Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programının amacı sanayi ve araştırma kurumlarında tasarım, üretim, uygulama ve AR-GE çalışmalarında başarı ile görev alabilecek, problem çözmede sistematik yaklaşıma sahip, takım çalışmasına yatkın, çevreye duyarlı, sosyal, ekonomik ve etik konularında bilinçli ve sorumlu, lider özelliklerine sahip Bilgisayar mühendisleri yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa SAY puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
COE1113180 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ İngilizce 3+2 6
COE1110745 MATEMATİK I İngilizce 4 6
COE1110746 FİZİK I İngilizce 3 5
COE1110748 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ İngilizce 2+2 4
COE1110747 FİZİK I LAB İngilizce 2
COE1110749 AKADEMİK İLETİŞİM BECERİLERİ I İngilizce 2 2
COE1110751 MATEMATİK II İngilizce 4 6
COE1110757 GENEL KİMYA İngilizce 3 5
TDL1110400 TÜRK DİLİ I Türkçe 2 2
ATA1110300 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I İngilizce 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
COE1210755 AKADEMİK İLETİŞİM BECERİLERİ II İngilizce 2 2
COE1210745 MATEMATİK I İngilizce 4 6
COE1213180 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ İngilizce 3+2 6
COE1210751 MATEMATİK II İngilizce 4 6
COE1212508 İLERİ PROGRAMLAMA İngilizce 3+2 5
COE1210752 FİZİK II İngilizce 3 5
COE1210753 FİZİK II LAB İngilizce 2
COE1213240 MALZEME BİLİMİNE GİRİŞ İngilizce 3 5
COE1210757 GENEL KİMYA İngilizce 3 5
COE1210781 TIBBİ BİYOLOJİ İngilizce 3 4
ATA1210500 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II İngilizce 2 2
TDL1210600 TÜRK DİLİ II Türkçe 2 2
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
COE2113250 NESNE TABANLI PROGRAMLAMA İngilizce 3+2 6
COE2146020 ELEKTRİK DEVRELERİ İngilizce 3+2 8
COE2133840 LİNEER CEBİR VE DİFERANSİYEL DENKLEMLER İngilizce 4 8
COE2112504 SAYISAL MANTIK TASARIMI İngilizce 3+2 8
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
COE2219560 EKONOMİNİN İLKELERİ İngilizce 3 6
COE2233880 BİLGİSAYAR ORGANİZASYONU İngilizce 3+2 8
COE2218970 AYRIK MATEMATİK İngilizce 3 5
COE2249080 OLASILIK VE RASSAL DEĞİŞKENLER İngilizce 3 6
COE2233850 VERİ YAPILARI İngilizce 3+2 8
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
COE3110759 MÜHENDİSLER İÇİN PROGRAMLAMA İngilizce 3+2 6
COE3110758 İŞLETİM SİSTEMLERİ İngilizce 3+2 8
COE3167930 PROGRAMLAMA DİLLERİNİN TEMELLERİ İngilizce 3 6
COE3149190 İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK İngilizce 2 2
COE3168050 YAPAY SİNİR AĞLARI İngilizce 3 6
COE3133980 ELEKTRONİK I İngilizce 3+2 8
COE3167880 MÜHENDİSLER İÇİN PYTHON PROGRAMLAMA İngilizce 3 6
COE3133990 SİNYALLER VE SİSTEMLER İngilizce 3+2 8
COE3167980 MAKİNE ÖĞRENMESİNE GİRİŞ İngilizce 3 6
COE3113191 YAZ STAJI I İngilizce - 5
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
COE3233890 ALGORİTMA ANALİZİ İngilizce 3 6
COE3220530 MİKROİŞLEMCİLER İngilizce 3+2 8
COE3249650 VERİ TABANLARI İngilizce 3+2 8
COE3268010 DERİN ÖĞRENMEYE GİRİŞ İngilizce 3 6
COE3249070 UYGULAMALI İSTATİSTİK İngilizce 3 6
COE3234070 ELEKTRONİK II İngilizce 3+2 8
COE3249050 MODELLEME VE OPTİMİZASYONA GİRİŞ İngilizce 3+2 8
COE3210763 WEB PROGRAMLAMA İngilizce 3 6
COE3268130 PROJE YÖNETİMİ İngilizce 3 6
COE3234090 HABERLEŞME SİSTEMLERİ İngilizce 3+2 8
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
COE4167890 BİÇİMSEL DİLLERE VE AUTOMATA TEORİSİNE GİRİŞ İngilizce 3 6
COE4110766 MÜHENDİSLİK PROJESİ II İngilizce 1+2 6
COE4112505 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ İngilizce 3 8
COE4110764 MÜHENDİSLİK PROJESİ I İngilizce 1+2 6
COE4111487 VERİ BİLİMİ İngilizce 3 6
COE4167950 MOBİL CİHAZLAR İÇİN UYGULAMA GELİŞTİRME İngilizce 3 6
COE4110345 BİYOENFORMATİK İngilizce 3 6
COE4147020 BİLGİSAYARLA GÖRMEYE GİRİŞ İngilizce 3 6
COE4167990 ÇOKLU ORTAM İŞLEME VE İLETİŞİMİ İngilizce 3 6
İGV4111400 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I İngilizce 2 2
COE4113192 YAZ STAJI II İngilizce - 5
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
COE4210764 MÜHENDİSLİK PROJESİ I İngilizce 1+2 6
COE4210767 TEKNOLOJİ, TOPLUM VE ETİK İngilizce 2 2
COE4249640 VERİ HABERLEŞME VE BİLGİSAYAR AĞLARI İngilizce 3+2 8
COE4210766 MÜHENDİSLİK PROJESİ II İngilizce 1+2 6
COE4213193 İLERİ YAZILIM TEKNİKLERİ İngilizce 3 6
COE4213125 MEDİKAL GÖRÜNTÜ ANALİZİ İngilizce 3 6
COE4268020 İNSAN MAKİNE ETKİLEŞİMİ İngilizce 3 6
COE4234050 BİYOSENSÖRLER İngilizce 3+2 8
COE4210768 GÖMÜLÜ SİSTEMLER İngilizce 3+2 8
COE4210344 SAYISAL İŞARET İŞLEME İngilizce 3 6
COE4247010 GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE GİRİŞ İngilizce 3 6
COE4234060 TIBBİ GÖRÜNTÜLEME İngilizce 3 6
İGV4211500 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II İngilizce 2 2
COE4213191 YAZ STAJI I İngilizce - 5
COE4213192 YAZ STAJI II İngilizce - 5

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi

Öğrenme Yetkinliği

8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi

Alana Özgü Yetkinlik

11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

İstihdam Olanakları

Mezunlar, kamu kuruluşları, özel sektör, araştırma enstitüleri veya üniversitelerde görev yapabilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Doç.Dr. Mehmet Kemal ÖZDEMİR

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

probleme dayalı öğrenme

veri tabanları, kitaplar

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
AKADEMİK İLETİŞİM BECERİLERİ II 11103452000
ALGORİTMA ANALİZİ 55310333100
AYRIK MATEMATİK 55030003002
BİÇİMSEL DİLLERE VE AUTOMATA TEORİSİNE GİRİŞ 03500230000
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 43244354433
BİLGİSAYAR ORGANİZASYONU 42243334100
ÇOKLU ORTAM İŞLEME VE İLETİŞİMİ 05440303000
DERİN ÖĞRENMEYE GİRİŞ 14550433000
ELEKTRİK DEVRELERİ 55535530000
ELEKTRONİK I 33435342333
ELEKTRONİK II 33435342333
FİZİK I 42114331100
FİZİK I LAB 53315551310
FİZİK II 42114331100
GENEL KİMYA 11003331100
GÖMÜLÜ SİSTEMLER 44544232341
İLERİ PROGRAMLAMA 45345221100
İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK 00000440053
İNSAN MAKİNE ETKİLEŞİMİ 03440230001
İŞLETİM SİSTEMLERİ 22531141111
LİNEER CEBİR VE DİFERANSİYEL DENKLEMLER 53000220000
MALZEME BİLİMİNE GİRİŞ 51105555300
MATEMATİK I 51100000000
MATEMATİK II 51100000000
MİKROİŞLEMCİLER 55555545215
MOBİL CİHAZLAR İÇİN UYGULAMA GELİŞTİRME 14555543351
MODELLEME VE OPTİMİZASYONA GİRİŞ 55454323200
MÜHENDİSLER İÇİN PROGRAMLAMA 15450324120
MÜHENDİSLER İÇİN PYTHON PROGRAMLAMA 05450400000
MÜHENDİSLİK PROJESİ I 55555555553
MÜHENDİSLİK PROJESİ II 55555454554
NESNE TABANLI PROGRAMLAMA 23243524300
OLASILIK VE RASSAL DEĞİŞKENLER 52011334100
PROGRAMLAMA DİLLERİNİN TEMELLERİ 03250000000
PROGRAMLAMAYA GİRİŞ 45334423231
TEKNOLOJİ, TOPLUM VE ETİK 31103555545
UYGULAMALI İSTATİSTİK 54054303000
VERİ BİLİMİ 35455153302
VERİ HABERLEŞME VE BİLGİSAYAR AĞLARI 33543114111
VERİ TABANLARI 44432332210
VERİ YAPILARI 35450000000
WEB PROGRAMLAMA 24441110010
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ 45541401040
İlişkili ders sayısı / 43/6313514512612610712411492615239
İlişki ağırlığı33333332222

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu