Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TÜRK İŞARET DİLİ I-Güz Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Devrim TARAKCI
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Begüm Mine DOĞAN AKOVALIGİL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, Türk işaret dilinin temel yapısı, özellikleri ve kısa tarihçesi hakkında öğrencileri bilgilendirmek, Türk işaret dili parmak alfabesi ve işaretler yoluyla öğrencilerin işitme engellilerle temel iletişim kurmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Türk işaret dili tarihçesi,Türk işaret dili parmak alfabesi,Kişi zamirleri,Tanışma, selamlaşma,Kendini tanıtma,Aile ve akraba ilişkileri,Meslekler,Renkler,Renkler Olumlu ve olumsuz cümle yapıları,Olumlu ve olumsuz cümle yapıları,Sınıf içi uygulama,Soru cümleleri,Sınıf içi uygulama,Tartışma; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Türk işaret dili tarihçesi hakkında temel bilgileri öğrenir.11, 14, 16, 6, 8, 9A, D
Türk işaret dili parmak alfabesini tanır.11, 14, 16, 6, 8, 9A, D
Kişi zamirlerini açıklar.11, 14, 16, 6, 8, 9A, D
İşaret dilinde kullanılan temel sözcükleri kullanarak işitme engellilerle iletişimi sağlar.11, 14, 16, 6, 8, 9A, D
Tanışma, kendini tanıtma selamlaşmayı kavrar.11, 14, 16, 6, 8, 9A, D
Aile ve akraba ilişkilerini tanır.11, 14, 16, 6, 8, 9A, D
Meslekler ve renleri tanır.11, 14, 16, 6, 8, 9A, D
Türk işaret dili cümle yapılarını kavrar.11, 14, 16, 6, 8, 9A, D
Sınıf içi uygulama yapar.11, 14, 16, 6, 8, 9A, D
Soru cümlelerini açıklar.11, 14, 16, 6, 8, 9A, D
Olumlu ve olumsuz cümleleri tanır.11, 14, 16, 6, 8, 9A, D
Öğretim Yöntemleri:11: Gösterip Yapma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Türk işaret dili tarihçesiÖn hazırlık yok
2Türk işaret dili parmak alfabesiMEBİS NOTU
3Kişi zamirleriMEBİS NOTU
4Tanışma, selamlaşmaMEBİS NOTU
5Kendini tanıtmaMEBİS NOTU
6Aile ve akraba ilişkileriMEBİS NOTU
7MesleklerMEBİS NOTU
8RenklerMEBİS NOTU
9Renkler Olumlu ve olumsuz cümle yapılarıMEBİS NOTU
10Olumlu ve olumsuz cümle yapılarıMEBİS NOTU
11Sınıf içi uygulamaMEBİS NOTU
12Soru cümleleriMEBİS NOTU
13Sınıf içi uygulamaMEBİS NOTU
14TartışmaMEBİS NOTU
Kaynak
Ders için hazırlanan podcast sunumlar
1)MEB, Yetişkinler İçin Türk İşaret Dili Kılavuzu, Millî Eğitim Bakanlığı Yayınevi, Ankara, 1995 Akıllı Türk İşaret Dili Hazırlık Kitabı, Ankara Çankaya İşitme Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği, T.C Kültür Bakanlığı, Ankara, Ekim 2012 2)H. McLaughlin, Sağırlar Okulları Öğretmenlerine Mahsus El Kitabı, Maarif Basımevi, İstanbul, 1955 Ulrike Zeshan, Sign Language in Turkey: The story of a hidden language. Turkic Languages 6: 2, 229-274, 2002

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Ergoterapi alanındaki güncel temel, kuramsal ve uygulamalı bilimsel bilgiye, bilgi teknolojilerini ve kaynaklarını kullanarak ulaşmayı bilir; bu bilginin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini değerlendirir.
X
2
PY-2. Bireyler ve topluluklar için, aktivite ve katılım açısından doğru değerlendirme yöntemlerini kullanır, terapiyi planlayarak kanıta dayalı ergoterapi teori ve temelleri kapsamında uygular.
X
3
PY-3. Kişinin günlük yaşam, üretim, boş zaman aktiviteleri ve görevleriyle ilgili doğasını, ihtiyaçlarını, bunlarla ilgili performansını, aktivite ile sağlık ve iyi olma hali arasındaki ilişkiyi açıklar.
X
4
PY-4. Aktivite ve katılım kısıtlılıklarını yorumlayıp, önleme, rehabilitasyon ve tedavide aktiviteleri kullanarak kişi merkezli olarak çalışır.
X
5
PY-5. Bağımsız olarak mesleki, akademik çalışmalarını etkin ve etik biçimde yürütür, disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve aktif çalışabilme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Toplumsal sorumluluk bilinci çerçevesinde ergoterapi bilimi ile ilişkili konularda araştırma, proje ve etkinliklerde ihtiyaç belirler, ilişkili araştırma sorularını oluşturur, bağımsız araştırır ve yaşam boyu öğrenmeyi sürdürür.
X
7
PY-7. Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
8
PY-8. Kişisel ve mesleki öğrenme gereksinimlerini belirler, en az bir yabancı dil öğrenerek, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir ve öğrendiğini sergiler.
X
9
PY-9. Ergoterapi alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
X
10
PY-10. Ergoterapinin geliştirilmesinde birey olarak alanını ilgilendiren yasal mevzuata, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır; danışan haklarını gözeterek mesleki performansının gerektirdiği sorumluluklarını yerine getirir, mesleki haklarını korur ve savunur.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30)0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TÜRK İŞARET DİLİ I-Güz Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Devrim TARAKCI
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Begüm Mine DOĞAN AKOVALIGİL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, Türk işaret dilinin temel yapısı, özellikleri ve kısa tarihçesi hakkında öğrencileri bilgilendirmek, Türk işaret dili parmak alfabesi ve işaretler yoluyla öğrencilerin işitme engellilerle temel iletişim kurmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Türk işaret dili tarihçesi,Türk işaret dili parmak alfabesi,Kişi zamirleri,Tanışma, selamlaşma,Kendini tanıtma,Aile ve akraba ilişkileri,Meslekler,Renkler,Renkler Olumlu ve olumsuz cümle yapıları,Olumlu ve olumsuz cümle yapıları,Sınıf içi uygulama,Soru cümleleri,Sınıf içi uygulama,Tartışma; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Türk işaret dili tarihçesi hakkında temel bilgileri öğrenir.11, 14, 16, 6, 8, 9A, D
Türk işaret dili parmak alfabesini tanır.11, 14, 16, 6, 8, 9A, D
Kişi zamirlerini açıklar.11, 14, 16, 6, 8, 9A, D
İşaret dilinde kullanılan temel sözcükleri kullanarak işitme engellilerle iletişimi sağlar.11, 14, 16, 6, 8, 9A, D
Tanışma, kendini tanıtma selamlaşmayı kavrar.11, 14, 16, 6, 8, 9A, D
Aile ve akraba ilişkilerini tanır.11, 14, 16, 6, 8, 9A, D
Meslekler ve renleri tanır.11, 14, 16, 6, 8, 9A, D
Türk işaret dili cümle yapılarını kavrar.11, 14, 16, 6, 8, 9A, D
Sınıf içi uygulama yapar.11, 14, 16, 6, 8, 9A, D
Soru cümlelerini açıklar.11, 14, 16, 6, 8, 9A, D
Olumlu ve olumsuz cümleleri tanır.11, 14, 16, 6, 8, 9A, D
Öğretim Yöntemleri:11: Gösterip Yapma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Türk işaret dili tarihçesiÖn hazırlık yok
2Türk işaret dili parmak alfabesiMEBİS NOTU
3Kişi zamirleriMEBİS NOTU
4Tanışma, selamlaşmaMEBİS NOTU
5Kendini tanıtmaMEBİS NOTU
6Aile ve akraba ilişkileriMEBİS NOTU
7MesleklerMEBİS NOTU
8RenklerMEBİS NOTU
9Renkler Olumlu ve olumsuz cümle yapılarıMEBİS NOTU
10Olumlu ve olumsuz cümle yapılarıMEBİS NOTU
11Sınıf içi uygulamaMEBİS NOTU
12Soru cümleleriMEBİS NOTU
13Sınıf içi uygulamaMEBİS NOTU
14TartışmaMEBİS NOTU
Kaynak
Ders için hazırlanan podcast sunumlar
1)MEB, Yetişkinler İçin Türk İşaret Dili Kılavuzu, Millî Eğitim Bakanlığı Yayınevi, Ankara, 1995 Akıllı Türk İşaret Dili Hazırlık Kitabı, Ankara Çankaya İşitme Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği, T.C Kültür Bakanlığı, Ankara, Ekim 2012 2)H. McLaughlin, Sağırlar Okulları Öğretmenlerine Mahsus El Kitabı, Maarif Basımevi, İstanbul, 1955 Ulrike Zeshan, Sign Language in Turkey: The story of a hidden language. Turkic Languages 6: 2, 229-274, 2002

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Ergoterapi alanındaki güncel temel, kuramsal ve uygulamalı bilimsel bilgiye, bilgi teknolojilerini ve kaynaklarını kullanarak ulaşmayı bilir; bu bilginin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini değerlendirir.
X
2
PY-2. Bireyler ve topluluklar için, aktivite ve katılım açısından doğru değerlendirme yöntemlerini kullanır, terapiyi planlayarak kanıta dayalı ergoterapi teori ve temelleri kapsamında uygular.
X
3
PY-3. Kişinin günlük yaşam, üretim, boş zaman aktiviteleri ve görevleriyle ilgili doğasını, ihtiyaçlarını, bunlarla ilgili performansını, aktivite ile sağlık ve iyi olma hali arasındaki ilişkiyi açıklar.
X
4
PY-4. Aktivite ve katılım kısıtlılıklarını yorumlayıp, önleme, rehabilitasyon ve tedavide aktiviteleri kullanarak kişi merkezli olarak çalışır.
X
5
PY-5. Bağımsız olarak mesleki, akademik çalışmalarını etkin ve etik biçimde yürütür, disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve aktif çalışabilme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Toplumsal sorumluluk bilinci çerçevesinde ergoterapi bilimi ile ilişkili konularda araştırma, proje ve etkinliklerde ihtiyaç belirler, ilişkili araştırma sorularını oluşturur, bağımsız araştırır ve yaşam boyu öğrenmeyi sürdürür.
X
7
PY-7. Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
8
PY-8. Kişisel ve mesleki öğrenme gereksinimlerini belirler, en az bir yabancı dil öğrenerek, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir ve öğrendiğini sergiler.
X
9
PY-9. Ergoterapi alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
X
10
PY-10. Ergoterapinin geliştirilmesinde birey olarak alanını ilgilendiren yasal mevzuata, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır; danışan haklarını gözeterek mesleki performansının gerektirdiği sorumluluklarını yerine getirir, mesleki haklarını korur ve savunur.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:03Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:06