Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
STRATEJİK PLANLAMA VE YÖNETİMSAYD2167640Güz Dönemi3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yeter USLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Yeter USLU
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Yaşar GÖKALp
Dersin AmacıBu dersin amacı öğrencilerin üst yönetim bakış açısıyla strateji geliştirme yetenek ve bilgilerini geliştirmelerini ve bu doğrultuda işletme politikalarını öğrenmelerini sağlamaktır. Ayrıca stratejik yönetim süreci ile birlikte gerekli olan genel terim ve kavramların tanıtılması da bu dersin amaçlarından biridir.
Dersin İçeriğiBu ders; Stratejik Yönetime Genel Bakış, İşletmelere Yön Belirleme: Misyon ve Vizyon, İşletmelerde Stratejik Kararlar,Stratejik Planlama ve Amaçlar Sistemi, İşletmelerin Temel Amaçları, Sosyal Sorumlulukları,Yönetişim ve Stratejik Yönetim Çabalarının Örgütlendirilmesi,Genel, Uluslararası ve Endüstri Çevresi Analizleri,İşletme Değerleme, Rakiplere Kıyasla Güçlü ve Zayıf Yönlerin Analizi,İşletme ve Stratejik İş Birimlerinin İzleyebilecekleri Stratejik Alternatif Türleri,İşletme ve Stratejik İş Birimi Stratejileri,Yatırımlarını Çeşitlendirmiş Şirketlerde Strateji Seçimi: Stratejik Fayda ve Portföy Analizi Teknikleri,İşletme ve Seçim Analizleri,Stratejik Yönetim ve İşletme Politikasında Eğitim Aracı Olarak Vak’a Analiz Yöntemi, İşletme Düzey Stratejilerinin veya Politikalarının Belirlenmesi,Strateji ve Örgütsel Yapı, Kaynak Dağıtımı,Örgüt Kültürü ve Strateji, Vak’a Çalışmaları,Liderlik Biçimi, Vak’a Çalışmaları,Stratejinin Değerlendirilmesi ve Kontrolü, Vak’a Çalışmaları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu derste öğrenciler:
Öğrencilere tepe yönetim kademesinde kullanabilecekleri bilgiler vermek
İşletmelerin çevreleri ile ilişkilerini tanıtmak
Strateji düzeylerini tanımlama
Analitik ve stratejik düşünme becerisi kazandırma
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Stratejik Yönetime Genel Bakış, İşletmelere Yön Belirleme: Misyon ve Vizyon, İşletmelerde Stratejik Kararlar
2Stratejik Planlama ve Amaçlar Sistemi, İşletmelerin Temel Amaçları, Sosyal Sorumlulukları
3Yönetişim ve Stratejik Yönetim Çabalarının Örgütlendirilmesi
4Genel, Uluslararası ve Endüstri Çevresi Analizleri
5İşletme Değerleme, Rakiplere Kıyasla Güçlü ve Zayıf Yönlerin Analizi
6İşletme ve Stratejik İş Birimlerinin İzleyebilecekleri Stratejik Alternatif Türleri
7İşletme ve Stratejik İş Birimi Stratejileri
8Yatırımlarını Çeşitlendirmiş Şirketlerde Strateji Seçimi: Stratejik Fayda ve Portföy Analizi Teknikleri
9İşletme ve Seçim Analizleri
10Stratejik Yönetim ve İşletme Politikasında Eğitim Aracı Olarak Vak’a Analiz Yöntemi, İşletme Düzey Stratejilerinin veya Politikalarının Belirlenmesi
11Strateji ve Örgütsel Yapı, Kaynak Dağıtımı
12Örgüt Kültürü ve Strateji, Vak’a Çalışmaları
13Liderlik Biçimi, Vak’a Çalışmaları
14Stratejinin Değerlendirilmesi ve Kontrolü, Vak’a Çalışmaları
Kaynak
Ülgen, Hayri ve Mirze, S. Kadri (2010). İşletmelerde Stratejik Yönetim. Akgemci, Tahir (2008). Stratejik Yönetim. Dinçer, Ömer (2013). Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası.
Avinash K. Dixit, Barry J. Nalebuff,Stratejik Düşünme, Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Prof. Dr. Erol Eren

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1. Sağlık hizmetlerinin organizasyonu, finansmanı, kullanımı ve sonuçları hakkında ileri düzeyde teorik ve uygulamalı bilgiye sahiptir ve gelişmeleri takip eder.
X
2
2. Disiplinlerarası bakış açısıyla sağlık politikalarının kritik değerlendirmesini yaparak, yeni bir kavramsal çerçeve geliştirir, bu çerçeveyi bilimsel olarak analiz eder ve özgün sonuçlara ulaşır.
X
3
3. Sağlık yönetimi alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanır.
X
4
4. Sağlık yönetimi ile ilgili bir konuda yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular.
X
5
5. Sağlık yönetimi ile ilgili özgün bir konunun eleştirel analizini ve sentezini yapar.
X
6
6. Sağlık yönetimi ile ilgili bir konuda bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı tek başına gerçekleştirerek bilime katkıda bulunur.
X
7
7. Sağlık yönetimi ile ilgili bir konuda yapmış olduğu bilimsel bir çalışmayı ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alandaki bilginin sınırlarını genişletir.
8
8. Sağlık yönetimi ile ilgili özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
9
9. Yaratıcı ve eleştirel düşünerek, sağlık yönetimi ile ilgili bir konuda yeni fikir ve/veya yöntem geliştirir.
X
10
10. Sağlık yönetimi ile ilgili bir konuda ürettiği özgün görüşlerini çeşitli platformlarda yazılı ve sözlü olarak aktarır.
X
11
11. En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır (“European Language Portfolio Global Scale”, Level C1).
X
12
12. Sağlık yönetimi ile ilgili politik, ekonomik, teknolojik, sosyal, demografik ve kültürel ilerlemeler hakkında toplumu bilgilendirme sürecine katkıda bulunur.
X
13
13. Sağlık yönetimi ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir veya çözüm üretilmesini destekler.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme21428
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi21428
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer14342
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı11414
Ara Sınav ve Hazırlığı21428
Genel Sınav ve Hazırlığı21428
Performans Görevi, Bakım Planı14228
Toplam İş Yükü (Saat)238
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(238/30)8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
STRATEJİK PLANLAMA VE YÖNETİMSAYD2167640Güz Dönemi3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yeter USLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Yeter USLU
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Yaşar GÖKALp
Dersin AmacıBu dersin amacı öğrencilerin üst yönetim bakış açısıyla strateji geliştirme yetenek ve bilgilerini geliştirmelerini ve bu doğrultuda işletme politikalarını öğrenmelerini sağlamaktır. Ayrıca stratejik yönetim süreci ile birlikte gerekli olan genel terim ve kavramların tanıtılması da bu dersin amaçlarından biridir.
Dersin İçeriğiBu ders; Stratejik Yönetime Genel Bakış, İşletmelere Yön Belirleme: Misyon ve Vizyon, İşletmelerde Stratejik Kararlar,Stratejik Planlama ve Amaçlar Sistemi, İşletmelerin Temel Amaçları, Sosyal Sorumlulukları,Yönetişim ve Stratejik Yönetim Çabalarının Örgütlendirilmesi,Genel, Uluslararası ve Endüstri Çevresi Analizleri,İşletme Değerleme, Rakiplere Kıyasla Güçlü ve Zayıf Yönlerin Analizi,İşletme ve Stratejik İş Birimlerinin İzleyebilecekleri Stratejik Alternatif Türleri,İşletme ve Stratejik İş Birimi Stratejileri,Yatırımlarını Çeşitlendirmiş Şirketlerde Strateji Seçimi: Stratejik Fayda ve Portföy Analizi Teknikleri,İşletme ve Seçim Analizleri,Stratejik Yönetim ve İşletme Politikasında Eğitim Aracı Olarak Vak’a Analiz Yöntemi, İşletme Düzey Stratejilerinin veya Politikalarının Belirlenmesi,Strateji ve Örgütsel Yapı, Kaynak Dağıtımı,Örgüt Kültürü ve Strateji, Vak’a Çalışmaları,Liderlik Biçimi, Vak’a Çalışmaları,Stratejinin Değerlendirilmesi ve Kontrolü, Vak’a Çalışmaları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu derste öğrenciler:
Öğrencilere tepe yönetim kademesinde kullanabilecekleri bilgiler vermek
İşletmelerin çevreleri ile ilişkilerini tanıtmak
Strateji düzeylerini tanımlama
Analitik ve stratejik düşünme becerisi kazandırma
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Stratejik Yönetime Genel Bakış, İşletmelere Yön Belirleme: Misyon ve Vizyon, İşletmelerde Stratejik Kararlar
2Stratejik Planlama ve Amaçlar Sistemi, İşletmelerin Temel Amaçları, Sosyal Sorumlulukları
3Yönetişim ve Stratejik Yönetim Çabalarının Örgütlendirilmesi
4Genel, Uluslararası ve Endüstri Çevresi Analizleri
5İşletme Değerleme, Rakiplere Kıyasla Güçlü ve Zayıf Yönlerin Analizi
6İşletme ve Stratejik İş Birimlerinin İzleyebilecekleri Stratejik Alternatif Türleri
7İşletme ve Stratejik İş Birimi Stratejileri
8Yatırımlarını Çeşitlendirmiş Şirketlerde Strateji Seçimi: Stratejik Fayda ve Portföy Analizi Teknikleri
9İşletme ve Seçim Analizleri
10Stratejik Yönetim ve İşletme Politikasında Eğitim Aracı Olarak Vak’a Analiz Yöntemi, İşletme Düzey Stratejilerinin veya Politikalarının Belirlenmesi
11Strateji ve Örgütsel Yapı, Kaynak Dağıtımı
12Örgüt Kültürü ve Strateji, Vak’a Çalışmaları
13Liderlik Biçimi, Vak’a Çalışmaları
14Stratejinin Değerlendirilmesi ve Kontrolü, Vak’a Çalışmaları
Kaynak
Ülgen, Hayri ve Mirze, S. Kadri (2010). İşletmelerde Stratejik Yönetim. Akgemci, Tahir (2008). Stratejik Yönetim. Dinçer, Ömer (2013). Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası.
Avinash K. Dixit, Barry J. Nalebuff,Stratejik Düşünme, Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Prof. Dr. Erol Eren

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1. Sağlık hizmetlerinin organizasyonu, finansmanı, kullanımı ve sonuçları hakkında ileri düzeyde teorik ve uygulamalı bilgiye sahiptir ve gelişmeleri takip eder.
X
2
2. Disiplinlerarası bakış açısıyla sağlık politikalarının kritik değerlendirmesini yaparak, yeni bir kavramsal çerçeve geliştirir, bu çerçeveyi bilimsel olarak analiz eder ve özgün sonuçlara ulaşır.
X
3
3. Sağlık yönetimi alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanır.
X
4
4. Sağlık yönetimi ile ilgili bir konuda yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular.
X
5
5. Sağlık yönetimi ile ilgili özgün bir konunun eleştirel analizini ve sentezini yapar.
X
6
6. Sağlık yönetimi ile ilgili bir konuda bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı tek başına gerçekleştirerek bilime katkıda bulunur.
X
7
7. Sağlık yönetimi ile ilgili bir konuda yapmış olduğu bilimsel bir çalışmayı ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alandaki bilginin sınırlarını genişletir.
8
8. Sağlık yönetimi ile ilgili özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
9
9. Yaratıcı ve eleştirel düşünerek, sağlık yönetimi ile ilgili bir konuda yeni fikir ve/veya yöntem geliştirir.
X
10
10. Sağlık yönetimi ile ilgili bir konuda ürettiği özgün görüşlerini çeşitli platformlarda yazılı ve sözlü olarak aktarır.
X
11
11. En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır (“European Language Portfolio Global Scale”, Level C1).
X
12
12. Sağlık yönetimi ile ilgili politik, ekonomik, teknolojik, sosyal, demografik ve kültürel ilerlemeler hakkında toplumu bilgilendirme sürecine katkıda bulunur.
X
13
13. Sağlık yönetimi ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir veya çözüm üretilmesini destekler.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 01/02/2023 - 09:36Son Güncelleme Tarihi: 01/02/2023 - 09:37