Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MASAÜSTÜ YAYINCILIK UYGULAMALARI 1+2 2 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Ebru Gamze IŞIKSAÇAN
Dersi Verenler Öğr.Gör. İslam ŞENSÖZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı gelişen teknolojinin sunduğu güncel teknikler ile masaüstü yayıncılıkta bir zorunluluk haline gelen araçları kullanarak sayfa tasarımı yapmak, tekniklerini öğretmek ve uygulamalar hazırlatmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Masaüstü yayıncılığın tanımı. Kullanılan araçlar. Dijital araçların tasarıma katkısı.,Masaüstü yayıncılıkta tasarım,Sayfa tasarımına giriş,Çeşitli boyutlarda tasarım örnekleri. Kitap, dergi, afiş, broşür, katalog gibi materyallerin sayfa tasarımları,Sayfa düzenleme, tarihsel gelişim ve değişimler, resim ve renk, başlık, metin, yazı tipi, metnin yapısı,Sayfa düzeni çeşitleri, sayfa boyutları, biçimleri.,Ara Sınav,Sayfa tasarlarken dikkat edilecek hususlar. ,Yayın tipine göre sayfa düzeni, yerel örnekler, dünyadan örnekler.,Photoshop ile masaüstü yayıncılık uygulamaları.,InDesign programı ile mizanpaj uygulamaları.,Mobil ortamda sayfa tasarımı (Adobe Comp),Adobe uygulamaları arası iş akışı, senkronize çalışma. Uygulamalar.,Genel sınav; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Planladığı tasarımı uygun ortamda oluşturabilir. 1 C
İçeriğe uygun şekilde tasarımını yerleştirebilir. 4 C
Masaüstü yayıncılıkta yardımcı araçları kullanabilir 4 C
Gazete, dergi vb. sayfaları tasarlarken görsel tasarım disiplini içerisinde çalışabilir. 4 D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Masaüstü yayıncılığın tanımı. Kullanılan araçlar. Dijital araçların tasarıma katkısı.
2 Masaüstü yayıncılıkta tasarım
3 Sayfa tasarımına giriş
4 Çeşitli boyutlarda tasarım örnekleri. Kitap, dergi, afiş, broşür, katalog gibi materyallerin sayfa tasarımları
5 Sayfa düzenleme, tarihsel gelişim ve değişimler, resim ve renk, başlık, metin, yazı tipi, metnin yapısı
6 Sayfa düzeni çeşitleri, sayfa boyutları, biçimleri.
7 Ara Sınav
8 Sayfa tasarlarken dikkat edilecek hususlar.
9 Yayın tipine göre sayfa düzeni, yerel örnekler, dünyadan örnekler.
10 Photoshop ile masaüstü yayıncılık uygulamaları.
11 InDesign programı ile mizanpaj uygulamaları.
12 Mobil ortamda sayfa tasarımı (Adobe Comp)
13 Adobe uygulamaları arası iş akışı, senkronize çalışma. Uygulamalar.
14 Genel sınav
Kaynaklar
1- B. P. Lawler Masaüstü Yayıncılık ve Basım Kılavuzu 2- F. S. Mazlum, Masaüstü Yayıncılık/Tasarım ve Basım Teknolojisine Giriş

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1. Radyo, Sinema ve Televizyon alanlarının temel kavramlarını, kuramlarını ve uygulamalarını bilir.
X
0
PY1. Radyo, Sinema ve Televizyon alanlarının temel kavramlarını, kuramlarını ve uygulamalarını bilir.
X
0
PY2. Radyo, Sinema ve Televizyonla ilgili olguları belirler ve farklı yöntemlerle çözümleyebilir.
X
0
PY3.Radyo ve Televizyon Stüdyoları teknik donanımı,proje üretimi ve yönetimi gerçekleştirebilir.
X
0
PY4. Alan bilgisini kullanarak yetkinliğini kullanabilir, iş yaşamında karşılaşılan sorunları belirleyerek çözüm önerileri sunabilir.
X
0
PY5. Kitle İletişim Araçları ve görsel medya sektörlerine yönelik sentez ve analizler gerçekleştirebilir.
X
0
PY6. Kamu ve özel sektör ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı önerebilir.
X
0
PY7.Alanı ile ilgili zorunlu durumlarda inisiyatif kullanarak risk yönetimi gerçekleştirebilir, çıkan sorunları çözümleyebilir.
X
0
PY8.Alanı ile ilgili proje önerebilir,hazırlayabilir, sektör yarışmalarına katılabilir.
X
0
PY9.Radyo Sinema Televizyon ve ilgili medya sektörlerine ilişkin bilimsel araştırmalar yazabilir,analizini yapabilir ve bilimsel yazıya dönüştürebilir.
X
0
PY10.Kitle iletişim araçları haberciliği, yayılımı ve proje üretiminde gerçeklik kurgulanmasını amaç edinir.
X
0
PY11.Alanı ile ilgili gelişim haber ve yenilikleri takip eder, yaşamboyu eğitim ve okuryazarlığı ilke edinir.
X
0
PY12. Alanının gereklerinden biri olan anadilini doğru ve etkili kullanır,alan terminolojisini okuyup anlayabilir.
X
0
PY13. Mesleğinin gerektirdiği sosyal etkinlikler düzenler ve uygular;
X
0
PY14. Mesleğini her koşulda, etik,insani ve vicdani değerler kapsamında sahiplenir, istismara olanak tanımaz.
X
0
PY15.Kitle İletişim Araçları çerçevesinde,kamu veya özel sektörde,radyo sinema veya televizyon medya gruplarında gerçekliği yansıtan görsel, işitsel ve yazılı haber veya diğer projelerle kitleleri bilgilendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 5 10 50
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 5 5
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 147
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Online GörüşmeBilgi Talep FormuWebinar