Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
PSİKOLOJİYE GİRİŞ II3+037
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Nağme GÖR
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Nağme GÖR
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıPsikolojiye Giriş I'in devamı niteliğinde olan bu dersin amacı, psikolojinin temel araştırma alanlarına ilişkin temel kavramların öğrenciye kazandırılması yanında psikolojinin uygulamada günlük hayattaki hangi sorunlara ve ne tür çözümler sunduğunun anlaşılmasını sağlamak, böylece öğrenciye psikoloji bilimi hakkında genel bir çerçeve kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Yaşam Boyunca İnsan Gelişimi,Yaşam Boyunca İnsan Gelişimi,Motivasyon,Motivasyon,Duygu, Stres ve Sağlık,Duygu, Stres ve Sağlık

,Sosyal Psikoloji,Sosyal Psikoloji,İnsan Kişiliğini Anlama ,İnsan Kişiliğini Anlama ,Psikolojik Bozukluklar,Psikolojik Bozukluklar,Psikolojik Rahatsızlıklar için Tedaviler

,Psikolojik Rahatsızlıklar için Tedaviler

; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bilinç, öğrenme ve bellek kavramlarını doğru kullanabilecektir.1, 14A, E
Bireysel farkları ayırt edebilecektir.1, 10A
Çevresel faktörlerin psikolojik sağlık üzerindeki etkisini yorumlayabilecektir.1, 12A
Davranış üzerindeki sosyal etkiyi yorumlayabilecektir.1, 21, 3A
Davranışı güdüleyen faktörleri tanıyabilecektir1, 10A
Temel bilişsel işlevleri ilişkilendirebilecektir.1A
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 21: Video, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, E: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Yaşam Boyunca İnsan GelişimiBölüm 10
2Yaşam Boyunca İnsan GelişimiBölüm 10
3MotivasyonBölüm 11
4MotivasyonBölüm 11
5Duygu, Stres ve SağlıkBölüm 12
6Duygu, Stres ve Sağlık

Bölüm 12
7Sosyal PsikolojiBölüm 16
8Sosyal PsikolojiBölüm 16
9İnsan Kişiliğini Anlama Bölüm 13
10İnsan Kişiliğini Anlama Bölüm 13
11Psikolojik BozukluklarBölüm 14
12Psikolojik BozukluklarBölüm 14
13Psikolojik Rahatsızlıklar için Tedaviler

Bölüm 15
14Psikolojik Rahatsızlıklar için Tedaviler

Bölüm 15
Kaynak
SK Ciccarellli, JN White, 2016, Psikoloji: Bir Keşif Gezintisi, Nobel Yayıncılık
RJ Gerrig, PG Zimbardo (2013). Psikolojiye Giriş. (19. basımından çeviri, Çev. G. Sart). Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
X
0
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
X
0
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
0
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
X
0
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
0
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
0
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
0
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
X
0
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
X
0
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu