Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIK VE İYİ OLMA AÇISINDAN ERGOTERAPİ-Bahar Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Devrim TARAKCI
Dersi VerenlerÖğr.Gör. BAŞAK TUNCEL
Dersin YardımcılarıErgoterapistler, özellikle okupasyonel eşitsizliğin, engelliler, yaşlılar, evsizler, kültürel ve dini azınlık grupları, işsizler, mahkumlar, madde kullanım bozukluğu olan kişiler ve mülteciler gibi savunmasız grupları daha çok etkilediğini dikkate alırlar ve katılım için çözüm yolları oluştururlar. Çocukların sosyal ve ruhsal sağlığının desteklenmesi gelecekte ergoterapistler için önemli bir görev olarak görülmektedir. Bu bağlamda ergoterapistler için yeni roller arasında sosyal becerileri geliştirme ve farkındalık geliştirme eğitimleri vermek, yaşam koçluğu yapmak, okupasyonel adaletsizliklerden etkilenen dezavantajlı gruplar için aktivist olarak çalışmak sayılabilir. Ergoterapi teorisyenleri ve uygulayıcıları, bilimin yapı taşları, yapıları, ilkeleri ve doğasını açıklayan, felsefi varsayımlarla desteklenen, teoriler ve kavramsal modeller oluşturmuşlardır. Teoriler, kavramsal ve uygulama modelleri sağlık ve okupasyonel performans ile ilgili olarak insan davranışını açıklamakta, tahmin etmekte ve bakış açısı kazandırmaktadır. Uygulama modelleri ışığında ergoterapide farklı yaklaşımlar geliştirilmekte ve kanıt temelli araştırmalar gün geçtikçe artmaktadır.
Dersin AmacıSağlık ve İyi olmanın desteklenmesinde ergoterapistin rolünün açıklanması
Dersin İçeriğiBu ders; Sağlık ve İyi Olma Tanımı,Ergoterapide Sağlık ve İyi Olmanın Temelleri,Sağlığı Geliştirmede Oküpasyonel Performans Temelli Yaklaşımlar,Halk Sağlığı ve İyi Olma Stratejileri,Sağlık için Ölçme ve Değerlendirme,Pediatrik Rehabilitasyonda Ergoterapi ve Sağlık,Sağlıklı Yaşlanma ve Ergoterapi,Uyku ve Sağlıklı Yaşam,Obezite ve Ergoterapi,Diyabet ve Ergoterapi,Aileler İçin Yaşam Kalitesi,Cinsel Sağlığı Geliştirme ve Ergoterapi,Vaka Tartışması,Vaka Tartışması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Sağlık ve iyi olma tanımını bilir10, 16, 4A
Sağlığı geliştirmede ergoterapistin rolünü tanımlar14, 16, 4A
Oküpasyonlarla nasıl değerlendirme ve müdahale yapacağını bilir10, 14, 4A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sağlık ve İyi Olma Tanımı
2Ergoterapide Sağlık ve İyi Olmanın Temelleri
3Sağlığı Geliştirmede Oküpasyonel Performans Temelli Yaklaşımlar
4Halk Sağlığı ve İyi Olma Stratejileri
5Sağlık için Ölçme ve Değerlendirme
6Pediatrik Rehabilitasyonda Ergoterapi ve Sağlık
7Sağlıklı Yaşlanma ve Ergoterapi
8Uyku ve Sağlıklı Yaşam
9Obezite ve Ergoterapi
10Diyabet ve Ergoterapi
11Aileler İçin Yaşam Kalitesi
12Cinsel Sağlığı Geliştirme ve Ergoterapi
13Vaka Tartışması
14Vaka Tartışması
Kaynak
Sağlık ve İyi Olmanın Geliştirilmesinde Ergoterapi - Editör. Prof. Dr. Hülya Kayıhan
The Occupational Therapy Perspective of Occupation, Health and Well-being Paperback – April 7, 2013 by Shirley Murnane (Author) Occupational Therapy in the Promotion of Health and Wellness 1st Edition by Marjorie E. Scaffa PhD OTR/L FAOTA (Author)

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Ergoterapi alanındaki güncel temel, kuramsal ve uygulamalı bilimsel bilgiye, bilgi teknolojilerini ve kaynaklarını kullanarak ulaşmayı bilir; bu bilginin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini değerlendirir.
X
2
PY-2. Bireyler ve topluluklar için, aktivite ve katılım açısından doğru değerlendirme yöntemlerini kullanır, terapiyi planlayarak kanıta dayalı ergoterapi teori ve temelleri kapsamında uygular.
X
3
PY-3. Kişinin günlük yaşam, üretim, boş zaman aktiviteleri ve görevleriyle ilgili doğasını, ihtiyaçlarını, bunlarla ilgili performansını, aktivite ile sağlık ve iyi olma hali arasındaki ilişkiyi açıklar.
X
4
PY-4. Aktivite ve katılım kısıtlılıklarını yorumlayıp, önleme, rehabilitasyon ve tedavide aktiviteleri kullanarak kişi merkezli olarak çalışır.
X
5
PY-5. Bağımsız olarak mesleki, akademik çalışmalarını etkin ve etik biçimde yürütür, disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve aktif çalışabilme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Toplumsal sorumluluk bilinci çerçevesinde ergoterapi bilimi ile ilişkili konularda araştırma, proje ve etkinliklerde ihtiyaç belirler, ilişkili araştırma sorularını oluşturur, bağımsız araştırır ve yaşam boyu öğrenmeyi sürdürür.
X
7
PY-7. Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
8
PY-8. Kişisel ve mesleki öğrenme gereksinimlerini belirler, en az bir yabancı dil öğrenerek, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir ve öğrendiğini sergiler.
X
9
PY-9. Ergoterapi alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
X
10
PY-10. Ergoterapinin geliştirilmesinde birey olarak alanını ilgilendiren yasal mevzuata, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır; danışan haklarını gözeterek mesleki performansının gerektirdiği sorumluluklarını yerine getirir, mesleki haklarını korur ve savunur.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati21428
Rehberli Problem Çözme248
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi2510
Okul Dışı Diğer Faaliyetler155
Proje Sunumu / Seminer2612
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı2510
Ara Sınav ve Hazırlığı2510
Genel Sınav ve Hazırlığı2612
Performans Görevi, Bakım Planı236
Toplam İş Yükü (Saat)101
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(101/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIK VE İYİ OLMA AÇISINDAN ERGOTERAPİ-Bahar Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Devrim TARAKCI
Dersi VerenlerÖğr.Gör. BAŞAK TUNCEL
Dersin YardımcılarıErgoterapistler, özellikle okupasyonel eşitsizliğin, engelliler, yaşlılar, evsizler, kültürel ve dini azınlık grupları, işsizler, mahkumlar, madde kullanım bozukluğu olan kişiler ve mülteciler gibi savunmasız grupları daha çok etkilediğini dikkate alırlar ve katılım için çözüm yolları oluştururlar. Çocukların sosyal ve ruhsal sağlığının desteklenmesi gelecekte ergoterapistler için önemli bir görev olarak görülmektedir. Bu bağlamda ergoterapistler için yeni roller arasında sosyal becerileri geliştirme ve farkındalık geliştirme eğitimleri vermek, yaşam koçluğu yapmak, okupasyonel adaletsizliklerden etkilenen dezavantajlı gruplar için aktivist olarak çalışmak sayılabilir. Ergoterapi teorisyenleri ve uygulayıcıları, bilimin yapı taşları, yapıları, ilkeleri ve doğasını açıklayan, felsefi varsayımlarla desteklenen, teoriler ve kavramsal modeller oluşturmuşlardır. Teoriler, kavramsal ve uygulama modelleri sağlık ve okupasyonel performans ile ilgili olarak insan davranışını açıklamakta, tahmin etmekte ve bakış açısı kazandırmaktadır. Uygulama modelleri ışığında ergoterapide farklı yaklaşımlar geliştirilmekte ve kanıt temelli araştırmalar gün geçtikçe artmaktadır.
Dersin AmacıSağlık ve İyi olmanın desteklenmesinde ergoterapistin rolünün açıklanması
Dersin İçeriğiBu ders; Sağlık ve İyi Olma Tanımı,Ergoterapide Sağlık ve İyi Olmanın Temelleri,Sağlığı Geliştirmede Oküpasyonel Performans Temelli Yaklaşımlar,Halk Sağlığı ve İyi Olma Stratejileri,Sağlık için Ölçme ve Değerlendirme,Pediatrik Rehabilitasyonda Ergoterapi ve Sağlık,Sağlıklı Yaşlanma ve Ergoterapi,Uyku ve Sağlıklı Yaşam,Obezite ve Ergoterapi,Diyabet ve Ergoterapi,Aileler İçin Yaşam Kalitesi,Cinsel Sağlığı Geliştirme ve Ergoterapi,Vaka Tartışması,Vaka Tartışması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Sağlık ve iyi olma tanımını bilir10, 16, 4A
Sağlığı geliştirmede ergoterapistin rolünü tanımlar14, 16, 4A
Oküpasyonlarla nasıl değerlendirme ve müdahale yapacağını bilir10, 14, 4A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sağlık ve İyi Olma Tanımı
2Ergoterapide Sağlık ve İyi Olmanın Temelleri
3Sağlığı Geliştirmede Oküpasyonel Performans Temelli Yaklaşımlar
4Halk Sağlığı ve İyi Olma Stratejileri
5Sağlık için Ölçme ve Değerlendirme
6Pediatrik Rehabilitasyonda Ergoterapi ve Sağlık
7Sağlıklı Yaşlanma ve Ergoterapi
8Uyku ve Sağlıklı Yaşam
9Obezite ve Ergoterapi
10Diyabet ve Ergoterapi
11Aileler İçin Yaşam Kalitesi
12Cinsel Sağlığı Geliştirme ve Ergoterapi
13Vaka Tartışması
14Vaka Tartışması
Kaynak
Sağlık ve İyi Olmanın Geliştirilmesinde Ergoterapi - Editör. Prof. Dr. Hülya Kayıhan
The Occupational Therapy Perspective of Occupation, Health and Well-being Paperback – April 7, 2013 by Shirley Murnane (Author) Occupational Therapy in the Promotion of Health and Wellness 1st Edition by Marjorie E. Scaffa PhD OTR/L FAOTA (Author)

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Ergoterapi alanındaki güncel temel, kuramsal ve uygulamalı bilimsel bilgiye, bilgi teknolojilerini ve kaynaklarını kullanarak ulaşmayı bilir; bu bilginin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini değerlendirir.
X
2
PY-2. Bireyler ve topluluklar için, aktivite ve katılım açısından doğru değerlendirme yöntemlerini kullanır, terapiyi planlayarak kanıta dayalı ergoterapi teori ve temelleri kapsamında uygular.
X
3
PY-3. Kişinin günlük yaşam, üretim, boş zaman aktiviteleri ve görevleriyle ilgili doğasını, ihtiyaçlarını, bunlarla ilgili performansını, aktivite ile sağlık ve iyi olma hali arasındaki ilişkiyi açıklar.
X
4
PY-4. Aktivite ve katılım kısıtlılıklarını yorumlayıp, önleme, rehabilitasyon ve tedavide aktiviteleri kullanarak kişi merkezli olarak çalışır.
X
5
PY-5. Bağımsız olarak mesleki, akademik çalışmalarını etkin ve etik biçimde yürütür, disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve aktif çalışabilme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Toplumsal sorumluluk bilinci çerçevesinde ergoterapi bilimi ile ilişkili konularda araştırma, proje ve etkinliklerde ihtiyaç belirler, ilişkili araştırma sorularını oluşturur, bağımsız araştırır ve yaşam boyu öğrenmeyi sürdürür.
X
7
PY-7. Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
8
PY-8. Kişisel ve mesleki öğrenme gereksinimlerini belirler, en az bir yabancı dil öğrenerek, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir ve öğrendiğini sergiler.
X
9
PY-9. Ergoterapi alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
X
10
PY-10. Ergoterapinin geliştirilmesinde birey olarak alanını ilgilendiren yasal mevzuata, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır; danışan haklarını gözeterek mesleki performansının gerektirdiği sorumluluklarını yerine getirir, mesleki haklarını korur ve savunur.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:03Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:06