Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SİNEMA VE TV'DE GÖSTERGEBİLİMRTS3211995Bahar Dönemi3+035
Ders Programı

Pazartesi 14:30-15:15

Pazartesi 15:30-16:15

Pazartesi 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Meliha Nurdan TAŞKIRAN
Dersi VerenlerProf.Dr. Meliha Nurdan TAŞKIRAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıFilm okumalarını Göstergebilim kavram ve teorileri aracılığı ile anlaşılır kılmak, örtük anlamları simgeler, semboller kullanılan dil /söylem aracılığı ile yeniden anlamlandırmak; film dili ustaları örneklerinden yola çıkarak öğrenciye göstergeler aracılığı ile anlam yaratımında ilham verecek öngörü kazandırmak
Dersin İçeriğiBu ders; Dersin tanımı, beklentiler, sınavlar ve içerikle ilgili ön bilgiler: Göstergebilim ve Sinema ilişkisi genel giriş,Ders Kitabı Film dili sayfa 12-24 : genel tanım ve anlatı çözümleme stratejisi olarak Göstergebilim: GÖRÜNTÜLER, GÖRSEL AKIL,GÖSTERGELERİ OKUMAK,ANLAM YARATMAK, ,Film Dili s 28-32 KODLAR VE FİLTRELER: örnek film çözümleme YEDİ ,KİTAP FİLM DİLİ s 38 ANLATI, HİKAYE ANLATICILIĞI KURAMLARI, YAPISALCILIK, YAPI KURAMLARI, GANETTE'İN ANLATI SÖYLEMİ-,FİLM DİLİ s 58 -60 MÜZİK, FİLM ÖRNEĞİ CHEAP BEANS,ÖRNEK FİLM ÇÖZÜMLEMELERİ - THE FISHERMAN'S DIARY- NATURAL BORN KILLERS- NAME OF THE ROSE- ANAYURT OTELİ- OTOBÜS- SEVMEK ZAMANI- OTOMATİK PORTAKAL- KARŞI PENCERE- REBECCA- MAKAS ELLER-,Örnek film çözümlemeleri ,FİLM DİLİ SAYFA 68-78 METİNLERARASILIK
METİN, ALINTI, ANIŞTIRMA,METİNLERARASILIK ; KÜLT FİLM, TÜR:
YURTTAŞ KANE FİLM İNCELEMESİ,İDEOLOJİ: İDEOLOJİK ÇÖZÜMLEME, GERÇEKÇİLİK ,GÖSTERGEBİLİM VE YAZINSALLIK. MASAL /ÖYKÜ/ DİZİ /FİLM ÇÖZÜMLEMELERİ
PROPP/ GREIMAS ,GÖSTERGEBİLİM VE YAZINSALLIK. MASAL /ÖYKÜ/ DİZİ /FİLM ÇÖZÜMLEMELERİ
PROPP/ GREIMAS ,Alanla ilgili dokümanların paylaşımı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1-Göstergebilim terim ve kavramlarını açıklar.10, 14, 16, 37, 5, 9
2-Göstergebilim alanına Avrupa ve Amerika'da katkıları olmuş uluları ve katkılarını ifade eder.
3-Göstergebilim tarihçesini, kelime kökenini ve çağdaş göstergebilimcileri eserlerini açıklar
3- Bir filmi göstergesel birimlerine göre ayırır ve göstergelerin alt anlamlarını fark eder.
4-Sinema Dilinin öğelerini ve Düzeylerini, Anlatım biçimleri, Sinematografik anlam, Sinemanın sözlüksel dili, filmsel anlatımın yapısı, sinemada konu, zaman, mekan , oyuncu sorunları, Semiyotiğin sorunları ve modern Sinematografinin gelişimini açıklar ve yorumlar.
5-Alanın uluları ve çalışmaları hakkında tartışır.
6-Filmlerde sinematografik anlam dönüşümünü kavrar.
6-Saussure, Peirce, Lotman ve Metz bağlamında görsel imgeleri ve anlamlarını tartışır.
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 37: Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Dersin tanımı, beklentiler, sınavlar ve içerikle ilgili ön bilgiler: Göstergebilim ve Sinema ilişkisi genel giriş-
2Ders Kitabı Film dili sayfa 12-24 : genel tanım ve anlatı çözümleme stratejisi olarak Göstergebilim: GÖRÜNTÜLER, GÖRSEL AKIL,GÖSTERGELERİ OKUMAK,ANLAM YARATMAK, Film Dili ; s 12 -24
3Film Dili s 28-32 KODLAR VE FİLTRELER: örnek film çözümleme YEDİ FİLM 7 ÖNCEDEN İZLENMELİ VE ARAŞTIRILMALI
4KİTAP FİLM DİLİ s 38 ANLATI, HİKAYE ANLATICILIĞI KURAMLARI, YAPISALCILIK, YAPI KURAMLARI, GANETTE'İN ANLATI SÖYLEMİ-kitap sayfa 38-54
5FİLM DİLİ s 58 -60 MÜZİK, FİLM ÖRNEĞİ CHEAP BEANSCHEAP BEANS FİLMİ ÖNCEDEN İZLENMELİDİR.
6ÖRNEK FİLM ÇÖZÜMLEMELERİ - THE FISHERMAN'S DIARY- NATURAL BORN KILLERS- NAME OF THE ROSE- ANAYURT OTELİ- OTOBÜS- SEVMEK ZAMANI- OTOMATİK PORTAKAL- KARŞI PENCERE- REBECCA- MAKAS ELLER-SEÇİLEN FİLMLER GRUPLAR TARAFINDAN ÖNCEDEN İZLENMİŞ VE ARAŞTIRILMIŞ OLMALIDIR.
7Örnek film çözümlemeleri
8FİLM DİLİ SAYFA 68-78 METİNLERARASILIK
METİN, ALINTI, ANIŞTIRMA
KİTAP SAYFA:68- 78
9METİNLERARASILIK ; KÜLT FİLM, TÜR:
YURTTAŞ KANE FİLM İNCELEMESİ
Ders kitabı sayfa : 80-88
10İDEOLOJİ: İDEOLOJİK ÇÖZÜMLEME, GERÇEKÇİLİK KİTAP SAYFA 94-102
12GÖSTERGEBİLİM VE YAZINSALLIK. MASAL /ÖYKÜ/ DİZİ /FİLM ÇÖZÜMLEMELERİ
PROPP/ GREIMAS
KİTAP SAYFA 64-88
13GÖSTERGEBİLİM VE YAZINSALLIK. MASAL /ÖYKÜ/ DİZİ /FİLM ÇÖZÜMLEMELERİ
PROPP/ GREIMAS
GÜLÜN ADI UMBERTO ECO KATİL DOĞANLAR -OLIVER STONE
14Alanla ilgili dokümanların paylaşımı
Kaynak
FİLM DİLİ- HUNT,MARLAND, RAWLE; 2012 LİTERATÜR YAY. SİNEMA ESTETİĞİNİN SORUNLARI; FİLM SEMİYORTİĞİNE GİRİŞ,1999, YURİY LOTMAN GÖSTERGEBİLİMİN ABC'si. : MEHMET RİFAT SİNEMADA GÖSTERGELER VE ANLAM: PETER WOLLEN
-Rifat, Mehmet, 20. yy da Göstergebilim cilt 1-2 - -Saussure, Ferdnand de. Genel Dilbilim Dersleri, İstanbul: Multilingual Yabancı Dil Yayınları, 1998. -Barthes, Roland. Göstergebilimsel Serüven, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2009. - - -Barthes, Roland. Çağdaş Söylenler, İstanbul: Metis Yayınları, 2003. - -Akerson, Fatma Erkman. Göstergebilime Giriş, İstanbul: Multilingual Yabancı Dil Yayınları, 2005. SİNEMA GÖSTERGEBİLİMİ : LOTMAN,YURİY M, Nirengikitap,Ank,2012.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Radyo, Sinema ve Televizyon alanlarının temel kavramlarını, kuramlarını ve uygulamalarını bilir.
2
PY2. Radyo, Sinema ve Televizyonla ilgili olguları belirler ve farklı yöntemlerle çözümleyebilir.
3
PY3.Radyo ve Televizyon Stüdyoları teknik donanımı, proje üretimi ve yönetimi gerçekleştirebilir.
4
PY4. Alan bilgisini kullanarak yetkinliğini kullanabilir, iş yaşamında karşılaşılan sorunları belirleyerek çözüm önerileri sunabilir.
5
PY5. Kitle İletişim Araçları ve görsel medya sektörlerine yönelik sentez ve analizler gerçekleştirebilir.
6
PY6. Kamu ve özel sektör ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı önerebilir.
7
PY7.Alanı ile ilgili zorunlu durumlarda inisiyatif kullanarak risk yönetimi gerçekleştirebilir, çıkan sorunları çözümleyebilir.
8
PY8.Alanı ile ilgili proje önerebilir,hazırlayabilir, sektör yarışmalarına katılabilir.
9
PY9.Radyo Sinema Televizyon ve ilgili medya sektörlerine ilişkin bilimsel araştırmalar yazabilir,analizini yapabilir ve bilimsel yazıya dönüştürebilir.
10
PY10.Kitle iletişim araçları haberciliği, yayılımı ve proje üretiminde gerçeklik kurgulanmasını amaç edinir.
11
PY11.Alanı ile ilgili gelişim haber ve yenilikleri takip eder, yaşamboyu eğitim ve okuryazarlığı ilke edinir.
12
PY12. Alanının gereklerinden biri olan anadilini doğru ve etkili kullanır, İngilizce alan terminolojisini B1 seviyesinde okuyup anlayabilir.
13
PY13. Mesleğinin gerektirdiği sosyal etkinlikler düzenler ve uygular;
14
PY14. Mesleğini her koşulda, etik,insani ve vicdani değerler kapsamında sahiplenir, istismara olanak tanımaz.
15
PY15.Kitle İletişim Araçları çerçevesinde, kamu veya özel sektörde, radyo sinema veya televizyon medya gruplarında gerçekliği yansıtan görsel, işitsel ve yazılı haber veya diğer projelerle kitleleri bilgilendirir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi3618
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer21020
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı21020
Ara Sınav ve Hazırlığı21020
Genel Sınav ve Hazırlığı13030
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(150/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SİNEMA VE TV'DE GÖSTERGEBİLİMRTS3211995Bahar Dönemi3+035
Ders Programı

Pazartesi 14:30-15:15

Pazartesi 15:30-16:15

Pazartesi 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Meliha Nurdan TAŞKIRAN
Dersi VerenlerProf.Dr. Meliha Nurdan TAŞKIRAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıFilm okumalarını Göstergebilim kavram ve teorileri aracılığı ile anlaşılır kılmak, örtük anlamları simgeler, semboller kullanılan dil /söylem aracılığı ile yeniden anlamlandırmak; film dili ustaları örneklerinden yola çıkarak öğrenciye göstergeler aracılığı ile anlam yaratımında ilham verecek öngörü kazandırmak
Dersin İçeriğiBu ders; Dersin tanımı, beklentiler, sınavlar ve içerikle ilgili ön bilgiler: Göstergebilim ve Sinema ilişkisi genel giriş,Ders Kitabı Film dili sayfa 12-24 : genel tanım ve anlatı çözümleme stratejisi olarak Göstergebilim: GÖRÜNTÜLER, GÖRSEL AKIL,GÖSTERGELERİ OKUMAK,ANLAM YARATMAK, ,Film Dili s 28-32 KODLAR VE FİLTRELER: örnek film çözümleme YEDİ ,KİTAP FİLM DİLİ s 38 ANLATI, HİKAYE ANLATICILIĞI KURAMLARI, YAPISALCILIK, YAPI KURAMLARI, GANETTE'İN ANLATI SÖYLEMİ-,FİLM DİLİ s 58 -60 MÜZİK, FİLM ÖRNEĞİ CHEAP BEANS,ÖRNEK FİLM ÇÖZÜMLEMELERİ - THE FISHERMAN'S DIARY- NATURAL BORN KILLERS- NAME OF THE ROSE- ANAYURT OTELİ- OTOBÜS- SEVMEK ZAMANI- OTOMATİK PORTAKAL- KARŞI PENCERE- REBECCA- MAKAS ELLER-,Örnek film çözümlemeleri ,FİLM DİLİ SAYFA 68-78 METİNLERARASILIK
METİN, ALINTI, ANIŞTIRMA,METİNLERARASILIK ; KÜLT FİLM, TÜR:
YURTTAŞ KANE FİLM İNCELEMESİ,İDEOLOJİ: İDEOLOJİK ÇÖZÜMLEME, GERÇEKÇİLİK ,GÖSTERGEBİLİM VE YAZINSALLIK. MASAL /ÖYKÜ/ DİZİ /FİLM ÇÖZÜMLEMELERİ
PROPP/ GREIMAS ,GÖSTERGEBİLİM VE YAZINSALLIK. MASAL /ÖYKÜ/ DİZİ /FİLM ÇÖZÜMLEMELERİ
PROPP/ GREIMAS ,Alanla ilgili dokümanların paylaşımı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1-Göstergebilim terim ve kavramlarını açıklar.10, 14, 16, 37, 5, 9
2-Göstergebilim alanına Avrupa ve Amerika'da katkıları olmuş uluları ve katkılarını ifade eder.
3-Göstergebilim tarihçesini, kelime kökenini ve çağdaş göstergebilimcileri eserlerini açıklar
3- Bir filmi göstergesel birimlerine göre ayırır ve göstergelerin alt anlamlarını fark eder.
4-Sinema Dilinin öğelerini ve Düzeylerini, Anlatım biçimleri, Sinematografik anlam, Sinemanın sözlüksel dili, filmsel anlatımın yapısı, sinemada konu, zaman, mekan , oyuncu sorunları, Semiyotiğin sorunları ve modern Sinematografinin gelişimini açıklar ve yorumlar.
5-Alanın uluları ve çalışmaları hakkında tartışır.
6-Filmlerde sinematografik anlam dönüşümünü kavrar.
6-Saussure, Peirce, Lotman ve Metz bağlamında görsel imgeleri ve anlamlarını tartışır.
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 37: Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Dersin tanımı, beklentiler, sınavlar ve içerikle ilgili ön bilgiler: Göstergebilim ve Sinema ilişkisi genel giriş-
2Ders Kitabı Film dili sayfa 12-24 : genel tanım ve anlatı çözümleme stratejisi olarak Göstergebilim: GÖRÜNTÜLER, GÖRSEL AKIL,GÖSTERGELERİ OKUMAK,ANLAM YARATMAK, Film Dili ; s 12 -24
3Film Dili s 28-32 KODLAR VE FİLTRELER: örnek film çözümleme YEDİ FİLM 7 ÖNCEDEN İZLENMELİ VE ARAŞTIRILMALI
4KİTAP FİLM DİLİ s 38 ANLATI, HİKAYE ANLATICILIĞI KURAMLARI, YAPISALCILIK, YAPI KURAMLARI, GANETTE'İN ANLATI SÖYLEMİ-kitap sayfa 38-54
5FİLM DİLİ s 58 -60 MÜZİK, FİLM ÖRNEĞİ CHEAP BEANSCHEAP BEANS FİLMİ ÖNCEDEN İZLENMELİDİR.
6ÖRNEK FİLM ÇÖZÜMLEMELERİ - THE FISHERMAN'S DIARY- NATURAL BORN KILLERS- NAME OF THE ROSE- ANAYURT OTELİ- OTOBÜS- SEVMEK ZAMANI- OTOMATİK PORTAKAL- KARŞI PENCERE- REBECCA- MAKAS ELLER-SEÇİLEN FİLMLER GRUPLAR TARAFINDAN ÖNCEDEN İZLENMİŞ VE ARAŞTIRILMIŞ OLMALIDIR.
7Örnek film çözümlemeleri
8FİLM DİLİ SAYFA 68-78 METİNLERARASILIK
METİN, ALINTI, ANIŞTIRMA
KİTAP SAYFA:68- 78
9METİNLERARASILIK ; KÜLT FİLM, TÜR:
YURTTAŞ KANE FİLM İNCELEMESİ
Ders kitabı sayfa : 80-88
10İDEOLOJİ: İDEOLOJİK ÇÖZÜMLEME, GERÇEKÇİLİK KİTAP SAYFA 94-102
12GÖSTERGEBİLİM VE YAZINSALLIK. MASAL /ÖYKÜ/ DİZİ /FİLM ÇÖZÜMLEMELERİ
PROPP/ GREIMAS
KİTAP SAYFA 64-88
13GÖSTERGEBİLİM VE YAZINSALLIK. MASAL /ÖYKÜ/ DİZİ /FİLM ÇÖZÜMLEMELERİ
PROPP/ GREIMAS
GÜLÜN ADI UMBERTO ECO KATİL DOĞANLAR -OLIVER STONE
14Alanla ilgili dokümanların paylaşımı
Kaynak
FİLM DİLİ- HUNT,MARLAND, RAWLE; 2012 LİTERATÜR YAY. SİNEMA ESTETİĞİNİN SORUNLARI; FİLM SEMİYORTİĞİNE GİRİŞ,1999, YURİY LOTMAN GÖSTERGEBİLİMİN ABC'si. : MEHMET RİFAT SİNEMADA GÖSTERGELER VE ANLAM: PETER WOLLEN
-Rifat, Mehmet, 20. yy da Göstergebilim cilt 1-2 - -Saussure, Ferdnand de. Genel Dilbilim Dersleri, İstanbul: Multilingual Yabancı Dil Yayınları, 1998. -Barthes, Roland. Göstergebilimsel Serüven, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2009. - - -Barthes, Roland. Çağdaş Söylenler, İstanbul: Metis Yayınları, 2003. - -Akerson, Fatma Erkman. Göstergebilime Giriş, İstanbul: Multilingual Yabancı Dil Yayınları, 2005. SİNEMA GÖSTERGEBİLİMİ : LOTMAN,YURİY M, Nirengikitap,Ank,2012.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Radyo, Sinema ve Televizyon alanlarının temel kavramlarını, kuramlarını ve uygulamalarını bilir.
2
PY2. Radyo, Sinema ve Televizyonla ilgili olguları belirler ve farklı yöntemlerle çözümleyebilir.
3
PY3.Radyo ve Televizyon Stüdyoları teknik donanımı, proje üretimi ve yönetimi gerçekleştirebilir.
4
PY4. Alan bilgisini kullanarak yetkinliğini kullanabilir, iş yaşamında karşılaşılan sorunları belirleyerek çözüm önerileri sunabilir.
5
PY5. Kitle İletişim Araçları ve görsel medya sektörlerine yönelik sentez ve analizler gerçekleştirebilir.
6
PY6. Kamu ve özel sektör ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı önerebilir.
7
PY7.Alanı ile ilgili zorunlu durumlarda inisiyatif kullanarak risk yönetimi gerçekleştirebilir, çıkan sorunları çözümleyebilir.
8
PY8.Alanı ile ilgili proje önerebilir,hazırlayabilir, sektör yarışmalarına katılabilir.
9
PY9.Radyo Sinema Televizyon ve ilgili medya sektörlerine ilişkin bilimsel araştırmalar yazabilir,analizini yapabilir ve bilimsel yazıya dönüştürebilir.
10
PY10.Kitle iletişim araçları haberciliği, yayılımı ve proje üretiminde gerçeklik kurgulanmasını amaç edinir.
11
PY11.Alanı ile ilgili gelişim haber ve yenilikleri takip eder, yaşamboyu eğitim ve okuryazarlığı ilke edinir.
12
PY12. Alanının gereklerinden biri olan anadilini doğru ve etkili kullanır, İngilizce alan terminolojisini B1 seviyesinde okuyup anlayabilir.
13
PY13. Mesleğinin gerektirdiği sosyal etkinlikler düzenler ve uygular;
14
PY14. Mesleğini her koşulda, etik,insani ve vicdani değerler kapsamında sahiplenir, istismara olanak tanımaz.
15
PY15.Kitle İletişim Araçları çerçevesinde, kamu veya özel sektörde, radyo sinema veya televizyon medya gruplarında gerçekliği yansıtan görsel, işitsel ve yazılı haber veya diğer projelerle kitleleri bilgilendirir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 05/07/2022 - 17:14Son Güncelleme Tarihi: 05/07/2022 - 17:16