Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MEDYA VE TOPLUMSAL CİNSİYETRTS3110571Güz Dönemi3+035
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Meliha Nurdan TAŞKIRAN
Dersi VerenlerDoç.Dr. Başak GEZMEN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı; toplumsal cinsiyetin nasıl inşa edildiğini görmek, bu konuda geliştirilen kuramsal yaklaşımları incelemek, toplumsal cinsiyetin yeniden inşasında medyanın rolünü ortaya koymak, medyanın beden üzerindeki politikalarını irdelemek, medyanın cinsiyetçi politikalarının nefret söylemi üzerindeki etkisini incelemektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Medya ve Toplumsal Cinsiyete Giriş,Toplumsal Cinsiyet,Toplumsal Cinsiyet Kuramları ,Toplumsal Cinsiyet Kuramları ,Önyargı ve Toplumsal Cinsiyet,Toplumsal Cinsiyet Kalıpyargıları,Kitle Kültürü, Popüler Kültür ve Toplumsal Cinsiyet,Gender, Advertising and Marketing,Toplumsal Cinsiyet, Reklam ve Pazarlama,Haberlerde Çocuk ve Kadınların Sunumu,TV Reklamlarında Toplumsal Cinsiyet,Dizilerde Toplumsal Cinsiyet,Yeni Medyada Toplumsal Cinsiyet,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1-Toplumsal cinsiyetin nasıl inşa edildiğini ifade eder.
2-Toplumsal cinsiyetin yeniden inşasında medyanın rolünü açıklar.
3-Medyanın beden üzerindeki politikalarını tartışır.
4- Medyanın cinsiyetçi politikaları ile nefret söylemi arasında bağ kurar, ilişkilendirir.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Medya ve Toplumsal Cinsiyete Giriş
2Toplumsal Cinsiyet
3Toplumsal Cinsiyet Kuramları
4Toplumsal Cinsiyet Kuramları
5Önyargı ve Toplumsal Cinsiyet
6Toplumsal Cinsiyet Kalıpyargıları
7Kitle Kültürü, Popüler Kültür ve Toplumsal Cinsiyet
8Gender, Advertising and Marketing
9Toplumsal Cinsiyet, Reklam ve Pazarlama
10Haberlerde Çocuk ve Kadınların Sunumu
11TV Reklamlarında Toplumsal Cinsiyet
12Dizilerde Toplumsal Cinsiyet
13Yeni Medyada Toplumsal Cinsiyet
14Genel Değerlendirme
Kaynak
Dökmen, Z. (2022). Toplumsal Cinsiyet-Sosyal Psikolojik Açıklamalar. 12.basım. Remzi Kitabevi: İstanbul.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Radyo, Sinema ve Televizyon alanlarının temel kavramlarını, kuramlarını ve uygulamalarını bilir.
2
PY2. Radyo, Sinema ve Televizyonla ilgili olguları belirler ve farklı yöntemlerle çözümleyebilir.
3
PY3.Radyo ve Televizyon Stüdyoları teknik donanımı, proje üretimi ve yönetimi gerçekleştirebilir.
4
PY4. Alan bilgisini kullanarak yetkinliğini kullanabilir, iş yaşamında karşılaşılan sorunları belirleyerek çözüm önerileri sunabilir.
X
5
PY5. Kitle İletişim Araçları ve görsel medya sektörlerine yönelik sentez ve analizler gerçekleştirebilir.
X
6
PY6. Kamu ve özel sektör ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı önerebilir.
7
PY7.Alanı ile ilgili zorunlu durumlarda inisiyatif kullanarak risk yönetimi gerçekleştirebilir, çıkan sorunları çözümleyebilir.
X
8
PY8.Alanı ile ilgili proje önerebilir,hazırlayabilir, sektör yarışmalarına katılabilir.
X
9
PY9.Radyo Sinema Televizyon ve ilgili medya sektörlerine ilişkin bilimsel araştırmalar yazabilir,analizini yapabilir ve bilimsel yazıya dönüştürebilir.
X
10
PY10.Kitle iletişim araçları haberciliği, yayılımı ve proje üretiminde gerçeklik kurgulanmasını amaç edinir.
11
PY11.Alanı ile ilgili gelişim haber ve yenilikleri takip eder, yaşamboyu eğitim ve okuryazarlığı ilke edinir.
X
12
PY12. Alanının gereklerinden biri olan anadilini doğru ve etkili kullanır, İngilizce alan terminolojisini B1 seviyesinde okuyup anlayabilir.
13
PY13. Mesleğinin gerektirdiği sosyal etkinlikler düzenler ve uygular;
X
14
PY14. Mesleğini her koşulda, etik,insani ve vicdani değerler kapsamında sahiplenir, istismara olanak tanımaz.
15
PY15.Kitle İletişim Araçları çerçevesinde, kamu veya özel sektörde, radyo sinema veya televizyon medya gruplarında gerçekliği yansıtan görsel, işitsel ve yazılı haber veya diğer projelerle kitleleri bilgilendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler14228
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12020
Genel Sınav ve Hazırlığı12020
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)110
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(110/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MEDYA VE TOPLUMSAL CİNSİYETRTS3110571Güz Dönemi3+035
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Meliha Nurdan TAŞKIRAN
Dersi VerenlerDoç.Dr. Başak GEZMEN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı; toplumsal cinsiyetin nasıl inşa edildiğini görmek, bu konuda geliştirilen kuramsal yaklaşımları incelemek, toplumsal cinsiyetin yeniden inşasında medyanın rolünü ortaya koymak, medyanın beden üzerindeki politikalarını irdelemek, medyanın cinsiyetçi politikalarının nefret söylemi üzerindeki etkisini incelemektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Medya ve Toplumsal Cinsiyete Giriş,Toplumsal Cinsiyet,Toplumsal Cinsiyet Kuramları ,Toplumsal Cinsiyet Kuramları ,Önyargı ve Toplumsal Cinsiyet,Toplumsal Cinsiyet Kalıpyargıları,Kitle Kültürü, Popüler Kültür ve Toplumsal Cinsiyet,Gender, Advertising and Marketing,Toplumsal Cinsiyet, Reklam ve Pazarlama,Haberlerde Çocuk ve Kadınların Sunumu,TV Reklamlarında Toplumsal Cinsiyet,Dizilerde Toplumsal Cinsiyet,Yeni Medyada Toplumsal Cinsiyet,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1-Toplumsal cinsiyetin nasıl inşa edildiğini ifade eder.
2-Toplumsal cinsiyetin yeniden inşasında medyanın rolünü açıklar.
3-Medyanın beden üzerindeki politikalarını tartışır.
4- Medyanın cinsiyetçi politikaları ile nefret söylemi arasında bağ kurar, ilişkilendirir.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Medya ve Toplumsal Cinsiyete Giriş
2Toplumsal Cinsiyet
3Toplumsal Cinsiyet Kuramları
4Toplumsal Cinsiyet Kuramları
5Önyargı ve Toplumsal Cinsiyet
6Toplumsal Cinsiyet Kalıpyargıları
7Kitle Kültürü, Popüler Kültür ve Toplumsal Cinsiyet
8Gender, Advertising and Marketing
9Toplumsal Cinsiyet, Reklam ve Pazarlama
10Haberlerde Çocuk ve Kadınların Sunumu
11TV Reklamlarında Toplumsal Cinsiyet
12Dizilerde Toplumsal Cinsiyet
13Yeni Medyada Toplumsal Cinsiyet
14Genel Değerlendirme
Kaynak
Dökmen, Z. (2022). Toplumsal Cinsiyet-Sosyal Psikolojik Açıklamalar. 12.basım. Remzi Kitabevi: İstanbul.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Radyo, Sinema ve Televizyon alanlarının temel kavramlarını, kuramlarını ve uygulamalarını bilir.
2
PY2. Radyo, Sinema ve Televizyonla ilgili olguları belirler ve farklı yöntemlerle çözümleyebilir.
3
PY3.Radyo ve Televizyon Stüdyoları teknik donanımı, proje üretimi ve yönetimi gerçekleştirebilir.
4
PY4. Alan bilgisini kullanarak yetkinliğini kullanabilir, iş yaşamında karşılaşılan sorunları belirleyerek çözüm önerileri sunabilir.
X
5
PY5. Kitle İletişim Araçları ve görsel medya sektörlerine yönelik sentez ve analizler gerçekleştirebilir.
X
6
PY6. Kamu ve özel sektör ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı önerebilir.
7
PY7.Alanı ile ilgili zorunlu durumlarda inisiyatif kullanarak risk yönetimi gerçekleştirebilir, çıkan sorunları çözümleyebilir.
X
8
PY8.Alanı ile ilgili proje önerebilir,hazırlayabilir, sektör yarışmalarına katılabilir.
X
9
PY9.Radyo Sinema Televizyon ve ilgili medya sektörlerine ilişkin bilimsel araştırmalar yazabilir,analizini yapabilir ve bilimsel yazıya dönüştürebilir.
X
10
PY10.Kitle iletişim araçları haberciliği, yayılımı ve proje üretiminde gerçeklik kurgulanmasını amaç edinir.
11
PY11.Alanı ile ilgili gelişim haber ve yenilikleri takip eder, yaşamboyu eğitim ve okuryazarlığı ilke edinir.
X
12
PY12. Alanının gereklerinden biri olan anadilini doğru ve etkili kullanır, İngilizce alan terminolojisini B1 seviyesinde okuyup anlayabilir.
13
PY13. Mesleğinin gerektirdiği sosyal etkinlikler düzenler ve uygular;
X
14
PY14. Mesleğini her koşulda, etik,insani ve vicdani değerler kapsamında sahiplenir, istismara olanak tanımaz.
15
PY15.Kitle İletişim Araçları çerçevesinde, kamu veya özel sektörde, radyo sinema veya televizyon medya gruplarında gerçekliği yansıtan görsel, işitsel ve yazılı haber veya diğer projelerle kitleleri bilgilendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 05/07/2022 - 17:14Son Güncelleme Tarihi: 05/07/2022 - 17:16