Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MEDYA TARİHİRTS1238220Bahar Dönemi3+036
Ders Programı

Perşembe 14:30-15:15

Perşembe 15:30-16:15

Perşembe 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Ahmet Serkan OKAY
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Ahmet Serkan OKAY
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilere, kitle iletişim araçlarının ortaya çıkışı ve tarihsel süreç içerisindeki gelişimleri hakkında bilgi vermek, bugünkü medyayı doğru değerlendirebilmek için basının geçmişten günümüze geçirmiş olduğu siyasi, ekonomik, toplumsal değişiklikleri tanımlamak, tarihi, içeriği ve yapısıyla kitle iletişim araçlarının eleştirel biçimde anlaşılmasını teşvik etmek.
Dersin İçeriğiBu ders; Medya ve İletişim Tarihine Giriş,Medya tarihi dönemleri,Alfabenin Etkisi ve Sözlü Yazın,Küresel Köy, Yeni Medya ve Gutenberg Galaksisi,Baskı Devrimi ve Matbaanın İcadı ,Tipografik Kültür ve Özellikleri,Kitap Çeşitleri ve Tipografik Kültür,Genel özet ve sorulara yanıtlar, konular üzerine tartışmalar,İletişim Türleri,Multimedya İletişim ve Gazetenin Tarihi,Endüstri ve İletişim Devrimi,Sinemanın Doğuşu,Yeni İletişim Teknolojileri,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Basının doğuşu ve gelişimini açıklar16, 9A
Yazıdan önce kullanılan iletişim yöntemlerini tanımlar.16, 9A
Yazının ve kağıdın icadını anlatır.10, 16, 9A
İlkçağ ve ortaçağdaki iletişimin temel özelliklerini açıklar16, 9A
İletişim yöntem ve teknolojilerinin tarihindeki başlıca gelişme ve dönemlerini belirler.10, 16, 9A
Yazının icadından matbaanın icadına kadar olan dönemi inceler.16, 9A
Ulaşımda ve iletişimde ‘devrim’ yaratan buluşların bilgi aktarımı ve içeriğinde nasıl dönüşümler yarattığını açıklar.16, 9A
Matbaa, telgraf, telefon ve sinemanın icadı gibi teknolojik gelişmelerin medya tarihi içerisindeki rolünü belirler.10, 16, 9A
Gazetenin ortaya çıkması ve yaygınlaşmasıyla yeni bir okur-yazar kitlesinin oluşması arasındaki karşılıklı ilişkiyi açıklar.16, 9A
İlk gazetelerin özelliklerini analiz eder.16, 9A
Kitle iletişim araçlarının toplumsal etkilerini yorumlar.16, 9A
20.yy uluslar arası haber akışını açıklar.10, 9A
Dünyada ve Türkiye’de radyoculuğun ve televizyonculuğun doğuşunu, gelişimini belirler.10, 16, 9A
Yeni iletişim teknolojilerinin medya tarihindeki gelişimini açıklar.16, 9A
Yeni medyada etik kavramını belirler.10, 16, 9A
Türk basın tarihini anlatır.10, 16, 9A
Türk basın tarihinin gelişimi içinde önemli rolü olan gazeteciler hakkında proje hazırlar.10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Medya ve İletişim Tarihine GirişKonu ile ilgili kitap bölümünün okunması
2Medya tarihi dönemleriKonu ile ilgili kitap bölümünün okunması
3Alfabenin Etkisi ve Sözlü YazınKonu ile ilgili kitap bölümünün okunması
4Küresel Köy, Yeni Medya ve Gutenberg GalaksisiKonu ile ilgili kitap bölümünün okunması
5Baskı Devrimi ve Matbaanın İcadı Konu ile ilgili kitap bölümünün okunması
6Tipografik Kültür ve ÖzellikleriKonu ile ilgili kitap bölümünün okunması
7Kitap Çeşitleri ve Tipografik KültürKonu ile ilgili kitap bölümünün okunması
8Genel özet ve sorulara yanıtlar, konular üzerine tartışmalar
9İletişim TürleriKonu ile ilgili kitap bölümünün okunması
10Multimedya İletişim ve Gazetenin TarihiKonu ile ilgili kitap bölümünün okunması
11Endüstri ve İletişim DevrimiKonu ile ilgili kitap bölümünün okunması
12Sinemanın DoğuşuKonu ile ilgili kitap bölümünün okunması
13Yeni İletişim TeknolojileriKonu ile ilgili kitap bölümünün okunması
14Genel Değerlendirme
Kaynak
[1] www.medipol.edu.tr/ adresinden yayınlanan indirilebilir ders malzemeleri
Baldini, M. (2000). İletişim Tarihi, Çev. Gül Batuş, Avcıol Basım Yayın: İstanbul. Briggs, A. and Burke, P. (2004). Medyanın Toplumsal Tarihi, Çev. İbrahim Şener, İzdüşüm Yayınları: İstanbul. Poe, T.P. (2019). İletişim Tarihi, Çev. Umut Yener Kara, Islık Yayınları: İstanbul. Nilnur TANDAÇGÜNEŞ, İletişim Tarihi, AUZEF ders notu. David Crowley, Paul Heyer (2017) İletişim Tarihi, Çev.Berkay Ersöz, Siyasal Kitapevi,Ankara Engin Çağlak (2016) İletişim Tarihi, Nobel Yayıncılık, Ankara

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Radyo, Sinema ve Televizyon alanlarının temel kavramlarını, kuramlarını ve uygulamalarını bilir.
X
2
PY2. Radyo, Sinema ve Televizyonla ilgili olguları belirler ve farklı yöntemlerle çözümleyebilir.
3
PY3.Radyo ve Televizyon Stüdyoları teknik donanımı, proje üretimi ve yönetimi gerçekleştirebilir.
4
PY4. Alan bilgisini kullanarak yetkinliğini kullanabilir, iş yaşamında karşılaşılan sorunları belirleyerek çözüm önerileri sunabilir.
5
PY5. Kitle İletişim Araçları ve görsel medya sektörlerine yönelik sentez ve analizler gerçekleştirebilir.
X
6
PY6. Kamu ve özel sektör ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı önerebilir.
7
PY7.Alanı ile ilgili zorunlu durumlarda inisiyatif kullanarak risk yönetimi gerçekleştirebilir, çıkan sorunları çözümleyebilir.
8
PY8.Alanı ile ilgili proje önerebilir,hazırlayabilir, sektör yarışmalarına katılabilir.
9
PY9.Radyo Sinema Televizyon ve ilgili medya sektörlerine ilişkin bilimsel araştırmalar yazabilir,analizini yapabilir ve bilimsel yazıya dönüştürebilir.
10
PY10.Kitle iletişim araçları haberciliği, yayılımı ve proje üretiminde gerçeklik kurgulanmasını amaç edinir.
11
PY11.Alanı ile ilgili gelişim haber ve yenilikleri takip eder, yaşamboyu eğitim ve okuryazarlığı ilke edinir.
X
12
PY12. Alanının gereklerinden biri olan anadilini doğru ve etkili kullanır, İngilizce alan terminolojisini B1 seviyesinde okuyup anlayabilir.
13
PY13. Mesleğinin gerektirdiği sosyal etkinlikler düzenler ve uygular;
14
PY14. Mesleğini her koşulda, etik,insani ve vicdani değerler kapsamında sahiplenir, istismara olanak tanımaz.
15
PY15.Kitle İletişim Araçları çerçevesinde, kamu veya özel sektörde, radyo sinema veya televizyon medya gruplarında gerçekliği yansıtan görsel, işitsel ve yazılı haber veya diğer projelerle kitleleri bilgilendirir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14342
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı23060
Ara Sınav ve Hazırlığı12121
Genel Sınav ve Hazırlığı12121
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)186
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(186/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MEDYA TARİHİRTS1238220Bahar Dönemi3+036
Ders Programı

Perşembe 14:30-15:15

Perşembe 15:30-16:15

Perşembe 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Ahmet Serkan OKAY
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Ahmet Serkan OKAY
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilere, kitle iletişim araçlarının ortaya çıkışı ve tarihsel süreç içerisindeki gelişimleri hakkında bilgi vermek, bugünkü medyayı doğru değerlendirebilmek için basının geçmişten günümüze geçirmiş olduğu siyasi, ekonomik, toplumsal değişiklikleri tanımlamak, tarihi, içeriği ve yapısıyla kitle iletişim araçlarının eleştirel biçimde anlaşılmasını teşvik etmek.
Dersin İçeriğiBu ders; Medya ve İletişim Tarihine Giriş,Medya tarihi dönemleri,Alfabenin Etkisi ve Sözlü Yazın,Küresel Köy, Yeni Medya ve Gutenberg Galaksisi,Baskı Devrimi ve Matbaanın İcadı ,Tipografik Kültür ve Özellikleri,Kitap Çeşitleri ve Tipografik Kültür,Genel özet ve sorulara yanıtlar, konular üzerine tartışmalar,İletişim Türleri,Multimedya İletişim ve Gazetenin Tarihi,Endüstri ve İletişim Devrimi,Sinemanın Doğuşu,Yeni İletişim Teknolojileri,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Basının doğuşu ve gelişimini açıklar16, 9A
Yazıdan önce kullanılan iletişim yöntemlerini tanımlar.16, 9A
Yazının ve kağıdın icadını anlatır.10, 16, 9A
İlkçağ ve ortaçağdaki iletişimin temel özelliklerini açıklar16, 9A
İletişim yöntem ve teknolojilerinin tarihindeki başlıca gelişme ve dönemlerini belirler.10, 16, 9A
Yazının icadından matbaanın icadına kadar olan dönemi inceler.16, 9A
Ulaşımda ve iletişimde ‘devrim’ yaratan buluşların bilgi aktarımı ve içeriğinde nasıl dönüşümler yarattığını açıklar.16, 9A
Matbaa, telgraf, telefon ve sinemanın icadı gibi teknolojik gelişmelerin medya tarihi içerisindeki rolünü belirler.10, 16, 9A
Gazetenin ortaya çıkması ve yaygınlaşmasıyla yeni bir okur-yazar kitlesinin oluşması arasındaki karşılıklı ilişkiyi açıklar.16, 9A
İlk gazetelerin özelliklerini analiz eder.16, 9A
Kitle iletişim araçlarının toplumsal etkilerini yorumlar.16, 9A
20.yy uluslar arası haber akışını açıklar.10, 9A
Dünyada ve Türkiye’de radyoculuğun ve televizyonculuğun doğuşunu, gelişimini belirler.10, 16, 9A
Yeni iletişim teknolojilerinin medya tarihindeki gelişimini açıklar.16, 9A
Yeni medyada etik kavramını belirler.10, 16, 9A
Türk basın tarihini anlatır.10, 16, 9A
Türk basın tarihinin gelişimi içinde önemli rolü olan gazeteciler hakkında proje hazırlar.10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Medya ve İletişim Tarihine GirişKonu ile ilgili kitap bölümünün okunması
2Medya tarihi dönemleriKonu ile ilgili kitap bölümünün okunması
3Alfabenin Etkisi ve Sözlü YazınKonu ile ilgili kitap bölümünün okunması
4Küresel Köy, Yeni Medya ve Gutenberg GalaksisiKonu ile ilgili kitap bölümünün okunması
5Baskı Devrimi ve Matbaanın İcadı Konu ile ilgili kitap bölümünün okunması
6Tipografik Kültür ve ÖzellikleriKonu ile ilgili kitap bölümünün okunması
7Kitap Çeşitleri ve Tipografik KültürKonu ile ilgili kitap bölümünün okunması
8Genel özet ve sorulara yanıtlar, konular üzerine tartışmalar
9İletişim TürleriKonu ile ilgili kitap bölümünün okunması
10Multimedya İletişim ve Gazetenin TarihiKonu ile ilgili kitap bölümünün okunması
11Endüstri ve İletişim DevrimiKonu ile ilgili kitap bölümünün okunması
12Sinemanın DoğuşuKonu ile ilgili kitap bölümünün okunması
13Yeni İletişim TeknolojileriKonu ile ilgili kitap bölümünün okunması
14Genel Değerlendirme
Kaynak
[1] www.medipol.edu.tr/ adresinden yayınlanan indirilebilir ders malzemeleri
Baldini, M. (2000). İletişim Tarihi, Çev. Gül Batuş, Avcıol Basım Yayın: İstanbul. Briggs, A. and Burke, P. (2004). Medyanın Toplumsal Tarihi, Çev. İbrahim Şener, İzdüşüm Yayınları: İstanbul. Poe, T.P. (2019). İletişim Tarihi, Çev. Umut Yener Kara, Islık Yayınları: İstanbul. Nilnur TANDAÇGÜNEŞ, İletişim Tarihi, AUZEF ders notu. David Crowley, Paul Heyer (2017) İletişim Tarihi, Çev.Berkay Ersöz, Siyasal Kitapevi,Ankara Engin Çağlak (2016) İletişim Tarihi, Nobel Yayıncılık, Ankara

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Radyo, Sinema ve Televizyon alanlarının temel kavramlarını, kuramlarını ve uygulamalarını bilir.
X
2
PY2. Radyo, Sinema ve Televizyonla ilgili olguları belirler ve farklı yöntemlerle çözümleyebilir.
3
PY3.Radyo ve Televizyon Stüdyoları teknik donanımı, proje üretimi ve yönetimi gerçekleştirebilir.
4
PY4. Alan bilgisini kullanarak yetkinliğini kullanabilir, iş yaşamında karşılaşılan sorunları belirleyerek çözüm önerileri sunabilir.
5
PY5. Kitle İletişim Araçları ve görsel medya sektörlerine yönelik sentez ve analizler gerçekleştirebilir.
X
6
PY6. Kamu ve özel sektör ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı önerebilir.
7
PY7.Alanı ile ilgili zorunlu durumlarda inisiyatif kullanarak risk yönetimi gerçekleştirebilir, çıkan sorunları çözümleyebilir.
8
PY8.Alanı ile ilgili proje önerebilir,hazırlayabilir, sektör yarışmalarına katılabilir.
9
PY9.Radyo Sinema Televizyon ve ilgili medya sektörlerine ilişkin bilimsel araştırmalar yazabilir,analizini yapabilir ve bilimsel yazıya dönüştürebilir.
10
PY10.Kitle iletişim araçları haberciliği, yayılımı ve proje üretiminde gerçeklik kurgulanmasını amaç edinir.
11
PY11.Alanı ile ilgili gelişim haber ve yenilikleri takip eder, yaşamboyu eğitim ve okuryazarlığı ilke edinir.
X
12
PY12. Alanının gereklerinden biri olan anadilini doğru ve etkili kullanır, İngilizce alan terminolojisini B1 seviyesinde okuyup anlayabilir.
13
PY13. Mesleğinin gerektirdiği sosyal etkinlikler düzenler ve uygular;
14
PY14. Mesleğini her koşulda, etik,insani ve vicdani değerler kapsamında sahiplenir, istismara olanak tanımaz.
15
PY15.Kitle İletişim Araçları çerçevesinde, kamu veya özel sektörde, radyo sinema veya televizyon medya gruplarında gerçekliği yansıtan görsel, işitsel ve yazılı haber veya diğer projelerle kitleleri bilgilendirir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 05/07/2022 - 17:14Son Güncelleme Tarihi: 05/07/2022 - 17:16