Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MEDYA VE KÜLTÜRRTS3210579Bahar Dönemi3+035
Ders Programı

Salı 14:30-15:15

Salı 15:30-16:15

Salı 16:30-17:15

Cumartesi 14:30-15:15

Cumartesi 15:30-16:15

Cumartesi 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Merve YAZİCİ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Merve YAZİCİ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıMedya ile ilgili temel kavramları öğrenen öğrencilerin, medyanın toplum içerisindeki yeri ve topluma etkileri ile tanışmasını sağlamak, medyanın geleceği ile hukuksal düzenlemeler hakkında bilgilendirmek, medya etiği konusunda duyarlılıklarının gelişimini sağlamak.
Dersin İçeriğiBu ders; İletişim ve dijital medya kavramlarına giriş,Kitle iletişimi ve toplum,Yeni iletişim teknolojilerinin toplumsal etkileri,Dijital Medya ve kültürün etkileri,Dijital çağda popüler kültür,Medyada toplumsal cinsiyet kavramları,Medya ve çocuk,Medya, kamuoyu ve siyaset ilişkisi,Değişen iletişim ortamı, yeni medya ve gazetecilik,Medya ve şiddet,Öğrenci sunumları,Öğrenci sunumları,Öğrenci sunumları,Genel değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
İletişim kavramını ve kitle iletişim araçlarının niteliklerini tanımlar. 16, 9A
Kitle iletişim araçlarının kamuoyu üzerindeki etkilerini anlatır. 10, 16, 8, 9A
Medya okur yazarlığı kavramını tanımlar.10, 9A
Medya ve siyaset ilişkisini betimler.10, 9A
Kitle iletişim araçlarında yayınlanan haberler ile medyanın toplumsal etkilerini yorumlar.10, 9A
Medyanın toplumsal etkilerini hatırlayarak çocuklar üzerindeki etkisini açıklar. 10, 16, 9A
Medyanın sosyal, ekonomik ve kültürel alanlara olan etkisini tanımlar.16, 9A
medyanın hukuksal düzenlemelerini ayırt eder. 10, 18, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 18: Mikro Öğretim Tekniği , 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1İletişim ve dijital medya kavramlarına girişDers notlarının okunması
2Kitle iletişimi ve toplumDers notlarının okunması
3Yeni iletişim teknolojilerinin toplumsal etkileriDers notlarının okunması
4Dijital Medya ve kültürün etkileriDers notlarının okunması
5Dijital çağda popüler kültür Ders notlarının okunması
6Medyada toplumsal cinsiyet kavramlarıDers notlarının okunması
7Medya ve çocukDers notlarının okunması
8Medya, kamuoyu ve siyaset ilişkisiDers notlarının okunması
9Değişen iletişim ortamı, yeni medya ve gazetecilikDers notlarının okunması
10Medya ve şiddetDers notlarının okunması
11Öğrenci sunumlarıÖdev
12Öğrenci sunumlarıÖdev
13Öğrenci sunumlarıÖdev
14Genel değerlendirme
Kaynak
1. Mebis üzerinden paylaşılan notlar
[2] Küçükcan, Talip. Toplumun, Kültür Politikaları ve Medyanın Kültürel Süreçlere Etki Algısı Araştırması, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü’nün Katkılarıyla, Seta Yayınları, Ekim 2011. [3] Demir, M. Televizyon – İzleyici İlişkisinin, Özellikle Çocuklar Temelinde Kanada ve Türkiye Örneklerinde Değerlendirilmesi ve Çocuk İzleyiciler İçin Gerçekleştirilen Medya Okuryazarlığı İle İlgili Çalışmalar Üzerine, Ege Üniversitesi, Yeni Düşünceler Dergisi, Sayı.6, Ekim 2011 [4] T.C.Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, POLİTİKA DOKÜMANI, 2008, Ankara. [5] Güller, Savaş. Yeni İletişim Ortamlarının Habercilik Üzerine Etkileri, T.C. Marmara Üniversitesi Sosyal Bil.Ens.İletişim Bilimleri ABD., Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2007 [6] Çaplı, Bülent, Tuncel, Hakan. Televizyon Haberciliğinde Etik, Fersa Matbaacılık, 2010. [7] Belsey, A., Chadwick, R. Medya ve Gazetecilikte Etik Sorunlar, Ayrıntı Yayınları, 1994. [8] Pavlik, John. Journalism and New Media, Coumbia University Press, 2001. [9] Demir, M. , Yeni Medya Üzerine…, Literatürk Yayınevi, Konya, 2013 [10]Demir, M. Yeni Medya Üzerine Vol.2, Literatürk Yayınevi, Konya, 2014

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Radyo, Sinema ve Televizyon alanlarının temel kavramlarını, kuramlarını ve uygulamalarını bilir.
2
PY2. Radyo, Sinema ve Televizyonla ilgili olguları belirler ve farklı yöntemlerle çözümleyebilir.
3
PY3.Radyo ve Televizyon Stüdyoları teknik donanımı, proje üretimi ve yönetimi gerçekleştirebilir.
4
PY4. Alan bilgisini kullanarak yetkinliğini kullanabilir, iş yaşamında karşılaşılan sorunları belirleyerek çözüm önerileri sunabilir.
X
5
PY5. Kitle İletişim Araçları ve görsel medya sektörlerine yönelik sentez ve analizler gerçekleştirebilir.
X
6
PY6. Kamu ve özel sektör ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı önerebilir.
7
PY7.Alanı ile ilgili zorunlu durumlarda inisiyatif kullanarak risk yönetimi gerçekleştirebilir, çıkan sorunları çözümleyebilir.
8
PY8.Alanı ile ilgili proje önerebilir,hazırlayabilir, sektör yarışmalarına katılabilir.
X
9
PY9.Radyo Sinema Televizyon ve ilgili medya sektörlerine ilişkin bilimsel araştırmalar yazabilir,analizini yapabilir ve bilimsel yazıya dönüştürebilir.
10
PY10.Kitle iletişim araçları haberciliği, yayılımı ve proje üretiminde gerçeklik kurgulanmasını amaç edinir.
11
PY11.Alanı ile ilgili gelişim haber ve yenilikleri takip eder, yaşamboyu eğitim ve okuryazarlığı ilke edinir.
12
PY12. Alanının gereklerinden biri olan anadilini doğru ve etkili kullanır, İngilizce alan terminolojisini B1 seviyesinde okuyup anlayabilir.
13
PY13. Mesleğinin gerektirdiği sosyal etkinlikler düzenler ve uygular;
14
PY14. Mesleğini her koşulda, etik,insani ve vicdani değerler kapsamında sahiplenir, istismara olanak tanımaz.
X
15
PY15.Kitle İletişim Araçları çerçevesinde, kamu veya özel sektörde, radyo sinema veya televizyon medya gruplarında gerçekliği yansıtan görsel, işitsel ve yazılı haber veya diğer projelerle kitleleri bilgilendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler14114
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı14342
Genel Sınav ve Hazırlığı14342
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)140
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(140/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MEDYA VE KÜLTÜRRTS3210579Bahar Dönemi3+035
Ders Programı

Salı 14:30-15:15

Salı 15:30-16:15

Salı 16:30-17:15

Cumartesi 14:30-15:15

Cumartesi 15:30-16:15

Cumartesi 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Merve YAZİCİ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Merve YAZİCİ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıMedya ile ilgili temel kavramları öğrenen öğrencilerin, medyanın toplum içerisindeki yeri ve topluma etkileri ile tanışmasını sağlamak, medyanın geleceği ile hukuksal düzenlemeler hakkında bilgilendirmek, medya etiği konusunda duyarlılıklarının gelişimini sağlamak.
Dersin İçeriğiBu ders; İletişim ve dijital medya kavramlarına giriş,Kitle iletişimi ve toplum,Yeni iletişim teknolojilerinin toplumsal etkileri,Dijital Medya ve kültürün etkileri,Dijital çağda popüler kültür,Medyada toplumsal cinsiyet kavramları,Medya ve çocuk,Medya, kamuoyu ve siyaset ilişkisi,Değişen iletişim ortamı, yeni medya ve gazetecilik,Medya ve şiddet,Öğrenci sunumları,Öğrenci sunumları,Öğrenci sunumları,Genel değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
İletişim kavramını ve kitle iletişim araçlarının niteliklerini tanımlar. 16, 9A
Kitle iletişim araçlarının kamuoyu üzerindeki etkilerini anlatır. 10, 16, 8, 9A
Medya okur yazarlığı kavramını tanımlar.10, 9A
Medya ve siyaset ilişkisini betimler.10, 9A
Kitle iletişim araçlarında yayınlanan haberler ile medyanın toplumsal etkilerini yorumlar.10, 9A
Medyanın toplumsal etkilerini hatırlayarak çocuklar üzerindeki etkisini açıklar. 10, 16, 9A
Medyanın sosyal, ekonomik ve kültürel alanlara olan etkisini tanımlar.16, 9A
medyanın hukuksal düzenlemelerini ayırt eder. 10, 18, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 18: Mikro Öğretim Tekniği , 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1İletişim ve dijital medya kavramlarına girişDers notlarının okunması
2Kitle iletişimi ve toplumDers notlarının okunması
3Yeni iletişim teknolojilerinin toplumsal etkileriDers notlarının okunması
4Dijital Medya ve kültürün etkileriDers notlarının okunması
5Dijital çağda popüler kültür Ders notlarının okunması
6Medyada toplumsal cinsiyet kavramlarıDers notlarının okunması
7Medya ve çocukDers notlarının okunması
8Medya, kamuoyu ve siyaset ilişkisiDers notlarının okunması
9Değişen iletişim ortamı, yeni medya ve gazetecilikDers notlarının okunması
10Medya ve şiddetDers notlarının okunması
11Öğrenci sunumlarıÖdev
12Öğrenci sunumlarıÖdev
13Öğrenci sunumlarıÖdev
14Genel değerlendirme
Kaynak
1. Mebis üzerinden paylaşılan notlar
[2] Küçükcan, Talip. Toplumun, Kültür Politikaları ve Medyanın Kültürel Süreçlere Etki Algısı Araştırması, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü’nün Katkılarıyla, Seta Yayınları, Ekim 2011. [3] Demir, M. Televizyon – İzleyici İlişkisinin, Özellikle Çocuklar Temelinde Kanada ve Türkiye Örneklerinde Değerlendirilmesi ve Çocuk İzleyiciler İçin Gerçekleştirilen Medya Okuryazarlığı İle İlgili Çalışmalar Üzerine, Ege Üniversitesi, Yeni Düşünceler Dergisi, Sayı.6, Ekim 2011 [4] T.C.Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, POLİTİKA DOKÜMANI, 2008, Ankara. [5] Güller, Savaş. Yeni İletişim Ortamlarının Habercilik Üzerine Etkileri, T.C. Marmara Üniversitesi Sosyal Bil.Ens.İletişim Bilimleri ABD., Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2007 [6] Çaplı, Bülent, Tuncel, Hakan. Televizyon Haberciliğinde Etik, Fersa Matbaacılık, 2010. [7] Belsey, A., Chadwick, R. Medya ve Gazetecilikte Etik Sorunlar, Ayrıntı Yayınları, 1994. [8] Pavlik, John. Journalism and New Media, Coumbia University Press, 2001. [9] Demir, M. , Yeni Medya Üzerine…, Literatürk Yayınevi, Konya, 2013 [10]Demir, M. Yeni Medya Üzerine Vol.2, Literatürk Yayınevi, Konya, 2014

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Radyo, Sinema ve Televizyon alanlarının temel kavramlarını, kuramlarını ve uygulamalarını bilir.
2
PY2. Radyo, Sinema ve Televizyonla ilgili olguları belirler ve farklı yöntemlerle çözümleyebilir.
3
PY3.Radyo ve Televizyon Stüdyoları teknik donanımı, proje üretimi ve yönetimi gerçekleştirebilir.
4
PY4. Alan bilgisini kullanarak yetkinliğini kullanabilir, iş yaşamında karşılaşılan sorunları belirleyerek çözüm önerileri sunabilir.
X
5
PY5. Kitle İletişim Araçları ve görsel medya sektörlerine yönelik sentez ve analizler gerçekleştirebilir.
X
6
PY6. Kamu ve özel sektör ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı önerebilir.
7
PY7.Alanı ile ilgili zorunlu durumlarda inisiyatif kullanarak risk yönetimi gerçekleştirebilir, çıkan sorunları çözümleyebilir.
8
PY8.Alanı ile ilgili proje önerebilir,hazırlayabilir, sektör yarışmalarına katılabilir.
X
9
PY9.Radyo Sinema Televizyon ve ilgili medya sektörlerine ilişkin bilimsel araştırmalar yazabilir,analizini yapabilir ve bilimsel yazıya dönüştürebilir.
10
PY10.Kitle iletişim araçları haberciliği, yayılımı ve proje üretiminde gerçeklik kurgulanmasını amaç edinir.
11
PY11.Alanı ile ilgili gelişim haber ve yenilikleri takip eder, yaşamboyu eğitim ve okuryazarlığı ilke edinir.
12
PY12. Alanının gereklerinden biri olan anadilini doğru ve etkili kullanır, İngilizce alan terminolojisini B1 seviyesinde okuyup anlayabilir.
13
PY13. Mesleğinin gerektirdiği sosyal etkinlikler düzenler ve uygular;
14
PY14. Mesleğini her koşulda, etik,insani ve vicdani değerler kapsamında sahiplenir, istismara olanak tanımaz.
X
15
PY15.Kitle İletişim Araçları çerçevesinde, kamu veya özel sektörde, radyo sinema veya televizyon medya gruplarında gerçekliği yansıtan görsel, işitsel ve yazılı haber veya diğer projelerle kitleleri bilgilendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 05/07/2022 - 17:14Son Güncelleme Tarihi: 05/07/2022 - 17:16