-93, 1999, DOI:10.1023/A:1007186405678, Atıf sayısı 6

J9. Çaşkurlu T, Resim S, Bayraktar Z, Taşcı Aİ, Sevin G: Urinary tuberculosis in a two year old boy. International Urology and Nephrology 30 (5), 525-528, 1998, Atıf sayısı 3

J10. Dinçel Ç, Çaşkurlu T, Resim S, Bayraktar Z, Taşcı Aİ, Sevin G: Fracture of the penis. International Urology and Nephrology 30 (6), 761-765, 1998, Atıf sayısı 38

J11. Bayraktar Z, Atun Aİ: Erektil Disfonksiyonlu Türk Erkeklerinin Üroloji Kliniklerine Müracaat Etmeme Gerekçeleri. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2012;32(1), doi: 10.5336/medsci.2011-23855, Atıf sayısı 1
J12. Bayraktar Z, Atun İ, Dama N: Rastlantısal Böbrek Hücreli Karsinomların (BHK) Tespitinde Ultrasonografinin Önemi. Türk Üroloji Dergisi:35(4):281-285,2009, Atıf sayısı 1
Uluslararası kaynak kitapta (Campbell –Walsh UROLOGY) atıf alan eser:

J13. Bayraktar Z, Gürbüz G, Tasçı Aİ, Sevin G. Staging error in the bladder tumor: The correlation between stage of TUR and cystectomy. International Urology and Nephrology 33(4):627-629, 2001 (Campbell –Walsh UROLOGY(Ninth Edition-2007): Volume 3, Section XV: pp:2450, Table 76-2- Eleventh Edition, Volume 3, Chapter 93, pp:2208, Table 93-2.


text
Adı Soyadı Doç.Dr. Bülent ALTAY
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Ankara Üniversitesi 2000 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2005

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Memorial Hastanesi

Araştırma Alanları

Üriner Sistem Taş Hastalığı, Prostat Cerrahisi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Uluslararası Hakemli Dergilerde yayınlanan Makaleler
1. Gumus E, Solakoglu S, Mutus R, Altay B, Kiziler AR, Miroglu C.
“Effect of acute alcohol intake on prostate tissue and serum PSA-like protein levels in rats”
Urol Int. 2005;75(1):50-6. PubMed PMID: 16037708.
2. Miroglu C, Horasanli K, Tanriverdi O, Altay B, Gumus E.
“Operative failure during ureteroscopic pneumatic lithotripsy: factors affecting successful outcome”
Urol Int. 2006;77(2):148-51. PubMed PMID: 16888421.
3. Tanriverdi O, Miroglu C, Horasanli K, Altay B, Caliskan KC, Gumus E.
“Testicular blood flow measurements and mean resistive index values after microsurgical and high ligation varicocelectomy”
Urology. 2006 Jun;67(6):1262-5. PubMed PMID: 16765187.
4. Altay B, Horasanli K, Sarica K, Tanriverdi O, Kendirci M, Miroglu C.
“Double-blind, placebo-controlled, randomized clinical trial of sublingual or intramuscular piroxicam in the treatment of renal colic. A comparative study”
Urol Int. 2007;79(1):73-5. PubMed PMID: 17627173.
5. Sarica K, Erturhan S, Altay B.
“Effect of verapamil on urinary stone-forming risk factors”
Urol Res. 2007 Feb;35(1):23-7. Epub 2006 Dec 13. PubMed PMID: 17165082.
6. Horasanli K, Silay MS, Altay B, Tanriverdi O, Sarica K, Miroglu C.
“Photoselective potassium titanyl phosphate (KTP) laser vaporization versus transurethral resection of the prostate for prostates larger than 70 mL: a short-term prospective randomized trial”
Urology. 2008 Feb;71(2):247-51. doi: 10.1016/j.urology.2007.09.017. PubMed PMID: 18308094.
7. Sarica K, Altay B, Erturhan S.
“Effect of being overweight on stone-forming risk factors”
Urology.2008 May;71(5):771-4; discussion 774-5.Doi: 10.1061/j.urology.2007.11.164. Epub 2008 Mar 12 PubMed PMID: 18336885.
8. Sarica K, Akarsu E, Erturhan S, Yagci F, Aktaran S, Altay B.
“Evaluation of urinary oxalate levels in patients receiving gastrointestinal lipase inhibitör”
Obesity (Silver Spring). 2008 Jul;16(7):1579-84. doi: 10.1038/oby.2008.244. Epub 2008 Apr 24. PubMed PMID: 18451780.
9. Silay MS, Tepeler A, Sancaktutar AA, Kilincaslan H, Altay B, Erdem MR, Hatipoglu NK, Akcay M, Akman T, Armagan A.
“The All-Seeing Needle Instead of the Veress Needle in Pediatric Urologic Laparoscopy”
J Endourol. 2013 Jun 20. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 23560687.
10. Erkurt B, Caskurlu T, Atis G, Gurbuz C, Arikan O, Pelit ES, Altay B.
“Treatment of renal stones with flexible ureteroscopy in preschool age children”
Urolithiasis. 2013 Dec 28. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 24374900.

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Süleyman Sami ÇAKIR
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Gökhan ÇALIK
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Vahit GÜZELBURÇ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Tıp Fakültesi 2002

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İstanbul Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2. Üroloji Kliniği Özel Istanbul Medicana Intenational Hospital

Araştırma Alanları

Kadın Ürolojisi/Nöroüroloji

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Posters presented in international scientific meetings and published in poster book (proceedings):

1. Open interfascial radical prostatectomy. Karadeniz T, Guzelburc V. Proceedings of the 6th Eurasian Andrology Summit. 15 April 2011. Tirana, Albania.
2. The effect of pelvic dimensions on clinical and pathological outcome after radical retropubic prostatectomy. Karadeniz T, Ozkaptan O, Guzelburc V, Yılmaz K, Yilanoglu O.
26th Annual European Association Of Urology Congress, 18-22 May 2011. Vienna, Austria.
3. Intraoperative evaluation of ureteral injuries during retrograde intrarenal surgery using ureteral lesion scale. V. Guzelburc, S. Guven, M.Y. Boz, B. Erkurt, M. Soytas, S. Albayrak.
30th Annual European Association Of Urology Congress, 20-24 March 2015. Madrid, Spain.
4. The effect of flexible ureterorenoscopy on renal hemodynamics . Guzelburc V, Kılıcarslan R, Baran C, Kiremit MC, Boz MY, Soytas M, Horuz R, Albayrak S. American Urology
Assosication Annual Meeting, 15-19 May 2015. New Orleans, United States of America.
5. Comparison of absorbed irrigation fluid volumes during retrograde intrarenal surgery and percutaneous nephrolithotomy for the treatment of kidney stones larger than 2 cm.
Guzelburc V, Balasar M, Colakogulları M, Guven S, Kandemir A, Ozturk A, Karaaslan P, Erkurt B, Albayrak S. 5th International Meeting Challenges in Endourology, 28-30 June
2015. Paris, France.
6. Evaluation of fluid absorption with the respect to the grade of ureteral injury during ureteroscopy. Guzelburc V, Colakogulları M, Kiremit M.C, Boz M.Y, Altay B, Erkurt B, Guven
S, Albayrak S. 5th International Meeting Challenges in Endourology, Flagship poster session, 28-30 June 2015. Paris, France.
7. Nomograms in retrograde intrarenal surgery for urinary stone disease: seeking the outstanding score. Tefik T, Kiremit M.C, Erkurt B, Sanli O, Oktar T, Altay B, Guzelburc V, Ture
M, Albayrak S, Nane I. 5th International Meeting Challenges in Endourology, 28-30 June 2015. Paris, France.
8. Bilateral ureteral stones mimicking hemolytic uremic sydrome. Akgun C, Akgun AS, Gunduz M, Dilaver PY, Guzelburc V, Aksoy M, Okur M. 1st Congress of the European Young
Paediatricians’ Association, 4-6 December 2015. Istanbul, Turkey.
9. Perineal Robot-Assisted Laparoscopic Radical Prostatectomy In A Cadaver Model. Albayrak S, Akbulut Z, Horuz R, Altay B, Guzelburç V, Soytas M, Kiremit MC 26th World
Videourology Congress. 20-24 October 2015. Izmir, Turkey.
10. Effect of ureteral access sheath use on absorbed ırrigation fluid volumes during retrograde ıntrarenal surgery. Guzelburc V, Colakogulları M, Boz M.Y, Soytas M, Erkurt B, Altay
B, Guven S, Karaaslan P, Albayrak S. 6th International Meeting Challenges in Endourology, Flagship poster session, 29-31 May 2016. Paris, France.
11. Effect of irrigation fluids used during retrograde ıntrarenal surgery on body temperature. Guzelburc V, Soytas M, Kiremit M.C, Erkurt B, Altay B, Darcin K, Akbulut Z, Albayrak S.
6th International Meeting Challenges in Endourology, 29-31 May 2016. Paris, France.
12. Does change in clinical diagnosis and management following ambulatory UDS lead to the symptomatic improvement of patients. Axell R G, Guzelburc V, Duffy M, Itam S,
Yasmin H, Pakzad M H, Hamid R, Ockrim J L, Greenwell T J. European Association Of Urology 33rd Congress, 16-20 March 2018. Copenhagen, Denmark.
13. Do ambulatory UDS change the primary clinical diagnosis and/or treatment pathway in patients where conventional UDS were non-diagnostic. Axell R G, Guzelburc V, Duffy M,
Seth J, Yasmin H, Pakzad M H, Hamid R, Ockrim J L, Greenwell T J. American Urology Assosication Annual Meeting, 18-21May 2018. San Francisco, United States of America.
14. Do symptoms predict ambulatory urodynamics diagnosis in patients with non-diagnostic baseline urodynamics? Guzelburc V, Axell R G, Duffy M, Yasmin H, O’Connor E,
Pakzad M H, Hamid R, Ockrim J L, Greenwell T J. International Continence Sosiety 48th Annual Meeting, 28-31 August 2018. Philadelphia, United States of America.


Published Research Papers:

1. Preoperative and intraoperative observations may differ during laparoscopic nephron-sparing surgery. Sanli O, Tefik T, Mammadov A, Guzelburc V, Oktar T, Erdem S,
Kucukdurmaz F. Journal of Endourology. 2011; 25 (8): 1315-21.
2. The effects of pelvic dimensions on radical retopubic prostatectomy. Özkaptan O, Karadeniz T, Güzelburç V, Yılmaz K, Yilanoglu O, Sahin S. Can J Urol. 2013 Jun;20(3):6761-7.
3. Is retrograde flexible nephrolithotripsy feasible for calyceal diverticular stone? Erkurt B, Kiremit MC, Altay B, Guzelburc V, Soytas M, Erdogan F, Barisik CC, Albayrak S.
Urolithiasis. 2014 Aug;42(4):347-51.
4. 180-W XPS GreenLight laser vaporization for benign prostate hyperplasia: 12-month safety and efficacy results for glands larger than 80 mL. Altay B, Erkurt B, Kiremit MC,
Guzelburc V, Boz MY, Albayrak S. Lasers Med Sci. 2015 Jan;30(1):317-23
5. Meandering right pulmonary vein associated with retrocaval ureter and vertebral fusion anomalies. Erol C, Baskan O, Gungoren FZ, Guzelburc V, Kılıçarslan R. Wien Klin
Wochenschr. 2015 Jan 14. [Epub ahead of print]
6. A Comparison of 120 W Laser Photoselective Vaporization versus Transurethral Resection of the Prostate for Bladder Outlet Obstruction by Prostate Cancer. Altay B, Erkurt B,
Can Kiremit M, Horuz R, Guzelburc V, Albayrak S. Urol Int. 2015 Feb 17. [Epub ahead of print]
7. A rare complication of ureteral double-J stenting after flexible ureteroscopy: renal parenchymal perforation. Altay B, Erkurt B, Kiremit MC, Guzelburc V. Turk J Urol. 2015
Jun;41(2)96-8. Impact of obesity on functional and oncological outcomes in radical perineal prostatectomy. Altay B, Erkurt B, Guzelburc V, Kiremit MC, Boz MY, Albayrak S. Can
Urol Assoc J. 2015 Nov-Dec;9(11-12):E766-E769.
9. Intraoperative Evaluation of Ureteral Access Sheath-Related Injuries Using Post-Ureteroscopic Lesion Scale. Guzelburc V, Guven S, Boz MY, Erkurt B, Soytas M, Altay B, Albayrak
S. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2016 Jan;26(1):23-6
10. Comparison of absorbed irrigation fluid volumes during retrograde intrarenal surgery and percutaneous nephrolithotomy for the treatment of kidney stones larger than 2
cm. Guzelburc V, Balasar M, Colakogullari M, Guven S, Kandemir A, Ozturk A, Karaaslan P, Erkurt B, Albayrak S. Springerplus. 2016 Oct 4;5(1):1707.
11. Vasectomy with vessel sealing device: comparison of different diameters. Guzelburc V, Baran C, Yafi FA, Cakir A, Kiremit MC, Boz MY, Horuz R, Guven S, Hellstrom WJG, Albayrak
S. Int J Impot Res. 2018 Aug 28. doi: 10.1038/s41443-018-0066-y

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Mustafa Yücel BOZ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Özgür ARIKAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Mustafa SOYTAŞ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Mehmet Çağrı KAÇTAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Osman ERMİŞ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Burak KARAKUŞ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Füsun ÜNAL
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Acil Tıp Anabilim Dalı

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Bedia GÜLEN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Erkan TEMİZKAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 1994 Gazi Üniversitesi Tıp fakültesi 2011

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

2013- 2014 İstanbul Medipol Hastanesi Acil Kurucu Hekimi 2011-2013 Eskişehir Devlet Hastanesi Acil servis 2005-2006 Ankara Çesan Fabrikası İşyeri Hekimliği 2006-2011 Gazi ÜniversitesiTıp Fakültesi Acil servis 2004-2005 Kale Rotary Kulubü Sağlık Ocağı Kurucu Hekimi 1997-2006 Bostancık Sağlık Ocağı Hekimi 1999-2000 Misket Sağlık Ocağı Kurucu Hekimi 1995-1997 Erzurum Tekman Sağlık Grup Başkanı 1994-1995 Erzurum hınıs Devlet Hastenesi

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Am J Emerg Med. 2010 Jan;28(1):114.e3-4. doi: 10.1016/j.ajem.2009.03.009.
Ischemic stroke in trauma patients: investigating the source of embolus.
Doğan NO1, Temizkan E, Bildik F, Demircan A, Keleş A.
Author information
1
Faculty of Medicine, Department of Emergency Medicine, Gazi University, Ankara, Turkey. [email protected]
PMID: 20006224 DOI: 10.1016/j.ajem.2009.03.009


QT interval changes during the management of decompensated heart failure in the emergency care setting
Article (PDF Available) in Acta Medica Mediterranea 31(1):137-142 · January 2015 with 64 Reads

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Fatih Nazmi YAMAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Suphi BAHADIRLI
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Serdar YAŞAR
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Mehmet ŞAM
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Halil İsa ÇELİK
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Cemil ÖZATAK
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Muhammed Yusuf ÇETİNKAYA
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Eren Göktuğ YÖNETCİ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Meryem YILMAZ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Nagihan ADIGÜZEL
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Mustafa KAHRAMAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Aile Hekimliği Anabilim Dalı

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Hülya AKAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Ali Timuçin ATAYOĞLU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Trakya Üniversitesi 1997 Aile Hekimliği 2003

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Amerikan Hastanesi

Araştırma Alanları

Psikoterapi, İntergratif Tıp, Tamamlayıcı Tıp, Apiterapi, Kayropraktik, Hirudoterapi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Sibel Silici, Meltem Soylu, Neriman İnanç , Timuçin Atayoğlu : Monofloral Türk ballarının Sağlıklı Gönüllülerde Serum İnsülin, Glukoz, HbA1c ve C-peptid Konsantrasyonları Üzerine Etkileri. 50. Ulusal Diyabet Kongresi, 1, Antalya, Türkiye, 2014
Silici, S., Atayoğlu, T. , İnanç, N., Soylu, M. : Balın glisemik indeksi ve sağlık. VI.Ulusal Obezite Kongresi, 1, İstanbul, Türkiye, 2014
Timuçin Atayoglu : Apiterapide Bilimsel Çalışmalarda Hangi Aşamadayız?. V.Marmara Arıcılık Kongresi, 1, İstanbul, Türkiye, 2013
T.Atayoglu, N.Buchholz, Gunduz O, Guner Atayoglu A : Anti-stones formulae in traditional medicine. Europe Urology Today, 1, .., 2014
Atayoglu T. : Apiterapi Açısından Arı Ürünlerinin Kalite Kriterleri ve Standardizasyonu. TSE Sandard, 68-73, ., 2012

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)basılan bildiriler

Atayoğlu T : Apitherapy in Turkey. 1st International Conference on Api-Phytotherapy, Fez, 1, Fas, 2012
Saritaş N., Büyükipekci S., Silici S., Mistik S. , Atayoğlu T. : The Effect Of A Mixture Of Royal Jelly And Honey On Hematological Parameters In Maximum Weight Training Athletes. KUSS International Conference on Exercise and Movement Sciences, 1, Bangkok, Tayland, 2014
Silici S., Atayoğlu T., İnanç N., Soylu M : Glycaemic index of Turkish honeys. Apimedica & 4th Apiquality forum of Apimondia, 1, Erzurum, Türkiye, 2014
Atayoğlu T : Human Health and Quality Criteria of Apitherapy Products. 4th INTERNATIONAL B.P.H CONGRESS & 20. APISLAVIA ASSEMBLY, 1, Muğla, 2014
Silici S., Atayoğlu T., İnanç N., Soylu M : Farkli coğrafik orijine sahip Türk ballarinin glisemik indeks değeleri. 4th INTERNATIONAL B.P.H CONGRESS & 20. APISLAVIA ASSEMBLY, 1, Muğla, 2013
Atayoglu T, Guner Atayoglu A, Gunduz O, Silici S : Potential Effect of Propolis Against Urinary Stone Disease. SIU-UK Section Meeting on “Stones, Shocks & Scopes, 1, Londra, UK, 2013
Atayoglu T : Apitherapy Products and Quality Criteria. 11th Asian Apicultural Association Conference, 1, Kuala Terengganu, Malezya, 2012
T.Atayoglu, AG.Atayoglu, O.Gunduz : Anti-Urolithic formulae in traditional medicine based on historic medical texts used in Anatoliaand the Middle East. ESD 2012, 1, Dubai, BAE,, 2012

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

Silici S, Atayoglu AT : Mad honey intoxication: A systematic review on the 1199 cases.. Food Chem Toxicol. 86 (0) : 282-90, 2015
Ercis K., Aydogan S., Atayoglu A.T., Silici S. : Effect of propolis on erythrocyte rheology in experimental mercury intoxication in rats. Environmental Science and Pollution Research. 22 (16) : 12534-12543, 2015
Koparir A., Karatas O.F., Atayoglu A.T., Yuksel B., Sagiroglu M.S. : Whole-exome sequencing revealed two novel mutations in Usher syndrome. Gene. 563 (2) : 215-218, 2015
Atayoglu T., Buchholz N., Atayoglu A.G., Caliskan M. : Is there a place for a holistic approach in surgical training?. Arab Journal of Urology. 12 (1) : 21-24, 2014
Doganyigit Z., Kup F.O., Silici S., Deniz K., Yakan B. : Protective effects of propolis on female rats' histopathological, biochemical and genotoxic changes during LPS induced endotoxemia. Phytomedicine. 20 (7) : 632-639, 2013
Ali Timuçin Atayoğlu, Meltem Soylu, Sibel Silici, Neriman inanç : Glycemic index values of monofloral Turkish honeys and the effect of their consumption on glucose metabolism. Turk J Med Sci. (46) : 483--488, 2016
Züleyha Doganyiğit, Fatma Öztürk Küp, Sibel Silici, Kemal Deniz, Birkan Yakan et al. : Analysis of grayanatoxin in Rhododendron honey and effect on antioxidant parameters in rats. Phytomedicine. 20 (20) : 632-639, 2016

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Serhat KORAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İnönü Üniversitesi 2004 Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi 2009

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Hekimhan Devlet Hastanesi/Malatya, Çameli Devlet Hastanesi (Başhekim)/Denizli

Araştırma Alanları

TAMAMLAYICI TIP *Homeopati *Kupa (hacamat) tedavisi *Akupunktur *Fitoterapi *Aromaterapi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Ömer CERAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Uludağ Üniversitesi 1985 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları,Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1999

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Araştırma Alanları

Enfeksiyon Hastalıkları,Sosyal Pediatri,Çocuk Göğüs Hastalıkları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

1. A retrospective analysis of adenoidal size in children with allergic rhinitis and nonallergic idiopathic rhinitis.

Nuhoğlu C, Nuhoğlu Y, Bankaoğlu M, Ceran O.

Asian Pac J Allergy Immunol. 2010 Jun-Sep; 28(2-3):136-40

2. Assessment of DNA damage in children exposed to indoor tobacco smoke.

Beyoglu D, Ozkozaci T, Akici N, Omurtag GZ, Akici A, Ceran O, Sardas S.

Int J Hyg Environ Health. 2010 Jan; 213(1):40-3.

3. Hemoglobin a1c levels in children with asthma using low dose inhaled corticosteroids.

Yucel O, Eker Y, Nuhoglu C, Ceran O.

Indian Pediatr. 2009 Apr; 46(4):300-3.

4. Nocturnal enuresis in Turkey: prevalence and accompanying factors in different socioeconomic environments.

Carman KB, Ceran O, Kaya C, Nuhoglu C, Karaman MI?

Urol Int. 2008;80(4):362–6.

5. Efficacy of salbutamol and ipratropium bromide in the management of acute bronchiolitis--a clinical trial.

Karadag B, Ceran O, Guven G, Dursun E, Ipek IO, Karakoc F, Ersu RH, Bozaykut A, Inan S, Dagli E.

Respiration. 2008;76(3):283–7. Epub 2007 Nov 28

6. Effectiveness of nebulized furosemide added to nebulized salbutamol in children with acute asthma.

Nuhoğlu C, Yaşar Kiliç M, Ceran O.

Allergol Immunopathol (Madr). 2006 Mar-Apr;34(2):54–8

7. Actinomycotic suppurative thyroiditis in a child.

Karatoprak N, Atay Z, Erol N, Goksugur SB, Ceran O.

J Trop Pediatr. 2005 Dec; 51(6):383-5.

8. A neonatal case of citrullinemia with urolithiasis.

Ozkozaci T, Akin M, Atay Z, Uyanik B, Nuhoglu C, Ceran O.

Ann Saudi Med. 2004 Sep-Oct;24(5):399-400

9. Effect of BCG vaccine on tuberculin skin tests in 7-11-year-old children.

Bozaykut A, Atay E, Sevim H, Atay Z, Ceran O.

Acta Paediatr. 2004 Aug; 93(8):1033-5.

10. Role of early EEG and neuroimaging in determination of prognosis in children with complex febrile seizure.

Yücel O, Aka S, Yazicioglu L, Ceran O.

Pediatr Int. 2004 Aug; 46(4):463-7

11. Hypernatraemic dehydration in exclusively breastfed neonates.

Atay Z, Akin M, Goksugur SB, Ozkozaci T, Ceran O.

Ann Trop Paediatr. 2004 Jun; 24(2):185-6.

12.The relationship of tonsillar hyperplasia and asthma in a group of asthmatic children.

Ceran O, Aka S, Oztemel D, Uyanik B, Ozkozaci T.

Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2004 Jun;68(6):775–8.

13. Does passive smoke exposure trigger acute asthma attack in children?

Karadag B, Karakoç F, Ceran O, Ersu R, Inan S, Dagli E.

Allergol Immunopathol (Madr). 2003 Nov-Dec;31(6):318–23.

14. Normal urinary calcium/creatinine ratios in Turkish children.

Ceran O, Akin M, Aktürk Z, Ozkozaci T.

Indian Pediatr. 2003 Sep;40(9):884–7.

15. The effects of iron therapy on thyroid function tests in children with iron deficiency anemia.

Ceran O, Akin M, Yavrucu C, Ozkozaci T, Atay Z.

J Pediatr Endocrinol Metab. 2003 Feb; 16(2):238-9.

16. A rare syndrome in the differential diagnosis of hepatosplenomegaly and pancytopenia: report of identical twins with Griscelli disease.

Sarper N, Ipek IO, Ceran O, Karaman S, Bozaykut A, Inan S.

Ann Trop Paediatr. 2003 Mar; 23(1):69-73.

17. Postpartum maternal levels of hemoglobin A1c and cord C-peptide in macrosomic infants of non-diabetic mothers.

Akin M, Ceran O, Atay E, Atay Z, Akin F, Akturk Z.

J Matern Fetal Neonatal Med. 2002 Oct;12(4):274-6. 18. Mumps-like syndrome owing to parvovirus B19: a brief report.

Akin M, Carman KB, Karaturk AH, Ceran O.

Ann Trop Paediatr. 2002 Mar;22(1):57–8.

19. Neonatal purpura fulminanas associated with early-onset gramnegative enterobacter septicemia

Atay E , Akin M , Yuzkollar E , Atay Z , Dursun E , Ceran O. Int Pediatr 2003;18: 163-163

20. Elevated 1-h post-load plasma glucose levels in normal glucose tolerance children with obesity is associated with early carotid atherosclerosis.

Kılınç S, Demirbaş T, Atay E, Ceran Ö, Atay Z.

Obes Res Clin Pract. 2020 Feb 12.

text
Adı Soyadı Prof.Dr. İlke ÖZAHİ İPEK
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Ayhan TAŞTEKİN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Sedat OKTEM
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Celal AKDENİZ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Volkan TUZCU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

PEDİYATRİK KARDİYOLOJİ VE ELEKTROFİZYOLOJİ

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

1. Sanbe A, James J, Tuzcu V, Nas S, Martin L, Gulick J, Osinska H, Sakthivel S, Klevitsky R, Ginsburg KS, Bers DM, Zinman B, Lakatta EG, Robbins J: Transgenic rabbit model for human troponin I-based hypertrophic cardiomyopathy. Circulation. 2005; 111(18):2330-8.
2. Tuzcu V, Nas S, Borklu T, Ugur A: Decrease in R-R Interval Entropy Prior to the Onset of Atrial Fibrillation. Journal of Cardiov Electrophysiology. 2006; 8(6):398-402.
3. Tuzcu V: A Nonfluoroscopic Approach for Electrophysiology and Catheter Ablation Procedures Using a Three-dimensional Navigation System. PACE. 2007;30(4):519-525.
4. Tuzcu V: Cryoablation of Accessory Pathways in Children. PACE. 2007 Sep;30(9):1129-35.
5. Tuzcu V, Kilinc OU. ICD Implantation Without Using Fluoroscopy In A Pregnant Patient.(PACE, Sept 2011)
6. Akdeniz C, Ergul Y, Kiplapinar N, Tuzcu V. Catheter ablation of drug resistant supraventricular tachycardia in neonates and infants. Cardiol J 2013;20(3):241-6.
7. Ozyilmaz I, Ergul Y, Akdeniz C, Ozturk E, Tanidir IC, Tuzcu V. Catheter Ablation of Idiopathic Ventricular Tachycardia in Children Using EnSIte System (accepted, Cardiology in the Young).
8. Kiplapinar N, Ergul Y, Akdeniz C, Saygi M, Ozyilmaz I, Tuzcu V. Assessment of Atrioventricular Conduction Following Cryoablation of AV Nodal Reentrant Tachycardia in Children (accepted, PACE).

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Servet Erdal ADAL
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1983 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı 1985 - 1989

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

1) İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1995-1998 yılları arasında Çocuk Endokrinolojisi ve Metabolizma Hastalıkları Yan Dal Uzmanlık öğrencisi 2) Koordinatör Şef S.B. Yenimahalle Doğumevi, Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği 2006 - 2007 3) Klinik Şefi S.B. Yenimahalle Doğumevi, Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi a) Çocuk Endokrinolojisi - Metabolizma, Gastroenteroloji Servisi Klinik Şefi b) Süt Çocuğu ve Yenidoğan Servisleri Klinik Şefi 2001 - 2011 4) Klinik Şef Vekili S.B. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef Vekili 2009 - 2012 5) Klinik Şefi S.B. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Çocuk Endokrinolojisi - Metabolizma, Gastroenteroloji Servisi Klinik Şefi, 2011 - 2012

Araştırma Alanları

Çocuklar ve ergenlerde Büyüme bozuklukları, Turner Sendromu, Çocuklarda Pubertal bozukluklar, Çocuklarda Tiroid Hastalıkları, Çocukluk çağı Diyabeti, Çocukluk çağında obezite, metabolik sendrom ve enerji metabolizması bozuklukları, Çocukluk çağında Adrenal Korteks bozuklukları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

A1. Aydın A, Mıkla S, Fıçıcıoğlu C, Özdemir S, Adal E, “Nephrotic syndrome associated with Hepatitis A virus infection”, Pediatr Infect Dis J, 18, 391 (1999).

A2. Işguven P, Yoruk A, Adal E, Arslanoglu I, Ilvan S, Yildiz M, “Adult type granulosa cell tumor causing Precocious Pseudopuberty in a 6 year-old girl”, J Pediatr Endocrinol Metab, 16, 571-573 (2003).

A3. Gulcan EM, Varol A, Kutlu T, Çullu F, Erkan T, Adal E, Ulucaklı O, Erdamar S, “Helicobacter pylori stool antigen test”, Indian J Pediatr, 72, 675-678 (2005).

A4. Işguven P, Yildiz M, Arslanoglu I, Adal E, Erguven M, Tuzlalı S, “True hermaphroditism with characteristics of Klinefelter syndrome: A rare presentation”, J Pediatr Endocrinol Metab, 18, 603-606 (2005).

A5. Darendeliler F, Berberoğlu M, Öcal G, Adıyaman P, Bundak R, Günöz H, Baş F, Darcan Ş, Gökşen D, Arslanoğlu İ, Yıldız M, Ercan O, Ercan G, Özerkan E, Can Ş, Böber E, Adal E, Sarıkaya S, Dallar Y, Şıklar Z, Bircan İ, Bideci A, Yüksel B, Büyükgebiz A, “Response to Growth Hormone with Respect to Pubertal Status on Increased Dose in Idiopathic Growth Hormone Deficiency: An Analysis of Turkish Children in the KIGS Database (Pfizer International Growth Study)”, J Pediatr Endocrinol Metab, 18, 949-954 (2005).

A6. Adal E, Koyuncu G, Aydın A, Çelebi A, Kavunoğlu G, Çam H, “Asymptomatic Cardiomyopathy in Children and Adolescents with Type 1 Diabetes Mellitus: Association of Echocardiographic Indicators with Duration of Diabetes Mellitus and Metabolic Parameters”, J Pediatr Endocrinol Metab, 19, 713-726 (2006).

A7. Kurtoglu S, Atabek ME, Adal E, Pirgon Ö, “Insulin resistance in two adolescent siblings with lipoid proteinosis”, Int J Dermatol, 46, 543-545 (2007).

A8. Isguven P, Arslanoglu I, Erol M, Yıldız M, Adal E, Erguven M, “Serum Levels of Ghrelin, Leptin, IGF-I, IGFBP-3, Insulin, Thyroid Hormones and Cortisol in Prepubertal Children with Iron Deficiency”, Endocr J, 12, 985-990 (2007).

A9. Poyrazoglu S, Saka N, Bas F, Isguven P, Dogu A, Turan S, Bereket A, Sarıkaya S, Adal E, Cizmeci F, Saglam H, Ercan O, Memioglu N, Gunoz H, Bundak R, Darendeliler F, Yıldız M, Guran T, Akçay T, Akın L, Hatun S, “Evaluation of Diagnosis and Treatment Result in Children with Graves Disease with Emphasis on Pubertal Status of the Patients”, J Pediatr Endocrinol Metab, 21(8), 745-51 (2008).

A10. Karakoc E, Turan S, Akpinar I, Isguven P, Adal E, Haklar G, Dede F, Bereket A, “Screening of Parents and Siblings of Patients with Thyroid Dysgenesis by Thyroid Function Tests and Ultrasound”, Horm Res, 70(6), 329-39 (2008).

A11. Önal H, Adal E, Albayrak Z, Önal Z, Aydoğan G, “Treatment of Iron Deficiency Anemia in Developing Countries: Should Zinc be Added ?”, International Pediatrics, 23(1), 11- 16 (2008).

A12. Gulcan EM, Tirit I, Anil A, Adal E, Ozbay G, “Serum neopterin levels in children with
hepatitis-B-related chronic liver disease and its relationship to disease severity”, World J
Gastroenterol, 28;14(44), 6840-3 (2008).

A13. Guran T, Turan S, Bereket A, Akcay T, Unluguzel G, Bas F, Gunoz H, Saka N,
Bundak R, Darendeliler F, Isguven P, Yildiz M, Adal E, Sarikaya S, Baygin LA, Memioglu
N, Onal H, Ercan O, Haklar G. “The role of leptin, soluble leptin receptor, resistin, and
insulin secretory dynamics in the pathogenesis of hypothalamic obesity in children”,
Eur J Pediatr,168(9), 1043-8 (2009).

A14. Akın L, Adal E, Akın MA, Kurtoğlu S. “Melnick-Needles Syndrome Associated with
Growth Hormone Deficiency: A Case Report”, J Clin Res Pediatr Endo, 1(5), 248-51 (2009).

A15. Önal H, Adal E, Alpaslan S, Ersen A, Aydın A. “İs daily 400 IU of vitamin D supplemantation appropriate for every country: a cross-sectional study”, Eur J Nut, 49, 395-400 (2010).

A16. Bereket A, Cesur Y, Özkan B, Adal E, Turan S, Onan SH, Döneray H, Akçay T,
Haklar G, “Circulating Insulin-like Growth Factor Binding Protein-4 (1GFBP-4) is not
regulated by Parathyroid Hormone and Vitamin D in vivo: Evidence from children with
Rickets”, J Clin Res Ped Endo, 2 (1), 17-20 (2010).

A17. Turan S, Akin L, Akcay T, Adal E, Sarikaya S, Bastepe M, Jüppner H, “Recessive versus imprinted disorder: Consanguinity can impede establishing the diagnosis of autosomal dominant pseudohypoparathyroidism type Ib”, Eur J Endocrinol, 163(3), 489-93 (2010).

A18. Karabayir N, Hatipoğlu N, Adal E, Sanli K, “A rare case of sepsis in newbom: Streptococcus pneumoniae septicemia”, Arch Gynecol Obstet, 282, 591-92 (2010).

A19. Oztarhan K, Gedikbasi A, Yildirim D, Arslan O, Adal E, Kavuncuoglu S, Ozbek S, Ceylan Y, “Prevalence and distribution of congenital abnormalities in Turkey: Differences between the prenatal and postnatal periods”, Congenit Anom (Kyoto), 50(4), 221-225 (2010).

A20. Karabayir N, Adal E, Binay Ç, “A Rare Presentation of Adrenal Hemorrhage in Newborn: Case Report”, Turkiye Klinikleri J Med Sci, 30(5),1768-71 (2010).

A21. Karabayir N, Yılmaz S, Adal E, Aydoğmuş Ç, “The Effect of Phototheraphy on the Lymphocyte Subsets in Newborn”, Turkiye Klinikleri J Med Sci, 31(5),1245-9 (2011).

A22. Onal H, Adal E, Ersen A, Işik O, Onal Z, Arslan G, “Arachnoid cysts in childhood with endocrinological outcomes”, Turk J Pediatr, 53(3), 295-300 (2011).

A23. Onal H, Adal E, Ersen A, Onal Z, Keskindemirci G, “Miliaria rubra and thrombocytosis in pseudohypoaldosteronism: Case report”, Platelets, (1), 1-4 (2011).

A24. Karakoc-Aydıner E, Turan S, Akpınar I, Dede F, Isguven P, Adal E, Guran T, Akcay T, Bereket A, “ Pitfalls in the diagnosis of thyroid dysgenesis by thyroid ultrasonography
and scintigraphy”, Eur J Endocrinol, 166(1), 43-8 (2012).

A25. Onal H, Ercan 0, Adal E, Ersen A, Onal Z, “Subclinical hypothyroidism in In Vitro Fertilization babies”, Acta Paediatr, 101(6), 248-52 (2012).

A26. Onal H, Adal E, Ersen A, Onal Z, “Turner syndrome with a ring X chromosome and Atypical skin manifestation: port wine stain”, Int J Dermatol, 51(2), 207-10 (2012).

A27. Akın L, Adal E, Akın MA, Kurtoğlu S, “A case of diabetes mellitus associated with Rett Syndrome”, J Pediatr Endocrinol Met, 25(1-2), 197-8 (2012).


A28. Ersen A, Onal H, Yildirim D, Adal E, “Ovarian and uterine ultrasonography and relation to puberty in heallthy girls between 6 and 16 years in the Turkish population: a cross-sectional study,” J Pediatr Endocrinol Metab, 25(5-6), 447-51 (2012).

A29. Onal H, Keskindemirci G, Adal E, Ersen A, Korkmaz O, “Effects of selenium supplementation in the early stage of autoimmune thyroiditis in childhood: an open label pilot study”, J Pediatr Endocrinol Metab, 25(7-8), 639-644 (2012).

A30. Karabayir N, Keskindemirci G, Adal E, Korkmaz O, “A Case of Rhizomelic Chondrodysplazia Punctata in Newborn: A Case Report”, Case Reports in Medicine, Vol.2014, Article ID 879679, pp.1-3 (2014).

A31. Yeşilkaya E, Bereket A, Darendeliler F, Baş F, Poyrazoğlu Ş, Küçükemre Aydın B, Darcan Ş, Dündar B, Büyükinan M, Kara C, Sarı E, Adal E, Akıncı A, Atabek ME, Demirel F, Çelik N, Özkan B, Özhan B, Orbak Z, Ersoy B, Doğan M, Ataş A, Turan S, Gökşen D, Tarım Ö, Yüksel B, Ercan O, Hatun Ş, Şimşek E, Ökten A, Abacı A, Döneray H, Özbek MN, Keskin M, Önal H, Akyürek N, Bulan K, Tepe D, Emeksiz HC, Demir K, Kızılay D, Topaloğlu AK, Eren E, Özen S, Abalı S, Akın L, Selver Eklioğlu B, Kaba S, Anık A, Baş S, Ünüvar T, Sağlam H, Bolu S, Özgen T, Doğan D, Deniz Çakır E, Şen Y, Andıran N, Çizmecioğlu F, Evliyaoğlu O, Karagüzel G, Pirgon Ö, Çatlı G, Can HD, Gürbüz F, Binay Ç, Baş VN, Fidancı K, Polat A, Gül D, Açıkel C, Demirbilek H, Cinaz P, Bondy C. “Turner syndrome and associated problems in Turkish children: a multicenter study”, J Clin Res Pediatr Endocrinol, 7(1), 27-36 (2015).

A32. Adal E, Önal Z, Ersen A, Yalçın K, Önal H, Aydın A. “Recognizing the psychosocial aspects of type 1 diabetes in adolescents”, J Clin Res Pediatr Endocrinol, 7(1), 57-62 (2015).

A33. Sari E, Bereket A, Yeşilkaya E, Baş F, Bundak R, Aydın BK, Darcan Ş, Dündar B, Büyükinan M, Kara C, Adal E, Akıncı A, Atabek ME, Demirel F, Çelik N, Özkan B, Özhan B, Orbak Z, Ersoy B, Doğan M, Ataş A, Turan S, Gökşen D, Tarım Ö, Yüksel B, Ercan O, Hatun Ş, Şimşek E, Ökten A, Abacı A, Döneray H, Özbek MN, Keskin M, Önal H, Akyürek N, Bulan K, Tepe D, Emeksiz HC, Demir K, Kızılay D, Topaloğlu AK, Eren E, Özen S, Demirbilek H, Abalı S, Akın L, Eklioğlu BS, Kaba S, Anık A, Baş S, Unuvar T, Sağlam H, Bolu S, Özgen T, Doğan D, Çakır ED, Şen Y, Andıran N, Çizmecioğlu F, Evliyaoğlu O, Karagüzel G, Pirgon Ö, Çatlı G, Can HD, Gürbüz F, Binay Ç, Baş VN, Fidancı K, Gül D, Polat A, Acıkel C, Cinaz P, Darendeliler F. “Anthropometric findings from birth to adulthood and their relation with karyotpye distribution in Turkish girls with Turner syndrome”, Am J Med Genet A, 170A(4), 942-8 (2016).

A34. Darendeliler F, Yeşilkaya E, Bereket A, Baş F, Bundak R, Sarı E, Küçükemre Aydın B, Darcan Ş, Dündar B, Büyükinan M, Kara C, Mazıcıoğlu MM, Adal E, Akıncı A, Atabek ME, Demirel F, Çelik N, Özkan B, Özhan B, Orbak Z, Ersoy B, Doğan M, Ataş A, Turan S, Gökşen D, Tarım Ö, Yüksel B, Ercan O, Hatun Ş, Şimşek E, Ökten A, Abacı A, Döneray H, Özbek MN, Keskin M, Önal H, Akyürek N, Bulan K, Tepe D, Emeksiz HC, Demir K, Kızılay D, Topaloğlu AK, Eren E, Özen S, Demirbilek H, Abalı S, Akın L, Eklioğlu BS, Kaba S, Anık A, Baş S, Ünüvar T, Sağlam H, Bolu S, Özgen T, Doğan D, Çakır ED, Şen Y, Andıran N, Çizmecioğlu F, Evliyaoğlu O, Karagüzel G, Pirgon Ö, Çatlı G, Can HD, Gürbüz F, Binay Ç, Baş VN, Sağlam C, Gül D, Polat A, Açıkel C, Cinaz P. “Growth curves for Turkish Girls with Turner Syndrome: Results of the Turkish Turner Syndrome Study Group”, J Clin Res Pediatr Endocrinol, 7(3), 183-91 (2015).

A35. Onal Z, Ersen A, Bayramoglu E, Yaroglu Kazancı S, Onal H, Adal E. “Seroprotection status of hepatitis B and measles vaccines in children with type 1 diabetes mellitus”, J Pediatr Endocrinol Metab, Sep 1;29(9), 1013-7 (2016).

A36. Atik SU, Gürsoy S, Koçkar T, Önal H, Adal SE. “Clinical, molecular, and genetic evaluation of galactosemia in Turkish children”, Turk Pediatri Ars. Dec 1; 51(4), 204-209 (2016).

A37. Onal Z, Balkaya S, Ersen A, Mutlu N, Onal H, Adal E. “Possible effects of neonatal vitamin B12 status on TSH-screening program: a cross-sectional study from Turkey”, J Pediatr Endocrinol Metab, May 1;30(5), 551-555 (2017).

A38. Çetinkaya S, Poyrazoğlu Ş, Baş F, Ercan O, Yıldız M, Adal E, Bereket A, Abalı S, Aycan Z, Erdeve ŞS, Berberoğlu M, Şıklar Z, Tayfun M, Darcan Ş, Mengen E, Bircan İ, Jones FMÇ, Şimşek E, Papatya ED, Özbek MN, Bolu S, Abacı A, Büyükinan M, Darendeliler F. “Response to growth hormone treatment in very young patients with growth hormone deficiencies and mini-puberty”, J Pediatr Endocrinol Metab, 26;31(2), 175-184 (2018).

A39. Önal H, Ersen A, Gemici H, Adal E, Güler S, Sander S, Albayram S. “Acquired Chiari I Malformation Secondary to Spontaneous Intracranial Hypotension Syndrome and Persistent Hypoglycemia: A Case Report”, J Clin Res Pediatr Endocrinol, Feb 27. doi: 10.4274/jcrpe.0042. [Epub ahead of print] (2018).

A41. Poyrazoğlu Ş, Bundak R, Yavaş Abalı Z, Önal H, Sarıkaya S, Akgün A, Baş S, Abalı S, Bereket A, Eren E, Tarım Ö, Güven A, Yıldız M, Karaman Aksakal D, Yüksel A, Seymen Karabulut G, Hatun Ş, Özgen T, Cesur Y, Azizoğlu M, Dilek E, Tütüncüler F, Papatya Çakır E, Özcabı B, Evliyaoğlu O, Karadeniz S, Dursun F, Bolu S, Arslanoğlu İ, Yeşiltepe Mutlu G, Kırmızıbekmez H, İşgüven P, Üstyol A, Adal E, Uçar A, Cebeci N, Bezen D, Binay Ç, Semiz S, Korkmaz HA, Memioğlu N, Sagsak E, Peltek HN, Yıldız M, Akçay T, Turan S, Güran T, Atay Z, Akcan N, Çizmecioğlu F, Ercan O, Dağdeviren A, Baş F, İşsever H, Darendeliler F. “Incidence of Type 1 Diabetes in Children Aged Below 18 Years During 2013-2015 in Northwest Turkey”, J Clin Res Pediatr Endocrinol, May 23. doi: 10.4274/jcrpe.0025. [Epub ahead of print] (2018).

A42. Gürsoy S, Koçkar T, Atik SU, Önal Z, Önal H, Adal E. “Autoimmunity and intestinal colonization by Candida albicans in patients with type 1 diabetes at the time of the diagnosis”, Korean J Pediatr, 61(7),217-220 (2018).

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Abdullah ERDEM
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Cihangir AKGÜN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Seniye Sema ANAK
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Üniversitesi 1981

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı & Hastalıkları Ana Bilimdalı, Hematoloji/Onkoloji Bilim Dalı

Araştırma Alanları

Çocuk Hematoloji/Onkoloji/KHT

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Gökhan BAYSOY
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Çocuk beslenmesi, karaciğer hastalıkları,

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

1. Örs R, Özek E, Baysoy G, Cebeci D, Kürküner M, Bilgen H, Başaran M, “Comparison of sucrose and human milk on pain response in newborns,” Eur J Pediatr, 158, 63-66 (1999).

2. Baysoy G, Ertem D, Ademoğlu E, Kotiloğlu E, Keskin S, Pehlivanoğlu E, “Gastric histopathology, iron status and iron deficiency anemia in children with Helicobacter Pylori infection,” J Pediatr Gastroenterol Nutr, 38, 146-151 (2004).

3. Akalın F, Baysoy G, Öztürk B, Yalçın Y, Ekici G, Yılmaz Y, “A case of tuberous sclerosis presenting with dysrhtymia in the first day of life,” Turk J Pediatr, 46, 79-81 (2004).

4. Baysoy G, Aydoğmuş T, Akın D, Uyan AP, “Re: The micturation habits and prevalence of daytime urinary incontinence in Japanese primary school children,” J Urol, 172, 1198-1199, (2004).

5. Baysoy G, Gürel K, Uyan AP, “Early diagnosis of iliopsoas pyomyositis by computed tomography and muscle biopsy in an epileptic child,” Eur J Pediatr, 166: 495-496 (2007).

6. Baysoy G, Gürel S, Çakıcı H, Uyan AP,.”Concurrent septic arthritis and urinary tract infection in a patient with nephrocalcinosis and vesicoureteral reflux,” Turk J Pediatr; 48: 275-278, (2006).

7. Baysoy G, Arslan S, Karabay O, Uyan AP, “Nasal carriage of Staphylococcus aureus in children with allergic rhinitis and the effect of intranasal fluticasone dipropionate treatment on carriage status,” Int J Pediatric Otorhinolaryngology, 71, 205-209, (2007).

8. Baysoy G, “Epidemiological study of constipation and other gastrointestinal symptoms in 8000 children (Acta Paediatr 2006; 95: 573-580),” Acta Paediatrica, 96, 321-322, (2007).

9. Baysoy G, Baysoy NG, Kesicioğlu A, Akın D, Dündar T, Uyan AP, “Sex differences in irritable bowel syndrome in Japanese university students,” J Gastroenterology, 42, 509-510, (2007).

10. Karabay O, Koçoğlu E, Baysoy G, Konyalıoğlı S. Coxiella burnetti seroprevalance in rural part of Bolu, Turkey. Turkish Journal of Medical Sciences, 39, 641-645, (2009).

11. Uslu N, Baysoy G, Demir H, Temizel IN, Yuce A. Safety of ribavirin in adolescent thalassemic patients with chronic hepatitis C virus infection. J Clin Virol, 48:66-8, (2010).

12. Balamtekin N, Uslu N, Baysoy G, Usta Y, Demir H, Saltik-Temizel IN, Ozen H, Gürakan F, Yüce A. The presentation of celiac disease in 220 Turkish children. Turk J Pediatr, 52:239-44, (2010).

13. Baysoy G, Balamtekin N, Uslu N, Karavelioğlu A, Talim B, Ozen H. Double heterotopic pancreas and Meckel's diverticulum in a child: Do they have a common origin?Turk J Pediatr, 52:336-8, (2010).

14. Ünal Ş, Kuşkonmaz B, Balamtekin N, Baysoy G, Aytaç Elmas S, Orhan D, Kale G, Yüce A, Gürakan F, Gümrük F, Çetin M. Autoimmune hemolytic anemia and giant cell hepatitis: Report of three infants. Turkish Journal of Hematology, 27; 308-313, (2010).

15. Baysoy G, Daar G, Demir H, Aytaç-Elmas S, Haliloğlu M, Beşbaş N. Internal Iliac Vein Thrombosis in Pediatric Crohn’s Disease. Journal of Crohn’s and Colitis, 5: 57-59, (2011)

16.Balamtekin N, Uslu N, Baysoy G, Saltik-Temizel I, Demir H, Yüce A. Responsiveness of children with celiac disease to different hepatitis B vaccination protocols. Turk J Gastroenterol. 22(1):27-31 (2011).

17.Balamtekin N, Baysoy G, Demir H. Differences in the prevalence of obesity in children with celiac disease. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 52 (6): 784 (2011).

18. Dalgic B, Sari S, Basturk B, Ensari A, Egritas Ö, Bukulmez A, Baris Z, and the Turkish Celiac Study Group. Prevalence of Celiac Disease in Healthy Turkish School Children. Am J Gastroenterol. 106(8); 1512-1517 (2011).

19. Tug E, Perçin FE, Pala E, Baysoy G. Linkage analysis and a novel col4a5 mutation in a large Turkish family with Alport syndrome. Genetic Counselling. 22(2): 143-153 (2011)

20. Gürakan F, Baysoy G, Wedenoja S, Uslu N, Ozen H, Ozaltin F, Höglund P.Three cases of a rare disease, congenital chloride diarrhea, summons up the variation in the clinical course and significance of early diagnosis and adequate treatment in the prevention of intellectual disability. Turk J Pediatr. Mar-Apr;53(2):194-8 (2011).

21. Balamtekin N, Demir H, Baysoy G, Uslu N, Yüce A. Obesity in adolescents with celiac disease: two adolescents and two different presentations. Turk J Pediatr. May-Jun;53(3):314-6 (2011).

22. Gumus E, Karaca O, Babaoglu MO, Baysoy G, Balamtekin N, Demir H, Uslu N, Bozkurt A, Yuce A, Yasar U. Evaluation of lansoprazol as a probe for assesing cytochrome P450 2C19 activity and genotype-phenotype correlation in childhood. Eur J Clin Pharmacol. May;68(5):629-36 (2012).

23. Arıkan-Ayyıldız Z, Yüce A, Emre S, Baysoy G, Saltık-Temizel IN, Gürakan F. Outcome of enzyme replacement therapy in Turkish patients with Gaucher disease: does late intervention affect the response? The Turkish Journal of Pediatrics; 53: 499-507 (2011).

24. Balamtekin N, Baysoy G, Uslu N, Orhan D, Akçören Z, Özen H, Gürakan F, Saltık-Temizel IN, Yüce A. Fecal calprotectin concentration is increased in children with celiac disease: relation with histopathological findings. Turk J Gastroenterol; 23 (5): 503-508 (2012).

25. Baysoy G, Saltık Temizel IN, Uslu N, Balamtekin N, Demir H, Gürakan F, Özen H, Akyön Y, Yüce A. Ornidazole-based sequential therapy is not effective in Helicobacter pylori eradication in children. Turk J Gastroenterol; 24 (5): 382-386 (2013).

26. Baysoy G, Güler-Baysoy N, Kesicioğlu A, Akın D, Dündar T, Pamukçu-Uyan A. Prevalence of irritable bowel syndrome in adolescents in Turkey: effects of gender, lifestyle and psychological factors. Turk J Pediatr. 2014 Nov-Dec;56(6):604-11.

27. Balamtekin N, Aksoy Ç, Baysoy G, Uslu N, Demir H, Köksal G, Saltık-Temizel İN, Özen H, Gürakan F, Yüce A. Is compliance with gluten-free diet sufficient? Diet composition of celiac patients.T urk J Pediatr. 2015 Jul-Aug;57(4):374-9.

28.Gündüz M, Yamaç P, Baysoy G. Empiric treatment of children with gastroesophageal reflux-like symptoms: Effect of proton pump inhibitors.Turk J Pediatr. 2015 Sep-Oct;57(5):482-6.

29. Simsek S, Baysoy G, Gencoglan S, Uluca U. Effects of Gluten-Free Diet on Quality of Life and Depression in Children With Celiac Disease. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2015 Sep;61(3):303-6

30. Tokgöz Y, Karabel M, Baysoy G.et al. Fasciola hepatica infestation in Turkish children. GAZZETTA MEDICA ITALIANA ARCHIVIO PER LE SCIENZE MEDICHE 2017 Volume: 176 Issue: 11 Pages: 603-609


Kitap bölümleri:

1. Özek E, Baysoy G. Yenidoğanda enteral beslenme. Neonatoloji, 197-212, Editör Dağoğlu T. Nobel Tıp Kitapları, (2000).

2. Özek E, Baysoy G. Ventilatördeki bebeklerde sedasyon, analjezi ve kas gevşetici kullanımı. Yenidoğan Döneminde Konvansiyonel Mekanik Ventilasyon, 73-88, Editör Özek E. Nobel Tıp Kitapları, (2002).

3. Baysoy G. Bebeklik ve erken çocukluk döneminde yeme sorunu olan bir olgu ve izlemi; 247-252. Gelişimsel Pediatri. Editör İlgi Öztürk Ertem. Çocuk Hastalıkları Araştırma Vakfı, (2005).

4. Baysoy G. İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları. Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kitabı. Özen H, Yüce A, Gürakan F, Saltık-Temizel IN, Demir H (ed), Akademi Yayınevi, İstanbul, (2012).

5. Baysoy G. İşlevsel Gastrointestinal Hastalıklar. Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kitabı. Özen H, Yüce A, Gürakan F, Saltık-Temizel IN, Demir H (ed), Akademi Yayınevi, İstanbul, (2012).

6. Baysoy G. Gastrointestinal motilite ve bozuklukları. Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kitabı. Özen H, Yüce A, Gürakan F, Saltık-Temizel IN, Demir H (ed), Akademi Yayınevi, İstanbul, (2012).

7. Baysoy G. Giriş. Fonksiyonel Besinler. Baysoy G (ed), Akademi Yayınevi, İstanbul; 1-4, (2013).

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Fatma Gamze DEMİREL
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Mesut OKUR
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Murat ELLİ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ 1994 GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÇOCUK SAĞLIĞI HASTALIKLARI AD 2001

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Pratisyen Hekim Çorum Merkez Ulukavak Sağlık Ocağı 1994-1995 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları asistanı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 1995-2001 Uzman Tabip Ankara Üniversitesi, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 2001–2004 Çocuk Onkoloji Yandal asistanı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Çocuk Onkolojisi Bilimdalı 2004-2007 Yrd. Doç. Dr. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD 25.06.2007-29.12.2010 Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Çocuk Onkoloji BD, Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi. 11-02-2008 16-05-2008 Doçent Doktor Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD 29.12.2010- 15.09.2014 Merkez Sorumlusu; Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. Sadettin Vasfi Baysal Kemik İliği Nakil Merkezi 29.12.2011-15.09.2014 Uzman Hekim Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji Kl Çocuk Kemik İliği Nakil Ünitesi 15.09.2014-01.02.2016 Uzman Hekim Medical Park Bahçelievler İstanbul Hastanesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji Kl Çocuk Kemik İliği Nakil Ünitesi 15.09.2015-01.02.2016 Uzman Hekim Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kl 01.03.2016-07.10.2016 Uzman Hekim Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji_Onkoloji Kl Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi 10.10.2016-

Araştırma Alanları

çocukluk çağı kanserleri; kemik iliği nakli; çocuk sağlığı ve hastalıkları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A1. Gücüyener K, E.Ç. Çıtak, M. Elli, A. Serdaroğlu, F.E. Çıtak. “Complications of Varicella Zoster”, Indian Journal of Pediatrics, 69,195–196 (2002)
A2. Elli M., O. Söylemezoğlu, D. Erbas, S.A. Bakkaloğlu, N. Buyan, O. Ozkaya, E. Hasanoğlu. “Plasma and urine nitric oxide levels in healthy Turkish children”, Pediatr Nephrol, 20,1605–1609 (2005)
A3. Elli M., F.G. Pinarli, A. Dagdemir, S. Acar, “Veno-occlusive disease of the liver in a child after chemotherapy for brain tumor”, Pediatric Blood and Cancer, 46, 521–523 (2006)
A4. Dagdemir, A., F.G. Pinarli, N. Dabak, F. Karagoz, M.B. Selcuk, M. Elli, S. Acar, “Second primary rhabdomyosarcoma of the bone after osteosarcoma”, Pediatr Blood Cancer, 46, 385–386 (2006).
A5. Pinarli, F.G., B. Mutlu, M. Elli, A. Dagdemir, S. Acar, B. Tander, C. Celenk, K. Bek, O. Aydin, “Plasma cell granuloma of the mediastinum with secondary renal amyloidosis”, Pediatr Blood Cancer, 46, 387–388 (2006).
A6. Pınarlı, F.G., B. Mutlu, Ç. Çelenk, L. Yıldız, M. Elli, A. Dağdemir, S. Acar, “Pulmonary actinomycosis mimicking chest wall tumor in a child”, Japanese Journal of Infectious Disease, 58, 247-249 (2005).
A7. Pınarlı, F.G., M. Elli, A. Dağdemir, K. Baysal, S. Acar, “Electrocardiographic findings after 5-HT3 receptor antagonists and chemotherapy in children with cancer”, Pediatric Blood and Cancer, 47,567-71 (2006).
A8. Elli M, F.G. Pinarli, A. Dagdemir, N. Dabak, T. Fisgin, M.B. Selcuk, S. Sultansuyu, S. Acar, “Acquired von Willebrand syndrome in a patient with Ewing sarcoma”, Pediatric Hematology and Oncology, 23, 111–114, (2006).
A9. Elli M, O. Aydin, F.G. Pınarlı, A. Dagdemir, N. Dabak, M.B. Selcuk, S. Acar. “Melanotic neuroectodermal tumor of infancy of the femur”, Pediatric Hematology and Oncology, 23, 111–114 (2006).
A10. Gönül O, F. G. Pınarlı, A. Dağdemir, S. Artan, E. Arıtürk, M. Elli, Ö. T. Sezer, G. Ökten. “Germ cell tumor showing partial trisomy in a gonadectomized intersexs child with monosomy x and double y mosaicism”, Journal of Pediatric Hematology/Oncology, 28, 750-754, (2006).
A11. Avşar A, M. Elli, Ö. Darka, G.Pınarlı. “Long-term effects of chemotherapy on caries formation, dental development and salivary factors in childhood cancer survivors”. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology and Endodontology, 104, 781-9, (2007).
A12. Elli M., F. G. Pınarlı, B. Can, A. Dağdemir, M. Ceyhan, H.S. Ayyıldız, S. Acar, “Intrathoracic Malignant Peripheral Nerve Sheath Tumor With Angiosarcoma In A Child with NF-1” Tumori, 93, 641–644, (2007).
A13. Özgen İ.T., A. Dağdemir, M. Elli, R. Saraymen, F. G. Pınarlı, T. Fışgın, D. Albayrak, S. Acar, “Hair selenium status in children with leukemia and lymphoma”. J Pediatr Hematol Oncol, 29, 519–522, (2007).
A14. Elli M., F.G. Pınarlı, B. Kandemir, A. Dağdemir, M. Ceyhan, S. Acar. “Sacrococygeal teratoma with sarcomatous differentiation in a child”. Pediatr Hematol Oncol, 25, 345-50, (2008).
A15. Elli M., O. Aydin, S. Bilge, A. Bozkurt, A. Dagdemir, F.G. Pinarli, S. Acar. “Protective effect of vitamin A on ARA-C induced intestinal damage in rats”. Tumori, 95, 87-90, (2009).
A16. Elli M., G. Oğur, A. Dağdemir, G. Pinarli, M. Ceyhan, A. Dağçınar, “Poland's Syndrome with intracranial germ cell tumor in a child”. Pediatr Hematol Oncol, 26, 150-156, (2009)
DOÇENTLİK SONRASI
A17. Gunaydin M, Bıçakcı Ü, Bozkurter AT, Elli Murat, Tander B, Barış S, Rızalar R, Arıtürk E, Bernay F. “Gastrointestinal stromal tumor: a very rare cause of jejunoileal intussusception in a 6-year-old girl”. Journal of Pediatric Surgery 47, E15–E18, (2012).
A18. Elli M., Dağdemir, A. Bozkurt C., Pinarli F.G., Duzgun A., Ozmen Z.C., Ertem U., Acar S. Serum osteopontin and CD44 levels in lymphoreticular malignancies in children. Bratisl Lek Listy 2012; 113 (9): 534 – 538
A19. Elli M., Yilmaz S, Aydin R, Murat S, Bilgici MC, Dagdemir A. Rituximab used in three cases with relapsed non Hodgkin's lymphoma. Molecular and Clinical Oncology, 2013; 1 (3); 550-552. Doi: 10.3892/mco.2013.88.
A20. Elli M, Sungur M, Genç G, Ayyıldız P, Dağdemir A, Pınarlı FG, Acar S.The Late Effects of Anticancer Therapy after Childhood Wilm’s Tumor: The Role of Diastolic Function and Ambulatory Blood Pressure Monitoring. Jpn J Clin Oncol. 2013;43(10):1004-11. doi:10.1093/jjco/hyt105.
A21. Elli M, Dağdemir A, Bilgici M, Süllü Y. Prımary Yolk Sac Tumor Of The Retroperıtoneal Region. Case report. Contempraray Oncology. 2013;17(6):530-532
DOI: 10.5114/wo.2013.38916.
A22. Çıraklı A, Elli Murat, Dabak N, Tosun FC, Dağdemir A, Çıraklı S. Evaluation of primary bone lymphoma and the importance of positron emission tomography. Acta Orthop Traumatol Turc 2014;48(3):371-378. doi: 10.3944/AOTT.2014.3014
A23. Ozsevik SN, Sensoy G, Karli A, Albayrak C, Dagdemir A, Belet N, Elli Murat, Fisgin T, Ozyurek E, Duru F, Albayrak D. Invasive Fungal Infections in Children With Hematologic and Malignant Diseases. J Pediatr Hematol Oncol. 2015 Mar;37(2):e69-72.
A24. Korkmaz MF, Elli M, Ozkan MB, Bilgici MC, Dağdemir A, Korkmaz M, Tosun FC. Osteopoikilosis: report of a familial case and review of the literature. Rheumatol Int. 2015;35(5):921-4. doi: 10.1007/s00296-014-3160-6. Epub 2014 Oct 29.
A25. Hazar V, Kesik V, Aksoylar S, Karakukcu M, Ozturk G, Kupesiz A, Atas E, Oniz H, Kansoy S, Unal E, Tanyeli A, Erbey F, Elli M, Tacyildiz N, Karasu GT, Kocak U, Anak S, Bengoa SY, Sezgin G, Atay D, Unal E, Uygun V, Kurucu N, Kaya Z, Yesilipek A, on behalf of the Turkish Pediatric Bone Marrow Transplantation Study Group (TPBMT-SG). (2015) Outcome of autologous hematopoietic stem cell transplantation in children and adolescents with relapsed or refractory Hodgkin’s lymphoma. Pediatr Transplant. 2015 Nov;19(7):745-52. doi: 10.1111/petr.12573. Epub 2015 Sep 8.
A26. Kesik V, Ataş E, Karakükcü M, Aksoylar S, Erbey F, Taçyıldız N, Küpesiz A, Öniz H, Ünal E, Kansoy S, Öztürk G, Elli M, Kaya Z, Koçak Ü, Ünal E, Hazar V,Yılmaz Bengoa Ş, Karasu G, Yeşilipek A, Atay D, Dağdemir A, Ören H. Prognostic factors and a new prognostic index model for children and adolescents with Hodgkin's lymphoma who underwent autologous hematopoietic stem cell transplantation: a multicenter study of the Turkish Pediatric BMT Study Group. Turk J Haematol. 2016;33:265-272.
A27. Korkmaz M.F, ELLİ Murat, Dağdemir A, Bilgici M.C, Albayrak D. Synchronous Testicular and Orbital Involvement in a Child with Burkitt’s Lymphoma. Int J Hematol Oncol 2016;26;3:173-175.
A28. Yıldıran A, Çeliksoy MH, Borte S, Güner ŞN, Elli M, Fışgın T, Özyürek E, Sancak R, Oğur G. Haematopoietic stem cell transplantation in primary immunodeficiency patients in the Black Sea Region of Turkey. Turk J Haematol. 2017 Dec 1;34(4):345-349doi: 10.4274/tjh.2016.0477.
A29. Hazar V, Kesik, Karasu G.T., Öztürk G, Küpesiz A, Kılıç S.Ç., Ataş A, Uygun V, Eker N, Erbey F, Bengoa Ş.Y., Emir S, Anak S, Öniz H, Daloğlu H, Aksoylar S, Koçak Ü, Karakükçü M, Murat Elli, Kurucu N & Yeşilipek A (2017): Risk factors predicting the survival of pediatric patients with relapsed/refractory non-Hodgkin lymphoma who underwent hematopoietic stem cell transplantation: a retrospective study from the Turkish pediatric bone marrow transplantation registry, Leuk Lymphoma. 2018 Jan;59(1):85-96. doi: 10.1080/10428194.
A30. Nalcacıoglu H, Ozkaya O, Genc G, Ayyıldız S, Kefelı M, Murat ELLI, Aydın O and Bilgici MC. Efficacy of anakinra in a patient with systemic amyloidosis. presented with amyloidoma. International Journal of Rheumatic Diseases 2018 feb; 21(2):552-559. 2017. (DOI) - 10.1111/1756-185X.13250.
A31. Kartal İ, Dagˆdemir A, Murat Elli, Yıldız L, and Yılmaz A. Case Report A Skeptical Approach to the Management of Persistent Oral Ulceration in a Child.. Case Rep Pediatr. 2018 Apr 11;2018:2681723. doi: 10.1155/2018/2681723. eCollection 2018.
A32. Kartal I, Dagdemir A, Elli M, Bilgici MC. Pulmonary Metastasis in Infantile Choriocarcinoma: Successful Outcome. Indian Pediatr. 2018 Aug 15;55(8):699-700.
A33. Yöntem Yaman, Gökhan Baysoy, Emre Keleşoğlu, Kürşat Özdilli, Aslı Çakır, Dildar Bahar Genç, Murat Elli, Sema Anak. Graft-Versus-Host Dısease In A Child With Neuroblastoma After Autologous Stem Cell Transplantatıon. Contemp Oncol (Pozn) 2019; 23 (1) DOI: https://doi.org/10.5114/wo.2019.83815
A34. Cokyaman T, Murat Elli, Aydın Ö.F, Albayrak C, Albayrak D, Özyürek E. Neuroprotective Efficacy of Prophylactic Antiepileptic Therapies in Busulfan Conditioning Regimen. Journal of Pediatric Neurology. DOI: 10.1055/s-0040-1708833
A35. Mavise Yuksel, Yontem Yaman, Murat Elli. Evaluation of the demographic and clinical findings of pediatric patients that developed acute graft-versus-host disease after allogeneic hematopoietic stem cell. Ann Med Res 2020;27(9):2335-9. DOI: 10.5455/annalsmedres.2020.06.557
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:
B1. Hasanoğlu E, M. Elli, D. Erbaş, N. Buyan, O. Özkaya. “Serum and urine nitric oxide levels in healthy Turkish children”. XXVII.Congress of the UMEMPS and II. The SEINAP, Alicante, Spain 19-21 Septiembre 2002
B2. Oğur G, F.G. Pınarlı, A. Dağdemir, S. Artan, E. Arıtürk, M. Elli, Ö. Sezer, G. Ökten, S. Acar. “Germ cell tumor showing partial trisomy in a gonadectomized intersexs child with monosomy x and double y mosaicism” 37th Annual Conferences of The International Society of Paediatric Oncology SIOP 2005, Vancouver, Canada, September 21-24, 2005
B3. Dağdemir A, T. Özgen, M. Elli, R. Saraymen, F.G. Pınarlı, T. Fışgın, D. Albayrak, S. Acar. “Hair selenium status in children with leukemia and lymphoma”. 38th Annual Conferences of The International Society of Paediatric Oncology SIOP 2006, Geneva, Switzerland, September 18-21, 2006.
B4. Elli M., O. Aydin, S. Bilge, A. Bozkurt, A. Dagdemir, F.G. Pinarli, S. Acar. “Protective effect of vitamin a on ARA-C induced intestinal damage in rats”, 40th Annual Conferences of The International Society of Paediatric Oncology SIOP 2008. Berlin Germany, 2-6 October 2008.
B5. Dağdemir A, M. Elli, C. Bozkurt, F.G. Pinarli, A. Düzgün, Z. Özmen, U. Ertem, S. Acar, “Osteopontin and serum cd44 levels in lymphoreticular malignancies in children”, 40th Annual Conferences of The International Society of Paediatric Oncology SIOP 2008, Berlin Germany, 2-6 October 2008
B6. Dağçınar A, T. Yılmaz, M. Elli, A.D. Meydan, A.H. Kaya, N. Akalan, A. Ulus. Glioblastome multiforme in children, case report and review of the literature. 22nd Congress of Europen Society for Pediatric Neurosurgery. Belek-Antalya/ Türkiye. 21-25 April, 2010.
B7. Nalçacıoğlu H, Genc G, Kefeli M, Aydın O, Elli M, Ceyhan M, Ozkaya O. Systemic amyloidosis presenting with amyloidoma. 7. International Socieyt of Systemic Auto-Inflamatuar Diseases (ISSAID). 22-26 May 2013. Lausanne, Switerland,
B8. Yıldıran A, Borte S, Elli M, Fısgın T. IMMUNORECONSTITUTION IN THE FIRST Three Year After HSCT in a Newly Established Transplantation Unit. Selected Abstracts from the 100th J Project Meeting, Antalya, Turkey, March 12-14, 2014. J Clin Immunol (2014) 34:696–747.
B9. Volkan Hazar, Vural Kesik, Serap Aksoylar, Alphan Küpesiz, Gulyuz Öztürk, Erman Ataş, Musa Karakükcü, Gülsün Karasu, Savaş Kansoy, Akif Yeşilipek, Fatih Erbey, Sema Anak, Vedat Uygun, Ekrem Ünal, Şebnem Yılmaz, Atila Tanyeli, Murat Elli, Didem Atay, Nurdan Taçyıldız, Zühre Kaya, Nilgün Kurucu, Emel Ünal, Ülker Koçak. Hematopoıetıc stem cell transplantatıon ın refractory or recurrent lymphomas of chıldren and adolescents: a multıcenter survey of turkısh pedıatrıc bmt study group. EBMT2014-PHYSICIANS-2047. 30 March - 2 April 2014 • Milan, Italy.
B10. Ülker Koçak, Alphan Küpesiz, Serap Aksoylar, Volkan Hazar, Musa Karakükçü, Savaş Kansoy, Gülsün Karasu, Vedat Uygun, Namık Yaşar Özbek, Talia İleri, Murat Elli, Gülyüz Öztürk, Ekrem Ünal, Zühre Kaya, Salih Gözmen, Mehmet Ertem, Suar Çakı Kılıç, Bahattin Tunç, Emel Özyürek, Arzu Akçay, Tunç Fışgın, Elif Ünal, Orhan Gürsel, Didem Atay, Mehmet Akif Yeşilipek. Outcome of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation in pediatric patients with acquired severe aplastic anemia: a Turkish multicenter study. 41stAnnual Meeting of the European Society for Blood and Marrow Transplantation 22 - 25 March 2015 • Istanbul, Turkey
B11. GroupVural Kesik, Erman Atas, Musa Karakukcu, Serap Aksoylar, Fatih Erbey, Nurdan Tacyildiz, Alphan Kupesiz, Haldun Oniz, Ekrem Unal, Savas Kansoy, Gulyuz Ozturk, Murat Elli, Zuhre Kaya, Emel Unal, Volkan Hazar, Sebnem Yilmaz Bengoa, Gulsun Karasu, Didem Atay, Ayhan Dagdemir, Hale Oren, Ülker Kocak, Akif Yesilipek. Prognostic factors and long term outcome after autologous hematopoietic stem cell transplantation in refractory or recurrent Hodgkin's lymphoma of children and adolescents: a multicenter survey of Turkish Pediatric BMT Study 41stAnnual Meeting of the European Society for Blood and Marrow Transplantation 22 - 25 March 2015 • Istanbul, Turkey
B12. Volkan Hazar, Musa Karakukcu, Alphan Kupesiz, Vural Kesik, Ekrem Unal, Ulker Kocak, Nursah Eker, Erman Atas, Serap Aksoylar, Nurdan Tacyildiz, Murat Elli, Sebnem Yilmaz, Zuhre Kaya, Savas Kansoy, Emel Unal, Fatih Erbey, Suna Emir, Haldun Oniz, Akif Yesilipek. Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Relapsed or Refractory Extracranial Primitive Neuro-Ectodermal Tumor of Children and Adolescents: a Multicenter Survey by the Turkish Pediatric Bone Marrow Transplantation Study Group (TPBMT-SG. 41stAnnual Meeting of the European Society for Blood and Marrow Transplantation 22 - 25 March 2015 • Istanbul, Turkey
B13. Turgay Cokyaman, Murat Elli, Omer F Aydin, Canan Albayrak, Davut Albayrak, Tunc Fisgin, Emel Ozyurek. The Effect of Levetiracetam on Electroencephalogram Abnormalities That is Induced by Busulfan in Children. 41stAnnual Meeting of the European Society for Blood and Marrow Transplantation 22 - 25 March 2015 • Istanbul, Turkey
B14. Canan Albayrak, Davut Albayrak, Ayhan Gazi Kalaycı, Adil Bıçakcı, Murat Elli.Successful liver transplantation for Wilson’s disease as a rare cause of hepatic failure after SCT in a child with Fanconi aplastic anemi. 41stAnnual Meeting of the European Society for Blood and Marrow Transplantation 22 - 25 March 2015 • Istanbul, Turkey
B15. Yaman Y, Anak S.S, Ozdilli K, Elli Murat, Sarıbeyoğlu E.T, Baysoy G, Bilgen H. Graft-Versus-Host Disease In a Child with Neuroblastoma After Autologous Bone Marrow transplantation. 43rd Annual Meeeting of European Society for Blood and Marrow Transplatation. March 27, 2017. Maeseilles, France.
B16. S.Sema Anak, Leyla Telhan, Yöntem Yaman, Şifa Şahin, Murat Elli (Turkey). The Effect Of Early Warnıng Scorıng System In Pedıatrıc Intensıve Care Unıt On Mortalıty After Pedıatrıc Hematopoıetıc Stem Cell Transplantatıon. 44th Annual Meeting of the European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT), 17 - 21 March 2018, Lisbon, Portugal.
B17. Anak S, Yaman Y, Ozdilli K, Bilgen H, Saribeyoglu ET, Hazar V, Ayman FN, Elli M. Mesenchymal stem cell therapy for steroid refractory acute graft versus host disease. 45th Annual Meeting of the European-Society-for-Blood-and-Marrow-Transplantation (EBMT) Frankfurt, GERMANY. MAR 24-27, 2019.
B18. Elli M, Yaman Y, Ozdilli K, Bilgen H, Cakır A, Sahin S, Anak S. Eltrombopag use for post hematopoetic stem cell transplantation thrombocytopenia in pediatric patients. 45th Annual Meeting of the European-Society-for-Blood-and-Marrow-Transplantation (EBMT) Frankfurt, GERMANY. MAR 24-27, 2019.
B19. Ozdilli K, Ogret Y, Ciftci H, Yaman Y, Elli M, Anak S, Anak S, Savran FO. IMPACT OF HLA-E AND CHEMOKINES POLYMORPHISM ON GVHD. 45th Annual Meeting of the European-Society-for-Blood-and-Marrow-Transplantation (EBMT) Frankfurt, GERMANY. MAR 24-27, 2019.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
D1. Elli M., E. Koç, H. Özdemir, Y, Atalay, E. Ergenekon. “Çok düşük ağırlıklı preterm yenidoğanda cerebrit ve deri apseleri ile giden yaygın candidiazis olgusu”, T Klin Pediatri, 9,178-182, (2000).
D2. Elli M.. “Akciğer kist hidatiği (Tanınız nedir?)”, STED, 4, 131,140-141, (1999).
D3. Kaya Z, M. Elli, A.Serdaroğlu.” Guillan-Barre sendromu varyantı Akut Motor Aksonal Nöropati (Tanınız nedir)”, T Klin Pediatr, 11, 119, (2002).
D4. Elli M., O. Özkaya. “Nitrik Oksid biyokimyası ve sentezi (Derleme)”, Yeni Tıp dergisi, 19(3),155-156, (2002).
D5. Elli M., E.Ç. Çıtak, FS Tunaoğlu, A. Serdaroğlu. “Çocuk kliniği yoğun bakım ünitesinde bir yıl içinde izlenen intrakranial kanamalı olguların incelenmesi”, T Klin Pediatr, 11:61-65, (2002).
D6. Elli M., S.A. Bakkaloğlu, O. Söylemezoğlu, E. Şenol, N. Buyan, E. Hasanoğlu, “Kuduz aşısı sonrası gelişen bir JRA olgusu”, T Klin Pediatr, 12, 90-92, (2003).
D7. Elli M., A.A. Aktürk, “İmperfore hymen. (Tanınız nedir)”, T Klin Pediatr, 1, 60, (2003).
D8. Elli M., O. Özkaya, “Böbreğin gelişiminde Nitrik Oksidin fizyopatolojik rolü. (Derleme)”, T Klin Pediatr, 12, 252-259, (2003).
D9. Mutlu B, M. Elli. FG Pınarlı, B. Tander, A. Dağdemir, O. Aydın, Ç. Çelenk, S. Acar, “Çocukluk çağında toraks kökenli plazma hücreli granülom olgusu”, Turkiye Klinikleri J Pediatr, 15, 121-125, (2006). SCI-Expanded
D10. Fışgın NT, O. Darka, T. Fışgın, S. Hepsert, AY Çoban, M. Elli. “Surveillance study of vancomycin resistant enterococci in pediatric haematology and oncology patients”, Mikrobiyol Bul., 40(3), 245-50, (2006) PMID: 17001854. SCI-Expanded
D11. Elli M., F.G. Pınarlı, Ş. Paksu, N. Dabak A. Dağdemir, M.B. Selçuk, S. Barış, S. Acar, “Kemoterapiye Hızlı Yanıt Veren Ewing Sarkomu’na Bağlı Spinal Kord Basısı Olgusu” Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi, 24(2), 67-70, (2007).
D12. Elli M., B. Canter, E.Ç. Çıtak, S. Tunaoglu, M. Doğan, “İnvasive group a beta-hemolytic streptococcal infection in children in the 2000’s: a case report”, Gazi Medical Journal, 19(2), 84-86, (2008).
D13. Öksüz R.Y., A. Dağdemir, S. Acar, M. Elli, M. Öksüz. “Çocukluk çağı periferik lenfadenopatili olguların retrospektif değerlendirilmesi”. OMÜ Tıp Dergisi. 25(3), 94-101, (2008).
D14. Elli M., A. Dağdemir, A. Özkal, A. Dağçınar, S. Acar, F.G. Pınarlı, B. Gürsel. “Çocukluk çağı merkezi sinir sistemi tümörleri”. OMÜ Tıp Dergisi. 25(4),125-130, (2008).
D15. Avşar A, Akbaş S. Elli M, Topaoğlu B. Pediatrik Onkoloji Hastalarının Post-Travmatik Stres Bozukluğunun Dental Kaygı Üzerine Etkisi. Araştırma. Ondokuz Mayıs Univ Diş Hekim Fak. Derg 2009; 10(l):3-7
D16. Bülbül B., Elli M., Dağdemir A., Dabak N., Acar S., Barış S., Selçuk MB., Oğur G. Çocukluk çağı Ewing Sarkomlu olguların retrospektif değerlendirilmesi. J. Exp. Clin. Med., 2010; 27: 66-72
D17. Fındık M, Elli M. Dağdemir A. Çocukluk Çağı Malign Baş-Boyun Tümörlerinin Retrospektif İncelenmesi. J. Exp. Clin. Med., 28(2);49-54:2011.
D18. Eren Ay Ş, Elli M., Dağdemir A, Acar S. Hodgkin lenfoma sonuçları. Bir çocuk onkoloji departmanının 30 yıllık izlemi. J. Exp. Clin. Med., 2011; 28(4);132-140.
D19. Elli M., Çelik H, Dağdemir A, Dabak N, Selçuk MB, Tosun FC, Kandemir B. Birincil Kemik Lenfoması: Olgu Sunumu. J. Exp. Clin. Med., 2012; 29:149-152
D20. Suna F, Bozkurter T, Elli M, Dağdemir M, Ceyhan M. A Case of Sacrococcygeal Neuroblastoma. J Exp Clin Med 2013;30:75-77
D21. Eroğlu B, Elli M, Ayyıldız S, Bilgici MC, Dağdemir A, Apaydın Ö. Toraksta Lenfomayı Taklit Eden Enterik Kist Olgusu. J Exp. Clin Med 2013; 30:S125-S127
D22. Elli Murat, Ayan İnci. Adrenokortikal Tümörleri. Çocukluk Çağı (Kanserleri Özel sayı) Kanser Gündemi Dergisi Volume 4/1-2, Ocak-Nisan 2016; 207-210. Derleme.


E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1. Elli M, E. Koç, H. Özdemir, Y. Atalay, E. Ergenekon. “Çok düşük doğum ağırlıklı preterm yenidoğanda cerebrit ve deri apseleri ile giden yaygın kandidiazis olgusu.” X. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Antalya, 26-30 Mart 2000.
E2. Dalgıç N, A.Serdaroğlu, Ş. Soysal, Ç.Çıtak, M. Elli. “İlk tercih İVİG tedavisine rağmen rekürrens izlenen bir ADEM olgusu.” 45. Milli Pediatri Kongresi, , Erzurum, 30 Eylül-5 Ekim 2001.
E3. Elli M, S. Bakkaloğlu, O. Söylemezoğlu, E. Şenol, E. Hasanoğlu. “Kuduz aşısı sonrası gelişen bir Jüvenil Romatoid Artrit olgusu”. 45. Milli Pediatri Kongresi, , Erzurum, 30 Eylül-5 Ekim 2001.
E4. Elli M, E, Hasanoğlu, O. Söylemezoğlu, N. Buyan, O. Özkaya. “Sağlıklı çocuklarda serum ve idrarda Nitrik Oksid düzeyleri ve yaşa göre değişimi”. 45. Milli Pediatri Kongresi, Erzurum, 30 Eylül-5 Ekim 2001.
E5. Elli M, B. Canter, F.S. Tunaoğlu, E. Ç. Çıtak. “Ölümcül A grubu beta hemolitik streptokok enfeksiyonları: 2000'li yıllarda hala karşımızda”. 46. Milli Pediatri Kongresi, Mersin, 15-19 Ekim 2002,
E6. Dabak N., A. Dağdemir, F. G. Pınarlı, M. Elli, A. Pişkin, M. B. Selçuk, S. Barış, S. Acar, “Osteosarkomlu çocuk olgularımızın değerlendirilmesi”, 5. Türk Ortopedik Onkoloji Kongresi, Samsun, 15-17 Eylül 2004.
E7. Elli, M., A. Dağdemir, F.G. Pınarlı, B. Gürsel, Ş. Çakır, S. Acar, “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Onkoloji Bilim Dalında izlenen merkezi sinir sistemi maliyn tümörleri” XVI. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, 20-24 Nisan 2005.
E8. Pınarlı, F.G., N. Dabak, A. Dağdemir, Elli, M., M.B. Selçuk, A. Pişkin, S. Barış, S. Acar, “Çocukluk çağı osteosarkomlu olgularımızın sonuçları” XVI. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, 20-24 Nisan 2005.
E9. Dağdemir, A, N. Dabak, F.G. Pınarlı, M. Elli, F. Karagöz, , M.B. Selçuk, A. Pişkin, S. Acar, “Osteosarkomlu bir olguda gelişen sekonder kemik tümörü (rabdomyosarkoma)”. XVI. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, 20-24 Nisan 2005.
E10. Elli, M., F.G. Pınarlı, N. Dabak A. Dağdemir, M.B. Selçuk, S. Barış, S. Acar, “Bir infantil Ewing sarkomu olgusu” XVI. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, 20-24 Nisan 2005.
E11. Elli, M., F.G. Pınarlı, Ş. Paksu, N. Dabak A. Dağdemir, M.B. Selçuk, S. Barış, S. Acar, “Spinal kord basısına neden olan Ewing sarkomu olgusu: Kemoterapiye iyi yanıt” XVI. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, 20-24 Nisan 2005.
E12. Oğur, G., F.G. Pınarlı, A. Dağdemir, S. Artan, E. Arıtürk, M. Elli, Ö. Sezer, G. Ökten, “Monozomi X/Y çift Yq mozaisizmi olan gonadektomi yapılmış bir hastada parsiyel trizomi 1 gösteren germ hücreli tümör”, XVI. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, 20-24 Nisan 2005.
E13. Dağdemir A, T. Özgen, M. Elli, R. Saraymen, F. G. Pınarlı, T. Fışgın, D. Albayrak. “Lösemi ve lenfomalı çocuklarda saç selenyum düzeyi”, XIV. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, İstanbul, 18-20 Mayıs 2006.
E14. Elli M, B. Can, M. Ceyhan, F. G. Pınarlı, A. Dağdemir, S. Ayyıldız, B. Gürsel, A. Dağçınar. “Nörofibromatozis Tip-1 olgusunda anjiosarkom odakları içeren maliyn sinir kılıfı tümörü. XIV. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, İstanbul, 18-20 Mayıs 2006.
E15. Elli M, G. Oğur, O. Aydın, M. Ceyhan, M. Sungur, F. Kolbakır, Ö. Gülümser, F. G. Pınarlı, A. Dağdemir, S. Acar. “İntrakardiak tümör trombüsüne neden olan karaciğerin 14q kazanımlı embriyonal rabdomiyosarkom olgusu”, XIV. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, İstanbul, 18-20 Mayıs 2006.
E16. Elli M, O. Aydın, A. Dağdemir, F. G. Pınarlı, M. B. Selçuk, N. Dabak, S. Acar. “Femurda infantil melanositik nöroektodermal tümör olgusu”, XIV. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, 18-İstanbul, 20 Mayıs 2006.
E17. Özyürek E, B. Tander, T. Fışgın, M. Elli, M. Akbalık, F. Duru, D. Albayrak. “Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde izlenen kanserli çocuklarda port-kateter kullanımı deneyimimiz”, Türk Hematoloji Derneği 32. Ulusal Kongresi, Antalya, 8-12 Kasım 2006.
E18. Elli M., F.G. Pınarlı, B. Kandemir, A. Dağdemir, M. Ceyhan, B. Gürsel, S. Acar, “Sarkomatöz Farklılaşma Gösteren Sakrokoksigeal Teratom Olgusu”, XVII. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, 19-23 Nisan 2007.
E19. Elli M., A. Dağdemir, F.G. Pınarlı, L. Yıldız, R. Rızalar, M. Ceyhan, S. Acar, “Rabdomiyosarkomatöz Farklılaşma Gösteren Testis Kaynaklı İnfantil İmmatür Teratom Olgusu”, XVII. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, 19-23 Nisan 2007.
E20. Arısoy M.Ş., S. Acar, M. Elli, A. Dağdemir, R. Rızalar, B. Gürsel, F.G. Pınarlı, “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Onkoloji Bilim Dalında 1978-2005 Yıllarında İzlenen Wilms Tümörü Olguları”, XVII. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, 19-23 Nisan 2007.
E21. Öksüz R.Ç., A. Dağdemir, C. Aygün, M.Elli, B. Tanyeri, V. Tayfur, H. Akan, M. Öksüz, “İnfantil hemanjiomatozis: Vaka sunumu”, 30. Pediatri Günleri, İstanbul, 14-17 Nisan 2008.
E22. Özyılmaz B., M. Elli, F. Ekici, A. Dağdemir, L. Yıldız, G. Oğur. “Ewing sarkomu tanısında tümör kromozom çalışmaları ve FISH analizlerinin rolü”, VIII Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi (Uluslararası katılımlı), Çanakkale, 06-09 Mayıs 2008.
E23. Elli M., O. Aydın, S. Bilge, A. Bozkurt, F.G. Pınarlı, A. Dağdemir, S. Acar. “Vitamin A’nın Ara-C Verilen Ratlarda İntestinal Mukozayı Koruyucu Etkisi”, SÖZEL SUNUM. XV. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Çeşme İzmir. 21-25 Mayıs 2008.
E24. Dağdemir A., M. Elli, C. Bozkurt, F.G. Pınarlı, A. Düzgün, Z.C. Özmen, U. Ertem. “Çocukluk Çağı Lenforetiküler Maliyn Hastalıklarında Serum CD44 ve Osteopontin Düzeyleri”, SÖZEL SUNUM. XV. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Çeşme İzmir, 21-25 Mayıs 2008.
E25. Dağdemir A., A. Özkal, M. Elli, S. Acar, A. Dağçınar, F.G. Pınarlı, B. Gürsel. “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Onkoloji Bilim Dalında İzlenen Merkezi Sinir Sistemi Tümörleri”, XV. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Çeşme İzmir, 21-25 Mayıs 2008.
E26. Elli M., G. Oğur, A. Dağdemir, İ.T.Özgen, A. Dağçınar, S. Acar, B. Gürsel. “Poland Sendromlu Bir Olguda İntrakraniyal Germ Hücreli Tümör Birlikteliği”, - XV. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Çeşme İzmir, 21-25 Mayıs 2008.
E27. Elli M, S. Erdoğan, Ş. Eren, A. Dağdemir, S. Acar. “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk Onkoloji Bilimdalı’nda İzlenen Hodgkın Dışı Lenfoma Olguları”. SÖZEL SUNUM, XVIII. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, 21-26 Nisan 2009
E28. Fışgın T, E. Özyürek, F. Duru, M. Elli, A. Yeşilipek, G.T. Karasu, C. Albayrak, S. Yıldırım, G. Oğur, S. Barış, Ö.F. Aydın, G. Dinler, Ö. Çakmak, D. Albayrak. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Sadettin-Vasfi Baysal Çocuk kök Hücre Nakil Merkezi ilk deneyimleri erken sonuçları. 7. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, Ankara, 24-27 Mayıs 2009.
E29. Fışgın T, E. Özyürek, F. Duru, M. Elli, A. Yeşilipek, G.T. Karasu, C. Albayrak, S. Yıldırım, G. Oğur, S. Barış, Ö.F. Aydın, G. Dinler, Ö. Çakmak, B. Tander, B. Durupınar, D. Albayrak. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Sadettin-Vasfi Baysal Çocuk kök Hücre Nakil Merkezi ilk deneyimleri erken sonuçları.35. Ulusal Hematoloji Kongresi. Belek Anatlya. 7-10 Ekim 2009.
E30. Fışgın T, Murat Elli, M. Ceyhan, F. Duru, A. Yeşilipek, C. Albayrak, E. Özyürek, D. Albayrak. Hepatık ve pulmoner veno oklüzif hastalık; Olgu sunumu. 6. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi. Belek, ANTALYA. 4 - 6 Mart 2010
E31. Yıldırım S, S. Can, M. Demircan, Z. Güney, U. Zengin, Sule Akyol, E. Ozyürek, Murat Elli, S. Barış, B. Tander, N. Belet, T. Fışgın. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Sadettin - Vasfi Baysal Çocuk Kök Hücre Nakil Merkezi; Santral Venöz Kateter Deneyimlerimiz. 6. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi. Belek, ANTALYA. 4 - 6 Mart 2010
E32. Yıldırım S, S. Ozcan, Z. Girgin, S. Kocatepe, S. Can, M. Demircan, E. Ozyürek, Murat Elli, A. Yeşilipek, B. Sezdi, T. Fışgın. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Sadettin - Vasfi Baysal Çocuk Kök Hücre Nakil Merkezi; çalışanların uyum süreci. 6. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi. Belek, ANTALYA. 4 - 6 Mart 2010
E33. Fışgın T, E. Özyürek, F. Duru, Murat Elli, A. Yeşilipek, G. T. Karasu, C.Albayrak, S. Yıldırım, G. Oğur, B. Tander, S.l Barış, Ö. F. Aydın, G. Dinler, B. Durupınar, O. Cakmak, A. Avşar, D. Albayrak. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Sadettin Vasfi Baysal Çocuk Kök Hücre Nakil Merkezi; İlk Yıl Sonuçları. 6. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi. Belek, ANTALYA. 4 - 6 Mart 2010
E34. Özfındık M, Murat Elli, A. Dağdemir, S. Acar. Çocukluk Çağı Maliyn Baş Boyun Tümörleri (SÖZEL SUNUM). XVI TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Samsun, 18-22 Mayıs 2010
E35. Elli M, S. Acar, M. Sungur, G. Genç, A. Dağdemir. Wilms Tümörlü Olguların Sol Ventrikül Diyastolik Fonksiyonları Ve Pulmoner Ven Akımlarının Ekokardiografik Ölçümü Ve Ayaktan Kan Basıncı İzlemi (SÖZEL SUNUM). XVI TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Samsun, 18-22 Mayıs 2010
E36. Bülbül B, Murat Elli, N. Dabak, A. Dağdemir, S.i Acar, S. Barış, M. B. Selçuk, G. Oğur, B. Gürsel. Çocukluk Çağı Ewıng Sarkom Olgularımızın Sonuçları. XVI TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Samsun, 18-22 Mayıs 2010
E37. Bülbül B, A. Dağdemir, N. Dabak, Murat Elli, S. Acar, M. B. Selçuk, S. Barış. Çocukluk Çağı Osteosarkom Olgularımızın Sonuçları XVI TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Samsun, 18-22 Mayıs 2010
E38. Elli Murat, M. Özfındık, A. Dağdemir, S. Acar, B. Tander, F. Bernay, R. Rızalar, E. Arıtürk, B. Gürsel. Çocukluk Çağı Germ Hücreli Tümörlerinin İzlem Sonuçları. XVI TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Samsun, 18-22 Mayıs 2010
E39. Tander B, D. Demirel, G. Çiçek, R. Rızalar, E. Arıtürk, Ü. Bıçakcı, M. Günaydın, S. Ayyıldız, Murat Elli, A. Dağdemir, S. Acar, F. Bernay. Germ hücreli tümörlerde cerrahi yaklaşımımız. XVI TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Samsun, 18-22 Mayıs 2010
E40. Eren Ş., Acar S, Elli M, Dağdemir A. Çocukluk Çağı Hodgkin Lenfoma Olguların İzlem Sonuçları. XVI TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Samsun, 18-22 Mayıs 2010
E41. Yıldırım S, S. Can, M. Demircan, Z. Güney, Ü. Zengin, Ş. Akyol, E. Özyürek, Murat Elli, S. Barış, B. Tander, N. Belet, T. Fışgın. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Sadettin-Vasfi Baysal çocuk kök hücre nakil merkezi; santral venöz kateter deneyimlerimiz. XVI TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Samsun, 18-22 Mayıs 2010
E42. Yıldırım S, S. Özcan, Z. Girgin, S. Kocatepe, S. Can, M. Demircan, EÖzyürek, Murat Elli, A. Yeşilipek, B. Sezdi, T. Fışgın. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Sadettin-Vasfi Baysal Çocuk Kök Hücre Nakil Merkezi; Çalışanların Uyum Süreci. XVI TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Samsun, 18-22 Mayıs 2010
E43. Bülbül B, Murat Elli, A. Dağdemir, L. Yıldız, İ. Alpolat, A. Dağçınar, S. Acar. Bir Yıl İçinde Yeni Tanı Alan 4 LHH Olgusu. XVI TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Samsun, 18-22 Mayıs 2010
E44. Yıldırım S, S. Can, M. Demircan, S. Özcan, Z. Girgin, S. Kocatepe, EÖzyürek, Murat Elli, A. Yeşilipek, B. Sezdi, T. Fışgın. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Sadettin-Vasfi Baysal Çocuk Kök Hücre Nakil Merkezi: Yeni Açılan Merkezimizde İlaç Hatalarını Önleme Girişimleri. XVI TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Samsun, 18-22 Mayıs 2010
E45. Ünlüer D, Ö. Özdemir, B. Gürse, D. Meydan, N. Özbek Okumuş, A. Serarslan, A. Yılmaz, E. Odabaşı, N. Şahin, A. Dağçınar, Murat Elli. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalında Radyoterapisi Yapılan Çocukluk Çağı Merkezi Sinir Sistemi Tümörü. XVI TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Samsun, 18-22 Mayıs 2010
E46. Öncü SB, Murat Elli, A. Dağdemir, S. Acar, R. Kayhan. İnterferon Tedavisine Tam Cevap Veren Bir İnfantil Hemanjiomatozis Olgusu. XVI TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Samsun, 18-22 Mayıs 2010
E47. Kırmemiş Ö., G. Çataltepe Dinler, Murat ELLİ, A. G. Kalaycı. Non- Hodgkin lenfoma tedavisi sırasında gelişen hepatit B reaktivasyonu; fulminan hepatit B vakası ve entecavir tedavisi. 27. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Antalya, 24-28 Kasım 2010.
E48. Suna F, Murat ELLİ, Tander B, Dağdemir A, Kefeli M, Ceyhan M. Sakrokoksigeal yerleşimli nöroblastom olgusu. XIX. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, 20-24 Nisan 2011.
E49. Murat ELLİ, Dağdemir A, Dabak N, Selçuk MB, Tosum FC, Kandemir B. Birincil Kemik Lenfoması: Olgu Sunumu. XIX. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, 20-24 Nisan 2011.
E50. Dağdemir A, Murat ELLİ, Kalaycı AG, Kefeli M, Ceyhan M, Tosun FC. Birincil Mide Lenfomalı İki Çocuk Olgu. XIX. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, 20-24 Nisan 2011.
E51. T. Fışgın, E. Özyürek, Murat Elli, F. Duru, C. Aibayrak, S. Yıldırım, V. Güngörer, D. Albayrak. Çocuk hemopoetik kök hücre nakillerinde filgrastim preparatları arasında engrafman açısından farklıklık var mı? Geriye dönük çalışma. 7. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi, 8-10 Mart 2012 Antalya
E52. T Fışgın, E. Özyürek, Murat Elli, F. Duru, C. Albayrak, A. Koç, E. Erduran, G. Oğur, B. Durupınar, D. Albayrak. Fanconi aplastik anemili olgularda hemopoetik kök hücre nakli; Merkez deneyimimiz. 7. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi, 8-10 Mart 2012 Antalya
E53. Murat ELLİ, T. Fışgın, E. Özyürek, S. Yıldırım, A. Dağdemir, F. Duru, C. Albayrak. Çocukluk Çağı Maliyn Tümörlerinde Otolog Hemopoetik Kök Hücre Nakli Uygulamaları: Olgu Bildirimleri. 7. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi, 8-10 Mart 2012 Antalya
E54. S. Yıldırım, S. Can, S. Özcan, Z. Girgin, S.Dinçer, M. Güven, N. Gökçil, F. Oğuz, E. Özyürek, T. Fışgın, C. Albayrak, Murat Elli. Santral venöz kateter uygulamalarında ven valfi kullanımının ve merkez deneyiminin kateter enfeksiyonu üzerine etkisi. 7. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi, 8-10 Mart 2012 Antalya
E55. S. Yıldırım, S. Can, S. Özcan, Z. Girgin, S.Dinçer, M. Güven, N. Gökçil, F. Oğuz, E. Özyürek, T. Fışgın, C. Albayrak, Murat Elli. Paranteral Beslenme Desteği. 7. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi, 8-10 Mart 2012 Antalya
E56. A E. Çetinkol, Murat ELLİ, A. Dağdemir. Çocukluk Çağı Mediasten Tümörleri. XVII TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, 1-5 Mayıs 2012 Abant/Bolu
E57. A. Çıraklı, Murat Elli, N. Dabak, FC Tosun, A. Dağdemir, MB Selçuk, S Barış. Primer Kemik Lenfomalarında Multidisipliner Yaklaşım: Olgu Sunumları. XVII TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, 1-5 Mayıs 2012 Abant Bolu.
E58. ZY Öztorun, Murat Elli, A Dağdemir, A Yılmaz. Dil Kökü Karsinomu İle Tanı Alan Fanconi Anemisi Olgusu. XVII TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, 1-5 Mayıs 2012 Abant Bolu.
E59. B Eroğlu, Murat Elli, S Ayyıldız, M Ceyhan, A Dağdemir, Ö Apaydın. Toraksta Lenfomayı Taklit Eden Enterik Kist Olgusu. XVII TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, 1-5 Mayıs 2012 Abant Bolu.
E60. N. Metin, M. Ceyhan, BC Meydan, Murat Elli, L. İncesu. Çocukta Posterior Fossa Tümörünün Nadir Bir nedeni: Primer Kemik Kaynaklı Kraniyal Ewing Sarkomu. 33. Ulusal Radyoloji Kongresi. 07-11 Kasım 2012. Antalya.
E61. Yılmaz S, Elli M, Aydın R, Alaçam A, Dağdemir A. Çocukluk Çağı Primer Santral Sinir Sistemi Lenfoması. 4 Olgu. 20 Ulusal Kanser Kongresi. 19-23 Nisan 2013. Antalya
E62. Yılmaz S, Elli M, Tırman E, Barış S, Dağdemir A. Nadir Görülen Bir Kaposiform Hemnajioendotelyoma Olgusu. 20. Ulusal Kanser Kongresi. 19-23 Nisan 2013 Antalya
E63. Albayrak C, Albayrak D, Tural Ş, Tekcan A, Peynir M, Elli M. Hemopetik Kök Hücre Nakli Sonrasında Gelişen Veno-Okluzif Hastalıkta Plazma Değişimi Tedavisi: Olgu sunumu. 8. Ulusal Aferez Kongresi. 5-8 Eylül 2013 Kaya Artemis Bafra Bölgesi KKTC
E64. Albayrak C, Albayrak D, Elli M, Kalaycı A.G. Kemik İliği Nakli Sonrasında Gelişen Hepatit Ve Kolestaz Bulguları İle Tanı Alan Bir Wilson Hastası: Plazmaferez ile krizin başarılı tedavisi. 39. Ulusal Hematoloji Kongresi. 23-26 Ekim 2013 Antalya
E65. Yıldırım S, Can S, Özcan S, Girgin Z, Kocatepe S, Güven M, Gökçil N, Oğuz F, Albayrak C, Albayrak D, Yıldıran A, Elli Murat. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Sadettin-Vasfi Baysal Çocuk Kök Hücre Nakil Merkezi Kök Hücre Nakil Aktivitesinin Değerlendirilmesi. 8. Ulusal Kemik iliği Transplatasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi. 6-8 Mart 2014 Antalya.
E66. Yıldırım S, Can S, Özcan S, Girgin Z, Kocatepe S, Güven M, Gökçil N, Oğuz F, Albayrak C, Albayrak D, Elli Murat. Kök Hücre Naklinin Çocuk ve Ergenlerin Ruh Sağlığı Üzerindeki Etkileri 8. Ulusal Kemik iliği Transplatasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi. 6-8 Mart 2014 Antalya.
E67. Yıldırım S, Can S, Özcan S, Girgin Z, Kocatepe S, Güven M, Gökçil N, Oğuz F, Albayrak C, Albayrak D, Yıldıran A, Elli Murat. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Sadettin-Vasfi Baysal Çocuk Kök Hücre Nakil Merkezi; Santral venöz kateter uygulamalarında povidin iyot ve klorheksidin(%2)’in antiseptik etkinliklerinin karşılaştırılması. 8. Ulusal Kemik iliği Transplatasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi. 6-8 Mart 2014 Antalya.
E68. Elli Murat, Özdemir SM, Albayrak C, Albayrak D, Çokyaman T, Yıldırım S, Aydın Ö F, Fışgın T, Özyürek H E. Kök Hücre Nakli Yapılan Hastalarda Nörotoksisite. 8. Ulusal Kemik iliği Transplatasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi. 6-8 Mart 2014 Antalya.
E69. Güngörer V, Fışgın T, Özyürek H E, Elli Murat, Duru F, Albayrak C, Baysal K, Albayrak D. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Sadettin-Vasfi Baysal Çocuk Kök Hücre Nakil Merkezi’nde Ocak 2009 –Mayıs 2011 Yılları Arasında Kök Hücre Nakli Uygulanan Hastaların Geriye Dönük Olarak İncelenmesi. 8. Ulusal Kemik iliği Transplatasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi. 6-8 Mart 2014 Antalya.
E70. Hazar V, Kesik V, Aksoylar S, Küpesiz A, Öztürk G, Ataş E, Karakükçü M, Tezcan Karasu G, Öniz H, Kansoy Ş, Yeşilipek A, Erbay F, Uygun V, Anak S, Ünal E, Yılmaz Ş, Tanyeli A, Elli Murat, Atay D, Taçyıldız N, Kaya Z, Ören H, Kurucu N, Koçak Ü, Ünal E. Çocuk ve Genç Erişkinlerde Tekrarlayan/Dirençli Lenfomalarda, Kök Hücre Naklinin (HKHN) Yeri; Türk Pediatrik Kemik İliği Nakli Çalışma Grubunun Çok Merkezli Çalışması. 8. Ulusal Kemik iliği Transplatasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi. 6-8 Mart 2014 Antalya.
E71. Albayrak C, Albayrak D, Elli Murat, Yıldırım S. Mukopolisakkaridoz Tip 1 (Hurler Sendromu)’li İki Hastada Kemik iliği Nakli. 8. Ulusal Kemik iliği Transplatasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi. 6-8 Mart 2014 Antalya.
E72. Hazar V, Kesik V, Aksoylar S, Küpesiz A, Öztürk G, Ataş E, Karakükcü M, Karasu G, Öniz H, Kansoy S, Yeşilipek MA, Erbey F, Anak S, Uygun V, Ünal E, Yılmaz Ş, Tanyeli A, Elli Murat, Atay D, Taçyıldız N, Kaya Z, Kurucu N, Ünal E, Koçak Ü. Refrakter/relaps lenfomali çocuk ve adölesanlarda hematopoetik kök hücre naklinin yeri: TÜRK PEDİATRİK KİT ÇALIŞMA GRUBUNUN Çok Merkezli Çalişmasi. XVIII Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi. 13-17 Mayıs 2014, Bodrum. SÖZEL SUNUM.
E73. Çeçen E, Varan A, Sevinir B, Çakır FB, Tuğcu D, Bozkurt C, Özdemir N, Murat Elli, Vural S, Olgun N. TPOG Nöroblastom 2009 Protokolü; Evre IVS Sonuçlari. XVIII Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi. 13-17 Mayıs 2014, Bodrum.SÖZEL SUNUM.
E74. Dağdemir A, Özkaya U, Murat Elli, Kartal İ. Çocukluk Çaği Hemanjiyomlarinin Retrospektif Incelenmesi. XVIII Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi. 13-17 Mayıs 2014, Bodrum.
E75. Sezgin U, Kartal İ, Dağdemir A, Bilgici MC, Yener N. Yaygin Akciğer Tutulumu Ile Başvuran Infantil Koryokarsinom Olgusu. Murat Elli, XVIII Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi. 13-17 Mayıs 2014, Bodrum.
E76. Diffuz Infiltratif Beyin Sapi Tümörlerinde Tedavi;Tek Merkez Deneyimi. Kartal İ, Murat Elli, Dağdemir A, Gürsel B, Bilgici MC. XVIII Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi. 13-17 Mayıs 2014, Bodrum.
E77. Bir Onkolojik Acil; Çocukluk Çaği Spinal Kord Basisi. Sezgin U, Murat Elli, Dağdemir A, Albayrak C, Bilgici MC, Gürsel B, Kuruoğlu E. XVIII Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi. 13-17 Mayıs 2014, Bodrum.
E78. Serap Aksoylar, Emre Çeçen, Suna Emir, Bengü Kadıoğlu, Volkan Hazar, Ali Varan, Musa Karakükcü, Funda Çorapçıoğlu, Murat Elli, Rejin Kebudi, Vural Kesik, Elif Güler, Emel Ünal, Çağlar Çıtak, Haldun Öniz, Yavuz Köksal, Fatma Betül Çakır, Gülnihal Özdemir, Ceyhun Bozkurt, Sema Doğan Vural, Aynur Oğuz, Ahmet Çelık, Safıye Aktaş, Zekiye Altun, Banu Demır, Yavuz Anacak, Ayşe Demiral, Erdener Özer, Nur Olgun. TPOG-NÖROBLASTOMA 2009 PROTOKOLU: Yüksek Risk Grubu- Otolog Kök Hücre Transplantasyonu Tedavi Kolu Sonuçları. 21. Ulusal Kanser Kongresi. 22-26 Nisan 2015 Antalya. SÖZEL SUNUM
E79. Çıtak EÇ, Mimaroğlu E, Kaya S, Kuyucu N, Eskendari G, Aslan G, Murat Elli, Demir A. Kanserli Nötropenik Ateşli Çocuklarda Septifast Yönteminin Mikrobiyolojik Ajanları Göstermedeki Yeri. 21. Ulusal Kanser Kongresi. 22-26 Nisan 2015 Antalya. SÖZEL SUNUM.
E80. Volkan Hazar, Musa Karakükcü, Alphan Küpesiz, Vural Kesik, Ekrem Ünal, Ülker Koçak, Nurşah Eker, Erman Ataş, Serap Aksoy, Nurdan Taçyıldız, Murat Elli, Şebnem Yılmaz Bengoa, Zühre Kaya, Savaş Kansoy, Emel Ünal, Fatih Erbey, Suna Emir, Haldun Öniz, Akif Yeşilipek. Çocuk Ve Adölesanlarda Tedavi Sonrası Tekrarlayan Ya Da Tedaviye Dirençli Periferik Primitif Nöroektodermal Tümörde Hematopoietik Kök Hücre Nakli Sonuçları. 21. Ulusal Kanser Kongresi. 22-26 Nisan 2015. Antalya. SÖZEL SUNUM.
E81. Ülker Koçak, Alphan Küpesiz, Serap Aksoylar, Volkan Hazar, Musa Karakükçü, Savaş Kansoy, Gülsün Karasu, Vedat Uygun, Namık Yaşar Özbek, Talia İleri, Murat Elli, Gülyüz Öztürk, Ekrem Ünal, Zühre Kaya, Salih Gözmen, Mehmet Ertem, Suar Çakı Kılıç, Bahattin Tunç, Emel Özyürek, Arzu Akçay, Şebnem Yılmaz, Barbaros Şahin Karagün, Fatih Erbey, Tunç Fışgın Elif Ünal, Orhan Gürsel, Didem Atay, Ebru Sarıbeyoğlu, Mehmet Akif Yeşilipek. Akkiz Aplastik Anemili Çocuk Hastalarda Allojeneik Kök Hücre Nakli: Türk Pediatrik Kök Hücre Çalışma Grubu Verileri. 9.Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu Ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi 3-5 MART 2016 – ANTALYA. SÖZEL BİLDİRİ.
E82. Volkan Hazar, Vural Kesik, Gülsün Tezcan Karasu, Gülyüz Öztürk, Alphan Küpesiz, Suar Çakı Kılıç, Erman Ataş, Vedat Uygun, Nurşah Eker, Fatih Erbey, Şebnem Yılmaz Bengoa, Suna Emir, Sema Anak, Haldun Öniz, Hayriye Daloğlu, Serap Aksoylar, Ülker Koçak, Atila Tanyeli, Musa Karakükcü, Murat Elli, Nilgün Kurucu, Akif Yeşilipek. Pediatrik Relaps-Refrakter Nhl’da Hematopoietik Kök Hücre Naklinin Yeri: Türk Pediatrik Kit Çalışma Grubu Sonuçları. 9.ULUSAL KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYONU VE KÖK HÜCRE TEDAVİLERİ KONGRESİ 3-5 MART 2016 – ANTALYA
E83. Ceyhun Bozkurt, Tunç Fışgın, Funda Cipe, Çiğdem, Aydoğmuş, Emel Özyürek, Murat Elli. Primer İmmun Yetmezlik Tanılı 10 Hastanın Nakil Sonuçları: Retrospektif Değerlendirme. 9. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu Ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi. 3-5 MART 2016 – ANTALYA.
E84. Ceyhun Bozkurt, Murat Elli, Funda Çipe, Çetin Timur, Medine Hasçuh. Akraba dışı nakillerde TÜRKKÖK deneyimimiz: Dört Olgu. 9. ULUSAL KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYONU VE KÖK HÜCRE TEDAVİLERİ KONGRESİ 3-5 MART 2016 – ANTALYA
E85. Tunç Fışgın, Ceyhun Bozkurt, Murat Elli, Funda Çipe, Çetin Timur, Zeynep Karakaş, Hilmi Apak, Betül Orhaner, Ali Bay, Çiğdem Aydoğmuş, Gizem Ergün, Elif Türkmen, Zeynep Güney, Emel Özyürek. İKİ MERKEZİN ÜÇ YILLIK HAPLOİDENTİK NAKİL SONUÇLARI. 9. ULUSAL KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYONU VE KÖK HÜCRE TEDAVİLERİ KONGRESİ 3-5 MART 2016 – ANTALYA.
E86. İbrahim Kartal, Canan Albayrak, Davut Albayrak, Tunç Fışgın, Emel Özyürek, Murat Elli, Ayhan Dağdemir. Fankoni Anemili İki Kardeşe Tek Tam Uygun Kardeş Vericiden Başarılı Şekilde Uygulanan Kök Hücre Nakli: İki Aile Deneyimi. 9. ULUSAL KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYONU VE KÖK HÜCRE TEDAVİLERİ KONGRESİ 3-5 MART 2016 – ANTALYA.
E87. Tunç Fışgın, Ceyhun Bozkurt, Murat Elli, Şule Namlıkoç, Pelin Oğuzkurt, Ali Tolgay, Oğuzhan Cücü, Tuğçin Bora Polat, Elif Türkmen, Sena Özgün Ekşi, Ece Pabuşçu, Hatice Emel Özyürek. Çoklu komplikasyonlu (massif perikardial effüzyon, rektum perforasyonu, verici atak hastalığı) bir lösemili olgu sunumu. 9. ULUSAL KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYONU VE KÖK HÜCRE TEDAVİLERİ KONGRESİ 3-5 MART 2016 – ANTALYA.
E88. Yosma A, Dağdemir A, Kartal İ, Tander B, Elli M, Gürsel B, Acar S. Çocukluk Çaği Germ Hücreli Tümör Olgularinin Retrospektif Değerlendirilmesi. XIX Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, 4-8 Mayıs 2016 Çeşme. SÖZEL SUNUM.
E89. Volkan Hazar, Vural Kesik, Gülsün Tezcan Karasu, Gülyüz Öztürk, Alphan Küpesiz, Suar Çakı Kılıç, Erman Ataş, Vedat Uygun, Nurşah Eker, Fatih Erbey, Şebnem Yılmaz Bengoa, Suna Emir, Sema Anak, Haldun Öniz, Hayriye Daloğlu, Serap Aksoylar, Ülker Koçak, Atila Tanyeli, Musa Karakükcü, Murat Elli, Nilgün Kurucu, Akif Yeşilipek. Pediatrik Relaps-Refrakter Nhl’da Hematopoietik Kök Hücre Naklinin Yeri: Türk Pediatrik KIT Çalişma Grubu Sonuçlari. XIX Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, 4-8 Mayıs 2016 Çeşme.
E90. Yüksek N, Eken C, Erkuş S, Güven F, Elli M, Özyürek E. L-Asparajinaz ilişkili ciddi hipeertrigliserdem gelişen akut lenfoblastik lösemili bir olgu. XIX Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, 4-8 Mayıs 2016 Çeşme.
E91. Elli M, Dabak N, Akyol Ş, Özyürek HE, Kartal İ, Dağdemir A, Ulu EMK, Okumuş İB, Erduran E. Yüksek Doz Kemoterapi Ve Otolog Kök Hücre Nakli Yapilan Ve Olaysiz Yaşayan Iki Pelvik Ewing Sarkom Olgusu. XIX Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, 4-8 Mayıs 2016 Çeşme.
E92. Akyol Ş, Elli M, Özyürek H.E, Dağdemir A, Ulu EMK, Kartal İ. Clofarabin ile başarili şekilde tedavi edilen ikinci nüks langerhans hücreli histiositoz olgusu. XIX. Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi 4-8 Mayıs 2016 Çeşme,
E93. Tunç Fışgın, Ceyhun Bozkurt, Murat Elli, Şule Namlıkoç, Pelin Oğuzkurt, Ali Tolgay, Oğuzhan Cücü, Tuğçin Bora Polat, Ali Önder Atça, Elif Türkmen, Sena Özgün Ekşi, Ece Pabuşçu, Emel Özyürek. Çoklu Komplikasyonlu Akut Lösemili Olgu Sunumu(Hiperlökositoz, Massif Perikardiyal ve Plevral Effüzyon, Kardiyopulmoner Arrest, Rektum Perforasyonu, Verici Atak Hastalığı, Dirençli CMV Aktivasyonu) 5.Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu 12-14 Mayıs 2016 Denizli
E94. Tunç Fışgın, Ceyhun Bozkurt, Murat Elli, Funda Cipe, Çetin Timur, Zeynep Karakaş, Hilmi Apak, Betül Orhaner, Ali Bay, Çiğdem Aydoğmuş, Gizem Ergun, Elif Türkmen, Zeynep Güney , Emel Özyürek. İki Çocuk Kemik İliği Nakil Merkezinin Haploidentik Nakil Sonuçları. 5.Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu 12-14 Mayıs 2016 Denizli.
E95. Ceyhun Bozkurt, Murat Elli, Funda Cipe, Çetin Timur, Medina Hasçuhadar, Emel Özyürek, Zeynep Karakaş,Ezgi Güven, Elif Türkmen, Filiz Esen, Şule Turan Akyol, Tunç Fışgın. Akraba Dışı Nakillerde Türkkök Deneyimimiz: Beş Olgu. 5.Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu 12-14 Mayıs 2016 Denizli.
E96. Ceyhun Bozkurt, Tunç Fışgın, Funda Cipe, Çiğdem Aydoğmuş, Nil Punar, Filiz Esen, Emel Özyürek, , Şule Turan Akyol, Yıldız Yıldrımak, Murat Elli. Primer İmmun Yetmezlik Tanılı 10 Hastanın Nakil Sonuçları: Retrospektif Değerlendirme. 5.Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu 12-14 Mayıs 2016 Denizli
E97. Kartal I, Dağdemir A,Elli M, Bilgici MC. Maliyn Melanom Beyin Metastazı: Temozolamid ile başarılı tedavi. XIX. Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi 4-8 Mayıs 2016 Çeşme,
E98. Murat Elli, Yöntem Yaman, Hale Başak Özkök, Sema Anak, Aybüke Kacir, Sevil Karaman. Oftalmik Tutulumla Gelen Merkezi Sinir Sistemi Lenfoblastik Lenfoma Olgusu. 22. Ulusal Kanser Kongresi. 19-23 Nisan 2017, Antalya.
E99. Yöntem Yaman, Gökhan Baysoy, Emre Keleşoğlu, Kürşat Özdilli, Sema Anak, Murat Elli, Dildar Bahar Genç. Solid Organ Tümöründe Yapılan Otolog Kök Hücre Nakli Sonrası Görülen Akut Kolon Graft Versus Host Hastalığı. 22. Ulusal Kanser Kongresi. 19-23 Nisan 2017, Antalya
E100. İleri evre LCH olgusunda ortotopik karaciğer transplantasyonu. Kacir A, Yaman Y, Şahin Ş, Baysoy G, Sevmiş Ş, Telhan L, Saka B, Murat Elli, Anak S. 3. Türk Pediatri Kurumu Genç Pediatristler Kongresi. 1-3 Aralık 2017. Hilton İstanbul Bosphorus Hotel.
E101. Hodgkin lenfomalı çocuk olguda Lipoprotein(a) yüksekliğine bağlı Superior Sagittal Sinüs trombozu. Aybuke Kacir, Yöntem Yaman, Murat Elli, Şifa Şahin, Gülhan Ertan Akan, Yasemin Topçu, Sema Anak. 3. Türk Pediatri Kurumu Genç Pediatristler Kongresi. 1-3 Aralık 2017. Hilton İstanbul Bosphorus Hotel.
E102. Yaman Y, Elli Murat, Sarıbeyoğlu E, Hazar V, Özdilli K, Anak S. Relaps refrakter Hodgkin lenfoma kemik iliği nakli sonuçları: Tek Merkez deneyimi. XX. Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi. 2-6 Mayıs 2018 Antalya. SÖZEL SUNUM
E103. Elli M, Yaman Y, Şahin Ş, Kacır A, Doğan MS, Topçu Y, Anak S. Serebral thrombus gelişen iki Hodgkin olgusu. 23. Ulusal Kanser Kongresi. 17-21 Nisan 2019, Antalya.
E104. Şahin Ş, Elli M, Yaman Y, Küçükdal G, Baysoy G, Doğan MS, Türkmen İ, Anak SS. Çoklu ve ilerleyici organ tutulumu ile seyreden agresif desmoid tümör olgusunda APC gen mutasyonu. 23. Ulusal Kanser Kongresi, 17-21 Nisan 2019., Antalya .
E105. Yaman Y, Elli M, Özdilli K, Bilgen H, Sarıbeyoğlu E.T, Hazar V, Ayman F.N, Anak S. Steroid, bağımlı veya steroid refrakter graft versus host hastalığında mezenkimal kök hücre kullanımı. I. Medipol Hematoloji Sempozyumu. 6-7 Ekim 2018, İstanbul. SÖZLE SUNUM.
E106. Muhammet Fatih Sebirli , Zeynep Sena Akgiray, Aslı Çakır , Mehmet Sait Doğan, Halil Suat Ayyıldız, Önder Yavaşcan, Yöntem Yaman, Murat Elli. Bilateral Hidronefroz ve Spinal Kord Bası Kliniği İle Gelen Hodgkin Lenfoma Olgusu. 5. GENÇ PEDiATRiSTLER KONGRESİ. 29 Kasım - 1 Aralık 2019, İSTANBUL
E107. Edanur Merttürk, Murat Elli, Yöntem Yaman, Gökhan Baysoy, Fatma Betül Çakır, Fatma Nur Ayman, Esra Yayla Korkmaz, Aslınur Meryem Soyyiğit. REKTAL KANAMA İLE GELEN OLGU, GEÇ K VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ. 5. GENÇ PEDiATRiSTLER KONGRESİ. 29 Kasım - 1 Aralık 2019, İSTANBUL.
E108. Zeynep Sena Akgiray, Yöntem Yaman, Murat Elli, Leyla Telhan, Hatice Kübra Dursun, Burcu Gizem Teber, Cem Atabay, Muhammet Fatih Sebirli. ATİPİK TERATOİD RABDOİD TÜMÖR REZEKSİYONU SONRASI KEMOTERAPİ- YE BAĞLI GELİŞEN VENOOKLUSİF HASTALIK OLGUSU. 5. GENÇ PEDiATRiSTLER KONGRESİ. 29 Kasım - 1 Aralık 2019, İSTANBUL.
E109. Esra Yayla Korkmaz, Yöntem Yaman, Murat Elli, Hande Daş, Hatice Kübra Dursun, Edanur Merttürk, Fatma Betül Çakır. TROMBOSİTOPENİ İLE BAŞVURAN DİSKERATOZİS KONJENİTA OLGUSU. 5. GENÇ PEDiATRiSTLER KONGRESİ. 29 Kasım - 1 Aralık 2019, İSTANBUL.
E110. Hande Daş, Yöntem Yaman, Murat Elli, Leyla Telhan3 , Esra Yayla1 , Hatice Kübra Dursun1 , Fatma Nur Ayman. ANAPLASTİK BÜYÜK HÜCRELİ LENFOMA İLE B-HCG YÜKSEKLİĞİ VE ŞİLOTORAKS BİRLİKTELİĞİ. 5. GENÇ PEDiATRiSTLER KONGRESİ. 29 Kasım - 1 Aralık 2019, İSTANBUL.
E111. Murat Beğenik, Yöntem Yaman, Hande Daş, Yeliz Koç, Zeynep Atay, Suat Ayyıldız, Mehmet Said Doğan, Murat Elli. Beckwith-Wiedemann Sendromlu Süt Çocuğunda Endokrin Bulgu Vermeyen Adrenokortikal Adenom Olgusu. 5. GENÇ PEDiATRiSTLER KONGRESİ. 29 Kasım - 1 Aralık 2019, İSTANBUL.


E.S. Ulusal Kongrelere Davetli Konuşma/Sunumlar
E.S1. Murat ELLİ. Olgularla LCH. Sözel sunum. XIX. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, 20-24 Nisan 2011.
E.S2. Murat Elli. IGF-1 Reseptörü ve Çocukluk Çağı Kanserleri. XVII TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, 1-5 Mayıs 2012 Abant/Bolu
E.S3. Murat Elli, İnfantil Hemanjiomatozis. 20. Ulusal Kanser Kongresi. 19-23 Nisan 2013 Antalya.
E.S4. Murat Elli, İnteraktif Olgu Sunumu: Adolesan ve Genç Erişkinlerde Ekstrakranial Germ Hücreli Tümörler. 21. Ulusal Kanser Kongresi 22-26 Nisan 2015. Antalya
E.S5. Murat Elli, Mukozit ve Ağız bakımı. XIX Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, 4-8 Mayıs 2016 Çeşme.,
E.S6. Murat Elli, Çocukluk Çağı Kanser Tedavisinin Geç Yan Etkileri: Kardiyotoksisite. 22. ULUSAL KANSER KONGRESİ. 19-23 Nisan 2017, Antalya
E.S7. Murat Elli, PRES Sendromu. XX Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi. 2-6 Mayıs 2018 Antalya.
E.S8. Murat Elli, Kemik iliği nakli ve mikrobiyota. I. Medipol Hematoloji Sempozyumu. 6-7 Ekim 2018, İstanbul.

Diğer yayınlar :
a. Kitap bölümü
G1. Dağdemir A., M. Elli, “Tümör belirteçleri”, 175-181, Pediatrik Onkoloji, Editör Alp Özkan, 2009 Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul.
G2. Elli M., A. Dağdemir, “Torakal Aciller”, 1243-1249, Pediatrik Onkoloji, Editör Alp Özkan, 2009 Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul.
G3. Elli M., Yaman Y, Yenidoğan Tümörleri, 1071-1084, Neonatoloji, Editör Turkan Dağoğlu, Fahri Ovalı, 2017 Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul
G4. Nepesov S, Anak S, Elli M, Yaman Y, Sarıbeyoğlu E. “Kök Hücre Trnasplatasyonu ve enfeksiyonlar”. 247-301, Hematolojide Destek Tedaviler, Editör Hayri Özsan, 2020 Galenos yayınevi, İstanbul
H. Kitap Editörlüğü:
H1. Çocuk Kanserlerinde Etiyoloji, Tanı ve Tedavi, Bazı Kanserlerden Örnekler. Rejin Kebudi, Sabri Acar, Ayhan Dağdemir, Murat Elli. Samsun 2010 ISBN:978-975-7636-70-0ISBN

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Kürşad AYDIN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Zeynep ATAY
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Önder YAVAŞCAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Murat KANĞIN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Yılmaz YOZGAT
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Yasemin TOPÇU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPASA TIP FAKÜLTESi 2003 DOKUZ EYLÜL TIP FAKÜLTESI/DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ/ÇOCUK SAGLIGI VE HASTALIKLARI ANABILIM DALI/NÖROLOJI BILIM DALI 2009-2012

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

2003-2012 ,Araştırma görevlisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Saglıgı ve Hastalıkları Anabilim 2012-2014, Çocuk Nöroloji uzmanı , Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Devlet Hizmet Hükümlülügü, (Kamu) 2014-2015, Çocuk Nöroloji uzmanı, Kanuni Sultan Süleyman Egitim ve Arastırma Hastanesi, Kurum Içi Atama,(Kamu)

Araştırma Alanları

Çocuk Nöroloji, epilepsi, başağrısı

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

1. YILMAZ ÜNSAL,ANLAR FATMA BANU,GÜCÜYENER KIVILCIM,CANSU ALI,TOSUN AYSE
FAHRIYE,SERDAROGLU AYSE,KONUSKAN BAHADIR,YARAR COSKUN,OKUYAZ ÇETIN,INCECIK
FARUK,AKTAN GÜL,GÜMÜS HAKAN,TEKGÜL HASAN,ÇAKSEN HÜSEYIN,PER HÜSEYIN,EROL
ILKNUR,ÇARMAN KÜRSAT BORA,CANPOLAT MEHMET,OLGAÇ DÜNDAR NIHAL,AYDIN ÖMER
FARUK,DUMAN ÖZGÜR,HERGÜNER MIHRIBAN ÖZLEM,KESKIN YILMAZ SANEM,GÖKBEN
SARENUR,KUMANDAS SEFER,HIZ AYSE SEMRA,SAYGI SEMRA,TEBER SERAP,ALTUNBASAK
SAKIR,HASPOLAT SENAY,SEZER TANER,KARALÖK ZS,YARAMIS A,ÜNALP AYCAN,AKSOY A,AK
BAYRAM,KARTAL AYSE,SARIOGLU B,KIPÇAK YÜZBASI BESTE,TASKIN BD,BULUT C,YILMAZ
C,YÜKSEL DENIZ,ARSLAN EA,GÜRKAS E,SERDAROGLU G,DEDA GÜLHIS,GÜRBÜZ G,ACER
HAMIT,ÖZKAN M,ÇOBANOGULLARI DIREK MELTEM,KUTLUK M,ARSLAN M,SÖNMEZ FATMA
MÜJGAN,KOÇAK OZAN,BOZKURT Ö,ARICAN P,YILMAZ S,ISIKAY SEDAT,KURUL SH,GÜNGÖR
SERDAL,YILMAZ TS,YIS ULUÇ,EDIZER S,ÖZTOPRAK Ü,AYDOGMUS Ü,TOPÇU YASEMIN,ÖZTÜRK
ZEKAI,KILIÇ B,GENÇSEL Ç,TOPTAS Ö,KAÇAR BAYRAM AYSE (2017). Characteristics of pediatric
multiple sclerosis: The Turkish pediatric multiple sclerosis database. European Journal of
Paediatric Neurology, 21(6), 864-872., Doi: 10.1016/j.ejpn.2017.06.004 (Yayın No: 3895331)
2. YIS ULUÇ,BAYRAM ERHAN,TOPÇU YASEMIN,KARAKAYA PAKIZE,HIZ AYSE SEMRA (2015). A case
of atypical Miller Fisher syndrome with negative anti GQ1b immunoglobulin G and importance of H
reflex. The Turkish Journal of Pediatrics (Yayın No: 1635305)
3. YIS ULUÇ,TÜFEKÇI UGUR KEMAL,GENÇ SERMIN,ÇARMAN KÜRSAT BORA,BAYRAM ERHAN,TOPÇU
YASEMIN,HIZ AYSE SEMRA (2014). Expression Patterns of Micro RNAs 146a 181a and 155 in
Subacute Sclerosing Panencephalitis. Journal of Child Neurology, 30(1), 69-74., Doi:
10.1177/0883073814531329 (Yayın No: 1636133)
4. TOPÇU YASEMIN,BAYRAM ERHAN,ÖZBAL SEDA,YIS ULUÇ,TUGYAN KAZIM,KARAOGLU
PAKIZE,KUMRAL ABDULLAH,YILMAZ OSMAN,HIZ AYSE SEMRA (2014). Zonisamide attenuates
hyperoxia induced apoptosis in the developing rat brain. Neurological Sciences, 35(11), 1769-
1775., Doi: 10.1007/s10072-014-1834-1 (Yayın No: 1636237)
5. TOPÇU YASEMIN,HIZ AYSE SEMRA,BAYRAM ERHAN,SÖZMEN MELIH KAAN,YIS ULUÇ (2014). The
Paediatric migraine disability assessment score is a useful tool for evaluating prophylactic migraine
treatment. Acta Paediatrica, 103(11), 484-489., Doi: 10.1111/apa.12752 (Yayın No: 1636291)
6. KARAOGLU PAKIZE,TOPÇU YASEMIN,BAYRAM ERHAN,YIS ULUÇ,AKARSU SEVGI,ATALAY
EZGI,KÖROGLU TOLGA FIKRI,ÇAKMAKÇI HANDAN,ÖZER ERDENER,HIZ AYSE SEMRA (2014).
Severe Neurologic Involvement of Degos Disease in a Pediatric Patient. Journal of Child
Neurology, 29(4), 550-554., Doi: 10.1177/0883073812474692 (Yayın No: 1634576)
7. TOPÇU YASEMIN,BAYRAM ERHAN,KARAOGLU PAKIZE,YIS ULUÇ,TORUN BAYRAM MERAL,HIZ AYSE
SEMRA (2014). Carnitine Palmitoyl Transferase II Deficiency in an Adolescent Presenting With
Rhabdomyolysis and Acute Renal Failure. Pediatric Emergency Care, 30(5), 343-344., Doi:
10.1097/PEC.0000000000000127 (Yayın No: 1636002)
8. TOPÇU YASEMIN,BAYRAM ERHAN,KARAOGLU PAKIZE,YIS ULUÇ,HIZ AYSE SEMRA (2014).
Importance of acylcarnitine profile analysis for disorders of lipid metabolism in adolescent patients
with recurrent rhabdomyolysis Report of two cases. Annals of Indian Academy of Neurology,
17(4), 437, Doi: 10.4103/0972-2327.144031 (Yayın No: 1636343)
9. YIS ULUÇ,TOPÇU YASEMIN,BAYRAM ERHAN,KARAKAYA PAKIZE,ÇAKMAKÇI HANDAN,HIZ AYSE
SEMRA (2014). Importance of Diazepam Administration During Electroencephalography in the
Differential Diagnosis of Cortical Visual Loss. Journal of Child Neurology, 29(1), 114-117., Doi:
10.1177/0883073812467690 (Yayın No: 1634449)
10. BAYRAM ERHAN,TOPÇU YASEMIN,YIS ULUÇ,ÇAKMAKÇI HANDAN,HIZ AYSE SEMRA (2014).
Comparison of Cranial Magnetic Resonance Imaging Findings and Clinical Features in Patients with
Corpus Callosum Abnormalities. Neuropediatrics, 45(01), 30-35., Doi: 10.1055/s-0033-1349228
(Yayın No: 1635078)
11. BAYRAM ERHAN,TOPÇU YASEMIN,YILMAZ NUH,KARAKAYA PAKIZE,KIR MUSTAFA,YIS ULUÇ,HIZ
AYSE SEMRA (2013). The Utility of Head Up Tilt Test with Video EEG in Children with Recurrent
Loss of Conscıousness. Hong Kong Journal of Paediatrics (Yayın No: 1632143)

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
12. BAYRAM ERHAN,TOPÇU YASEMIN,KARAARSLAN DILAY,AKINCI GÜLÇIN,YIS ULUÇ,AKAY AYNUR,HIZ
AYSE SEMRA (2013). Evaluation of Awake Electroencephalography Findings in Children with
Attention Deficit Hyperactivity Disorder Before Psychostimulant Treatment. Paediatria Croatica
(Yayın No: 1634261)
13. YIS ULUÇ,TOPÇU YASEMIN,ÖZBAL SEDA,TUGYAN KAZIM,BAYRAM ERHAN,KARAKAYA
PAKIZE,YILMAZ OSMAN,HIZ AYSE SEMRA (2013). Caffeic acid phenethyl ester prevents apoptotic
cell death in the developing rat brain after pentylenetetrazole induced status epilepticus. Epilepsy
& Behavior, 29(2), 275-280., Doi: 10.1016/j.yebeh.2013.08.002 (Yayın No: 1635237)
14. BAYRAM ERHAN,TOPÇU YASEMIN,KARAKAYA PAKIZE,YIS ULUÇ,ÇAKMAKÇI HANDAN,HIZ AYSE
SEMRA (2013). Incidental White Matter Lesions in Children Presentıng With Headache.
Headache: The Journal of Head and Face Pain, 53(6), 970-976., Doi: 10.1111/head.12089 (Yayın
No: 1634772)
15. BAYRAM ERHAN,KARAKAYA PAKIZE,TOPÇU YASEMIN,YIS ULUÇ,HIZ AYSE SEMRA (2013). Acute
Cervical Dystonia After the First Dose of Butamirate Citrate. Pediatric Emergency Care, 29(1), 80-
81., Doi: 10.1097/PEC.0b013e31827b5635 (Yayın No: 1634482)
16. BAYRAM ERHAN,TOPÇU YASEMIN,KARAKAYA PAKIZE,YIS ULUÇ,ÇAKMAKÇI HANDAN,ICHIDA
KIMIYOSHI,HIZ AYSE SEMRA (2013). Molybdenum cofactor deficiency Review of 12 cases MoCD
and review. European Journal of Paediatric Neurology, 17(1), 1-6., Doi:
10.1016/j.ejpn.2012.10.003 (Yayın No: 1634331)
17. TOPÇU YASEMIN,BAYRAM ERHAN,KARAOGLU PAKIZE,YIS ULUÇ,HIZ AYSE SEMRA (2013). Kabuki
syndrome and perisylvian cortical dysplasia in a Turkish girl. Journal of Pediatric Neurosciences,
8(3), 259, Doi: 10.4103/1817-1745.123710 (Yayın No: 1635891)
18. TOPÇU YASEMIN,BAYRAM ERHAN,KARAKAYA PAKIZE,YIS ULUÇ,GÜLERYÜZ HANDAN,HIZ AYSE
SEMRA (2013). Coexistence of myositis transverse myelitis and Guillain Barré syndrome
following Mycoplasma pneumoniae infection in an adolescent. Journal of Pediatric Neurosciences,
8(1), 59, Doi: 10.4103/1817-1745.111428 (Yayın No: 1634877)
19. BAYRAM ERHAN,TOPÇU YASEMIN,AKINCI GÜLÇIN,ÇAKMAKÇI HANDAN,HIZ AYSE SEMRA (2013).
Aicardi syndrome in two Turkish children. Annals of Saudi medicine, Doi: 10.5144/0256-
4947.2012.01.7.1545 (Yayın No: 1632154)
20. KASAPKARA ÇIGDEM SEHER,KANGIN MURAT,TAS FUNDA FERYAL,TOPÇU YASEMIN,DEMIR
REMEZAN,ÖZBEK MEHMET NURI (2013). Unusual cause of hyperammonemia in two cases with
short term and long term valproate therapy successfully treated by single dose carglumic acid.
Journal of Pediatric Neurosciences, 8(3), 250, Doi: 10.4103/1817-1745.123697 (Yayın No:
1635618)
21. TOPÇU YASEMIN,BAYRAM ERHAN,KARAOGLU PAKIZE,YIS ULUÇ,HIZ AYSE SEMRA (2013). The
combination of thermal dysregulation and agenesis of corpus callosum Shapiro s or and reverse
Shapiro s syndrome. Annals of Indian Academy of Neurology, 16(4), 716, Doi: 10.4103/0972-
2327.120451 (Yayın No: 1635666)
22. KARAOGLU PAKIZE,YIS ULUÇ,ÖZTURA IBRAHIM,AKDOGAN ÖZLEM,BAYRAM ERHAN,TOPÇU
YASEMIN,HIZ AYSE SEMRA (2013). Phrenic Nerve Palsy Associated With Brachial Plexus Avulsion
in a Pediatric Patient With Multitrauma. Pediatric Emergency Care, 29(8), 922-923., Doi:
10.1097/PEC.0b013e31829ec20b (Yayın No: 1635155)
23. BAYRAM ERHAN,TOPÇU YASEMIN,KARAKAYA PAKIZE,FIRAT CANAN,YIS ULUÇ,ÖZER ERDENER,HIZ
AYSE SEMRA (2012). Myopathic Changes in Muscle Biopsy of a Patient with Infantile Systemic
Hyalinosis. Paediatria Croatica (Yayın No: 1632106)
24. YIS ULUÇ,TOPÇU YASEMIN,BAYRAM ERHAN,PAKIZE KARAKAYA,HANDAN ÇAKMAKÇI,HIZ AYSE
SEMRA (2012). Pneumatosis intestinalis due to rotavirus infection in a child with Prader Willi
syndrome. The Turkish Journal of Pediatrics (Yayın No: 1632122)
25. BAYRAM ERHAN,AKINCI GÜLÇIN,TOPÇU YASEMIN,HANDAN ÇAKMAKÇI,GIRAY BOZKAYA
ÖZLEM,ERÇAL MURAT DERYA,HIZ AYSE SEMRA (2012). Multi cystic white matter enlarged
Virchow Robin spaces in a 5 year old boy. Child's Nervous System, 28(5), 743-746., Doi:
10.1007/s00381-011-1663-y (Yayın No: 1632066)
26. TOPÇU YASEMIN,AKINCI GÜLÇIN,BAYRAM ERHAN,HIZ AYSE SEMRA,TÜRKMEN MEHMET (2011).
Brain abscess caused by Lactococcus lactis cremoris in a child. European Journal of Pediatrics,
170(12), 1603-1605., Doi: 10.1007/s00431-011-1586-3 (Yayın No: 1632042)
27. BAYRAM ERHAN,ÖZTÜRK YESIM,HIZ AYSE SEMRA,TOPÇU YASEMIN,KILIÇ MURAT,ZEYTUNLU
MURAT (2011). Neurophysiological follow up of two siblings with Crigler Najjar syndrome type I
and review of literature. The Turkish Journal of Pediatrics (Yayın No: 1635531)
28. BAYRAM ERHAN,TOPÇU YASEMIN,KARAKAYA PAKIZE,BAYRAM MERAL TORUN,SAHIN
EBRU,GÜNDÜZ NIHAN,YIS ULUÇ,PEKER MINUSE ÖZLEN,HIZ AYSE SEMRA (1900). Correlation
between motor performance scales body composition and anthropometry in patients with
duchenne muscular dystrophy. Acta Neurologica Belgica, 113(2), 133-137., Doi:0125-y (Yayın No: 1632185)

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Hikmet Tekin NACAROĞLU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Lisans Tıp Fakültesi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 2004 Tıpta Uzmanlık Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi 2010 Yandal Uzmanlık Çocuk Allerji Ve İmmünolojisi Dr. Behçet Uz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi 2014

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Çocuk Allerji ve İmmünoloji Uzmanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği, Çocuk İmmünoloji ve Allerji Polikliniği, Mayıs 2014- Şubat 2017

Araştırma Alanları

Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Bağ O, Can D, Karaarslan U, Günay I, Turgut CS, Nacaroglu HT. Tle long-term outcomes of persistent childhood allergic asthma: A cross-sectional study from western Anatolia: Childhood persistent asthma in western. Anatolia Allergol Immunopathol (Madr). 2013;41(5):315---319.
2. Nacaroglu HT, Demircin G, Bülbül M, Erdogan O, Akyüz SG, Caltik A. The Association between Urinary Tract Infection and Idiopathic Hypercalciuria in Children. Renal Failure. 2013; 35(3): 327–332.
3. Nacaroglu HT, Celegen M, Ozek G, Umac O, Karkıner CSU, Yıldırım HT, Can D. Acute generalized exanthematous pustulosis induced by ceftriaxone use. Advances in Dermatology and Allergology/Postepy Dermatologii i Alergologii 2014; 31(4), 269-271. DOI: 10.5114/pdia.2014.40938
4. Nacaroglu, HT, Celegen M, Karkıner CSU, Günay I , Diniz G, Can D. Eosinophilic cellulitis (Wells’ syndrome) caused by a temporary henna tattoo. Postep Derm Alergol 2014; XXXI, 5: 322–324. DOI: 10.5114/pdia.2014.40951
5. Kamalı H, Can D, Günay I, Nacaroğlu HT, Karkıner CS, Günay T, Özdemir A, Ayanaoğlu M. The Changing of Prevalence of Asthma Among Children in An Industrial Town. The Turkish Journal of Pediatrics 2014; 56: 493-499.
6. Nacaroglu HT, Karkıner CSU, Gunay I, Bahceci S, Ayanaoglu M, Dogan D, Can D. Patient compliance in subcutaneous immunotherapy. Medycyna Paliatywna 2014; 6(4): 1–5.
7. Semiha Erdem Bahceci, Ferah Genel, Nesrin Gulez, Hikmet T. Nacaroglu. Coexistence Of Hereditary Angioedema In A Case Of Familial Mediterranean Fever With Partial Response To Colchicine number. Centr Eur J Immunol 2015; 40 (1): 115-116.
8. Nacaroglu HT, Can D, Karkiner CS. U, Yaman Y, Alper H, Yildirim HT, Bishop PW. Neonatal systemic juvenile xanthogranuloma born to a cross-cousin marriage. Dermatologica Sinica. 2015; 33; 4: 231–233. dx.doi.org/10.1016/j.dsi.2015.01.001.
9. Eren E, Arslanoglu S, Erdem SB, Nacaroglu T, Karkiner, CS, Can D, & Onal K. Chicken or the egg: the dilemma of allergic rhinitis versus adenoid hypertrophy. Rhinology 2015;53(2):154-159.
10. Semiha Bahçeci Erdem, Yılmaz Yozgat, Aytaç Karkıner, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Demet Can. Carinal trifurcation associated with isolated partial anomalous pulmonary venous return. Turk Gogus Kalp Dama 2015;23(3):544-548.
11. Hikmet Tekin Nacaroğlu, Özlem Saraç Sandal, Özlem Bağ, Semiha Bahçeci, Özlem Bekem Soylu, Gülden Diniz, Aysel Öztürk, Demet Can. Association of Celiac Disease With Idiopathic Pulmonary Hemosiderosis; Lane Hamilton Syndrome”. Iran J Pediatr. 2015 October; 25(5): e3312.
12. Nacaroğlu HT, Yavuz S, Basman E, Bahceci SE, Taşdemir M, Ozgul Y, Can D. The clinical spectrum of reactions developed based on paraphenylenediamine hypersensitivity; two pediatric cases. Postep Derm Alergol 2015; XXXII (5): 393–395 DOI: 10.5114/pdia.2015.52738.
13. Semiha Bahçeci Erdem, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Canan Şule Karkıner, Güner Özçelik, Nesrin Moğulkoç, Hüdaver Alper, Sait Karaman, Demet Can. Hypersensitivity Pneumonia in a Schoolchild Admitted to the Hospital's Asthma Clinic. The Turkish Journal of Pediatrics 2015; 57: 529-532.
14. Semiha Bahceci Erdem, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Ozlem Bag, Canan Sule Unsal Karkiner, Huseyin Anil Korkmaz, Demet Can. DRESS syndrome associated with Type 2 Diabetes in a child: a case report. Centr Eur J Immunol 2015; 40 (4): 1-4.
15. Semiha Bahceci, Hikmet Tekin nacaroğlu, Canan Sule Unsal Karkıner, Ilker Gunay, Demet Can. Side effects of the leukotriene receptor antagonists in asthmatic children. Iran J Pediatr. 2015 October; 25(5): e3313.
16. Sait Karaman, Demet Can, Semiha Bahçeci Erdem, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Canan Şule Karkıner, and İlker Günay. Is There Any Parameter Helpful for Prediction of a Suitable Candidate for Mite Immunotherapy? Iran J Allergy Asthma Immunol April 2016; 15(2):105-111.
17. Nacaroglu HT, Erdem SB, Sumer O, Karaman S, Unsal Karkıner CS, Asilsoy S, Gunay I, Can D. Local and systemic reactions to subcutaneous allergen immunotherapy: ten years' experience in a pediatric clinic. Ann Allergy Asthma Immunol. 2016 Apr;116(4):349-53.
18. Semiha Bahceci, Hikmet Tekin nacaroğlu, Rana Isguder, Canan Sule Unsal Karkıner, Hudaver Alper, Demet Can. Pulmonary Complications of Chemical Pneumonia; a case report. Arch Argent Pediatr 2016;114(4):e245-e248.
19. Erdem SB, Nacaroglu HT, Karaman S, Unsal Karkıner CS, Gunay I, Dogan D, Asilsoy S, Altınöz S, Can D. Risk of Systemic Allergic Reactions to Allergen Immunotherapy in a Pediatric Allergy Clinic in Turkey. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 2016:84, 55-60.
20. Semiha Bahceci Erdem, Sait Karaman, Hikmet Tekin Nacaroglu, Canan Sule Unsal Karkıner, Selçuk Yazıcı, Demet Can. A rare but serious side effect of Leukotriene receptor antagonists: seizures. Ann Allergy Asthma Immunol. 2016 Jul;117(1):99-101.
21. Nacaroğlu HT, İşgüder R, Bahceci SE, Ceylan G, Korkmaz A, Karaman S, Canan Sule Karkıner CS, Can D. Can mean platelet volume be used as a biomarker for asthma?Adv Dermatol Allergol 2016; XXXIII (3): 182–187. DOI: 10.5114/pdia.2015.52737.
22. Nacaroğlu HT, İşgüder R, Bent S, Bahceci SE, Ceylan G, Korkmaz A, Karaman S, Canan Sule Karkıner CS, Can D. Can neutrophil/lymphocyte ratio be a novel biomarker of inflammation in children with asthma. European Journal of Inflammation 2016, Vol. 14(2) 109–112.
23. Sait Karaman, Semiha Bahceci Erdem, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Canan Şule Ünsal Karkıner, Demet Can. Is Oral Provocation Test Safe for Preschool Children? Asian Pac J Allergy Immunol. 2016 Aug 16. doi: 10.12932/AP0762.
24. Semiha Bahceci, Sait Karaman, Hikmet Tekin nacaroğlu, Selçuk Yazıcı, Saniye Girit, Canan Sule Unsal Karkıner, Demet Can. Changing Epidemiology of non-cystic Fibrosis Bronchiectasis. The Turkish Journal of Pediatrics 2016; 58: 19-26.
25. Ozlem Bostan Gayret, Meltem Erol, Hikmet Tekin Nacaroglu. The Relationship of Neutrophil-Lymphocyte Ratio and Platelet-Lymphocyte Ratio with Gastrointestinal Bleeding in Henoch-Schonlein Purpura. Iran J Pediatr. 2016 October; 26(5):e8191
26. Hikmet Tekin nacaroğlu, Canan Sule Unsal Karkıner, Semiha Bahceci Erdem, Rahmi Özdemir, Aytaç Karkıner, Hüdaver Alper, Demet Can. Pulmonary Vascular Anomalies; review of clinical and radiological findings of five cases presenting with different complaints in childhood. The Turkish Journal of Pediatrics 2016; 58: 337-342.
27. Meltem Erol, Ozlem Bostan Gayret, Hikmet Tekin Nacaroglu, Ozgul Yigit, Oguzhan Zengi, Mehmet Salih Akkurt, Mehmet Tasdemir. Association of osteoprotegerin with obesity, insulin resistance and non-alcoholic fatty liver disease in children. Iran Red Crescent Med J. 2016 November; 18(11):e41873.
28. Nacaroglu HT, Can D, Gunay I, Unsal Karkıner C.S, Gunay T, Cimrin D, Nalcabasmaz T. Use of kotinin levels in creating awareness for environmental tobacco smoke exposure. Adv Dermatol Allergol 2016 (In press). DOI: 10.5114/pdia.2016.61428
29. Semiha Bahceci Erdem, Hikmet Tekin Nacaroglu, Sait Karaman, Cahit Barıs Erdur, Canan Unsal Karkıner, Demet Can.Tolerance Development in Food Protein-Induced Allergic Proctocolitis: Single Center Experience. Allergol Immunopathol (Madr). 10.1016/j.aller.2016.10.005. (In press).
30. Hikmet Tekin Nacaroğlu, Semiha Bahçeci Erdem, Sait Karaman, Döne Doğan, Canan Şule Ünsal Karkiner, Esra Toprak Kanık, Demet Can. Diagnostic Values for Egg White Specific IgE Levels with the Skin Prick Test in Turkish Children with Egg White Allergy". dx.doi.org/10.1016/j.aller.2016.10.018. Allergol Immunopathol (Madr) (In press).
31. Hikmet Tekin nacaroğlu, Semiha Bahceci Erdem, Sait Karaman, Selçuk Yazıcı, Demet Can Can mean platelet volume and neutrophil -to-lymphocyte ratio be biomarkers of acute exacerbation of bronchiectasis in children? Central European Journal of Immunology (In press).
32. Rana İşgüder, Gökhan Ceylan, Hasan Ağın, Hikmet T Nacaroğlu, Hüseyin A Korkmaz, İlker Devrim, Canan Vergin. Increased Mean Platelet Volume in Children with Sepsis as a Predictor of Mortality. The Turkish Journal of Pediatrics (In press)
33. Hikmet Tekin Nacaroğlu, Özlem Bostan Gayret, Meltem Erol, Övgü Büke, Oğuzhan Zengi, Mehmet Taşdemir, Zeynep Tasdemir, Özgül Yigit. Biomarkers of airway and systemic inflammation in obese asthmatic pediatric patients. Allergol Immunopathol (Madr). (In press).
34. Önder Doksöz, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Gökhan Ceylan, Mehmet Çeleğen, Şenay Aşık Nacaroğlu, Demet Can, Timur Meşe, Nurettin Ünal The Evaluation of Right and Left Ventricular Functions in Children with Episodic Wheezing Exposed to Environmental Tobacco Smoke. The Turkish Journal of Pediatrics (In press).
35. Emine Dibek Misirlioglu; Hakan Guvenir; Semiha Bahceci Erdem; Mehtap Haktanir Abul; Demet Can; Belgin E Usta Guc; Mustafa Erkocoglu; Muge Toyran; Hikmet T Nacaroglu; Ersoy Civelek; Betul Buyuktiryaki; Tayfur Ginis; Fazil Orhan, Kocabas Can. Severe Cutaneous Adverse Drug Reactions in Pediatric Patients: A Multicenter study. The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice.
36. Hikmet Tekin Nacaroğlu, Semiha Bahçeci Erdem, Ersin Durğun, Sait Karaman, Cahit Barış Erdur, Canan Şule Ünsal Karkıner, Demet Can Markers of inflammation and tolerance developments in allergic proctocolitis. Arch Argent Pediatr. 2018 Feb 1;116(1):e1-e7. doi: 10.5546/aap.2018.eng.e1.
37. Selçuk Yazıcı, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Semiha Bahçeci Erdem, Sait Karaman, Demet Can. Angioedema due to Lamiaceae allergy. Iran J Allergy Asthma Immunol. 2018 Feb;17(1):97-99.
38. Sipahi S, Nacaroğlu HT, Can D, Ünsal CŞ, Kamalı H, Özdemir A, Günay T. Effect of Socioeconomic Status on Allergic Diseases and Atopy in School Children. The Turkish Journal of Pediatrics 10.24953/turkjped.2017.06.008
39. Semiha Bahceci Erdem, Nesrin Gulez, Ferah Genel, Sait Karaman, Hikmet Nacarogluç Characteristics of the Patients Followed with the Diagnosis of Common Variable Immunodeficiency and the Developing Complications. Central European Journal of Immunology (In press).
40. Bostan Gayret, Ö., Taşdemir, M., Erol, M., Tekin Nacaroğlu, H., Zengi, O., & Yiğit, Ö. (2018). Are there any new reliable markers to detect renal injury in obese children?. Renal failure, 40(1), 416-422. DOI: 10.1080/0886022x.2018.1489284.
41. Ozdemir, A., Can, D., Gunay, I., Nacaroglu, T., Karkiner, C. S., Ustyol, A., Dogan, D. (2018). Effect of industrialization on allergic diseases in school children. Annals of Medical Research DOI: 10.5455/jtomc.2018.03.048 2018;25(2):232-5B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

1. Ozmen S, Misirlioglu Dibek E, Nacaroglu HT, Polat E. Serum sickness like reaction to Amoxicillin and Cefaclor in one infant. XXVIII Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology. June 2009.
2. The Prevelance and Clinical Associations of Idiopathic Hypercalciuria in Children with Urinary Tract Infections. Nacaroglu HT, Demircin G, Bülbül M, Erdogan O, Akyüz SG, Caltik A. IPNA 15th International Congress, held August 29 –September 2, 2010, at the Hilton New York in New York, NY.
3. Can D, Gunay I, Turgut CS, Girit S, Bayır O, Asilsoy S, Celik T, Altınoz S, Nacaroglu HT, Dogan D. Cow’s milk allergy cases of Dr Behcet Uz Children’s Hospital. XXX Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology. June 2011.
4. Günay I, Can D, Turgut CS, Girit S, Altınoz S, Nacaroglu HT, Dogan D. A growing problem: Food allergy. XXX Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology. June 2011.
5. Nacaroglu HT, Gunay I, Turgut C, Kamalı H, Ozdemir A, Gunay T, Can D. Is sociocultural status a risk factor for atopy? European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress. June 2012.
6. Kamalı H, Can D, Günay I, Nacaroglu HT, Turgut C, Ozdemir A, Ayanoglu M, Dogan D. International study of asthma and allergies in childhood 2 study in an urban setting in Izmir, Turkey. European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress June 2012.
7. Genel F, Gülez N, Özbek E, Nacaroglu HT, Ünsal Karkıner CS, Can D. Hiper IgE syndrome in the differential diagnosis of atopic eczema. European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress 2013.
8. Genel F, Gülez N, Özbek E, Gülez P, Nacaroglu HT, Keskin Gözmen S, Ünsal Karkıner CS, Can D. Severe combined immunodeficiency: clinical and immunological features of six patients from a single center within a year. European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress 2013.
9. Nacaroglu HT, Can D, Gunay I, Unsal Karkıner C.S, Gunay T, Cimrin D, Nalcabasmaz T. Use of kotinin levels in creating awareness for environmental tobacco smoke exposure. European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress 2013.
10. Nacaroglu HT, Can D, Ünsal Karkıner CS, Çımrın D, Nalçabasmaz T. Effect of proving environmental tobacco smoke exposure in episodic wheezy children on behavior of the parents. ERS Annual Congress 7-11 Eylül 2013, Barcelona.
11. Ozkök Kızılca D, Can D., Nacaroglu H., Bahceci Erdem S, Unsal Karkıner CS, Gülez P, Yamacı S. The role of vitamin d deficiency in atopic dermatitis. European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress 7-11 June 2014, Copenhagen.
12. Bahceci Erdem S, Nacaroglu HT, Bag O, Unsal Karkıner CS, Parlak I, Demir K, Korkmaz A, Can D. Pleurısy And Mody In Dress Syndrome. European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress 7-11 June 2014, Copenhagen.
13. Eren E, Arslanoğlu S, Bahçeci Erdem S, Nacaroglu HT, Unsal Karkiner CS, Can D, Onal K. Is adenoid hypertrophy a comorbidity in children with allergic rhinitis? European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress 7-11 June 2014, Copenhagen.
14. Bahceci Erdem S, Nacaroglu HT, Ünsal Karkıner CS, Günay İ, Can D. Side effects of the leukotriene receptor antagonists in asthmatic children. ERS Annual Congress 6-10 september 2014, Munich.
15. Gülez N, Genel F, Erdem Bahçeci S, Nacaroğlu HT, Ünsal Karkıner CS, Can D. Autosomal Recessive Hyper IgE Syndrome: a single-center study. 100th J Project Meeting, Antalya, 12-15 March, 2014.
16. F.Genel, D.Can, N.Gulez, HT Nacaroglu, S. Bahceci erdem, C.S. Karkiner. Granulomatous and Lymphocytic Interstitial Lung Disease in a Patient with Common Variable Immunodeficiency. 29 October - 1 November 2014, ESID Biennial meeting - Prague, Czech Republic.
17. Nacaroglu H.T, Erdem Bahceci S, Sumer O, Karaman S, Unsal Karkıner C.S, Dogan D, Asilsoy S, Altınoz S, Gunay I, Can D. Risk factors for systemic and local reactions to subcutaneous allergen immunotherapy. European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress 6-10 June 2015, Barcelona.
18. Erdem Bahceci S, Karaman S, Nacaroglu H.T, Unsal Karkıner C.S, Can D. Are leukotriene receptor antagonists safe? European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress 6-10 June 2015, Barcelona.
19. Karaman S, Bahceci Erdem S, Nacaroglu HT, Unsal Karkıner CS, Gunay I, Can D. Is there any paremeter helpful for patient selection before mite immunotherapy? European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress 6-10 June 2015, Barcelona.
20. Karaman S, Bahceci Erdem S, Nacaroglu HT, Unsal Karkıner CS, Gunay I, Can D. Predictive factors for clinical response to pollen ımmunotherapy in children. European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress 6-10 June 2015, Barcelona.
21. Erdem Bahceci S, Karaman S, Nacaroglu H.T, Unsal Karkıner C.S, Gunay I, Asilsoy S, Altınoz S, Dogan D, Can D. 51 Systemic Reactions in 15 year follow up after Subcutaneous Immunotherapy Injections. European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress 6-10 June 2015, Barcelona.
22. Nacaroglu H.T, Isguder R, Erdem Bahceci S, Ceylan G, Korkmaz H.A, Karaman S, Unsal Karkıner C.S, Can D. Can mean platelet volume be used as a biomarker for asthma? European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress 6-10 June 2015, Barcelona.
23. Nacaroglu H.T, Unsal Karkıner C.S, Gunay I, Erdem Bahceci S, Ayanoglu M, Dogan D,Can D. Patient Compliance in Subcutaneous Immunotherapy. European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress 6-10 June 2015, Barcelona.
24. Cigerci Gunaydın N, Demir E, Nacaroglu HT, Gulen F, Tanac R. Skin prcik test and egg specific-IgE threshold values in the diagnosis of egg allergy. European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress 6-10 June 2015, Barcelona.
25. Çoşkun F, Nacaroğlu HT, Erol M, yiğit Ö, çoşkun R. Herediatry Angiodeme Case Report. 1 st Congress of the Eyropean young Pediatricians Association. 4-6 December 2015, Istanbul.
26. Sait Karaman, Nesrin Gülez, Semiha Bahçecİ Erdem, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Ferah Genel. Five years of experience in transient hypogammaglobulinemia of infancy. 2nd J Project Congress, Antalya, 2-5 March 2016.
27. Bahceci Erdem S, Karaman S, Nacaroglu HT, Karkıner CS, Toprak Kanık E, Gülez E, Can D, Genel F. Genetic causes of bronchiectasis. 2nd J Project Congress, Antalya, 2-5 March 2016.
28. Nacaroğlu HT, İşgüder R, Bent S, Bahceci SE, Ceylan G, Korkmaz A, Karaman S, Canan Sule Karkıner CS, Can D. Can neutrophil/lymphocyte tario be a novel biomarker of inflamtion in children with asthma. European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress 11-15 June 2016, Vienna, Austria.
29. Karaman S, Erdem Bahceci S, Nacaroglu H.T, Yazıcı S, Unsal Karkıner C.S, Kanık ET, Can D. Are infants with food allergies candidate for allergic diseases of the respiratory tract? European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress 11-15 June 2016, Vienna, Austria.
30. Erdem Bahceci S, Nacaroglu H.T, Karaman S, Erdur B, Unsal Karkıner C.S, Can D. Tolerance devlopment in food protein-induced allergic proctocolitis: single centre experience, in Turkey. European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress 11-15 June 2016, Vienna, Austria
C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. Polat E, Kunak B, Nacaroglu H T, Kara C. İnfantil Osteopetrozis ve Rikets; Olgu Sunumu. Yeni Tıp Dergisi 2008; 25 (4): 248-250.
2. Özmen S, Mısırlıoglu Dibek E, Nacaroglu H T, Polat E. Süt Çocuğunda Farklı İki Beta Laktam Antibiyotiğe Bağlı Serum Hastalığı Benzeri Reaksiyon. Ege Pediatri Bülteni 2009; 16 (1): 67-70.
3. Bayram C, Nacaroglu H T, Güngör S, Fettah A, Tuygun N, Yöney A. İnternal Juguler Venöz Ektazi; Olgu Sunumu. STED 2010; 19 (4): 166-169.
4. Nacaroglu H T, Tuygun N, Cınar G, Tanır G. Swyer James (MacLeod ) Sendromu. Ege Pediatri Bülteni 50 (1); 2011: 55-58.
5. Nacaroglu H T, Can D. Kronik Öksürüklü Çocuğa Yaklaşım-I: Çocuklarda Kronik Öksürük ve Nedenleri. Türkiye Klinikleri Aile Hekimliği 2012; 3(3): 74-80.
6. Can D, Nacaroglu H T. Kronik Öksürüklü Çocuğa Yaklaşım-II: Kronik Öksürükte Tanı ve Tedavi. Türkiye Klinikleri Aile Hekimliği 2012; 3(3): 80-85.
7. Canan Şule Ünsal, İlker Günay, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Demet Can. Keçi sütü inek sütüne alternatif olabilir mi? İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi 2013; 3(2):93-96. doi:10.5222/buchd.2013.093.
8. Canan Şule Ünsal, İlker Günay, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Suna Asilsoy, Özlem Karadağ, Tanju Çelik, Saniye Girit, Döne Doğan, Demet Can. Çocuklarda inek sütü alerjisi; 9 yıllık deneyim Dr Behçet Uz Çocuk Hastanesi, İzmir. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi 3 (1); 2013: 18-22.
9. Önder Doksöz, Taliha Öner, Vedide Tavlı, Timur Meşe, Barış Güven, Yılmaz Yozgat, Tuğçe Çiftçi Doksöz, Hikmet Tekin Nacaroğlu. Left Pulmonary Artery Agenesis and Right Aortic Arch Presenting with Pulmonary Artery Hypertension: Original Image. Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci 2013;25(2):130-2.
10. Şebnem Çalkavur, Özgür Olukman, Demet Can, Fatma Kaya Kılıç, Füsun Atlıhan, Hikmet Tekin Nacaroğlu. Yenidoğan döneminde mekanik ventilatörle ilişkili pulmoner komplikasyonlar: İki olgu incelemesi. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi 3 (3); 2013: 198-202
11. Hikmet Tekin Nacaroğlu, Saniye Gülle, Özlem Bağ, Hüdaver Alper, Mustafa Bak, Demet Can. Pulmoner Arteriyovenöz Malformasyonda Klasik Triad: Çomak Parmak, Siyanoz ve Polisitemi. Güncel Pediatri 2013; 11 (2): 92-95.
12. Hikmet Tekin Nacaroğlu, Demet Can. Akut Generalize Ekzantematöz Püstülozis. Güncel Pediatri 2013; 11 (2): 77-80.
13. Hikmet Tekin Nacaroğlu, Solmaz Saygaz, Özlem Saraç Sandal, Canan Şule Ünsal Karkıner, Hülya Tosun Yıldırım, Demet Can. Acute Hemorrhagic Edema of Infancy after Vaccination:A Case Report. J Pediatr Inf 2014; 8: 40-43.
14. Hikmet Tekin Nacaroğlu, Canan Sule Ünsal Karkıner. Çocuklarda Kronik Öksürüğe Yaklaşım. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi 2014; 4(1):1-9 doi:10.5222/buchd.2014.001.
15. Şükrü Güngör, Önder Doksöz, Ali Fettah, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Utku Arman Örün, Selmin Karademir. Akut romatizmal ateş tanısı ile izlenen hastaların geriye dönük olarak değerlendirilmesi: Beş yıllık tek merkez deneyimi. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi 2014; 4(2):87-96.
16. Semiha Bahçeci Erdem, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Canan Şule Ünsal Karkıner, Hüdaver Alper, Demet Can. Chilaiditi Syndrome in Two Cases Presented with Respiratory Distress Symptoms. Turk Thorac J2015;16:97-100 DOI:10.5152/ttd.2014.4063
17. Dibek Mısırlıoğlu E, Güngör Ş, Nacaroğlu HT, Fettah A, Özmen S, Giniş T, Bostancı İ. An evaluation of characteristics and concomitant allergic diseases in children with atopic dermatitis. Asthma Allergy Immunol 2014;12:97-103.
18. Yılmaz Yozgat, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Mustafa Demirol, Şenay Çoban, Cem Karadeniz, Rahmi Özdemir, Timur Meşe. Biatriyal Genişlemesi Olan Yedi Yaşındaki Çocuk Hastada Restriktif Kardiyomiyopati ve Konstriktif Perikardit Ayrımında İntrakardiyak Basınç Trasesinin Kullanımı. Pediatric Heart Journal 2015; 2 (3): 159-161.
19. Yılmaz Yozgat, Özgür Olukman, Mustafa Demirol, Şenay Çoban, Cem Karadeniz, Rahmi Özdemir, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Timur MEŞE, Nurettin Ünal. Erkek Yenidoğan Bebekte Glukagonun Aritmojenik Yan Etkisi. Pediatric Heart Journal 2015; 2 (3): 161-162.

20. Yılmaz Yozgat, Mustafa Demirol, Şenay Çoban, Cem Karadeniz, Rahmi Özdemir, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Timur MEŞE, Nurettin ÜNAL. İki Aylık Kız Hastada Timus Hiperplazisine Bağlı Sağ Ventrikül Basısı ve Perikardiyal Effüzyon. Pediatric Heart Journal 2015; 2 (3): 157-159.
21. Demirpençe S, Güven B, Yılmazer MM, Öner T, Doksöz Ö, Özdemir R, Nacaroğlu HT, Meşe T, Tavlı V, Can D. Pulmonary and ventricular functions in children with repaired tetralogy of Fallot. Turk Kardiyol Dern Ars. 2015 Sep;43(6):542-550.
22. Semiha Bahceci, Sait Karaman, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Canan Şule Ünsal Karkıner, Esra Toprak Kanık, Selçuk Yazıcı, Tuğba nalçabasmaz, Demet Can Anafilakside Riskli Grup: İnfant Anafilaksisi. Asthma Allergy Immunol 2016;14:31-36. doi: 10.21911/aai.5050
23. Hikmet Tekin Nacaroğlu, Semiha Bahceci, Cansu Çetin Şentürk, Sait Karaman, Canan Şule Ünsal Karkıner, Demet Can. Yumurta Allerjisi olan olgularımızın Klinik Ve Laboratuvar özelliklerinin Değerlendirilmesi. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi 2016; 6(2):103-108.
24. Sait Karaman, Nesrin Gülez, Semiha Bahçecİ Erdem, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Ferah Genel. Süt çocuğunun geçici hipogamaglobulinemisinde beş yıllık deneyim. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi 2016; 6(3):209-214.
25. Hikmet Tekin Nacaroğlu, Sultan Bent, Yasemin Ceylan, Özlem Bostan Gayret, Meltem Erol Amoksisilin/klavunat Kullanımına Bağlı Gelişen Akut Generalize Ekzantematöz Püstülozis Olgusu. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi 2016; 6(3):215-218.
26. Hikmet Tekin Nacaroğlu, Semiha Bahçeci, Nesrin Gülez, Canan Şule Karkıner, İlker Devrim, M. Yavuz Köker, Ferah Genel, Demet Can. Tuberculosis masked by immunodeficiency: A review of two cases diagnosed with chronic granulomatous disease. Tuber Toraks dergisi (In Press)
D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:
1. Tayman C, Nacaroğlu HT, Sarac A, Ertan Ü. Griscelli sendromu. 49. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 14 - 18 Eylül 2005 İstanbul
2. Polat E, Kunak B, Nacaroğlu HT, Kara C. Osteopetrorikets olgu sunumu. 2.Uludag Pediatri Kıs kongresi 19-22 Şubat 2006, Bursa
3. Cetinkaya S, Kara C, Balaban İ, Nacaroğlu HT. Piknodizostozis olgu sunumu. 50. Türkiye Milli Pediatri Kongresi Kasım 2006; P-456.
4. Nacaroğlu HT, Tuygun N, Cınar G, Tanır G. Swyer-James (Macleod ) sendromu. 50. Türkiye Milli Pediatri Kongresi Kasım 2006; P-272.
5. Metin Timur Ö, Sarac A, Susam H, Ertan Ü, Öz F, Nacaroglu HT. Asemptomatik Hipertransaminazemi ile başvuran üç muskuler distrofi olgusu. 51. Türkiye Milli Pediatri Kongresi Kasım 2007; P-108.
6. Fettah A, Yesilyurt A, Güngör S, Nacaroglu HT, Yıldız Tascı Y, Gürer Y K Y. Kraniofasial dissinostozis olgu sunumu. X. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi Mayıs 2008; P-65.
7. Polat E, Kunak B, Timur Metin Ö, Öz F, Karbuz A, Nacaroglu HT, Akyürek N. Glutarik asidüri Tip -1 tanısı alan olgu sunumu. 52. Türkiye Milli Pediatri Kongresi Kasım 2008; P-141.
8. Nacaroglu HT, Ozmen S, Polat E, Mısırlıoglu Dibek E, Fettah A, Güngör S. Bir olguda iki beta laktam antibiyotik serum hastalıgı benzeri reaksiyon nedeni olabilirmi? XVI. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. Kasım 2008; P-141.
9. Caylan N, Özkan M, Güngör S, Nacaroglu HT, Arslan Koyuncu M, Yaralı N, Zorlu P. Vitamin B12 Eksikliğine Bağlı Hiperhomosisteinemi ve İnfantil Spazm Olgusu. 53. Türkiye Milli Pediatri Kongresi Ekim 2009; P-261.
10. Cenesiz F, Koc B, Ertan U, Takcı S, Nacaroglu HT. Milroy Hastalıgı; olgu sunumu. 53. Türkiye Milli Pediatri Kongresi Ekim 2009; P-151.
11. Bayram C, Nacaroglu HT, Güngör S, Fettah A, Tuygun N, Yöney A. İnternal Juguler venöz Ektazi. 53. Türkiye Milli Pediatri Kongresi Ekim 2009; P-018.
12. Mısırlıoglu Dibek E, Güngör S, Nacaroğlu HT, Fettah A, Ozmen S, Giniş T, Bostancı İ. Atopik egzemalı çocukların özelliklerinin değerlendirilmesi. XVII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi 3-7 Kasım 2009; P: 0-82.
13. Nacaroglu HT, Demircin G, Bülbül M, Erdogan O, Akyüz SG, Caltik A. Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu ile idiyopatik hiperkalsiüri ilişkisi. 6. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi, 7-10 Ekim 2010.
14. Çalkavur S, Olukman O, Can D, Kılıc F, Atlıhan F, Nacaroğlu HT. Yenidoğan Döneminde radyolojik Bulgular İle Karakterize komplikasyonlar. Türk Toraks Dergisi 13-17 Nisan 2011; 12 (Ek 2 ): P242.
15. Nacaroğlu HT, Günay İ, Turgut Ş, Kamalı H, Özdemir A, Günay T, Can D. Sosyoekonomik düzey çocuklarda atopi için risk faktörü olabilir mi? Allerjik hastalıklar ve klinik immunolojide tedavi, program ve özet kitabı, sf 54, 1-4 Kasım 2011, Antalya.
16. Turgut CS, Günay İ, Nacaroğlu HT, Can D. Keçi sütü inek sütü alerjisinde alternatif olabilir mi? Allerjik hastalıklar ve klinik immunolojide tedavi, program ve özet kitabı, sf 38, 1-4 Kasım 2011, Antalya
17. Nacaroğlu HT, Can D, Turgut CŞ, Günay İ, Yaman Y, Arıkan Ç, Erdener A, Alper H, Yıldırım H. Pulmoner nodül ayırıcı tanısında nadir bir antite: Juvenil Ksantogranülom. Türk Toraks Derneği 15. Yıllık kongresi, 2012.
18. Doksöz Ö, Tavlı V, Meşe T, Öner T, Demirpençe S, Özdemir R, Yozgat Y, Doksöz T, Nacaroğlu HT. VSD nedeniyle opere olmuş bir olguda sol pulmoner arter yokluğu. 11. Ulusal pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, 2012.
19. Kamalı H, Can D, Günay İ, Nacaroğlu HT, Turgut CŞ, Özdemir A, Ayanoğlu M, Doğan D. İzmir’de kentsel alanda yapılan ISAAC çalışması. 7. Ulusal Çocuk Astım, Allerji ve Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi, 2012.
20. Nacaroğlu HT, Ünsal CŞ, Günay İ, Küçük M, Çeleğen M, Diniz G, Can D. Geçici kına dövmesi sonrası gelişen Wells Sendromu. XIX. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, 2012.
21. Nacaroğlu HT, Çeleğen M, Ünsal CŞ, Özek G, Umaç Çartı Ö, Tosun H, Can D. Seftriaxon kullanımına bağlı gelişen akut generalize ekzantematöz püstülozis olgusu. XIX. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, 2012.
22. Sipahi S, Can D, Günay İ, Nacaroğlu HT, Ünsal CŞ, Kamalı H, Özdemir A, Günay T. Okul çocuklarında sosyal statü ve kültürel düzeyin atopi ve alerjik hastalıklar üzerine etkisi. XIX. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, 18-22 Kasım 2012.
23. Nacaroğlu HT, Günay İ, Turgut CŞ, Doğan D, Ayanoğlu M, Can D. Subkutan immunoterapide hasta kompliyansı. 7. Ulusal Çocuk Astım, Allerji ve Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi, 2012.
24. Canan Şule Ünsal Karkıner, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Rahmi Özdemir, Saniye Girit, Aytaç Karkıner, Hüdaver Alper, Demet Can. Pulmoner Vasküler Anomaliler. Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi, 2013.
25. Hikmet Tekin Nacaroğlu, Özlem Saraç Sandal, Özlem Bağ, Özlem Bekem Soylu, Gülden Diniz, Aysel Öztürk, Demet Can. İdiopatik Pulmoner Hemosiderozis ile Çölyak Hastalığı Birlikteliği “Lane Hamilton Sendromu. Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi, 3 - 7 Nisan 2013.
26. Hikmet Tekin Nacaroğlu, Demet Can, Canan Şule Ünsal Karkıner, Türkan Günay, Dilek Çımrın, Tuğba Nalçabasmaz. Hışıltılı Çocuğun Çevresel Tütün Dumanı Maruziyetini Azaltmada Ailelerde Farkındalık Yaratmanın Etkisi. Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi, 3 - 7 Nisan 2013.
27. Ferah Genel, Nesrin Gülez, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Canan Şule Ünsal Karkıner, Demet Can. Atopik Dermatit Ayırıcı Tanısında Hiper IgE Sendromu. 8. Ulusal Çocuk Astım, Alerji ve Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi, 24-27 Nisan 2013.
28. Ferah Genel, Nesrin Gülez, Erhan Özbek, Pamir Gülez, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Şükran Keskin Gözmen, Canan Şule Ünsal Karkıner, Demet Can. Ağır Kombine İmmün Yetmezlik; Yedi Olgunun Klinik Ve İmmünolojik Özellikleri. 8. Ulusal Çocuk Astım, Alerji ve Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi, 24-27 Nisan 2013.
29. Yılmaz Yozgat, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Rahmi Özdemir, Önder Doksöz, Barış Güven, Cem Karadeniz, Mehmet Küçük, Timur MEŞE, ,Nurettin Ünal. Biatriyal genişlemesi olan yedi yaşındaki olguda restriktif kardiyomiyopati/konstrüktif perikardit ayırımında ekokardiyografik ve anjiografik değerlendirme. 12. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerahisi Kongresi 1-5 Mayıs 2013/ Fethiye.
30. Hikmet Tekin Nacaroğlu, Solmaz Saygan, Özlem Saraç Sandal, Canan Şule Ünsal Karkıner, Hülya Tosun Yıldırım, Demet Can. Aşı Sonrası Gelişen Akut İnfantil Hemorajik Ödem Olgusu. 49. Turk Pediatri Kongresi 11 - 13 Haziran 2013; P-069.
31. Semiha Bahçeci Erdem, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Canan Şule Ünsal Karkıner, İlker Günay, Demet Can. Lökotrien reseptör antagonistlerinin yan etkileri. XX. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, 02-06 Kasım 2013.
32. Müge Ayanoğlu, Demet Can, İlker Günay, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Canan Şule Ünsal Karkıner, Hacer Kamalı, Ahmet Özdemir, Döne Doğan, Semiha Bahçeci Erdem. Allerjik rinitli okul çocuklarında risk faktörleri. XX. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, 02-06 Kasım 2013.
33. Semiha Bahçeci Erdem, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Canan Şule Ünsal Karkıner, Güner Özçelik, Nesrin Moğulkoç, Hüdaver Alper, Demet Can. Okul Çocuğunda Hipersensitivite Pnömonisi. XX. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, 02-06 Kasım 2013.
34. Semiha Bahçeci Erdem, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Özlem Bağ, Canan Şule Ünsal Karkıner, İpek Parlak İbiş, Anıl Korkmaz, Korcan Demir, Demet Can. DRESS sendromunda pulmoner tutulum. XX. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, 2013.
35. Hikmet Tekin Nacaroğlu, Semiha Bahçeci, Nesrin Gülez, Cansu Çetin, Canan Şule Karkıner, İlker Devrim, Ferah Genel, Demet Can. İmmün yetmezliğin arkasına gizlenen tüberküloz. Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi 2-6 nisan 2014.
36. Semiha Bahçeci Erdem, Yılmaz Yozgat, Aytaç Karkıner, Mehmet Küçük, Canan Şule Karkıner, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Hüdaver Alper, Demet Can. Efor dispnesi ile başvuran olguda Karinal trifurkasyon ve trakeobronkomalazi birlikteliği. Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi 2-6 nisan 2014.
37. Nurşen Ciğerci Günaydın, Esen Demir, Tekin Nacaroğlu, Figen Gülen, Remziye Tanaç. Yumurta allerjisinde klinik özellikler ve deri prick test ile yumurta spesifik IgE için eşik değerler. 9. Ulusal Çocuk Alerji ve Astım Kongresi, 23-26 nisan 2014 (poster ikinciliği)
38. Semiha Bahçeci, Rana İşgüder, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Sanem Eren Akarcan, Canan Şule Karkıner, Hasan Ağın, Hüdaver Alper, Demet Can. Şimik pnömoninin pulmoner komplikasyonları. 9. Ulusal Çocuk Alerji ve Astım Kongresi, 23-26 nisan 2014.
39. Dilek Özkök Kızılca, Demet Can, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Semiha Bahceci Erdem, Canan Şule Ünsal Karkıner, Pamir Gülez, SelcanYamacı, Nurettin Ünal. D vitamin eksikliği atopik dermatitte hastalığın şiddetini arttırır mı?. 9. Ulusal Çocuk Alerji ve Astım Kongresi, 23-26 nisan 2014.
40. Dilek Özkök Kızılca, Demet Can, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Semiha Bahceci Erdem, Canan Şule Ünsal Karkıner, Sait Karaman, Pamir Gülez, Selcan Yamacı, Nurettin Ünal. Atopik dermatitde hastalığın şiddetini etkileyen faktörler. 9. Ulusal Çocuk Alerji ve Astım Kongresi, 23-26 nisan 2014.
41. Hikmet Tekin Nacaroğlu, Rana İşgüder, Semiha Erdem Bahceci, Anıl Korkmaz, Sait Karaman, Canan Sule Ünsal Karkıner, Demet Can. Ortalama trombosit hacmi astımda biomarker olabilir mi? 25-29 Ekim 2014 XXI. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji kongresi.
42. Hikmet Tekin Nacaroğlu, Sinan Yavuz, Eray Basman, Semiha Bahceci Erdem, Mehmet Taşdemir, Özgül Yiğit, Demet Can. Parafenilendiamin Duyarlılığına Bağlı Gelişen Reaksiyonların Klinik Spektrumu; İki Olgu Sunumu. 25-29 Ekim 2014 XXI. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji kongresi.
43. Hikmet Tekin Nacaroğlu, Semiha Bahçeci Erdem, Özlem Sümer, Sait Karaman, Canan Şule Ünsal Karkıner, Döne Doğan, Suna Asilsoy, Serdar Altınöz, İlker Gunay, Demet Can. Subkutan İmmünoterapide Lokal ve Sistemik Reaksiyonlar. 25-29 Ekim 2014 XXI. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji kongresi.
44. Semiha Bahçeci Erdem, Nesrin Gülez, Ferah Genel, Sait Karaman, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Canan Şule Ünsal Karkıner, Demet Can. Yaygın Değişken İmmünyetmezlik Tanısı İle İzlediğimiz Hastaların Özellikleri Ve Gelişen Komplikasyonlar. 25-29 Ekim 2014 XXI. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji kongresi
45. Sait Karaman, Semiha Erdem Bahceci, Canan Sule Ünsal Karkıner, Hikmet Tekin Nacaroğlu, İlker Günay, Demet Can. Astımda polen immünoterapisinin başarısını öngörebilirmiyiz? 25-29 Ekim 2014 XXI. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji kongresi.
46. Sait Karaman, Semiha Erdem Bahceci, Canan Sule Ünsal Karkıner, Hikmet Tekin Nacaroğlu, İlker Günay, Demet Can. Mite duyarlılığı olan astımlı çocukların hangisine immünoterapi uygulayalım? 25-29 Ekim 2014 XXI. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji kongresi.
47. Canan Sule Ünsal Karkıner, İlker Günay, Semiha Erdem Bahceci, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Sait Karaman, Demet Can. Korkmayın! İmmünoterapi astımlı çocukların yaşam kalitesini bozmaz. 25-29 Ekim 2014 XXI. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji kongresi.
48. Semiha Erdem Bahceci, Sait Karaman, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Aytaç Karkıner, Döne Doğan, Kübra Evren Şahin, Canan Sule Ünsal Karkıner, Demet Can. İzmir Dr Behcet Uz Çocuk Hastanesi Fleksible Bronkoskopi Sonuçları. 6. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi, 15-18 Ekim 2014, Kayseri.
49. Sait Karaman, Nesrin Gülez, Ferah Genel, Semiha Bahçeci Erdem, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Canan Şule Karkıner, Hüdaver Alper, Demet Can. Otozomal resesif Hiper IgE sendromlu hastlarımızda görülen pulmoner komplikasyonlar. Türk Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi 1-5 nisan 2015.
50. Semiha Bahçeci Erdem, Sait Karaman, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Saniye Girit, Canan Şule Karkıner, Demet Can. Primer Silier Diskinezi: 29 olgu. Türk Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi 1-5 nisan 2015.
51. İlkay Ayrancı, Semiha Bahçeci Erdem, Sait Karaman, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Saniye Girit, Canan Şule Karkıner, Demet Can. Non-Kistik fibroz Bronşektazili hastalarımız. Türk Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi 1-5 nisan 2015.
52. Semiha Bahçeci Erdem, Nesrin Gülez, Ferah Genel, Sait Karaman, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Canan Şule Karkıner, Demet Can. Yaygın Değişken İmmün Yetmezlik Tanılı Hastalar ve Gelişen Komplikasyonlar. 1. Klinik İmmünoloji Kongresi 09-12 Nisan 2015, Antalya.
53. Sait Karaman, Semiha Bahceci Erdem, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Canan Şule Ünsal Karkıner, Demet Can. Oral Besin Provokasyon Testleri Güvenli mi? 10. Ulusal Çocuk Alerji ve Astım Kongresi, 16-19 nisan 2015. (Poster ikinciliği)
54. Sevgi Topal, Semiha Bahceci Erdem, Sait Karaman, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Canan Şule Ünsal Karkıner, Demet Can. Nadir bir anaflaksi nedeni; soğuk marıziyeti. 10. Ulusal Çocuk Alerji ve Astım Kongresi, 16-19 nisan 2015.
55. Semiha Bahceci Erdem, Sait Karaman, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Canan Şule Ünsal Karkıner, İlker Günay, Suna Asilsoy, Serdar Altınöz, Döne Doğan, Demet Can. Çocuklarda subkutan immünoterapi deneyimi:15 yılda 51 sistemik reaksiyon. 10. Ulusal Çocuk Alerji ve Astım Kongresi, 16-19 nisan 2015.
56. Önder Doksöz, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Gökhan Ceylan, Mehmet Çeleğen, Şenay Aşık Nacaroğlu, Demet Can, Timur Meşe, Nurettin Ünal. Çevresel Tütün Dumanı Maruziyeti Olan Epizodik Hışıltılı Çocuklarda Sağ ve Sol Ventrikül Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi. 14. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kalp Cerrahisi Kongresi 15-18 Nisan 2015.
57. Önder Doksöz, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Mehmet Çeleğen, Şenay Aşık Nacaroğlu, Gökhan Ceylan, Demet Can, Timur Meşe, Nurettin Ünal. Çevresel Tütün Dumanı Maruziyeti Olan Epizodik Hışıltılı Çocuklarda Karotis İntima-Mediya Kalınlığı ve Vasküler Fonksiyonların Değerlendirilmesi. 51. Türk Pediatri Kongresi 17-21 Mayıs 2015.
58. Hikmet Tekin Nacaroğlu, Semiha Bahceci, Sait Karaman, Canan Şule Ünsal Karkıner, Demet Can. Ortalama trombosit hacmi bronşektazili çocuklarda akut alevlenmeyi göstermede biomarker olabilir mi? Türk Toraks Derneği Güz Sempozyumu 3-6 Eylül 2015.
59. Semiha Bahceci, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Sait Karaman, Saniye Girit, Canan Şule Ünsal Karkıner, Demet Can. Kistik Fibrozis: Tek merkezin 20 yıllık deneyimi. Türk Toraks Derneği Güz Sempozyumu 3-6 Eylül 2015.
60. Semiha Bahceci, Sait Karaman, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Canan Şule Ünsal Karkıner, Esra Toprak Kanık, Selçuk Yazıcı, Tuğba nalçabasmaz, Demet Can. Anaflakside riskli grup: infant anaflaksisi. 28 kasım- 2 Aralık 2015 XXII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji kongresi, Antalya.
61. Semiha Bahceci, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Sait Karaman, Güner Özçelik, Cahit Barış Erdur, Selçuk Yazıcı, Canan Şule Ünsal Karkıner, Esra Toprak Kanık, Demet Can. Besin proteini ilişkili Allerjik Proktokolitte tolerans Gelişimi. 28 kasım- 2 Aralık 2015 XXII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji kongresi, Antalya.
62. Hikmet Tekin Nacaroğlu, Semiha Bahceci, Cansu Çetin Şentürk, Sait Karaman, Canan Şule Ünsal Karkıner, Demet Can. Yumurta Allerjisi olan olgularımızın Klinik Ve Laboratuvar özelliklerinin Değerlendirilmesi. 28 kasım- 2 Aralık 2015 XXII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji kongresi, Antalya.
63. Nacaroğlu HT, İşgüder R, Bent S, Bahceci SE, Ceylan G, Korkmaz A, Karaman S, Canan Sule Karkıner CS, Can D. Nötrofil lenfosit oranı astımda inflamasyonu göstermede biomarker olabilir mi? 28 kasım- 2 Aralık 2015 XXII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji kongresi, Antalya.
64. Semiha Bahceci, Sait Karaman, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Canan Şule Ünsal Karkıner, Esra Toprak Kanık, Nesrin Gülez, Demet Can, Ferah Genel. Bronşektazinin Genetik Sebepleri: Primer immün yetmezlikler. 2. Klinik immünoloji kongresi 31 Mart-03 Nisan 2016, Antalya.
65. Hikmet Tekin Nacaroğlu, Nesrin Gülez, Mustafa Yavuz Köker, Semiha Erdem Bahçeci, Sait Karaman, Ferah Genel. Ciddi Otozomal Resesif Kronik Granülomatöz Hastalık Olgusu. 2. Klinik immünoloji kongresi 31 Mart-03 Nisan 2016, Antalya
66. Sait Karaman, Aytaç Karkıner, Semiha Bahceci, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Selçuk Yazıcı, Canan Şule Ünsal Karkıner, Esra Toprak Kanık, Demet Can. Persistan hışıltının altından çıkarılan yabancı cisim aspirasyonları. Türk Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi, 6-10 Nisan 2016, Antalya
67. Hikmet Tekin Nacaroğlu, Semiha Bahçeci Erdem, Ersin Durğun, Sait Karaman, Cahit Barış Erdur, Canan Şule Ünsal Karkıner, Demet Can. Allerjik Proktokolitte İnflamasyon ve Tolerans Gelişimini Göstermede İnflamatuvar Belirteçler. XI. Ulusal Çocuk Alerji ve Astım Kongresi, 24-27 Nisan, Marmaris (Poster birincilik ödülü)
68. Selçuk Yazıcı, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Semiha Bahçeci Erdem, Sait Karaman, Demet Can. Ballıbaba (Labiatae) Allerjisi. XI. Ulusal Çocuk Alerji ve Astım Kongresi, 24-27 Nisan, Marmaris.
69. Semiha Bahçeci Erdem, Sait Karaman, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Canan Şule Ünsal Karkıner, Özlem Bağ, Selçuk Yazıcı, Demet Can. Atipik Stevens-Johnson Sendromu. XI. Ulusal Çocuk Alerji ve Astım Kongresi, 24-27 Nisan 2016, Marmaris.
70. Semiha Bahçeci Erdem, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Sait Karaman, Selçuk Yazıcı, Canan Şule Ünsal Karkıner, Esra Toprak Kanık, Demet Can. Anaflaksili Olgularımız. XI. Ulusal Çocuk Alerji ve Astım Kongresi, 24-27 Nisan 2016, Marmaris.
71. Sait Karaman, Semiha Bahçeci Erdem, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Hatice Feray Arı, Canan Şule Ünsal Karkıner, Esra Toprak Kanık, Döne Doğan, Demet Can. Subkutan Allerjen İmmünoterapinin Yeni Allerjen Duyarlılık Gelişimine Etkisi. XI. Ulusal Çocuk Alerji ve Astım Kongresi, 24-27 Nisan 2016, Marmaris.
72. Hacer Efnan Melek, Ayşe Betül Büyüktiryaki, Tekin Nacaroğlu, Raziye Dut, Özge Soyer, Ümit Şahiner, Mustafa Erkoçoğlu, Ebru Arık Yılmaz, Deniz Akkaya, Nuray Kızılkan, Cansın Saçkesen. Pediatristlerin Atopik Dermatit ve Besin Alerjisi Birlikteliği ile Eliminasyon Diyetine Yaklaşımı ve Bilgi Düzeyleri. XXIII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji kongresi, 8-12 Ekim 2016, Bodrum
73. Yurda Simsek, Özge Yılmaz, Mehmet Kılıç, Ferhat Çatal, Ayşen Çetemen, Duygu Erge, Demet Can, Nihat Sapan, Ayhan Söğüt, Bahar Göktürk, Tuba Tuncel, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Ahmet Türkoğlu, Mehtap Yazıcıoğlu, Arzu Babayiğit Hocaoğlu, Esra Toprak Kanık, Hasan Yüksel. Çocukluk Çağı Kronik Ürtikeri: Ulusal Veriler. XXIII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji kongresi, 8-12 Ekim 2016, Bodrum
74. Hikmet Tekin Nacaroğlu, Özlem Bostan Gayret, Meltem Erol, Övgü Büke, Oğuzhan Zengi, Mehmet Taşdemir. Obez astımlı çocuk olgularda havayolu ve sistemik inflamasyonunu göstermede biyobelirteçlerin yeri. XXIII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji kongresi, 8-12 Ekim 2016, Bodrum
75. Cansu Çeti·n Şentürk, Demet Can, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Semiha Bahçeci, Sait Karaman, Melis Şahmaran, Canan Şule Karkıner, Esra Toprak Kanık. Çoklu Tetikleyicili Hışıltısı Olan Çocukların Doğal Seyri. XXIII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji kongresi, 8-12 Ekim 2016, Bodrum
76. Melis Şahmaran, Demet Can, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Semiha Erdem, Sait Karaman, Cansu Şentürk, Selçuk Yazıcı. Epizodik Hşıltısı Olan Çocukların Doğal Seyri. XXIII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji kongresi, 8-12 Ekim 2016, Bodrum
77. Hikmet Tekin Nacaroğlu, Si·nem İliaz, Ayşe Bilge Öztürk, Cansın Saçkesen. Tekrarlayan Alt ve Üst Solunum Yolu Semptomları Olan Okul Öncesi Çocuklarda İmpuls Osilometri Yöntemi ile Reversibilitenin Değerlendirilmesi. XXIII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji kongresi, 8-12 Ekim 2016, Bodrum
78. Hikmet Tekin Nacaroğlu, Si·nem İliaz, Ayşe Bilge Öztürk, Cansın Saçkesen. Okul Çağı Çocuklarda Eş Zamanlı Spirometri ve İmpuls Osilometri Ölçümleri ile Bronkodilatör Yanıtının Analizi. XXIII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji kongresi, 8-12 Ekim 2016, Bodrum (Poster birincilik ödülü)
79. Sait Karaman, Semiha Bahçeci Erdem, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Selçuk Yazıcı, Canan Şule Karkıner, Esra Toprak Kanık, Ömer Akçal, Demet Can. Besin allerjisi olan infantlar solunumsal allerjik hastalıklara aday mı? XXIII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji kongresi, 8-12 Ekim 2016, Bodrum
80. Semiha Bahçeci, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Hatice Feray Arı, Sait Karaman, Canan Şule Karkıner, Esra Toprak Kanık, Demet Can Yumurta Allerjisi Olan Olgularda Kızamık-KızamıkçıkKabakulak Aşılaması Öncesi Aşı ile Prick Test Gerekli mi? XXIII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji kongresi, 8-12 Ekim 2016, Bodrum
81. Semiha Bahçeci Erdem, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Olgay Bildik, Sait Karaman, Canan Şule Karkıner, Esra Toprak Kanık, Selçuk Yazıcı, Demet Can. İnek Sütü Allerjisi Olan Çocuklar Hipoallerjenik Formülaları Nasıl Tolere Ediyor? XXIII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji kongresi, 8-12 Ekim 2016, Bodrum
82. Hikmet Tekin Nacaroğlu, Semiha Bahçeci Erdem, Sait Karaman, Döne Doğan, Canan Şule Ünsal Karkiner, Esra Toprak Kanık, Demet Can Yumurta Alerjisi tanısı ile izlediğimiz olgularda Deri Prik Test ile Yumurta-spIgE İçin Tanısal Karar Değerleri. XXIII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji kongresi, 8-12 Ekim 2016, Bodrum
83. Hacer Efnan Melek, Ayşe Betül Büyüktiryaki, Tekin Nacaroğlu, Raziye Dut, Özge Soyer, Ümit Şahiner, Mustafa Erkoçoğlu, Ebru Arık Yılmaz, Deniz Akkaya, Nuray Kızılkan, Cansın Saçkesen. Pediatristlerin Besin Alerjisi ve Eliminasyon Diyetine Yaklaşımları ve Bilgi Düzeyleri. XXIII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji kongresi, 8-12 Ekim 2016, Bodrum.
84. Sinem İliaz, Zeynep Atam Taşdemir, Ayşe Bilge Öztürk, Leyla Pur Özyiğit, Tekin Nacaroğlu, Cansın Saçkesen. Astım, KOAH ve ACOS’lu Olgularda İmpuls Osilometri ile Reversibilitenin Değerlendirilmesi. XXIII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji kongresi, 8-12 Ekim 2016, Bodrum.
85. Hikmet Tekin Nacaroğlu, Övgü Büke, Özlem Bostan Gayret, Meltem Erol. Adölesanda yumurta tüketimi sonucu gelişen anafilaksi; geç başlangıçlı besin allerjisi olgusu. XXIII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji kongresi, 8-12 Ekim 2016, Bodrum.
86. Hikmet Tekin Nacaroğlu, Hande Yüksel, Övgü Büke, Özlem Bostan Gayret, Meltem Erol Bal Tüketimi Sonucu Anafilaksi Gelişen Adölesan Olgu. XXIII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji kongresi, 8-12 Ekim 2016, Bodrum.
87. Hikmet Tekin Nacaroğlu, Sultan Bent, Yasemin Ceylan, Özlem Bostan Gayret, Meltem Erol. Amoksisilin/klavunat Kullanımına Bağlı Gelişen Akut Generalize Ekzantematöz Püstülozis Olgusu. XXIII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji kongresi, 8-12 Ekim 2016, Bodrum.
88. Semiha Bahçeci, Sait Karaman, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Aytaç Karkıner, Döne Doğan, Kübra Evren Şahin, Canan Şule karkıner, Demet Can. İzmir Dr Behçet Uz Çocuk Hastanesi Fleksibl Bronkoskopi Sonuçları. Çocuk Göğüs hastalıkları 1. Kongresi, 29 eylül-1 Ekim 2016, İstanbul.
89. Hande Yüksel, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Özgül Yiğit, Özlem Bostan Gayret, Meltem Erol. Akut bronşiolitli olgularda sistemik inflamasyonu, klinik şiddeti ve prognozu öngörmede inflamatuvar biyobelirteçlerin yeri? Çocuk Göğüs hastalıkları 1. Kongresi, 29 eylül-1 Ekim 2016, İstanbul.
90. Karkıner A, Karkıner CS, Şahin KE, Bahçeci S, Karaman S, Nacaroğlu T, Can D, Özdemir G, Polatdemir K, Oral A. Akut ve kronik akciğer problemlerinde fiberoptik bronkoskopi deneyimlerimiz. 34. Ulusal çocuk Cerrahisi Kongresi, 26-30 Ekim 2016, Girne.

Diğer Bilimsel Etkinlikler

E. Diğer yayınlar:

Ulusal kitaplarda bölümler:

E1. Çocuk Sağlığında Astım, İstanbul 2015; Kronik Öksürüklü Çocuğa Yaklaşım

F. Konuşmacı olarak katıldığı kongre, sempozyum, panel ve kurslar

a. Kongreler
1. Solunum yolu alerjileri olgu sunumu. 8. Ulusal Çocuk Astım, Alerji ve Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi, Çeşme, 2013.
2. Besin Alerjisi Toplantısı, Koç üniversitesi, Kazara Besin Karşılaşmaları Olan IgE aracılı Besin Allerjisi Olgusu sunumu, 03 Aralık 2016, İstanbul.
b. Sunumlar
1. Astımlı çocuklarda lökotrien reseptör antagonistlerinin yan etkileri. Semiha Bahçeci Erdem, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Canan Şule Karkıner, İlker Günay, Demet Can. Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi 2-6 nisan 2014 (Sözlü sunum).
2. Erdem Bahceci S, Genel F, Gulez N, Nacaroglu H.T, Can D. Pulmonary Complications In Patients With Common Variable Immunodeficiency. European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress 6-10 June 2015, Barcelona (Tartışmalı Poster sunumu)
3. Sait Karaman, Semiha Bahçeci Erdem, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Canan Şule Karkıner, Esra Toprak Kanık, Demet Can. İnek sütü alerjisi olan çocuklara fırınlanmış süt güvenle verilebilir mi? 8-12 Ekim 2016 XXIII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji kongresi, Bodrum (Sözlü sunum).
4. Emine Dibek Mısırlıoğlu, Hakan Güvenir, Semiha Bahçeci, Mehtap Haktanır Abul, Demet Can, Belgin Emine Usta Güç, Mustafa Erkoçoğlu, Müge Toyran, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Ersoy Civelek, Betül Büyüktiryaki, Tayfur Giniş, Fazıl Orhan, Can Naci Kocabaş. Ağır Kutanöz İlaç Reaksiyonu Gelişen Hastaların Değerlendirilmesi: Çok Merkezli Çalışma. XXIII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji kongresi, 8-12 Ekim 2016, Bodrum (Sözlü sunum).
5. Pınar Yamaç Dilaver, Tuba Koçkar, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Erkan Çakır, Sedat Öktem. Okul Öncesi çocuklarda Akut Astım Atağında Magnezyum Sülfatın Etkinliği. Çocuk Göğüs hastalıkları 1. Kongresi, 29 eylül-1 Ekim 2016, İstanbul (Sözlü sunum).G. Toplantı ve kurs katılım belgeleri:

a. Kurslar:
1. Neonatal Resüsitasyon programı (NRP), Dr Sami Ulus Çocuk sağlığı Ve Hastalıkları EAH, 14-16 Haziran 2007, Ankara.
2. Çocuklarda ileri yaşam desteği programı (ÇİLYAD), Dr Sami Ulus Çocuk sağlığı Ve Hastalıkları EAH, 27-30 Mayıs 2008, Ankara.
3. Allerjide Acil Durumlara Yaklaşım Kursu, XVI. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji kongresi, 19-23 Kasım 2008, Girne.
4. Pediatride Genetik Uygulamalar kursu, Dışkapı EAH Çocuk sağlığı ve hastalıkları, 11-13 Şubat 2009, Ankara.
5. Besin Allerjileri Kursu, Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji kongresi, 1-4 kasım 2011, Antalya
6. Olgularla Besin Allerjisinde Yaklaşım Kursu, Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji kongresi, 1-4 kasım 2011, Antalya.
7. Pediatrik Astım tanı ve Tedavisinde Pratik ve Güncel Yaklaşım Kursu, Türk Toraks Derneği 15. Yıllık Kongresi, 11-15 Nisan 2012, Antalya.
8. Teorikten Pratiğe Vakalarla Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Kursu, Türk Toraks Derneği Okulu, 26 Ocak 2013, İzmir.
9. Pediatrik Solunum Yolu Hastalıklarında Fizyopatoloji, Tedavi Ve Yenilikler Kursu, Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi, 3-7 Nisan 2013, Antalya.
10. Pediatri Pratiğinde Alerji Kursu, 8. Ulusal Çocuk Astım, Alerji ve Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi, 24-27 Nisan 2013, İzmir.
11. XX.Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji kongresi, Antalya. Primer immün yetmezlikler kursu, 2-6 Kasım 2013,
12. Allerjide Tanı Yöntemleri Kursu, 9. Ulusal Çocuk Astım, Alerji ve Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi, 23-26 Nisan 2014, KKTC.
13. Allerjide Aciller kursu, 9. Ulusal Çocuk Astım, Alerji ve Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi, 23-26 Nisan 2014, KKTC.
14. İlaç Allerjisinde Desensitizasyon-Temel İlkeler kursu, XXI. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji kongresi, 25-29 Ekim 2014, Bodrum.
15. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 03-12 Kasım 2014, İstanbul.
16. Pediatrik Radyoloji Kursu, Türk Pediatri Kurumu, 04-06 Aralık 2015, İstanbul.
17. Bilimsel çalışmalarda pratik istatistik kursu”, Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 27 Aralık 2014, İstanbul.
18. Neonatal Resüsitasyon Kursu, Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 21-23 Ocak 2015, İstanbul.
19. Olgularla Erişkinlerde Kistik Fibrozis Kursu, Türk Toraks Derneği, 22 Şubat 2015, İstanbul.
20. Çocuklarda Evde Mekanik Ventilasyon Kursu, Bezmialaem Üniversitesi, 1 Mart 2015, İstanbul.
21. Çocuklarda İleri Yaşam Desteği” kursu, Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 6-7 Mart 2015, İstanbul.
22. Solunum Fonksiyon Testi Kursu, XXII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji kongresi, 28 Kasım- 2 Aralık 2015, Antalya.
23. Akımsitometri çalışmaları, verilerin yorumlanması kursu, 2. Klinik immünoloji kongresi 31 Mart-03 Nisan 2016, Antalya.
24. Primer immün yetmezlik hemşireliği kursu, 2. Klinik immünoloji kongresi 31 Mart-03 Nisan 2016, Antalya.
25. Astım Kursu, XXIII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji kongresi, 8-12 Ekim 2016, Bodrum.


b. Katıldığı kongreler
1. 2.Uludağ Pediatri Kış Kongresi, 19-22 Şubat 2006, Bursa
2. 50. Milli Pediatri Kongresi, 8-12 kasım 2006, Antalya
3. 29. Pediatri Günleri ve 8. Pediatri Hemşireliği Günleri, 10-13 Nisan 2007, İstanbul
4. 5. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 5-7 Haziran 2007, İstanbul
5. 51. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 07-11 Kasım 2007, KKTC
6. 30. Pediatri Günleri ve 9. Pediatri Hemşireliği Günleri, 14-17 Nisan 2008, İstanbul
7. XVI. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji kongresi, 19-23 Kasım 2008, KKTC
8. 53. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 21-25 Ekim 2009, Marmaris
9. XVII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji kongresi, 3-7 Kasım 2009, Antalya
10. 4. Tepecik Enfeksiyon Günleri, Temel İmmünoloji Sempozyumu Toplantısı, 6-9 Ekim 2011, Çeşme
11. “Kistik Fibrozis Kayıt Sistemi Tanıtım Ve Eğitimi” Toplantısı, 24 Ekim 2011, Ankara
12. European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress, 11-15 June 2011, İstanbul
13. XVIII Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji kongresi, 1-4 Kasım 2011, Antalya
14. Türk Toraks Derneği 15. Yıllık Kongresi, 11-15 Nisan 2012, Antalya
15. 7. Ulusal Çocuk Astım, Alerji ve Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi, 03-05 Mayıs 2012, Eskişehir
16. European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress, 16-20 June 2012, Geneva
17. XIX. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji kongresi, 7-11 Kasım 2012, Antalya
18. Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi, 3-7 Nisan 2013, Antalya
19. 8. Ulusal Çocuk Astım, Alerji ve Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi, 24-27 Nisan 2013, Çeşme
20. 49. Türk Pediatri Kongresi, 10-13 Haziran 2013, İstanbul
21. European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress, 22-26 June 2013, Milan, Italy
22. XX.Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji kongresi, 2-6 Kasım 2013, Antalya.
23. 100 th Project Meeting, 12-14 Mart 2014, Antalya.
24. 9. Ulusal Çocuk Astım, Alerji ve Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi, 23-26 Nisan 2014, KKTC
25. XXI. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji kongresi, 25-29 Ekim 2014, Bodrum
26. Pediatrik Toraksta Klinisyenler için Radyoloji Sempozyumu, Türk Toraks Derneği, 30 Kasım 2014, İzmir
27. AİD Güncelleme Günleri-1: Allerjen İmmünoterapisi, 11-12 Nisan 2015, Eskişehir
28. 10. Ulusal Çocuk Alerji ve Astım Kongresi, 16–19 Nisan 2015, Sapanca
29. 51. Türk Pediatri Kongresi, 17 - 21 Mayıs 2015, İzmir.
30. European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress, 06-10 June 2015 Barcelona, Spain.
31. XXII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji kongresi, 28 kasım- 2 Aralık 2015, Antalya.
32. 1 st Congress of the Eyropean young Pediatricians Association. 4-6 December, Istanbul.
33. Pediatrik Havayolu Sorunlarına Yaklaşım, Medipol Üniversitesi, İstanbul.
34. 2. Klinik immünoloji kongresi, 31 Mart-03 Nisan 2016, Antalya.
35. XI. Ulusal Çocuk Alerji ve Astım Kongresi, 24-27 Nisan 2016, Marmaris.
36. Türk Pediatri Kurumu 52. Kongresi, 15 – 19 Mayıs 2016, Antalya
37. European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress 11-15 June 2016, Vienna, Austria
38. XXIII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji kongresi, 8-12 Ekim 2016, Bodrum.
39. Çocuk Göğüs hastalıkları 1. Kongresi, 29 eylül-1 Ekim 2016, İstanbul.
40. Çocuklarda Alerji ve Göğüs Hastalıklarına Güncel Yaklaşım, Ege Üniversitesi, 21 Ekim 2016, İzmir
41. Çocukluktan Erişkinliğe havayolu Hastalıkları Sempozyumu, Türk Toraks Derneği, 19 kasım 2016, Balıkesir.
42. Besin Allerjisi Toplantısı, Koç Üniversitesi, 3 Aralık 2016, İstanbul
43. 2. Türk Pediatri Kurumu, Genç Pediatristler Kongresi, 2-4 Aralık 2016, İstanbul.
44. İlaç Allerjisi Toplantısı, Koç Üniversitesi, 24 Aralık 2016, İstanbul
45. Kemik iliği Transplantasyonlu Çocuklarda Akciğer Problemlerine Yaklaşım Sempozyumu, 02.04.2017, İstanbul
Bilimsel kurullarda görevler

Hakemlik yaptığı Dergiler:

1. Impulse oscillometry in acute and stable asthmatic children: a comparison with spirometry. Pediatric Allergy, Immunology, and Pulmonology 23-Nov-2014.
2. Seasonal Variation of Asthma Control, Lung Function Tests and Allergic Inflammation in Relation to Vitamin D levels: A Prospective Annual Study. Advances in Dermatology and Allergology/Postepy Dermatologii i Alergologii. 2016-09-20.

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Betül KILIÇ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Mehmet BÜYÜKTİRYAKİ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Enver ATAY
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Remzi ERKESİM
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Mehmet GÜNDÜZ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Haşim GENCER
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

marmara üniversitesi 2009 şişli hamidiye etfal eğitim ve araştırma hastanesi 2014

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

esenler kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesi

Araştırma Alanları

pediatri

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Mustafa ÇİFTÇİ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Marmara Üniversitesi 2001 Haydarpaşa Numune EAH 2008

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Yayın Listesi:

A. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. Mustafa Çiftçi, Fırat Erdoğan, Çağatay Nuhoğlu, Ömer Ceran. Lumbar Puncture Findings in Infants under 12 Months of Age with Simple Febrile Seizure. ARC Journal of Pediatrics 2016; 2(2): 9-13. (Uzmanlık tezinden türetilmiştir)

B. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. Özkan Köse, Oğuz Durakbaşa, Tülin Mansur, Mustafa Çiftçi. Olgu Sunumu: Mal De Meleda’lı Bir Olguda Osteomyelit Komplikasyonu. Nobel Med 2007; 3(2): 23-26.
2. Fırat Erdoğan, Mustafa Çiftçi. Çocukluk Çağı Pnömoni Etyolojisinde Mycoplasma Pneumoniae Sıklığı. Haydarpaşa Numune EAH Tıp Dergisi 2011; 51 (1): 23-26.
3. Mustafa Çiftçi, Fırat Erdoğan, Makbule Dündar. Olgu Sunumu: Konjenital Kutis Marmoratus Telanjiektazi. Haydarpaşa Numune EAH Tıp Dergisi 2012; 52 (3): 159-161.
4. Fırat Erdoğan, Evrim Şenkal, Mustafa Çiftçi, Erkan Doğan, Mert Keskinbora, Mustafa Şahin, Ömer Ceran. Effects of Obesity on Upper Extremity Range of Motion in Children. İstanbul Bilim Ünv Florence Nightingale Tıp Dergisi 2016;2(3):195-200
5. Mustafa Çiftçi, Bilgehan Çatal, Mert Keskinbora, Fırat Erdoğan, Ömer Ceran. Olgu Sunumu: Sekiz yaşında bir olguda nadir bir lokalizasyonda nadir bir etkene bağlı septik artrit. İstanbul Bilim Ünv Florence Nightingale Tıp Dergisi 2016 (Kabul edilmiş, basım aşamasında makale)

C. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1. Fırat Erdoğan, Mustafa Çiftçi, Makbule Dündar, Mustafa Eliaçık. Olgu Sunumu. Konjenital Kutis Marmoratus Telanjiektazi. 49. Türk Pediatri Kongresi, İstanbul, 2013, P-121.
2. Mustafa Çiftçi, Fırat Erdoğan, Çağatay Nuhoğlu, Ömer Ceran. Basit febril konvülsiyon ile başvuran 1 yaş altındaki süt çocuklarının lomber ponksiyon bulgularının değerlendirilmesi. 60. Milli Pediatri Kongresi, Antalya, 2016, P-029. (Uzmanlık tezinden türetilmiştir)
3. Mustafa Çiftçi, Bilgehan Çatal, Mert Keskinbora, Fırat Erdoğan, Ömer Ceran. Sekiz yaşında bir olguda nadir bir lokalizasyonda nadir bir etkene bağlı septik artrit. 60. Milli Pediatri Kongresi, Antalya, 2016, P-044.

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Yöntem YAMAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Semra GÜNDOĞDU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Ali ORUÇ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Murat CÖMERT
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Muhittin Cengiz KAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Hayrettin TEMEL
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Ruhan ÖZER
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Emine ATAĞ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Musa BOSTANCIOĞLU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Gökmen Alpaslan TAŞKIN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Serdar NEPESOV
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Filiz GÜL
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Murat TURAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Hande ÖZKAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Ceren Sultan KIRAL
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Fatma Nur AYMAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Burcu Gizem TEBER
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Cem ATABAY
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Hatice Kübra DURSUN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Esra YAYLA
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Görkem KÜÇÜKGÜLDAL
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Mesut SAYGIN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Yeliz KOÇ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Mustafa Beykan İSTANBULLU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

2018

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Mehmet GÜNDÜZ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Muhammet Fatih SEBİRLİ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Edanur MERTTÜRK
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Zeynep Sena AKGİRAY
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Gizem SARI
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Yakup KARAKURT
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Yağmur ÖZKAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Muhammed Furkan BAKAÇ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Sümeyye KARAMAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Nihan BAYRAM
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Mehmet POTAK
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Selin TEPELİ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Esra ÖZPINAR
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Rahime Hasna ÖZ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2017

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Kurşunlu ilçe devlet hastanesi

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Enes ÇANDIR
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Serra ELİBOL
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Batuhan DOĞRUK
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya