Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KANITA DAYALI SAĞLIK YÖNETİMİSAYD2138050Güz Dönemi3+0310
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yeter USLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Yeter USLU
Dersin YardımcılarıArş.Gör.Yaşar Gökalp
Dersin AmacıSağlık hizmetlerinin özelliklerini, yönetim ve yönetişim ilkelerini kanıta dayalı ve insan odaklı bir yaklaşımla öğrenmek.
Dersin İçeriğiBu ders; Yönetim ve yönetişim kavramları,Yönetimin işlevleri: Planlama, Örgütleme,Yönetimin işlevleri: İnsan kaynakları, Yönlendirme,Yönetimin işlevleri: Denetleme, Karar verme,Kanıta dayalı yönetimin anlamı,Kanıt üretme, bulma ve kullanma yöntemleri I,Kanıt üretme, bulma ve kullanma yöntemleri II,İnsan odaklılık ve cevap verebilirlik,Kalitenin izlenmesi ve yönetimi I,Kalitenin izlenmesi ve yönetimi II,Yataklı sağlık kuruluşları değerlendirme ölçütleri,Toplum sağlık düzeyi göstergeleri,Göstergelerin standardizasyon ve ayarlanması,İhtiyaç değerlendirme yöntemleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1-Yönetim kavramını ve işlevlerini tanımlayabilecektir.16, 9A
2-Yönetişim kavramını ve işlevlerini tanımlayabilecektir.16, 9A
3-Yönetsel kararlar verilirken kanıta dayanmanın önemini açıklayabilecektir.16, 9A
4-Kanıt üretme, bulma ve kullanma yollarını tartışabilecektir.16, 9A
5-Hizmet sunumu sırasında insan odaklı olmanın önemini açıklayacaktır.16, 9A
6-Sağlık hizmetlerinin kalitesini değerlendirebilme amacıyla çeşitli ölçüt ve göstergeleri hesaplayacaktır.16, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Yönetim ve yönetişim kavramlarıDers notlarının okunması
2Yönetimin işlevleri: Planlama, ÖrgütlemeDers notlarının okunması
3Yönetimin işlevleri: İnsan kaynakları, YönlendirmeDers notlarının okunması
4Yönetimin işlevleri: Denetleme, Karar vermeDers notlarının okunması
5Kanıta dayalı yönetimin anlamıDers notlarının okunması
6Kanıt üretme, bulma ve kullanma yöntemleri IDers notlarının okunması
7Kanıt üretme, bulma ve kullanma yöntemleri IIDers notlarının okunması
8İnsan odaklılık ve cevap verebilirlikDers notlarının okunması
9Kalitenin izlenmesi ve yönetimi IDers notlarının okunması
10Kalitenin izlenmesi ve yönetimi IIDers notlarının okunması
11Yataklı sağlık kuruluşları değerlendirme ölçütleriDers notlarının okunması
12Toplum sağlık düzeyi göstergeleriDers notlarının okunması
13Göstergelerin standardizasyon ve ayarlanmasıDers notlarının okunması
14İhtiyaç değerlendirme yöntemleriDers notlarının okunması
Kaynak
1-Hayran O. Kanıta Dayalı, İnsan Odaklı Sağlık Yönetimi. Yüce Yayım, İstanbul, 2016. 2-Wolper LF (ed.) Health care administration: Planning, implementing, and managing organized delivery systems.4th edition.Jones and Bartlett Publishers, 2004. 3-Sur H, Palteki T (eds.). Hastane Yönetimi. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2013. 4-Hayran O. Sağlık Yönetimi Yazıları. SAGEYA Yayınevi, Ankara, 2012. 5-Hayran O. Sağlık bilimlerinde araştırma ve istatistik yöntemler. Nobel tıp kitabevleri, İstanbul, 2012. 6-Almgren G. Health Care Politics, Policy and Services: A Social Justice Analysis. 2nd ed. Springer Publishing Company, New York, 2013. 7-Gilson L (ed.). Health policy and systems research: a methodology reader. Alliance for Health Policy and Systems Research, World Health Organization. Geneva, 2012.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1. Sağlık hizmetlerinin organizasyonu, finansmanı, kullanımı ve sonuçları hakkında ileri düzeyde teorik ve uygulamalı bilgiye sahiptir ve gelişmeleri takip eder.
X
2
2. Disiplinlerarası bakış açısıyla sağlık politikalarının kritik değerlendirmesini yaparak, yeni bir kavramsal çerçeve geliştirir, bu çerçeveyi bilimsel olarak analiz eder ve özgün sonuçlara ulaşır.
X
3
3. Sağlık yönetimi alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanır.
X
4
4. Sağlık yönetimi ile ilgili bir konuda yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular.
X
5
5. Sağlık yönetimi ile ilgili özgün bir konunun eleştirel analizini ve sentezini yapar.
X
6
6. Sağlık yönetimi ile ilgili bir konuda bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı tek başına gerçekleştirerek bilime katkıda bulunur.
X
7
7. Sağlık yönetimi ile ilgili bir konuda yapmış olduğu bilimsel bir çalışmayı ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alandaki bilginin sınırlarını genişletir.
X
8
8. Sağlık yönetimi ile ilgili özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
9
9. Yaratıcı ve eleştirel düşünerek, sağlık yönetimi ile ilgili bir konuda yeni fikir ve/veya yöntem geliştirir.
X
10
10. Sağlık yönetimi ile ilgili bir konuda ürettiği özgün görüşlerini çeşitli platformlarda yazılı ve sözlü olarak aktarır.
X
11
11. En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır (“European Language Portfolio Global Scale”, Level C1).
12
12. Sağlık yönetimi ile ilgili politik, ekonomik, teknolojik, sosyal, demografik ve kültürel ilerlemeler hakkında toplumu bilgilendirme sürecine katkıda bulunur.
X
13
13. Sağlık yönetimi ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir veya çözüm üretilmesini destekler.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14456
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi13678
Okul Dışı Diğer Faaliyetler13030
Proje Sunumu / Seminer155
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı111
Ara Sınav ve Hazırlığı13232
Genel Sınav ve Hazırlığı14242
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)286
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(286/30)10
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KANITA DAYALI SAĞLIK YÖNETİMİSAYD2138050Güz Dönemi3+0310
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yeter USLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Yeter USLU
Dersin YardımcılarıArş.Gör.Yaşar Gökalp
Dersin AmacıSağlık hizmetlerinin özelliklerini, yönetim ve yönetişim ilkelerini kanıta dayalı ve insan odaklı bir yaklaşımla öğrenmek.
Dersin İçeriğiBu ders; Yönetim ve yönetişim kavramları,Yönetimin işlevleri: Planlama, Örgütleme,Yönetimin işlevleri: İnsan kaynakları, Yönlendirme,Yönetimin işlevleri: Denetleme, Karar verme,Kanıta dayalı yönetimin anlamı,Kanıt üretme, bulma ve kullanma yöntemleri I,Kanıt üretme, bulma ve kullanma yöntemleri II,İnsan odaklılık ve cevap verebilirlik,Kalitenin izlenmesi ve yönetimi I,Kalitenin izlenmesi ve yönetimi II,Yataklı sağlık kuruluşları değerlendirme ölçütleri,Toplum sağlık düzeyi göstergeleri,Göstergelerin standardizasyon ve ayarlanması,İhtiyaç değerlendirme yöntemleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1-Yönetim kavramını ve işlevlerini tanımlayabilecektir.16, 9A
2-Yönetişim kavramını ve işlevlerini tanımlayabilecektir.16, 9A
3-Yönetsel kararlar verilirken kanıta dayanmanın önemini açıklayabilecektir.16, 9A
4-Kanıt üretme, bulma ve kullanma yollarını tartışabilecektir.16, 9A
5-Hizmet sunumu sırasında insan odaklı olmanın önemini açıklayacaktır.16, 9A
6-Sağlık hizmetlerinin kalitesini değerlendirebilme amacıyla çeşitli ölçüt ve göstergeleri hesaplayacaktır.16, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Yönetim ve yönetişim kavramlarıDers notlarının okunması
2Yönetimin işlevleri: Planlama, ÖrgütlemeDers notlarının okunması
3Yönetimin işlevleri: İnsan kaynakları, YönlendirmeDers notlarının okunması
4Yönetimin işlevleri: Denetleme, Karar vermeDers notlarının okunması
5Kanıta dayalı yönetimin anlamıDers notlarının okunması
6Kanıt üretme, bulma ve kullanma yöntemleri IDers notlarının okunması
7Kanıt üretme, bulma ve kullanma yöntemleri IIDers notlarının okunması
8İnsan odaklılık ve cevap verebilirlikDers notlarının okunması
9Kalitenin izlenmesi ve yönetimi IDers notlarının okunması
10Kalitenin izlenmesi ve yönetimi IIDers notlarının okunması
11Yataklı sağlık kuruluşları değerlendirme ölçütleriDers notlarının okunması
12Toplum sağlık düzeyi göstergeleriDers notlarının okunması
13Göstergelerin standardizasyon ve ayarlanmasıDers notlarının okunması
14İhtiyaç değerlendirme yöntemleriDers notlarının okunması
Kaynak
1-Hayran O. Kanıta Dayalı, İnsan Odaklı Sağlık Yönetimi. Yüce Yayım, İstanbul, 2016. 2-Wolper LF (ed.) Health care administration: Planning, implementing, and managing organized delivery systems.4th edition.Jones and Bartlett Publishers, 2004. 3-Sur H, Palteki T (eds.). Hastane Yönetimi. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2013. 4-Hayran O. Sağlık Yönetimi Yazıları. SAGEYA Yayınevi, Ankara, 2012. 5-Hayran O. Sağlık bilimlerinde araştırma ve istatistik yöntemler. Nobel tıp kitabevleri, İstanbul, 2012. 6-Almgren G. Health Care Politics, Policy and Services: A Social Justice Analysis. 2nd ed. Springer Publishing Company, New York, 2013. 7-Gilson L (ed.). Health policy and systems research: a methodology reader. Alliance for Health Policy and Systems Research, World Health Organization. Geneva, 2012.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1. Sağlık hizmetlerinin organizasyonu, finansmanı, kullanımı ve sonuçları hakkında ileri düzeyde teorik ve uygulamalı bilgiye sahiptir ve gelişmeleri takip eder.
X
2
2. Disiplinlerarası bakış açısıyla sağlık politikalarının kritik değerlendirmesini yaparak, yeni bir kavramsal çerçeve geliştirir, bu çerçeveyi bilimsel olarak analiz eder ve özgün sonuçlara ulaşır.
X
3
3. Sağlık yönetimi alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanır.
X
4
4. Sağlık yönetimi ile ilgili bir konuda yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular.
X
5
5. Sağlık yönetimi ile ilgili özgün bir konunun eleştirel analizini ve sentezini yapar.
X
6
6. Sağlık yönetimi ile ilgili bir konuda bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı tek başına gerçekleştirerek bilime katkıda bulunur.
X
7
7. Sağlık yönetimi ile ilgili bir konuda yapmış olduğu bilimsel bir çalışmayı ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alandaki bilginin sınırlarını genişletir.
X
8
8. Sağlık yönetimi ile ilgili özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
9
9. Yaratıcı ve eleştirel düşünerek, sağlık yönetimi ile ilgili bir konuda yeni fikir ve/veya yöntem geliştirir.
X
10
10. Sağlık yönetimi ile ilgili bir konuda ürettiği özgün görüşlerini çeşitli platformlarda yazılı ve sözlü olarak aktarır.
X
11
11. En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır (“European Language Portfolio Global Scale”, Level C1).
12
12. Sağlık yönetimi ile ilgili politik, ekonomik, teknolojik, sosyal, demografik ve kültürel ilerlemeler hakkında toplumu bilgilendirme sürecine katkıda bulunur.
X
13
13. Sağlık yönetimi ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir veya çözüm üretilmesini destekler.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 01/02/2023 - 09:36Son Güncelleme Tarihi: 01/02/2023 - 09:37