Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
HOLLYWOOD SİNEMASIRTS3211998Bahar Dönemi3+035
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Selin ULUDOĞAN
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Selin ULUDOĞAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı öğrencilerin sinemanın doğuşu, tekniği, estetiği, tarihsel gelişimi, popülaritesi ve günümüzdeki işlevleri hakkında çeşitli içgörüler, eleştirel ve kuramsal perspektifler kazanmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Hollywood Tarihi,Klasik Hollywood Dönemi ,Klasik Hollywood Dönemi II,Klasik Hollywood Dönemi III,Hollywood Sineması Türleri ,Hollywood Sineması Star Sistemi ,Film İnceleme,Ara sınav,Hollywood Sineması Devamlılık Kurgusu ,Hollywood Sineması Klasik Dönem Sonrası ,Hollywood Sineması Klasik Dönem Sonrası II,Hollywood Sineması Klasik Dönem Sonrası III,Güncel Hollywood Sineması,Final Sınavı ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Öğrenciler Hollywood sinema tarihi ve prodüksiyonu hakkında derinlemesine bilgi sahibi olacaklardır. Hollywood sineması ile ilgili akademik çalışmalar yürütebilecek ve kuramsal makale yazabileceklerdir. E, F
1.1.Sinema ve Kinematografın tarihsel gelişimini ve çağdaş işlevlerini kavrar.B, E, G
1.2.Kinematografın temel öğelerini ayırd eder ve sınıflandırır.A, B, E, G
2.1.Temel optik, teknik, estetik, dramatürjik nosyonlarını kavrar.10, 14, 16, 9
2.2.Temel kurgu kuramlarını öğrenir ve sinematografik çerçevede kullanabilir.10, 9E, G
1. Sinematografik süreci yorumlayabilecektir.10, 6, 9
1.3. Sinematografik süreci açıklar ve örnekler.10, 13, 14, 9
2. Sinema Filmi Geliştirme, Estetik ve Teknik tematiği tanımlayabilecektir. Kompozisyon ve kurgusal süreçleri tanıyacak ve ayırt edebilecektir.11, 16, 9
2.3. Film yapım tekniğinin şematik süreçleri hakkında iç görüler kazanacaktır.11, 12, 9
2.4. Hareketli görsel bir metni (sinema filmini) analitik bileşenlerine teknik ve estetik açıdan ayırıp yorumlayabilir, çözümleyebilir, tartışabilir ve geliştirebilir.10, 12, 13, 9
3. Sinema kuramı, film türleri, sinemada akımlar, dünya sineması, Türk sineması,Fransız sineması, Auteur sineması, popüler sinema hakkında kuramsal ve eleştirel değerleme ve değerlendirme yetenekleri kazanacaktır.10, 12, 9B, E
3.1. Başlangıcından günümüze bir sanat, propaganda, eğlence ve kapital nesnesi olarak sinemanın anlamını, dönüşümünü ve işlevlerini kavrar,anlar, anlamlandırır ve eleştirir.10, 9
3.2. Dönemsel açıdan ve geliştiği ülkeler ve yönetmenler açısından sinema hakkında içgörü kazanır.10, 11, 12, 13, 9
3.3. Popüler sinemanın işlevlerini ve günümüzdeki anlamının önemini kuramsal olarak kavrar ve çeşitli yaratıcı eleştiriler getirebilir.10, 9E
3.4. Kitle iletişimi ve medya açısından fotoğrafinin önemini kavrar ve özgün/eleştirel/yaratıcı metinler yaratabilir/önerebilir.A, B, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 11: Gösterip Yapma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, B: Kısa Cevaplı Yazılı Sınav, E: Ödev, F: Proje Görevi, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Hollywood TarihiBüyük film stüdyoları araştırma ödevi
2Klasik Hollywood Dönemi "sinema ekonomi" "Bir Film nasıl okunur"
3Klasik Hollywood Dönemi II"Amerika Birleşik Devletleri Kısa Tarihi" okuma ödevi
4Klasik Hollywood Dönemi III"Bir Fİlm Nasıl Okunur" okuma
5Hollywood Sineması Türleri "Film Eleştirisi El Kitabı"
6Hollywood Sineması Star Sistemi Akademi ödülleri tarihi araştırma ödevi
7Film İncelemeOrson Welles sinema araştırma ödevi ve analizi
8Ara sınavSınav Tekrarı
9Hollywood Sineması Devamlılık Kurgusu "Bir Film Nasıl Okunur" okuma
10Hollywood Sineması Klasik Dönem Sonrası "Hollywood'un Film Dili" okuma
11Hollywood Sineması Klasik Dönem Sonrası IIHollywood sineması yönetmenleri Scorsese, Coppola, Hitchcock, Hawks araştırma ödevi, film inceleme
12Hollywood Sineması Klasik Dönem Sonrası III"Hollywood'un Film Dili"
13Güncel Hollywood Sineması"Hollywood'un Film Dili"
14Final Sınavı Genel Tekrar
Kaynak
David Bordwell "Hollywood'un Film Dili", Timothy Corrigan "Film Eleştirisi El Kitabı", James West Davidson "Amerika Birleşik Devletleri Kısa Tarihi", James Monaco "Bir Film Nasıl Okunur"
SEKSİYON A [T] Onaran, A. Ş., (2012). Sinemaya Giriş. 1.b., İstanbul: Agora. [1] Makal, O. (1996). Fransız Sineması. Ankara: Kitle (&Oğuz Makal). [2] Lanzoni, R. F. (2015). Başlangıcından Günümüze Fransız Sineması. Çev. Ertan Yılmaz, 1.b., İstanbul: Küre. [3] Vardar, B. (2012). Sinema ve Televizyon Görüntüsünün Temel Öğeleri. 3.b., İstanbul: Beta. [4] Hayward, S. (2014). Sinemanın Temel Kavramları. 1.b., İstanbul: Es. [5] Adanır, O. (2012). Sinemada Anlam ve Anlatım. 1.b., İstanbul: Say. [6] Wollen, P. (2014). Sinemada Göstergeler ve Anlam. İstanbul: Metis. [7] Andrew, J. D. (2010). Büyük Sinema Kuramları. Çev. Zahit Atam, 1.b., İstanbul: Doruk. [8] Clarke, J. (2012). Sinema Akımlar: Sinema Dünyasını Değiştiren Filmler. Çev. Çağdaş Eylem Babaoğlu, 1.b., İstanbul: Kalkedon. [9] Blown, B. (2014). Sinemtografi: Kuram ve Uygulama. Çev. Selçuk Taylaner, 4.b., İstanbul: Hil. [10] Atayman, V., Çetinkaya, T. (2016). Popüler Sinemanın Mitolojisi. 1.b., İstanbul: Ayrıntı. [11] Ranciére, J. (2016). Sinematografik Masal. Çev.Tacettin Ertuğrul, 1.b.. İstanbul: Küre [12] Sekmeç, A. C. (2014). Türk Sinemasında Görüntü Yönetmenleri 1914-2014. 1.b., Antalya: 51. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Yayını, ANSET Özel Sağlık ve Kültür İnş. Tic. Ltd. Şti. [13] Kaplan, F. N., Ünal Terek, G. (2011). Bilim Kurgu Sinemasını Okumak: Göstergebilimsel Yaklaşım. 1.b., İstanbul: Derin. [14] Türkoğlu, N., Öztürk, M., Aymaz G. [Yay. Haz.] (2014). Kentte Sinema Sinemada Kent. 1.b., İstanbul: Pales [15]Gabbard, G. O., Gabbard, K. (2014). Psikiyatri ve Sinema. Çev. Yusud Eradam, Esad Satılmışoğlu, 4.b., İstanbul: Okuyan Us. [16] Schnitzer, L. L., Martin, M. (2003). Devrim Sineması. 1.b., İstanbul: Agora. [17] Clark, T. (2011). Sanat ve Propaganda: Kitle Kültürü Çağında Politik İmge. Çev. Esin Hoşsucu, 2.b., İstanbul: Ayrıntı. SEKSİYON B [1] Bazin, G. (2015). Sanat Târihi: Sanatın İlk Örneklerinden Günümüze, 1.b., Kabalcı Yay., İstanbul. [2] Gombrich, E. H. (1995), Story of Art, 16th. Ed., NewYork: Phaidon. [3] France, Farago (2011). Sanat, 2.b., DoğuBatı Yay., Ankara. [4] SakızlıOhannesPaşa, Yay. Haz. KahramanBostancı (2005). Güzel Sanatlar Tarihine Giriş, Hece Yay., Ankara. [5] Freud, S. (1999). Sanat ve Edebiyat, 1.b., Payel Yay., İstanbul. [6] Kandinsky, W. (2013). Sanatta Ruhsallık Üzerine, 1.b., Altıikikırkbeş Yay., Istanbul. [7] Clark, T. (2011). Sanat ve Propaganda, 2.b., Ayrıntı Yay., İstanbul. [8] Türkdoğan, Tansel (2014). Sanat Kültür Politika: Modernizm Sonrası Tartışmalar, 1.b., Nobel Yay., İstanbul. [9] Aykut, Aygül (2012). Sanat Eğitiminde Estetik, 1.b., Hayalperest Yay., İstanbul. [10] Eroğlu, Özkan (2013). Bir Resme Nasıl Bakmalıyız, 1.b., Tekhne Yay., İstanbul. [11] Sartori, G. (2004). Görmenin İktidarı, 1.b., Karakutu Yay., İstanbul. [12] Berger, J. (2016). Görme Biçimleri, Metis Yay, İstanbul. [13] Zeytinoğlu, E., Akay, A. (2013). Pisuarın Bir Dekonstrüksiyonu, 1.b., Minör Yay., İstanbul. [14] Turani, A. (2015). Sanat Terimleri Sözlüğü, 16.b.,Remzi Kitavbevi, İstanbul.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Radyo, Sinema ve Televizyon alanlarının temel kavramlarını, kuramlarını ve uygulamalarını bilir.
X
2
PY2. Radyo, Sinema ve Televizyonla ilgili olguları belirler ve farklı yöntemlerle çözümleyebilir.
X
3
PY3.Radyo ve Televizyon Stüdyoları teknik donanımı, proje üretimi ve yönetimi gerçekleştirebilir.
X
4
PY4. Alan bilgisini kullanarak yetkinliğini kullanabilir, iş yaşamında karşılaşılan sorunları belirleyerek çözüm önerileri sunabilir.
5
PY5. Kitle İletişim Araçları ve görsel medya sektörlerine yönelik sentez ve analizler gerçekleştirebilir.
X
6
PY6. Kamu ve özel sektör ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı önerebilir.
7
PY7.Alanı ile ilgili zorunlu durumlarda inisiyatif kullanarak risk yönetimi gerçekleştirebilir, çıkan sorunları çözümleyebilir.
8
PY8.Alanı ile ilgili proje önerebilir,hazırlayabilir, sektör yarışmalarına katılabilir.
X
9
PY9.Radyo Sinema Televizyon ve ilgili medya sektörlerine ilişkin bilimsel araştırmalar yazabilir,analizini yapabilir ve bilimsel yazıya dönüştürebilir.
X
10
PY10.Kitle iletişim araçları haberciliği, yayılımı ve proje üretiminde gerçeklik kurgulanmasını amaç edinir.
11
PY11.Alanı ile ilgili gelişim haber ve yenilikleri takip eder, yaşamboyu eğitim ve okuryazarlığı ilke edinir.
X
12
PY12. Alanının gereklerinden biri olan anadilini doğru ve etkili kullanır, İngilizce alan terminolojisini B1 seviyesinde okuyup anlayabilir.
X
13
PY13. Mesleğinin gerektirdiği sosyal etkinlikler düzenler ve uygular;
14
PY14. Mesleğini her koşulda, etik,insani ve vicdani değerler kapsamında sahiplenir, istismara olanak tanımaz.
15
PY15.Kitle İletişim Araçları çerçevesinde, kamu veya özel sektörde, radyo sinema veya televizyon medya gruplarında gerçekliği yansıtan görsel, işitsel ve yazılı haber veya diğer projelerle kitleleri bilgilendirir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi12020
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı14040
Genel Sınav ve Hazırlığı14040
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)142
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(142/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
HOLLYWOOD SİNEMASIRTS3211998Bahar Dönemi3+035
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Selin ULUDOĞAN
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Selin ULUDOĞAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı öğrencilerin sinemanın doğuşu, tekniği, estetiği, tarihsel gelişimi, popülaritesi ve günümüzdeki işlevleri hakkında çeşitli içgörüler, eleştirel ve kuramsal perspektifler kazanmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Hollywood Tarihi,Klasik Hollywood Dönemi ,Klasik Hollywood Dönemi II,Klasik Hollywood Dönemi III,Hollywood Sineması Türleri ,Hollywood Sineması Star Sistemi ,Film İnceleme,Ara sınav,Hollywood Sineması Devamlılık Kurgusu ,Hollywood Sineması Klasik Dönem Sonrası ,Hollywood Sineması Klasik Dönem Sonrası II,Hollywood Sineması Klasik Dönem Sonrası III,Güncel Hollywood Sineması,Final Sınavı ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Öğrenciler Hollywood sinema tarihi ve prodüksiyonu hakkında derinlemesine bilgi sahibi olacaklardır. Hollywood sineması ile ilgili akademik çalışmalar yürütebilecek ve kuramsal makale yazabileceklerdir. E, F
1.1.Sinema ve Kinematografın tarihsel gelişimini ve çağdaş işlevlerini kavrar.B, E, G
1.2.Kinematografın temel öğelerini ayırd eder ve sınıflandırır.A, B, E, G
2.1.Temel optik, teknik, estetik, dramatürjik nosyonlarını kavrar.10, 14, 16, 9
2.2.Temel kurgu kuramlarını öğrenir ve sinematografik çerçevede kullanabilir.10, 9E, G
1. Sinematografik süreci yorumlayabilecektir.10, 6, 9
1.3. Sinematografik süreci açıklar ve örnekler.10, 13, 14, 9
2. Sinema Filmi Geliştirme, Estetik ve Teknik tematiği tanımlayabilecektir. Kompozisyon ve kurgusal süreçleri tanıyacak ve ayırt edebilecektir.11, 16, 9
2.3. Film yapım tekniğinin şematik süreçleri hakkında iç görüler kazanacaktır.11, 12, 9
2.4. Hareketli görsel bir metni (sinema filmini) analitik bileşenlerine teknik ve estetik açıdan ayırıp yorumlayabilir, çözümleyebilir, tartışabilir ve geliştirebilir.10, 12, 13, 9
3. Sinema kuramı, film türleri, sinemada akımlar, dünya sineması, Türk sineması,Fransız sineması, Auteur sineması, popüler sinema hakkında kuramsal ve eleştirel değerleme ve değerlendirme yetenekleri kazanacaktır.10, 12, 9B, E
3.1. Başlangıcından günümüze bir sanat, propaganda, eğlence ve kapital nesnesi olarak sinemanın anlamını, dönüşümünü ve işlevlerini kavrar,anlar, anlamlandırır ve eleştirir.10, 9
3.2. Dönemsel açıdan ve geliştiği ülkeler ve yönetmenler açısından sinema hakkında içgörü kazanır.10, 11, 12, 13, 9
3.3. Popüler sinemanın işlevlerini ve günümüzdeki anlamının önemini kuramsal olarak kavrar ve çeşitli yaratıcı eleştiriler getirebilir.10, 9E
3.4. Kitle iletişimi ve medya açısından fotoğrafinin önemini kavrar ve özgün/eleştirel/yaratıcı metinler yaratabilir/önerebilir.A, B, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 11: Gösterip Yapma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, B: Kısa Cevaplı Yazılı Sınav, E: Ödev, F: Proje Görevi, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Hollywood TarihiBüyük film stüdyoları araştırma ödevi
2Klasik Hollywood Dönemi "sinema ekonomi" "Bir Film nasıl okunur"
3Klasik Hollywood Dönemi II"Amerika Birleşik Devletleri Kısa Tarihi" okuma ödevi
4Klasik Hollywood Dönemi III"Bir Fİlm Nasıl Okunur" okuma
5Hollywood Sineması Türleri "Film Eleştirisi El Kitabı"
6Hollywood Sineması Star Sistemi Akademi ödülleri tarihi araştırma ödevi
7Film İncelemeOrson Welles sinema araştırma ödevi ve analizi
8Ara sınavSınav Tekrarı
9Hollywood Sineması Devamlılık Kurgusu "Bir Film Nasıl Okunur" okuma
10Hollywood Sineması Klasik Dönem Sonrası "Hollywood'un Film Dili" okuma
11Hollywood Sineması Klasik Dönem Sonrası IIHollywood sineması yönetmenleri Scorsese, Coppola, Hitchcock, Hawks araştırma ödevi, film inceleme
12Hollywood Sineması Klasik Dönem Sonrası III"Hollywood'un Film Dili"
13Güncel Hollywood Sineması"Hollywood'un Film Dili"
14Final Sınavı Genel Tekrar
Kaynak
David Bordwell "Hollywood'un Film Dili", Timothy Corrigan "Film Eleştirisi El Kitabı", James West Davidson "Amerika Birleşik Devletleri Kısa Tarihi", James Monaco "Bir Film Nasıl Okunur"
SEKSİYON A [T] Onaran, A. Ş., (2012). Sinemaya Giriş. 1.b., İstanbul: Agora. [1] Makal, O. (1996). Fransız Sineması. Ankara: Kitle (&Oğuz Makal). [2] Lanzoni, R. F. (2015). Başlangıcından Günümüze Fransız Sineması. Çev. Ertan Yılmaz, 1.b., İstanbul: Küre. [3] Vardar, B. (2012). Sinema ve Televizyon Görüntüsünün Temel Öğeleri. 3.b., İstanbul: Beta. [4] Hayward, S. (2014). Sinemanın Temel Kavramları. 1.b., İstanbul: Es. [5] Adanır, O. (2012). Sinemada Anlam ve Anlatım. 1.b., İstanbul: Say. [6] Wollen, P. (2014). Sinemada Göstergeler ve Anlam. İstanbul: Metis. [7] Andrew, J. D. (2010). Büyük Sinema Kuramları. Çev. Zahit Atam, 1.b., İstanbul: Doruk. [8] Clarke, J. (2012). Sinema Akımlar: Sinema Dünyasını Değiştiren Filmler. Çev. Çağdaş Eylem Babaoğlu, 1.b., İstanbul: Kalkedon. [9] Blown, B. (2014). Sinemtografi: Kuram ve Uygulama. Çev. Selçuk Taylaner, 4.b., İstanbul: Hil. [10] Atayman, V., Çetinkaya, T. (2016). Popüler Sinemanın Mitolojisi. 1.b., İstanbul: Ayrıntı. [11] Ranciére, J. (2016). Sinematografik Masal. Çev.Tacettin Ertuğrul, 1.b.. İstanbul: Küre [12] Sekmeç, A. C. (2014). Türk Sinemasında Görüntü Yönetmenleri 1914-2014. 1.b., Antalya: 51. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Yayını, ANSET Özel Sağlık ve Kültür İnş. Tic. Ltd. Şti. [13] Kaplan, F. N., Ünal Terek, G. (2011). Bilim Kurgu Sinemasını Okumak: Göstergebilimsel Yaklaşım. 1.b., İstanbul: Derin. [14] Türkoğlu, N., Öztürk, M., Aymaz G. [Yay. Haz.] (2014). Kentte Sinema Sinemada Kent. 1.b., İstanbul: Pales [15]Gabbard, G. O., Gabbard, K. (2014). Psikiyatri ve Sinema. Çev. Yusud Eradam, Esad Satılmışoğlu, 4.b., İstanbul: Okuyan Us. [16] Schnitzer, L. L., Martin, M. (2003). Devrim Sineması. 1.b., İstanbul: Agora. [17] Clark, T. (2011). Sanat ve Propaganda: Kitle Kültürü Çağında Politik İmge. Çev. Esin Hoşsucu, 2.b., İstanbul: Ayrıntı. SEKSİYON B [1] Bazin, G. (2015). Sanat Târihi: Sanatın İlk Örneklerinden Günümüze, 1.b., Kabalcı Yay., İstanbul. [2] Gombrich, E. H. (1995), Story of Art, 16th. Ed., NewYork: Phaidon. [3] France, Farago (2011). Sanat, 2.b., DoğuBatı Yay., Ankara. [4] SakızlıOhannesPaşa, Yay. Haz. KahramanBostancı (2005). Güzel Sanatlar Tarihine Giriş, Hece Yay., Ankara. [5] Freud, S. (1999). Sanat ve Edebiyat, 1.b., Payel Yay., İstanbul. [6] Kandinsky, W. (2013). Sanatta Ruhsallık Üzerine, 1.b., Altıikikırkbeş Yay., Istanbul. [7] Clark, T. (2011). Sanat ve Propaganda, 2.b., Ayrıntı Yay., İstanbul. [8] Türkdoğan, Tansel (2014). Sanat Kültür Politika: Modernizm Sonrası Tartışmalar, 1.b., Nobel Yay., İstanbul. [9] Aykut, Aygül (2012). Sanat Eğitiminde Estetik, 1.b., Hayalperest Yay., İstanbul. [10] Eroğlu, Özkan (2013). Bir Resme Nasıl Bakmalıyız, 1.b., Tekhne Yay., İstanbul. [11] Sartori, G. (2004). Görmenin İktidarı, 1.b., Karakutu Yay., İstanbul. [12] Berger, J. (2016). Görme Biçimleri, Metis Yay, İstanbul. [13] Zeytinoğlu, E., Akay, A. (2013). Pisuarın Bir Dekonstrüksiyonu, 1.b., Minör Yay., İstanbul. [14] Turani, A. (2015). Sanat Terimleri Sözlüğü, 16.b.,Remzi Kitavbevi, İstanbul.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Radyo, Sinema ve Televizyon alanlarının temel kavramlarını, kuramlarını ve uygulamalarını bilir.
X
2
PY2. Radyo, Sinema ve Televizyonla ilgili olguları belirler ve farklı yöntemlerle çözümleyebilir.
X
3
PY3.Radyo ve Televizyon Stüdyoları teknik donanımı, proje üretimi ve yönetimi gerçekleştirebilir.
X
4
PY4. Alan bilgisini kullanarak yetkinliğini kullanabilir, iş yaşamında karşılaşılan sorunları belirleyerek çözüm önerileri sunabilir.
5
PY5. Kitle İletişim Araçları ve görsel medya sektörlerine yönelik sentez ve analizler gerçekleştirebilir.
X
6
PY6. Kamu ve özel sektör ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı önerebilir.
7
PY7.Alanı ile ilgili zorunlu durumlarda inisiyatif kullanarak risk yönetimi gerçekleştirebilir, çıkan sorunları çözümleyebilir.
8
PY8.Alanı ile ilgili proje önerebilir,hazırlayabilir, sektör yarışmalarına katılabilir.
X
9
PY9.Radyo Sinema Televizyon ve ilgili medya sektörlerine ilişkin bilimsel araştırmalar yazabilir,analizini yapabilir ve bilimsel yazıya dönüştürebilir.
X
10
PY10.Kitle iletişim araçları haberciliği, yayılımı ve proje üretiminde gerçeklik kurgulanmasını amaç edinir.
11
PY11.Alanı ile ilgili gelişim haber ve yenilikleri takip eder, yaşamboyu eğitim ve okuryazarlığı ilke edinir.
X
12
PY12. Alanının gereklerinden biri olan anadilini doğru ve etkili kullanır, İngilizce alan terminolojisini B1 seviyesinde okuyup anlayabilir.
X
13
PY13. Mesleğinin gerektirdiği sosyal etkinlikler düzenler ve uygular;
14
PY14. Mesleğini her koşulda, etik,insani ve vicdani değerler kapsamında sahiplenir, istismara olanak tanımaz.
15
PY15.Kitle İletişim Araçları çerçevesinde, kamu veya özel sektörde, radyo sinema veya televizyon medya gruplarında gerçekliği yansıtan görsel, işitsel ve yazılı haber veya diğer projelerle kitleleri bilgilendirir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 05/07/2022 - 17:14Son Güncelleme Tarihi: 05/07/2022 - 17:16