Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İLETİŞİM KURAMLARIRTS2150430Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Pazartesi 09:00-09:45

Pazartesi 10:00-10:45

Pazartesi 11:00-11:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Asena TEMELLİ COŞGUN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Asena TEMELLİ COŞGUN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacıİletişim ve medya çalışmaları alanında geliştirilen yaklaşım, kuram ve modelleri genel sosyal teoriyle ilişkisi içinde ele almaktır. Bu doğrultuda değerlendirilen kuramların temel kavram ve savları ortaya konulurken, söz konusu kuramların üretildiği tarihsel, kültürel ve entelektüel bağlamın belirginleştirilmektedir.
Dersin İçeriğiBu ders; “İletişim”, “medya”, “kitle iletişim araçları”, “iletişim kuramları”, “iletişim çalışmaları” ve “medya çalışmaları” kavramlarının değerlendirilmesi ve İletişim kuramlarına ilişkin yapılan dönemleştirme ve sınıflandırmalar,Toplum ve İletişim; Yüz Yüze İletişimden Kitle İletişimine; İletişim Çalışmalarının Tarihsel Gelişimi; Kitle İletişim Çalışmalarında Farklı Yönelimler,Kitle Toplumu Kavramı ve Kitle Toplumunun Gelişimi; Kitle Kültürü; Kitle Toplumu Kuramcıları ve Yaklaşımları; Kitle İletişim Araçlarının Rolü,Ana Akım İletişim Kuramları ve Eleştirel İletişim Kuramlarının Karşılaştırmalı Analizi; Erken Dönem Amerikan İletişim Çalışmaları I: Chicago Okulu: Okulun Felsefesi, İletişimin Merkeziliği, Sembolik Etkileşimcilik, Okula Gelen Temel Eleştiriler,Ana Akım İletişim Yaklaşımlarının Gelişimi, Temel Özellikleri; Ana Akım Yaklaşımlarda Güçlü Etkiler Paradigması (Walter Lippmann ve Kamuoyu, Laswell'in İletişim Yaklaşımı, Sihirli Mermi/Hipodermik İğne Modeli, Shannon ve Weaver'ın Enformasyon Kuramı),Ana Akım İletişim Çalışmalarında Sınırlı Etkiler Paradigması (Hovland ve ikna, İki Aşamalı Akış Kuramı, Kullanımlar ve Doyumlar); Yeniden Güçlü Etkiler Paradigması (Gündem Belirleme, Çerçeveleme Kuramı, Bağımlılık Kuramı, Suskunluk Sarmalı),Ekme/yetiştirme kuramı ve kültürel göstergeler projesi (George Gerbner), Diğer Kuramlar ve Modeller: Eşik Bekçiliği Modeli, Bilgi Eksikliği Hipotezi, Yeniliklerin Yayılması Modeli, Riley ve Riley'nin Sosyolojik Modeli, Psikolojik Kuramlar: Festinger'in Bilişsel Uyumsuzluk Kuramı, ABX Denge Modeli, Westley ve MacLean'ın Aracılanmış İletişim Modeli; İletişime Teknolojik Yaklaşımlar (H. Innis ve McLuhan),Eleştirel İletişim Kuramlar: Frankfurt Okulu, Eleştirel Teori ve Kültür Endüstrisi (Adorno ve Horkheimer),İngiliz Kültürel Çalışmaları: Raymond Williams ve Akış Kuramı, Stuart Hall- Kodlama/Kodaçımı, Kültür ve Popüler Kültür,Gramsci ve Hegemonya- "Rıza Kavramı", Louis Althusser Devletin İdeolojik Aygıtları, Yapısalcı Dilbilim ve Göstergebilim (Saussure ve Barthes),İletişimin Ekonomi Politiği: Şirketleşme Süreci, İletişimin Metalaşması, Küreselleşme, Neoliberal Politikalar ve Yeni Kapitalizm, Tüketim Toplumu ,Michel Foucault ve Gözetim Toplumu,Jean Baudrillard ve Hipergeçerlik Kavramı,Küreselleşme ve İletişim: Manuel Castells Enformasyon Çağı, İletişimin Gücü; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
“İletişim”, “medya”, “kitle iletişim araçları”, “iletişim kuramları”, “iletişim çalışmaları” ve “medya çalışmaları” kavramlarını tanımlar.19, 9A
Kitle toplumu ve kitle kültürü yaklaşımının medya kavrayışını açıklar.19, 9A
Güçlü etki yaklaşımını ve şırınga/hipodermik iğne modelini açıklar.19, 9A
Psikoloji ve sosyal psikolojiye dayalı iletişim araştırmalarını, uyutucu etki ve eşik bekçisi kavramını açıklar.19, 9A
Güçlü etki yaklaşımı, iletişimin iki aşamalı akışı kuramı ve kanaat önderi kavramını açıklar.19, 9A
Kullanımlar ve doyumlar kuramının temel savlarını ve temsilcilerini açıklar.19, 9A
Chicago Okulu’nun iletişim ve medya araştırmalarını değerlendirir.19, 9A
Eleştirel iletişim kuramlarını açıklar.19, 9A
Öğretim Yöntemleri:19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1“İletişim”, “medya”, “kitle iletişim araçları”, “iletişim kuramları”, “iletişim çalışmaları” ve “medya çalışmaları” kavramlarının değerlendirilmesi ve İletişim kuramlarına ilişkin yapılan dönemleştirme ve sınıflandırmalarLevent Yaylagül Kitle İletişim Kuramları ss. 13-37 Burak Özçetin Kitle İletişim Kuramları ss.21-34
2Toplum ve İletişim; Yüz Yüze İletişimden Kitle İletişimine; İletişim Çalışmalarının Tarihsel Gelişimi; Kitle İletişim Çalışmalarında Farklı YönelimlerLevent Yaylagül Kitle İletişim Kuramları ss. 13-37
3Kitle Toplumu Kavramı ve Kitle Toplumunun Gelişimi; Kitle Kültürü; Kitle Toplumu Kuramcıları ve Yaklaşımları; Kitle İletişim Araçlarının RolüBurak Özçetin Kitle İletişim Kuramları ss. 39-54
4Ana Akım İletişim Kuramları ve Eleştirel İletişim Kuramlarının Karşılaştırmalı Analizi; Erken Dönem Amerikan İletişim Çalışmaları I: Chicago Okulu: Okulun Felsefesi, İletişimin Merkeziliği, Sembolik Etkileşimcilik, Okula Gelen Temel EleştirilerLevent Yaylagül Kitle İletişim Kuramları ss. 29-37 Burak Özçetin Kitle İletişim Kuramları ss. 57-82
5Ana Akım İletişim Yaklaşımlarının Gelişimi, Temel Özellikleri; Ana Akım Yaklaşımlarda Güçlü Etkiler Paradigması (Walter Lippmann ve Kamuoyu, Laswell'in İletişim Yaklaşımı, Sihirli Mermi/Hipodermik İğne Modeli, Shannon ve Weaver'ın Enformasyon Kuramı)Levent Yaylagül Kitle İletişim Kuramları ss. 55-58 Burak Özçetin Kitle İletişim Kuramları ss. 85-97
6Ana Akım İletişim Çalışmalarında Sınırlı Etkiler Paradigması (Hovland ve ikna, İki Aşamalı Akış Kuramı, Kullanımlar ve Doyumlar); Yeniden Güçlü Etkiler Paradigması (Gündem Belirleme, Çerçeveleme Kuramı, Bağımlılık Kuramı, Suskunluk Sarmalı)Burak Özçetin Kitle İletişim Kuramları ss. 99-128
7Ekme/yetiştirme kuramı ve kültürel göstergeler projesi (George Gerbner), Diğer Kuramlar ve Modeller: Eşik Bekçiliği Modeli, Bilgi Eksikliği Hipotezi, Yeniliklerin Yayılması Modeli, Riley ve Riley'nin Sosyolojik Modeli, Psikolojik Kuramlar: Festinger'in Bilişsel Uyumsuzluk Kuramı, ABX Denge Modeli, Westley ve MacLean'ın Aracılanmış İletişim Modeli; İletişime Teknolojik Yaklaşımlar (H. Innis ve McLuhan)Burak Özçetin Kitle İletişim Kuramları ss. 128-153 Levent Yaylagül Kitle İletişim Kuramları ss. 61-72
8Eleştirel İletişim Kuramlar: Frankfurt Okulu, Eleştirel Teori ve Kültür Endüstrisi (Adorno ve Horkheimer)Burak Özçetin Kitle İletişim Kuramları ss. 161-173
9İngiliz Kültürel Çalışmaları: Raymond Williams ve Akış Kuramı, Stuart Hall- Kodlama/Kodaçımı, Kültür ve Popüler KültürBurak Özçetin Kitle İletişim Kuramları ss. 181-200
10Gramsci ve Hegemonya- "Rıza Kavramı", Louis Althusser Devletin İdeolojik Aygıtları, Yapısalcı Dilbilim ve Göstergebilim (Saussure ve Barthes)Levent Yaylagül Kitle İletişim Kuramları ss. 113-130
11İletişimin Ekonomi Politiği: Şirketleşme Süreci, İletişimin Metalaşması, Küreselleşme, Neoliberal Politikalar ve Yeni Kapitalizm, Tüketim Toplumu Burak Özçetin Kitle İletişim Kuramları 207-226 Armand Mattelart Beyin İğfal Şebekesi J. Baudrillard Tüketim Toplumu
12Michel Foucault ve Gözetim ToplumuAldous Huxley- Cesur Yeni Dünya George Orwell -1984 Neil Postman- TV Öldüren Eğlence
13Jean Baudrillard ve Hipergeçerlik KavramıThe Truman Show Fillm İzlemesi The Great Hack Belgesel Film İzlemesi
14Küreselleşme ve İletişim: Manuel Castells Enformasyon Çağı, İletişimin GücüBurak Özçetin Kitle İletişim Kuramları ss. 262-265 Levent Yaylagül Kitle İletişim Kuramları ss. 193-204
Kaynak
1. R. Kaya, İktidar Yumağı: Medya-Sermaye-Devlet. Ankara: İmge Kitabevi. sf. 23-33 ve 44-64, 2009. 2. D. Laughey, Medya Çalışmaları: Teoriler ve Yaklaşımlar. Çev. Ali Toprak. İstanbul: Kalkedon. sf. 9-24, 2010 3. A. Swingewood, Kitle Kültürü Efsanesi. Çev. Aykut Kansu. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. sf. 17-29, 1996 4. M. Bourse ve H. Yücel İletişim Bilimlerinin Serüveni. İstanbul: Ayrıntı Yayınları. sf. 78-84, 2012 5. D. Laughey, Medya Çalışmaları: Teoriler ve Yaklaşımlar. Çev. Ali Toprak. İstanbul: Kalkedon. sf. 39-44, 2010 6. E. Maigret, Medya ve İletişim Sosyolojisi. Çev. Halime Yücel. İstanbul: İletişim Yayınları. sf. 69-81, 2011 7. J. Fiske, İletişim Çalışmalarına Giriş. 2. baskı. Çev. Süleyman İrvan. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. sf. 194-202, 2003 8. O. Morva, Chicago Okulu: Pragmatik Sosyal Teoride İletişimin Keşfi. İstanbul: Doruk Yayınları. sf. 85-143, 2013 9. D. McQuail ve S. Windahl İletişim Modelleri: Kitle İletişim Çalışmalarında. Çev. Konca Yumlu. Ankara: İmge Yayınevi. sf. 127-131, 2005 10. E. Noelle-Neumann, “Suskunluk Sarmalı Kuramı’nın Medyayı Anlamaya Etkisi.” Medya Kültür Siyaset. Der. Süleyman İrvan. 2. Basım. Ankara: Alp Yayınları. sf. 379-391, 2002 11. N. Stevenson, Medya Kültürleri: Sosyal Teori ve Kitle İletişimi. Çev. Göze Orhon ve Barış Engin Aksoy. Ankara: Ütopya Yayınevi. (“Marshall McLuhan ve Kültürel Araçlar” bölümü sf. 195-216), 2008 12. N. Türkoğlu, İletişim Bilimlerinden Kültürel Çalışmalara Toplumsal İletişim: Tanımlar, Kavramlar, Tartışmalar. İstanbul: Urban Kitap. sf. 123-139, 2010 13. J. Tomlinson, John Kültürel Emperyalizm: Eleştirel Bir Giriş. Çev. Emrehan Zeybekoğlu. İstanbul: Ayrıntı Yayınları. sf. 57-74, 1999 14. N. Chomsky ve E. S. Herman Rızanın İmalatı: Kitle Medyasının Ekonomi Politiği. Çev. Ender Abadoğlu. İstanbul: Aram Yayıncılık. sf. 75-120, 2006

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Radyo, Sinema ve Televizyon alanlarının temel kavramlarını, kuramlarını ve uygulamalarını bilir.
2
PY2. Radyo, Sinema ve Televizyonla ilgili olguları belirler ve farklı yöntemlerle çözümleyebilir.
3
PY3.Radyo ve Televizyon Stüdyoları teknik donanımı, proje üretimi ve yönetimi gerçekleştirebilir.
4
PY4. Alan bilgisini kullanarak yetkinliğini kullanabilir, iş yaşamında karşılaşılan sorunları belirleyerek çözüm önerileri sunabilir.
5
PY5. Kitle İletişim Araçları ve görsel medya sektörlerine yönelik sentez ve analizler gerçekleştirebilir.
6
PY6. Kamu ve özel sektör ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı önerebilir.
7
PY7.Alanı ile ilgili zorunlu durumlarda inisiyatif kullanarak risk yönetimi gerçekleştirebilir, çıkan sorunları çözümleyebilir.
8
PY8.Alanı ile ilgili proje önerebilir,hazırlayabilir, sektör yarışmalarına katılabilir.
9
PY9.Radyo Sinema Televizyon ve ilgili medya sektörlerine ilişkin bilimsel araştırmalar yazabilir,analizini yapabilir ve bilimsel yazıya dönüştürebilir.
10
PY10.Kitle iletişim araçları haberciliği, yayılımı ve proje üretiminde gerçeklik kurgulanmasını amaç edinir.
11
PY11.Alanı ile ilgili gelişim haber ve yenilikleri takip eder, yaşamboyu eğitim ve okuryazarlığı ilke edinir.
12
PY12. Alanının gereklerinden biri olan anadilini doğru ve etkili kullanır, İngilizce alan terminolojisini B1 seviyesinde okuyup anlayabilir.
13
PY13. Mesleğinin gerektirdiği sosyal etkinlikler düzenler ve uygular;
14
PY14. Mesleğini her koşulda, etik,insani ve vicdani değerler kapsamında sahiplenir, istismara olanak tanımaz.
15
PY15.Kitle İletişim Araçları çerçevesinde, kamu veya özel sektörde, radyo sinema veya televizyon medya gruplarında gerçekliği yansıtan görsel, işitsel ve yazılı haber veya diğer projelerle kitleleri bilgilendirir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme818
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler31545
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12020
Genel Sınav ve Hazırlığı13535
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(150/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İLETİŞİM KURAMLARIRTS2150430Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Pazartesi 09:00-09:45

Pazartesi 10:00-10:45

Pazartesi 11:00-11:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Asena TEMELLİ COŞGUN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Asena TEMELLİ COŞGUN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacıİletişim ve medya çalışmaları alanında geliştirilen yaklaşım, kuram ve modelleri genel sosyal teoriyle ilişkisi içinde ele almaktır. Bu doğrultuda değerlendirilen kuramların temel kavram ve savları ortaya konulurken, söz konusu kuramların üretildiği tarihsel, kültürel ve entelektüel bağlamın belirginleştirilmektedir.
Dersin İçeriğiBu ders; “İletişim”, “medya”, “kitle iletişim araçları”, “iletişim kuramları”, “iletişim çalışmaları” ve “medya çalışmaları” kavramlarının değerlendirilmesi ve İletişim kuramlarına ilişkin yapılan dönemleştirme ve sınıflandırmalar,Toplum ve İletişim; Yüz Yüze İletişimden Kitle İletişimine; İletişim Çalışmalarının Tarihsel Gelişimi; Kitle İletişim Çalışmalarında Farklı Yönelimler,Kitle Toplumu Kavramı ve Kitle Toplumunun Gelişimi; Kitle Kültürü; Kitle Toplumu Kuramcıları ve Yaklaşımları; Kitle İletişim Araçlarının Rolü,Ana Akım İletişim Kuramları ve Eleştirel İletişim Kuramlarının Karşılaştırmalı Analizi; Erken Dönem Amerikan İletişim Çalışmaları I: Chicago Okulu: Okulun Felsefesi, İletişimin Merkeziliği, Sembolik Etkileşimcilik, Okula Gelen Temel Eleştiriler,Ana Akım İletişim Yaklaşımlarının Gelişimi, Temel Özellikleri; Ana Akım Yaklaşımlarda Güçlü Etkiler Paradigması (Walter Lippmann ve Kamuoyu, Laswell'in İletişim Yaklaşımı, Sihirli Mermi/Hipodermik İğne Modeli, Shannon ve Weaver'ın Enformasyon Kuramı),Ana Akım İletişim Çalışmalarında Sınırlı Etkiler Paradigması (Hovland ve ikna, İki Aşamalı Akış Kuramı, Kullanımlar ve Doyumlar); Yeniden Güçlü Etkiler Paradigması (Gündem Belirleme, Çerçeveleme Kuramı, Bağımlılık Kuramı, Suskunluk Sarmalı),Ekme/yetiştirme kuramı ve kültürel göstergeler projesi (George Gerbner), Diğer Kuramlar ve Modeller: Eşik Bekçiliği Modeli, Bilgi Eksikliği Hipotezi, Yeniliklerin Yayılması Modeli, Riley ve Riley'nin Sosyolojik Modeli, Psikolojik Kuramlar: Festinger'in Bilişsel Uyumsuzluk Kuramı, ABX Denge Modeli, Westley ve MacLean'ın Aracılanmış İletişim Modeli; İletişime Teknolojik Yaklaşımlar (H. Innis ve McLuhan),Eleştirel İletişim Kuramlar: Frankfurt Okulu, Eleştirel Teori ve Kültür Endüstrisi (Adorno ve Horkheimer),İngiliz Kültürel Çalışmaları: Raymond Williams ve Akış Kuramı, Stuart Hall- Kodlama/Kodaçımı, Kültür ve Popüler Kültür,Gramsci ve Hegemonya- "Rıza Kavramı", Louis Althusser Devletin İdeolojik Aygıtları, Yapısalcı Dilbilim ve Göstergebilim (Saussure ve Barthes),İletişimin Ekonomi Politiği: Şirketleşme Süreci, İletişimin Metalaşması, Küreselleşme, Neoliberal Politikalar ve Yeni Kapitalizm, Tüketim Toplumu ,Michel Foucault ve Gözetim Toplumu,Jean Baudrillard ve Hipergeçerlik Kavramı,Küreselleşme ve İletişim: Manuel Castells Enformasyon Çağı, İletişimin Gücü; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
“İletişim”, “medya”, “kitle iletişim araçları”, “iletişim kuramları”, “iletişim çalışmaları” ve “medya çalışmaları” kavramlarını tanımlar.19, 9A
Kitle toplumu ve kitle kültürü yaklaşımının medya kavrayışını açıklar.19, 9A
Güçlü etki yaklaşımını ve şırınga/hipodermik iğne modelini açıklar.19, 9A
Psikoloji ve sosyal psikolojiye dayalı iletişim araştırmalarını, uyutucu etki ve eşik bekçisi kavramını açıklar.19, 9A
Güçlü etki yaklaşımı, iletişimin iki aşamalı akışı kuramı ve kanaat önderi kavramını açıklar.19, 9A
Kullanımlar ve doyumlar kuramının temel savlarını ve temsilcilerini açıklar.19, 9A
Chicago Okulu’nun iletişim ve medya araştırmalarını değerlendirir.19, 9A
Eleştirel iletişim kuramlarını açıklar.19, 9A
Öğretim Yöntemleri:19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1“İletişim”, “medya”, “kitle iletişim araçları”, “iletişim kuramları”, “iletişim çalışmaları” ve “medya çalışmaları” kavramlarının değerlendirilmesi ve İletişim kuramlarına ilişkin yapılan dönemleştirme ve sınıflandırmalarLevent Yaylagül Kitle İletişim Kuramları ss. 13-37 Burak Özçetin Kitle İletişim Kuramları ss.21-34
2Toplum ve İletişim; Yüz Yüze İletişimden Kitle İletişimine; İletişim Çalışmalarının Tarihsel Gelişimi; Kitle İletişim Çalışmalarında Farklı YönelimlerLevent Yaylagül Kitle İletişim Kuramları ss. 13-37
3Kitle Toplumu Kavramı ve Kitle Toplumunun Gelişimi; Kitle Kültürü; Kitle Toplumu Kuramcıları ve Yaklaşımları; Kitle İletişim Araçlarının RolüBurak Özçetin Kitle İletişim Kuramları ss. 39-54
4Ana Akım İletişim Kuramları ve Eleştirel İletişim Kuramlarının Karşılaştırmalı Analizi; Erken Dönem Amerikan İletişim Çalışmaları I: Chicago Okulu: Okulun Felsefesi, İletişimin Merkeziliği, Sembolik Etkileşimcilik, Okula Gelen Temel EleştirilerLevent Yaylagül Kitle İletişim Kuramları ss. 29-37 Burak Özçetin Kitle İletişim Kuramları ss. 57-82
5Ana Akım İletişim Yaklaşımlarının Gelişimi, Temel Özellikleri; Ana Akım Yaklaşımlarda Güçlü Etkiler Paradigması (Walter Lippmann ve Kamuoyu, Laswell'in İletişim Yaklaşımı, Sihirli Mermi/Hipodermik İğne Modeli, Shannon ve Weaver'ın Enformasyon Kuramı)Levent Yaylagül Kitle İletişim Kuramları ss. 55-58 Burak Özçetin Kitle İletişim Kuramları ss. 85-97
6Ana Akım İletişim Çalışmalarında Sınırlı Etkiler Paradigması (Hovland ve ikna, İki Aşamalı Akış Kuramı, Kullanımlar ve Doyumlar); Yeniden Güçlü Etkiler Paradigması (Gündem Belirleme, Çerçeveleme Kuramı, Bağımlılık Kuramı, Suskunluk Sarmalı)Burak Özçetin Kitle İletişim Kuramları ss. 99-128
7Ekme/yetiştirme kuramı ve kültürel göstergeler projesi (George Gerbner), Diğer Kuramlar ve Modeller: Eşik Bekçiliği Modeli, Bilgi Eksikliği Hipotezi, Yeniliklerin Yayılması Modeli, Riley ve Riley'nin Sosyolojik Modeli, Psikolojik Kuramlar: Festinger'in Bilişsel Uyumsuzluk Kuramı, ABX Denge Modeli, Westley ve MacLean'ın Aracılanmış İletişim Modeli; İletişime Teknolojik Yaklaşımlar (H. Innis ve McLuhan)Burak Özçetin Kitle İletişim Kuramları ss. 128-153 Levent Yaylagül Kitle İletişim Kuramları ss. 61-72
8Eleştirel İletişim Kuramlar: Frankfurt Okulu, Eleştirel Teori ve Kültür Endüstrisi (Adorno ve Horkheimer)Burak Özçetin Kitle İletişim Kuramları ss. 161-173
9İngiliz Kültürel Çalışmaları: Raymond Williams ve Akış Kuramı, Stuart Hall- Kodlama/Kodaçımı, Kültür ve Popüler KültürBurak Özçetin Kitle İletişim Kuramları ss. 181-200
10Gramsci ve Hegemonya- "Rıza Kavramı", Louis Althusser Devletin İdeolojik Aygıtları, Yapısalcı Dilbilim ve Göstergebilim (Saussure ve Barthes)Levent Yaylagül Kitle İletişim Kuramları ss. 113-130
11İletişimin Ekonomi Politiği: Şirketleşme Süreci, İletişimin Metalaşması, Küreselleşme, Neoliberal Politikalar ve Yeni Kapitalizm, Tüketim Toplumu Burak Özçetin Kitle İletişim Kuramları 207-226 Armand Mattelart Beyin İğfal Şebekesi J. Baudrillard Tüketim Toplumu
12Michel Foucault ve Gözetim ToplumuAldous Huxley- Cesur Yeni Dünya George Orwell -1984 Neil Postman- TV Öldüren Eğlence
13Jean Baudrillard ve Hipergeçerlik KavramıThe Truman Show Fillm İzlemesi The Great Hack Belgesel Film İzlemesi
14Küreselleşme ve İletişim: Manuel Castells Enformasyon Çağı, İletişimin GücüBurak Özçetin Kitle İletişim Kuramları ss. 262-265 Levent Yaylagül Kitle İletişim Kuramları ss. 193-204
Kaynak
1. R. Kaya, İktidar Yumağı: Medya-Sermaye-Devlet. Ankara: İmge Kitabevi. sf. 23-33 ve 44-64, 2009. 2. D. Laughey, Medya Çalışmaları: Teoriler ve Yaklaşımlar. Çev. Ali Toprak. İstanbul: Kalkedon. sf. 9-24, 2010 3. A. Swingewood, Kitle Kültürü Efsanesi. Çev. Aykut Kansu. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. sf. 17-29, 1996 4. M. Bourse ve H. Yücel İletişim Bilimlerinin Serüveni. İstanbul: Ayrıntı Yayınları. sf. 78-84, 2012 5. D. Laughey, Medya Çalışmaları: Teoriler ve Yaklaşımlar. Çev. Ali Toprak. İstanbul: Kalkedon. sf. 39-44, 2010 6. E. Maigret, Medya ve İletişim Sosyolojisi. Çev. Halime Yücel. İstanbul: İletişim Yayınları. sf. 69-81, 2011 7. J. Fiske, İletişim Çalışmalarına Giriş. 2. baskı. Çev. Süleyman İrvan. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. sf. 194-202, 2003 8. O. Morva, Chicago Okulu: Pragmatik Sosyal Teoride İletişimin Keşfi. İstanbul: Doruk Yayınları. sf. 85-143, 2013 9. D. McQuail ve S. Windahl İletişim Modelleri: Kitle İletişim Çalışmalarında. Çev. Konca Yumlu. Ankara: İmge Yayınevi. sf. 127-131, 2005 10. E. Noelle-Neumann, “Suskunluk Sarmalı Kuramı’nın Medyayı Anlamaya Etkisi.” Medya Kültür Siyaset. Der. Süleyman İrvan. 2. Basım. Ankara: Alp Yayınları. sf. 379-391, 2002 11. N. Stevenson, Medya Kültürleri: Sosyal Teori ve Kitle İletişimi. Çev. Göze Orhon ve Barış Engin Aksoy. Ankara: Ütopya Yayınevi. (“Marshall McLuhan ve Kültürel Araçlar” bölümü sf. 195-216), 2008 12. N. Türkoğlu, İletişim Bilimlerinden Kültürel Çalışmalara Toplumsal İletişim: Tanımlar, Kavramlar, Tartışmalar. İstanbul: Urban Kitap. sf. 123-139, 2010 13. J. Tomlinson, John Kültürel Emperyalizm: Eleştirel Bir Giriş. Çev. Emrehan Zeybekoğlu. İstanbul: Ayrıntı Yayınları. sf. 57-74, 1999 14. N. Chomsky ve E. S. Herman Rızanın İmalatı: Kitle Medyasının Ekonomi Politiği. Çev. Ender Abadoğlu. İstanbul: Aram Yayıncılık. sf. 75-120, 2006

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Radyo, Sinema ve Televizyon alanlarının temel kavramlarını, kuramlarını ve uygulamalarını bilir.
2
PY2. Radyo, Sinema ve Televizyonla ilgili olguları belirler ve farklı yöntemlerle çözümleyebilir.
3
PY3.Radyo ve Televizyon Stüdyoları teknik donanımı, proje üretimi ve yönetimi gerçekleştirebilir.
4
PY4. Alan bilgisini kullanarak yetkinliğini kullanabilir, iş yaşamında karşılaşılan sorunları belirleyerek çözüm önerileri sunabilir.
5
PY5. Kitle İletişim Araçları ve görsel medya sektörlerine yönelik sentez ve analizler gerçekleştirebilir.
6
PY6. Kamu ve özel sektör ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı önerebilir.
7
PY7.Alanı ile ilgili zorunlu durumlarda inisiyatif kullanarak risk yönetimi gerçekleştirebilir, çıkan sorunları çözümleyebilir.
8
PY8.Alanı ile ilgili proje önerebilir,hazırlayabilir, sektör yarışmalarına katılabilir.
9
PY9.Radyo Sinema Televizyon ve ilgili medya sektörlerine ilişkin bilimsel araştırmalar yazabilir,analizini yapabilir ve bilimsel yazıya dönüştürebilir.
10
PY10.Kitle iletişim araçları haberciliği, yayılımı ve proje üretiminde gerçeklik kurgulanmasını amaç edinir.
11
PY11.Alanı ile ilgili gelişim haber ve yenilikleri takip eder, yaşamboyu eğitim ve okuryazarlığı ilke edinir.
12
PY12. Alanının gereklerinden biri olan anadilini doğru ve etkili kullanır, İngilizce alan terminolojisini B1 seviyesinde okuyup anlayabilir.
13
PY13. Mesleğinin gerektirdiği sosyal etkinlikler düzenler ve uygular;
14
PY14. Mesleğini her koşulda, etik,insani ve vicdani değerler kapsamında sahiplenir, istismara olanak tanımaz.
15
PY15.Kitle İletişim Araçları çerçevesinde, kamu veya özel sektörde, radyo sinema veya televizyon medya gruplarında gerçekliği yansıtan görsel, işitsel ve yazılı haber veya diğer projelerle kitleleri bilgilendirir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 05/07/2022 - 17:14Son Güncelleme Tarihi: 05/07/2022 - 17:16