Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
PEDİYATRİK PERFÜZYONPRFY1231170Bahar Dönemi2+236
Ders Programı

Salı 21:30-22:15

Salı 22:30-23:15

Cuma 20:30-21:15

Cuma 21:30-22:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Halil TÜRKOĞLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Ahmet ŞAŞMAZEL, Dr.Öğr.Üye. Serhat Bahadır GENÇ
Dersin YardımcılarıProf.Dr.Ahmet ŞAŞMAZEL ,Dr.Öğr.Üye. Serhat Bahadır GENÇ
Dersin AmacıPediyatrik Yaş Grubunda ve Doğumsal Kalp Hastalıklarında Uygulanan Perfüzyon Tekniklerinin Standart Perfüzyon Tekniklerinden Farkı Ve Uygulama Özelliklerinin Anlaşılmasını Sağlamak.
Dersin İçeriğiBu ders; 1.Doğumsal kalp Hastalıklarının temel anatomi, fizyopatolojisi ve sınıflaması,2.Doğumsal kalp hastalıklarında Cerrahi tedavi seçenekleri,3.Pediyatrik perfüzyonun tarihçesi ve erişikn perfüzyondan farkları,4.Pediyatrik perfüzyonda hipotermi/normotermi ve pulsatil/nonpulsatil akım,5.Asit-baz yönetimi ve miyokard koruma,6.KPB etkileri (solunum sistemi,sinir sistemi,SIRS),7.Devre ve sistemler,8.Prime, hemodilüsyon ve modifiye ultrafiltrasyon,9.KPB yönetimi(KPB giriş-takip-ayrılma, antikoagülasyon),10.Pediyatrik mekanik dolaşım desteği,Kardiyopulmoner bypass prensipleri,Hemofiltrasyon,Neonatal, infant ve pediatrik kalp akciğer nakli,Pulmoner hipertansiyon ve nitrik oksit; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Doğumsal kalp Hastalıklarının temel anatomi, fizyopatolojisi ve sınıflamasını bilecektir10, 14, 16, 3, 5E
2.Doğumsal kalp hastalıklarında Cerrahi tedavi seçeneklerini bilecektir
3.Pediyatrik perfüzyonun tarihçesi ve erişkin perfüzyondan farklarını bilecektir
4.Pediyatrik perfüzyonda hipotermi/normotermi ve pulsatil/nonpulsatil akım bilecektir
5.Asit-baz yönetimi ve miyokard korumayı bilecektir
6.KPB sistemlere etkilerini bilecektir
7.Devre ve sistemleri bilecektir
8.Prime, hemodilüsyon ve modifiye ultrafiltrasyon uygulamalarını bilecektir
9.KPB yönetimi(KPB giriş-takip-ayrılma, antikoagülasyon) bilecektir
10.Pediyatrik mekanik dolaşım desteği uygulamasını bilecektir.
2.1 palyatif ve korektif ameliyat tanımını bilecektir
2.2 temel ameliyat tekniklerinin bilecektir
6.1 solunum sistemine KPB etkilerini bilecektir
6.2 sinir sistemine KPB etkilerini bilecektir
6.3 SIRS tanımını ve KPB ile ilişkisini bilecektir
7.1 kanülasyon teknikleri ve uygun kanülleri bilecektir
7.2 Uygun devre ve oksijenatör seçimini bilecektir
8.1 Prime özellikleri ve hemodilüsyona etkisini bilecektir
8.2 Modifiye uktrafitrasyon tanımım ve uygulama endikasyon ve tekniğini bilecektir
9.1 pediyatrik KPB girme, takip ve çıkş tekniğini ve kriterlerini bilecektir
9.2 pediyatrik KPB ta antikoagülasyon ve kanama yönetimi tekniklerini bilecektir.
10.1 pediyatrik Dolaşım destek sistemlerinin endikasyonunu bilecektir
10.2 pediyatrik dolaşım desteksistemi kurulumu ve takibini bilecektir
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 3: Probleme Dayalı Öğrenme Modeli, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli
Ölçme Yöntemleri:E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11.Doğumsal kalp Hastalıklarının temel anatomi, fizyopatolojisi ve sınıflaması
22.Doğumsal kalp hastalıklarında Cerrahi tedavi seçenekleri
33.Pediyatrik perfüzyonun tarihçesi ve erişikn perfüzyondan farkları
44.Pediyatrik perfüzyonda hipotermi/normotermi ve pulsatil/nonpulsatil akım
55.Asit-baz yönetimi ve miyokard koruma
66.KPB etkileri (solunum sistemi,sinir sistemi,SIRS)
77.Devre ve sistemler
88.Prime, hemodilüsyon ve modifiye ultrafiltrasyon
99.KPB yönetimi(KPB giriş-takip-ayrılma, antikoagülasyon)
1010.Pediyatrik mekanik dolaşım desteği
11Kardiyopulmoner bypass prensipleri
12Hemofiltrasyon
13Neonatal, infant ve pediatrik kalp akciğer nakli
14Pulmoner hipertansiyon ve nitrik oksit
Kaynak
Pediatrik Perfüzyon
Ekstrakorporeal dolaşım UfuK Demirkılıç. Pediatric cardiac Surgery Constantine Mavroudis,Carl L. Backer

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Kalp ve Dolaşım sisteminin yapısı ve işleyişi hakkında temel bilgilere sahiptir.
X
2
Kalp ve damar hastalıkları ile ilgili temel bilimsel soruların ne olduğunu ve güncel araştırma alanlarını bilir.
X
3
Kalp ve Damar Sistemi ve Perfüzyon sistemleri ile ilgili temel bilimsel sorulara açıklamalar yapabilir.
X
4
Alanla ilgili bilimsel araştırmaları gerekçe, yöntem ve sonuçları açısından yorumlayabilir.
X
5
Temel laboratuvar tekniklerini uygulayabilir.
X
6
Kalp ve Damar Sistemi ve Perfüzyon sistemleri alanındaki araştırmalarda ekip içinde görev alabilir; aldığı görevin sorumluluğunu tek başına üstlenebilir ve yerine getirmek üzere bağımsız çalışma yürütebilir.
X
7
Her seviyedeki yeni bilgiyi alanla ilgili mevcut bildikleriyle yorumlayabilir ve birleştirebilir.
X
8
Teorik ve pratik çalışmalarda iletişim ve bilgisayar teknolojilerini verimli olarak kullanır.
X
9
Teorik bilgiyi ve araştırma sonuçlarını sözel ya da yazılı olarak aktarabilir; bunu Türkçe olduğu kadar İngilizce olarak da yapabilir.
X
10
Etik değerlere bağlıdır ve kurumsal sosyal sorumluluğa uygun davranır.
X
11
Kalp ve Damar Sistemi ve Perfüzyon sistemleri ile ilgili araştırmalarının nihai olarak klinik uygulama ve faydayı hedeflemesi ilkesine uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14456
Rehberli Problem Çözme148112
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)168
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(168/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
PEDİYATRİK PERFÜZYONPRFY1231170Bahar Dönemi2+236
Ders Programı

Salı 21:30-22:15

Salı 22:30-23:15

Cuma 20:30-21:15

Cuma 21:30-22:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Halil TÜRKOĞLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Ahmet ŞAŞMAZEL, Dr.Öğr.Üye. Serhat Bahadır GENÇ
Dersin YardımcılarıProf.Dr.Ahmet ŞAŞMAZEL ,Dr.Öğr.Üye. Serhat Bahadır GENÇ
Dersin AmacıPediyatrik Yaş Grubunda ve Doğumsal Kalp Hastalıklarında Uygulanan Perfüzyon Tekniklerinin Standart Perfüzyon Tekniklerinden Farkı Ve Uygulama Özelliklerinin Anlaşılmasını Sağlamak.
Dersin İçeriğiBu ders; 1.Doğumsal kalp Hastalıklarının temel anatomi, fizyopatolojisi ve sınıflaması,2.Doğumsal kalp hastalıklarında Cerrahi tedavi seçenekleri,3.Pediyatrik perfüzyonun tarihçesi ve erişikn perfüzyondan farkları,4.Pediyatrik perfüzyonda hipotermi/normotermi ve pulsatil/nonpulsatil akım,5.Asit-baz yönetimi ve miyokard koruma,6.KPB etkileri (solunum sistemi,sinir sistemi,SIRS),7.Devre ve sistemler,8.Prime, hemodilüsyon ve modifiye ultrafiltrasyon,9.KPB yönetimi(KPB giriş-takip-ayrılma, antikoagülasyon),10.Pediyatrik mekanik dolaşım desteği,Kardiyopulmoner bypass prensipleri,Hemofiltrasyon,Neonatal, infant ve pediatrik kalp akciğer nakli,Pulmoner hipertansiyon ve nitrik oksit; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Doğumsal kalp Hastalıklarının temel anatomi, fizyopatolojisi ve sınıflamasını bilecektir10, 14, 16, 3, 5E
2.Doğumsal kalp hastalıklarında Cerrahi tedavi seçeneklerini bilecektir
3.Pediyatrik perfüzyonun tarihçesi ve erişkin perfüzyondan farklarını bilecektir
4.Pediyatrik perfüzyonda hipotermi/normotermi ve pulsatil/nonpulsatil akım bilecektir
5.Asit-baz yönetimi ve miyokard korumayı bilecektir
6.KPB sistemlere etkilerini bilecektir
7.Devre ve sistemleri bilecektir
8.Prime, hemodilüsyon ve modifiye ultrafiltrasyon uygulamalarını bilecektir
9.KPB yönetimi(KPB giriş-takip-ayrılma, antikoagülasyon) bilecektir
10.Pediyatrik mekanik dolaşım desteği uygulamasını bilecektir.
2.1 palyatif ve korektif ameliyat tanımını bilecektir
2.2 temel ameliyat tekniklerinin bilecektir
6.1 solunum sistemine KPB etkilerini bilecektir
6.2 sinir sistemine KPB etkilerini bilecektir
6.3 SIRS tanımını ve KPB ile ilişkisini bilecektir
7.1 kanülasyon teknikleri ve uygun kanülleri bilecektir
7.2 Uygun devre ve oksijenatör seçimini bilecektir
8.1 Prime özellikleri ve hemodilüsyona etkisini bilecektir
8.2 Modifiye uktrafitrasyon tanımım ve uygulama endikasyon ve tekniğini bilecektir
9.1 pediyatrik KPB girme, takip ve çıkş tekniğini ve kriterlerini bilecektir
9.2 pediyatrik KPB ta antikoagülasyon ve kanama yönetimi tekniklerini bilecektir.
10.1 pediyatrik Dolaşım destek sistemlerinin endikasyonunu bilecektir
10.2 pediyatrik dolaşım desteksistemi kurulumu ve takibini bilecektir
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 3: Probleme Dayalı Öğrenme Modeli, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli
Ölçme Yöntemleri:E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11.Doğumsal kalp Hastalıklarının temel anatomi, fizyopatolojisi ve sınıflaması
22.Doğumsal kalp hastalıklarında Cerrahi tedavi seçenekleri
33.Pediyatrik perfüzyonun tarihçesi ve erişikn perfüzyondan farkları
44.Pediyatrik perfüzyonda hipotermi/normotermi ve pulsatil/nonpulsatil akım
55.Asit-baz yönetimi ve miyokard koruma
66.KPB etkileri (solunum sistemi,sinir sistemi,SIRS)
77.Devre ve sistemler
88.Prime, hemodilüsyon ve modifiye ultrafiltrasyon
99.KPB yönetimi(KPB giriş-takip-ayrılma, antikoagülasyon)
1010.Pediyatrik mekanik dolaşım desteği
11Kardiyopulmoner bypass prensipleri
12Hemofiltrasyon
13Neonatal, infant ve pediatrik kalp akciğer nakli
14Pulmoner hipertansiyon ve nitrik oksit
Kaynak
Pediatrik Perfüzyon
Ekstrakorporeal dolaşım UfuK Demirkılıç. Pediatric cardiac Surgery Constantine Mavroudis,Carl L. Backer

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Kalp ve Dolaşım sisteminin yapısı ve işleyişi hakkında temel bilgilere sahiptir.
X
2
Kalp ve damar hastalıkları ile ilgili temel bilimsel soruların ne olduğunu ve güncel araştırma alanlarını bilir.
X
3
Kalp ve Damar Sistemi ve Perfüzyon sistemleri ile ilgili temel bilimsel sorulara açıklamalar yapabilir.
X
4
Alanla ilgili bilimsel araştırmaları gerekçe, yöntem ve sonuçları açısından yorumlayabilir.
X
5
Temel laboratuvar tekniklerini uygulayabilir.
X
6
Kalp ve Damar Sistemi ve Perfüzyon sistemleri alanındaki araştırmalarda ekip içinde görev alabilir; aldığı görevin sorumluluğunu tek başına üstlenebilir ve yerine getirmek üzere bağımsız çalışma yürütebilir.
X
7
Her seviyedeki yeni bilgiyi alanla ilgili mevcut bildikleriyle yorumlayabilir ve birleştirebilir.
X
8
Teorik ve pratik çalışmalarda iletişim ve bilgisayar teknolojilerini verimli olarak kullanır.
X
9
Teorik bilgiyi ve araştırma sonuçlarını sözel ya da yazılı olarak aktarabilir; bunu Türkçe olduğu kadar İngilizce olarak da yapabilir.
X
10
Etik değerlere bağlıdır ve kurumsal sosyal sorumluluğa uygun davranır.
X
11
Kalp ve Damar Sistemi ve Perfüzyon sistemleri ile ilgili araştırmalarının nihai olarak klinik uygulama ve faydayı hedeflemesi ilkesine uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 27/01/2023 - 15:38Son Güncelleme Tarihi: 27/01/2023 - 15:40