Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
OYUNCU YÖNETİMİRTS4112004Güz Dönemi2+12,55
Ders Programı

Perşembe 14:30-15:15

Perşembe 15:30-16:15

Perşembe 16:30-17:15

Pazar 14:30-15:15

Pazar 15:30-16:15

Pazar 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Meliha Nurdan TAŞKIRAN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Yasin ÇETİN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıFilm yapımında yönetmenin oyuncu seçimi, oyuncuyla senaryo çözümlemesi, sette oyuncu yönetimi konularında kullanılan teknikleri öğrencilere aktarır.
Dersin İçeriğiBu ders; Oyunculuğun Tarihsel Gelişimi,Tiyatro Oyunculuğu ve Kamera Önü Oyunculuğu Karşılaştırılması,Ses ve Diksiyon,Sahneleme,Beden Dili ve Fiziksel Performans,Duygu Aktarımı ve İçsel Yaşantı,Metod Oyunculuk Teknikleri,Oyuncu Psikolojisini Yönetmek,Kamera Önü Doğaçlama,Mİse-en-Scene teknikleri,Kamera Hareketleri ve Oyun,Dekupaj ve senaryo çekim planı,Prova hazırlık teknikleri,Montaja göre oyun yapılandırması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1-Film yapımında yönetmenin oyuncu seçimi sürecini keşfeder.10, 13, 16, 37, 6, 8E, F, H
2-Oyuncuyla senaryo çözümlemesi, sette oyuncu yönetimi konularında kullanılan teknikleri keşfeder ve yorumlar.
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 37: Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli
Ölçme Yöntemleri:E: Ödev, F: Proje Görevi, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Oyunculuğun Tarihsel GelişimiOyunculuğun kökenleri ve tarihsel gelişimine dair kaynak araştırması yapmak. Antik Yunan’dan modern sinemaya kadar önemli dönem ve akımları incelemek. Tiyatro ve sinema tarihindeki önemli oyuncular ve performansları hakkında bilgi edinmek.
2Tiyatro Oyunculuğu ve Kamera Önü Oyunculuğu KarşılaştırılmasıTiyatro ve sinema oyunculuğu arasındaki temel farkları öğrenmek. İki disiplinin teknik ve performans gereksinimlerini karşılaştırmak için örnek çalışmalar izlemek. Sahne ve kamera önü performansları arasındaki geçişleri analiz eden makaleler okumak.
3Ses ve DiksiyonSesin önemi ve kullanımı üzerine temel bilgiler edinmek. Diksiyon ve telaffuz egzersizleri yapmak. Ses sağlığı ve korunması hakkında bilgi toplamak.
4SahnelemeSahneleme ve sahne düzeni kavramlarını araştırmak. Farklı sahneleme teknikleri ve yönetmenlerin yaklaşımlarını incelemek. Sahne ve set tasarımının oyunculuk üzerindeki etkilerini değerlendirmek.
5Beden Dili ve Fiziksel PerformansBeden dili ve jestlerin iletişimdeki rolünü anlamak.
6Duygu Aktarımı ve İçsel YaşantıDuygu aktarımı ve içsel yaşantının ifade edilmesi üzerine temel okumalar yapmak. Duygusal hafıza ve duygu aktarım teknikleri hakkında bilgi edinmek. Kendi deneyimlerinden yola çıkarak duygusal durumları hatırlama ve ifade etme alıştırmaları yapmak.
7Metod Oyunculuk TeknikleriStanislavski, Strasberg, Adler ve Meisner gibi metod oyunculuk öncülerinin tekniklerini araştırmak. Metod oyunculukla ilgili temel eserleri okumak ve kavramları öğrenmek. Metod oyunculuk tekniklerini uygulayan oyuncuların performanslarını incelemek.
8Oyuncu Psikolojisini YönetmekOyunculuk ve psikoloji ilişkisi üzerine makaleler ve kitaplar okumak. Rol hazırlığı sırasında ve performans esnasında stres yönetimi tekniklerini öğrenmek. Kendi psikolojik durumunu gözlemlemek ve günlük tutmak.
9Kamera Önü DoğaçlamaDoğaçlama teknikleri ve önemi hakkında bilgi toplamak. Doğaçlama yaparken kullanılabilecek temel kuralları ve stratejileri öğrenmek. Doğaçlama performanslarını izlemek ve analiz etmek.
10Mİse-en-Scene teknikleriMise-en-scène kavramını ve sinemadaki önemini anlamak için kaynak araştırması yapmak. Sahne düzeni, ışıklandırma, kostüm ve mekân kullanımının hikâye anlatımına etkisini incelemek. Örnek film sahnelerini analiz ederek mise-en-scène unsurlarını tanımak.
11Kamera Hareketleri ve OyunKamera hareketlerinin (pan, tilt, dolly, crane vb.) oyunculuk üzerindeki etkilerini öğrenmek. Kamera hareketlerine uyum sağlama ve bu hareketleri performansa dahil etme tekniklerini araştırmak. Kamera hareketlerinin kullanıldığı sahneleri izleyerek analiz yapmak.
12Dekupaj ve senaryo çekim planıDekupajın ne olduğunu ve bir sahnenin nasıl çekim planına döküldüğünü öğrenmek. Senaryo analizi yaparak sahnelerin çekim sırasını ve önemini anlamak. Çekim planı örneklerini incelemek ve kendi sahneleri için çekim planı taslağı oluşturmak.
13Prova hazırlık teknikleriProva sürecinin önemini ve amacını kavramak. Etkili prova teknikleri ve stratejileri hakkında bilgi edinmek. Kendi sahneleri için prova planı oluşturmak ve karakter analizi yapmak.
14Montaja göre oyun yapılandırmasıMontajın hikâye anlatımındaki rolünü ve oyunculuk üzerindeki etkisini anlamak için kaynak araştırması yapmak. Farklı montaj tekniklerini ve bunların sahne performansına nasıl yansıdığını öğrenmek. Montaj düşünülerek çekilen sahneleri incelemek ve bu sahnelerdeki oyunculuk kararlarını analiz etmek. Kendi performansını, farklı çekim tipleri ve montaj seçenekleri göz önünde bulundurarak planlamak.
Kaynak
Uygulamalı Kamera Önü Oyunculuğu- Yılmaz Arıkan Bir Aktör Hazırlanıyor - Stanivslavski

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Radyo, Sinema ve Televizyon alanlarının temel kavramlarını, kuramlarını ve uygulamalarını bilir.
X
2
PY2. Radyo, Sinema ve Televizyonla ilgili olguları belirler ve farklı yöntemlerle çözümleyebilir.
3
PY3.Radyo ve Televizyon Stüdyoları teknik donanımı, proje üretimi ve yönetimi gerçekleştirebilir.
4
PY4. Alan bilgisini kullanarak yetkinliğini kullanabilir, iş yaşamında karşılaşılan sorunları belirleyerek çözüm önerileri sunabilir.
X
5
PY5. Kitle İletişim Araçları ve görsel medya sektörlerine yönelik sentez ve analizler gerçekleştirebilir.
6
PY6. Kamu ve özel sektör ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı önerebilir.
X
7
PY7.Alanı ile ilgili zorunlu durumlarda inisiyatif kullanarak risk yönetimi gerçekleştirebilir, çıkan sorunları çözümleyebilir.
X
8
PY8.Alanı ile ilgili proje önerebilir,hazırlayabilir, sektör yarışmalarına katılabilir.
X
9
PY9.Radyo Sinema Televizyon ve ilgili medya sektörlerine ilişkin bilimsel araştırmalar yazabilir,analizini yapabilir ve bilimsel yazıya dönüştürebilir.
10
PY10.Kitle iletişim araçları haberciliği, yayılımı ve proje üretiminde gerçeklik kurgulanmasını amaç edinir.
11
PY11.Alanı ile ilgili gelişim haber ve yenilikleri takip eder, yaşamboyu eğitim ve okuryazarlığı ilke edinir.
12
PY12. Alanının gereklerinden biri olan anadilini doğru ve etkili kullanır, İngilizce alan terminolojisini B1 seviyesinde okuyup anlayabilir.
13
PY13. Mesleğinin gerektirdiği sosyal etkinlikler düzenler ve uygular;
14
PY14. Mesleğini her koşulda, etik,insani ve vicdani değerler kapsamında sahiplenir, istismara olanak tanımaz.
15
PY15.Kitle İletişim Araçları çerçevesinde, kamu veya özel sektörde, radyo sinema veya televizyon medya gruplarında gerçekliği yansıtan görsel, işitsel ve yazılı haber veya diğer projelerle kitleleri bilgilendirir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30)0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
OYUNCU YÖNETİMİRTS4112004Güz Dönemi2+12,55
Ders Programı

Perşembe 14:30-15:15

Perşembe 15:30-16:15

Perşembe 16:30-17:15

Pazar 14:30-15:15

Pazar 15:30-16:15

Pazar 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Meliha Nurdan TAŞKIRAN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Yasin ÇETİN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıFilm yapımında yönetmenin oyuncu seçimi, oyuncuyla senaryo çözümlemesi, sette oyuncu yönetimi konularında kullanılan teknikleri öğrencilere aktarır.
Dersin İçeriğiBu ders; Oyunculuğun Tarihsel Gelişimi,Tiyatro Oyunculuğu ve Kamera Önü Oyunculuğu Karşılaştırılması,Ses ve Diksiyon,Sahneleme,Beden Dili ve Fiziksel Performans,Duygu Aktarımı ve İçsel Yaşantı,Metod Oyunculuk Teknikleri,Oyuncu Psikolojisini Yönetmek,Kamera Önü Doğaçlama,Mİse-en-Scene teknikleri,Kamera Hareketleri ve Oyun,Dekupaj ve senaryo çekim planı,Prova hazırlık teknikleri,Montaja göre oyun yapılandırması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1-Film yapımında yönetmenin oyuncu seçimi sürecini keşfeder.10, 13, 16, 37, 6, 8E, F, H
2-Oyuncuyla senaryo çözümlemesi, sette oyuncu yönetimi konularında kullanılan teknikleri keşfeder ve yorumlar.
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 37: Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli
Ölçme Yöntemleri:E: Ödev, F: Proje Görevi, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Oyunculuğun Tarihsel GelişimiOyunculuğun kökenleri ve tarihsel gelişimine dair kaynak araştırması yapmak. Antik Yunan’dan modern sinemaya kadar önemli dönem ve akımları incelemek. Tiyatro ve sinema tarihindeki önemli oyuncular ve performansları hakkında bilgi edinmek.
2Tiyatro Oyunculuğu ve Kamera Önü Oyunculuğu KarşılaştırılmasıTiyatro ve sinema oyunculuğu arasındaki temel farkları öğrenmek. İki disiplinin teknik ve performans gereksinimlerini karşılaştırmak için örnek çalışmalar izlemek. Sahne ve kamera önü performansları arasındaki geçişleri analiz eden makaleler okumak.
3Ses ve DiksiyonSesin önemi ve kullanımı üzerine temel bilgiler edinmek. Diksiyon ve telaffuz egzersizleri yapmak. Ses sağlığı ve korunması hakkında bilgi toplamak.
4SahnelemeSahneleme ve sahne düzeni kavramlarını araştırmak. Farklı sahneleme teknikleri ve yönetmenlerin yaklaşımlarını incelemek. Sahne ve set tasarımının oyunculuk üzerindeki etkilerini değerlendirmek.
5Beden Dili ve Fiziksel PerformansBeden dili ve jestlerin iletişimdeki rolünü anlamak.
6Duygu Aktarımı ve İçsel YaşantıDuygu aktarımı ve içsel yaşantının ifade edilmesi üzerine temel okumalar yapmak. Duygusal hafıza ve duygu aktarım teknikleri hakkında bilgi edinmek. Kendi deneyimlerinden yola çıkarak duygusal durumları hatırlama ve ifade etme alıştırmaları yapmak.
7Metod Oyunculuk TeknikleriStanislavski, Strasberg, Adler ve Meisner gibi metod oyunculuk öncülerinin tekniklerini araştırmak. Metod oyunculukla ilgili temel eserleri okumak ve kavramları öğrenmek. Metod oyunculuk tekniklerini uygulayan oyuncuların performanslarını incelemek.
8Oyuncu Psikolojisini YönetmekOyunculuk ve psikoloji ilişkisi üzerine makaleler ve kitaplar okumak. Rol hazırlığı sırasında ve performans esnasında stres yönetimi tekniklerini öğrenmek. Kendi psikolojik durumunu gözlemlemek ve günlük tutmak.
9Kamera Önü DoğaçlamaDoğaçlama teknikleri ve önemi hakkında bilgi toplamak. Doğaçlama yaparken kullanılabilecek temel kuralları ve stratejileri öğrenmek. Doğaçlama performanslarını izlemek ve analiz etmek.
10Mİse-en-Scene teknikleriMise-en-scène kavramını ve sinemadaki önemini anlamak için kaynak araştırması yapmak. Sahne düzeni, ışıklandırma, kostüm ve mekân kullanımının hikâye anlatımına etkisini incelemek. Örnek film sahnelerini analiz ederek mise-en-scène unsurlarını tanımak.
11Kamera Hareketleri ve OyunKamera hareketlerinin (pan, tilt, dolly, crane vb.) oyunculuk üzerindeki etkilerini öğrenmek. Kamera hareketlerine uyum sağlama ve bu hareketleri performansa dahil etme tekniklerini araştırmak. Kamera hareketlerinin kullanıldığı sahneleri izleyerek analiz yapmak.
12Dekupaj ve senaryo çekim planıDekupajın ne olduğunu ve bir sahnenin nasıl çekim planına döküldüğünü öğrenmek. Senaryo analizi yaparak sahnelerin çekim sırasını ve önemini anlamak. Çekim planı örneklerini incelemek ve kendi sahneleri için çekim planı taslağı oluşturmak.
13Prova hazırlık teknikleriProva sürecinin önemini ve amacını kavramak. Etkili prova teknikleri ve stratejileri hakkında bilgi edinmek. Kendi sahneleri için prova planı oluşturmak ve karakter analizi yapmak.
14Montaja göre oyun yapılandırmasıMontajın hikâye anlatımındaki rolünü ve oyunculuk üzerindeki etkisini anlamak için kaynak araştırması yapmak. Farklı montaj tekniklerini ve bunların sahne performansına nasıl yansıdığını öğrenmek. Montaj düşünülerek çekilen sahneleri incelemek ve bu sahnelerdeki oyunculuk kararlarını analiz etmek. Kendi performansını, farklı çekim tipleri ve montaj seçenekleri göz önünde bulundurarak planlamak.
Kaynak
Uygulamalı Kamera Önü Oyunculuğu- Yılmaz Arıkan Bir Aktör Hazırlanıyor - Stanivslavski

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Radyo, Sinema ve Televizyon alanlarının temel kavramlarını, kuramlarını ve uygulamalarını bilir.
X
2
PY2. Radyo, Sinema ve Televizyonla ilgili olguları belirler ve farklı yöntemlerle çözümleyebilir.
3
PY3.Radyo ve Televizyon Stüdyoları teknik donanımı, proje üretimi ve yönetimi gerçekleştirebilir.
4
PY4. Alan bilgisini kullanarak yetkinliğini kullanabilir, iş yaşamında karşılaşılan sorunları belirleyerek çözüm önerileri sunabilir.
X
5
PY5. Kitle İletişim Araçları ve görsel medya sektörlerine yönelik sentez ve analizler gerçekleştirebilir.
6
PY6. Kamu ve özel sektör ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı önerebilir.
X
7
PY7.Alanı ile ilgili zorunlu durumlarda inisiyatif kullanarak risk yönetimi gerçekleştirebilir, çıkan sorunları çözümleyebilir.
X
8
PY8.Alanı ile ilgili proje önerebilir,hazırlayabilir, sektör yarışmalarına katılabilir.
X
9
PY9.Radyo Sinema Televizyon ve ilgili medya sektörlerine ilişkin bilimsel araştırmalar yazabilir,analizini yapabilir ve bilimsel yazıya dönüştürebilir.
10
PY10.Kitle iletişim araçları haberciliği, yayılımı ve proje üretiminde gerçeklik kurgulanmasını amaç edinir.
11
PY11.Alanı ile ilgili gelişim haber ve yenilikleri takip eder, yaşamboyu eğitim ve okuryazarlığı ilke edinir.
12
PY12. Alanının gereklerinden biri olan anadilini doğru ve etkili kullanır, İngilizce alan terminolojisini B1 seviyesinde okuyup anlayabilir.
13
PY13. Mesleğinin gerektirdiği sosyal etkinlikler düzenler ve uygular;
14
PY14. Mesleğini her koşulda, etik,insani ve vicdani değerler kapsamında sahiplenir, istismara olanak tanımaz.
15
PY15.Kitle İletişim Araçları çerçevesinde, kamu veya özel sektörde, radyo sinema veya televizyon medya gruplarında gerçekliği yansıtan görsel, işitsel ve yazılı haber veya diğer projelerle kitleleri bilgilendirir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 05/07/2022 - 17:14Son Güncelleme Tarihi: 05/07/2022 - 17:16